You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bil.

Murid : : : : : Pendidikan Moral 5 Arif 28 Julai 2013 8.00-9.00 pagi 20 orang

Bidang Pembelajaran : Nilai Tema Tajuk Isu/ Situasi Hasil Pembelajaran 1. : : : : : Berterima kasih Sumber alam sumber berharga Sumber alam digunakan sebaik mungkin Fikir Dahulu Sebelum Buang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat;

Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua cara penggunaan sumber alam dengan betul. Menghuraikan sekurang-kurangnya dua kesan kepupusan sumber alam dengan jelas. Menyatakan kadar kemarahan mereka terhadap tindakan membazirkan penggunaan sumber alam. Menghasilkan satu bekas meletak alat tulis dengan menggunakan botol minuman.

2.

3.

4.

Peng. Sedia Ada dibungkus

:

Murid selalu makan atau minum daripada makanan yang

atau ditinkan. Pendekatan : Pemupukan Nilai Buku teks (m.s 92-95), Buku Latihan, Komputer/ LCD, (Gambar Hasil Kraftangan), jambangan bunga, tin/ botol minuman, gam dan gunting. Kemahiran Generik : KBKK (membanding-beza), KMD

Alat Bantu Mengajar :

KBKK.Langkah P&P/ masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan (Kaedah/ teknik. ABM. KMD) . Nilai. ICT.