You are on page 1of 14

! Lorem&Ipsum& ! ! !

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU!

INLEIDING: VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL!

Voor
het
eerst
in
de
geschiedenis
heeft
een
hoog
gerechtshof
in
Duitsland
geoordeeld
dat
toegang
hebben tot
het
internet
tot
de
eerste
levensbehoefte
van
mensen
behoort.
Als
providers
in
gebreke
blijven, bijvoorbeeld
als
de
verbinding
bij
hun
klanten
uitvalt,
dan
moeten
zij
de
klant
voor
dit
gemis
compenseren. Stel
je
voor:
internet
is
nu
net
zo
belangrijk
als
eten,
kleding
en
veiligheid.
Deze
uitspraak
zal
ongetwijfeld in
Europa
navolging
vinden
en
zal
tegelijkertijd
ook
voor
content
leveranciers
gevolgen
krijgen.
Dit
is
het signaal
dat
de
transitie
van
analoog
naar
digitaal
in
de
maatschappij
is
ingedaald.
Het
internet
draait
nu echt
op
volle
toeren.
Het
volledige
voorwoord
en
eerdere
voorpublicaties
kun
je
hier
lezen. Dit
is
een
voorpublicatie
van
een
hoofdstuk
dat
in
zijn
geheel
of
gedeeltelijk
terug
zal
komen
in
ons
e-book. Wil
je
op
de
hoogte
blijven
van
onze
voorpublicaties
schrijf
je
dan
hier
in
vananaloognaardigitaal.nu

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Inleiding:
van
Analoog
naar
Digitaal De Tweede Industrile Revolutie, ook wel bekend als de technologische revolutie, was een periode van de algehele Industrile Revolutie, die liep van de tweede helft van de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog. Het is volgens sommige wetenschappers begonnen in de jaren rond 1860 met de ontwikkeling van het Bessemerproced en bereikte zijn toppunt met de opkomst van massaproductie en de productielijn. De Tweede Industrile Revolutie bracht een versnelde industrile ontwikkeling in West-Europa (met name in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken), de Verenigde Staten (in het Noordoosten en rond de Grote Meren) en, na 1870, in Japan. Het is de opvolger van de Eerste Industrile Revolutie, ook wel het stoomtijdperk, dat in het Verenigd Koninkrijk begon tegen het eind van de 18e eeuw, en zich vervolgens verspreidde over heel West-Europa en Noord-Amerika. Na de Eerste Industrile Revolutie, met de uitvinding van de stoommachine, en de Tweede Industrile Revolutie, met de introductie van massaproductie en lopende banden, bevinden we ons aan de vooravond van de Derde Industrile Revolutie. Producten en diensten worden steeds meer gendividualiseerd en gepersonaliseerd, ze worden weer steeds dichter bij de fan of klant gemaakt en kosten om een bedrijf te starten worden nagenoeg nihil. De Digitale Revolutie is ook een technologische revolutie Kolen en de stoommachine maakten de eerste Eerste Industrile Revolutie mogelijk. Olie en de verbrandingsmotor zorgden voor een Tweede Industrile Revolutie. Processoren staan aan de basis van de Derde Industrile Revolutie, ook wel vaak inmiddels Digitale Revolutie of Technologische Revolutie genoemd. Ongeveer 42 jaar geleden, op 15 november 1971, introduceerde Intel de allereerste, commercieel verkrijgbare microprocessor ter wereld: de Intel 4004. Dit was feitelijk het startschot van de Digitale Revolutie, die volgens velen en ook volgens ons ook misschien wel de Derde Technologische Revolutie genoemd mag worden, niet te verwarren met de Tweede Industrile Revolutie dus.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

De digitale verandering Digitale verandering is dus aan de hand, en is al geruime tijd geleden begonnen op wereldwijde schaal en in vrijwel alle industrien, sectoren en branches! Met de inzet van slimme apparaten, cloud
technologie en Big
Data worden nieuwe producten en diensten aangeboden. Niet het gebruik van de diverse digitale toepassingen is uniek, maar de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld en toegepast. Waar de introductie van de mobiele telefoon en bijbehorende toepassingen naar het bereik van een kritieke massa nog dertien jaar innam, bedroeg dit voor internet zeven jaar en zal het voor de introductie van tablets, zoals de welbekende iPad, niet meer dan vier jaar bedragen. Kort gezegd, bij de digitale verandering gaat het om de razendsnelle omarming van technologie, waarmee de processen en prestaties van bedrijven, organisaties en ingrijpend veranderen n waarmee het businessmodel vaak radicaal wijzigt. Frank Botman, directeur bij Cyrte Investments, maakt bij de digitale verandering een vergelijking met de invoer van de auto, de trein en het vliegtuig. In een interview met Adformatie, stelt hij het volgende. Als
er
vervolgens
voldoende
penetratie
was
(80 procent
autobezit
bijvoorbeeld)
en
de
betrouwbaarheid
was
op
niveau,
dan
volgde
de optimalisatie
van
de
infrastructuur,
betere
wegen.
In
alle
gevallen
ging
het
in
eerste instantie
om
een
luxemiddel
(met
de
auto
op
zondagsvisite),
om
later
een
noodzakelijk middel
te
worden
(met
de
auto
naar
het
werk).
'Van
luxury
naar
necessity',
zegt
Botman bij
herhaling.
'Als
dit
model
eerder
bedacht
was,
stonden
we
nu
niet
elke
dag
met
z'n allen
in
de
file,
dan
hadden
we
meer
wegen
aangelegd.
En
dan
had
meneer
Ford
belegd in
het
onroerend
goed
naast
de
snelweg
en
niet
in
de
staalfabriek.
Nieuwe toepassingen
worden
in
het
begin
altijd
overschat,
maar
op
de
lange
termijn
absoluut onderschat.' Zo wordt de digitale verandering, die nodig is, ook onderschat, menen wij. Het ontstaan van technologie, het initile gebruik en de inmiddels brede penetratie van apparaten verbonden met het internet en het ontstaan van infrastructuur zijn de aanjagers van de digitale verandering. Echter de grenzen en de mogelijkheden binnen de digitale wereld worden elke dag nog steeds verkend, waardoor er steeds weer nieuwe apparaten, toepassingen en netwerken bedacht worden en geproduceerd.
VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Apparaten Hoewel de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit een processor hebben gezien, zijn de apparaten, waar ze in voorkomen, onmisbaar geworden in ons dagelijkse leven. Een processor is het eigenlijke 'brein' van apparaten als computers, telefoons, auto's, camera's, koelkasten, radio's, televisies en talloze andere apparaten, die we iedere dag gebruiken, waar een printplaat in zit. De toenemende mogelijkheden, die deze processoren bieden, zijn voor een groot deel te danken aan het feit, dat chipfabrikant Intel, de Wet van Moore in stand houdt. Deze wet voorspelt het tempo, waarin technologie zich ontwikkelt. Kortom houdt deze wet in dat ongeveer iedere twee jaar het aantal transistors op een chip verdubbelt. Transistors zijn de bouwstenen van een processor. Steeds meer nemen de prestaties van processoren toe, terwijl de kosten dalen. De wet van Moore is al veertig jaar de basis voor het businessmodel van de chipindustrie. Elk nieuw apparaat, dat nu op de markt komt, maakt verbinding met het internet. Op CustomerTalk valt daarover het volgende te lezen. In
een
onderzoek
van
het internetknooppunt
AMS-IX,
blijkt
dat
steeds
meer
Nederlandse
consumenten
hun apparaten
in
huis
met
internet
verbinden.
Wel
is
er
een
verandering
in
het
soort apparaten.
Waar
het
aantal
smarpthones
en
tablets
nog
steeds
stijgt,
van
20
en
8 procent
twee
jaar
geleden
naar
43
en
44
procent
nu,
is
het
aantal
desktopcomputers
en laptops
op
zijn
retour.
Twee
jaar
geleden
had
37
procent
van
de
respondenten
een desktopcomputer
met
internet,
nu
ligt
dat
op
25
procent.
Veertig
procent
bezat
een laptop,
nu
heeft
slechts
dertig
procent
een
laptop.
Het
internetknooppunt
verwacht
dat het
aantal
televisies,
thermostaten,
verlichting
en
mediaspelers
dat
verbonden
is
met internet
de
komende
twee
jaar
zal
stijgen.
De
antwoorden
voor
de
komende
twee
jaar voorspellen
dat
het
aantal
verbonden
televisies
van
38
procent
nu
naar
44
procent
zal stijgen.
Op
dit
moment
is
24
procent
van
de
thermostaten
verbonden
met
internet,
over 2
jaar
zal
dit
59
procent
zijn.
Verlichting
zal
stijgen
van
24
procent
naar
56
procent
en mediaspelers
van
32
procent
naar
49
procent.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Hoe groot is dan het aantal aangesloten apparaten op het internet in de wereld? Analist ABI Research heeft berekend dat er vandaag de dag meer dan 10 miljard op het internet aangesloten apparaten zijn. ABI Research voorspelt dat dit cijfer de komende tijd zal verdrievoudigen tot meer dan 30 miljard apparaten in 2020, steeds meer en meer apparaten, maar ook objecten, zullen dus zijn aangesloten op het internet. In 2022, zal het gemiddelde huishouden met twee kinderen, ongeveer 50 apparaten bezitten met een internetverbinding, vandaag de dag zijn dat er ongeveer 10, volgens schattingen van de Amerikaanse Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Stephen Prentice, Vice President van het onderzoek- en adviesbureau Gartner, beaamt deze getallen in een artikel op de site van de Hufftington Post. Het is ongelofelijk hoe drastisch de wereld veranderd is sinds de introductie van de processor, maar nog veel boeiender is het om na te denken over de toekomst. Het aantal dat met het internet verbonden apparaten zijn, maar ook het aantal objecten, neemt met rasse schreden toe. Een ding is zeker: de digitale oftewel technologische revolutie zal met een steeds hoger tempo doorgaan, dankzij de voortdurende ontwikkeling van de rekenkracht van processoren en de aansluiting op het internet. De
vooruitgang,
die
ons
de
komende
veertig
jaar
te
wachten
staat,
zal
alle
menselijke innovaties
van
de
afgelopen
10.000
jaar
evenaren
of
overtreffen, stelt Justin Rattner, Chief Technology Officer (ook wel kort CTO) bij Intel, bij het 40-jarige bestaan van de processor in 2011. Landschap Je kunt stellen dat de ontwikkeling van apparaten, die worden aangesloten op het internet, leidend zijn in de nieuwe digitale wereld, die aan het ontstaan is, waarbij tevens een geheel nieuwe economie ontstaat, een digitale economie. Apparaten bepalen letterlijk hoe we de inhoud van het internet tot ons nemen en beleven. Voor de apparaten ontstaat vanzelf een landschap, waar verbonden mee kan worden. Dit landschap bestaat uit websites, applicaties (kort vaak app's genoemd) en netwerken, die ontstaan, maar ook weer verdwijnen, zoals wel gebleken de afgelopen jaren.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Al deze verschillende websites, applicaties en netwerken hebben hun eigen weergave via de zogenaamde 'gebruikersinterfaces',
de manier waarop de gebruiker met een computersysteem communiceert en bestuurt. Onderdelen van de 'gebruikersinterface' zijn bijvoorbeeld de schermlayout, de manier waarop de cursor, dat is dat knipperende streepje, als je bijvoorbeeld een e-mail aan typen bent, wordt verplaatst over het scherm, het gebruik van de muis en de helpfunctie. De 'gebruikersinterfaces' voor mobiele apparaten zijn vooral via aanraking van het scherm gestuurd. Steeds vaker zie je ook spraakgestuurde interfaces, zoals SIRI bij Apple, maar ook Google heeft inmiddels de mogelijkheid om interfaces via spraak aan te sturen, dit komt terug in het Android-besturingssysteem, de Chrome-browser en de zoekmachine van Google. Inhoud Tekst, audio, video en afbeeldingen zijn de levenslijn, en bepalen misschien ook wel de levensvatbaarheid, van het internet. Zonder deze content-typen oftewel inhoud zou het internet een lege technologie zijn. Blogs en online magazines, muziek- en videostreamingdiensten, download-diensten, online radio, applicaties, sociale kanalen, en ga zo maar door. Vandaag de dag zijn internet en content onafscheidelijk, dat is evident. Content is overal en altijd beschikbaar in allerlei verschillende formaten, het maakt integraal deel uit van de digitale economie en genereert belangrijke inkomsten voor alle spelers (zoekmachines, sociale media, online retail en distributie, ...) en de fabrikanten van apparaten als PCs, labtops, smartphones, tablets en andere met het internet verbonden apparaten. Connectie De Digitale Revolutie maakt inmiddels een groot deel uit van ons leven. Steeds meer van wat we doen en laten wordt gedigitaliseerd. Connected
zijn of connectie
hebben altijd en overal is de belangrijkste ontwikkeling binnen de huidige maatschappij, die door informatie of data gedreven wordt. Vrijwel elke locatie biedt internet en met PCs, laptops, tablets en smartphones is het opvragen of versturen van informatie alleen een kwestie van een klik op de knop.
VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Het niet hebben van connectie voelt voor velen als digitaal kluizenaarschap, zo lijkt het. Onderzoeken onder jongeren wijzen al uit dat het niet aanwezig zijn op sociale netwerken of het hebben van weinig vrienden op de sociale netwerken voor de nodige stress zorgt. Mensen willen van nature geen kluizenaar zijn. Zo'n 500.000 mensen op het platteland van Nederland hebben geen internet of hebben een slechte internetverbinding. Als daar niets aan wordt gedaan, trekken volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen steeds meer mensen weg van het platteland. Een slecht functionerende verbinding brengt ook 60.000 bedrijven in de problemen. Dat
betekent minder
economische
activiteit
en
een
kwijnende
agrarische
sector, stelt een van de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen onlangs in het TV-programma Nieuwsuur. Informatie Steeds meer internationale trendonderzoek- en marktanalyse bureaus, zoals IDC en Gartner, erkennen dat de wereldeconomie langzamerhand deel uitmaakt van de Technologische Revolutie. Informatie is de hoeksteen van de digitale economie, die inmiddels ontstaan is. Wereldwijd produceren mensen op hun werk en in hun privleven dagelijks via diverse elektronische apparaten enorme hoeveelheden informatie, oftewel data. Hoewel het de meeste mensen niet zal opvallen, maakt bijna iedereen dagelijks gebruik van servers, die vaak honderden of duizenden kilometers verderop staan, ook wel zogenaamde cloud-technologie genoemd. Het hebben van eigen servers is niet meer noodzakelijk. Of het nu gaat om het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter en YouTube e.d.), e-mail, internetbankieren of het inchecken in de tram of trein: virtueel schiet iedereen bij alledaagse dingen, die men doet, de 'cloud' in (het internet op). De Cloud is het internet. Het begrip Cloud komt voort uit de wijze waarop het internet werd weergegeven in afbeeldingen om uit te leggen hoe computers met elkaar zijn verbonden met het internet. In de vorm van een wolk dus. Enkele jaren geleden is men de term Cloud gaan gebruiken voor het internet.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Cloud-technologie is het volgende stadium in de evolutie van het internet, het verstrekken van het middel, waardoor alles - rekenkracht, opslag, infrastructuur, applicaties, bedrijfsprocessen voor persoonlijke samenwerking - geleverd worden als een dienst waar en wanneer je maar wilt. De cloud in cloud-technologie kan worden gedefinieerd als het geheel van hardware, netwerken, opslag, diensten en interfaces, die in combinatie met aspecten van gebruik worden geleverd als een dienst. De zogenaamde cloud-diensten omvatten de levering van software, infrastructuur, en opslag via het internet (hetzij als afzonderlijke componenten of een compleet platform) gebaseerd op de vraag van de gebruiker. Cloud-technologie maakt het mogelijk om op elk gewenst moment toegang tot alle informatie, de benodigde opslag en rekenkracht van een computer, die op dat moment nodig is, te krijgen. Inmiddels is het internet, met al zijn facetten, een snelgroeiende miljarden industrie, die een gouden toekomst heeft, zo lijkt het. Naarmate de consument steeds vaker smartphones, tablets en andere apparaten, die met het internet verbonden zijn, aanschaft en bedrijven, organisaties en merken steeds verder blijven automatiseren en digitaliseren zal deze industrie alleen maar verder groeien, en in snelheid toenemen. Ons priv- en zakelijke leven wordt geregistreerd en vereeuwigd in zeer geavanceerde databases, die zich in toenemende mate steeds meer verbinden met andere systemen van andere commercile en niet commercile partijen. Dit wordt ook wel het semantische
web genoemd. Het collectieve digitale brein, is misschien het best te vergelijken met het mainframe uit de film The
Matrix. Dit brein weet waar we zijn, welke plaatsen we bezoeken, hoe ons bestedingspatroon is, wie onze vrienden zijn, wat onze voorkeuren zijn, met wie we praten of connectie maken enzovoorts. Het brein maakt het, in steeds toenemende mate, mogelijk ons gedrag en ons handelen en onze acties te voorspellen, aan de hand van alle informatie, dus data, die worden gegenereerd. Ergens is het eng, maar het is nu eenmaal een gegeven, dat het voorstaande gebeurt en het is onvermijdelijk dat de technologie en het verzamelen van data alleen maar voortschrijdt.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

De digitale keten Om een goede verandering in te zetten, oftewel de transitie van van analoog naar digitaal te maken, dien je je dus te verdiepen in de digitale keten. Het volgen van de juiste statistieken en ontwikkelingen in de wereld processoren, apparaten en infrastructuur helpt daarbij en is wat ons betreft een vereiste de basis voor het opzetten van een gedegen strategie in de steeds verder groeiende digitale wereld, die een uiterst revolutionair karakter heeft. Wanneer je deze trends niet volgt ben je eigenlijk maar wat aan het doen en veel gevallen ben je water naar de zee aan het dragen. En als je zomaar wat doet, ben je letterlijk een soort Hansje Brinker, die met zijn vingers in de dijk wil voorkomen, dat het land onder water komt te staan. Een fan of klant, maakt namelijk deel uit de digitale keten, maar is echter steeds dezelfde individu, die dien je te gaan herkennen en te gaan bedienen op de manier, zoals de apparaten en de netwerken dat vereisen. Aanpassen We dienen onszelf dus steeds aan te passen aan de apparaten, die worden geproduceerd en de wijze waarop zij werken. Ook de andere aanpassingen, aan het landschap, voorzien van de juiste inhoud, het maken van connectie en het uitlezen van data horen bij de transitie, die je gaat door maken. Wanneer je als bedrijf, organisatie of merk, inziet dat de digitale keten een enorme invloed heeft op de bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur, dien je de stap te maken, dat je je aanpast aan de spelregels en wetten van het internetecosysteem. Misha Stoutenbeek beschrijft het in zijn stuk Digitale
Revolutie
of
Digitale
Tirannie? op Molblog ergens wel mooi. Onze eigen interpretatie van een deel van zijn stuk. Ergens hebben we met zijn allen de hoop dat de Digitale Revolutie ons een betere wereld gaat brengen. Waar we nu staan is aan het begin van een ontgonnen land waar de infrastructuur naar nieuwe steden net aan het ontstaan zijn. We kijken naar de horizon en weten waar we heen moeten, maar het land is nog niet afgebouwd. Ook wij hebben een dergelijke opvatting, maar zijn van mening dat het nu wel de tijd is om mee te veranderen van analoog naar digitaal, om zo niet achterop te raken.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

Wanneer je het verband binnen de digitale keten, oftewel het verband tussen apparaten, landschappen, inhoud, connectie en informatie, wat wij ook wel het ALICI-principe noemen, ziet, zal je eenvoudiger kunnen om gaan met het aanpassen van de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van producten en diensten, die beter aansluiten bij de behoeften van de mens. De behoeften volgen, die je kan vervullen om succesvol te worden binnen het internetecosysteem. Je maakt als bedrijf, organisatie of merk deel uit van een ecosysteem van apparaten, netwerken, content, mensen en informatie, en daar zal je de bedrijfsvoering op af dienen te stemmen. We doen in ons e-book Van
Analoog
Naar
Digitaal een poging, om je op weg te helpen.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

10

Bronnen:
Elsevier Fiscaal, Fan.tv, Facility Management Magazine, NOS, Adformatie, Molblog, Wikipedia, RTLNieuws, CustomerTalk, Cloud Computing For Dummies.

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU Alle
auteursrechten
ten
aanzien
van
het
e-book
en
dit
document
zijn
uitdrukkelijk
voorbehouden.
Niets
uit
het
e-book of
dit
document
mag
worden
vermenigvuldigd
en/of
openbaar
gemaakt
door
middel
van
druk,
fotokopie,
microfilm
of op
welke
andere
wijze
dan
ook
zonder
de
voorafgaande
schriftelijke
toestemming. De
inhoud
van
het
e-book
of
dit
document
is
met
de
grootst
mogelijke
zorgvuldigheid
samengesteld.
De gepresenteerde
gegevens
en
illustraties
zijn
gebaseerd
op
de
meest
actuele
informatie
op
het
moment
van
publicatie. Desondanks
kan
de
verstrekte
informatie
onjuistheden
bevatten. De
auteurs
zijn
niet
aansprakelijk
voor
enige
schade,
die
direct
of
indirect
ontstaat
als
gevolg
van
het
e-book
of
dit document
of
van
het
afgaan
op
onjuiste
informatie
uit
het
e-book
dit
document,
tenzij
rechtens
zou
worden vastgesteld
dat
er
sprake
is
van
opzet
en/of
grove
nalatigheid
kan
worden
verweten. (c)
2013
Techonomy/DDMCA
Voor meer informatie voor vananaloognaardigitaal.nu contact: DDMCA, Keizersgracht 330b 1016 EZ Amsterdam, telefoon: 020 4272880, mail: denis.doeland@ddmca.com

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

11

Ger
Hofstee Ger
Hofstee
(Rotterdam
1948)
is
getrouwd
en
vader
van
twee
kinderen.
Ger
studeerde macro-economie
(Rotterdam),
marketing
(Amsterdam),
bedrijfskunde
(Boston)
en e-learning
and
digital
cultures
(Edinburgh).
Hij
verdiende
zijn
sporen
op
alle
treden
van de
marketingladder:
product-,
sales-
en
marketing
manager
bij
Akzo
Nobel,
maar
hij bekleedde
ook
strategische
posities
als
commercieel-
en
algemeen
directeur. Ger
was
voorzitter
van
een
van
de
groepsdirecties
van
Elsevier
Reed
en
CEO
bij
Seiko Communications.
Zijn
operationele
en
strategische
ervaring
kwamen
goed
van
pas
bij de
meer
dan
tachtig
opdrachten
die
hij
daarna
als
zelfstandig
adviseur
uitvoerde
in consumenten-,
industrile-
en
dienstenmarkten. Het
is
Ger
zijn
'drive'
om
organisaties
te
helpen
markt-
en
klantgerichter
te
worden.
De ontwikkeling
van
effectieve
product-,
merk-
en
communicatiestrategien
speelt
daarbij een
belangrijke
rol.
Sinds
enkele
jaren
heeft
Ger
zijn
deskundigheid
uitgebreid
met
het begeleiden
van
organisaties
die
hun
'traditionele'
marketing
strategie
met
(nieuwe) digitale
strategien
willen
combineren
en
versterken.
Hij
ziet
de
transformatie
van analoog
naar
digitaal
op
volle
toeren
draait
en
tal
van
kansen
biedt. Ger
slaat
graag
een
brug
tussen
theorie
en
praktijk
van
marketing.
Dit
komt
ook
tot uiting
in
zijn
langjarige
betrokkenheid
bij
onderwijs.
Zo
is
hij
o.a.
decaan
van
IBO Business
School
(Leusden)
en
acht
jaar
professor
Marketing
aan
de
Universit
Paul Cezanne
(Aix
en
Provence
en
Marseille).
Daarnaast
is
hij
als
adviseur,
docent
en trainer/coach
betrokken
geweest
bij
talrijke
in
company
training-
en
opleidingstrajecten gericht
op
deskundigheidsbevordering
op
het
gebied
van
marketing
en klantgerichtheid.
Van
zijn
hand
zijn
verschenen
zo'n
tien
boeken,
waaronder
Master
in Marketing,
Changing
the
rules
in
the
Internet
era
en
World
Mega
Trends
en
Alle
25 goed.
Geheide
high
performance
marketing
strategien. contact:
gerhofstee@techonomy.nl

VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

12

Denis
Doeland Denis Doeland (Utrecht 1971) is vanaf 1993 actief in de muziek-industrie (Dance). Hij startte bij platenwinkel Bad Vibes van waar de eerste muziekactiviteiten van ID&T starten. Later bij ID&T houdt hij zich bezig met compilaties, het uitbrengen van vinyl en CD-singles en het uitlicenseren van repertoire. Daarnaast startte hij in 1995 de muziekuitgeverij van ID&T. In
1999
gaat
hij
aan
de
slag
bij
het
label
Combined
Forces.
Hij
doet
de
internationale exploitatie
van
het
repertoire
van
het
label,
de
samenwerking
met
artiesten
en
zet
zijn eerste
stapjes
in
de
richting
van
online
exploitatie
van
muziek.
Begin
2002
ontstaat
het idee
om
DDMCA
(Denis
Doeland
Management
Consultancy
en
Advies)
op
te
richten. Met
de
opgedane
know-how
adviseert
Denis
beginnende
artiesten,
producenten
en rechtenexploitanten.
Na
een
aantal
(internationale)
succesvolle
projecten,
keert
Denis terug
naar
zijn
eerste
liefde
ID&T
om
te
werken
voor:
de
Muziekuitgeverij

ID&T Publishing,
de
muziekprogrammering
van
ID&T
Radio
en
de
start
up
Dance-Tunes. De
laatste
3
jaar
van
zijn
carrire
bij
ID&T
heeft
Denis
zich
bezig
gehouden
met
de exploitatie
van
intellectueel
eigendom
en
de
online
activiteiten
van
ID&T,
Q-Dance
en Sensation.
In
Mei
2011
richt
hij
zich
volledig
op
DDMCA
om
verder
als
zelfstandig professional
te
werken
in
de
vele
deelgebieden
binnen
het
Intellectueel
Eigendom
en Technologie
spectrum. Als
specialist
in
de
digitale
wereld
helpt
Denis
bedrijven
en
organisaties
internet
en social
media
toe
te
passen.
Op
het
gebied
van
kennisontwikkeling,
kennisdeling
en consultancy
in
combinatie
met
de
inzet
van
technologie,
internet
en
social
media
loopt Denis
voorop
in
Nederland.
Hij
houdt
zich
bezig
met
adviezen,
analyses,
lezingen, waarderingen,
trainingen,
social
media
monitoring
en
internet
monitoring. Sinds
begin
2013
is
hij,
naast
zijn
werkzaamheden
als
consultant
en
adviseur
voor diverse
bedrijven
en
organisaties,
docent
aan
de
Fontys
Hogeschool
in
Tilburg. contact:
denis.doeland@ddmca.com
of
via
twitter
@denisdoeland
VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

13