PROIECT DIDACTIC

pentru activitate integrată Data: 14.05.2009 Propunător: Institutor I Ungureanu Ramona Mihaela Unitatea de învăţământ: G.P.P. Nr.9 „Prichindelul” Suceava Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie B „Prietenii lui Chiţ-Chiţ” Tema anuală de învăţare: „Când\cum şi de ce se întâmplă?” Tema săptămânală: „Cu ce călătorim?” Tema activităţii: „În călătorie” Modelul integrării: Polarizat Elementele componente ale activităţii integrate: - A.D.P.- Întâlnirea de dimineaţă – „Cu ce vrei să mergi în călătorie?” - Ne pregătim de activitate - A.L.A.1.- „În călătorie” – joc de masă – centrul Ştiinţă - desen - centrul Artă - construcţii – mijloace de transport - centrul Construcţii - A.L.A.2 – „Avion şi pasăre” – joc de mişcare Tranziţii: - „Zburăm ca albinuţele” - „Clinchetul clopoţelului” - „Stopul” - cântec Rutine: - „Apa zgomotoasă” – exersarea unor deprinderi igienice - A.D.E. – D.L.C. – „În călătoire” – povestire cu început dat (creată de copii) Scopul activităţii: stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de mijloacele de transport; dezvoltarea deprinderii de a alcătui propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical în realizarea unei povestiri cu început dat; Obiective operaţionale:  să enumere mijloacele de transport cunoscute  să enumere lucrurile pe care le luăm într-o excursie  să alcătuiască propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical  să realizeze o povestire cu început dat  să rezolve jocul de masă propus

.P. creioane colorate . exerciţiul. M. 2006 . D. Ed.pentru copil” – ghid pentru educatoare şi directori. Nr 1-2. să relizeze prin intemediul desenului locul unde ar vrea să meargă în călătorie  să construiască mijloace de transport cu ajutorul rotodiscurilor  să valorifice informaţiile nou-primite cooperând pentru realizarea unui proiectcomun Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia.. mapă cu materiale.E.„Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”. Diana.„Totul. ED.centrul Ştiinţă – joc de masă – Caută umbra.centrul Construcţii – rotodiscuri . Universităţii din Oradea. Didactica Publishing House.Alte materiale folosite pe parcursul activităţii – planşe. clopoţel. individual Durata: 1h.Revista învăţământului preşcolar. puzzle-uri . Daniela Ionescu. Filofteia Grama. foaie. aplauze. Mioara Pletea. explicaţia. Ed.. fluier. Buc. 2008. 2008 .. 2009 . 2005\ . Angela Sesovici.„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. Ed.H. Rodica Gavora.C. Ed V& Integral. mişcarea c) Resurse materiale: . frontal. Laurenţia Culea. Buc. demonstraţia. jocul didactic. Coordonator Prof.„Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”... mânuirea materialelor. 2009 . Nicoleta Anghel. cameră foto. plic gol.„Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar). stimularea. Piteşti . pix d) Forme de organizare: în grupuri mici.centrul Artă – caiete de desen. munca individuală b) Elemente de joc: surpriza. a II-a revizuită şi adăugită.30min Bibliografie: .

este foarte ocupat. că dimineaţă a primit un e-mail de la pilot în care îi roagă pe copii să îl ajute să termine o poveste. zburând ca albinuţele. spre centrul Ştiinţă unde vor rezolva puzzle-uri şi vor juca un joc „Caută umbra”. Catalogul Zilei. iar pentru asta promite că la sfârşitul activităţii îi va învăţa un joc nou. realizându-se astfel Întâlnirea de dimineaţă. După ce intuiesc materialele. . Revenind în sala de grupă copiii se vor aşeza pe covor unde vor repeta cântecul „Stopul”.Scenariul activităţii: Copiii vor fi invitaţi în sala de grupă unde se va completa Calendarul Naturii. Educatoarea le spune copiilor. spre centrul Artă unde vor desena locul unde vor să meargă într-o călătorie şi spre centrul Construcţii unde vor construi cu ce vor să meargă în călătorie – un mijloc de transport. Educatoarea îi va îndruma pe copii la centrul Bibliotecă unde vor realiza povestirea cu început dat cu titlul „În călătorie” La clinchetul clopoţelului copiii se vor opri din lucru şi se vor aduna pe covor pentru a învăţa şi executa un joc nou trimis de pilot – „Avion şi pasăre” Activitatea se va încheia cu mulţumirea venită din partea educatoarei şi punerea în plic a povestirii pentru a o trimite pilotului. voi îndrepta copiii. pentru că el nu mai are timp. apoi copiii vor fi întrebaţi cu ce vor să meargă într-o călătorie. apoi vor afla ce au de făcut mai departe. La clinchetul clopoţelului copiii se vor îndrepta spre ieşire: rutina „Apa zgomotoasă”.

povestea probă practică .conversaţia .probă practică . realizarea povstirei . Etapa I – Lucrul copiilor pe centre.alcătuirea corectă de propoziţii.L. exerciţiul .realizarea sarcinilor de la fiecare centru . creioane colorate.finalizarea . conversaţia . Realizarea şi finalizarea povestirii .Nr.A.C) La clinchetul clopoţelului copiii se vor opri din lucru şi se vor aduna pe covor. După ce intuiesc materialele.mapa Evaluare / Metode şi indicatori . că dimineaţă a primit un e-mail de la pilot în care îi roagă pe copii să îl ajute.clopoţel 4. Obţinerea performanţei . zburând ca albinuţele. Catalogul Zilei.D. demonstraţia.precizarea scopului trimiterii email-ului Tipul de inteligenţă activată . Copiii sunt anunţaţi că la activitate îl vor ajuta pe pilot să termine povestea.L. explicaţia.E.inteligenţă spaţialvizuală. – D. explicaţia. crt 1.explicaţia. . spre centrul Ştiinţă unde vor rezolva puzzle-uri şi vor juca un joc „Caută umbra”.inteligenţă lingvistică .probă practică . pix .inteligenţă interpersonală . spre centrul Artă unde vor desena locul unde vor să meargă într-o călătorie şi spre centrul Construcţii unde vor construi cu ce vor să meargă în călătorie – un mijloc de transport. caiete de desen.planşe.1) La clinchetul clopoţelului copiii se vor îndrepta spre ieşire – trnziţii. rotodiscuri .jocuri de masă. .conversaţia.inteligente lingvistică . lingvistică . Etapele activităţii Captarea atenţiei Conţinutul ştiinţific Metode şi procedee Se va completa Calendarul Naturii. voi îndrepta copiii. Educatoarea le spune copiilor. lingvistică . realizându-se astfel Întâlnirea de dimineaţă.conversaţia. 3.inteligenţă spaţialvizuală. apoi copiii vor fi întrebaţi cu ce vor să meargă într-o călătorie.conversaţia Strategii didactice Mijloace de învăţământ . foaie. (A. Se vor enunţa scopul şi obiectivele activităţii trezindu-le interesul copiilor pentru activitate. Adunarea copiilor pe covor unde vor repeta cântecul „Stopul” Etapa a II-a – Educatoarea îi va îndruma pe copii la centrul Bibliotecă unde vor realiza povestirea cu început dat cu titlul „În călătorie” (A.conversaţia. Enunţarea scopului şi a obiectivelor activităţii Prezentarea optimă a conţinutului şi dirijarea învăţării . rutina: „Apa zgomotoasă”. puzzleuri.clopoţel .probă orală . exerciţiul .inteligenţă interpersonală 2.

explicaţia . 6.executarea corectă a jocului . .5.conversaţia . corporalkinestesică . Se vor face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii. Se va executa jocul promis.fluier povestirei .conversaţia.inteligenţă lingvistică.plic gol .probă practică . Asigurarea retenţiei şi a transferului de cunoştinţe Evaluare Se va realiza prin punerea povestirei în plic pentru a o trimite pilotului.