Model Interaksi Ujian Lisan Berasaskan sekolah (ULBS) Bahasa Melayu ULBS dilaksanakan berdasarkan 5 model interaksi: a) aktiviti

individu berdasarkan model 1, 2 dan 3

b) aktiviti kumpulan berdasarkan model

4 dan 5

Model 1
CALO N PENTAKSI R CALON

Model 2
CALON PENTAKSIR

Model 3
PENGGALAK CALON CALON

Model 4

Model 5
CALON

CALON PENDENGAR PENTAKSIR PENTAKSIR CALON

CALON

Calon diuji berdasarkan isu/ perkara/ tajuk yang dikemukakan oleh pentaksir secara bersoal jawab. Contoh :(A ) (B ) (C ) Aktiviti (22) Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan. Model 1 (Calon – Pentaksir) 1. Pentaksir mengenal pasti calon atau calon-calon yang akan ditaksir. 2. Pentaksir memaklumkan tarikh dan masa pentaksiran yang akan dilaksanakan kepada calon. 3. Pentaksir boleh menggunakan model ini untuk mentaksir beberapa orang calon dalam satu sesi pengajaran. 3 hingga 5 minit setiap calon. Contoh: -Jadual : Keperluan Tenaga

Calon menyampaikan sesuatu maklumat/ idea secara sehala – (Syarahan, Ucapan, Ceramah dan aktiviti lain) Contoh :(6) Ucapan.

Calon hanya berkomunikasi dengan penggalak sahaja.

Pentaksir boleh bersoal jawab dengan kedua-dua calon.

PENTAKSIR

Contoh :(18) Perbincangan berasaskan isu-isu semasa. Model 3 (Calon – Penggalak) 1. Pentaksir mengenal pasti dan memberitahu calon-calon yang akan ditaksir. 2. Calon dibenarkan memilih penggalak masing-masing. 3. Pentaksir boleh menggunakan model ini untuk mentaksir beberapa orang calon dalam satu sesi. Contoh :(14) Sumbang saran/ merumus bahan prosa/ puisi. Model 4 (Calon-calon – Pentaksir) 1. Pentaksir mengenal pasti calon-calon yang akan ditaksir. 2. Pentaksir menggunakan model ini untuk mentaksir kedua-dua calon pada satu sesi pentaksiran.

Calon-calon berkomunikasi sesama mereka. Contoh :(12) Forum.

Model Arahan kepada Pentaksir

Model 2 (Calon – Pendengar) 1. Pentaksir mengenal pasti dan memberitahu calon-calon yang akan dinilai. 2. Calon diberi peluang untuk memilih tajuk atau tajuk-tajuk ditetapkan oleh pentaksir. 3. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas.

Model 5 (Berkumpulan) 1. Pentaksir mengenal pasti calon-calon yang akan ditaksir dalam aktiviti forum atau calon diberi peluang untuk membentuk kumpulan dan menentukan peranan masing-masing. 2. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam kumpulan yang terdiri daripada 3 atau 5 orang calon. 15 hingga 20 minit bagi satu sesi forum. Dipilih oleh pentaksir atau kumpulan.

( D ) (E )

Jangka Masa Calon Ditaksir Isu/ Bahan

3 hingga 5 minit setiap calon. Contoh: -Majlis keraian -Majlis hari jadi -Majlis perpisahan

3 hingga 5 minit setiap calon. Contoh: -Keluarga -Kebakaran -Kemalangan -Lawatan -Suasana di pasar raya -Sukan

6 hingga 10 minit. Contoh: -Novel -Puisi moden -Cerpen -Skrip drama -Bahan-bahan sastera kreatif yang lain

Profesional 2020 -Gambar: Poster Pencegahan AIDS -Bertulis : Rencana Peranan Wanita 2020

(Catatan: Pentaksir akan menggunakan mana-mana bahan yang sesuai sahaja.) (F ) Pelaksan aan Pentaksir an 1 Setiap calon diberi bahan rangsangan. 2. Calon membaca atau meneliti bahan rangsangan yang diberi. 3. Calon yang diuji diminta menilai dan membuat ulasan tentang bahan tersebut. 4. Calon yang diuji diminta 1. Setiap calon telah sedia maklum isu/ tajuk yang akan diucapkan. 2. Pentaksir memaklumkan tatacara ucapan kepada calon. 3. Calon menyampaikan ucapan di hadapan kumpulan pendengar. 1. Pentaksir menentukan tajuk yang perlu dibincangkan oleh calon. 2. Pentaksir menerangkan tugas penggalak:
a) memulakan aktiviti dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk. b) memandu calon dari semasa ke semasa

1. Setiap calon telah sedia maklum bahan yang akan digunakan. 2. Pentaksir memaklumkan tatacara sumbang saran dan merumus bahan sastera kreatif kepada calon-calon. 3. Aktiviti sumbang saran dan

1. Pentaksir memaklumkan peraturanperaturan forum yang akan dijalankan kepada calon. 2. Kumpulan calon menjalankan aktiviti forum. 3. Pentaksir memberikan skor kepada calon-calon yang diuji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful