You are on page 1of 20

PHẦN BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ - kiểm lần 1 (4 điểm hoặc 3 điểm tùy vào bài dài

hay ngắn, khó hay dễ, cân đối điểm với cả lý thuyết và bài tập thị trường ngoại hối)
Bài 1: Cho thông tin giao dịch cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu như sau: CONTRACT Date: 12 April, 2011 No: 09/E/2011 Seller: Savimex, Dong Nai Province, Vietnam Seller’s bank: Vietcombank Dongnai Province branch Buyer: DBS, Singapore, Buyer’s bank: HSBC Singapore Amount: USD 7,000.00 Shipment date : 30 April, 2011. Commercial Invoice No: 12/E/2011 dated: 2 May, 2011 Payment by clean collection (at sight). a. Lập hối phiếu (bản thứ nhất) đòi tiền theo dữ liệu trên hợp đồng (theo mẫu bên dưới) b. Vẽ và giải thích quy trình thanh toán của giao dịch này.
BILL OF EXCHANGE No.:………………. For:……………………… …………………, …………………

At………….sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of………………….the sum of………………………… Value received as per our invoice(s) No.:……………………… dated:….…………………………… Drawn under:………………………..dated……………………………………………………………………… To: …………………………………… …………………………………… ……..

………(signature)………

Bài giải – bài 1 a. Lập hối phiếu
BILL OF EXCHANGE Dongnai Province, 2 May, 2011

No.: 12/E/2011 For: USD 7,000.00

At xxxxx sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank, Dongnai Branch the sum of United states dollars seven thousand only. Value received as per our invoice(s) No.: 12/E/2011 dated: 2 May, 2011 Drawn under: contract no: 09/E/2011 dated: 12 April, 2011 To: DBS Singapore for Savimex

b. Vẽ và giải thích quy trình Vietcombank, Đồng Nai 3 6 5 4 HSBC , Singapore

2

7 1

Savimex (người bán)

DBS (người nhập khẩu)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Savimex giao hàng và chứng từ cho DBS Savimex lập đơn yêu cầu nhờ thư và hối phiếu ủy quyền cho Vietcombank Đồng Nai Vietcombank Đồng Nai lập lệnh nhờ thu cùng hối phiếu gửi cho HSBC Singapore HSBC thông báo đòi tiền DBS DBS trả tiền hoặc từ chối thanh toán HSBC trả tiền cho Viecombank hoặc thông báo từ chối thanh toán Vietcombank báo có hoặc thông báo từ chối thanh toán của DBS cho Savimex

Bài 2: Cho thông tin giao dịch CONTRACT Date: 12 April, 2011 No: 09/E/2011 Seller: Savimex, Việt Nam, Seller’s bank: Vietcombank Dongnai Province branch Buyer: DBS, Singapore, Buyer’s bank: HSBC Singapore Amount: USD 15,000.00 Shipment date : 30 April, 2011. Commercial Invoice no.: 03/E/2011, dated : 2 May, 2011 Payment by D/P (at sight) a. Lập hối phiếu (bản thứ nhất) đòi tiền theo dữ liệu trên hợp đồng b. Vẽ quy trình thanh toán bằng thanh toán ở trên.

………(signature)……… Bài giải – bài 2 a.BILL OF EXCHANGE No.the sum of………………………… Value received as per our invoice(s) No. Lập hối phiếu đòi tiền No.sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………………. Savimex giao hàng cho DBS 2.:……………….00 BILL OF EXCHANGE Dongnai Province. Singapore 3 6 2 7 1 5 4 Savimex (người bán) BDS (người nhập khẩu) 1. Vẽ và giải thích quy trình (nhờ thu trả ngay – D/P at sight) Vietcombank. Savimex lập đơn yêu cầu nhờ thư và hối phiếu. 2011 To: DBS Singapore for Savimex b. Dongnai Branch the sum of United states dollars fifteen thousand ony. For:……………………… …………………..: 12/E/2011 For: USD 15. kèm chứng tư ủy quyền cho Vietcombank Đồng Nai . Value received as per our invoice(s) No.dated……………………………………………………………………… To: …………………………………… …………………………………… ……. Đồng Nai HSBC .: 12/E/2011 dated: 2 May.:……………………… dated:…. 2011 Drawn under: contract no: 09/E/2011 dated: 12 April. 2 May.…………………………… Drawn under:………………………..000. 2011 At xxxx x sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank. ………………… At………….

2011 To: DBS Singapore for Savimex c. 2011 At 180 days after sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank.D/A) 10 0 3 6 11 Vietcombank. 6. Singapore Buyer’s bank: HSBC Singapore Amount: USD 15. Dongnai Branch the sum of United states dollars fifteen thousand only.00 Shipment date : 30 April.: 12/E/2011 dated: 2 May. 2011 No: 09/E/2011 Seller: Savimex. Value received as per our invoice(s) No.000. 4. Commercial Invoice: 12 May. Vietcombank Đồng Nai lập lệnh nhờ thu cùng hối phiếu và chứng từ gửi cho HSBC Singapore HSBC thông báo đòi tiền nhà nhập khẩu DBS trả tiền hoặc từ chối thanh toán để nhận lấy chứng từ HSBC trả tiền cho Viecombank hoặc thông báo từ chối thanh toán Vietcombank báo có hoặc thông báo từ chối thanh toán của DBS Bài 3: Cho thông tin giao dịch cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu CONTRACT Date: 12 April.3. Việt Nam Seller’s bank: Vietcombank Dongnai Province branch Buyer: DBS.00 BILL OF EXCHANGE Dongnai Province. Singapore 2 7 1 5 8 4 9 Savimex (người bán) BDS (người nhập khẩu) . 7.000. 2011 Drawn under: contract no: 09/E/2011 dated: 12 April. 2 May. Vẽ và giải thích quy trình (nhờ thu trả chậm . Đồng Nai HSBC . Lập hối phiếu (bản thứ nhất) đòi tiền theo dữ liệu trên hợp đồng b. 2011.: 12/E/2011 For: USD 15. Vẽ quy trình thanh toán bằng thanh toán ở trên No. 5. 2011 Payment by D/A 180 days after sight a.

Savimex lập đơn yêu cầu nhờ thư và hối phiếu. Đồng Nai HSBC . DBS trả tiền cho HSBC 10. Payment by T/T 20 days before estimated shipment date a. HSBC thông báo đòi tiền DBS 9. Vietcombank báo có cho Savimex Bài 4: Cho thông tin giao dịch cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu như sau: CONTRACT Date: 12 April. Hồ sơ mà doanh nghiệp nhập khẩu cần giao dịch với ngân hàng khi chuyển tiền ở trên gồm những chứng từ nào? c. Việt Nam Seller’s bank: Vietcombank Dongnai Province branch Buyer: DBS. Savimex giao hàng cho DBS 2. Vẽ quy trình thanh toán (T/T trả trước) Vietcombank.00 Shipment date : 30 April. 2011 No: 09/E/2011 Seller: Savimex. Chờ ngày hối phiếu đáo hạn (180 ngày sau ngày chấp nhận). Giải – bài 4 a. Vẽ quy trình thanh toán bằng thanh toán ở trên b.1.000. Singapore 2 3 1 5 Savimex (người bán) 4 BDS (người nhập khẩu) . DBS từ chối chấp nhận thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán để nhận lấy chứng từ 6. HSBC thông báo yêu cầu DBS chấp nhận thanh toán để lấy chứng từ 5. Singapore Buyer’s bank: HSBC Singapore Amount: USD 9. Vietcombank Đồng Nai lập lệnh nhờ thu cùng hối phiếu và chứng từ gửi cho HSBC Singapore 4. 2011. kèm chứng tư ủy quyền cho Vietcombank Đồng Nai 3. HSBC trả tiền cho Vietcombank 11. VCB thông báo cho nhà Savimex về chấp nhận thanh toán hoặc từ chối thanh toán của DBS 8. Doanh nghiệp nhập khẩu cần bổ sung gì cho ngân hàng để hoàn thiện hồ sơ thanh toanh của doanh nghiệp. HSBC thông báo cho Vietcombank về chấp nhận thanh toán của DBS hoặc từ chối thanh toán 7.

Hóa đơn thương mại 1. Payment by T/T 20 days after shipment date a. Đồng Nai HSBC .Giất đề nghị chuyển tiền theo mẫu của HSBC . 5.000. Hồ sơ bổ sung: . 2011 No: 09/E/2011 Seller: Savimex. Savimex giao hàng và gửi thẳng chứng từ cho DBS . Hồ sơ mà doanh nghiệp nhập khẩu cần giao dịch với ngân hàng khi chuyển tiền ở trên gồm những chứng từ nào? c.DBS lập hồ sơ chuyển tiển gửi cho HSBC HSBC yêu cầu VCB Đồng Nai trả tiền cho Savimex VCB báo có cho Savimex Savimex giao hàng và gửi chứng từ thẳng cho DBS DBS sau khi nhận hàng xong bổ sung hồ sơ thanh toán cho HSBC Hồ sơ chuyển tiền gồm (trả trước) . 3.00 Shipment date : 30 April. Singapore 3 4 2 Savimex (người bán) 1 BDS (người nhập khẩu) 1.Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu . 2. Singapore Buyer’s bank: HSBC Singapore Amount: USD 9. Vẽ quy trình thanh toán (TT trả sau) Vietcombank. trường hợp nào áp dụng phương thức chuyển tiền này? Giải – bài 5 a. b.Hợp đồng nhập khẩu . Việt Nam Seller’s bank: Vietcombank Dongnai Province branch Buyer: DBS. Doanh nghiệp xuất khẩu có thể gặp rủi ro gì khi thanh toán theo điều kiện của hợp đồng này. 2011.Giấy phép nhập khẩu nếu có c. Bài 5: cho thông tin giao dịch cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu như sau: CONTRACT Date: 12 April. Vẽ quy trình thanh toán bằng thanh toán ở trên b. 4.

Amount Currency : USD Amount: USD 50. Dong Nai province. Singapore 59: Beneficiary: SAVIMEX 456 Nguyen Ai Quoc Street. 4. Singapore Receiver: Vietcombank.Hợp đồng nhập khẩu . Dongnai Branch 40A /Form of documentary credit: Irrevocable 20 /Documentary credit Number: LC123 31C Date of Issue: 20 May 2011 31D Expiry Date and Place: 30 August 2011. giá trị hợp đồng không cao. chậm. sau đó làm hồ sơ chuyển tiền gửi HSBC HSBC yêu cầu VCB trả tiền cho Savimex.Nhà nhập khẩu nhận hàng. trả không đủ.Hóa đơn thương mại c. Savimex thế gặp rủi ro: DBS không trả. Áp dụng: đối tác tin cậy. ….: Hochiminh City ports. Viet Nam 32B Currency Code. b.Giấy đề nghị chuyển tiền theo mẫu HSBC . Câu 6: Lập hối phiếu cho L/C có nội dung sau (theo mẫu hối phiếu cho bên dưới) Sender: HSBC . Viet Nam 44F Port of Discharge/Airport of Des.Tờ khai hải quan nhập khẩu . trả. Bien Hoa City. đồng thời báo nợ cho DBS VCB báo có cho Savimex Hồ sơ chuyển tiền gồm . 2.: Singapore ports 44C Latest date of shipment: 15 August 2011 45A Goods Description: Tapioca chips 46A Documents Required + Invoice in four copy + Packing List in four copy + Certificate of Origin in four copy .000.Giấy phép nhập khẩu nếu có .00 39A: Percentage credit amount tolerance: 10/10 41D: Available With/By Any Bank By Negotiation 42C Drafts at sight for full invoice value 42A Drawee: Issuing Bank 43P Partial shipments: prohibited 43T Transhipment: prohibited 44E Port of Loading/Airport of Dep. 3. Vietnam 50: Applicant : DBS 123 Main Street .

:………………. Singapore To: HSBC Singapore. 2011 Drawn under: Irrevocable L/C no.. 2011 issued by HSBC . …. Value received as per our invoice(s) No.: 02/E/2011 dated: 16 Ausgust. ………………… At…………. 49:Confirmation Instructions Without 78: Instructions to paying bank. To: …………………………………… …………………………………… ……. 71B Details of Charges: All banking charges outside issuing bank including reimbursement charges are for account of beneficiary 48: Period for Presentation : Documents must be presented within 10 days after issuance of transport document but within validity of L/C. ocean bills of lading consigned to shippers order and endorsed in blank marked “freight collect” and notify applicant. by courier service ….. 16 Ausgust. on-board. 2011 At xxxx sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank the sum of United states dollars fifty thousand only Value received as per our invoice(s) No.: 02/E/2011 For: USD 50. ………(signature)……… Giải – bài 6 No.000. Singapore . …………………………………………….:……………………………………………… dated:…. For:……………………… BILL OF EXCHANGE …………………. clean. No.00 BILL OF EXCHANGE Đong Nai Province. negotiating bank. L/C 123 dated: 20 May...+ Full set.……………………………………………………………………………………………… Drawn under:……………………………………………………………………………………… …………dated:…………………………issued by……………………………………………. acceting bank Documents to be dispatched in one lot to. For Savimex Câu 7: Vẽ và thuyết minh qui trình thanh toán của L/C có nội dung sau Sender: HSBC ...sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………the sum of……………..

: Singapore ports 44C Latest date of shipment: 15 August 2011 45A Goods Description: Tapioca chips 46A Documents Required + Invoice in four copy + Packing List in four copy + Certificate of Origin in four copy + Full set. 71B Details of Charges: All banking charges outside issuing bank including reimbursement charges are for account of beneficiary 48: Period for Presentation : documents must be presented within 10 days after issuance of transport document but within validity of L/C 49:Confirmation Instructions Without 78: Instructions to paying bank. clean.: Hochiminh City ports. Giải – bài 7 .00 39A: Percentage credit amount tolerance: 10/10 41D: Available With/By Any Bank By Negotiation 42C Drafts at sight for full invoice value 42A Drawee: Issuing Bank 43P Partial shipments: prohibited 43T Transhipment: prohibited 44E Port of Loading/Airport of Dep. …. ocean bills of lading consigned to shippers order and endorsed in blank marked “freight collect” and notify applicant. Vietnam 50: Applicant : DBS 123 Main Street . Amount Currency : USD Amount: USD 50. by courier service …. Dongnai Branch 40A /Form of documentary credit: Irrevocable 20 /Documentary credit Number: LC123 31C Date of Issue: 20 May 2011 31D Expiry Date and Place: 30 August 2011.. negotiating bank. on-board. Dong Nai province. Singapore 59: Beneficiary: SAVIMEX 456 Nguyen Ai Quoc Street. Viet Nam 44F Port of Discharge/Airport of Des.Receiver: Vietcombank. Bien Hoa City..000. acceting bank Documents to be dispatched in one lot to. Viet Nam 32B Currency Code..

Thông báo chứng từ bất hợp lệ và xin ý kiến DBS. VCB Đồng Nai thông báo và chuyển L/C cho Savimex. nếu phù hợp thì hoàn trả tiền cho VCB hoặc thanh toán. Câu 8: Vẽ và giải thích qui trình thanh toán của L/C có nội dung sau Sender: HSBC . 5.Vietcombank. Dong Nai province. nếu không phù hợp có thể . Viet Nam 32B Currency Code. .Từ chối thanh toán và gửi tra chứng từ. 7. 2. Singapore 50: Applicant : DBS 123 Main Street . Savimex kiểm tra L/C. Đồng Nai 8 7 2 HSBC . nếu phù hợp có thể ứng tiền. 6.080. không đồng ý đề nghị DBS tu chỉnh L/C. nếu không phù hợp đề nghị chỉnh sửa và chuyển cho HSBC VCB chuyển bộ chứng từ cho HSBC đòi tiền hoàn trả hoặc thanh toán HSBC kiểm tra bộ chứng từ.Liên hệ đề nghị Savimex chỉnh sửa chứng từ. Singapore Receiver: Vietcombank. 9. Singapore 59: Beneficiary: SAVIMEX 456 Nguyen Ai Quoc Street.00 . . Savimex lập chứng từ theo L/C xuất gửi VCB Đồng Nai đề nghị thương lượng chứng từ. HSBC thông báo bộ chứng từ đến và yêu cầu DBS trả tiền DBS trả tiền để lấy chứng từ. 10. Dongnai Branch 40A /Form of documentary credit: Irrevocable 20 /Documentary credit Number: LC123 31C Date of Issue: 20 May 2011 31D Expiry Date and Place: 30 August 2011. nếu đồng ý thì giao hàng. Singapore 3 5 6 1 9 10 Savimex (người bán) 4 BDS (người nhập khẩu) 1. VCB kiểm tra bộ chứng từ. DBS căn cứ hợp đồng làm hồ sơ xin mở L/C gửi cho HSBC HSBC chuyển L/C cho VCB Đồng Nai.250. Bien Hoa City. 8. 3. 4. Amount Currency : USD Amount: USD 1.

Giải – bài 8: Vẽ và giải thích quy trình thanh toán 7 Vietcombank. clean. acceting bank Documents to be dispatched in one lot to. on-board. Viet Nam 44F Port of Discharge/Airport of Des. ocean bills of lading consigned to shippers order and endorsed in blank marked “freight collect” and notify applicant. by courier service …..: Hochiminh City ports. Đồng Nai 6 2 3 5 8 1 9 10 HSBC . …. Singapore 43P Partial shipments: prohibited 43T Transhipment: prohibited 44E Port of Loading/Airport of Dep. DBS căn cứ vào hợp đồng làm hồ sơ xin mở L/C gửi cho HSBC .. 71B Details of Charges: All banking charges outside issuing bank including reimbursement charges are for account of beneficiary 48: Period for Presentation : Documents must be presented within 10 days after issuance of transport document but within validity of L/C 49:Confirmation Instructions Without 78: Instructions to paying bank.39A: Percentage credit amount tolerance: 10/10 41D: Available With/By Issuing bank By sight payment 42C Drafts at sight for full invoice value 42A Drawee: HSBC.: Singapore ports 44C Latest date of shipment: 15 August 2011 45A Goods Description: Tapioca chips 46A Documents Required + Invoice in four copy + Packing List in four copy + Certificate of Origin in four copy + Full set.. negotiating bank. Singapore Savimex (người bán) 4 BDS (người nhập khẩu) 1.

00 39A: Percentage credit amount tolerance: 10/10 41D: Available With/By Issuing bank By sight payment 42C Drafts at sight for full invoice value 42A Drawee: HSBC.250.080. 5.Liên hệ đề nghị Savimex chỉnh sửa chứng từ .: Hochiminh City ports. các tu chỉnh nếu có gửi VCB Đồng Nai đề nghị đòi tiền HSBC 6. Singapore 43P Partial shipments: prohibited 43T Transhipment: prohibited 44E Port of Loading/Airport of Dep. Savimex kiểm tra L/C.: Singapore ports 44C Latest date of shipment: 15 August 2011 45A Goods Description: Tapioca chips . Bien Hoa City.Thông báo chứng từ bất hợp lệ và xin ý kiến DBS 8. DBS trả tiền để lấy chứng từ.2.Từ chối thanh toán và gửi tra chứng từ . Viet Nam 44F Port of Discharge/Airport of Des. VCB báo có. nếu phù hợp thì trả tiền cho VCB. kèm theo L/C gốc. VCB Đồng Nai thông báo và chuyển L/C cho Savimex 4. HSBC thông báo bộ chứng từ đến và yêu cầu DBS trả tiền hoặc thông báo chứng từ bất hợp lệ và chờ ý kiến của DBS 10. không đồng ý đề nghị DBS tu chỉnh L/C cho đến khi đồng ý mới giao hàng. Câu 9: Vẽ và giải thích qui trình thanh toán của L/C có nội dung sau: Sender: HSBC . Singapore Receiver: Vietcombank. nếu không phù hợp có thể . HSBC chuyển L/C cho VCB Đồng Nai 3. VCB chuyển chứng từ cho HSBC để đòi tiền 7. Dong Nai province. Singapore 59: Beneficiary: SAVIMEX 456 Nguyen Ai Quoc Street. nếu đồng ý thì giao hàng. HSBC kiểm tra bộ chứng từ. hoặc thông báo chứng từ bất hợp lệ cho Savimex 9. Dongnai Branch 40A /Form of documentary credit: Irrevocable 20 /Documentary credit Number: LC123 31C Date of Issue: 20 May 2011 31D Expiry Date and Place: 30 August 2011. Savimex lập chứng từ. Viet Nam 32B Currency Code. Amount Currency : USD Amount: USD 1. Singapore 50: Applicant : DBS 123 Main Street .

7. Singapore 6 2 3 5 8 1 9 10 Savimex (người bán) 4 BDS (người nhập khẩu) 1. 4. acceting bank Documents to be dispatched in one lot to. nếu không thì có thể . nếu đồng ý thì giao hàng.. 6. Đồng Nai HSBC . 3. on-board..Liên hệ đề nghị Savimex chỉnh sửa chứng từ . đồng thời gửi chứng từ theo sau. 8. không đồng ý đề nghị DBS tu chỉnh L/C cho đến khi đồng ý mới giao hàng. 2. các tu chỉnh nếu có gửi VCB Đồng Nai đề nghị đòi tiền HSBC bằng điện VCB kiểm tra chứng từ. 9. HSBC trả tiền khi nhận được điện xác nhận chứng từ hợp lệ. 71B Details of Charges: All banking charges outside issuing bank including reimbursement charges are for account of beneficiary 48: Period for Presentation : documents must be presented within 10 days after issuance of transport document but within validity of L/C 49:Confirmation Instructions Without 78: Instructions to paying bank. Savimex lập chứng từ. by courier service T/T reimbursement allowed Bài giải – bài 9 7 Vietcombank. ocean bills of lading consigned to shippers order and endorsed in blank marked “freight collect” and notify applicant. negotiating bank. VCB trả tiền cho Savimex HSBC kiểm tra bộ chứng từ. kèm theo L/C gốc. clean. nếu phù hợp thì gửi điện xác nhận chứng từ phù hợp và điện đòi tiền gừi cho HSBC.. sau đó nhận chứng từ. 5. DBS căn cứ vào hợp đồng làm hồ sơ xin mở L/C gửi cho HSBC HSBC chuyển L/C cho VCB Đồng Nai VCB Đồng Nai thông báo và chuyển L/C cho Savimex Savimex kiểm tra L/C.46A Documents Required + Invoice in four copy + Packing List in four copy + Certificate of Origin in four copy + Full set. nếu phù hợp thông báo đòi tiền DBS. ….

000 Mts More or less 5% at Buyer’s option as per following terms : . Such L/C to be arranged at the amount of US$ 188 Per Metric Ton FOB ST Quinhon Port. Vietnam 5.. Vietnam. Total amount : USD564. Date Buyer: DBS.Từ chối thanh toán và gửi tra chứng từ.00 (United states dollars five hundred sixty four thousand ony) 6.FOB ST terms basis Port of Loading : Qui nhon Port. Câu 10: Cho thông tin cơ bản về hợp đồng xuất nhập khẩu PURCHASE CONTRACT No.:……………………………………………… dated:….sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………the sum of……………. Value received as per our invoice(s) No.……………………………………………………………………………………………… Drawn under:……………………………………………………………………………………… …………dated:…………………………issued by……………………………………………. : 03/E/2011 : 30 May.:……………….5%max Foreign matter including Sand / Silica : 2%max 4... L/C amounting to the contract value in USD and payable against Beneficiary’s draft payable 100% at sight.S. đòi lại tiền .eight per Metric Ton only) FOB ST Qui Nhon Port.. Vietnam NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED in between the SELLER and the BUYER as follows : 1.3 Quantity : 3. Singapre Seller: Savimex. Dongnai.2 Origin : Vietnam 1. Vietnam Port of Discharge : Any Port in China 3. Terms of Payment : Buyer or its representatives shall establish an Irrevocable 100% at sight Letter of Credit issued by HSBC Singapore in favor of Seller not later than 05th Aug. Unit Price : USD 188 PMT (U.. Vietnam.. Dongnai Branch. Specifications : Tapioca Peel / bark is removed Specification – Starch : 70%min Raw Fibre : 4%max Moisture : 14. 2011. To: …………………………………… ………(signature)……. DBS trả tiền để nhận chứng từ hoặc từ chối thanh toán. 2011 BUYER Căn cứ vào thông tin trên lập hối phiếu đòi tiền theo mẫu sau BILL OF EXCHANGE …………………. L/C to be advised to Vietcombank. .1 Commodity : Tapioca Chips 1.Thông báo và xin ý kiến DBS 10.000. Commodity and Quantity : 1. Dollars one hundred and eighty . Shipment : Buyer shall nominate vessel to Seller and the vessel to reach loading port middle of August 2011 for loading 3.000 Mts More or less 5% at Buyer’s option. For:……………………… At…………. ………………… SELLER No. 2.

Singapore To: HSBC For Savimex Singapore. Bài 11: vẽ và thuyết minh qui trình thanh toán cho hợp đồng có nội dung chủ yếu sau: PURCHASE CONTRACT No. Dongnai. 2011 issued by HSBC .5%max Foreign matter including Sand / Silica : 2%max : 03/E/2011 : 30 May. Singapre Seller: Savimex.1 Commodity : Tapioca Chips 1.Bài giải – bài 10 : BILL OF EXCHANGE Đong Nai Province. Shipment : Buyer shall nominate vessel to Seller and the vessel to reach loading port middle of August 2011 for loading 3. 16 Ausgust. 2.2 Origin : Vietnam 1. Specifications : Tapioca Peel / bark is removed Specification – Starch : 70%min Raw Fibre : 4%max Moisture : 14. Commodity and Quantity : 1. Vietnam b. Vietnam NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED in between the SELLER and the BUYER as follows : 1. Port of Discharge : Any Port in China 3. L/C 123 dated: 20 June.: 02/E/2011 For: USD 564.000 Mts More or less 5% at Buyer’s option. Port of Loading : Qui nhon Port. 2011 Drawn under: Irrevocable L/C no.: 02/E/2011 dated: 16 Ausgust.00 At xxxx sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank Dongnai branch the sum of United states dollars five hundred sixty four thousand only Value received as per our invoice(s) No.3 Quantity : 3.000 Mts More or less 5% at Buyer’s option as per following terms : FOB ST terms basis a. 2011 . 2011 No. Date Buyer: DBS..000.

8. 7. Savimex lập chứng từ. hoặc thông báo chứng từ bất hợp lệ cho Savimex HSBC thông báo bộ chứng từ đến và yêu cầu DBS trả tiền hoặc thông báo chứng từ bất hợp lệ và chờ ý kiến của DBS DBS trả tiền đề lấy chứng từ. Such L/C to be arranged at the amount of US$ 188 Per Metric Ton FOB ST Quinhon Port.00 (United states dollars five hundred sixty four thousand ony) 6. 6.. Vietnam. Bài 12: Cho thông tin giao dịch cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu như sau: CONTRACT Date: 12 April. nếu phù hợp thì trả tiền cho VCB.S. in favor of Seller not later than 05th Aug. BUYER Giải – bài 11 7 Vietcombank. 9. không đồng ý đề nghị DBS tu chỉnh L/C cho đến khi đồng ý mới giao hàng. L/C to be advised to Vietcombank. Singapore 1 9 10 Savimex (người bán) 4 BDS (người nhập khẩu) 1. Dongnai Branch. Terms of Payment : Buyer or its representatives shall establish an Irrevocable 100% at sight Letter of Credit issued by HSBC Singapore. nếu đồng ý thì giao hàng.eight per Metric Ton only) FOB ST Qui Nhon Port. 5. expiry in Singapore and available with Issuing bank. kèm theo L/C gốc. Dollars one hundred and eighty . 2. 2011 . DBS căn cứ vào hợp đồng làm hồ sơ xin mở L/C gửi cho HSBC HSBC chuyển L/C cho VCB Đồng Nai VCB Đồng Nai thông báo và chuyển L/C cho Savimex Savimex kiểm tra L/C.Liên hệ đề nghị Savimex chỉnh sửa chứng từ . 4.Từ chối thanh toán và gửi tra chứng từ . Total amount : USD564.Thông báo và xin ý kiến DBS VCB báo có. Đồng Nai 6 2 3 5 8 SELLER HSBC . Unit Price : USD 188 PMT (U. 2011. Vietnam. nếu không phù hợp có thể .000. các tu chỉnh nếu có gửi VCB Đồng Nai đề nghị đòi tiền HSBC VCB chuyển chứng từ cho HSBC để đòi tiền HSBC kiểm tra bộ chứng từ. L/C amounting to the contract value in USD and payable against Beneficiary’s draft payable 100% at sight. Vietnam 5. 3. 10.4.

Singapore.XK không tin tưởng ngân hàng mở L/C .857 USD. TH sử dụng . Việt Nam.NK có đại diện ở nước xuất khẩu Bài 13: Ngày 28/11/2011 Công ty Savimex ký hợp đồng số 22/2011HDXK xuất khẩu tôm đông lạnh sang thị trường Nhật Bản trị giá 90.Kiểm tra chứng từ đơn giản hơn so L/C c.000. Buyer’s bank: HSBC Singapore Amount: USD 100. 6. Nêu những ưu điểm mà người xuất khẩu có được khi áp dụng phương thức thanh toán này c.Phí rẻ so với L/C .bài 12 a. người nhập khẩu là DBS Nhật Bản.Độ an toàn cao cho bên xuất khẩu .Lấy tiền nhanh . DBS mở tài khoản tại VCB Đồng Nai 100% giá trị hợp đồng. 3. 2. Quy trình Vietcombank 6 2 1 DBS 3 6 4 Savimex 1. Hợp đồng được thanh toán . Savimex xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng VCB Đồng Nai VCB kiểm trả bộ chứng từ hợp lệ thì thanh toán. báo có cho Savimex VCB giao bộ chứng từ cho DBS và quyết toán tài khoản tín thác.No: 09/E/2011 Seller: Savimex. (ký ghi nhớ với ngân hàng). Seller’s bank: Vietcombank Dongnai Province branch Buyer: DBS. Trường hợp nào các doanh nghiệp sử dụng phương thức thanh toán CAD Giải . Savimex giao hàng thường có sự giám sát của đại diện bên nhập khẩu ở nước xuất khẩu. Ưu điểm nhà XK . b. VCB thông báo cho người Savimex về tài khoản thanh toán và qui định về bộ chứng từ. Vẽ quy trình thanh toán bằng thanh toán ở trên b.Thị trường thuộc XK . 5.00 Payment by CAD with seller’s bank a. 4.

Hochiminh city.bằng tín dụng thư không hủy ngang trả chậm 90 ngày.: 02/E/2011 For: USD 90..: 02/E/2011 dated: 5 Jan. ………(signature)……… Giải – bài 13 a.. Hối phiếu này để được ngân hàng thanh toán xuất trình ít nhất mấy lần? đó là khi nào? No. Việt Nam .. a.857.The exporter: Bivimex. hãy lập hối phiếu đòi tiền khi biết các dữ kiện sau (mẫu hối phiếu cho bên dưới) .:………………. Lập hối phiếu No. 2012 Drawn under: Irrevocable L/C no. Hongkong .Lần thứ 2.Japan For Savimex b.. Dựa vào thông tin cho sẵn và mẫu hối phiếu phát hành bản thứ nhất hối phiếu đòi tiền. 5 Jan.. To: …………………………………… …………………………………… ……. Hàng được giao vào ngày 03/01/2012 tại Cảng Sài Gòn theo L/C số 0123LC do Bank of Tokyo phát hành ngày 10/12/2011.:……………………………………………… dated:…. Value received as per our invoice(s) No.The importer: Tumochimex Co.sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………the sum of…………….00 BILL OF EXCHANGE Đong Nai Province. Ltd. xuất trình vào ngày đáo hạn để thanh toán Bài 14: Trên cương vị là nhà xuất khẩu. b.. 2011 issued by Bank of Tokyo .……………………………………………………………………………………………… Drawn under:……………………………………………………………………………………… …………dated:…………………………issued by…………………………………………….Mode of payment : D/P at sight . Value received as per our invoice(s) No.. 0123LC dated: 10 December. For:……………………… BILL OF EXCHANGE …………………. ………………… At………….Lần thứ nhất xuất trình để chấp nhận thanh toán . 2012 At 90 days after sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank Dongnai branch the sum of United states dollars ninety thousand eighty hundred fifty seven only. To: Bank of Tokyo Tokyo . Hối phiếu cần xuất trình mấy lần Đây là hối phiếu trả chậm có kỳ hạn thanh toán là 90 ngày kể từ ngày nhìn thấy. nên phải xuất trình 2 lần .

dated : 3 Jan..the sum of………………………… Value received as per our invoice(s) No. Viet Nam . 252.. 2011 To: Tumochimex Hongkong For Bivimex Bài 15: Trên cương vị người bán.00 BILL OF EXCHANGE Hochiminh City. 542. hãy lập hối phiếu đòi tiền với các dữ liệu sau (mẫu hối phiếu bên dưới) .Sending bank: Phuong Dong Bank. ………………… At………….: 02/E/2011 For: USD 10.. 2011 BILL OF EXCHANGE No.Amount of payment: USD 10. 16 May. Korea .:……………………… dated:…. Hochiminh city Branch.: 02/E/2011 For: USD 25. 02/E/2011 dated 15 April. Binh Thanh Dis.: 02/E/2011 dated: 15 May. 2011 .00 .Shipment date: 17 Jan.00 Hochiminh Ciy.dated……………………………………………………………………… To: …………………………………… …………………………………… …….The buyer: Kolon International. Hochiminh city Branch the sum of United States dollars twenty five thousand. ………(signature)……… Giải – bài 14 No. . Seoul.Mode of payment : D/A 90 days .Importer’s bank: Bank de Paris. Value received as per our invoice(s) No.Contract no.Sending bank: Vietcombank.. 2011 At xxxxxx sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Phuong Dong bank the sum of United states dollars ten thousand.The seller : Gidimex. Seoul. 02/E/2011 BILL OF EXCHANGE No. 18 Jan. 252.Collecting bank: Matex Bank.Contract no. HCM city. Korea . two hundred fifty two only.…………………………… Drawn under:………………………. 2011 . 2011 Drawn under: Contract No. For:……………………… …………………. Value received as per our invoice(s) No.: 02/E/2011.:………………. five hundred fourty two only. 2011 .sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………………. Hongkong Branch. Vietnam .Payment amount: USD 25.B/L date: 15 May. 542. 2011 At 90 days after sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank.: 02/E/2011 dated: 18 Jan. Vietnam . Hochiminh City.00 .

two hundred fourty two only. Maylaysia To: RHB Bank Behard . 2011 .00 ………(signature)……… BILL OF EXCHANGE Hochiminh City. Vietnam .:………………. 02/LC dated : 12 Dem.00 .The seller : Vietnam Southern Food Corp.. Vietnam .……………………………………………………………………………………………… Drawn under:……………………………………………………………………………………… …………dated:…………………………issued by……………………………………………. 2011 At xxxx sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank.. 2010 issued by RHB Bank Behard. Kuala Lumpur.. : 02/ E/2001 dated 21 Jan. 02/ E/2001 dated 21 Jan. Maylaysia . To: …………………………………… …………………………………… ……. Value received as per our invoice(s) No.Payment amount : USD 352. Hochiminh City.Irrevocable L/C no.242. 21 Jan. Hochiminh City Branch.Advising bank: Vietcombank. ………………… At…………. Kuala Lumpur.Invoice no.. 2011 Drawn under: Irrevocable L/C no.:……………………………………………… dated:….Bài 16: Trên cương vị nhà xuất khẩu lập hối phiếu đòi tiền khi biết các dữ liệu sau (theo mẫu hối phiếu cho bên dưới) .Issuing bank: RHB Bank Behard. Kuala Lumpur. For:……………………… …………………. Value received as per our invoice(s) No. Maylaysia . 2010 BILL OF EXCHANGE No..: 02/E/2011 For: USD 352. Kuala Lumpur.The buyer : Chatabex Co. 242. 02/LC dated: 12 Dem.sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………the sum of……………. Maylaysia For Vietnam Southern Food Corp . Hochiminh City branch the sum of United states dollars three hundred fifty two thounsand. No.