Bahagian A Soalan 1 : Warnakan alat muzik tidak bermelodi di bawah ini.

( 12 markah )
1

Merah 2. 5. Putih 3. . 2 ( 8 markah ) . 6. 4. 7.Bahagian B Soalan 2 : Warnakan Rajah Jalur Gemilang dengan warna berikut.

5. 10.Bahagian C Soalan 3 hingga 7 : Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 8. ( 10 markah ) 3 . 7. 4. 3. 12. 9. 11. 6.

( 8 markah ) 4 . 9. Burung Kakak 8. 10.Bahagian D Soalan 8 hingga 11 : Lengkapkan seni kata lagu berikut. Tua jendela Nenek dua Burung Kakak Tua 13. Sudah tua 16. Tinggal di 15. 14. Giginya tinggal 11.

17. 20. 21. 21. 17. 19. 22. 18. 14. 15. 16.Bahagian E Soalan 12 hingga 17 : Padankan haiwan berikut dengan cara mereka berjalan. 13. Harimau 5 mengaum ( 12 markah ) . 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful