BOZESAN IULIANA

CONTRACTUL INTERNATIONAL DE VANZARE - CUMPARARE

Conform Codului Civil art.942 contractul este acordul intre doua sau mai multe parti spre a constitui sau a stinge intre ei un raport juridic, iar conform dreptului comercial international un contract de vanzare poate fi considerat un contract universal, dreptul comercial roman completeaza acest concept spunand ca ‘’ vanzarea internationala se individualizeaza prin functionalitatea sa , iar nu prin structura sa juridica, avand intr-o masura preponderenta, un fond comun cu cel al vanzarii civile, chiar daca se deosebeste de acesta prin natura comerciala si internationala ‘’ . Ceea ce diferentiaza in mod semnificativ contractul de vanzare interna de cel de vanzare internationala este faptul ca acesta din urma cuprinde, in mod inerent, elemente de extraneitate. Din aceasta cauza contractul de vanzare international este susceptibil a fi reglementat de doua sau chiar mai multe legii aplicabile contractului (lex contractus) care va carmui interpretarea lui, drepturile si obligatiile partilor etc. Pentru a inlatura inconvenientele cauzate de diversitatea legilor nationale s-a recurs la armonizarea si uniformizarea normelor aplicabile. Dintre conventiile internationale elaborate in domeniul vanzarii internationale mentionam Conventia Natiunilor Unite asupra contractelor de vanzare internationale de marfuri incheiata la Viena la 11 aprilie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr 24/1991 . Aceasta Conventie este complinita de Conventia asupra prescriptiei in materie de vanzare internationala de marfuri, incheiata la New York la 14 iunie 1974 si Protocolul de modificare a Conventiei, incheiat la Viena la 11 aprilie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr 24/1992. Un rol insemnat in opera de uniformizare il au regulile Incoterms, elaborate de Camera de Comert Internationala de la Paris. Conventia de la Viena are 101 articole si este impartita in patru parti : partea I –a cuprinde domeniul de aplicare si dispozitii generale, partea II – a formarea contractului, partea III –a vanzarea marfurilor si dispozitii generale, obligatiile vanzatorului, obligatiile cumparatorului, transferul riscurilor, dispozitii comune obligatiilor cumparatorului si vanzatorului, partea IV – a dispozitii finale. Contractul de vanzare – cumparare, considerat ca un caz particular al contractului in sens general, reprezinta documentul cel mai larg raspandit in cadrul relatiilor comerciale internationale, incheiat in special pentru vanzarea – cumpararea de obiecte de valoare mare sau mijlocie, marfuri in cantitati mari, prestarea unor tipuri de sevicii deosebite etc. Ca forma se prezinta ca o sccesiune de clauze intr-o ordine asupra careia partile semnatare au cazut de acord. Este de preferat ca aceasta succesiune sa urmareasca derularea in practica a operatiunilor comerciale incepand cu definirea obligatiilor partilor si incheind cu incetarea acestor obligatii.

de transport si expeditii internationale. consulting – engineering.BOZESAN IULIANA Caracterizarea generala a contractului international de vanzare-cumparare Contractul de comert international este definit ca vanzarea -cumpararea de marfuri la nivelul careia este prezent un element international. . b) acest contract de vanzare – cumparare trebuie completat de un contract de transport incheiat fie de catre cumparator fie de catre vanzator in functie de obligatiile stabilite in contractul de vanzare – cumparare c) deoarece transportul marfurilor pe apa. de mandat si reprezentare comerciala. vanzarea internationala in forma tipica presupune si incheierea contractului de asigurare. dar si de tipul de contract pe care partile le-au incheiat. trebuie incheiat si un contract de transport. Vanzatorul si cumparatorul sunt in tari diferite si aceste sunt parti la Conventie (art. Ca atare un obiectiv al negocierilor va fi acela de a se obtine dreptul de a formula primul proiect de contract. contract de asigurare si stabilita modaliatea de plata a contractului. vanzare de know – how. d) exista anumite conditii impuse de autoritatile de export si import care trebuie indeplinite de vanzator si cumparator. cai rutiere. Vanzarea internationala este cel mai adesea. de turism si altele.12 in fine). Contractul de vanzare internationala de marfuri. Practica arbitrala internationala a stabilit ca un contract tipic de vanzare international se carcterizeaza prin 5 elemente : a) existenta unui contract de vanzare – cumparare care descrie marfurile. care se incheie prin corespondenta. In functie de natura tranzactiilor si de interesele lor.a) iar marfurile trebuie sa fie transportate de la vanzatorul la cumparator. cai ferate. calea aerului implica riscuri referitoare la pierderea sau degradarea marfurilor respective. franchising. O mentiune speciala trebuie facuta in lagatura cu o serie de tehnici de contractare comerciala . e) contractul trebuie sa prevada modalitati si termenul de plata. vanzare de licente. In procesul tratativelor este foarte important controlul asupra redactarii contractului. cu finalitate si caracteristici proprii. de regula. Conventia prevede expres (art. un contract intre doua persoane departate (inter absentes). In functie de obiectul operatiunii comerciale .leasing. fie ad validitatem. cu respectarea conditiilor pentru validitatea conventiilor. conditii generale sau contracte tip.Tinand cont de faptul ca unele legislatii nationale impun forma scrisa a contractului de comert exterior . practicate in relatiile comerciale internationale. fie ad probationem. desi contine elemente definitorii ale vanzarii din dreptul intern este considerat in literatura de specialitate un contract original. in forma scrisa . contractele pot fi : de executare de lucrari. Criteriul de determinare a caracterului international al vanzarilor il constituie faptul ca partile contractante isi au sediul in state diferite. Astfel pe langa contractul propriu zis de vanzare – cumparare. partile pot opta pentru un ‘’ contract lung ‘’ sau pentru un ‘’contract scurt ‘’ . modalitatile de livrare si locul unde sunt disponibile marfurile respective. In redactarea proiectelor de contract partile pot sa utilizeze anumite modele .1 lit. faptul ca partile nu pot sa deroge si nici nu pot sa modifice regula obligativitatii formei scrise a contractului. ce se naste si se realizeaza in mediul international. contracte cadru. Carei parti ii revine obligatia de a incheia contractul de asigurare depinde de intelegerea partilor. al caror obiect rezulta din continutul operatiunilor respective. Contractele comerciale internationale se incheie si se modifica.

