You are on page 1of 27

1

Skup kompleksnih brojeva

Opˇ sti (algebarski) oblik kompleksnog broja je z = x + iy, gdje su x i y realni brojevi. Broj x se naziva realni dio kompleksnog broja z (u oznaci Re(z ) = x), a broj y se naziva imaginarni dio kompleksnog broja z (u oznaci Im(z ) = y ). Konjugovano kompleksan broj broja z je broj z = x − iy. Definicija 1 Apsolutna vrijednost ili modul kompleksnog broja z = x + iy (x, y ∈ R) je realan nenegativan broj ρ = |z | = (Re(z ))2 + (Im(z ))2 = y = Im(z ) x2 + y 2 . (1)

y

y
|z |

z = (x, y ) x x x = Re(z )

ϕ 0
|z |

−y

z = (x, −y )

Ako jednakost (1) napiˇ semo u obliku |z | = (x − 0)2 + (y − 0)2 ,

zakljuˇ cujemo da je modul rastojanje kompleksnog broja z = (x, y ) od kompleksnog broja O = (0, 0), koji jedini ima osobinu da je |O | = 0. Za modul kompleksnog broja z vrijede sljede´ ce relacije |z | = |z |; Iz pravouglog trougla △Oxz, slijedi x cos ϕ = , |z | |z |2 = z · z. sin ϕ = y . |z | (2)

Ugao ϕ naziva se argument kompleksnog broja z = (x, y ) i oznaˇ cava se sa arg z. Argument kompleksnog broja z = x + iy moˇ zemo raˇ cunati po formuli y y tgϕ = ⇒ ϕ = arctg . x x Argument kompleksnog broja z = x + iy = (x, y ) moˇ zem raˇ cunati po formuli  y  arctg − π, ako je x < 0 i y<0    xy arctg , ako je x > 0 i y < 0 (y > 0) ϕ = arg z =  x    arctg y + π ako je x < 0 i y ≥ 0. x Zapazimo da kompleksan broj z = 0 nema definisan argument. Koriste´ ci relacije (1) i (2) dobijamo novi oblik kompleksnog broja z z = ρ(cos ϕ + i sin ϕ), pri ˇ cemu je ρ modul, a ϕ argument kompleksnog broja z. Ovakav oblik kompleksnog broja naziva se trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Neka su data dva kompleksna broja z1 = ρ1 (cos ϕ1 + i sin ϕ1 ) i z2 = ρ2 (cos ϕ2 + i sin ϕ2 ), tada je z1 · z2 = ρ1 · ρ2 (cos(ϕ1 + ϕ2 ) + i sin(ϕ1 + ϕ2 )) z1 ρ1 = (cos(ϕ1 − ϕ2 ) + i sin(ϕ1 − ϕ2 )) z2 ρ2 n z1 = ρn 1 (cos nϕ1 + i sin nϕ1 ) .

(3)

Formula (3) naziva se Moivreova formula. Neka je z = ρ(cos ϕ + i sin ϕ) proizvoljan kompleksan broj n−ti korijen kopleksnog broja z raˇ cuna se po formuli zk = √ n z= √ n ρ cos ϕ + 2kπ ϕ + 2kπ + i sin n n , k = 0, 1, ..., n − 1. (4)

Primjer 1.1 Kompleksni broj z = 3 zapisati u trigonometrijskom obliku. Rjeˇ senje: Vrijedi z = 3 = 3 + 0 · i odakle je Re(z ) = 3 > 0 i Im(z ) = 0, pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio na realnoj osi. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: ρ = |z | = tgϕ = Zato je z = 3 (cos 0 + i · sin 0) . ♣ (Re(z ))2 + (Im(z ))2 = (3)2 + (0)2 = 3

Im(z ) 0 = = 0 =⇒ ϕ = 0. Re(z ) 3

1+i 2+i . Rjeˇ senje: Vrijedi z = −1+i odakle je Re(z ) = −1 < 0 i Im(z ) = 1 > 0. on bi se nalazio u drugom kvadrantu. ♣ Primjer 1. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: √ √ ρ = |z | = (−1)2 + (1)2 = 1 + 1 = 2 1 3π tgϕ = = −1 =⇒ ϕ = . ♣ 7π 7π + i · sin 4 4 Primjer 1.2 Kompleksni broj z = 2 − i · 2 zapisati u trigonometrijskom obliku.√ √ Primjer 1. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: √ 2 √ 2 √ √ ρ = |z | = 2 + − 2 = 2+2= 4=2 √ 7π − 2 π tgϕ = √ = −1 =⇒ ϕ = − ili ϕ = 4 4 2 Zato je z = 2 cos − ili z = 2 cos π π + i · sin − 4 4 .4 Na´ ci realni i imaginarni dio kompleksnog broja z= 1 − 3i i − . pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. on bi se nalazio u ˇ cetvrtom kvadrantu. √ √ √ Rjeˇ s enje: Vrijedi z = 2 − i · 2 odakle je Re( z ) = 2 > 0 i Im(z ) = √ − 2 < 0. pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. −1 4 Zato je z= √ 2 cos 3π 3π + i · sin 4 4 .3 Kompleksni broj z = −1 + i zapisati u trigonometrijskom obliku.

Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: √ 2 √ 2 √ √ ρ = |z1 | = 2 + − 2 = 2+2= 4=2 √ − 2 π tgϕ = √ = −1 =⇒ ϕ = − . 4 4 Vrijedi z2 = −1 + i pa je Re(z2 ) = −1 < 0 i Im(z2 ) = 1 > 0. Vrijedi z1 = 2 − i · 2 pa je Re(z1 ) = 2 > 0 i Im(z1 ) = − 2 < 0.Rjeˇ senje: Kako je 1 − 3i i (1 − 3i) · (2 + i) − i · (1 + i) − = = 1+i 2+i (1 + i) · (2 + i) 2 + i − 6i − 3i2 − i − i2 = = 2 + i + 2i + i2 2 − 6i − 4i2 2 − 6i + 4 = = = 2 2 + 3i + i 2 + 3i − 1 6 − 6i 1 − 3i 6 − 6i = = · = 1 + 3i 1 + 3i 1 − 3 i (6 − 6i) · (1 − 3i) 6 − 18i − 6i + 18i2 = = = 1 − 9i2 12 − (3i)2 −12 − 24i 12 24 6 − 24i − 18 = =− − i= = 1+9 10 10 10 6 12 = − − i 5 5 to je 6 5 12 ♣ Im(z ) = − . pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. 4 2 Zato je π π + i · sin − .5 Ako je z1 = 2 − i · 2 i z2 = −1 + i. z2 Re(z ) = − Rjeˇ senje: Kompleksne brojeve z1 i z2 zapiˇ simo √ √ √ u tigonometrijskom √ obliku. izraˇ cunati z1 · z2 i . 5 √ √ z1 Primjer 1. on bi se nalazio u ˇ cetvrtom kvadrantu. pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. on bi se nalazio u drugom z1 = 2 cos − .

2 2 = √ 2 cos 3π 3π + i · sin 4 4 . √ Rjeˇ senje: Kompleksni broj z = 3 + i zapiˇ simo u trigonometrijskom obliku. on bi se nalazio u prvom kvadrantu. 3 6 3 . Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: ρ = |z | = √ √ 2 3 + (1)2 = √ 3+1= √ 4=2 1 3 π tgϕ = √ = =⇒ ϕ = . √ √ Vrijedi z = 3 + i odakle je Re(z ) = 3 > 0 i Im(z ) = 1 > 0. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: √ √ ρ = |z2 | = (−1)2 + (1)2 = 1 + 1 = 2 1 3π tgϕ = = −1 =⇒ ϕ = . ♣ Primjer 1. −1 4 Zato je z2 = Sada je z1 · z2 = 2 cos − √ π π 3π 3π + i · sin − · 2 cos + i · sin 4 4 4 4 √ π 3π π 3π + i · sin − + = = 2 2 cos − + 4 4 4 4 √ √ √ π π = 2 2 cos + i · sin = 2 2 (0 + i · 1) = 2 2i. pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni.kvadrantu.6 Izraˇ cunati √ 17 = 3+i . i 2 cos − π + i · sin − π z1 4 4 √ = = π π z2 2 cos 34 + i · sin 34 2 π 3π π 3π + i · sin − − = √ cos − − 4 4 4 4 2 √ = 2 (cos (−π ) + i · sin (−π )) = √ √ = 2 (−1 + i · 0) = − 2.

dobijamo x 2 2 12 x − x 144 x2 − 2 x x4 − 144 x4 + 7x2 − 144 = −7 = −7 / · x2 = −7x2 = 0. 6 6 = = 217 = 217 = 217 = 217 π π 17 π π + i · sin = 217 cos 17 + i · sin 17 6 6 6 6 5π + 12π 5π + 12π + i · sin = cos 6 6 5π 5π cos + 2π + i · sin + 2π = 6 6 √ 5π 5π 3 1 17 cos + i · sin =2 − + i = 6 6 2 2 √ √ − 3+i = 216 − 3 + i . tada vrijedi √ −7 + 24i = x + iy. x2 − y 2 = −7 2xy = 24 Iz druge jednaˇ cine je y = 12 . .7 Izraˇ cunati Rjeˇ senje: Budu´ ci da je korijen kompleksnog broja kompleksan broj. pa ako to uvrstimo u prvu jedna ˇ cinu. Kvadriranjem dobijamo a odavdje je −7 + 24i −7 + 24i −7 + 24i −7 + 24i = = = = (x + iy )2 x2 + 2xyi + i2 y 2 x2 + 2xyi − y 2 x2 − y 2 + 2xyi . ♣ 2 √ −7 + 24i. Primjer 1.Zato je z = 2 cos Sada je z 17 = 2 cos π π + i · sin . Odredimo x i y .

12 Znaˇ ci. dobijamo ω0 = √ 4 16 cos 2π 3 +0 + i · sin 4 2π 3 +0 4 = 2 cos π π + i · sin 6 6 = √ 3 + i. 1. dobijamo kvadratnu jednaˇ cinu t2 + 7t − 144 = 0. Za k = 0. x1 = −3 ili x2 = 3. 3. a zatim predstaviti grafiˇ cki dobijene kompleksne brojeve i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijene figure. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: √ 2 √ √ √ ρ = |z | = (−8)2 + 8 3 = 64 + 64 · 3 = 64 + 192 = 256 = 16 √ √ 8 3 2π tgϕ = = − 3 =⇒ ϕ = . √ √ Vrijedi z = −8 + 8 3i odakle je Re(z ) = −8 < 0 i Im(z ) = 8 3 > 0. −8 3 Zato je z = 16 cos Sada je ωk = 4 2π 2π + i · sin 3 3 2π 3 . 3 Dakle.8 Izraˇ cunati √ −8 + 8 3i. Ako je x1 = −3. tada je y1 = = −4. ♣ Primjer 1. . √ −7 + 24i = −3 − 4i ili 4 √ −7 + 24i = 3 + 4i.Uvode´ ci smjenu t = x2 . tada je y1 = = 4. pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. ˇ cija su rjeˇ senja t1 = −16 i t2 = 9. −8 + 8 3i = √ √ 4 16 cos + 2kπ + i · sin 4 2π 3 + 2kπ 4 gdje je k = 0. √ Rjeˇ senje: Kompleksni broj z = −8 + 8 3i zapiˇ simo u trigonometrijskom obliku. on bi se nalazio u drugom kvadrantu. Ako −3 12 je x2 = 3. 2. ali u obzir dolazi samo drugo rjeˇ senje t2 = 9 jer zbog smjene t = x2 > 0.

√ = 1− 3i. modul kompleksnih brojeva ωk (k = 0. Za k = 3. dobijamo ω1 = √ 4 16 cos 2π 3 + 2π + i · sin 4 2π 3 + 2π 4 = 2 cos 2π 2π + i · sin 3 3 √ = −1+ 3i. a zatim rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika.Za k = 1. 2. ♣ √ 4 d2 ⇒ a = √ = 2 2.9 Rijeˇ siti jednaˇ cinu z 5 − 1 − i = 0. Dijagonala dobijenog kvadrata je d = d′1 + d′2 = 2 + 2 = 4. 2 2 . √ O = 4a = 8 2 . 3). Primjer 1. jer je ′′ d′1 = d′2 = d′′ 1 = d 2 = 2. Za k = 2. dobijamo ω3 = √ 4 16 cos 2π 3 2π + 6π + 6π 5π 5π + i · sin 3 = 2 cos + i · sin 4 4 3 3 ω1 y d′2 d′1 d′′ 2 ω3 ω0 x ω2 d′′ 1 Dobijeni ˇ cetverougao je kvadrat. 1. dobijamo √ 4 2π 3 ω2 = 16 cos + 4π + i · sin 4 2π 3 + 4π 4 = 2 cos 7π 7π + i · sin 6 6 √ = − 3−i. Izraˇ cunajmo duˇ zinu stranice dobijenog kvadrata a2 + a2 = d2 ⇒ a = Sada je povrˇ sina dobijenog kvadrata P = a2 = 8.

on bi se nalazio u prvom kvadrantu. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: ρ = |z | = (1)2 + (1)2 = 1 π tgϕ = = 1 =⇒ ϕ = .Rjeˇ senje: Jasno je da vrijedi z5 − 1 − i = 0 z5 = 1 + i √ z = 5 1 + i. pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. 1. 4 4 √ π π + i · sin 4 4 √ 2 cos π π + i · sin 4 4 = 10 25 cos a to su kompleksni brojevi zk = gdje je k = 0. dobijamo z0 = 10 10 √ 2 cos π 4 + 2kπ + i · sin 5 π 4 + 2kπ 5 √ 2 cos π 4 +0 + i · sin 5 π 4 +0 5 = 10 √ 2 cos π π + i · sin . . 3. dobijamo z2 = 10 √ 2 cos π 4 + 4π + i · sin 5 π 4 + 4π 5 = 10 √ 2 cos 17π 17π + i · sin 20 20 . Za k = 0. 20 20 Za k = 1. 1 4 Zato je z= Rjeˇ senje jednaˇ cine je 5 √ 1+1= √ 2 √ 2 cos π π + i · sin . Za k = 2. 4. 2. Vrijedi z = 1 + i pa je Re(z ) = 1 > 0 i Im(z ) = 1 > 0. dobijamo z1 = 10 √ 2 cos π 4 + 2π + i · sin 5 π 4 + 2π 5 = 10 √ 2 cos 9π 9π + i · sin 20 20 . Kompleksni broj z = 1 + i zapiˇ simo u trigonometrijskom obliku.

♣ 3 + i = 0. 2 2 . ♣ z2 z0 x z3 z4 Dobijeni mnogougao je pravilan petougao ˇ cija je duˇ zina stranice √ 10 a = |z0 | = 2. Pa je povrˇ sina dobijenog petougla √ √ √ √ a2 3 5· 52 3 15 5 2 P = 5 · P△ = 5 · = = .z3 Za k = 3. a zatim rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika. dobijamo π √ + 8π 10 z4 = 2 cos 4 + i · sin 5 + 8π 5 = y z1 10 √ 2 cos 33π 33π + i · sin 20 20 . dobijamo π π √ + 6π + 6π 10 = 2 cos 4 + i · sin 4 5 5 √ 5π 5π 10 2 cos + i · sin . 4 4 4 O =5·a=5· 2z 3 − √ 10 a obim Primjer 1. = 4 4 π 4 = 10 √ 2 cos 25π 25π + i · sin 20 20 = Za k = 4. Rjeˇ senje: 2z 3 − √ 3+i = 0 √ 2z 3 = √3 − i 3 1 z3 = − i 2 2 √ 3 3 1 z = − i.10 Rijeˇ siti jednaˇ cinu √ 2.

2. 3 6 3 π π + i · sin − . 18 18 cos −π − π + 2kπ + 2kπ 6 + i · sin 6 3 3 Za k = 1. 18 18 . Za k = 0. pa ako 2 2 2 2 bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni. dobijamo z0 = cos −π +0 −π + 0 6 + i · sin 6 3 3 = cos − π π + i · sin − . 6 6 z = cos − Rjeˇ senje jednaˇ cine je 3 cos − π π + i · sin − 6 6 a to su kompleksni brojevi zk = gdje je k = 0. 1. Izraˇ cunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja: √ ρ = |z | = tgϕ = Zato je −1 2 √ 3 2 √ 2 3 2 + − 1 2 2 = 3 1 + =1 4 4 √ 1 3 π = −√ = − =⇒ ϕ = − . 18 18 Za k = 2. dobijamo z2 = cos −π + 4π − π + 4π 6 + i · sin 6 3 3 = cos 23π 23π + i · sin . dobijamo z1 = + 2π −π + 2π −π 6 cos + i · sin 6 3 3 = cos 11π 11π + i · sin .1 Kompleksni broj z = 23 − 2 i zapiˇ simo u trigonometrijskom obliku. on bi se nalazio u ˇ cetvrtom kvadrantu. √ √ 3 1 3 Vrijedi z = − i pa je Re(z ) = > 0 i Im(z ) = − 1 < 0.

y z1 x z2 Iz trougla △z2 Az0 vidimo da je a z0 A 23π π + cos − ≈ 1.11 Rijeˇ siti jednaˇ cinu (3 + 2i)(1 + i) + 2i 7−i 4 = ·z . 18 18 π 23π z0 A = |Im(z2 )| − |Im(z0 )| = sin − sin − ≈ 0.592.35 = 3.628. 18 18 Sada iz pravouglog trougla △z2 Az0 primjenom Pitagorine teoreme slijedi √ √ a = z2 A + z0 A = 2. P = = . −1 7−i 4 ·z · (−4) −4 −28 + 4i = (7 − i) · z 4 −28 + 4i −4(7 − i) z4 = = 7−i 7−i 7−i = odnosno . ♣ 4 4 Primjer 1.65 + 0. z2 A = |Re(z2 )| + |Re(z0 )| = cos Sada su obim i povrˇ sina dobijenog jednakostraniˇ cnog trougla dati sa: √ √ √ a2 3 3 3 O = 3a = 3 3. Rjeˇ senje: Sredivanjem lijeve strane jednˇ cine imamo (3 + 2i)(1 + i) + 2i 3 + 5i + 2i2 + 2i = = (2 − i)(1 + i) − 3 2 + i − i2 − 3 1 + 7i i = · i i −7 + i = = 7 − i. (2 − i)(1 + i) − 3 −4 a zatim dobijena rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika.

sin ϕ = z1 = ρ(cos ϕ + i sin ϕ) = 4(cos π + i sin π ). 2 cos + i sin z0 = 4 4 √ 3π 3π z1 = + i sin 2 cos = −1 + i. 3 Re(z1 )2 + Im(z1 )2 = (−4)2 = 4. Zapiˇ simo komleksan broj z1 = −4 u trigonometrijskom obliku. 4 4 Ako dobijena rjeˇ senja predatavimo u Gausovoj ravni dobijamo y z1 −1 z2 −1 1 z0 x 1 z3 . Primjenom formule (4) za raˇ cunanje n−tog korijena imamo z= √ 4 −4 = √ 4 4 cos π + 2kπ π + 2kπ + i sin 4 4 . k = 0. ⇒ z 4 = −4.Zadatak smo sveli na raˇ cunanje ˇ cetvrtog korijena iz −4. 1 . 4 4 √ 7π 7π z3 = 2 cos + i sin = 1 − i. 4 4 √ 5π 5π 2 cos z2 = + i sin = −1 − i. ρ 4 odakle dobijamo da je ϕ = π. 2 . odnosno rjeˇ senja polazne jednaˇ cine su √ π π = 1 + i. Dakle. a Im(z ) = 0 to je ρ = |z1 | = a argument Im(z1 ) 0 = = 0. ρ 4 Re(z1 ) −4 cos ϕ = = = −1. Odnosno √ z = 4 −4. Kako je Re(z1 ) = −4.

y ∈ R.12 Rijeˇ siti jednaˇ cinu a z =|a | pri ˇ cemu za kompleksan broj a vrijedi √ 3 3 | a| + a = − i. 2 3 u prvu jednaˇ cinu dobijamo 2 2 3 − 2 x2 + √ = 3 −x 2 2 3 9 = − 2x + x2 4 4 1 x = . tada je Sada iz jednakosti | a| = x2 + y 2 . √ 3 3 | a| + a = − i 2 2 x. Primjer 1. Jer je duˇ zina stranice a = 2. 2 2 Rjeˇ senje: Oznaˇ cimo kompleksan broj a sa a = x + iy. 1+i 1−i 3 ♣ . pa je P = a2 = 4. 10 2 3 O = 4 · a = 8. 2 .Sada moˇ zemo izraˇ cunati obim i povrˇ sinu dobijenog kvadrata. odnosno x2 + y 2 + x = 3 2√ slijedi Uvrˇ stavanjem vrijednosti y = − x2 + √ y = − 3 . √ 3 3 i. x2 + y 2 + x + iy = − 2 2 Lijeva strana ove jednakosti jednaka je desnoj ako su realni i imaginarni dijelovi jednaki.

ρ= 2 2 x 1 cos ϕ = ⇒ cos ϕ = . +) 1 (+. vrijedi a = x + iy = − i. pa je 2 2 | a| = Kako je Da bismo rijeˇ sili datu jednaˇ cinu moramo odrediti a10 . −) . sin (−. −) −1 1 (+. sin ϕ = ⇒ sin ϕ = − ρ 2 | a3 | = | a|3 = 13 = 1. ρ 2√ y 3 .√ 1 3 Dakle. pri ˇ cemu je √ 2 2 1 3 + − = 1. x2 + y 2 = 1 2 2 + 3 − 2 √ 2 = 1. +) cos −1 (−. U tu svrhu napiˇ simo kompleksan broj a u trigonometrijskom obliku a = ρ(cos ϕ + i sin ϕ).

jer je cos ϕ pozitivan. 3 Koriste´ ci Moivreovu formulu (3) imamo: a10 = ρ10 (cos(10ϕ) + i sin(10ϕ)) 5π 5π = cos(10 · ) + i sin(10 · 3 √3 1 3 = − +i . a sin ϕ negativan. . −i √ = √ .Vidimo da se traˇ zeni ugao ϕ nalazi u ˇ cetvrtom kvadrantu. 1+i dobijamo 1−i odnosno nakona racionalizacije kompleksnog broja √ 1 3 − +i 2 2 odnosno z2 = Odavde je i3 z 2 = i3 . Odnosno ϕ= 5π . 2 2 Uvrˇ stavanjem dobijenoh rezultata u polaznu jednaˇ cinu dobijamo √ 1 3 − +i 2 2 z2 = 1+i 1−i 3 . 1 3 1 3 − +i − +i 2 2 2 2 z2 √ 3 1 − −i −i 2 √ · 2 √ = 1 3 1 3 − +i − −i 2 2 2 2 √ 3 1 = − +i 2 2 ili u trigonometrijskom obliku z 2 = cos 5π 6 + i sin 5π 6 .

y 5 4 3 2 1 x −2 −1 −1 1 ♣ . k = 0. |x + iy − 3i| = 2 |x + (y − 3) i| = 2 x2 + (y − 3)2 = 2 x2 + (y − 3)2 = 22 a jednaˇ cina x2 + (y − 3)2 = 22 je jednaˇ cina kruˇ znice sa centrom u taˇ cki (0. 1 .Primjenom formule (4) za raˇ cunanje n−tog korijena kompleksnog broja dobijamo zk = √ 1 cos 5π 6 + 2kπ 2 + i sin 5π 6 + 2kπ 2 .13 Odrediti skup taˇ caka koji zadovoljava jednaˇ cinu |z − 3i| = 2. ♣ Primjer 1. Rjeˇ senje: Neka je z = x + iy. 3) i polupreˇ cnikom 2. Odakle dobijamo da data jednaˇ cina ima dva rejˇ senje z0 = cos z1 5π 5π + i sin 12 12 17π 17π = cos + i sin 12 12 .

Sada je |z + i| ≥ 3 |x + iy + i| ≥ 3 |x + (y + 1) i| ≥ 3 x2 + (y + 1)2 ≥ 3 x2 + (y + 1)2 ≥ 32 .14 Odrediti skup taˇ caka koji zadovoljava nejednaˇ cine 3 ≤ |z + i| ≤ 5. −1) i polupreˇ cnikom 3. . Rjeˇ senje: Neka je z = x + iy. a nejednakost x2 + (y + 1)2 ≥ 32 zadovoljavaju sve taˇ cke van te kruˇ znice ukljuˇ cuju´ ci i taˇ cke na kruˇ znici (jer je znak ≥).Primjer 1. −1) 2 2 2 i polupreˇ cnikom 5. Jednaˇ cina x2 + (y + 1)2 = 52 je jednaˇ cina kruˇ znice sa centrom u taˇ cki (0. taˇ cke koje pripadaju kruˇ znom prstenu. tj. Skup taˇ caka koji zadovoljava nejednaˇ cine 3 ≤ |z + i| ≤ 5 ´ ce biti sve taˇ cke 2 2 2 van te kruˇ znice ukljuˇ cuju´ ci i taˇ cke na kruˇ znici x + (y + 1) = 3 i sve taˇ cke 2 2 2 unutar te kruˇ znice ukljuˇ cuju´ ci i taˇ cke na kruˇ znici x +(y + 1) = 5 . Posmatrajmo sada drugu nejednakost |z + i| ≤ 5 |x + iy + i| ≤ 5 |x + (y + 1) i| ≤ 5 x2 + (y + 1)2 ≤ 5 x2 + (y + 1)2 ≤ 52 . Jednaˇ cina x2 + (y + 1)2 = 32 je jednaˇ cina kruˇ znice sa centrom u taˇ cki (0. a nejednakost x + (y + 1) ≤ 5 zadovoljavaju sve taˇ cke unutar te kruˇ znice ukljuˇ cuju´ ci i taˇ cke na kruˇ znici (jer je znak ≤). Posmatrajmo prvo nejednakost |z + i| ≥ 3.

15 Odrediti skup taˇ caka koji zadovoljava nejednaˇ cine 1 ≤ |z | < 5 i 3π π <ϕ≤ . Posmatrajmo nejednakost |z | ≥ 1. 4 4 Rjeˇ senje: Neka je z = x + iy. ali ukljuˇ cuju´ ci i ta ˇ cke na kruˇ znici. Jednaˇ cina x2 + y 2 = 12 je jednaˇ cina kruˇ znice sa centrom u taˇ cki (0. pa datu nejednaˇ cinu zadovoljavaju sve taˇ cke van kruˇ znice. 0) i polupreˇ cnikom 1. |z | < 5 |z | ≥ 1 . Posmatrajmo nejednakost |z | < 5. x2 + y 2 < 5 x2 + y 2 < 52 . x2 + y 2 ≥ 1 x2 + y 2 ≥ 12 .y 5 4 3 2 1 x −6 −5 −4 −3 −2 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 1 2 3 4 5 ♣ Primjer 1.

2 . Tada je 3π arg(−2iz 4 ) = + 4ϕ + 2kπ 2 pa moˇ zemo pisati cos 3π + 4ϕ + 2kπ 2 = cos 3π + 4ϕ .Jednaˇ cina x2 + y 2 = 52 je jednaˇ cina kruˇ znice sa centrom u taˇ cki (0. 3π Dalje. 0) i polupreˇ cnikom 5. skup taˇ caka koje zadovoljavaju postavljene uvjete ˇ cine taˇ cke na dijelu kruˇ znog prstena omedjenog dvjema pravima. ≤ 1. Tada vrijedi arg(−2iz 4 ) = arg(−2i) + arg(z 4 ) + 2kπ. ali ukljuˇ cuju´ ci i taˇ cke na pravoj y = −x. pa datu nejednaˇ cinu zadovoljavaju sve taˇ cke unutar kruˇ znice. 5 4 3 2 y = −x 1 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −6 1 2 3 4 5 −6 −5 −4 −3 −2 ♣ Primjer 1. ali ne ukljuˇ cuju´ ci i taˇ cke na kruˇ znici. Znaˇ ci. a iz Moievreove formule (3) slijedi arg(z 4 ) = 2 4ϕ. 3π π Taˇ cke koje zadovoljavaju uslov < ϕ ≤ su taˇ cke koje se nalaze 4 4 izmedju pravih odredjenih jednaˇ cinama y = x i y = −x. kako je arg(−2i) = . k ∈ Z. ali ukljuˇ cuju´ ci taˇ cke na ve´ coj kruˇ znici i taˇ cke na pravoj y = −x.16 Odredite i skicirajte skup svih kompleksnih brojeva z za koje vrijedi | z + 4| − 6 cos arg(−2iz 4 ) ≥ 0. 4 − | z − 2| Rjeˇ senje: Oznaˇ cimo arg(z ) = ϕ.

Intervali u kojima se nalazi argument ϕ su sa m = 0 ⇒ 0 π m = 1 ⇒ 2 m = 2 ⇒ π 3π m = 3 ⇒ 2 π 4 3π ≤ ϕ ≤ 4 5π ≤ ϕ ≤ 4 7π ≤ ϕ ≤ 4 ≤ ϕ ≤ 3π + 4ϕ 2 = cos 2π − 3π − 4ϕ 2 = cos π − 4ϕ = sin(4ϕ). skup A predstavlja dio ravni izvan elipse koja ima fokuse u taˇ ckama z1 = −4 i z2 = 2. ϕ ∈ [0. duˇ zinu velike poluose a = 5 i duˇ zinu male poluose b = 4. m ∈ Z. 4 − | z − 2| 4 − | z − 2| (6) Ovaj razlomak je negativan kada su brojnik i nazivnik razliˇ citog znaka. Prva nejednakost odreduje skup A = {z ∈ C : |z + 4| + |z − 2| ≥ 10} Prisjetimo se da skup taˇ caka {z ∈ C : |z − z1 | + |z − z2 | = 2a} predstavlja elipsu sa fokusima z1 i z2 ako je |z1 − z2 | < 2a. Dakle. 2 (5) Iz drugog uslova zadatka slijedi | z + 4| − 6 |z + 4| + |z − 2| − 10 ≤1⇔ ≤ 0. Zbog toga moramo razmatrati dva sluˇ caja: Sluˇ caj 1 |z + 4| + |z − 2| − 10 ≥ 0. 2π ).Takoder vrijedi cos Iz cos arg(−2iz 4 ) ≥ 0 ⇒ sin(4ϕ) ≥ 0 ˇ sto implicira 0 + 2mπ ≤ 4ϕ ≤ π + 2mπ. Zbog znaka (8) 4 − | z − 2| < 0 (7) .

duˇ zinu velike poluose a = 5 i duˇ zinu male poluose b = 4. 4 − | z − 2| > 0 (10) Sliˇ cno kao u sluˇ caju 1 zakljuˇ cujemo da prva nejednakost odreduje dio ravni unutar elipse koja ima fokuse u taˇ ckama z1 = −4 i z2 = 2. Zbog stroge nejednakosti kruˇ znica nije ukljuˇ cena u skup B. Rjeˇ senje nejednaˇ cina (10) je presjek predhodno opisanih skupova. 7 6 5 4 3 2 1 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 1 2 3 4 5 6 7 (9) Sluˇ caj 2 |z + 4| + |z − 2| − 10 ≤ 0.jednakosti skup takode ukljuˇ cuije i rub elipse. to skup B predstavlja dio ravni izvan kruˇ znice sa centrom u z0 = 2 i polupreˇ cnika r = 4. . Rjeˇ senje nejednaˇ cina (7) je presjek skupova A i B. Druga nejednakost predstavlja dio ravnine unutar kruˇ znice sa centrom u z0 = 2 i polupreˇ cnika r = 4. Druga nejednakost u (7) odreduje skup B = {z ∈ C : | z − 2| > 4} S obzirom da skup {z ∈ C : |z − z0 | = r } predstavlja kruˇ znicu sa centrom u z0 polupreˇ cnika r.

Kompleksni brojevi koji zadovoljavaju uslove zadatka moraju se nalaziti u skupu C. (c) z = −1. Obiljeˇ zimo taj skup sa C. (b) z = 3 − i.5 4 3 2 1 −6 −5 −4 −3 −2 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −6 1 2 3 4 5 6 Konaˇ cno rjeˇ senje nejednaˇ cine (6) je unija skupova koji predstavljaju rejeˇ senje za sluˇ cajeve 1 i 2.1 Predstaviti u trigonometrijskom obliku sljede´ ce kompleksne brojeve: √ √ (a) z = 1 + i 3.1 Zadaci za samostalan rad Zadatak 1. 6 5 4 3 2 1 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rjeˇ senje: . a njihovi argumenti moraju zadovoljavati nejednakosti (5) .

3) (d) z2 = 2 cos 4 4 (a) z1 · z2 = 4 cos Zadatak ci: √1. a zatim dobijene rezultate predstaviti grafiˇ cki. 7 8 8 . (b) z = · (3 + 2i).3 Izraˇ cunati vrijednost izraza z+z z−z ako je z = 1 + i. 2 . 4 . 1. (b) z = 2 cos π π − i sin .5 Na´ √ (a) 3 −2 + 2i. k = 0. 4 . 1 . 2 √ √ Zadatak 1. 1 . (c) z1 (d) 4 z2 . k = 0. 2 2 π π √ + 2kπ + 2kπ √ 4 3 4 + i sin 3 . 3π + 2kπ + 2kπ + i sin 4 . 3 . 2. 2 . 5 .2 Na´ ci realni i imaginarni dio sljede´ cih kompleksnih brojeva: 3i 1+i (a) z = . 5 5 8 9 (c) Re(z ) = − i Im(z ) = − .(a) z = 2 cos π π + i sin . k = 0.4 Ako je z1 = − 2(1 − i) i z2 = 1 + i 3 izraˇ cunati z1 √ 50 (a) z1 · z2 . 2 1 (b) − (2 − i). z2 Rjeˇ senje 13π 13π z1 19π 19π + i sin . 3 3 (c) z = cos π + i sin π. 1 . 5 Zadatak 1. 5 5 (b) Re(z ) = − 3 5 i Im(z ) = 11 . (b) 6 1 − i. (b) . Rjeˇ senje: √ √ (a) 3 −2 + 2i = 2 cos 3π 4 (c) √ 8 −1. 6 . 2 3 3 7π 7π √ √ + 2kπ + 2kπ 12 6 4 (b) 1 − i = 2 cos + i sin 4 . (b) (a) 1 + zz 2z + 3 Rjeˇ senje: 2i (a) . 12 12 z2 12 12 3π 3π 50 (c) z1 = 250 cos + i sin . (k = 0. 5 6 6 √ √ π + 2kπ π + 2kπ (c) 8 −1 = 8 1 cos + i sin . 3 ako je 1 z = (i − 1). (b) = cos + i sin . 3 . i+1 i−2 (a) Re(z ) = 6 3 i Im(z ) = − . 6 6 Rjeˇ senje: Zadatak 1. i−2 2−i 1 − 3i i − 1 (c) z = − .

z2 = −i. 2 2 2 2 √ √ √ a2 · 3 3· 3 = . 2 2 2 2√ 3· 3 O = 6a = 6. . z1 = + i. 2.8 Rijeˇ siti jednaˇ cinu 8 8z 4 + √ (1 − i) = 0. P = 4 4 Zadatak 1. Zadatak 1.7 Rijeˇ siti jednaˇ cinu (2 + 5i) · z 3 − 2i + 5 = 0. = −1. a zatim rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika. a zatim rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika. Rjeˇ senje:√ √ 3 1 3 1 z0 = + i.6 Izraˇ cunaj 1+i √ 2 Rjeˇ senje: 1+i √ 2 Zadatak 1.Zadatak 1. Rjeˇ senje: √ 1 3 z0 = 1. 2 2 z3 = −1. 2 a zatim rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika. 2 √ 2 √ 3 3 1 1 z4 = − − i. 2 √ 1 3 z2 = − + i. Rjeˇ senje: √ √ zk = 4 z = 4 1 cos 3π 4 100 100 .9 Rijeˇ siti jednaˇ cinu z 6 − 1 = 0. 3). z5 = − i. O = 3a = 3 3 . P = 6 · P△ = . z1 = − + i. 1. + 2kπ + i sin 4 3π 4 + 2kπ 4 (k = 0.

2 Zadatak 1.11 Odrediti skup taˇ caka u ravni koje zadovoljavaju nejednaˇ cine | z − 1| ≤ 1. (b) Nema taˇ caka! Zadatak 1. √ P = 6 · P△ = 6 · 3 .Zadatak 1.13 Odrediti skup taˇ caka u ravni koje zadovoljavaju relacije √ π π (a) |z − i| = 1 i arg z = .15 Odrediti skup taˇ caka u ravni koji zadovoljava nejednaˇ cinu log√3 |z |2 − |z | + 1 < 2.10 Rijeˇ siti jednaˇ cinu z 6 + 64 = 0. (x − 1) + y ≤ 1. Rjeˇ senje: Skup taˇ caka izmedu kruˇ znica x2 + (y + 1)2 = 9 i x2 + (y + 1)2 = 25.12 Odrediti skup taˇ caka u ravni koje zadovoljavaju nejednaˇ cine 3 ≤ |z + i| ≤ 5. z4 = −2i. |z − i| < 1 i √ z2 = − 3 + i. a zatim rjeˇ senja predstaviti grafiˇ cki i izraˇ cunati obim i povrˇ sinu tako dobijenog lika. Zadatak 1. √ z3 = − 3 − i. 3 To je prava y = 2x + . z1 = 2i. 2 + |z | Rjeˇ senje: . √ z5 = 3 − i. Zadatak 1. Rjeˇ senje: √ z0 = 3 + i. O = 6a = 12. 2). Zadatak 1. 2 4 Rjeˇ senje: (a) Rjeˇ senje je taˇ cka A(0.14 Odrediti skup taˇ caka u ravni koji zadovoljava jednaˇ cinu |z + i| = |z + 2|. Rjeˇ senje: Traˇ zene taˇ cke su u presjeku skupova taˇ cka zadanih sljede´ cim nejednaˇ cinama 2 2 2 2 x + (y − 1) < 1. (b) 0 < arg z < i |z − 6i| = 3.

Dakle. sve taˇ cke unutar kruˇ znice x2 + y 2 = 25. . 3i − 1 .Rjeˇ senje: Dobijamo nejednaˇ cinu |z |2 − |z | + 1 < 6 + 3|z | ⇔ (|z | + 1)(|z | − 5) < 0.16 Pokazati da je 4 √ 3i − 1 Rjeˇ senje: Uputa: Kompleksan broj √ a zatim izraˇ cunati √ 4 3i − 1 12 = 4096 12 4 napisati u trigonometrijskom obliku. a kako je |z | + 1 > 0 ∀z ∈ C. to mora biti |z | − 5 < 0 ⇔ x2 + y 2 < 25. Zadatak 1.