Na putu ka svom duhovnom savršenstvu, Sri C h i n m o y je ovladao Kundalini i okultnim moćima. U ovoj knjizi objašnjava različite tehnike buđenja Kundalini, otvaranja trećeg oka i ostalih chakri. On upozorava na opasnosti i zamke koje treba izbeći i govori o nekim okultnim moćima koje se javljaju pri otvaranju chakri.

"...Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju nam je potrebna čistota misli i čistota dela. Čistom mišlju gradimo najčvršću i najveću palatu ljubavi i ispunjenja..."

Uz sve to, on vodi aktivan spoljašnji život, pokazujući na najočigledniji način da duhovnost nije bekstvo od sveta, već sredstvo da se on preobrazi. Napisao je gotovo 800 knjiga, koje sadrže drame, poeziju, priče, eseje, komentare i odgovore na pitanja o duhovnosti. Naslikao je oko 150 000 mističkih slika i komponovao preko 7000 duhovnih pesama. Sri Chinmoy prihvata učenike na svim nivoima razvoja, od početnika do naprednih tragalaca, i sa ljubavlju ih vodi na spoljašnjem i unutrašnjem planu u skladu sa njihovim ličnim potrebama.

.

.

. Snaga volje i Ljubav Samootkrovenje i Preobražaj Pitanja i odgovori ...SADRŽAJ Uvod.....63 ...42 .........31 .5 ...........8 Uvodna reč autora: Majčinski Aspekt Božanskog Kundalini Yoga: Moć Majke Prana i moć chakri Koncentracija... Meditacija.15 ..11 .... ... ...

5 . odnose između Kundalini i Božanske Majke.UVOD U ovoj izuzetnoj knjizi potpuno prosvetljeni duhovni Učitelj. Sri Chinmoy upozorava na opasnosti i zamke koje treba izbegavati i govori o nekim od okultnih moći koje se javljaju otvaranjem chakri. otvaranja trećeg oka i drugih chakri. svet koji prevazilazi Kundalini iskustvo. Knjigu čine četiri značajna predavanja i Sri Chinmoyevi odgovori na brojna pitanja vezana za temu. On opisuje načine na koje se može saznati da li se chakre otvaraju. Kao neko ko je u potpunosti iskusio moć Kundalini. objašnjava različite tehnike buđenja Kundalini. i što je najvažnije.

Sri Chinmoy 6 . Ti odgovaraš na pesmu moju. Večno Te prate.TI SI OKEAN MOJ. MAJKO Majko. U Kosmičkoj Igri Tvojoj. Zato ja pevam. Tvoja beskrajna Samilost i Mir. Ti si okean moj. Majko. mesec i sunce. Ja to znam. A ja Tvoja najsitnija kap. Ljubav je Tvoja beskrajna. Zvezde. Čak i kad Te zaboravim kroz zlovolju svoju. Tebi me privuku. Majko.

svake srede uveče održi niz predavanja o Kundalini Yogi. 7 . februara 1973. šef odseka za religiju Njujorškog univerziteta. počevši od 14.Dr James Carse. Sri Chinmoy daje svoj najdublji blagoslov Nilayau (g-dinu David Gershonu) koji je obavio pripremne dogovore za ovu seriju predavanja. pozvao je Sri Chinmoya da.

najvišu Svest." Da bi pokazala Svoju Kundalini Moć. On je i muško i žensko. Majka mora da se spusti na njihov nivo." Potom pokaže Svoju najvišu Moć. odanosti i predanosti. Tada se Ona spušta na nivo dece da bi im pokazala koliko moći i snage mogu dobiti ako se dobro vladaju i ako dobro rade. Deca su u tom trenutku zapanjena. Majka nekad poželi da se poigra sa Svojom decom koja žele da vide njenu Moć. da bi videla snagu Svoje dece. Deca su opčinjena i očarana. ili ponekad. Ona kažu: "O. prvo naučite ovu vrstu igre. Kundalini moć je moć Svevišnje Boginje. Kada vide Majku u Njenom najvišem Obliku koji predstavlja Njen stvarni 8 . Majka kaže: "U redu. To je Majka!" Tada počinju da slede put ljubavi. Ona osećaju: "Majka je tako snažna. Ona prikaže nekoliko čuda i deca požele da nauče kako da ih izvode. igra svakojake igre.UVODNA REČ AUTORA: MAJČINSKI ASPEKT BOŽANSKOG Bog nam je i Majka i Otac. Majka je tako moćna. moć Majčinskog aspekta Božanskog.

beskrajnu Svetlost. to je istina. osećaju da Kundalini Moći nisu ništa. Uzvišena Moć Majke koja dolazi sa najvišeg nivoa. 9 . Kundalini Moć može da učini svakakva čuda. Ali istinska duhovna moć. Bez obzira koliko čuda pokazali. ali kada se radi o uzdizanju nečije svesti. a zatim će biti ljubomorna što i ona nema takvu moć.Oblik. Kundalini Moć je najčešće poput majmuna. ne poseduje nemir. Zato nam je potrebna duhovna moć. ona neće biti u stanju da je uzdigne ni za centimetar. Kundalini Moć. moć koja potiče od Svevišnje Boginje sa Njenog najvišeg nivoa. istinski mir. tim putem nećemo biti u stanju da pružimo beskrajni Mir. One su nalik poigravanju vatrom i plamičcima. Čak i ako Kundalini Moći upotrebimo u prave svrhe. beskrajno Blaženstvo. osoba koja ih vidi biće zadovoljna samo pet minuta. ona besni i sumnja. jeste moć. to je onda. Kada upotrebimo duhovnu moć i ponudimo mir. A kada joj sledeći put ne pokažemo moć. ali ona poseduje nemir. Smatra da imamo ograničenu sposobnost da čuda izvodimo samo s vremena na vreme. Nemir je njeno svojstvo.

AKO SE TEBI, MAJKO, PREPUSTIM Ako se Tebi, Majko, prepustim To je moja jedina Pobeda. Šta god u Tvoje ruke predadoh, Jedino to i sačuvah. Za mene je ostatak bezvredan, Puki gubitak, Što me samo muči i Kao teret na mom putu stoji. Upotrebiti ga ne mogu. Kada se Tebi prepustim Nakon što sam postigao Potpunu spoznaju, Znam, primiču najveću nagradu.

10

KUNDALINI YOGA: MOĆ MAJKE

Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju ne smemo da spavamo. Ne smemo spavati u svetu tame i noći. Svet tame slabi naše unutrašnje sposobnosti. Svet noći uništava naše spoljašnje mogućnosti. Kada nam oslabe unutrašnje sposobnosti, naš život postaje bedan. Kada su nam uništene spoljašnje mogućnosti, naš život postaje nepodnošljiv. Gde naše unutrašnje sposobnosti mogu bezbedno da se razvijaju? Unutrašnje sposobnosti mogu bezbedno da se razvijaju jedino u srcu Majčine Moći, u srcu Kundalini. Kada naše spoljašnje mogućnosti mogu biti delotvorne? Spoljašnje mogućnosti su delotvorne samo kada smo uz stopala Majčine Moći, uz stopala Kundalini. Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju moramo posedovati izuzetno čvrstu volju. Moramo biti hrabri u svetu neznanja i nesvesnosti. Neznanje nas primorava da postanemo bespomoćni i beskorisni. Kada se osećamo beskorisno, Majčina Moć u nama oseća se bespomoćnom. Kada se osećamo bespomoćno, Majčina Moć u nama, zbog
11

Svoje beskrajne Samilosti, neumorno nas ohrabruje, inspiriše i prosvetljuje. Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju moramo da volimo. Moramo voleti Majku u nama, voleti Majku pred nama i voleti Majku oko nas. Majka u nama je puna duše. Majka pred nama je lepa. Majka oko nas je moćna. Majka Duše nam je potrebna da bismo igrali Kosmičku Igru Života. Majka Lepote nam je potrebna da bismo pevali Kosmičku Pesmu Života. Majka Moći nam je potrebna da bismo plesali Kosmički Ples Života. Igra Života nas napaja energijom. Pesma Života nas prosvetljuje. Ples Života nas čini besmrtnim. Naša energija je tu da je svet koristi. Naša prosvetljenost je tu da slavi svet. Naša besmrtnost je tu da bude blago sveta. Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju Moć mora biti na prvom i na poslednjem mestu u našem životu. Kada je Božanska Moć naš prvi izbor, strah nas napušta. Kada je Božanska Moć naš poslednji izbor, sumnja nas napušta. Kada nas strah napusti, postajemo Ono što smo želeli: božanski ratnici. Kada nas sumnja napusti, postajemo ono što smo prvobitno i bili: Univerzalno Jastvo. Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju moramo osetiti kako je svaka sekunda našeg života jednako važna kao i čitava godina. Moramo 12

Čistim delovanjem postajemo spasitelji života sveta koji teži. a mi smo Bogu potrebni da bi ispoljio Najviše. Čistom mišlju gradimo najčvršću i najveću palatu ljubavi i ispunjenja. Nečistom mišlju rušimo i uništavamo najčvršću i najveću palatu ljubavi i ispunjenja.shvatiti da je svaka godina ispunjena sa onoliko prilika koliko ima sekundi. nebožansku misao rađamo kada osećamo da smo od neznanja nespoznatog. Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju nam je potrebna čistota misli i čistota dela. Istina nam govori da smo Božja odabrana deca. Svaka nas godina vodi ka transcendentalnoj Istini ili ka bezdanoj laži. nesvesnosti i smrti. Nečistim delovanjem postajemo uništitelji života u čitavom svetu. Svaka sekunda nas vodi ka ostvarenju ili ka osujećenju. Kada nas bezdana laž uplaši. Transcendentalna Istina nas privlači. osećamo da smo večni robovi neznanja. Bog nam je potreban da bismo dosegli Najviše. Čistu i božansku misao rađamo kada osećamo da smo od Boga i za Boga. a za neznanje znano i neznano. Laž nam govori da smo instrumenti smrti kojoj smo očajnički potrebni. Kada nas transcendentalna Istina privlači. Nečistu. Bezdana laž nas plaši. osećamo da nismo niko drugi do Svevišnji. a naše postojanje je za Zemlju 13 . Želimo li da sledimo put Kundalini Yoge? U tom slučaju moramo znati da je naša suština Nebeska snaga Blaženstva.

1973.snaga Mira. Snagom Blaženstva počinjemo. 14 . februar. Snagom Mira završavamo. 14.

U Sanskritu se ovi kanali zovu nadis. fizičkom telu.PRANA I MOĆ ČAKRI Kundalini Yoga je Yoga prane. Kada udišemo i izdišemo najčešće kroz levu nozdrvu. pa je njeno svojstvo moćna i dinamična vatrenost. Pingala vlada desnom nozdrvom. Postoji unutrašnja veza između ide i pingale i zodijaka i planeta. tada deluje pingala. Postoje tri glavna kanala kroz koja protiče ova životna energija. sushumna je najvažnija. Sushumna prenosi tok sredinom kičmenog stuba. Ona prima neprekidni tok životne energije od univerzalne svetlosti Svesti. ili životni princip univerzuma. Pingala prenosi tok u desnu stranu tela. Ti kanali su: ida. A kada nam obe 15 . pingala i sushumna. Kada udišemo i izdišemo kroz desnu nozdrvu. Ida. Od ove tri nadis. Pingala je povezana sa Suncem i Marsom. Ida ima posebnu vezu sa Mesecom i planetom Merkur. pingala i sushumna se nalaze u našem suptilnom. Ida prenosi tok životne energije u levu stranu tela. pa je zato njeno glavno svojstvo smirenost i blagost. a ne u našem grubom. Prana je životna energija. treba da znamo da tada deluje ida. Ida vlada levom nozdrvom.

pa se obično ne pominju. od kojih zelena preovladuje. Ponekad se. zelene. Oni se takode nazivaju lotosima. u mozgu. ima šest latica. svadhisthana. u suptilnom fizičkom telu se nalazi i mnogo drugih chakri. Kao što možda znate. zvana sahasrara. Indijska duhovna filozofija ove centre naziva chakrama. Čeona chakra. vishuddha lotos. a pingala izdiše. manipura. a ne duž kičmenog stuba. ima dvanaest latica. a svaki centar je okrugao poput točka. pingala i sushumna se susreću na šest različitih mesta. plava. narandžaste. ajna. Ali. One su ružičaste. vishuddha i ajna. Pošto je u mozgu. ima samo dve latice. Na svakom mestu susretanja formira se centar. ne ubraja se u ostalih šest centara. te su chakre manje važne. Latice su: narandžasta. zelena. treba da znamo da onda sushumna igra svoju ulogu. anahata. Ida. ima deset latica. Pored ovih šest. takode. a imamo ih čak i u nožnim prstima i vrhovima prstiju. jer izgledaju kao lotosov cvet. žuta. ima četiri latice koje su crvene i narandžaste boje. Ona je sjajno-zlatne boje. chakru imamo u kolenu. ima šesnaest latica. Grlena chakra. ljubičasta i crvena. koja je i najistaknutija boja ove chakre. manipura. dešava da ida udiše. Postoji još jedna chakra. Srčana chakra. anahata.nozdrve funkcionišu kako treba. tih šest centara su: muladhara. boje krvi. Boje su plava i zelena. 16 . Pupčana chakra. Chakra slezine. svadhisthana. Korenska chakra ili lotos muladhara. Recimo.

Bhubarloka je simbolizovan vodom. Sahasara proizvodi ton sahadja ili sa. koji zovete 'mi'. ili tačnije devetstotinasedamdeset i dve. Tapoloka eterom. Manipura proizvodi ton panchama ili pa. Vishuddha proizvodi ton gandhara ili ga. koji zovete 'fa'. od kojih ljubičasta preovladuje. koji zovete 'la'. a sahasrari odgovara Satyaloka. Svadhisthani odgovara Bhubarloka. koji vi zovete 're'. koji zovete 'sol'. Anahati odgovara Janaloka. Ovde je boja ruža-crvena. Temeni centar. Ona ima sve boje. koji zovete 'si'. Vi to u zapadnoj muzici zovete 'do'. Ajna proizvodi ton rishva ili ri. Muladhara proizvodi ton nishada ili ni. Janaloka vazduhom. Postoji sedam svetova koji odgovaraju ovim chakrama. Svaki svet je nečim simbolizovan. Maharloka energijom i Satyaloka beskonačnim prostorom. proizvodi neku muzičku notu. Svaka chakra. Muladhari odgovara Bhurloka. 17 .ali unutar svake latice nalazi se četrdeset i osam latica. Svadhisthana proizvodi ton dhaivata ili da. U univerzalnu Svest uključena je i univerzalna Muzika. Manipuri odgovara Svarloka. Ajni odgovara Maharloka. Vishuddhi odgovara Tapoloka. Anahata proizvodi ton madhyama ili ma. ima hiljadu latica. Bhurloka je simbolizovan zemljom. u koju se skuplja životna energija iz univerzalne Svesti. sahasrara. Svarloka vatrom.

Odatle vlada centrima koji su ispod nje: ajnom. Vaishnavi. Varahi. Indrani i Chamunda. i odatle upravlja ostalim centrima ispod sebe. svadhisthanom i muladharom. Svaki centar ima i vladajuće božanstvo. u oblasti slezine i muladharom pri bazi kičme. Vishnu manipure. Shambu ajne. Te Moći Majke poznate su kao: Brahmi. Indrani upravlja svadhisthanom. anahatom. Vaishnavi počinje da deluje iz anahate. a Paramashiva je vladajuće božanstvo sahasrare. Ona upravlja svim chakrama. 18 . Ishwara anahate. Rudra je vladajuće božanstvo svadhisthane. Odatle ona upravlja ajnom i centrima koji su ispod nje. svadhisthanom i muladharom. upravlja nižim nivoima: manipurom. Brahmi boravi u sahasrari ili moždanoj chakri koja je lotos sa hiljadu latica.Za svaki centar postoji posebna Moć Majke kao ispoljavanje Svevišnje Majke. koja se nalazi u pupčanom centru. Parameshwari je smeštena u ajna chakri-čeonom centru. manipurom. a chamunda upravlja samo muladharom. i upravlja vishuddhom i centrima ispod nje. Parameshwari. Sadashiva vishuddhe. Brahmi je Moć Majke koja otelotvoruje i prožima beskrajni prostor. Varahi. Kaumari. Kaumari se nalazi u vishuddhi. srčanog centra. vishuddhom. Brahma je vladajuće božanstvo muladhare. grlenom centru. Svaka pojedinačno ima svoje posebno mesto.

Svetlosti i Istine. tu onda praktično nema nikakvog rizika. one su normalne i prirodne. iz dubine duše prizivajući Moć Majke ili vladajuće božanstvo. Stalo im je jedino do Božje Ljubavi. Nije im stalo do okultnih moći. pa onda pokušati otvoriti i ostale centre. u untrašnjem svetu. A Milošću Apsolutnog Svevišnjeg. Izgledaju neobično i čudesno samo kada se koriste na nivou fizičkog. ti se centri otvaraju automatski. Oni uče kako da meditiraju iz dubine duše. U unutrašnjem svetu. Ako se ovi centri otvore bez pravog pročišćenja. Moramo znati da čudotvorne moći koje čovek dobije kada se njegovi centri otvore. u stvari uopšte nisu čudesne niti neobične u unutrašnjem svetu. Moći koje imaju ti centri sasvim su normalne. Uobičajen metod za svakoga ko se bavi Kundalini Yogom je da se snažno koncentriše na svaki centar. Ako čovek prvo otvori srčani centar. tragalac će iskusiti veliki bol. On može uništiti druge ili samog sebe. Ali ako se počne sa muladharom. to je veoma opasno. svi pravi duhovni Učitelji. duhovni Učitelji stalno koriste te moći. ovi centri mogu da se otvore i bez meditacije. kažu da je bolje prvo otvoriti srčani centar. iz svog najdubljeg iskustva. Ipak. S druge strane. i kada učine znatan napredak u svojoj meditaciji.Ovi centri mogu da se otvore na različite načine. Tamo. Biće to kao poigravanje vatrom ili oštrim nožem. ima tragalaca koji uopšte ne slede ovakav metod. 19 . svadhisthanom ili ajna chakrom.

svoje neprijatelje učinio je svojim robovima. Ali oni su to najčešće zloupotrebljavali. Čovek ne mora da bude ni veliki tragalac. Da je Božja Volja bila da ubrza nečiji duhovni napredak. Ako se pravilno koristi. A mogao je da upotrebi treće oko da bi saznao šta je Božja Volja u njegovom životu i u životima drugih. i neko ko vodi uobičajen. ne bi li ih prisilio da narednog jutra urade sve ono što on želi. Isto tako poznajem nekoga ko je svoju okultnu moć koristio da bi noću pretio svojim neprijateljima. neprosvetljenih i nečistih misli. Koristeći svoju okultnu moć. prosečan. Želim da sasvim razjasnim da otvaranje centara ne znači da je neko spoznao Boga. Sa druge strane. Imali su sposobnost. U Indiji sam sreo nekoliko tragalaca koje ne mogu nazvati iskrenim tragocima. a koji su imali neke okultne ili kundalini moći. ali je nisu iskoristili.Svaki pravi duhovni Učitelj imaće ove moći. niti da je na pragu 20 . svaki centar pruža nešto posebno. To isto treće oko mogli su da upotrebe za uništenje svojih mračnih. može da razvije ove moći. mogao je da upotrebi treće oko i pomogne. nebožanski život. On postaje istinski dar za Unutrašnjeg Pilota i čitavo čovečanstvo. Štaviše. neko ne mora da bude duhovni Učitelj najvišeg reda da bi ih posedovao. svoje treće oko. Otvorili bi svoje treće oko da bi saznali šta njihova devojka misli o njima. To je zaista smešno.

Bez obzira koliko centara neko otvorio. može da postane nevidljiv kad god poželi. od muladhare. i njegova saputnica Shivani sa nivoa muladhare. Božju Svetlost i Božju Ljubav prema sebi. otvaranje chakri je nalik igrama koje majka igra sa svojom decom. korenske chakre. Obično se poigravaju Gospod Shiva na nivou sahasrare. ni njena sujeta. da bi saznao da li će doći do trećeg svetskog rata. Ali ako neko istu moć koristi da bi saznao šta se dešava u umovima drugih ljudi ili u njihovim spoljašnjim životima. gde kundalini čvrsto spava. Ne. počinju da deluju okultne moći. nikako! Spoznaja Boga nema nikakve veze sa otvaranjem centara. Deca vole da se igraju i majka im pokazuje svoju sposobnost. Kada neko stekne vlast nad muladhara centrom. Majka samo zna da će to zabaviti njenu decu. Sa najviše duhovne tačke gledišta. Kada se oni u unutrašnjem svetu poigravaju sa svojom decom. A sada počnimo od početka. Ne. 21 . pa makar to bilo i svih sedam. onda se ova moć zloupotrebljava. Može da im pruži neku radost i zadovoljstvo.da to ostvari. Nije to ni njen ponos. Ako želi da otkrije Božju Milost. Može da pobedi sve bolesti. Može da zna i da otkrije sve što poželi. pa se igra tih igara. to ne znači da je on na pragu spoznaje niti da je ostvaren. ili ako je koristi iz radoznalosti. Nije nephodno da otvaranje centara prethodi spoznaji Boga. u stanju je da to i uradi.

Kada 22 . neka ude duboko u sebe i vidi ko to pati u tom pojedincu i kroz njega. U protivnom. Ali ako ona to radi po svojoj slobodnoj volji. Prema tome. Ljubav može da se ispolji kao širenje naše božanske svesti. On voli svakoga i svi vole njega: muškarci. žene. Upravo ovde ljudi vrlo često skreću sa puta Svetlosti i Istine. Videće da to Bog namerno ima posebno iskustvo u toj osobi i kroz nju. a da ipak ništa ne uradi? Ako je njegovo srce veoma veliko. Možda se pitate kako može da gleda kako neko pati. Povećaće njihovo neznanje i sklonost samouništenju. Ako je uradio nešto loše. ili se ponaša nebožanski i samo se razmeće. Kada neko ovlada svadhisthanom. mora da zna da li je taj pojedinac zaslužio tu bolest ili je ona posledica neprijateljskog napada. i ako je Božja Volja da se ta bolest izleči. Božanska ljubav je širenje. ili kao zadovoljstvo. mora da ostane tih i ništa ne preduzima. već napada neke zle sile. ali samo izlečenje na kraju će se okrenuti i protiv iscelitelja i protiv bolesnika. iscelitelj mora da zna da li je Božja Volja da se neko izleči. svakako da osoba koja ima takvu sposobnost treba da je izleći. Jedino tada će izlečiti. Ona će izlečiti bolest. životinje. Svadhisthana je chakra slezine. stiče moć ljubavi. onda narušava kosmički zakon. prirodno da po zakonu karme mora da plati kaznu. Ali ako bolest nije posledica zakona karme. a širenje je prosvetljenje.Kada osoba koja vlada muladharom vidi da neko ima određenu bolest.

Niža vitalna priroda deluje najžešće i najsnažnije i ponekad postaje gora od niže vitalne prirode običnih ljudi. do uništenja tragaočevog života. ovaj centar ima isceliteljsku moć. pokušaće da snize svest tragaoca. tada dolazi do pravog uništenja. Čovek može da izazove patnju kod drugih ako zloupotrebi moć manipura chakre i da time sebe izloži kletvi sveta. Bez obzira šta mu se desilo u životu. Ako neko ovlada ovim centrom. Ali. niža vitalna priroda. Neki predmet se može beskonačno povećati i smanjiti. onda će se ta nečistota preobraziti u čistotu. poput ajna chakre. Ovaj centar. i ovaj centar može da stvori probleme. Obični ljudi ne uživaju u vitalnom životu onako kako to rade neki tragaoci pošto otvore svadhisthana centar. A čistota se na kraju pretvara u večno ispunjavajuću i večno trajnu božanstvenost. poput svadhisthana chakre. može tragaocu da pokaže gde mu rođak ili neko drag odlazi posle smrti.je otvoren svadhisthana centar. iz srčanog centra. Ali ako tada može da spusti dovoljno čistote iz anahata centra. On čoveku omogućava da vidi kako osoba prolazi kroz vitalni svet i ulazi u suptilni svet i više nivoe. snage seksa. ako je neko u stanju da ovaj centar koristi 23 . Ovaj centar daje i moć transmutacije. On pokazuje kako nakon smrti osoba prelazi iz jednog oblika u druge. Kao što sam ranije rekao. on pobeduje tugu i patnju. Pored toga. Ako ne može da spusti čistotu. Manipura je pupčani centar. Ovaj centar je isto tako opasan. neće se osećati tužno i ojađeno.

Vreme mu se pokorava. onda je to pravi blagoslov. Njegova moć je neverovatna. pa čak ni obavestili druge centre. prvo mora da dobije dozvolu od Unutrašnjeg Pilota. dobili dozvolu. Ako od drugih centara ne dobije odobrenje. Znam za priličan broj slučajeva u Indiji. a da nisu prihvatili pomoć. je prokletstvo. Pretpostavimo da okultno i duhovno želi da putuje u Evropu da bi video šta se tamo dešava. Ako upotrebi ovaj centar za nekoliko sekundi u svom suptilnom telu može da otputuje u bilo koji deo sveta.pravilno. Ljubomore ima svuda. Anahata je srčani centar. u skladu sa Božjom Voljom. drugi centri ne mogu nikako da naude. 24 . Prostor mu se pokorava. Tada drugi centri postaju ljubomorni. oni mogu da ne dozvole duši da se nakon svog putovanja vrati u telo. Ako neko koristi ovu moć. Ali ako to uradi preuzima veliki rizik. ili ako drugi centri ne saraduju. Čak i kosmički bogovi uživaju u ljubomori. Tako drugi centri. kada Yogiji napuštaju svoja tela kroz srčani centar. U suprotnom. zato što su ljubomorni. ne dozvoljavaju duši da se vrati. Kada Unutrašnji Pilot to odobri. pošto Unutrašnji Pilot ima beskrajno više moći od njih. Oni osećaju da drugi centri nemaju onu istu izuzetnu sposobnost kao srčani centar i da zato treba da koriste srčani centar. Tragalac koji je ovladao anahata centrom ima slobodan pristup vidljivim i nevidljivim svetovima. kako u spoljašnjem tako i u unutrašnjem svetu.

sa lepotom prirode. On gleda u beskonačno nebo. ali to je greška. u svom srcu mora osetiti taj nepregledni okean. Vishuddha je grlena chakra. može se imati čista radost. duhovno srce. Ali ako neko otvori srčani centar i pogleda u cvet. upuštamo se u rizik. To nije njegova mašta. kada ga koristimo da bismo putovali van granica svoga tela. čisto. Duhovno srce je veće od najvećeg. je dom univerzalne Svesti. ali ne možemo svi uživati u snazi radosti koju cvet predstavlja. ulazi u nebo. Odmah može da oseti kao svoje sopstveno sve ono nepregledno. Svako može pogledati u cvet i dobiti radost. Međutim. a to može i da postane. Ako tragalac pogleda u nepregledni okean. Ovaj centar je veoma bezbedan ako ga koristimo za poistovećenje sa beskonačnim. Uvek kažemo kako nema ničeg nadmoćnijeg od univerzalne Svesti. odmah će sva radost i sva lepota koju cvet poseduje postati njegove. postaje nebo. Srce. božanstveno i uzvišeno što vidi. On jednostavno u svojoj svesti postaje ono što vidi. Duhovno srce nije ono srce koje nalazimo u svom fizičkom telu. Onaj ko je ovladao vishuddhom ima sposobnost da svetu ponudi 25 .U anahata centru se može uživati u najdubljem blaženstvu jedinstva. Daleko od toga! Njegovo srce je božansko srce koje otelotvoruje univerzalnu Svest. Između onog što vidi i onog što jeste ne zjapi provalija. Veće je i od same univerzalne Svesti.

božanske poruke. Univerzalna priroda mu otkriva svoje vekovno čuvane tajne. Tu se priroda klanja tragaocu. On može očuvati, večnu mladost. Spoljašnji svet mu se pokorava. Unutrašnji svet ga grli. Poruke dobija sa različitih nivoa svesti. Ali kada neko dobije poruku iz vishuddha centra, ta je poruka uzvišena i večna. Kada je ovaj centar otvoren, primaju se direktne poruke od Najvišeg i postaje se glasnik Najvišeg. Čovek postaje pesnik, pevač ili umetnik. Svi oblici umetnosti se ispoljavaju iz ovog centra. Ovaj centar je otvoren kod mnogih. On deluje prema stepenu otvorenosti, shodno razvoju pojedinca. U ovom centru ima veoma malo rizika. To je blag centar. Ne meša se sa drugim centrima, pa ga oni ostavljaju na miru. Ajna je čeona chakra. Onaj ko je ovladao ajna chakrom uništava svoju mračnu prošlost, ubrzava zlatnu budućnost i ispoljava sadašnjost na uzvišeno-ispunjavajući način. Njegove psihičke i okultne moći prkose svim ograničenjima; one su bezgranične. Ajna chakra koja se nalazi između očiju, malo iznad obrva, najmoćniji je centar. Prvo što neko uradi kada mu se otvori treće oko, ako je otvoreno pravilno, jeste da uništi neprosvetljenu, nebožansku prošlost bez težnje. Sada nešto vidimo i nešto doživljavamo. Ali postoji razlika između našeg doživljaja i stvari koju doživljavamo. A kada je ajna centar otvoren, doživljavamo samu stvar. Postajemo jedno sa onim što doživljavamo. Tada se opažanje i postajanje sjedinjuju. Opažanje je
26

postajanje, a postajanje je opažanje. Zbog toga, tragalac koji je otvorio svoje treće oko želi da iz svog sećanja uništi prošlost. Pretpostavimo da neko u ovoj inkaranaciji postane Yogi. Kada se osvrne na svoje prošle inkarnacije, vidi da je bio lopov, ili nešto još gore. Pošto ne želi ponovo da ulazi u to iskustvo, pokušaće da uništi taj deo svoje prošlosti. Sada poseduje moć potrebnu za to. Kada neko spozna Boga, prošlost se automatski briše. Kao što sam ranije rekao, kada neko otvori treće oko ili bilo koji drugi centar, to ne znači da je spoznao Boga. Kada neko spozna Boga, mračna, nečista ili nebožanska prošlost se odmah prosvetljuje i poništava. U trenutku spoznaje Boga, dolazi do prosvetljenja. To je kao kada se izlazi iz mračne u osvetljenu sobu. Tamo gde je ranije bio potpuni mrak, sada je svetlost. Spoznaja Boga je trenutno prosvetljenje. Sa ajna chakrom, prošlost može da se poništi, a budućnost može trenutno da se unese u sadašnjost. Ako neko zna da će za deset godina nešto uraditi, postići ili u nešto izrasti, onda korišćenjem trećeg oka to može učiniti već danas. Ne mora da čeka deset, petnaest ili dvadeset godina. Ali ponekad može biti opasno ako neko iznese na videlo rezultat budućnosti. Mnogo, mnogo puta se dogodilo da je budućnost neke osobe veoma svetla, veoma blistava. Kada se budućnost neposredno
27

unosi u sadašnjost, veličina rezultata zbunjuje i plaši tragaoca.Tragalac je poput mladog slona. On dobija na snazi i za deset godina će postati veoma moćan. Ali, ako ta moć dođe u ovom trenutku, može da ne bude nikakve prijemčivosti, nikakve unutrašnje prijemčivosti. Moć dolazi, ali se ne može staviti pod kontrolu ili se ne može zadržati u sigurnoj posudi. Tada se sama moć ponaša kao neprijatelj i uništava osobu koja ju je prizvala. Prema tome, postoji velika opasnost kada neko u sadašnjost unese budućnost. Neka se sadašnjost razvija i igra svoju ulogu. Prošlost je svoju ulogu odigrala, a sada sadašnjost želi da igra svoju. Samo u nekim slučajevima, kada Bog želi da tragalac napreduje veoma brzo, umesto da se kreće po planu, on će moći da trči izuzetno brzo. To je baš kao i slučaj učenika u školi. Ponekad učenik ne prolazi kroz sve stepene: obdanište, osnovnu i srednju školu. Katkad preskače neki razred. Isto tako, ako je Božja Volja da se budućnost unese u sadašnjost, onda u duhovnom životu nema nikakve opasnosti. U protivnom opasnost je velika. Trećim okom može se postići mnogo. Treće oko ima ono što Bog, vrhovna Moć, jeste. Ako zloupotrebi vrhovnu Moć, onda je ona potpuno uništenje. Ali, ako treće oko koristi vrhovnu, transcendentalnu Moć pravilno i božanski, tada će ona biti veliki blagoslov, najveći blagoslov koji čovečanstvo može da zamisli.

28

sledećeg trenutka sebe vidi kao Beskonačnost i u nju izrasta. Kada je ovaj centar neprekidno otvoren. i sve to u tren oka. kako bi ispunili naročitu misiju čiji cilj predstavlja njihovo uzajamno ispoljavanje. Ona je kao najstariji član porodice koji nikome ne dosađuje. čovek uživa beskrajno Blaženstvo i postaje neodvojivo jedno sa večno prevazilazećim Onostranim. Unutrašnji Pilot postaje pravi prijatelj. Od svih centara. Otac i sin uživaju u beskrajnom Miru i Blaženstvu. milione tajni. Uvek je u dodiru sa Beskonačnošću.Sahasrara je krunska chakra. Kada je sahasrara chakra otvorena. Ponekad se dešava da se Beskonačnost. Oni su samo iskustva u njihovoj kosmičkoj igri. posle nekoliko trenutaka sebe vidi kao. niti umire.Besmrtnost i u svojoj svesti izrasta u Besmrtnost. raspravljaju o svetskim i univerzalnim problemima. On saznaje da se niti rađa. Večnost i Besmrtnost sve zajedno pojavljuju u njegovoj svesti. najviša. To za njega nisu neodređeni pojmovi. Tu su 29 . Ovoga trenutka sebe vidi kao Večnost i izrasta u Večnost. Ali njihovi problemi nisu zaista problemi. Sahasrara je ćutljiva i ni u šta se ne meša. najduševnija i najplodonosnija je sahasrara. Večnošću i Besmrtnošću. Za tren oka oni razmene mnogo tajni. U njoj Beskonačnost i Njegov odabrani sin postaju veoma dobri prijatelji. niti želi da mu neko dosađuje. najspokojnija. S jedne strane. već potpuna stvarnost. a s druge strane.

februar. Stvarnost i San postaju jedno. Njihov San im pruža osećaj onoga što jesu. onaj koji voli i Voljeni. a delo postaje jedno sa Izvorom. a njihova Stvarnost im pruža osećaj onoga što mogu da urade. sin i Otac. svi postaju jedno. 30 . Večnost i Besmrtnost postale jedno.Beskonačnost. Tvorac i delo zajedno prevazilaze svoj San i Stvarnost. 21. Ovde znalac i Znanje. 1973. rob i Gospodar. Izvor postaje jedno sa svojim delom.

onda proces mora biti nesiguran. ako želite da se krećete polako i sigurno poput indijske volovske zaprege. Učitelj vam je nesumnjivo potreban i ako sledite druge vrste Yoge. Ako ne saraduje čitavo tragaočevo biće. Ali ako vam nije stalo do Učitelja. nesiguran i opasan proces. To je dugotrajan. Ako u Kundalini 31 . ne smeta. ali u vašem putovanju bez vodiča nema nikakve opasnosti. Ako se tokom putovanja tragalac sprijatelji sa brojnim strahovima. Dosegnućete svoje odredište tek za hiljadu godina. Ako tragalac ne čini dovoljno svestan napor. Ako se tokom putovanja tragalac sprijatelji sa mračnim sumnjama. U svim vrstama Yoge potreban vam je duhovni Učitelj.Koncentacija u Kundalini Yogi Tragalac se koncentriše na centre da bi ih otvorio. naporan. Na drugim stazama nema nikakve opasnosti. u nekom drugom životu. onda proces mora biti dugotrajan. U Kundalini Yogi je potreba za duhovnim Učiteljem najveća. onda proces mora biti krajnje opasan. onda proces mora biti naporan.

32 . bez potpune pripremljenosti. Učitelj koristi svoju duboku samilost da bi naporan učenikov put pretvorio u lagan put. Učitelj koristi svoju nesalomivu moć da bi od početka do kraja putovanja uklonio svu opasnost od učenika. Ali. pretvara u suncem obasjanu stazu. posebno niži centri: muladhara. tako da učenik može da trči najbrže bez opasnosti i prepreka na putu. Njegova duša koja teži predstavlja u njemu onog koji voli. u početku. Meditira da bi svoju ljudsku individualnost proširio u Božju najvišu Univerzalnost. zaista se igrate vatrom.prerano otvore. Kada se duhovni centri. svadhisthana i manipura . takođe. Učitelj koristi svoju ogromnu mudrost da bi učeniku skratio dug put. na svoje srce ili na bilo koji predmet ili osobu. Meditira da bi svoju ljudsku ličnost proširio u Božji beskrajni i večni Život. tragaocu mogu da stvore neizreciv jad. njegov glavni cilj je da isprazni um. U tragaočevom životu dolazi vreme kada on otkriva da je istovremeno onaj koji voli i Voljeni. On tu stazu. Učitelj koristi svoju prosvetljujuću svetlost da bi iz učenikovog uma uklonio nesigurnost i zamenio je apsolutnom sigurnošću. A transcedentalno Jastvo koje otkriva u sebi je njegov Voljeni. bez prepreka.Yogi nemate pravog Učitelja da vas podučava. Meditacija u Kundalini Yogi Tragalac meditira na svoj um. da ga umiri i utiša.

Ako ima dovoljno sreće. postepeno će otvoriti kundalini chakre. na istom mestu. Svetlosi i Blaženstvo će se spustiti na njega. Dinamička energija. Ne koncentriše se na svaki centar kao što to čine drugi tragaoci. a da ispred sebe stavi cveće. Tragalac ne prolazi kroz strogu disciplinu. tragalac treba da zapali mirišljavi štapić i sveće. u godinama formiranja svog duhovnog života. ući će u tragaoca sa zracima sunca. Dok meditira. čuće Glas Tišine. a istovremeno je i rezultat veoma delotvoran i zadovoljavajući. Glas Tišine blagosloviće tragaoca nekom intuitivnom moći. Da bi u toku meditacije pojačao svoju inspiraciju.Na početku. nego u skladu sa Božjom Voljom. i u Božji odabrani Čas. Mir. kreativna snaga. koje je zaštićeno od ometanja spoljašnjeg sveta. Intuitivna Moć može veoma lako i delotvorno da za njega otvori te centre. svakog jutra u isto vreme. Ako tragalac tu intuitivnu moć ne koristi po svojoj slobodnoj volji. nada u oslobođenje. Ako tokom vremena tragalac čini sve ove stvari. boju čistote. najbolje u belo. On jednostavno koristi svoju intuitivnu moć. tragalac mora da se pridržava stroge discipline. može da meditira gledajući u izlazeće sunce. tragalac treba da je lagano obučen. 33 . tako da njegovo spoljašnje telo bude čisto. mora da se istušira. Pre nego što ude u meditaciju. Mora da meditira rano. Ovaj proces je prilično lak.

Tu svoju ograničenu moć izbora može da iskoristi da se sopstvenom 34 . Nisu se koncentrisali ni meditirali na chakre. Običan čovek ima ograničenu moć izbora. Velikim Učiteljima ne treba više od nekoliko sekundi da bi otvorili centre. Pravi duhovni Učitelj ima manje slobode u uobičajenom značenju te reči od nekog prosečnog čoveka. Od Božjih Stopala dobili su Božju neprekidnu Samilost. Ova snaga volje se može nazvati svetlošću duše ili dahom duše. Oni jednostavno koriste svoju nesavladivu snagu volje kojoj se sve pokorava. Kada se vremenom ovim Učiteljima dopusti da upotrebe beskonačnu Svetlost i Moć. a ne po svojoj slobodnoj volji. Koncentrisali su se na Božja Stopala i meditirali su na Božje Srce. i oni su jednom išli putem jake koncentracije i duboke meditacije. Dok su se igrali sa Božjom Samilošću. Ali.Snaga volje u Kundalini Yogi Duhovni Učitelji najvišeg reda ne prolaze kroz koncentraciju i meditaciju da bi otvorili svoje chakre. i otvaraju sedam centara tako lako kao što čovek pojede sedam zrna grožđa. videli su i osetili da Božja Ljubav nije ništa drugo do Božja Svetlost Mudrosti. videli su i osetili da Božja Samilost nije ništa drugo do Božja nepokolebljiva Volja. Ona je poput božanske vulkanske snage. a od Božjeg Srca dobili su Božju bezgraničnu Ljubav. Kada su se igrali sa Božjom Ljubavlju. trebalo bi da ih koriste samo po nalogu Unutrašnjeg Pilota.

Ali pravi duhovni Učitelj je svoju slobodnu volju predao Volji Svevišnjeg. Snaga volje može da dođe iz vitalnog sveta. uopšte ne koriste Svetlost Mudrosti. Ali kada koristimo snagu volje iz vitala . Međutim. takode smo potpuno bezbedni. Vrlo često. Meditacija je unutrašnja budnost. Koncentracija kaže da se život nižeg vitala ne sme prigušivati. Oni samo koriste snagu volje koja dolazi od vitala. Koncentracija je spoljašnja budnost. Kada koristimo snagu volje iz područja duše. obični Yogiji i ljudi koji vole okultizam i magiju. pravi duhovni Učitelj prvo koristi Božju Svetlost Mudrosti da bi prosvetlio i nahranio zaslepljeno i izgladnelo čovečanstvo. bezbedni smo. agresivnog vitala. sem Božanske Volje. Apsolutni Svevišnji traži od duhovnog Učitelja da uvek upotrebi svoju Svetlost Mudrosti pre nego što upotrebi Snagu Volje. Veoma često ljudi koji to rade izazivaju opasnost i stvaraju poteškoće sebi i drugima jer nemaju stvarnu kontrolu nad vitalnom moći. iz područja duše ili iz transcendentalnog Jastva.slobodnom voljom usprotivi Božjoj Volji.nižeg vitala. destruktivnog vitala ili čak i iz dinamičkog vitala. On nikada ne može imati nikakvu ličnu volju. izlažemo se opasnosti. nego 35 . potpuno bezbedni. Kada koristimo snagu volje iz transcendentalnog Jastva. Ljubav i niži vitalni život u Kundalini Yogi Prava ljubav i život nižeg vitala su dve poptuno različite stvari.

Prava ljubav je 36 . Onda će niži vital moći da se pretvori u dinamični. već se mora činiti polako i nepokolebljivo. Meditacija kaže da život nižeg vitala ne samo da mora da se oplemeni. Animalno u nama ne zna šta je prava ljubav.mora da se oplemeni. sigurno ćete ga dostići. To se ne može postići odjednom. prosvetli i oslobodi. koji će biti na usluzi Samom Bogu. Nije lak zadatak savladati niža vitalna kretanja. Ljudsko u nama savršeno dobro zna šta je prava ljubav. nego mora i da se usavrši. Samo tada naša i Božja ljubav mogu biti zajedno ispunjene. ali oseća da je ona van njegovog domašaja. Ako prema cilju trčite nepokolebljivim korakom. naglašeno i bezuslovno. prosvetljeni vital. i govori nam svom dušom. Meditacija nam govori i da se život ljubavi mora odvijati između preobražene i usavršene strasti tela i prosvetljujuće i ispunjavajuće ekstaze Duha. Meditacija govori da se život ljubavi mora odvijati između naše spoznaje Boga i Božjeg ispoljavanja u nama. Koncentracija nam kaže da život ljubavi ne sme da se odvija između ograničenog ljudskog u nama i ograničenog ljudskog u drugima. šta prava ljubav jeste. životom budne svesnosti i samopredanosti. Božansko u nama zna da pravu ljubav možemo lako dosegnuti. Koncentracija nam kaže i da život ljubavi treba da se odvija između božanskog u nama i božanskog i besmrtnog u Bogu. Uvek morate živeti životom čistote.

Ne postoji ništa drugo što možete smatrati svojim vlastitim. Želim da kažem da se. Nemojte da se koncentrišete na svoju ruku. bez ozira koju put sledili ili kojom se Yogom bavili. osetite da ulazite na stranu teritoriju. koncentraciji i meditaciji mora pridavati najveći značaj. Koncentrišite se na manji deo svog tela: na oko. osetite da je vaš nos jedino što posedujete. pokušajte da zaboravite ostatak sveta: ono što je u vama. oko vas. nos 37 .samo palac. Ako počnete da mislite na nešto drugo. A šta podrazumevamo pod koncentracijom? Šta u stvari radimo kada se koncentrišemo? Kada se koncentrišemo treba da osetimo da ne postoji ništa drugo sem predmeta na koji se koncentrišemo. počnite sa zamišljanjem. Ostali deo tela vam ne pripada . Kada se koncentrišete. Niste vlasnik svojih očiju. ali trudite se da to bude deo koji osećate kao svoj sopstveni. Zamislite da je vaš palac jedino što posedujete. Ako želite da se koncentrišete na vrh svog palca. Ako želite da se koncentrišete na vrh svog nosa. Imate slobodu da odaberete bilo koji deo svog tela na koji ćete se koncentrisati. šaku ili nogu. Koncentrišite se samo na jedan predmet. sebe i beskonačno Većina vas zna mnogo o koncentraciji i meditaciji. svojih usta. svojih ušiju.neprekidno davanje obogotvorenje. svojih udova. iznad vas i ispod vas. Na taj način ćete razviti svoju moć koncentracije. pred vama.

nacrtajte crnu tačku na zidu. i da crna tačka takode udiše. Svaki put kada čujete otkucaje svoga srca. 38 . Ako želite da se koncentrišete na otkucaje svog srca. to je bolji za koncentraciju. srce stati i da će umreti. primajući svoj dah od vas. onda vas molim da uradite sledeće: dobro umite lice i oči. posle deset minuta ćete osetiti da je nešto otišlo iz vas. Ima početnika koji osećaju da će im. Koncentrišite se na tačku. Vaš dah dolazi iz tačke.ili vrh prsta. dok udišete. ali ako treba da se koncentrišu na otkucaje srca. užasno se uplaše. U njih ulazi neizmeran strah. Posle nekoliko minuta pokušajte da osetite da. trebalo bi da pokušate da se koncentrišete na otkucaje svog srca. odmah tu osetite svoj beskonačni i besmrtni život. Mogu da se koncentrišu na bilo šta drugo. a njen dah dolazi od vas. Ako želite da veoma brzo razvijete moć koncentracije. i na udaljenosti od dvadesetak centimetara. Što je deo manji. Ona vas je napustila i ušla je u crnu tačku na zidu. Ako je vaša koncentracija izuzetno jaka. u nivou očiju. A šta je to nešto? To je vaša duša. Ako vi želite da u svom duhovnom životu budete pravi heroj. Osećaju da će odmah umreti. ako se koncentrišu na otkucaje svog srca. vaš dah dolazi od tačke. Pokušajte da osetite kako postoje dve osobe: vi i crna tačka. To vam je_zlatna prilika za ulazak u beskonačni život. stanite licem okrenuti prema tački. nemojte se plašiti.

Pokušajte da u sebi vidite sunce koje se rada. ne dobijamo ni rezultat. Ali. moć meditacije je potpuno drugačija. a samo zato što ne vežbamo. Ne očekujte da ćete sutra postati najbolji instrument Boga. Vaše duhovno srce je beskrajno veće od okeana i beskrajno prostranije od neba. Na ovaj način. Kada meditirate. onda pomislite na nešto prostrano. koje je sama Svetlost. ne smeta. Najbrže ćete moći da napredujete ako ne očekujete ništa od svoje meditacije. Ranije sam pomenuo da je od izuzetne pomoći ako ujutra možete da posmatrate sunce na izlasku. ako to ne želite. a vi nju vodite u svoj svet radi ispoljavanja. Pomislite na nebo ili na more.Sada osetite kako razgovarate sa svojom dušom. molim vas. Uvek imajte na umu da se moć koncentracije može razviti veoma brzo samo ako se koncentrišete na sitne stvari. ne morate da gledate u okean ili u nebo. veoma lako možete da razvijete svoju moć koncentracije. S druge strane. Ona vas vodi u svet duša radi spoznaje. Ima mnogo toga što je uz vežbu lako. A 39 . ne očekujte ništa ni od sebe ni od Boga. nebo ili okean. Ako želite da razvijate moć meditacije. Ali ovaj metod mora da se uvežbava. Kada meditirate rano ujutru ili uveče. niti da će Bog sutra da vas učini Svojim odabranim instrumentom. nebo ili okean. na što je moguće sitnije stvari. ako nemate priliku da vidite sunce. Jednostavno meditirajte na Božje Srce.

Bhakti Yogom ili Jnana Yogom. a ni od Boga. to jest. Ako želite da spoznate Beskonačno. ne treba vam na hiljade stvari. Božju Svetlost i najvišu Istinu. onda želim da kažem da oni treba da slede samo jedan put. Ali. Ali ako želite da razvijate kundalini moći. ako ima tragalaca koji žele samo Boga. Hatha Yoga će vam pomoći da pročistite svoju telesnu svest. Bavite se Hatha Yogom. za to postoji jedan lak postupak. Raja Yoga je spajanje svesnosti i prosvetljenosti. ono stoje dinamičko i ono što je blago u nama. bilo meditacijom možete da probudite svoju kundalini. mnogo učitelja koji mogu da podučavaju Hatha Yogu i koji izuzetno dobro rade vežbe. koncentrišite se na Božja Stopala. put predanosti i put stalnog davanja sebe. Dinamičko svojstvo u nama je moć. Apsolut. Potrebna vam je samo Božja Samilost i Božja Svetlost. a svojstvo blagosti u nama je lepota. imate sve. Kada svesnost i prosvetljenost postanu jedno. a to je put nuđenja sebe. Ako imate njih. Raja Yogom. S druge strane. sledite stazu neprekidne i bezuslovne predanosti. Karma Yogom. koja su sušta Samilost. Oba su ujedinjena u Hatha Yogi. Bilo koncentracijom. Ni od vašeg života. Ako se bavite Hatha Yogom. a čistota je od velikog značaja u Kundalini Yogi. Hatha Yoga spaja svojstva sunca i meseca. možete postići sve što želite da postignete.ako želite da se koncentrišete. Ovde na Zapadu ima mnogo. bez obzira 40 .

aktivan i stalnospreman da ponudi sebe. kada stignete do cilja to će biti kao da ste dobili nekoliko najukusnijih plodova manga. Yoga predanosti može da se praktikuje u svim ostalim sistemima Yoge. A ako sledite stazu bezuslovne predanosti. Boga-beskrajnu Svetlost i beskrajno Blaženstvo. To je predanost nekoga ko je dinamičan. a on će vam rado dati sve plodove sa drveća iz svog vrta. 28. Boga-beskrajnu Istinu. 41 . februar. sasvim sigurno mora da se bavi Yogom predanosti. 1973. onaj ko želi samo Boga.koju sledili. Međutim. ali vlasnik nije bio tamo. gde se ljudska volja nudi božanskoj Volji. lenjivca. onda ćete naći vlasnika deveta. Videli ste plodove manga i uzeli ih. da postane ono što Bog od njega želi. Boga-beskrajni Mir. Ova predanost nije predanost nekog.

postaje pravi ponos Svevišnje Majke. On zna da spoljašnji svet ne može da zadovolji njegove unutrašnje potrebe. On ih ili koristi kako treba ili ih zloupotrebljava. Kada ih zloupotrebljava. Kada kundalini moći koristi na božanski način. Na površinu iznosi sposobnosti unutrašnjeg sveta. On želi da ima sve što spoljašnji svet može da mu pruži. postaje najgori neprijatelj čovekove otelotvorene svesti i svog vlastitog napretka. Kada je kundalini u dubokom snu. za koje je spoznao da su daleko nadmoćnije od sposobnosti spoljašnjeg sveta. i oseća da može biti zadovoljan samo onim što dobija od spoljašnjeg sveta. Kada je kundalini probuđena. čovek je potpuno svestan unutrašnjeg sveta. Na površinu iznosi svoje skrivene.Postoje dva sveta: spoljašnji i unutrašnji. čovek je budan u spoljašnjem svetu. okultne moći. 42 . Kao što svi mi volimo da se igramo. tako vole da se igraju i naš Božanski Otac i naša Božanska Majka.

Ta tri zastrašujuća protivnika su Tama. Ako je dete u dobroj. božanskoj svesti. a Otac ga s puno ljubavi povuče odozgo." Tada Majka uz najveću ljubav. Ako je dete u lošoj. Svojom dinamičkom Moći. mora istovremeno da se bori sa tri protivnička igrača. Kada postane izuzetno dobar igrač. pa oni neko vreme čekaju. Žao mi je. Tada dete ustaje. želim samo san i ništa više. Kada osete da mu je krajnje vreme da ustane. iz sahasrare. Potreban mi je san. uči dete kako da najbolje igra kosmičku Igru. s najviše ljubavi.Božanska Majka-Parvati. svoje neprijatelje lako pobeduje. a vide da nema nikakvog nagoveštaja da će ono samo to da učini. Molim da mi oprostite. Na sopstveno iznenađenje. žele da se igraju i žele da i njihovo dete u tome učestvuje. Ali dete je u dubokom snu. uči Svojom unutrašnjom. ono kaže: " Čekali ste tako dugo. Neznanje i Smrt. Majka ga s puno ljubavi pogura odozdo. nemojte da mi dosađujete. nebožanskoj svesti. A Otac ga. kada ga roditelji poguraju i povuku. oni svoje dete učine jedinstvenim i savršenim igračem. iz njegove muladhara chakre. i Božanski Otac-Shiva. Konačno. Njegova je večna pobeda nad ovim palim neprijateljima." 43 . ono im kaže: "Za ime Boga. hajde da se igramo. Želim da se igram s vama. Dođite. prosvetljujućom Svetlošću i Mudrošću. kada ustane. Ne želim da se igram.

Shivom. ako to iskreno želi. to može da postane svojim. neizmernim prostranstvom sličnim moru. u potpunosti greše. spavaj! Igraćemo se bez tebe. Dinamičko biće je Shakti. onda će Sniva ostati statičan. 44 . moram reći da je Kundalini Yoga vredna proučavanja uz najdublje poštovanje." Svako može da se bavi Kundalini Yogom.Onda roditelji tužno prozbore: "Spavaj dete. a statičko biće je Shiva. da se vezanost konačnog promeni u slobodu Beskonačnog. Ovde na Zapadu. Majka. Kada tragalac želi da se poistoveti sa Majkom Moći. mnogi smatraju da su moći Kundalini Yoge obično praznoverje. je Moć. mora da pojača svoju težnju. ali Otac je taj koji pruža dom toj beskonačnoj Moći. Ako želi da postane potpuno jedno sa Božanskim Ocem. Shakti. Čak su i istinski duhovni Učitelji istraživali Kundalini Yogu i u svojim sopstvenim iskustvima otkrili nepobitnu verodostojnost njenih skrivenih moći. Ako Shakti nije prisutna u Shivi. da se niže stanje svesti promeni u više. Glavni ciljevi Kundalini Yoge su da se spozna dinamičko biće u statičkom biću. Jačanjem postaje jedno sa Shakti. Želim da kažem da oni koji gaje takve ideje. Ako želi samo da je proučava.

Kundalini Moć je dinamička moć u nama. crnoj magiji ili ostalim nižim oblicima okultizma koji deluju iz vitalnog i u vitalnom svetu. rada se savršeni sklad Univerzalne Svesti. Tantrički metod je opasan jer se prvo bavi nižim vitalom i emocionalnim životom. je onaj ko se bavi Kundalini Yogom kao delom otkrivanja sebe. On u svom životu žudi samo za Božjim Prisustvom punim ljubavi. a svešni razvoj ljudske duše dostiže transcedentalno Jastvo.Blagosloven. Pristup je dinamičan i odvažan. potpuno izgubiti u neznanju. ako iznutra nije dovoljno snažan da pobedi vitalne sile. istovremeno. ali je bezbedan i nipošto nije manje ubedljiv ili manje ispunjavajući. vitalnog sveta. ili će se. Tantrički pristup je sistematičan i složen. Vedički pristup je jednostavan i mističan. Kada se udruže dinamička moć i duhovno znanje. i prilično opasan. svojim ciljem. Istinski učenik Kundalini Yoge je onaj koji se trudi da vitalnu snagu i duhovno znanje spoji u savršeni sklad sa razvijenim duhom života. 45 . a ne radi zadobijanja moći u hipnotisanju. hrabrim ulaskom u vitalni svet i trijumfalnim izlaskom iz njega. Postoje dva načina da se ude u Kundalini Yogu: Tantrički i Vedički. ali je. Istinski tragalac nikada ne smatra skrivene ili okultne moći. Stalo mu je samo do Boga. Čovek će se ili pročistiti.

Kada tragalac ude u niži vitalni svet sa svetlošću prosvetljenja. koji se tada zvao Naren. ponudio značajan dar.Vedički način je bezbedan jer se tragalac koncentriše i meditira da bi uzdigao. a istovremeno i siguran. ti znaš da sam ja prošao kroz najstrožu duhovnu disciplinu. pročistio i prosvetlio svoju svest pre nego što pokuša da se bavi mračnim. nečistim silama nižeg vitala koje žele da ga vežu. na svoje veliko iznenađenje opaža da je niži. onda tom tragaocu savetujem da sledi Vedički metod. vital prosvetljen. morate sigurno i bezbedno stići do Cilja. koji je bezbedniji. Ako sledite Vedički metod. za Bogom. 46 . Tantrički pristup zahteva da tragalac bude neprekidno i budno svestan unutrašnjeg i uzlaznog kretanja od muladhara chakre do sahasrare. Ako neko od vas želi da se bavi Kundalini Yogom. Vedički pristup od tragaoca zahteva budnu i neprekidnu svesnost o svesti koja se razvija i oslobađa. za Svetlošću. Priče Vivekananda je pokazao iskrenost svog unutrašnjeg plača za Istinom. Desilo se jednom da je Vivekanandi. pročišćen i da je postao božanski. Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna mu je rekao: "Naren. njegov duhovni Učitelj.

reci mi.Neprekidno sam se molio Majci Kali i obožavao Boga. Ugledajte se na njega. Ostalim učenicima reče: "Pogledajte mog Narena. Bog je na prvom mestu u mom životu. Prvo svu pažnju morate da usredsredite na Boga. da ispoljiš Boga na zemlji. kada spoznaš Boga." Naren smesta upita: "Učitelju. da li će mi ta moć biti od nekakve koristi u spoznaji Boga?" Sri Ramakrishna odgovori: "Ne. onda kada budeš morao da radiš za čitav svet. ti znaš da meni nije stalo ni do kakvog spoljašnjeg postignuća. ova moć ti može biti od velike koristi. Ali u ovom trenutku želm samo Boga." Ramakrishna je bio izuzetno zadovoljan svojim najdražim učenikom. Stoga hoću da kažem Majci Kali da bih želeo da svu svoju okultnu moć ponudim tebi." Naren odmah reče:"Prvo ono najvažnije: Želim da spoznam Boga. Većinu vremena provodim u svom sopstvenom svetu. molim te. prihvatiću je. Ali. A onda ako ti i Bog poželite da mi okultnu moć podarite za služenje čovečanstvu. Samo na taj način možete spoznati 47 . jedino na Boga. ne! Ti znaš da okultna moć nema nikakve veze sa spoznajom Boga. Ti ćeš biti u stanju da je koristiš. Čak ni odevanju ne pridajem značaj. ako neko vreme želiš da radiš. Uradio sam sve što je trebalo i sada sam blagosloven okultnom moći. Ali.

On će nam. Ako čeznemo za sićušnim delovima tvorevine. Ako je učeniku stalo samo do Istine. Ako pre svega želimo Stvoritelja." Većina iskrenih duhovnih Učitelja je savetovala svojim učenicima da ne pridaju značaj skrivenim kundalini moćima. u unutrašnjem životu će postići stvarni napredak. relativno lako ih možemo dobiti. Okultna moć je od sasvim drugorazrednog značaja. Mladi brat je bio ushićen što ga vidi. ako to želi.Boga. Ali ako meditiramo na Boga i zadovoljavamo Boga-Stvoritelja. Posle dvanaest godina vratio se kući. na raspolaganju će nam biti i sve što je On stvorio. Stariji brat je napustio dom i u šumi se najintenzivnije molio. a ne sve ono što je On stvorio. molim te. dati sve što je stvorio. samo do Svetlosti. pokaži mi neku okultnu moć. Kundalini Yogom se bavimo da bi stekli ovu ili onu vrstu moći. Stvoritelja ćemo i dobiti. U Indiji postoji poznata priča o dva brata. A kada jednom budemo imali Njega. Ali beskrajno Blago Stvoritelja biće nam uskraćeno i moraćemo da se zadovoljimo sićušnim delom koji smo tražili. Dok sam ja vodio običan život ti si se dvanaest dugih 48 . te zatraži: "Molim te.

Kada su dva brata bila ponovo zajedno. Kada čeznemo za Istinom i Svetlošću mi ih i dobijamo. odana i iz dubine duše. jednog dana sam vraćajući se iz škole ugledao veliku gomilu ljudi. Ponovo je napustio dom. dade mu novac i brzo se preveze preko reke da bi se pridružio svom bratu.godina bavio Yogom. Molim te. sramota!" Stariji brat je shvatio da je glupo protraćio svojih dvanaest godina. pokaži mi šta si postigao. ali naša čežnja mora biti krajnje iskrena. ovog puta da bi težio samo za Istinom. otišao sam da vidim šta se to 49 . ako nismo čisti. ako nismo duhovni. samo za Svetlošću. Je li te rezultat tvoje dugogodišnje duhovne discipline i strogog života? Sramota. Stariji brat reče: "Pođi sa mnom. Naravno. Stariji brat sede na obalu reke i ude u duboku meditaciju. Mladi brat odmah pozva skeledžiju. Ako nismo iskreni. Posle nekog vremena ustade i prede reku po površini vode. mladi brat reče: "Robovao si dvanaest godina da bi bio u stanju da uradiš nešto što ja mogu za pet minuta. samo za Bogom." Dva brata su prošla kroz selo i otišla na reku. Evo druge istinite priče: Kada sam imao samo devet i po godina. Kundalini Moć nije ni od kakve koristi.

Ako jedan okultista čvrsto spava. Ako se koristi pravilno. neprosvetljeni okultisiti takode bore za moć. Kundalini Moć ima sposobnost da probudi i prosvetli svest čovečanstva. Koristio ju je samo za čudotvorstva. Njegov se vitalni život nastavio nesmanjenom snagom. Može podići svest čovečanstva. tako se u unutrašnjem svetu. ona može da učini nešto od najvećeg značaja. zagrlio je svoju devojku i odšetao. Postoje okultisti visokog i niskog reda. Oni inferiorniji se bore za okultnu moć u vitalnom svetu.događa. Od Kundalini Yoge je primio moć da pod zemljom ostane mnogo dana. A šta je onda uradio? Čim je izašao iz zemlje. Ovo se jednom dogodilo mom ujaku. ako se kundalini pravilno koristi. mladić je nakon nekoliko minuta zaista izašao sasvim neozleđen. Jedan od posmatrača mi je rekao da mladić koji je tri dana bio zakopan treba da izađe iz groba. Na moje zaprepašćenje. Vodio je najobičniji animalni život. 50 . Kao što se u spoljašnjem svetu neprosvetljeni ljudi bore za moć. Ali. vitalnom svetu. Ova moć nije inspirisala ni njega niti bilo kog drugog da vodi bolji život. drugi može doći da ga okultno napadne i pokuša da mu oduzme okultnu moć. Ali kakvo dobro mu je to donelo? Njemu nije stalo do pročišćenja svog vitalnog života.

Iako duhovni Učitelji. on i njegov mladi brat su započeli Yogu skoro u isto vreme. pravi Yogiji. Sri Ramakrishna je. zloupotrebljava je." Moć im je oduzeo radi njihovog sopstvenog duhovnog dobra. imaju okultne moći. Vide da je tragalac u suštini iskren. kako bi se oni vratili duhovnom životu i spoznali najvišu Istinu. Ti tragaoci su u suštini bili iskreni. i tragaoci budu spremni da svoju okultnu moć koriste mudro. Sam Ramakrishna je posedovao bezgraničnu okultnu moć i njihova mu nije bila potrebna. oduzeo okultnu moć od jednog ili dvojice ljudi. te ga je pobedio. U slučaju drugog duhovnog učitelja. Ali 51 . to nikada neće uraditi. oni duhovni. ali su bili zavedeni svojom okultnom moći i nisu obraćali pažnju na duhovni život. Ali superiorniji okultisti. ne pokušavaju da napadnu ili poraze druge duhovne Učitelje kako bi zadobili više okultne moći. moj ujak je bio jači od okultiste koji ga je napao.Srećom. Učitelji im je vraćaju u potpunosti. ali čim stekne malo okultne moći. Jednom prilikom. Ali ponekad duhovni Učitelji oduzimaju okultnu moć nerazumnim tragaocima. na izričit zahtev Majke Kali. Imali su sposobnost da čeznu za najvišom Istinom. Kada dođe vreme. Tada Učitelji zbog svoje beskrajne samilosti mogu da od ovih nesretnih tragalaca oduzmu okultnu moć.

dva lava ne mogu živeti u istoj oblasti. Za to si sposoban. Gorakshanath je bio njegov najdraži učenik. Tako je napustio Matsyendranatha i šest godina se nije vraćao. živeo je duhovni Učitelj po imenu Matsyendranath. mladi brat ga je napustio i osnovao sopstveni ashram. Ne bi trebalo da sada ostanemo zajedno. Na kraju šeste godine ponovo se vratio na mesto 52 . Zašto si mi oduzeo i ono malo okultne moći koju sam imao?" A stariji brat mu je odgovorio: "To je za tvoje vlastito dobro. Želim da spoznaš Najvišeg. ali ja se beskrajno brinem za tvoj duhovni život. Sada bi trebalo da vodiš svet. tako da mu ju je stariji brat oduzeo. Napustio si me. Ti treba da odeš na neko drugo mesto. Onda je mladi brat pisao dirljiva pisma svom starijem bratu govoreći: " Znam da ti imaš beskraj no više okultne moći od mene. Kada je Matsyendranath spoznao da će i Gorakshanath postati duhovno velik. a ne da traćiš vreme razmećući se svojom okultnom moći i da tako izgubiš svu svoju duhovnost i božanske mogućnosti. Pre oko sto pedeset godina. rekao mu je : "Slušaj.kada je stariji brat prihvatio jednu shakti da mu pomaže u njegovom duhovnom radu." Ispričao bih vam priču o zloupotrebi okultnih moći. On je isto tako imao malo okultne moći. ali je morao da posluša nalog svog Učitelja. ali je počeo da je zloupotrebljava. kao što ga ja vodim." Gorakshanath se osećao jadno.