(Incoterms). astfel incat se considera perfectat in momentul realizarii acordului de vointa intre subiectii acestuia. Redactarea se poate realiza intr-o singura limba sau in mai multe. daca partile opteaza in acest sens. precizand ca in cazul in care contractul este redactat in mai multe limbi . limba precizata in clauza va prevala la interpretare (de obicei limba engleza).BOZESAN IULIANA Contractul cadru este un acord de principiu asupra majoritatii clauzelor contractuale cu exceptia unora esentiale. Prin forma scrisa a contractului se precizeaza mai clar continutul acestuia ce confera certitudine momentului incheierii si se usureaza supravegherea modului de executare a obligatiilor contractuale. La finalizarea contractului se trec in revista o serie de aspecte legate de elaborarea acestui document. Ca regula generala contractul comercial international este consacrat printr-un act scris. ca si organismele internationale care functioneaza sub egida O. Contractul de comert international se caracterizeaza prin consensualitate. partile pot conveni ‘’ clauza lingvistica’’. evitarea riscului omisiunii unor clauze importante si evitarea neintelegerilor cu privire la inerpretarea unor clauze. Partile contractului au libertatea deplina sa aleaga limba in care este redactat acesta. Spre deosebire de conditiile generale el este mai frecvent adoptat de comun acord ca un instrument contractual principal sau chiar unic de catre parti. Lipsit de un astfel de element contractul nu este valabil incheiat si nu produce efecte intre parti decat din momentul in care pretul a fost precizat. Desi forma scrisa nu este necesara pentru insasi existenta contractului ea este indicata pentru o mai buna probatiune in cazul aparitiei unor divergente intre parti. Contractul tip este un model de contract standardizat care poate fi completat sau modificat si la care partile fac referinta. Limba aleasa poate sa nu aiba nici o legatura cu elementele obiective referitoare la statutul societatii sau al partilor contractante. Utilizarea acestora ofera comerciantilor o serie de avantaje. acest act poate fi foarte simplu sau foarte elaborat si se elaboreaza atatea exemplare cate parti participa la tranzactie.N. Cand contractul se realizeaza in forma scrisa este necesara intocmirea mai multor exemplare. in speta pretul. oferta si acceptare in cazul contractelor intocmite la distanta. evitarea riscului formularii unor clauze neclare . plus cate un exemplar pentru fiecare tert implicat. Conditiile generale sunt toate conditiile prestabilite si destinate a fi inserate intr-un anumit numar nedeterminat de contracte de acelasi tip. servind la orientarea in ceea ce priveste structura relatiei contractuale si modul in care s-a manifestat acordul de vointa al partilor. Doctrina si jurisprudenta instantelor de arbitraj opteaza pentru forma scrisa. printre care mentionam : simplificarea procesului de negociere si reducerea duratei acestuia. optandu-se pentru limba de circulatie internationala adecvata domeniului comercial si specificului contractului respectiv. ca de exemplu limba engleza in domeniul contractelor maritime. in legislatia din perioada anterevolutionara.U. ca si majoritatea celorlalte contracte. In ce priveste limba de redactare a contractului. Preambulul este o expunere de motive si are doua functii – contractuala si politica. . Necesitatea formai scrise era prevazuta in mod expres. expresie a cansacrariii acordului de vointa dintre parti. care sunt suplinite de cerere. Prima parte a contractului contine doar titlurile si subtitlurile care apar in contract si au doar caracter explicativ. Finalizarea contractului este incheierea fructuoasa a negocierilor si corespunde cu etapa redactarii definitive a contractului. In alte tari s-a stabilit in mod expres administrarea formei verbale pentru contractele comerciale internationale cum este cazul in Franta. Ele sunt cel mai adesea opera unei intreprinderi sau a unui grup.

Consimtamantul se considera valabil exprimat numai daca a fost exprimat in mod liber si in cunostinta de cauza. cum sunt cele de asigurare. Particularitatile contractelor comerciale internationale. pretul) si alte clauze (durata contractului. care incheie un contract .sa fie licit in raport cu ordinea nationala a tuturor statelor cu care are interferenta contractul.sa fie posibil sub aspect material. cheltuielile au fost mult mai mari decat cele estimate ori contractantul salvat a ascuns initial situatia reala Eroarea de drept poate fi invocata in dreptul comertului international. Daca prestatia se refera la bunuri se includ si ele in obiectul contractului. Este relevanta numai eroarea de drept grava. Conceptul consimtamant. Prestatiile sau obiectul material al contractului pot fi uneori complexe dar indiferent daca consta in ”a da”. . Aceasta disproportie trebuie sa existe chiar din momentul incheierii contractului. care este proprie acestor contracte.). dar se poate invoca eroarea de drept sau leziunea contractuala. care vizeaza insasi scopul pe care vroia sa il realizeze una din parti. ”a face” sau „a nu face” este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: . reglementarea diferendelor. la adoptarea carora a participat uneori in calitate de stat suveran. dar nu poate fi invocata in contractele aleatorii. In doctrina se apreciaza ca eroare de fapt. In consecinta capacitatea lor juridica este diferita.sa fie determinat sau determinabil. Aceste conditii se apreciaza in functie de legea aplicabila contractului. Vicierea lui este posibila prin afectarea elementului intelectiv (prin eroare sau prin dol). fiind necesar sa fie licita si morala in cazul oricarui gen de contract. Obiectul contractului semnifica actiunea sau inactiunea la care partile se obliga prin contract.BOZESAN IULIANA Subiectii din domeniul comertului international se caracterizeaza printr-o mare diversitate si prin faptul ca apartin ordinii juridice nationale din state diferite. semnifica in sens restrans manifestarea vointei juridice a unei persoane in vederea perfectarii actului juridic. obiectul. Leziunea contractuala este paguba materiala pe care o sufera una dintre partile contractante din cauza disproportiei vadite de valoare intre prestatia la care s-a obligat si beneficiul preconizat. Cauza reprezinta scopul in vederea caruia partenerii contractului isi dau consimtamantul. In sens larg consimtamantul este un acord de vointa intre doua sau mai multe persoane. determina existenta unor elemente de specificitate in raport cu viciile invocabile in celelalte categorii de contracte. Un exemplu in acest sens il reprezinta dreptul salvatorilor de nave sau aeronave de a solicita majorarea valorii contractului in situatiile in care meritele salvatorului au fost mai mari decat cele evaluate. . Continutul contractului este format din clauzele contractuale care sunt de doua categorii : cele esentiale fara de care contractul nu este valabil incheiat (partile. in functie de legea aplicabila statutului lor juridic Statul. ultima alternativa fiind mai mult uzitata in contractele internationale. dar si unor norme de drept international. Astfel sunt limitate cazurile de eroare substantiala. admitandu-se ca prezumtia de cunoastere a legii nu opereaza in raport cu legislatia unui stat strain. in calitate de subiect la acest tip de contracte are statutul juridic special. intrucat fiecare tara poate interpreta in mod diferit aceste notiuni. subordonandu-se normelor de drept national create de el insusi. juridic . din cauza profesionalismului celor care se implica in astfel de tranzactii. conditiile de salvare au fost mai grele. fizic. exonerarea de raspundere etc. Continutul contractului contine obiectul care desemneaza marfa asupra careia se poarta obligatiile partenerilor. ori prin atenuarea libertatii de vointa (prin violenta). violenta sau dolul sunt rar intalnite in comertul international sau chiar neacceptabile.

De asemenea. precum si datele sau calificativele care identifica sau individualizeaza obiectul contractului. Conditiile de livrare sunt reglementate conform prevederilor contractului. calitatii. odata cu trecere marfii de la vanzator la cumparator. Calitatea marfii include totalitatea proprietatilor fizice. dar partile pot sa cada de acord ca stabilirea acesteia sa se faca la locul de destinatie. conform normelor uzitate la livrare. In comertul exterior livrarea este o componenta esentiala a oricarei vanzari. fiind concretizat intr-o suma de bani determinata sau determinabila. Ambele parti angajate in tranzactia comerciala acorda o atentie deosebita stabilirii conditiilor legate de determinarea locului si a momentului in care . exista o multitudine de posibilitati de exprimare a clauzei. a regulilor si a uzantelor comerciale. Denumirea marfii care face obiectul contractului trebuie astfel stabilita incat sa inlature cu desavarsire orice posibilitate de intelegere gresita. a celei de comert sau serviciu determinarea calitatatii marfii pe baza vizionarii marfii determinarea calitatatii marfii prin utilizarea unor formule consacrate (‘’tel quel‘’ – ‘’asa cum este’’). organoleptice etc. valuta in care se va face plata si reducerile de pret pe care le acorda vanzatorul cumparatorului. Ambalarea se face in functie de natura marfii si de modul de transport avand functia principala de a proteja marfa. se poate conveni sa aiba loc o dubla determinare a cantitatii . avand doua functii de baza : operativitatea in manipularea marfii in timpul transportului si publicitatea comerciala in cazul revanzarii de catre importator. cum ar fi : cantitatea pentru care se calculeaza pretul. sa predea marfa intr-un ambalaj uzual de export. in functie de uzantele cu privire la masuri si greutati. de pe piata clientului. precum si in precizarea obligatiilor partenerilor in legatura cu marfa. Prin negociere sau pe baza uzantelor trebuie neaparat precizate unele aspecte legate de pretul marfii. cele mai importante sunt cele care se refera la conditiile de livrare si la platiile internationale . chimice. ambalajului si a marcii. daca nu exista intelegeri anticipate vanzatorul este obligat. la locul din care se face expedierea marfii. Pretul este elementul esential al contactului si reprezinta obiectul obligatiei cumparatorului – importatorului. Dintre uzantele generale. Pretul se inscrie in contract fie pe unitatea de produs. are loc si transferarea cheltuielilor si a riscurilor pe care le implica livrarea.. In contract trebuie mentionat in mod expres felul ambalajului. fie ca o suma globala pentru intreaga cantitate de marfa care face obiectul contractului. Cantitatea marfii se determina prin folosirea unitatilor de masura.una la locul de expeditie si alta la locul de destinatie. In practica comerciala se obisnuieste ca pretul platit sa fie acela pe care il are marfa in momentul in care trebuie executat contractul. Cantitatea marfii se determina. definindu-l.BOZESAN IULIANA Negocierea obiectului contractului consta in identificarea marfii. Calitatea marfii se determina prin mai multe metode : determinarea calitatatii marfii pe baza de descriere este metoda cea mai frecvent utilizata determinarea calitatatii marfii prin mostre determinarea calitatatii marfii pe baza de tipuri si denumiri uzuale determinarea calitatatii marfii prin indicarea marcii de fabrica. Marcarea ambalajului este o alta cerinta a contractelor externe. prin determinarea cantitatii. acestea fiind denumite conditii de livrare. Ele trebuie sa corespunda practicii comerciale uzuale . de obicei.

langa vas. Reguli internationale pentru interpretarea uzantelor de comert. pe baza carora comerciantii incheie si deruleaza intre ei contractele. financiare sau juridice. FCA (Free-Career) . 1990. dar pot prevedea anumite modificari sau completari in functie de natura contractului. Cele mai utilizate uzante contractuale ce indica locurile unde sunt disponibile marfurile. Ultima parte a contractului o formeaza anexele care preiau o serie de detalii tehnice. FOB (Free on Board) . disparitia marfurilor din acest moment. vor adauga. privind suportarea cheltuielilor de livrare a marfurilor ci si activitatile pe care acestia trebuie sa le execute in scopul transferarii efective a marfurilor de la vanzator la cumparator. 2000. precum si intinderea drepturilor si obligatiilor partilor sunt elaborate de Camera Internatioala de Comert (Paris 1936). distanta. In cazul in care contractantii doresc sa inlocuiasca anumite prevederi din clauza aleasa.Portul de incarcare : Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare atunci cand marfurile au fost incarcate la bordul vasului in portul de incarcare mentionat in contract. Adoptarea de catre ele a conditiilor de livrare reglementate prin aceste uzante nu comporta alte formalitati decat precizarea numelui clauzei alese.Locul de plecare : Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare de cand marfa este disponibila la locul mentionat in contract. ele avand libertatea sa insereze in contract si alte clauze. formularile curente. Regulile INCOTERMS stabilesc nu numai obligatiile partilor in contractul de vanzare –cumparare. Cumparatorul suporta toate costurile precum si riscul transportului marfurilor de la locul de livrare la destinatie. Conform acestei uzante cumparatorul trebuie sa suporte riscul disparitiei sau degradarii marfurilor din acest moment. Adoptarea conditiilor de livrare intr-un anumit contract de vanzare comerciala presupune luarea in considerare de catre parti a mai multor elemente : natura marfurilor. calea de transport folosita. Partile se pot referi la INCOTERMS ca baza a contractului lor. Vanzatorul nu raspunde de incarcarea marfurilor in mijlocul de transport furnizat de cumparator si nici pentru realizarea operatiunii de export. FAS (Free-Along Side SHIP) . INCOTERMS 2000. EXW (Ex-Works) . vanzatorul este obligat sa perfecteze toate formalitatile de export pe cheltuiala sa. in continuare. Conform acestei uzante. cumparatorul trebuie sa suporte riscul cu privire la degradarea . 1967.Locul de plecare : Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare atunci cand a transferat si incarcat marfurile la transportator si in locul indicat de cumparator. . In termenii contractului FOB. Aplicarea INCOTERMS fiind facultativa este dependenta de vointa partilor. urmata de denumirea prescurtata a regulii si a anului. mijlocul de transport folosit. uzante. 1980.Portul de incarcare : Vanzatorul isi indeplineste obigatia de livrare a marfii atunci cand ele eu fost depuse pe chei. vanzatorul poate sa aleaga unul dintre locurile unde cump aratorul isi incarca de regula marfa. Daca acesta nu a indicat nici un loc. in portul precizat in contract. Aceste drepturi si obligatuni au fost revizuite in: 1953.BOZESAN IULIANA Exista practici. ori sa completeze prevederile acestei clauze. In preambulul regulilor se subliniaza ca prevederile lor nu sunt obligatorii pentru parti.

precum si costurile suplimentare datorate unor evenimente survenite dupa momentul incarcarii lor la bordul vasului sa transfera de la vanzator la cumparator dupa ce au fost incarcate pe vas in portul de incarcare. Daca partile se inteleg ca vanzatorul sa indeplineasca formalitatile vamale si sa suporte cheltuielile precum si riscurile aferente acestei operatiuni. Daca “Ex Work” reprezenta un minimum de obligatie. CIF (Cost Insurrance and Freight) . DES (Delivered Ex Ship) . taxele. inclusiv taxele vamale si cheltuielile pentru formalitatile de import. CIP (Carriage and Insurrance Payed To) . in loc de sintagma “duty paied” va fi folosita cea de “duty unpaied”. DDU (Delvered Duty Unpaied) . Vanzatorul suporta riscul. DDP (Delivered Duty Paied) . in tara in care se face importul.Port de destinatie : Vanzatorul isi indeplineste obligatia de a livra marfurile atunci cand ele sunt disponibile la bordul vasului care va efectua transportul in portul de destinatie specificat. Daca partile se inteleg sa includa intre obligatiile vanzatorului si unele costuri aplicabile importului (TVA). DEQ (Delivered Exquay) . dar riscul pierderii sau degradarii marfurilor .Numele portului de destinatie : Vanzatorul trebuie sa plateasca costurile si taxele necesare aducerii marfurilor in portul de destinatie. aceasta clauza trebuie inserata in mod expres prin adaugarea sintagmei “Duty unpaied”. precum si orice alte cheltuieli necesare livrarii marfurilor in locul convenit. Vanzatorul are obligatia de a suporta costurile si riscurile implicate de aducerea marfurilor la locul convenit. . El suporta riscul si toate costurile legate de aducerea marfurilor in portul de destinatie convenit.Port de destinatie : Vanzatorul isi indeplineste obligatia de a livra marfa atunci cand marfurile sunt disponibile pentru cumparator pe cheiul portului de destinatie pregatit pentru import.BOZESAN IULIANA CFR (Cost and Freight) . Daca partile se inteleg ca cumparatorul sa realizeze toate formalitatile necesare importului si sa suporte cheltuielile aferente.Numele locului de destinatie: Vanzatorul are aceleasi obligatii ca si in cazul CPT dar se adauga si obligatia de a incheia asigurarea incarcaturii pentru a proteja cumparatorul de riscul pierderii si degradarii marfurilor. pentru vanzator DDP reprezinta maximul obligatiilor pentru acesta. costurile.Locul de destinatie : Vanzatorul plateste toate cheltuielile necesare transportului marfurilor la destinatie. ele trebuie sa mentioneze expres aceasta clauza. Vanzatorul trebuie sa perfecteze formalitatile de export. Aceasta uzanta nu poate fi folosita daca vanzatorul nu poate sa obtina licenta de import. DAF (Delivered at Frontier) .Port de destinatie : Vanzatorul are aceleasi obligatii ca si in cazul uzantei CFR la care se adauga si obligatia de a incheia asigurarea maritima pentru cumparare privitoare la riscul degradarii sau disparitiei marfurilor pe perioada transportului.Loc de livrare: Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare atunci cand marfa a devenit disponibila cu toate formalitatile de export indeplinite in punctul de frontiera specificat in contract.Loc de destinatie : Vanzatorul isi indeplineste obigatiile de livrare atunci cand marfurile sunt disponibile la locul specificat in contract.Loc de destinatie : Vanzatorul isi indeplineste obligatia de a livra atunci cand marfa a devenit disponibila pt cumparator la locul convenit in tara unde se importa bunurile. CPT (Carriage Payed To) . Vanzatorul isi asuma riscurile si costurile. Aceasta uzanta nu poate fi folosita daca vanzatorul nu poate sa obtina licenta de import. El mai realizeaza formalitatile de export.

deorece clauza contractuala este cea care duce la formarea pretului final al contractului.crt. Cele mai utilizate clauze contractuale sunt CIF.cost. FOB si CFR.BOZESAN IULIANA Nr. Marfa se considera livrata in momentul in care trece balustrada navei. El mai realizeaza si formalitatile de export. platite pana la portul de destinatie convenit. Termenul CIF. Vanzatorul are aceleasi obligatii ca si in cazul uzantei CFR la care se adauga si obligatia de a incheia asigurarea maritima pentru cumparare privitoare la riscul degradarii sau disparitiei marfurilor pe perioada transportului. In continuare am prezentat doua din aceste clauze cu atuurile pe care le au punandu-le in balanta si tinand cont de faptul ca una dintre parti are domiciliul in Romania. asigurare si navlu. . achitand navlul pana la portul de destinatie convenit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Abrevierea EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Numele intreg Ex Work Free Carrier Free a long Side Ship Free-on Boards Cost and Freight Cost Inssurance and Freight Carriage Paited To Carriage Inssurance Paited To Delivered at Frontied Delivered Exship Delivered Exquay Delvered Duty Unpaied Delivered Duty Paied Mentiunea locului Locul de plecare Locul de plecare Portul de incarcare Portul de incarcare Portul de destinatie Portul de destinatie Locul de destinatie Locul de destinatie Locul de livrare Port de destinatie Port de destinatie Loc de destinatie Loc de destinatie Partea cea mai importanta in realizarea contractelor internationale apartine negocierii clauzelor contractuale. in portul de expediere.port de destinatie Este prima uzanta mai frecventa folosita. inclusiv costul asigurarii riscului de pierdere si avariere a marfii pe timpul transportului maritim. inseamna ca vanzatorul livreaza marfa navei navlosita de el. Am cautat solutia cea mai potrivita din punct de vedere economic. in jurul lor construindu-se contractul propriu-zis. Paralela realizata intre cele doua clauze ne-a ajutat in luare unei hotarari privind clauza contractuala a unui contract de vanzare – cumparare de bunuri. care de ce sa nu recunoastem sunt cele care dau continutul intregului contract. CIF (Cost Insurrance and Freight ) .

In cadrul contractului CIF. certificatul de calitate. iar marfurlie unul secundar. cumparatorul va intra in posesia documentelor. . chiar daca partile contractante afirma ca s-au inteles in termenii acestei uzante.asigura marfurile pe baza unui contract de asigurare de transport pe mare specificand marfurile transportate. vanzatorul isi indeplineste obligatiile prevazute prin contract atunci cand a remis cumparatorului ori unui agent autorizat de cumparator toate documentele specificate in contractul de vanzare CIF. . documentele joaca un rol central. . ci faptul ca. vanzatorul are doar obligatia de a remite cumparatorului documentele care-i atesta calitatea de proprietar al marfurilor.. CIF – vanzare de documente 3. acesta din urma este obligat la plata contractului chiar daca marfurile respective s-au pierdut. Definitie si caracter Acest tip de contract poate fi utilizat numai in transporul pe apa al marfii. vanzatorul nu garanteaza ajungerea marfurlor la destinatie. contract de transport. adevarata natura a contractului nu poate fi stabilita decat dupa examinarea tuturor cauzelor. Documentele joaca rolul central in cazul contractului CIF. aceste documente trebuie sa fie specifcate in mod expres in contract.CIF (Cost Insurrance and Freight ) 1. documentele prevazute in contractul CIF. . Obs: Fiind o clauza facultativa.realiza transportul marfurilor respective in portul de destinatie specificat in contract pe propriile sale cheltuieli. in cadrul acestei uzante. Aceste documente cuprind inventarul marfurilor care fac obiectul contractului.polita de asigurare. pe mare sau pe apele interioare. 2. Obligaiile cumparatorului 1. Definitie si caracter 2. De aceea. contract de asigurare. Obligatiile vanzatorului 5. Cand marfurile sunt cumparate in baza unui contract CIF. In acord cu practica arbitrala existenta in materie comerciala.BOZESAN IULIANA Descrierea . cumparatorul poate formula direct diferite pretentii fata de transportator cu privire la neindeplinirea unor clauze prevazute in contractul de transport si asigurare. a documentelor implicate in acest tip de contract. Transferul proprietatii si al riscului contractului 4. Prin intermediul CIF. Din momentul in care vanzatorul a pus la dispozitia cumparatorului sau a agentului sau autorizat. Aceasta abreviere (CIF) reprezinta ele 3 tipuri de contracte implicate: contract de vanzare.alte documente solicitate de cumparator: certificatul de inspectie. CIF – vanzare de documente Practica comertului international a stabilit ca in cadrul contractului CIF. obligatia vanzatorului este de a: . Pe baza documentelor primite. care atesta incheierea contractului de asigurare a transportului marfurilor pe apa. Vanzatorul are obligatia de a face demersurile necesare in scopul remiterii cat mai rapide dupa incarcarea marfii la bordul vasului. Vanzatorul nu garanteaza ca marfurile ajung la destinatie. . si anume: .documentele care atesta incarcarea marfurilor care fac obiectul contractului de vanzare-cumparare.factura comerciala care specifica pretul mafurilor care fac obiectul contractului. contractul CIF poate fi caracterizat ca o vanzare de marfuri reale prin remiterea docmentelor catre vanzator. eliberate de autoritatile competente.

. Principalul argument este ca atunci cand marfa s-a pierdut pe mare. 3. documentele. prezumtia in cadrul contractelor CIF este ca riscul trece de la vanzator la cumparator .BOZESAN IULIANA Documentele confera cumparatorului urmatoarele drepturi: . In consecinta. ea a devenit o practica curenta intre partile contractante. Valoarea daunelor se stabileste ca diferenta intre pretul initial al marfurilor stabilite in momentul incheierii contractului si valoarea lor la data livrarii. Ea reprezinta comunicarea care se realizeaza intre vanzator si cumparator prin telefon. Dreptul cumparatorului de a refuza este o forma particulara a dreptului de a rezilia. Ea este o comunicare preliminara. care implica fie refuzul de a primi marfa. documentele raman valabile . Aceasta comunicare nu face parte din documentele standard ale CIF-ului clasic. fax sau e-mail si are ca scop informarea cumparatorului ca marfurile au fost incarcate. In forma moderna care sa impus in ultimii 20 de ani. sub raportul naturi juridice contratul CIF este un contract de vanzare de documente. vanzatorul fiind indreptatit sa ceara plata contractului.1. Riscul va trece de regula la cumparator inanintea proprietatii asupra marfurilor. cantitatea. din momentul trecerii marfuirlor peste puntea vasului de incarcare. Transferul proprietatii si al riscului contractului Regula generala este aceea conform careia transferul porpiu are loc in acord cu vointa partilor. El trebuie sa remita documentele care trebuie sa fie in acord cu clauzele contractuale. 2. In ce priveste riscul. 2. In cazul nerespectarii clauzelor contractuale cumparatorul are insa si o alta posibilitate: sa accepte documentele si marfa insa cu plata unor daune aferente nerespectarii obligatiilor contractului.posibilitatea formularii unor pretentii imporiva transportatorului daca nu au fost repectate clauzele contractuale. Un contract CIF atribuie un numar de obligatii vanzatorului atat in legatura cu marfa cat si cu documentele. Conform deciziei arbirtale (1954) exista un drept de a refuza documentele si un drept de a refuza marfa. fie refuzul de a primi documentele.dreptul de a intra imediat in posesia marfurilor de indata ce transportatorul le-a adus in portul de destinatie. reala sau realizata inaintea primirii celorlate documente care precizeaza: numele vasului pe care a fost incarcata marfa. marfa detinand doar o pozitie periferica. Practica arbitrala internationala a stabilit ca acest tip de contract este unul de vanzare de documente. . Prezumtia in cadrul CIF-ului este ca propietatea este de drept transferata odata cu expedierea si acceptarea documentelor de vanzare. Practica internationala comerciala a stabilit ca in cazul vanzarii de documente cumparatorul are dreptul de a refuza pentru neconformitate. data. incalcarea clauzelor contractuale de catre vanzator poate sa afecteze ambele obligatii. marfa sau amandoua. Pe aceasta baza.Notificarea incalcarii Nu este parte a documentatiei de vanzare. cumparatorul poate incheia deja contracte care au ca obiect marfurile care urmeaza sa fie livrate. Dreptul cumparatorului de a refuza documentele sau marfa pentru neconformitate. In ce priveste marfa vanzatorul trebuie sa o aduca in portul de incarcare la bordul vasului in vederea transportului in portul de destinatie.2.

Termenul FOB urmat de regula de numele portului de incarcare se refera in primul rand la modalitatea de plata. Contractul FOB cunoaste mai multe variante (care impartasesc in comun modalitatile de plata.portul de incarcare Este cea de-a 2-a uzanta mai frecventa folosita. desi este deseori legat si de obligatiile de livrare stabilite intre parti. FOB (Free On Board) .BOZESAN IULIANA 4. marfurile sunt asigurate la valoarea minima. 5. Aceasta clauza obliga vanzatorul sa indeplineasca formalitatile vamale de export. Practica comertului international a stabilit ca exista trei forme de FOB: a) FOB-ul clasic b) FOB-ul extins c) FOB-ul strict - . se suporta de cumparator. transferul riscului si al proprietatii). Aceasta inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau de avariere a marfii. in moneda in care sa prevazut in contract (in conformitate cu clauzele practicate de Institutul Asigurarilor din Londra sau a altor clauze similare) sa transfere marfa in portul de incarcare la bordul vasului la data sau perioada prevazuta in contract riscul pierderii sau degradarii marfurilor ii revine pina in momentul in care acestea au trecut de puntea vasului de incarcare sa realizeze plata formalitatilor vamale sa asigure pe cheltuiala lui toate operatiunile necesare verificarii calitatii si cantitati marfurilor sa notifice cumparatorului toate operatiunile realizate pentru ca acesta sa poata lua toate masurile necesare preluarii marfurilor. Obligatiile cumparatorului sa plateasca pretul marfii asa cum se prevede in contract sa obtina pe cheltuiala lui licenta de import si sa perfecteze toate formalitatile necesare realizarii importului sa accepte documentele si marfa atunci cand livrarea s-a facut in acord cu termenii contractului sa-si asume riscul pierderii sau degradarii marfurilor dupa ce acestea au trecut de puntea vasului de incarcare. din acest moment. dar trebuie sa acopere pretul prevazut in contract + 10%. FOB sau liber la bord inseamna ca vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare a marfii in momentul in care aceasta a trecut balustrada navei in portul de incarcare convenit.Obligatiile vanzatorului sa puna la dispozitia cumparatorului documentele implicate de aceasta uzanta sa obtina pe cheltuiala lui licenta de export sa incheie contractul de trasport pe cheltuiala lui sa incheie contractul de asigurare pe cheltuiala lui.

In ceea ce priveste obligatia vanzatorului in cadrul FOB-ului. in interesului acestuia pe baza unei imputerniciri speciale. b) obligatia de a obtine pe cheltuiala sa licenta de export si alte acte necesare perfectarii transportului. FOB-ul extins In cadrul acestei uzante. In cadrul acestui tip de FOB. Momentul efectiv al transferului proprietatii depinde de vointa partilor. cumparatorul este acela care nominalizeaza vasul.regula generala nu stabileste ca incheierea acestuia este obligatorie vanzatorului. vanzatorul este cel care incheie contractul de transport pe numele cumparatorului. vanzatorul indeplineste toate formalitatile necesare incarcarii marfii la bordul vasului. In cadrul acestui tip de FOB. Ceea ce este specific acestui tip de FOB. riscul pieirii/degradarii marfurilor trece de la vanzator la cumparator din momentul in care operatiunile de incarcare si depozitare sunt efectuate integral. c) contractul de transport . Extinderea obligatiilor vanzatorului poate implica si incheiere contractului de asigurare.in privinta transferului proprietatii . vanzatorul actioneaza ca agent al cumparatorului. Intre vanzator si cumparator se incheie un contract de AGENCY pentru aceasta o persoana numita agent se obliga sa actioneze in numele altei persoane numita patron. nici ca parte directa in acest contract. De regula.BOZESAN IULIANA FOB-ul clasic In cadrul acestei uzante vanzatorul e acela care incarca marfa la bordul vasului nominalizat de cumparator. Regulile INCOTERMS prevad de asemenea si obligatiii reciproce ale partilor. El trebuie precizat expres in cadrul contractului incheiat intre parti. Agentul incheie acte juridice pe seama patronului. in cadrul FOB-ului extins pretul asigurarii este suportat de beneficiarul contractului de vanzarecumparare. FOB-ul strict Este acela in cadrul caruia vanzatorul isi indeplineste: • Obligatiile din momentul in care a realizat incarcarea pe vas • In cadrul acestei uzante vanzatorului nu-i revine nici o obligatie. apropriindu-l de uzanta CIF este obligatia vanzatorului de a incheie contractul de transport in numele sau devenind astfel parte principala in acest contract de transport. Agentul are indatorirea sa actioneze numai in interesul patronului si sa respecte toate instructiunile primite de la acesta. cheltuielile pe care trebuie sa le efectueze vanzatorul si momentul in care riscul pieirii/degradarii marfurilor trece de la vanzator la cumparator. Spre deosebire de contractul CIF care include in pret costul asigurarii. In ceea ce priveste riscul contractului. practica comertului international a stabilit faptul ca expresia FOB determina modul de livrare a informatiilor. Specifica si faptul ca vanzatorul e acela care nominalizeaza vasul de incarcare. deci incheie contractul de transport in numele si pentru cumparator. . nici de a incheie contractul de transport in numele cumparatorului. ele sunt urmatoarele: a) obligatia de a livra marfurile si factura comerciala in conformitate cu prevederile contractuale. Transferul proprietatii in cadrul FOB-ului . si va trebui solicitat separat de pretul vanzarii. Patronul are obligatia sa furnizeze agentului toate informatiile necesare si sa plateasca suma stabilita pentru prestatiile realizate.

de o determinare explicita. totodata. i) sa notifice cumparatorului toate informatiile necesare pentru a intra in posesia marfurilor rspective (data incarcarii. dar . Prin analiza comparativa a celor doua clauze CIF si FOB . sunt inopozabile vanzatorului. unul neputand fi despartit de celalalt. etc) Obligatiile cumparatorului (standard) sunt: a) sa plateasca pretul contractului in conditiile prevazute in contract. partile pot face referire la o singura clauza. In caz contrar . numele vasului. e) sa livreze marfurile la bordul vasului specificat de cumparator la data sau perioada la care partile s-au inteles in contract. O astfel de referire are semnificatia acceptarii de catre parti a Regulilor in integritatea lor. e) sa-si asume riscul pieirii/degradarii marfurilor in momentul in care acestea au trecut de puntea vasului de incarcare si au fost depozitate pe acesta. g) sa plateasca toate formalitatile vamale.de vanzare si de transport – sunt independente. in cazul unei vanzari FOB. Comerciantii care doresc sa folseasca regulile internationale pentru uzantele de comert trebuie sa specifice in contractele lor ca acestea vor fi guvernate de INCOTERMS 2000. h) sa realizeze si sa plateasca toate operatiunile necesare verificarii calitatii si cantitatii a marfurilor. partile putand sa le adapteze la specificul vanzarii potrivit vointei lor . iar cele doua contracte . . Regulile au caracter supletiv.regula generala prevede ca incheierea contractului de asigurare nu face parte din obligatiile standard ale vanzatorului in cadrul FOBului. totodata. Regulile se pot aplica cu titlul de uzante. Regulile sau clauza adoptata se considera a face parte componenta din contract.BOZESAN IULIANA d) contractul de asigurare . c) sa incheie pe cheltuiala sa contractul de transport al marfurilor din portul de incarcare in cel de destinatie. sunt corelate sub aspectul incheierii si executarii. in masura in care lex contractus recunoaste si da efect uzantelor comerciale. b) sa obtina pe cheltuiala sa licenta de import si sa perfecteze toate formalitatile necesare realizarii importurilor. verificarea calitatii si cantitatii. Cu o asemenea referire. d) sa incheie contractul de asigurare a marfurilor. clara si detaliata a acestor obligatii si. incheiat de cumparator cu armatorul. f) sa-si asume riscul pieirii sau degradarii marfurilor pana in momentul in care acestea trec de puntea vasului de incarcare si sunt depozitate pe acesta. de o usurare apreciabila de redactare a contractului. partile sunt scutite de enuntarea in contract a obligatiilor ce le revin ca si riscul unor omisiuni. beneficiind in schimb. In jurisprudenta s-a decis ca perevederile cuprinse in contractul de navlosire. principiul relativitatii conventiilor fiind pe deplin aplicabil. am optat pentru ’’ vanzare FOB (port de incarcare) INCOTERMS 2000’’ deoarece prin aceasta simpla referire.

termenele de livrare si valorile asa cum acestea au fost negociate intre parti. III. jud. Pret.3. Art. port acreditat Incoterms .1.3. denumita in continuare VANZATOR si AMIDIP INTERNATIONAL GmbH . Pretul de livrare al marfurilor ce fac obiectul prezentului contract se considera cele prevazute in fiecare din actele aditionale. Art.2. modalitate de plata. preturile. care se vor trimite VANZATORULUI cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data livrarii. str.3. specificatiile. cu sediul in Orastie. Termenul de livrare al marfurilor este cel prevazut in actele aditionale la prezentul contract.2. 7.2.Titulescu 60.2.4. Confirmarea comenzii de catre VANZATOR se face prin act aditional. e-mail amidip@amidip. avand cod unic de inregistrare (R) 15686988. Prinzenallee nr. Hans Muller –manager . Obiectul contractului Art. titulara a contului nr 1866666/EURO deschis la banca Raiffeisen Bank Orastie. In caz de divergenta intre prevederile contractului cadru si actele aditionale. parte integranta la prezentul contract. Germania. +40 254/241040. Fiecare act aditional va cuprinde cantitatile. preturile si termenele de livrare contractate. Partile contractante CN ROMARM SA – UZINA MECANICA ORASTIE SA . cod 2600. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. tel. Cantitatile necesare vor fi specificate de CUMPARATOR prin comenzi ferme. prevaleaza actul aditional. . tel.2. Gheorghe DINA – DIRECTOR ECONOMIC. Marfurile vor fi livrate in conditia de livrare INCOTERMS 2000 . reprezentata de Ing. scrise. K 12/134/2000 reprezentata prin Ing. Art.2005 I. fax: +40 254/247964. fax +49 211 52391380. cu sediul in Dusseldorf. +49 211 52391460.1. Hunedoara.01.3. cod D 40549. N.BOZESAN IULIANA SC UZINA MECANICA ORASTIE SA CONTRACT CADRU DE VANZARE-CUMPARARE Nr. Art. Ioan MATEI – DIRECTOR GENERAL si Ec. specificatiile. J 22/134/2002. in cantitatile.3. conditii de livrare Art. Art. str.2. parte integranta la prezentul contract. VANZATORUL se obliga sa livreze iar CUMPARATORL sa preia si sa plateasca tuburi din fonta ductila (“marfurile”). denumita in continuare CUMPARATOR II. dupa balustrada navei in portul de incarcare.com. 47 din 17.FOB port de incarcare Constanta. inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

Marfurile ce fac obiectul prezentului contract sunt produse in conformitate cu standardele internationale ISO 2531. In cazul in care CUMPARATORUL nu trimite reprezentant pentru receptie. VANZATORUL fiind obligat sa inlocuiasca marfa lipsa in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. in contul VANZATORULUI Nr. VANZATORUL pune la dispozitia CUMPARATORULUI urmatoarele documente: copie CMR – semnata. certificat de calitate/garantie.4.2. tuburi 15 8 6 4 4 Art.3. Tuburile din fonta ductila vor fi preluate cantitativ de catre reprezentantii CUMPARATORULUI. urmatoarele: diametrul nominal.randuri x Nr. precum si tara producatoare.4. anul fabricatiei. Art. Art. in prezenta reprezentantului CUMPARATORULUI.2. V. Eventualele reclamatii cantitative vor fi formulate in scris in termen de 5 zile de la data la care marfurile au ajuns la destinatie. Plata marfurilor din prezentul contract se va efectua prin transfer bancar – SWIFT – in termen de 10 (zile) lucratoare de la data CMR.4. prin turnare.3.4.. factura comerciala. Art. IV. receptie Art. marfa se livreaza cu receptia VANZATORULUI.1. Receptia marfurilor se face cantitativ la sediul VANZATORULUI. tuburi 3x5 2x4 2x3 2x2 2x2 Dimensiunea pachetului (mm) h 487 472 579 641 793 l 680 758 744 631 745 L 6300 6300 6300 6350 6350 DN 100 150 200 250 300 Nr.4.4. reclamatii Art. certificat de origine – copie. receptii. Ambalarea standard a tuburilor din fonta ductila se face dupa cum urmeaza: Nr. packing list.5. EN 545.1. garantii. Art. in zona mufei. tuburile vor fi marcate. Art.1.5. 1866666/EURO. Art. denumirea producatorului. Marcarea tuburilor din fonta ductile se face conform standardelor EN 545. Preluarea cantitativa a marfii nu se considera si preluare calitativa a marfii.1.3. La exterior.1. Marcare. La livrare.4. cu sigla si denumirea firmei.5. iar de la diametrul de 350 mm la diametrul 700 mm vor fi livrate fara capace de protectie. deschis la Raiffeisen Bank Orastie.5.2. Tuburile cu diametre mai mari de 300 mm se livreaza neambalate. Calitate.1. la sediul VANZATORULUI. prin vopsire. ambalare.3. materialul folosit.4.BOZESAN IULIANA Art. Art. . licenta de export si conosamentul.5. Tuburile cu diametre de la 100 mm la 300 mm vor fi prevazute cu capace de protectie la ambele capete. indicand. Calitatea este atestata prin Certificat de garantie/calitate emis de producator Art. cod SWIFT RZPOROBU.5.

1. Termenele de formulare a reclamatiilor sunt: a).1. sau b). Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor comerciale.5.BOZESAN IULIANA Reclamatiile nu se pot referi decat la marfa care nu a facut obiectul receptiei la sediul VANZATORULUI.8. in conformitate cu regulile impuse de Comisia de Arbitraj a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. fapta omului sau lucru si care exonereaza de raspundere partea care il invoca cu conditia ca aceasta sa fie lipsita de culpa.3.1. Toate diferendele care pot aparea in legatura cu acest contract vor putea fi solutionate pe cale amiabila. Pentru lipsuri cantitative si defecte aparente – 10 zile calculate de la data la care marfa a ajuns la destinatie.7. partea pagubita are dreptul la daune moratorii si daune interese in conformitate cu legislatia in vigoare. Eventualele refuzuri calitative se vor transmite VANZATORULUI in scris de catre CUMPARATOR. VANZATORUL poate remedia marfurile fara costuri suplimentare pentru CUMPARATOR. dar nu mai mult de 10% (la suta) din valoarea facturii respective. fara nici un fel de reserve. Art.7. dar nu mai mult de 10% (la suta) din pretul marfurilor livrate. iar daca partile nu cad de accord acestea vor fi definitiv solutionate. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat care ia nastere din natura.6. Art.6. Dispozitii finale . VANZATORUL poate inlocui marfurile cu defecte si/sau neconformitati fara costuri suplimentare pentru CUMPARATOR. dar nu mai mult de 120 zile de la data livrarii. Cazul fortuit ca si forta majora este exonerator de raspundere.2.5. Pentru vicii ascunse . pe calea arbitrajului. Modalitatea de rezolvare a reclamatiilor se face de comun accord. VII. b).8. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca cu cerinta notificarii partenerului contractual si a dovedirii cazului de forta majora prin certificarea acestuia de catre Camera de Comert si Industrie in termen de 5_zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. VANZATORUL poate sa returneze CUMPARATORULUI pretul platit pentru marfurile defecte si/sau neconforme Art.5.6. Pentru intarziere la plata. sau c).2. Art. VI. Prezentul contract este guvernat de legea romana. CUMPARATORUL va plati o penalizare de 0. Forta majora Art. astfel: a). VIII.1‰ (la mie) pentru fiecare zi de intarziere. Art. Actiunile de arbitraj vor fi tinute in limba engleza. printr-un act scris si insusit de catre ambele parti. In cazul nerespectarii termenelor de livrare. Raspundere contractuala Art.1‰ (la mie) pentru fiecare zi de intarziere din valoarea facturii intarziate la plata.30 de zile calculate de la data la care marfa a ajuns la destinatie. Art. VANZATORUL va plati o penalitate de 0.2.6. dar nu mai mult de 30 zile de la data livrarii. IX. Litigii Art.

care se dovedeste a fi in defavoarea VANZATORULUI. Prezentul contract este valabil pana la data la care partile si-au onorat obligatiile contractuale una fata de cealalta. Incetarea contractului intervine in urmatoarele siuatii: a).9. in scris sau oral. orice modele. Ioan MATEI DIRECTOR ECONOMIC. b). atrage dupa sine obligatia CUMPARATORULUI de a achita VANZATORULUI cheltuielile effectuate pana la data in care a comunicat in scris intentia de modificare. 9. Ec. expirarea duratei de valabilitate. HANS MULLER .2. toate mijloacele de divulgare a informatiei confidentiale care pot fi alese de catre parti in timpul perioadei de valabilitate a prezentului contract. partial sau total. machete si mai general. e).1. prin act aditional la prezentul contract. Orice modificare solicitata de CUMPARATOR. fara interventia instantelor de judecata.BOZESAN IULIANA Art. partile nu-si executa obligatiile in termen de cel mult 30 (treizeci) zile. Se semneaza de catre reprezentantii legali ai partilor contractante.4.9.9. Art. Ing.3. Art. Rezilierea atrage dupa sine suportarea cheltuielilor inregistrate de una din parti pana la momentul rezilierii contractului. . Incetarea se face de plin drept. orice documente scrise sau tiparite. In cadrul contractului de vanzare-cumparare termenii “informatii confidentiale” acopera toate informatiile sau toate datele divulgate de catre una sau cealalta dintre parti. DIRECTOR GENERAL. Nicolae CRACIUN CUMPARATOR. VANZATOR. ambele originale si cu aceeasi putere legala. cate unul pentru fiecare parte contractanta. in conditiile prezentului contract de vanzarecumparare si incluzand. Art.9. Gheorghe DINA DIRECTOR COMERCIAL. Nici una din parti nu poate transfera unei terte persoane. privind cantitatile si termenele de livrare. Ing. fara obiectiuni. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Contractul original a fost redactat in limba engleza. Art. d).9.2. fara limita. c). acordul de vointa al partilor. drepturile si obligatiile rezultate din prezentul contract fara acordul scris al celeilalte parti.9. Orice modificare a prevederilor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul scris al ambelor parti.1. interventia unei dispozitii legale care sa impuna incetarea acestuia. MANAGER. Art. Ing.6.9. a fost incheiat in 2 exemplare.5 Toate datele si informatiile necesare incheierii si dezvoltarii contractului sunt confidentiale. copia in limba romana.7. Prezentul contract cuprinde 4 (patru) file. falimentul partilor. Art. Partea interesata va initia modificarea anticipat cu 15 (cincisprezece) zile. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful