015/1

PERCUBAAN UPSR 2013
SKEMA JAWAPAN KERTAS 1

1. B

21. D

2. B

22. B

3. D

23. D

4. C

24. A

5. C

25. C

6. D

26. B

7. D

27. C

8. C

28. A

9. A

29. C

10. C

30. D

11. A

31. C

12. B

32. C

13. B

33. D

14. D

34. A

15. B

35. C

16. A

36. A

17. A

37. D

18. C

38. A

19. B

39. C

20. B

40. D

1

SULIT

015/2

SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 2 2013

SOALAN

PEMARKAHAN

SULIT

SUB MARKAH

MARKAH

1

4 000

1

1

2

13
10

1

1

3

33

1

1

1

1

4

Jam2215 / 2215 hours
Nota : Jangan terima 2215 / jam 22:15

5

9
7

1

1

6

2.03

1

1

5
 60 atau setara
3

1

100

1

708 – 24

1

684

1

RM25.15 – RM9.00 atau setara

1

RM16.15

1

124 × 3

1

372

1

4
 10
5

1

8

1

7

8

9

10

11

2

2

2

2

2

015/2

SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 2 2013

SOALAN

12

13

14

15

16

17

PEMARKAHAN

SUB MARKAH

80 - 53  7

1

26.3

1

25
 1200
100

1

300

1

41 ÷ 7

1

5 minggu 6 hari

1

1.8 m atau setara

1

180 ÷ 3

1

60

1

10 ÷ 2

1

6×5

1

30

1

36 × 2

1

72 + 45

1

117

1

SULIT

MARKAH

2

2

2

3

3

3

015/2

SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 2 2013

SOALAN

18

19

20

PEMARKAHAN

SUB MARKAH

71 – 36

1

35 – 18

1

17

1

Atau

SULIT

MARKAH

3

16 + 20 + 18

1

71 – 54

1

17

1

1
 RM70
4

1

RM70 – RM17.50

1

RM52.50

1

0.75 x 5

1

12 – 3.75

1

8.25

1

3

3