Kada je tamo stigao. poslušao bi njegov nalog. ali je Gorakshanath to odbio. Kada su prilike postale ozbiljne. upitao je svoju braću-učenike i ljude iz susedstva da li znaju gde je njegov Učitelj. Samo se praviš važan. ni hranu. ali svi su govorili: "Ne! Nisi ti njegov najdraži učenik." Gorakshanath ih je preklinjao govoreći kako svog Učitelja nije video šest godina i kako je bio Matsyendranthov najdraži učenik. jer da si njegov najdraži učenik. svi ćete umreti od gladi. Samo pod uslovom da se moj Učitelj vrati ovamo. Gorakshanath se na kraju razbesneo. što znači ni letinu." 53 ." I odbiše da kažu Gorakshanathu gde je njegov Učitelj. Rekao nam je da nikome ne dozvolimo da sazna gde se nalazi. on se odmah vratio u tu oblast. Tada je počela da pada kiša. Ako ostanete ovde. Suša je potrajala dve i po godine. Matsyendranath je stao pred Gorakshanatha i rekao: "Tako sam srećan što te ponovo vidim.rastanka sa svojim Učiteljem. Kralj te oblasti otišao je Gorakshanathu i preklinjao ga da skine kletvu. skinuću kletvu pre isteka dvanaest godina. Svi su mu odgovorili: "Ne možemo ti reći gde je Učitelj. ni pitku vodu. Kada je vest o Gorakshnathovoj kletvi napokon doprla do Matsyendranatha. Reče: "Sada ću vas prokleti! Dvanaest godina nećete imati kišu." Suša je odmah počela.

Matsyendranatha. Zaslužili su takvu kaznu." Ali Matsyendranath svom najdražem učeniku reče: "Nisi učinio ništa loše. "Tvoja duša je znala da oni zaslužuju kaznu. Konačno. Samilost je sredstvo. " "Ne dajem ti nikakvo lažno opravdanje. Bio sam ljut. Samo sam želeo da ih kaznim. Gorakshanath je bio izuzetno ponosan jer je spoznao Istinu i stekao okultnu moć. * Isti Učitelj i isti učenik imali su još jedno značajno iskustvo. "Stidim se onoga što sam učinio ovim ljudima. Učitelju." reče. Savršenstvo je kraj." reče Matsyendranath.Gorakshanath je odmah uvideo svoju glupost. ja to nisam znao. To što si uradio je ispravno. "Oprosti mi. Gorakshanath mu je rekao: 54 ." Gorakshanath reče: "Ali. Ovo je priča o tom događaju. on je koristi da bi zaštitio svoje učenike i ispravio njihova nedela. Svi ovi ljudi bili su poročni." Kada Učitelj koristi svoju moć samilosti. pa je Mastyendranath želeo da mu pokaže kako korišćenje okultne moći može biti krajnje opasno. Učitelj želi savršenost od svojih učenika. To će im pomoći da vode bolji život. Jednom je kod Gorakshanatha došao neki Yogi koji je počeo da vređa njega i njegovog Učitelja. Moj postupak je bio loš zato što je moj motiv bio loš.

Ako me ubodeš bilo gde po telu. udarac ne proizvodi nikakav zvuk. Premda nisi povreden. Gorakshanath reče sam sebi: 55 . Nije bilo nikakvog zvuka. ali njemu ne zafali ni dlaka s glave. Onda mu Yogi reče: "U redu. Tada Yogi reče Gorakshanathu: "Ako se neko poistoveti sa Beskonačnim. i Yogijeva tvrdnja se pokazala tačnom. Yogi ode. ne samo da nećeš moći da me povrediš. Njegova vizija mu je rekla da je Mastyendranath u ashramu u Mayapuri. nećeš biti u stanju da me povrediš." Yogi ga je izazvao: "Pokaži mi svoju okultnu moć!" "Evo noža. Matsyendranath je bio na nekom drugom mestu dok se sve ovo zbivalo. Kad god te ubodem uvek se začuje neki zvuk. a on je uživao u vitalnom i emocionalnom životu." Yogi poče da ubada Gorakshanatha. moji udarci su proizvodili zvuk. ali Gorakshanath se duboko skoncentrisao na njega u nameri da s njim razgovara o ovom iskustvu. Plesale su oko njega. To dokazuje da sam nadmoćniji od tebe u okultnoj moći. Na svoje veliko iznenađenje video je svog Učitelja okruženog mnoštvom lepih devojaka." Zadovoljan svojom pobedom. Gradu Iluzija." Gorakshanath poče Yogija da probada nožem. Ali ako ti mene ubodeš istim nožem. nego nećeš moći ni da proizvedeš nikakav zvuk. Takva je moja moć."Kako se usuđuješ da tako govoriš o mom Učitelju! Ja imam ogromnu okultnu moć.

prerušen u plesačicu. Vratar mu reče: "Matsyendranath? Tvoj Guru? On je posrnuo. a šta sada postade! Toliko je posrnuo da to ne mogu da poverujem. Ovoga puta bio je siguran daje njegov Učitelj tamo. "Kakav to život vodiš? Ti si Bogoostvarena duša. pomislio je. On uživa u svim vidovima vitalnog života." Tada je Gorakshanath otvorio svoj srčani centar i okultno se preneo u ashram u Mayapuri. Moram ga spasiti. Onda je Gorakshanath morao da upotrebi svoju okultnu moć da bi razgovarao sa svojim Učiteljem. "Okružuje ga tako mnogo lepih devojaka. Šta radiš ovde uživajući u vitalnom životu?" 56 . šta radiš ovde?"." Gorakshanath je odmah poželeo da ode i spase svog Gurua. koje igraju i pevaju."Kako je to moguće? Moj Učitelj je od najvišeg reda. Kada je. Matsyendranath nije mogao da prepozna svog učenika. uzviknu. Možda je moja vizija pogrešna. "Moj Učitelj je posrnuo!". ali žene ga ne bi pustile da priđe Matsyendranathu. Šta je bio. "Učitelju. Na vratima se raspitao za svog Gurua. prišao blizu Matsyendranatha. Gorakshanath je morao da upotrebi svoju okultnu moć kako bi postao lepa žena i pridružio se pesmi i igri." Ponovo se Gorakshanath skoncentrisao i video isti prizor.

Ne mogu da odgonetnem misteriju onoga što mi se zaista dogodilo. objasni ovo iskustvo kroz koje sam upravo prošao. Jedno telo je putem okultne moći letelo sa njim. Za nekoliko minuta Učitelj koji je leteo sa njim. Kada su odmakli šest-sedam milja." Matsyendranath odgovori: "Sve to sam morao da uradim samo zbog tebe. Učenik i Učitelj su prešli dve hiljade milja dok nisu stigli u Matsyendranathov ashram u Severnoj Indiji. "Učitelj je nekoliko poslednjih godina bio ovde i svi smo bili sa njim.Matsyendranath odmah reče: "Ah. I Gorakshanath je iznenada video da se oko njega nalaze mnogobrojni učenici njegovog Učitelja. Imao si sve okultne moći. ušao je u drugog Učitelja koji je bio pred njim. iz iluzije. Bio si veoma krut i nepopustljiv u svom duhovnom životu." odgovorio je učenik. Upitao je jednog učenika: "Da li je Učitelj bio odsutan nekoliko godina?" "Nije. posrnuo sam! Tako sam posrnuo! Spasi me. molim te. Tamo Gorakshanath vide da Matsyendranath ima dva duhovna tela. i bio je slobodan." Onda je Gorakshanath rekao: "Kako je to moguće? Učitelju." Tada Gorakshanath upotrebi svoju okultnu moć i odvede Matsyendranatha iz Mayapurija. Matsyendranath je izašao iz maye. ali tvoja gordost je bila prevelika. a drugo je stajalo tačno pred njim. Žene si 57 . na odredištu.

a kada ove slabosti projektuju na žene. pošto si ponižen. Kada si postao žena da bi mi se približio. ubrzo ćeš nadmašiti i mene i njega. ali samo zbog tvoje gordosti onaj Yogi te je porazio. nećeš biti u stanju da usavršiš i preobraziš svoj život. međutim.posmatrao s visine. 58 . želim da ti nešto kažem. nije istina. Muškarci imaju slabosti. I muškarci i žene su Božje delo. Treba im pomoći. i jedni i drugi moraju ovladati nižim vitalnim kretnjama. Sigurno ćeš nas nadmašiti. Sada. ničemu te više ne mogu naučiti. Ti si moj najbolji učenik. a posebno vitalne probleme u životu muškaraca. Od samog početka sam ti govorio da se žene ne smeju izbegavati. To. A sada. Došao si do spoznaje da muškarci i žene moraju zajedno ići ka transcendentalnom Cilju. Dao sam ti sve okultne moći. Nije ti bilo stalo do oslobođenja žena od neznanja. Neprestano sam ti ponavljao da omalovažavajući žene. Ti si danas moj učenik. Smatrao si da su žene otvorena vrata za pakao i da sve probleme one stvaraju. pošto danas Istinu vidiš na božanski način. svih njihovih problema. Ono što stvara probleme su mane samih muškaraca. Pošto si danas pokorio svoju gordost. tvoje ogromne mogućnosti biće u stanju da se ispolje. osećaju da su one uzrok. pošto je tvoja gordost skršena. a možda ću već sutra ja postati tvoj učenik. naučio si da ne izbegavaš žene. pošto si od mene naučio ovu istinu. i mada te je onaj Yogi pobedio. osloboditi ih iz močvare neznanja. Iako si moj učenik.

Našom neprekidnom predanošću Volji Svevišnje Majke u nama. ona oseća da je njena uloga završena. u nama. i Milošću Gospoda Svevišnjeg ti si me nadmašio. S najvećom iskrenošću ste došli ovde da naučite nešto 59 . Ti dani su sada prošlost. Treba da poštujemo aspekt Majke i da u svakoj ženi vidimo duhovnu Majku. Božanska Majka je ta koja ispunjava i oslobađa. Kada Božanska Majka oslobodi muškarca i ženu iz zamke neznanja.Sve što imam." Tada je Matsyendranath sklopio ruke i poklonio se svom učeniku. Nekada su ljudi govorili kako žene nisu za duhovni život. pod uslovom da muškarac pridaje dužno poštovanje ženinoj težnji. Moć Majke. Težnja i posvećenost žene mogu savršeno dobro da se slažu sa težnjom i posvećenošću muškarca. Svakom od vas najdublje se zahvaljujem. Sada je jasno da muškarci i žene imaju jednako dobru težnju. Majka. moć božanske Boginje. Kundalini je moć Shakti i svaka žena predstavlja transcendetalnu Shakti. Žena nikada ne može biti prepreka muškarčevom napretku. možemo osloboditi svoje zemaljsko postojanje od neznanja. dao sam ti. Kundalini Yoga je Yoga Shakti. Našom duševnom predanošću Svevišnjoj Majci Kundalini. možemo se ispuniti. U Kundalini Yogi.

Tada će nam Cilj. biti lako dostupan. 7. 60 . 1973. Neki od vas slede stazu Kundalini Yoge. Ono što nam je potrebno je svestan i neprekidan unutrašnji vapaj.o Moći Majke. a neki slede druge staze. Ono što nam je potrebno je iskrenost. Možemo slediti različite puteve. transcedentalni Cilj. Ono što nam je potrebno je čistota. krajnjem Cilju. Ništa mi ne pruža veću radost nego da služim vašim dušama koje teže. ali nas svi oni vode istom. mart.

Majko ? Koliko dugo ćeš odlagati? Kao što Isus imaše Mariju. 61 . Zašto me mračna smrt muči svakoga dana? Koliko dugo ćeš odlagati. voleći Te? Ti znaš moje tajne misli. Tako si Ti. Majka. Ti poznaješ žudnju moga srca. moga Sveta. Majko? Koliko dugo ću plakati.KOLIKO DUGO? Koliko dugo još ću plakati. U mračnoj sobi sam.

tokom poslednjih nekoliko godina. 62 . Sledi izbor najinteresantnijih medu njima. Sri Chinmoy je odgovorio na stotine pitanja o Kundalini Yogi.Za vreme svojih brojnih javnih meditacija i univerzitetskih predavanja.

Sthula sharira je grubo fizičko. one su. koje je u semenom obliku. a onda banyan drvo rađa na hiljade plodova. može delovati u i kroz suptilno i fizičko telo. Ničega nema iznad ili izvan duhovnog srca. suptilno telo. A unutar suptilnog tela je karana sharira. zamišljamo ih unutar nečega.Pitanja i odgovori Pitanje: Gde se nalaze chakre? Da li su one u telu ? Sri Chinmoy: Kada mislimo na chakre. Oni idu tako daleko da tvrde da je univerzum u srcu. duhovno srce je univerzum. Svaki zvuk predstavlja 63 . Ponekad suptilno telo deluje kroz fizičko. Iako je uzročno telo poput sićušnog semena. u stvari unutar suptilnog tela. ali sva su članovi iste porodice. unutar svakog centra se nalazi određeno božanstvo koje možemo prizvati pojanjem njegovog semenog zvuka. uzročno telo. Prema nekim Učiteljima. Za to je potrebno nekoliko godina. Ponekad uzročno telo. Chakre nisu samo u suptilnom fizičkom telu. Pitanje: Da li postoje posebne mantre koje možemo koristiti za otvaranje različitih centara ? Sri Chinmoy: Da. U tom telu je sukshrna sharira. iz njega može da izraste banyan drvo. Mogućnosti semena su beskonačne. Ova tela se potpuno razlikuju. takođe. i u univerzumu.

U bazi kičme se nalazi muladhara chakra. Bez obzira koju mantru ponavljali. Semeni zvuk ovog centra je Lam. Tu možete ponavljati . dok svoju pažnju usmeravate na bazu kičme. vremenom ćete biti obdareni okultnim moćima. Ovde je seme na reč Aum. a onda će obići čitav krug. ako želite da se koncentrišete na svoje srce. Konačno stižemo do ajna chakre.Yam. daće nagoveštaj. Zatim dolazimo do grlenog centra. treba da osećate kako kroz vašu kičmenu moždinu protiče struja i kako svi vaši centri vibriraju ushićenjem. S druge strane. a nećete da sledite put Kundalini Yoge. Ako. nalazi se svadhistana chakra. možete pevati . Potom možete da se koncentrišete na oblast pupka. Pitanje: Da li će centar koji se otvori dati bilo kakav nagoveštaj ? Sri Chinmoy: Da. znači da je taj određeni 64 . svuda oko sebe videćete duhovnu vatru. Premda ste prethodne mantre mogli pojati moćno i snažno. iako ga ljudi često ne primećuju. vishuddha. Potom na red dolazi srce. Ako to pravilno radite. ponavljate Lam. gde se nalazi manipura. Za ovaj centar možete ponavljati mantru . Kada počne da se okreće veoma. Nekoliko centimetara iznad. ova mantra treba da se peva lagano i milozvučno.različito stanje svesti. veoma brzo. dobićete moć rečitosti i izražajnosti. To je najmoćnija mantra. ponavljajući reč Ram. Ako pevate Ham.Supreme.Vam. Pokrenuće se oko četvrtine kruga.

osetićete jedinstvo s njenom patnjom. Kada je određeni centar otvoren. tada ćete dobiti njegova svojstva. Prema tome ako je centar otvoren. Imaćete moć vidovitosti. Vrata su sada zatvorena. A onda. a drugima se čini da mili poput mrava ili da skače kao žaba. nećete moći da čujete bezglasni zvuk u srcu. Ako su vrata vašeg trećeg oka otvorena. Ovde ćete videti mene. Neki tragaoci kažu da se ona uvija poput zmije. primetićete da u vidovitosti dobijate moć da čujete na daljinu. to ćete odmah znati. Ali. Kada se vaš srčani centar otvori. sa tim ćete se poistovetiti i osetiti jedinstvo. moći ćete da saznate šta se nalazi u sobi. naravno da ćete to osetiti. Istog trenutka kada nešto dotaknete. Ali ponekad ljudi čitajući knjige. On je kao točak koji nastavlja da se okreće.centar spreman da se otvori. imaćete moć da to čujete. Ali kada se jednom otvore. kada se centar otvori. Štaviše. radošću ili bilo kojim stanjem u kome se ona nalazi. Kako pogledate neku osobu. automatski ćete imati osećaj univerzalnog jedinstva. Sve se može očekivati. a ako se tamo nešto događa. 65 . Ako su chakre otvorene. sadašnjost i budućnost. bićete u stanju da vidite prošlost. Ne postoji nikakvo strogo pravilo po kome će tragalac imati određena iskustva. zabravljena su iznutra ili spolja. doživljava se osećaj uspinjanja kundalini moći. To je kao da otvarate vrata. pokušaju da meditiraju i odmah misle da su im se centri otvorili. ako vaš srčani centar nije otvoren.

posebno nižeg vitala. Sada. dok gradimo. Buđenje kundalini moći bez prethodnog pročišćenja je kao davanje noža detetu.To je puka uobrazilja. za to je potrebna veoma. Nije tako lako otvoriti centre. može postati neuravnotežen. Došli smo ovamo da gradimo. zgrada neće biti savršena i svakog se trenutka može srušiti. ili učiniti nešto izuzetno loše i štetno. ako svojom upornom željom. možemo lako. veoma ozbiljna vežba. Ako nismo. nož će upotrebiti da preseče plod i ponudi ga svojim prijateljima. Mnogi ljudi polude kada otvore chakre pre nego što je došlo do pročišćenja. bez ikakve opasnosti. uz napore. Ali ako je neko odrastao i zreo. moramo znati da li smo stručni graditelj ili arhitekta. Sasvim je moguće da ga dete pogrešno upotrebi. da otvorimo chakre. Stoga moramo znati kada je za nas preporučljivo da probudimo kundalini moć. mahnit i lud. Moć se može upotrebiti na dva načina: za građenje ili za rušenje. Kada osetimo da je naša unutrašnja posuda čista. Može se poseći po prstu. prerano 66 . Ali. Pitanje: Šta se događa ako centre otvorimo pre nego što smo pročistili sistem? Sri Chinmoy: Ako neko otvori chakre bez pročišćenja vitala. kada bez ikakve prepreke može da primi Svetlost. da izgradimo palatu Istine i Ljubavi.

ali to nesumnjivo nije krajnja moć. Onima koji nemaju nimalo duhovne ili okultne moći. Put je čist. Ako želite da sledite stazu kundalini.razbudimo kundalini. moj skromni savet vam je da prvo pokušate da probudite srčani centar. kada čovek uđe u duhovni život. a na trećem ih uopšte nema. možemo zapasti u velike nevolje. Neki putevi ne poseduju ovu vrstu okultne moći. A onda. Pitanje: Da li se. kundalini moć se čini ogromnom. Neće biti nikakve opasnosti ako možete prvo da otvorite srčani centar i da čistotom iz njega uđete u niže centre. Ali sledbenik 67 . Kundalini je put koji pruža naročitu moć. kada jednom dosegnete Cilj. vi samo idete napred i stižete do cilja. dobijate bezgraničnu moć. ali postoje i drugi putevi koji takode nude slične moći. na drugom ih ima malo. Srčani centar je prilično čist. Na jednom putu ima puno drveća i cveća. Ali u poredenju sa snagom Cilja kundalini moć ne predstavlja ništa. kundalini automatski uzdiže ili se to događa samo nekima ? Sri Chinmoy: Postoje različiti putevi koji vode ka Cilju. Dok idete putem kundalini. Otvaranjem ovog centra pročistiće se vital i uznemiravajuće emocije. ugledate neku moć. Recimo da postoje tri puta koja vode istom odredištu. duhovnu moć.

Bog šalje glasnika koji je ovladao kundalini. a ne blagoslov. a sam Bog zna koliko će vam inkarnacija trebati da se ponovo vratite pravom putu. Ako zloupotrebite kundalini moć. kako bi Ga manifestovao na određen način. Sve različite duhovne osobine se nalaze u Božjoj odaji. i druge 68 . dobijate nadahnuće da nešto dobro učinite za svet. Prava moć. da toj osobi podari moć. Sa druge strane. On tom tragaocu može da dodeli delić kundalini moći. Mnogo je duhovnih Učitelja najvišeg reda koji nemaju kundalini moć jer nisu sledili taj put. često ostane samo sa svojom ograničenom moći.kundalini. duhovna moć dolazi tragaocu tokom njegovog unutrašnjeg razvitka. odmamila je od Istine mnoge iskrene tragaoce. Ako oseti da će u budućnosti tragaocu možda zatrebati kundalini moć. Kundalini je najčešće prokletstvo. Ali ako je pravilno koristite. okultna moć. ako je Bog zadovoljan nekim tragaocem koji sledi drugačiji put. Veoma retko tragaoci skrenu sa duhovnog puta zbog toga što su stekli duhovnu moć. U devedeset i devet posto slučajeva kundalini moć se zloupotrebljava. tu ćete videti jednu kutiju na kojoj piše Mir. Kundalini moć. onda ste uništeni. Uništavate sve svoje mogućnosti da spoznate Najviše. ali imaju duhovnu moć koja je mnogo jača. Kada uđete u Božju odaju.

Kažete: "Došao sam na svet zbog mira. Tako da. čak i ako ne želite kundalini moć. Poput mađioničara. On vam je neće dati. niti bilo kakvu čudotvornu moć. Istine i Svetlosti. ali Bog oseća da vam može zatrebati i malo Moći. Ali ova moć vam nikada neće dati ni trunku duševnog mira. sreće i zadovoljstva. Zar je ovo zadovoljstvo koje želim?" Tako ulazite u 69 . svu svoju čudotvornu moć možete pokazati svetu i osetiti da predstavljate nešto. Primećuju da ne dobijaju ime i slavu. radosti. ako Bog oseti da je moć potrebna u vašem životu. ako ne pokažete malo moći. vi nešto pokazujete i to stvara neku vrstu uzbuđenja koje traje nekoliko minuta ili jedan sat. Sada vam je stalo samo do Mira. Svet je takav da. čak i da čeznete za kundalini moći. tako da odustaju i slede drugi put kao što je kundalini. Upotreba okultne moći nikako ne uzdiže ničiju svest. Ali ako Bog ne oseti nikakvu potrebu. A tada se vi i oni oko vas koje je ponelo uzbuđenje osetite jadno. Bog će vam je dati. ljubavi. Blaženstvo i Moć. Znate da to ne može večno da traje. Ljudi započinju svoje duhovno putovanje dobrim stavom: stalo im je samo do Boga. otkrivaju da je veoma nezanimljiv.kutije na kojima piše Svetlost. Na tom putu. ništa ne veruje. da postoje uzvišenije istine i uzvišenije stvarnosti. Ljubav. Ali pošto dva tri ili šest meseci slede taj put. čim nešto dobijete.

Kao što svoje školovanje završavate za četrnaest ili petnaest godina. Da bi se spoznao Bog. ako se samo koncentrišete na chakre i meditirate na kundalin.pravi duhovni život u kome duhovna moć nije potrebna. jer da bi se spoznao Bog uopšte nije neophodno 70 . pet ili šest godina. Tako ovde prava duhovna moć predstavlja hiljade dolara. nećete mariti za kundalini moći. meditirajte po nekoliko sati dnevno tokom šest-sedam godina. Pitanje: Da li je buđenje kundalini energije znak da je spoznaja Boga neminovna ? Na kom stepenu evolucije duše. što je sitnica. Svetlošću i Blaženstvom. potreban je priličan broj inkarnacija. A ako ste veoma dobar učenik. To je kao kada dete ima pet centi. osim ako nemate dobrog duhovnog Učitelja. kundalini počinje da se budi? Sri Chinmoy: Nema strogih pravila. možete preskočiti nekoliko razreda i kundalini moć dobiti za samo četiri. samo je unutrašnji vapaj za Istinom. Ono što je ovde potrebno. Ali kada dete zna da njegov otac ima hiljade dolara. Ako želite da se zadovoljite sa malo kundalini moći. Mnogi su spoznali Boga. Ono zna da će tih pet centi moći da podeli petorici svojih vršnjaka. a da nikada nisu razvili kundalini moć. tako lako ćete steći i kundalini moć. Pošto primite Istinu. Svetlost i Blaženstvo. pet centi ga neće zanimati.

bez obzira da li tragalac želi da ih upotrebi ili ne. Kada je kundalini probuđena. Oni su videli postepeni razvoj.otvoriti centre. i kada je najuzvišenija. on oseća da su unutrašnja vibracija i unutrašnja moć pod njegovom kontrolom. Kada je nečija kundalini probuđena. Ali ta unutrašnja moć ne znači i beskrajni Mir. U ovom slučaju. beskrajno je nadmoćnija od buđenja kundalini beskrajno više ispunjava. a da ni za dve ili tri naredne inkarnacije neće spoznati Boga. ispoljavanje duše znači evoluciju duše. Dakle. Pitanje: Dakle. on postaje svestan svoje unutrašnje moći. Spoznaja Boga. otkrovenje i ispoljavanje sposobnosti i mogućnosti duše. S druge strane. Kada neko spozna Boga. Tada se centri automatski otvaraju. ali to ne znači da spoznaje Boga. centri se automatski otvaraju. Ali kada je meditacija snažna i izuzetno moćna. Svetlost i Blaženstvo Svevišnjeg. ali nisu razvili svoju kundalini moć. Ali 71 . Otvaranje centara ne mora biti znak spoznaje Boga. buđenje kundalini ne znači da čovek spoznaje Boga ? Sri Chinmoy: Kada se nečija kundalini probudi. dobija sve. ima i onih koji su razvili kundalini moć. to je kao da čovek ima perorez koga može da upotrebi kako želi. nema nikakve direktne povezanosti između kundalini moći i razvoja duše.

više. iako ga on ne koristi. ako postoji bilo kakvo odavanje seksu. zašto se onda budi kod nekih Učitelja? Sri Chinmoy: Kada je neko duhovni Učitelj.kada neko spozna Boga. Tri glavna nerva -ida. pingala i shushumna . Tada on poželi da ide visoko. on oseća da ima sposobnost da upotrebi atomsku bombu. u kojoj su fizička.odmah će neizmerno patiti. vitalna. A nisu samo fizički odnosi loši. reći: "Ne. Pitanje: Ako nije neophodno da se kundalini probudi. To je jedna od najsvetijih Yoga. Međutim. ako neko uživa 72 . Božanska svest onoga ko je spoznao Boga probija Zemljinu atmosferu i širi se po čitavom svetu. Svevišnji može poželeti da mu pruži određeno iskustvo. Štetno je. Inače neko će ga upitati: "Postoji li kundalini?" A Učitelj će. Učitelj treba da zna da nešto postoji. najviše. ako nije imao iskustvo kundalini." Pitanje: Da li odavanje seksu onemogućava sticanje okultne moći putem Kundalini Yoge ? Sri Chinmoy: Kundalini Yoga je Yoga apsolutne čistote. čovek uvida ograničenost te moći. mentalna i psihička čistota od prevashodnog značaja. takode. ona ne postoji. i naravno. kada mu je kundalini probuđena. nastaviće sve dok ne spozna beskonačni Cilj. Nakon buđenja kundalini. čovek poseduje samo ograničenu moć.

u nižim vitalnim mislima. Nije teško imati iskustvo kundalini na minut-dva ili na nekoliko dana. okultnu ili duhovnu moć. tada ne može da se razvije velika dinamička okultna moć. a ne crnu magiju i tome slično. ušli u niži vitalni svet. Ako neko zaista želi da uči okultizam. U Indiji ima mnogo duhovnih tragalaca koji su rekli da im buđenjem kundalinija. dinamička toplota u suptilnom telu. A ako u biću postoje niža vitalna kretanja. Ako ima bilo kakvog straha. odavanje seksu i nečiste misli. tada nikakva okultna moć ne može da ude. tragaoci koji su na pragu razvoja duhovnih moći. u nečistim mislima uma. 73 . nažalost. Mnogo je onih koji su se koncentrisali na centre i bili pred njihovim otvaranjem. Veoma često. veoma često izaziva veliku nelagodnost. uviđaju da je preteško podneti snažnu unutrašnju moć. a onda su. ali se oseća u fizičkom telu. Te dve stvari koje treba izbegavati su strah i seks. Ali to nije kraj našem putovanju. mislim pravi okultizam. čime svako može da se bavi. dve stvari treba potpuno da izbegava. bilo u fizičkom. Otvaranje centara pružiće nam psihičku. Ali najvažnije je živeti u Božanskoj Svesti. mentalnom ili psihičkom. vitalna toplota. Ta energija dolazi od suptilnog tela. Najteže je otvoriti centre. Tako ulaze u običan niži vitalni svet i gube iskustvo kundalini.

Pitanje: Gde se nalazi treće oko? Sri Chinmoy: Ajna centar. Ima centara u podsvesnim ili nesvesnim nivoima. molim vas da se pogledate u ogledalo i nacratate tačku na sredini čela. Najlakši i najdelotvorniji način da se otvori" treće oko je pomoću jape. malo iznad obrva. ima ih više. između očiju. u kolenu. Svaki centar ima 74 . članku. smešteno je na sredini čela.Pitanje: Da li postoji samo sedam centara? Sri Chinmoy: Ne. Na ovaj način možete da utvrdite gde je to mesto. Japa znači ponavljanje određenog sloga. Ako vam je u početku teško da odredite gde je smešteno. Ispod pupka. malo iznad obrva. ili treće oko. Najdelotvornija je mantra Aum. reči. svodu stopala. Kada se ti centri otvore. pomaže u otvaranju trećeg oka jer priziva beskonačno znanje. Gayatri Mantra. rečenice ili grupe rečenica. Postoji nekoliko mantri koje pomažu otvaranju trećeg oka. mudrost i svetlost. Pitanje: Kako se otvara treće oko? Sri Chinmoy: Postoje razni načini za otvaranje trećeg oka. ima ih još. na primer. čovek potpuno ovladava svojom fizičkom prirodom i postaje veoma lako da se izvede potpuni preobražaj njegovog zemaljskog života. nožnim prstima. ispod kičme.

Za treće oko. Iza ličnog napora dolazi Milost Božanskog. Vi sa svoje strane morate da radite. ajna centar. treće oko se lako može otvoriti. U telu postoje još i suptilno telo. & x S druge strane. ako možete da prizovete beskrajnu Milost Svevišnjeg. nego i sve ostale glavne centre. Ipak. ne samo treće oko. Treće oko može da se otvori i na drugi način. ali sam lični napor nije dovoljan. vaš duhovni učitelj daće vam posebne vežbe i pravila koja treba da sledite. 75 . tada možete da otvorite. tragalac bi svoju pažnju trebalo da usmeri na treće oko. svesti o Božanskom ili Božanske Svesti. ako možete da čitavo svoje postojanje preobrazite u životnu predanost kraj Stopala Svevišnjeg. Glas 'm' treba da traje oko tri puta duže od glasa 'au'. Dok peva. Lični napor je nezamenjljiv. Ako možete da postignete pročišćenje čitavog vašeg fizičkog i unutrašnjeg bića i dođete do unutrašnjeg prosvetljenja. prizivanjem prisustva Božanskog. Božansko može uzeti oblik ili može ostati bezoblično.tajni zvuk koji je najdelotvornji. Ali do rezultata dolazi samo kada se spusti Milost. um i srce. grubi vital. Postoji treći način: pročišćenjem čitavog bića. potrebna vam je snažna težnja. najdelotvornije je pevat Aum. suptilni vital.

" Ali kod ostvarenih duša. kroz živog Učitelja ili kroz Učitelja koji je napustio svoje telo. bezvučni zvuk. Ostvareni Učitelj može da se pojavi u svakom trenutku da bi inspirisao tragaoca i rekao mu šta da radi. Ostvareni Učitelj nikada ne umire. Ako se koncentrišeš na srčani centar. dobićeš mir. iz srca do centra između obrva. ljubav i radost. tada ne bi trebalo da se tu koncentrišeš duže od dva minuta. automatski . vreme i prostor nisu ni od kakvog značaja. Ako ti to postane vrlo naporno. U slučaju običnog ljudskog bića važi izreka: "Daleko od očiju. kako bih kontrolisao svoje misli? Sri Chinmoy: Ako želiš da kontrolišeš svoje misli trebalo bi da se koncentrišeš na centar između obrva. mir i blaženstvo. Srce je najbezbednije mesto na koje možeš da se koncentrišeš i meditiraš. On jedino odbacuje fizički omotač. Ako preneseš ljubav. a tvoja koncentracija je snažna. Inače ćeš u početku biti iscrpljen. niti je to tragaocu važno ako ima unutrašnju povezanost sa pravim duhovnim Učiteljem. Pitanje: Da li postoji određeni centar na koji mogu da meditiram. pokušaj da čuješ kosmički zvuk. radost. Kada uđeš u srce. Ako to uradiš. daleko od srca. videćeš da nećeš imati nikakvih misli.Milost može doći direktno od Boga.

a ako vam treće oko pokaže da ste u prošloj inkarnaciji bili najgora moguća hulja. odmah ćete se poistovetiti sa piletom i osetiti da vas nešto ubija. Ali. trebalo bi da se molite Bogu da vam podari unutrašnji vid samo kada On oseti da je to potrebno. Daću vam jedan primer. Kada se pojavi unutrašnji vid. i sami bili pile. mnogo inkarnacija.Srce je najbezbednije mesto na koje možeš da se koncentrišeš i meditiraš. a ne i pre toga. Pretpostavimo da baš pred vama neko ubija pile. Ako to uradiš. i spoznate da ste pre mnogo. To je kao da imate konja koga ne možete da obuzdate. može biti ozbiljnih problema. Odatle ćeš dobiti sve. šta ćete onda"? Unutrašnji vid treba da se otvori kada ima unutrašnje zrelosti i kada vas ni prošlost ni budućnost neće uznemiravati. a duša je jedno sa Beskonačnim. A ako je to iskustvo zastrašujuće. Bićete užasnuti. samo kad bi mi se otvorilo treće oko!" Da. vi postajete jedno sa stvarnošću koju vidite. ako imate unutrašnji vid. automatski ćeš se pročistiti jer se u srcu nalazi duša. Pitanje: Da li je treće oko najbolje mesto na koje treba da usmerimo svoju pažnju tokom meditacije. možete patiti godinama. 77 . ili to može dovesti do problema ? Sri Chinmoy: U duhovnom životu. Ako se unutrašnji vid pojavi onda kada nema dovoljno mudrosti. Vaš spoljašnji vid vam ne omogućava da se poistovetite sa svešću pileta ili njegovim životnim dahom. Mnogi od vas kažu: "Ah.

Kada vidite da će se desiti neka katastrofa. neće imati nikakvih poteškoća. da će neko umreti. Ali. odmah će se poistovetiti sa Božjojm Voljom. Prema tome. ako duhovni Učitelj ili neko ko je na pragu spoznaje. ili da će se desiti neka katastrofa koju ne možete da sprečite. Kada pravi tragalac. vidi da će se nešto desiti njegovoj najbližoj familiji .Recimo da saznate da će vaš najdraži prijatelj umreti. za običnog tragaoca. 78 . morate to da prepustite Svevišnjem. Mnogo puta posuda nije spremna. Pravi duhovni Učitelji su uvek jedno sa Božjom Voljom. unutrašnji plač. veliki duhovni tragalac. postoji velika opasnost ako pokuša da svoje treće oko otvori.recimo. ali njihovo unutrašnje biće ostaje neuznemireno. uspinje do Najvišeg i dodiruje Stopala Svevišnjeg. samo pravi tragalac. ne možete je sprečiti. ali ne može da spreči da se to dogodi. a samo Svevišnji može poništiti kosmički Zakon. Treće oko može da vam kaže šta će se dogoditi. ali zbog svoje ogromne odlučnosti. Može im biti žao kada vide da će se nešto dogoditi. Oni nikada ne mogu imati nimalo svoje vlastite. Jedino se težnja. pre nego što je njegova priroda pročišćena a duh dovoljno razvijen. otvori treće oko. Ali ako je to Božja Volja. koji tek što je krenuo duhovnim putem. sa veoma visokom težnjom. lične volje. bez ikakvih problema može svesno i spontano da se poistoveti sa Božjom Voljom. Ali.

Kada pravilno uđeš. Jedino treba da želiš da budeš u Božjem Srcu i da u svom srcu nosiš Njega. 79 . jer nikakvo neznanje ne može stajati pred unutrašnjim suncem. Pokušaj da u svoje unutrašnje biće od Boga privučeš Mir. Dakle. Tada je rezultat u najvećoj meri štetan i obeshrabrujući. Prema tome. To sunce odmah prosvetljava ili menja našu noć neznanja. daleko iznad svih tvojih očekivanja. Neće ti dati ni trunku nečega što ti u životu nije potrebno. Ako uđeš u svoje srce. Što se tebe tiče. anahata. U većini slučajeva. Bog će te tada pretvoriti u Svoju Sliku i podariće ti samo ono što je za tebe najbolje. pokušaj da težiš u srcu. videćeš da je ono samo svetlost. pre nego što se srčani centar. trebalo bi da se koncentrišeš i na srce. ako otvorite treće oko. Tu ćeš postati neodvojivo jedno sa Univerzalnom Svešću. ako meditiraš na ajna chakru ili treće oko. pokušavajući da sve vreme osećaš Božje prisustvo. otvorio.tragalac uspeva da otvori treće oko. U srcu ćeš dobiti svu radost i ljubav. Radost i Ljubav. umesto da otvaraš treće oko. moći ćeš da uđeš u svoje sopstveno unutrašnje sunce. Pošto si ostvario radost i ljubav i postao učvršćen u meditaciji. možeš poželeti da imaš vid ili mudrost trećeg oka. ako u svom životu želiš da spoznaš i ispuniš Najviše. a da nisu otvorili srčani centar i Milošću Svevišnjeg nisu pravili greške. Ima ljudi koji su otvorili ovaj centar između obrva. trebalo bi da meditiraš na srce.

istovremeno se može videti prošlost. svuda.a emocionalni deo prirode potpuno pročistio. Pored toga. ili ćete pokušati da u nekog uđete kako bi videli šta se događa u njegovoj prirodi. Ali. sadašnjost i budućnost. Ipak. Muškarcima je lakše da otvore treće oko ili ajna chakru. bez izuzetka. a potom na ajna chakru. Možda se u ovom trenutku ne sećate šta ste juče imali za doručak. 80 . prvo se koncentrišite na srčani centar. Kad otvorite svoje treće oko. i muškarci i žene moraju na kraju da otvore oba centra. trebalo da pokušaju da meditiraju na srčani centar. Žene bi. padaćete kao žrtve nemilosrdnog iskušenja. nazad. Postoje takođe i drugi centri. Ali trećim okom može se videti napred. bićete u stanju da kažete šta ste pre dve godine imali za doručak. Dok meditirate. ono će vas odmah odvesti u prošlost gde se sve pamti. ali za sada mislimo samo na ova dva. Pitanje: Šta se može postići otvaranjem trećeg oka? Sri Chinmoy: Treće oko je mesto vizije. na anahata chakru. Postoji hiljadu i jedna stvar koja na kraju može da vas odvede sa puta duhovnosti. Pokušaćete da nešto vidite iznutra i to ćete odmah reći ljudima. Njima je lakše nego muškarcima da otvore srčani centar. ako možete da otvorite svoje treće oko. Kada koristite svoja dva oka možete videti samo ono što je pred vama.

a treće oko Svetlost. može da ubrza sadašnji razvoj i može na površinu da iznese buduće bogatstvo. koju nazivam srcem. a drugi su videli Svest pre Svetlosti. U ovom trenutku beskrajna Svetlost. neki duhovni Učitelji su videli Svetlost pre Svesti. da menjate kosmički Plan. a istovremeno jeste beskrajna Svetlost. pokazati budućnost: šta će se desiti u vašem životu ili u životima vaših prijatelja. predstavlja zgradu. Iako su Svest i Svetlost neodvojive. ni volju. poseduje beskrajnu Svest. A kada osvane dan. možda ćete se dvadeset puta predomisliti. To je vaš plan. Onu koju su prvu videli 81 . Pretpostavimo da sutra ujutru nameravate nešto da uradite. u kojoj boravi srce. Pitanje: Kakav je odnos između trećeg oka i srčanog centra ? Sri Chinmoy: Kažimo da je srce Svest. treće oko će postati stanar. Ali ako trećim okom vidite šta će se dogoditi. A onog trenutka kada beskrajna Svest. Na ovaj način se oni stalno smenjuju. vaša odluka.Ono će vam. koju nazivam trećim okom. nećete imati nikakvu potrebu. i ono jeste beskrajna Svest. iako medu njima nema stvarne razlike. jer je to već učinjeno na unutrašnjem planu. Treće oko ima beskrajnu Svetlost. Treće oko ili ajna chakra može da poništi ili uništi prethodnu karmu. takode. A srce ili anahata chakra. može da postane zgrada. Njih dvoje su večni prijatelji.

Ako neko ne živi u transcedentalnoj Svesti. a treće oko muž. One su nerazdvojne kao pismo i glava kod novčića. Ako ti dam četvrt dolara. reći ćete: "Svest je Izvor. Tu je sve što tražiš. duhovno srce ne može da mu funkcioniše kako treba. Neki duhovni Učitelji najvišeg reda prvo vide Svest. Pošto je srce obično sva ljubav i dragost." Videćete i da je sama Svest unutar Svetlosti." I videćete da je Svetlost unutar Svesti. ne možemo odvojiti duhovno srce od trećeg oka. Da. Ako prvo vidite onaj koji se zove Svetlost. a treće oko je sva moć i svetlost prosvetljenja. Ali dođe vreme kada uvide da su Svetlost i Svest neodvojive. dok drugi prvo vide Svetlost. kada nešto kupujem od tebe. Recimo da se jedan prst zove Svetlost. božansku svesnost. Svetlost i Svest uvek idu zajedno. božansku svetlost. Ti uzimaš novac jer si siguran da je i druga strana tu. možemo reći da je srce žena. ovo dvoje možemo razdvojiti ako koristimo svoje ljudsko znanje i mudrost. Prema tome. osećaju da su Svetlost ili Svest Izvor svega. pa u zavisnosti od toga koju su prvo videli. Ženine glavne vrednosti su nežnost i ljubaznost. kada koristimo svoju božansku mudrost. a drugi Svest. Ali. To vam je ovako: ova dva prsta su na istoj ruci. a 82 . onda nije važno koja strana je tebi okrenuta. Ali ako prvo vidite prst Svesti. Oni se dopunjuju. kao muž i žena.smatraju Izvorom ove druge. odmah ćete reći:"Svetlost je Izvor.

A šta može da nam pruži neprekidan osećaj mudrosti? Mudrost se javlja samo kada smo u najvećoj i najskrovitijoj dubini svoga daha. Posedovati Beskonačnost kao našu vlastitu. treba da ga smestimo tamo odakle ćemo moći stalno da ga koristimo. jer šta je srce nego izvor zadovoljstva. možemo reći da mudrost dolazi od srca. Dakle. pošto smo uživali u Blaženstvu. mudrost i ostale mentalne osobine. a to je u srcu. kao Bog Otac i Bog Majka. A onda. Večnost i Besmrtnost. u svom srcu. Pitanje: Primetila sam da si jednom. Šta to znači? Sri Chinmoy: Treće oko je centar vizije.muževljeve: znanje. a potom svoj srčani centar. naravno da se tu radi o osobini srca. Prvo želimo da uživamo u viziji Blaženstva. treće oko i srce idu zajedno. dok si meditirao. S druge strane. gde se igraju Beskonačnost. 83 . ako nam Svetlost iz trećeg oka pruža zadovoljstvo. A šta može da nam pruži zadovoljstvo? Samo Svetlost! Prema tome. Na ovaj način srce i treće oko idu jedno s drugim. prvo dodirnuo svoje treće oko. Kao Purusha i Prakriti. večno posedovati beskrajnu Svetlost i Blaženstvo kao svoje vlastite: to je mudrost. oni koji su veoma mudri osećaju da je treće oko isto što i srce.

nego zato što ovog trenutka može da bude sićušan i najbeznačajniji mrav. Njega zovemo Bog upravo zbog toga što On može da postane sve što poželi. ono je svuda. Duhovno srce ima istu takvu sposobnost. 84 . oseća i u šta izrasta. Iako je beskonačno. a s druge strane. lako može boraviti u grubom fizičkom srcu. U ovom trenutku. ono sve prevazilazi. a sledećeg može biti beskrajno prostraniji od okeana.Pitanje: Kakva je razlika između običnog ljudskog srca i duhovnog srca ili anahata chakre? Sri Chinmoy: Ljudsko srce je mali mišić u grudima koga su doktori u stanju da nam pokažu. za nas je Beskonačnost zamišljeni koncept. večno i besmrtno. univerzalna Svest. Zato što je beskonačno. S druge strane. Beskonačnost više nije mašta. Bog je svemoćan ne zato što je veći od najvećeg. beskrajna Svest. Ali kada otkrijemo svoje unutrašnje srce. Univerzum. Večnosti i Beskonačnosti. prožima čitav univerzum. duhovno srce je dom Božanstvenosti. Duhovno srce je prostranije od najprostranijeg. Besmrtnosti. u svoju Večnost. u svoju Beskonačnost. ovde u čelu. ima sposobnost da fizičko srce unese u svoje Prostranstvo. večna Svest. Ali duhovno srce je nešto što tragalac vidi. S jedne strane. sve je to u duhovnom srcu. svoje duhovno srce. Duhovno srce je ovde u grudima. ona je stvarnost.

veoma je redak slučaj da se jedan centar zatvori. Pitanje: Kako znamo da je srčani centar otvoren ? Sri Chinmoy: Kada je srčani centar otvoren osetićete neograničenu radost. U duhovnom životu. ne samo da kap vode može da ude u okean. neograničenu ljubav i ta ljubav 85 . od ajne do muladhare. Ali kada je šest glavnih centara. Prozor možete držati otvorenim jedan minut. U protivnom. jedan sat ili nekoliko dana. nego i okean ima sposobnost da ude u sićušnu kap. ovaj centar ostaje otvoren sve vreme. Osetićete beskonačnu ljubav. pa se onda opet zatvara. na vama je da odlučite. Ponekad se otvori nekoliko sekundi. Prvo što ćete imati je čistota: čistota u vama i čistota izvan vas. a onda može da se ponovo zatvori. otvara se na jedan minut ili na dan. On je nalik prozoru. nekoliko minuta ili dana. Pitanje: Hoćeš da kažeš kako se srčani centar ponekad otvori na nekoliko sekundi.U jednom trenutku beskonačno će se odvojiti od konačnog. a u sledećem. a onda se opet zatvori? Sri Chinmoy: Tačno. primiče konačno u sebe i postade potpuno jedno sa njim. neograničenu ljubav i neograničenu čistotu. Kada je težnja snažna i kada postanemo potpuno jedno sa svojom dušom. otvoreno.

Ona će biti u vama i izvan vas. To izgleda ovako: na površini mora su talasi i svakakva kretanja. Kada se srčani centar zaista otvori. ono je tako opčinjeno. da li je to znak da se srčani centar otvara? Sri Chinmoy: Ako u sredini grudi osetiš toplinu i rotiranje diska. ali duhovno srce je u sredini grudi.je apsolutno čista. Lekari kažu da je fizičko srce više na levoj strani grudi. Onda ćete u svemu videti radost. pogledaćete na svet i dobiti radost. vrlo je verovatno da ćete u toku meditacije okusiti božanski nektar. pogledaćete u dete i dobiti radost. Pogledaćete u cvet i dobiti radost. Sada čeznete za radošću. amritu.od svega dobiti spontanu radost. Isto tako ćete dobiti i mir i osećaj jedinstva. Pitanje: Kakav je odnos između duhovnog srca i kundalini moći s obzirom na njihov značaj? Sri Chinmoy: Može se reći da je kundalini moć na površini. Kada dete gleda talase okeana. njegova radost i blaženstvo proširiće se na čitavo telo tako da ne možete reći da je smešteno ni najednom određenom mestu. univerzalnog jedinstva. to je znak da se centar otvara. Ali odrastao čovek pokušaće 86 . Ako je vaš srčani centar potpuno otvoren. Pitanje: Ako u predelu srca osetimo toplinu. apsolutno na površini duhovnog srca. ali doći će dan kada će se ovaj centar otvoriti i kada ćete.

Ima mnogo duhovnih Učitelja kojima nije stalo do učenja. još ga više poštuju. fizičku radost. da nekog uštine ili da pokaže kako je snažno bacajući ciglu i čineći razne nestašluke. Kosmička Majka posmatra igru svoje dece. Odraslima je stalo do tihih i večnih dubina. dobija radost. to je 87 . Sri Ramana Maharshi nije mario za učenje. Poput obične majke. Kada se dete igra. Ona uživa kad se njena deca igraju oko nje. bez prestanka." Ali otac oseća da se deca ne mogu igrati sve vreme. Ali kada uči dobija drugačiju radost. Uživajmo u igri.da ode u dubinu okeana gde je spokoj. da bacaju razne stvari. poštujemo ga više. Ona kaže: "Moja deca mogu da skaču. A kada postigne nešto na planu duše. Što idemo više i dublje. Ali svi učenjaci Zapadnog sveta trebalo bi da odu i dotaknu stopala ovih nepismenih ljudi beskrajne Mudrosti. inače će ostati glupa. Kada čovek nešto postigne na fizičkom nivou. Ako nešto postigne na mentalnom nivou. Ona ponekad moraju da uče. na Božjem planu. u kosmičkoj Igri. Dete može da ubere cvet. Sva čuda koja od kundalini moći možete videti su poput dečije igre u vrtu. oni koji su u stanju da ga poštuju. poštuju ga najviše. takođe nije mario za učenje. jer će mu to pričiniti najveću radost. oni koji za to znaju. radost koja je dublja i koja više ispunjava. Sri Ramakrishna. tišina i potpuni mir. da trče. mi ga poštujemo. Kada nešto postigne na psihičkom planu.

deset. Mogu sutra da umrem. Ali kada otac shvati da njegov sin ima trinaest-četrnaest godina." Ne mislim ovim da kažem ni reč protiv Majke. dvadeset godina. igra se sa Svojom decom u Sopstvenoj kosmičkoj Igri. On kaže: "Ne možeš se više zvati detetom. odmah pokušava da na sina prenese svu svoju mudrost. S druge strane. u Svojoj razigranoj svesti. Shivom ili Apsolutom. Ona je jedno sa Apsolutom." Majka kaže: "Ne! Ne! Ne! Želim da moje dete ostane ovde sa mnom. Ona se spaja sa svojim saputnikom Purushom. u većoj meri ispunjavajuća i vrednija. U Majčinoj prirodi je da svoje sinove smatra Svojom večitom Decom.mudrost koju dobijamo uverljivija. ali morate da radite za Mene. daleko. Razmetanje i bavljenje svim tim stvarima dobro je pet. U duhovnoj oblasti. ali to ne može večno da traje. Majka oseća da je njen sin. daleko je prevazilazi. kundalini moć je kao dostignuće na fizičkom nivou. Morate da preuzmete odgovornost čitavog univerzuma. makar on imao i šezdeset godina. kosmička Majka koja čuva svu Kundalini Moć. njena beba. Svojim aspektom večno-prevazilazećeg Onostranog. koja jeste Kundalini Moć. a ti ćeš morati da me zameniš i da preuzmeš potpunu odgovornost za sve moje poslove. još uvek njeno malo dete. 88 . Otac kaže: "Vi jeste večna deca." Ista Majka.

ne obožavaju ga još uvek zbog njegovih čuda. Moć transcendentalnog Jastva je beskonačna i besmrtna. Ali Moć Jastva je beskonačna". Zato što su večni. stanje dubokog sna. Sri Ramakrishna nije praktično izvodio nikakva čuda. i konačno udi u turiyu. Onda idi u swapnu. Svetlost i Blaženstvo. možete ići i dalje od toga i ostati u sahaja samadhiju. stanje snevanja. mnogo drugih duhovnih Učitelja koji nisu izvodili čuda. bio je trideset i tri godine na zemlji. Ali mislite li da mu se svet još uvek divi i obožava ga samo zato što je mogao da hoda po površini vode ili vaskrsava mrtve? Ne. na svim nivoima Stvarnosti. u budno stanje. Prvo udi u sushupti. buđenje 89 . nego zato što je spustio večnu Svest. Kundalini moć i sve čudotvorne moći na zemlji prolazne su jer su vezane za zemlju. Isus Hrist. Otac kaže: "Moraš da prevazideš Kundalini i pređeš u više stanje svesti. u neprekidnom. Samo je tokom poslednje tri godine svog života izvodio čuda. spontanom i dinamičkom jedinstvu sa mnom. Svetlost i Blaženstvo.Otac govori detetu da prevazide kosmičku Igru. a bilo je i mnogo. potom u jagriti. moći će da postigne beskrajni Mir. jer samo ako čovek prevazide kosmičku Igru. Oni su osećali da bi izvođenje čuda na fizičkom planu bilo detinjasto u poređenju sa onim što su mogli da urade na duhovnom planu. Deco moja." Sin Božji. u oblasti srca gde borave večni Mir. beskonačnu Svest. u transcendentalnu Svest.

da je radost sama po sebi 90 . a do nje se dolazi buđenjem i uzdizanjem naše svesti. tada će najniži vital. snage. Kada budeš imao mir. Pitanje: Meditiram na svoj pupčani centar. jer je to naše lično unutrašnje iskustvo. Ako se pupčani centar otvori pre srca. A koliko dugo možemo da negujemo mađioničara u sebi ili pred sobom? Ali kada neko makar i na sekundu uzdigne našu svest. ova chakra ne bi smela da se otvara dok se ne otvori srčani centar. Potrebno nam je sve ono što večno traje. Misliš li da je to mudro? Sri Chinmoy: Po strogom Hindu sistemu. Kada neko dođe ovamo i izvede neka čuda.svesti i spoznaja Jastva su za duhovnog tragaoca ono najvažnije na zemlji. da je ljubav sama po sebi moć. Na ovom stepenu tvog duhovnog razvoja. osetićeš da je mir sam po sebi moć. pupčani centar nije bezbedan centar. ljubav i radost. unutrašnja Besmrtnost. Izgledaće nam da je to samo magija i prevara. Potrebna nam je Besmrtnost. ili to snagom svoje unutrašnje težnje uradimo sami. neće biti ničeg da podrži našu veru u ono što je on izveo. moći i tako dalje. ljubav i radost. Trebalo bi da meditiraš na svoj srčani centar da bi dobio mir. najnečistiji vital moći da ude u srce i uništi sve naše duhovne mogućnosti. Ali čim se vratimo kući. bićemo opčinjeni. To je centar dinamizma. naša vera u to iskustvo traje.

s druge strane. Unutrašnji plač nije ovde (u pupku). ona ide na gore. bez obzira gde si i u kakvom si položaju. već probuđena i da se uspinje ka najvišem. kada počneš da primaš emociju pupčanog centra. Bog ne želi da ti zloupotrebiš dinamičke osobine koje imaš u svom pupčanom centru i oko njega. ni ovde (u grlu). Ono što On želi od tebe je unutrašnji plač za Njim. Pupčani centar je. Ali. emocionalni centar. Ako plačeš za tim živim 91 . ta energija o kojoj govoriš za vrlo kratko vreme biće tvoja u neograničenoj meri. On je samo u srcu. Ne možemo živeti bez Boga. ali osetiti Njegovo živo Prisustvo je nešto drugo. Ako zaista plačes za Bogom. ja ne mogu da živim bez Boga. možeš postati žrtva uživanja. on se pretvara u brutalnu agresiju. ni ovde (u trećem oku) niti ovde (u temenu glave). Oni koji su spoznali Boga osećaju Božje Prisustvo dvadeset i četiri sata na dan. takode. Ovom emocijom možeš se proširiti i postati Beskonačnost. Svako treba da živi sa Bogom. možeš osetiti da je božanska energija. kundalini.dinamička moć. Od jednog centra do drugog. sve više i više. Ako otvoriš pupčani centar u kome se nalazi dinamizam i ako zloupotrebiš taj dinamizam. zemaljskog uživanja i ljudskih slabosti. moraćeš da osetiš Božje Prisustvo. Ako u sebi možeš da osetiš živo Prisustvo Boga. Jedino mesto za plakanje za Bogom je tu. A kada osetiš Božje Prisustvo.

plesač. Tada zapadaju u mnoge vitalne nevolje i kažu: "Ah. Kada je ona otvorena. čitavo tvoje biće. On može biti pisac. Bio sam veoma čist. Naziva se vishuddha ili kantha chakra. vishuddha se nalazi u suptilnom telu. a sada je sva moja čistota nestala. Kao i ostale chakre. a njihov vital ostaje nečist. Sanskritska reč za grlo je 'kantha'. a ne u grubom fizičkom telu. Pokušavaju da uzdignu kundalini na tradicionalan način.Prisustvom. preplaviće božanski dinamizam i neograničena energija. Pitanje: Šta je onda sa meditiranjem na bazu kičme i na pokušaj uzdizanja kundalini odatle ? Da li i to nije bezbedno? Sri Chinmoy: Neki ljudi vrlo često greše. Ovaj centar je posebno povezan sa univerzalnom muzikom. pre bavljenja Yogom bio sam daleko bolji." Pitanje: Da li bi mogao nešto da kažeš o petoj chakri ? Sri Chinmoy: Peta chakra je grleni centar. Univerzalna muzika je potpuno drugačija od muzike koju mi izvodimo ili 92 . čovek treba da stvara. Ako se otvori ova chakra. počinjući od baze svoje kičme. tvoje unutrašnje i spoljašnje biće. unutar suptilnog fizičkog. pevač. to znači da je otvoren slobodan pristup svetu kreativnosti.

ne možemo je opisati. Onog trenutka kada se otvori peta chakra. dok se ne pretvori u stvarnost u spoljašnjem svetu. sve dok nešto ne vidimo tik pred nosem. U drugim svetovima. na božanski način. u anahati. Možemo spoznati Istinu. Pitanje: Kažu da postoji osamdeset i šest hiljada suptilnih nerava. otkrovenje i ispoljavanje su puka mašta. Kada se otvori peta chakra. nežni i veoma 93 . predstavlja stvarnost u nekom drugom svetu. nervi su sasvim vidljivi unutrašnjem oku. Ono što mi nazivamo maštom. Nju čujemo svojim unutrašnjim uhom. ona je stvarnost. sve ono što je unutra kao mogućnost. ona ostaje puka mašta. u unutrašnjim svetovima. Tu muziku čujemo u srčanom centru. Ali. Nisu uopšte isprepletani. U drugom svetu vizija ima svoju sopstvenu stvarnost. otkrovenja i ispoljavanja čovekove skrivene unutrašnje Istine. mašta se pretvara u stvarnost. Da li su oni dovoljno odvojeni da bi zaista mogli da se izbroje ? Sri Chinmoy: Da. ne prihvatamo je u potpunosti. imamo svo pravo da to poričemo. Ali. Prema tome. izražavanje. veoma su odvojeni. izaći će na površinu radi sopstvenog božanskog ispoljavanja. ovaj centar je centar izražavanja. Obične ljudske uši ne mogu da je čuju.slušamo. Ali vrlo su lagani. Sve dok se ne otvori peta chakra. ali sve dok Istina nije razotkrivena u ovom svetu. Ona je nebeska.

Jednom sam pokušao da ih izbrojim. 94 . Rekao sam: " Verujem u to. Svrha suptilnih nerava je da daju energiju suptilnom fizičkom telu." Pitanje: Da li nervi suptilnog tela imaju bilo kakvu vezu sa nervima fizičkog tela? Sri Chinmoy: Ne. Ali možete da prenosite poruke suptilnih nerava u fizičke. Mislim da sam izbrojao dve-tri hiljade. Energiju i ostala blaga suptilnog možete iz suptilnog preneti u fizičko telo. a onda nisam više želeo da brojim. Ako presečete fizički nerv.suptilni. to neće imati nikakvog uticaja na suptilni. Svojom koncentracijom možete ojačati svoje suptilne nerve.

.

kao i sopstvenim životom posvećenim služenju čovečanstvu. Sri Chinmoy se rodio 1931. nastoji da drugima pokaže kako da pronađu unutrašnji mir i ispunjenje. predavanjima i delima. Istovremeno. Intenzivna duhovna praksa koju je tu sprovodio . kompozitor i slikar. u Bengalu i stupio u ashram (duhovnu zajednicu) u dvanaestoj godini.Sri Chinmoy je potpuno ostvareni duhovni Učitelj koji se posvetio služenju i inspirisanju svih onih koji tragaju za dubljim smislom života. Svojim podučavanjem meditaciji. on je i plodan pisac.

od svojih učenika traži da redovno meditiraju i pokušaju da neguju unutrašnje osobine koje on za njih iznosi na površinu. On podučava putu srca. 1964. kako objašnjava Sri Chinmoy. U unutrašnjem svetu on s ljubavlju podučava svoje učenike i uzdiže njihovu svest ne samo više od onog što očekuju. produbljujući i proširujući postignuto ostvarenje. Kad dete voli svog oca. eseja i duhovnih pesama. Isti pristup primenjen na Boga. Zauzvrat. pisanje poezije. Beskonačnost i Besmrtnost pripadaju kao njegovi sopstveni. Da bi svoje unutrašnje bogatstvo podelio sa iskrenim tragaocima na Zapadu.uključivala je i do četrnaest sati meditacije na dan. odlazi u Njujork. nego i više od onog što su u stanju da zamisle. svetlost i ljubav. radost. izražava najdublju vezu između Boga i čoveka. U . uloga duhovnog Učitelja je da tragaocu pomogne da živi tako da ta unutrašnja blaga mogu da prosvetle njegov život. ono ne mari koliko je njegov otac veliki u očima drugih. kao vidova iste jedinstvene svesti. zahvaljujući svojoj ljubavi. može da otkrije svoje unutrašnje blago: mir. Danas je Sri Chinmoy duhovni Učitelj učenicima u preko stotinu centara širom sveta. Prema Sri Chinmoy. omogućava tragaocu da oseti da mu Bog i njegova Večnost. U ashramu je ostao dvadeset godina. On uči da tragalac meditirajući na svoje duhovno srce. za koji oseća da je najjednostavniji način da se veoma brzo duhovno napreduje. Filozofija ljubavi. nesebično služenje i bavljenje atletikom. Sri Chinmoy uči da je za tragaoca ljubav najneposredniji put da se približi Bogu. Još u ranoj mladosti imao je brojna duboka duhovna iskustva i postigao duhovno ostvarenje. dete oseća samo svoje jedinstvo sa ocem i onim što on ima.

ali to nije dovoljno. Njegova jedina naknada. jeste unutrašnji vapaj tragaoca. Sve dok to ne učinimo. i kad nekog učenika prihvati. preuzima potpuno odgovornost za njegov unutrašnji napredak.životnoj igri. Moramo da opet siđemo dole da bismo razdelili plodove mangoa i svet učinili svesnim njihovog značaja. a petkom uveče održava redovne meditacije za širu publiku. "Velika je stvar popeti se na drvo mangoa. Sri Chinmoy za svoje duhovno vodstvo ne traži naknadu. Prema indijskoj tradiciji. bilo u Njujorku. naša uloga nije potpuna i Bog neće biti zadovoljan niti ispunjen". On takode održava meditacije posvećene miru za vladine službenike Kongresa SAD u Washingtonu. bilo tokom Učiteljevih brojnih putovanja u njihova mesta. Po rečima Sri Chinmoya. Put Sri Chinmoya ne završava se ostvarenjem. Kao deo svog nesebičnog služenja čovečanstvu. Učenici koji žive van Njujorka viđaju Sri Chinmoya tri puta godišnje na zajedničkim skupovima. niti naplaćuje svoja mnogobrojna predavanja. neophodno je da tu stvarnost ispoljimo u svetu koji nas okružuje. On je lično zainteresovan za svakog svog učenika. . Oni osećaju da unutrašnja veza Učitelja i učenika prevazilazi fizičku odvojenost. kako sam kaže. Svevišnji se otkriva u čoveku koji mu služi kao instrument za preobražaj i usavršavanje sveta. čovek ispunjava sebe u Svevišnjem tako što shvata da je Bog njegovo sopstveno više Ja. Kada ostvarimo Najviše. koncerte i javne meditacije. U Njujorku Sri Chinmoy meditira zajedno sa svojim učenicima nekoliko puta nedeljno. Sri Chinmoy dva puta nedeljno predvodi meditacije za ambasadore i službenike Ujednijenih Nacija u Njujorku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful