You are on page 1of 20

SKEMA JAWAPAN MATEMATIK

PERCUBAAN UPSR NEGERI PERAK 2013

KERTAS 2
1. Lima puluh ribu lapan belas
2. 1
2
3. 7.031
4.

5. 5
6.
4600
+ 4850
9450
7. 9812
X
7
68684
8. 3.100
- 0.405
2.695
9. 18.720
- 2.554
16.166
10.
X 1000

P1
P1
P1
P1

P1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1

300
11. 3.60 3
1.20
12. RM264 2
RM132
13.
X 1200

N1
K1
N1
K1
N1
K1

480 ml
14. 20 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + (20-9)
74 m
15. 35 5
7m
16. Tahun 4 : 35x3 = 105
Tahun 5 : 25x4 = 100
Tahun 6 : 38x2 = 76
105
- 76
29
17.
X 250

N1
K1
N1
K1
N1
K1
K1

18. 30 bulan
X 30
6 bulan
atau
30 bulan
30 ( x 30)
6 bulan
19. 3150
3150 3
1050 ml
20. 49 + ( X 49)
56
+ 49
105 kg
* Terima apa jua jalan kerja murid yang logik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A=8

B
D
D
C
D
B
D
D
A
B

11.
D
12.
C
13.
B
14.
B
15.
C
16.
D
17.
A
18.
A
19.
D
20.
C
B = 12

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

B
B
C
D
A
D
B
B
A
B
C=6

250 (

K1

x 250 )

175 ( x 175 )
RM105

K1
N1

K1
K1
N1
K1
K1
N1
K1
K1
N1

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

D
B
A
A
C
B
D
A
D
D
D=14

Catatan:
Skema ini diubahsuai dan dimurnikan daripada skema
asal yang diterima oleh sekolah-sekolah. Terdapat 3
ralat jawapan K1 yang telah dibetulkan.

K1
N1

N1

KERTAS 1

N1
K1

X 175
RM 105
atau

K1
K1

Disediakan oleh
Cikgu Faiz
http://rphonline.teknologihijau.net