‫‪ 24‬ליולי‪2013 ,‬‬

‫עו"ד ליאנא חורי‬
‫באת כוח היועץ המשפטי ‪ -‬משרד המשפטים‪ ,‬חיפה‬
‫בפקס‪02-6462899:‬‬
‫עו"ד מיכל קפלן‬
‫באת כוח היועץ המשפטי ‪ -‬משרד הרווחה‪ ,‬חיפה‬
‫בפקס‪04-8619-193 :‬‬
‫בנידון‪ :‬החוסה רבקה שמי צרניק )‪ 1829-06-10‬ו‪ - (25607-03-13-‬בקשה לנקיטת צעדים מידיים‬
‫על ידי היועץ המשפטי לממשלה לנוכח ראיות חותכות לניהול הונאה תחת מסווה של הליכי בית‬
‫המשפט השלום חיפה בתיקים הנ"ל‪.‬‬
‫אבקש את תגובותיכן תוך ‪ 14‬יום‬
‫עו"ד חורי וקפלן הנכבדות‪,‬‬
‫מצורף מסמך "תגובת המשיבים לבקשה חוזרת לעיון בתיק"‪ ,‬שהוגש לבית המשפט ע"י בא כוח‬
‫האפוטרופוס רוברט צרניק‪ ,‬עו"ד עמוס צדיקה‪ ,‬ביום ה‪ 3-‬ליולי‪ ,2013 ,‬בתיק ‪ [1] .25607-03-13‬מסמך‬
‫זה מועבר לכן‪ ,‬כיוון שספק אם הומצא לכן כדין על ידי עו"ד צדיקה עצמו‪.‬‬
‫מן הראוי לראות במסמך זה ראיות נוספות להמשך ההונאה המתנהלת תחת פיקוחכן‪ ,‬במסווה של‬
‫הליכי בית המשפט השלום חיפה בתיקים שבנידון‪.‬‬
‫להלן רק מספר נקודות מרכזיות לגבי המסמך "תגובת המשיבים" הנ"ל ‪:‬‬
‫מסמך זה‪ ,‬הרצוף באמירות שקריות )ראה להלן(‪ ,‬הוגש על ידי עו"ד עמוס צדיקה ללא תצהיר‬
‫‪.1‬‬
‫המגישים – האפוטרופוס רוברט צרניק ובנה של החוסה דרור צרניק‪ .‬לכן מסמך זה פסול על פניו‪.‬‬
‫מסמך זה אינו נוקב בשמות הצדדים בתיק‪ ,‬כדין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסמך זה‪ ,‬שהוא למעשה בקשה להטלת עונשים על החתום מטה‪ ,‬הוגש שלא כדין‪ ,‬תחת כותרת‬
‫‪.3‬‬
‫כוזבת ומטעה ‪" -‬תגובת המשיבים לבקשה חוזרת לעיון בתיק"‪.‬‬
‫בפסקה מס ‪) 1‬מספרי הפסקאות מתייחסים למסמך “תגובת המשיבים” הנ”ל(‪ ,‬מתייחס עו"ד‬
‫‪.4‬‬
‫צדיקה ל"החלטה חלוטה" של בית המשפט מיום ה‪ 5-‬לאפריל‪ .2013 ,‬אין ולא הייתה כל החלטה‬
‫חלוטה בנידון‪ .‬ודוק – לחתום מטה הומצאו עד יום זה אך ורק כתבי בית המשפט השלום בתיקים‬
‫הנ"ל כשאינם חתומים בידי שופט‪ ,‬בלוויית מכתבים נלווים שאינם חתומים בידי מזכיר‪ ,‬ובלא‬
‫איזכור שמו של המזכיר הראשי כלל‪ .‬יתרה מזאת‪ ,‬ה"מזכיר הראשי" מר ישראל חן מסרב לאשר‬
‫אף אחת מהחלטות בית המשפט בתיקים אלה "העתק מתאים למקור"‪.‬‬
‫בפסקה מס ‪ 4‬אומר עו"ד צדיקה כי החתום מטה הוא צד בתיק ‪ ,25607-03-13‬בכפוף לחוק‬
‫‪.5‬‬
‫הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‪ ,‬סעיף ‪.80‬‬
‫סעיף ‪ 80‬לחוק הנ"ל אומר‪:‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ .80‬בחוק זה –‬
‫"חסוי" – מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף ‪ , 33‬או מי שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס‬
‫כאמור‪ ,‬והוא אף כשעדיין לא הוברר אם נתקיימו התנאים למינוי‪ ,‬הכל לפי הענין;‬
‫"נציג" של אדם – הוריו או אפוטרופסו הממונה‪ ,‬הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי;‬
‫"קרוב" – אב‪ ,‬אם‪ ,‬בן‪ ,‬בת‪ ,‬אח‪ ,‬אחות‪ ,‬סב‪ ,‬סבה‪ ,‬נכד‪ ,‬נכדה;‬

‫אין בסעיף זה לחוק כל בסיס להיותו של החתום מטה צד כביכול בתיק ‪ .25607-03-13‬יתרה‬
‫מזאת‪ ,‬אין בסעיף זה כל הסבר‪ ,‬ולא יכול להיות כל הסבר הגיוני מדוע החתום מטה הוא צד‬
‫כביכול בתיק ‪ ,25607-03-13‬אך אינו צד בתיק ‪ .1829-06-10‬מעבר לכך‪ ,‬יקשה על אדם בר‬
‫דעת להאמין שעו"ד צדיקה‪ ,‬כעו"ד כשיר‪ ,‬לא היה מודע לשקריותה של טענה זאת‪.‬‬
‫‪ 1‬המסמך "תגובת המשיבים על בקשה חוזרת לעיין בתיק"‪ ,‬שהוגש על ידי עו"ד עמוס צדיקה ביום ה‪ 3-‬ליולי‪ ,2013 ,‬כולל‬
‫הנספחים‪:‬‬
‫‪http://www.scribd.com/doc/154603515/‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪.10‬‬

‫‪.11‬‬

‫בפסקה מס ‪ 6‬אומר עו"ד צדיקה‪“ ,‬הליכים אשר נפתחו "ביוזמתו" של המבקש" ]המבקש לעיין‬
‫בתיק – יוסף צרניק[‪ .‬אף אמירה זאת שקרית ומטעה על פניה‪:‬‬
‫א‪ .‬ההליכים בתיק ‪ 1829-06-10‬נפתחו ב"בקשה למינוי אפוטרופוס"‪ ,‬שהוגשה על ידי רוברט‬
‫צרניק‪ ,‬ו‪-‬‬
‫ב‪ .‬ההליכים בתיק ‪ 25607-03-13‬נפתחו על ידי "בקשה להוספת אפוטרופוס" שהוגשה גם היא‬
‫על ידי רוברט צרניק‪ ,‬באמצעות עו"ד צדיקה עצמו‪.‬‬
‫יקשה על אדם בר דעת להאמין שעו"ד צדיקה‪ ,‬כעו"ד כשיר‪ ,‬לא היה מודע לשקריותה של טענה‬
‫זאת‪.‬‬
‫בפסקה מס ‪ 8‬אומר עו"ד צדיקה "המבקש פרסם באינטרנט "מאמר מלומד"”‪ .‬השימוש הנרחב‬
‫שעושה עו"ד צדיקה במרכאות במסמך הנ”ל חסר הצדקה ‪“ -‬מאמר מלומד"‪ ,‬כמו שאר המובאות‬
‫במרכאות‪ ,‬אינו ציטוט מכל מקור שהוא‪ ,‬הנזכר במסמך הנ"ל‪ .‬יתרה מזאת‪ ,‬המסמך אליו מתייחס‬
‫עו"ד צדיקה אינו "מאמר" כלל‪ ,‬אלא העתק מסמך שהוגש בבית המשפט העליון‪ .‬שוב‪ ,‬יקשה על‬
‫אדם בר דעת להאמין שעו"ד צדיקה‪ ,‬כעו"ד כשיר‪ ,‬לא היה מודע לשקריותה של טענתו לגבי‬
‫פרסום "מאמר"‪ ,‬ו‪/‬או "מאמר מלומד"‪.‬‬
‫במסמך זה גם טוען עו"ד צדיקה דבר והיפוכו – שהחתום מטה הוא צד לתיק ‪ 25607-03-13-‬אך‬
‫אינו זכאי גישה לכתבי בית המשפט באותו התיק‪ .‬טענה זאת נוגדת את חוקי מדינת ישראל‪,‬‬
‫יתרה מזאת‪ ,‬היא נוגדת את עקרונות המשפט ההוגן בזכויות האדם על פי המשפט הבינלאומי‪.‬‬
‫שוב‪ ,‬יקשה על אדם בר דעת להאמין שעו"ד צדיקה‪ ,‬כעו"ד כשיר‪ ,‬לא היה מודע לשקריותה של‬
‫טענתו‪.‬‬
‫יש להזכיר שוב‪ ,‬כי ההליכים בתיק ‪ 1829-06-10‬נפתחו על ידי "בקשה למינוי אפוטרופוס"‪,‬‬
‫שהוגשה על ידי רוברט צרניק בלוויית תצהיר שקרי ומטעה בכוונת תחילה‪ [2] ,‬מתוך כוונה‬
‫להסתיר מאחיה של החוסה‪ ,‬פרופ' אליהו שמיר‪ ,‬ומהחתום מטה את פתיחת ההליכים למינוי‬
‫אפוטרופוס לאימו מספר שבועות אחרי שובו של החתום מטה לארץ‪ ,‬אך שנים לאחר שאימו‬
‫הפכה לבלתי כשירה‪.‬‬
‫יש להזכיר שוב שתיק ‪ ,25607-03-13‬שיש לראות בפתיחתו לעצמה משום שיבוש הליכי משפט‬
‫)ועל עניין זה כבר עמדה באת כוח היועמ"ש‪ ,‬משרד הרווחה‪ ,‬עצמה(‪ ,‬נפתח על ידי האפוטרופוס‬
‫עצמו ב"בקשה להוספת אפוטרופוס" בלוויית תצהיר שקרי מאת האפוטרופוס‪ ,‬שהוגש על ידי‬
‫עו"ד צדיקה עצמו‪ .‬ה"בקשה להוספת אפוטרופוס" מסתמכת על מסמך מזוייף‪" ,‬ייפוי כוח" משנת‬
‫‪ ,2008‬כבייכול‪ ,‬לדרור צרניק מאת החוסה לגבי הטיפול בה‪ [3] .‬בו בזמן מסרב עו"ד צדיקה‬
‫בעקביות לצרף מסמך מזוייף זה כדין כראיה ל"בקשה להוספת אפוטרופוס”‪ .‬שוב‪ ,‬יקשה על‬
‫אדם בר דעת להאמין שעו"ד צדיקה‪ ,‬כעו"ד כשיר‪ ,‬לא היה מודע לשקריותה של טענתו‬
‫והתנהלותו הפסולה בהסתמכו על מסמך מזוייף‪ ,‬אותו הוא מסרב לצרף כראייה‪ ,‬כדין‪.‬‬
‫לגבי שיבוש הליכי משפט בתיקים אלה על ידי השופטת אספרנצה אלון הגיש החתום מטה שתי‬
‫הצהרות לבית המשפט‪:‬‬
‫א‪ " .‬הצהרת בנה של החוסה‪ :‬השופטת אספרנצה אלון – אשת "רזי סדר הדין" או 'משבשת‬
‫הליכי משפט מתוך יוהרה'?” שהוגשה ביום ה‪ 22-‬למאי‪[4] .2013 ,‬‬
‫ב‪ “ .‬הצהרת בנה של החוסה בעניין חששות לשיבוש הליכי משפט בתיקים הקשורים לחוסה‬
‫רבקה שמי צרניק"‪ ,‬שהוגשה ביום ה‪ 20-‬ליוני‪[5] .2013 ,‬‬

‫‪" 2‬הודעה ותצהיר מאת המבקש לעיין‪ ,‬יוסף צרניק‪ ,‬לתיקון קביעות עובדתיות שקריות ומטעות בתצהיר האפוטרופוס רוברט‬
‫רפאל צרניק בבקשה למינוי אפוטרופוס מיום ה‪ 1-‬ליוני‪ ,”2010 ,‬שהוגשו ביום ה‪ 2-‬לאפריל‪2013 ,‬‬

‫‪/http://www.scribd.com/doc/147103607‬‬
‫‪ " 3‬הודעה לגבי כתב בי דין שקרי ומטעה בכוונת תחילה‪ -‬בקשה מתוקנת להוספת דרור צרניק כאפוטרופוס לחוסה ‪ -‬שהוגש‬
‫על ידי עו"ד צדיקה ביום ה‪ 7-‬לאפריל‪ ”2013 ,‬שהוגשה ביום ה‪ 29-‬לאפריל‪2013 ,‬‬

‫‪http://www.scribd.com/doc/148131383/‬‬
‫‪ " 4‬הצהרת בנה של החוסה‪ :‬השופטת אספרנצה אלון – אשת "רזי סדר הדין" או 'משבשת הליכי משפט מתוך יוהרה'?”‬
‫שהוגשה ביום ה‪ 22-‬למאי‪2013 ,‬‬

‫‪http://www.scribd.com/doc/147192877/‬‬
‫‪ “ 5‬הצהרת בנה של החוסה בעניין חששות לשיבוש הליכי משפט בתיקים הקשורים לחוסה רבקה שמי צרניק"‪ ,‬שהוגשה‬

‫‪2/3‬‬

‫השופטת אלון מסרבת בעקביות להגיב על שלל הראיות לשיבוש הליכי משפט על ידיה בתיקים‬
‫אלה‪ ,‬ובכלל זה התנהלותה הפסולה של השופטת אלון בצוותא עם עו”ד עמוס צדיקה בנוגע לשתי‬
‫ההחלטות השונות והסותרות שהונפקו ביום ה‪ 17-‬למרץ‪ ,2013 ,‬שבעזרתן ניסה עו”ד צדיקה‬
‫להטעות את החתום מטה‪.‬‬
‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬מבקש החתום מטה שבאות כוח היועץ המשפטי לממשלה ינקטו לאלתר את‬
‫הצעדים שבסמכותן ומחובתן‪ ,‬על מנת להביא להפסקה מיידית של ההונאה המתבצעת תחת מסווה‬
‫של הליכי בית המשפט השלום בתיקים הנ"ל‪ ,‬ולהבטיח הליכים הוגנים וישרים על פי חוקי מדינת‬
‫ישראל בעניין החוסה‪ ,‬אימי‪ ,‬רבקה שמי צרניק‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬

‫________________‬
‫יוסף צרניק‪ ,‬בנה של החוסה‬
‫ת‪.‬ד‪ ,31440 .‬ירושלים ‪91313‬‬
‫‪123456xyz@gmail.com‬‬

‫העתקים‪:‬‬
‫‪ (1‬עו"ד עמוס צדיקה‬
‫‪ (2‬בית המשפט השלום חיפה‬
‫‪ (3‬אחיה של החוסה‪ ,‬פרופ' אליהו שמיר‬
‫‪ (4‬בנה של החוסה דרור צרניק‬
‫‪ (5‬בנה של החוסה אורי צרניק‬
‫‪ (6‬עו"ד רחל בן‪-‬ארי )בר רב האי( – הוועדה למינוי שופטים‬

‫ביום ה‪ 20-‬ליוני‪2013 ,‬‬
‫‪http://www.scribd.com/doc/148959184/‬‬

‫‪3/3‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful