HERBAR

LÉČIVÝCH ROSTLIN l.DIL J i n Janca Josef A. Zentrich

í'I

Nakladatelství EMINENT děkuje za cenné připomínky k tomuto dílu Prof. Janu Jeníkovi, vedoucímu katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a Ing. Valdemaru Grešíkovi, znalci bylin a spolupracovníkovi UNESCO v oboru přírodních látek.

© Jiří Janča, Ostrava, 1994 ©Josef A. Zentrich, Otrokovice, 1994 © Illustrations Magdalena Martínková, 1994 ©EMINENT, 1994

ISBN 80-85876-02-7

Obsah
Předmluva 9

OBECNÁ ČÁST
l.ÚVOD 13 2. STRUČNÁ HISTORIE HERBÁŘŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A NA SLOVENSKU 21 3. ZÁKLADNÍ BOTANICKÉ POJMY 24 4. ZÁKLADY SBĚRU, SUŠENÍ A PĚSTOVÁNÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN ... 44 4.1 Sběr léčivých rostlin 44 4.2 Sušení léčivých rostlin 46 4.3 Skladování léčivých rostlin 48 4.4 Pěstování léčivých rostlin 49 5. ZÁKLADNÍ ÚČINNÉ OBSAHOVÉ LÁTKY 51 6. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA FYTOTERAPEUTICKÉ RECEPTURY 62 7. ZÁKLADNÍ LÉKOVÉ FORMY VE FYTOTERAPII 69 7.1 Všeobecné údaje a přibližné míry 69 7.2 Lékové formy 70 (Nálev / Odvar / Studený výluh / Bylinářský čaj / Spojený čaj / Speciální homeopatický čaj / Lihovodné roztoky / Lihové výtažky / Speciální tinktura / Léčivá vína /Bylinné octy / Bylinné balzámy/ Úprava podle Filatova / Bylinné šťávy / Bylinné masti / Bylinné obklady a náplasti / Bylinné koupele / Mazání a potírání / Léčivé oleje / Bylinné sirupy / Bylinná klyzmata / Bylinné inhalace / Detoxikace oleji / Bylinné prášky Bylinné injekce) 8. NĚKOLIK BYLINÁŘSKÝCH ZÁSAD A POUČENÍ A K Á T (Trnovníkbílý) A L O E (Aloe stromovitá) A N D Ě L Í K A (Andělika lékařská) A N Ý Z (Anýzvonný) AR A L K A (Aralka mandžuská) A R N I K A (Prha chlumní) A R T Y Č O K (Artyčok zeleninový) B A K L A Ž Á N (Lilekvejcoplodý) 87 92 95 100 104 108 112 116 120

SPECIÁLNÍ ČÁST

B A Z A L K A (Bazalka pravá) B AŽ A N K A (Bažanka roční) B E D R N í K (Bedrník obecný) B Ě L O T R N (Bělotrn kulatohlavý) BORŮVKA(Borůvkačerná) BRAMBOR(Bramborobecný) B R Č Á L (Brčál menší) B R O T A N (Pelyněk brotan) B R Š LI C E (Bršlice - Kozí noha) B R U S I N K A (Brusinka obecná) B R U T N Á K (Brutnák lékařský) B R E Č T A N (Břečťan popínavý) B Ř Í Z A (Bříza bělokorá) B U B L I N A T K A (Chaluhabublinatá) B U K V I C E (Bukvice lékařská) C E L E R (Miřík celer) C E L Í K (Celík zlatobýl) C I B U L E (Cibule kuchyňská) Č AGA (Rezavec šikmý) Č A J O V N Í K (Čajovníkčínský) Č E K A N K A (Čekankaobecná) Č E R N Á J E Ř A B I N A (Temnoplodecčerný) Č E R N O B Ý L (PelyněkČernobýl) Č E R N O H L Á V E K (Černohlávekobecný) Č E R N U C H A (Černucha setá) Č E R N Ý B E Z (Bezčerný) Č E R N Ý K O Ř E N (Hadí mord španělský) Č E R N Ý RYB í Z (Rybíz černý) Č E R T K U S (Čertkus luční) Č E R T Ů V K O Ř E N (Eleuterokokostnatý) Č E S N Á Č E K (Česnáček lékařský) Č E S N E K (Česnek setý) Č I S T E C (Čisteclesní) Č U B E T B E N E D I K T (Benediktlékařský) D E V Ě T S IL (Devětsil lékařský) D I V I Z N A (Divizna velkokvětá) D O B R O M Y S L (Dobromysl obecná) D R C H N I Č K A (Drchničkarolní) D Ř I Š Ť Á L (Dřišťál obecný) D U B (Dub letní) D V O U Z U B E C (Dvouzubectrojdílný)

124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284

Pokud to je nutné. jsou převzaty z naší praxe. zahrnující naše nejčerstvější zkušenosti. proklínán a pak následně oslavován jako spasitel. ale i z empirické zkušenosti našich kolegů. ale text je upraven tak. protože naše znalosti přírody. ale záhy se toto pojmenování rozšířilo obecně na obrázkové knihy o rostlinách. ale přesto doporučujeme každému čtenáři udělat si alespoň rámcový přehled o obsahu našich dosud vydaných publikací. a že věda často trochu pokulhává za praxí. Herbářem se původně nazývala sbírka usušených a vylisovaných rostlin. Pokud se naše zkušenosti a praktické poznatky rozcházely s poznatky vědeckými. srozumitelné a byly především k praktickému užitku. Když jsme sestavovali tento Herbář. praktická a hlavně nepostradatelná příručka pro jakýkoli kontakt s rostlinami. bylin a jejich světa mohou být sotva kde podány úplně. Věříme. pokyny a recepty jsou důkladně ověřeny. tak i keře a stromy. protože je obecně známo. Mnohé z moderních herbářů jsou totiž zatíženy spoustou nejrůznějších podrobností. ale často mu to i komplikuje orientaci. dávali jsme přednost praxi a zkušenosti. že náš Herbář bude čtenáři přijat vlídně a bude jim vždy sloužit jako vhodná. aby bylo jednoznačně řečeno. rostlina. . jasné. a v některých případech dokonce i organismy. neboť do speciální části jsou zařazeny jak byliny. že žádný pokrok to nemá lehké. opatřili jsme jej sami pro sebe přívlastkem „pro lidi". I my se samozřejmě držíme moderních vědeckých poznatků. což běžnému čtenáři nejenže většinou nic neříká. komu je toto dílo určeno. a to záměrně. vždy na takový rozpor poukazujeme. které nelze v tomto smyslu považovat za rostliny. výsledky chemických rozborů a podobně. Je to sice dílo samostatné.Předmluva Herbář je slovo pocházející z latinského základu herba tj. aby informace byly stručné. Všechny uvedené rady. že je nejprve zatracován. cizích názvů. například řasy a houby.

J. Praha. Hlavním pramenem farmakognostických informací nám byla vysokoškolská učebnice Prof. i když nejsou v moderní fytoterapii zcela běžné. Beneš. 1978). Slovenské názvy jsou upraveny podle příručky Prof. Minařík: Farmaceutická botanika (Avicenum. Martin. 1989). Náš Herbář pochopitelně nemůže a ani nechce být botanickou učebnicí. M. OBECNÁ CAST 10 . Bratislava. Doufáme však. anglickém. Praha. Tyto názvy jsme v českém a latinském znění sjednotili podle dvoudílné monografie Prof.: Farmakognózia (Osveta. slovenský a botanický latinský název. Dostála Nová květena ČSSR (Academia. které mají sloužit co nejširšímu přímému použití. 1988) a vynikající učebnice Baloun. Základními vodítky pro popis botanických údajů byly především Klikův Botanický klíč (SPN. 1989). francouzském a španělském. Tomko a kol. Pokud by některé informace v Herbáři nepostačovaly. nebo by vznikly nějaké jiné nejasnosti. Praha.V díle je u každé byliny uveden její český. Kromě toho u každé byliny najdete její název v jazyce německém. 1986). že to čtenáři nebude zapotřebí. publikace Hejny. Červenky Slovenské botanické názvoslovie (Príroda. cizí botanické názvy a další informace. Předpokládáme však alespoň základní botanické znalosti čtenářů. J. Slavík: Květena České socialistické republiky (Avicenum. doporučujeme nahlédnout do některého z četných botanických klíčů k určování rostlin nebo do učebnic botaniky. 1965). V díle jsou dále uvedeny homeopatické údaje. Praha.

devastace krajiny a bohužel i lidské morálky. kdy celé světové dění prožívá rychlejší spád. Tím samozřejmě nemáme na mysli lidové formy „samoléčby". kterým jsme se tak rádi chlubívali.. ale na druhé straně zničené životní prostředí. Avšak při pozorném a hlavně reálném pohledu na celou situaci zjistíme celou řadu velmi znepokojivých skutečností. že domnělé prodloužení lidského věku. těžkých alergií atd. v době. ropa v oceánech. provádějí se stále běžněji transplantace orgánů. v epoše rozvoje vědy. Lékařská věda dosáhla v tomto století a zvláště v posledních třiceti letech netušeného rozvoje. techniky. a tím i snížené kojenecké úmrtnosti . Moderní přístroje umožňují detailní rozbor tělních tekutin. podle oblíbené metody Jedna paní povídala. přinášející růst životní úrovně. objevují se nová. infarktů myokardu. Ukazuje se. Dosud neléčitelný AIDS hrozí přejít ve světovou pandemii. nežli skutečnému snížení nemocnosti. UVOĎ Žijeme v posledních letech dvacátého století. a navíc se všechny tyto těžké choroby posunují do stále nižších věkových kategorií. Podle výsledků statistik se asi od roku 1970 průměrný lidský věk nejen nezvyšuje. kultury i celé civilizace. zdánlivě účinnějších léků. že na žlučník je 13 . Na jedné straně je tu obrovský rozmach techniky. je možno připsat spíše zlepšené péči o matku a dítě.1. Na první pohled by se mohlo zdát. srdečních ischemií.což dnes už zase tak docela neplatí -. že o lidstvo je po zdravotní stránce čím dál tím lépe postaráno a že snad zbývá už jen zjistit. Přibývá zhoubných nádorových onemocnění. obtížně rozpoznatelná onemocnění a známé „lehčí" choroby se stávají těžkými. což se projevuje prakticky ve všech oborech lidské činnosti. kdy začneme být nesmrtelní. farmaceutické koncerny chrlí tisíce nových. Nejen podle našeho názoru je nejvyšší čas přehodnotit situaci a zaměřit se především na přírodní formy prevence a léčení. Lidský rozum dosahuje jakéhosi momentálního vrcholu. ale naopak začíná klesat.

jako jsou například byliny. je dlouhodobé podávání velmi silných chemických léků.. Vyléčení je stav. jemných. Často se omlouvají tím. kde se nejvyššího přínosu . Proto také můžeme uzdravování považovat za vyšší formu léčení. Ve skutečnosti se však jedná právě o poruchu fyziologických funkcí. tělesného i duševního blaha. ale prakticky neuskutečnitelné. Tudíž „léčí" obligátně okamžité příznaky. majícím často také nepříjemné i nebezpečné následky. Proto je vhodné si uvědomit některé pojmy. nebo ji ve správnou dobu nasadit. přinášející mnohdy více 15 . že lékaři tento způsob léčby vůbec neznají. chuti do života. Z uvedeného jasně vyplývá.dosahuje minimálním zasahováním do svobody těla i duše. je bez potíží a také objektivní nálezy nenacházejí žádné narušení funkce. které jsou ve většině případů agresivnější.. Zejména u starších lidí. někdy i žádný. Původce nemoci ovšem není zcela potlačen. masáže. takže se sice neprojevuje. protože je samozřejmě daleko pohodlnější ubírat se vyšlapanou cestou a nekomplikovat si život. což přináší sice potírání okamžitých projevů nemoci. mají vedlejší účinky. Nemocne stav zapříčiněný disharmonií. protože existují postupy a zásahy. tedy do jejich přirozené funkce. že musí léčit „lege artis" čili „podle pravidel lékařského umění". To se projevuje nejrůznějšími pocity fyzické nevolnosti nebo psychickým rozladěním v různých stupních. ale za příslušných podmínek se objeví znovu. Jednak se jej neučili a jednak nemají zájem se jej učit. často již od začátku onemocnění. úprava výživy. vyžadující okamžitý chirurgický zákrok. spokojenosti. která jsou pevně dána stávajícím vzdělávacím systémem. často ve zvýšené míře. tím lépe" a polykají tyto léky po hrstech. Na druhé straně velkým prohřeškem proti přírodě. úprava dýchání. směřující k navrácení rovnováhy čili k vyléčení a uzdravení. ale ve skutečnosti také života. Zpravidla je tomu proto. úprava životní energie apod. nebo je jejich skutečný přínos zanedbatelný. Přírodní léčba je takové ozdravné působení na organismus. zdravotní tělovýchova. je podávání takových léků nevhodné. západní medicíny či přecházet z jednoho extrému do druhého. že přírodní léčba je daleko nejvýhodnější léčbou oproti všem jiným.nejlepší. LéčeníJe směrovaný cílený zásah do fyziologických funkcí organismu a jeho vnitřních poměrů. Například náhlá příhoda břišní. nenásilných prostředků a postupů bez škodlivých vedlejších účinků. především orgánové změny. které jsou sice teoreticky možné. nebo úrazy. Všechny tyto prostředky a postupy mají společný cíl: probudit či posílit organismus tak. Ve skutečnosti jde o dokonalou souhru všech fyziologických i duševních funkcí. hlavně jejich příslušnou definici: 14 Zdraví je stav harmonické rovnováhy tělesných a duševních funkcí. narušením rovnováhy a psychosomatické jednoty organismu. projevující se dokonalým pocitem síly." Bylo by neobyčejně pošetilé rázem zavrhovat všechny zkušenosti a vymoženosti současné tzv. že mnoho lékařů se za onu zaklínací formuli tak trochu schovává. Skutečnost je však bohužel zcela odlišná. jak je u nás bohužel zvykem. Uzdravení je konečná fáze vyléčení a znamená návrat plného zdraví. kdy se nemocný cítí zdráv. Tito lidé totiž většinou uvažují podle pravidla „čím více. vodoléčba. chvályhodné zkracování doby pracovní neschopnosti. a tím i proti našemu zdraví. Samozřejmě jako pro každou léčbu je nutné i pro léčbu přírodní volit správnou dobu.to znamená plného uzdravení . aby sám dosáhl uzdravení. Je nutné se především držet praxe a zkušeností vůbec. Jedná se o působení přírodních. nebo alespoň optimálního čili maximálně dosažitelného stavu. kdyby přírodní prevence a léčba byla vedena lékařem. Ideální stav by byl. jejichž organismus je sám o sobě již oslaben. ale i masivní infekční onemocnění jistě nebudou vhodné pro postupnou přírodní léčbu. Je ovšem pravdou.

Uvedená fakta. Zamysleme se v klidu nad současnými léky. Matkám. Ze s chemickými léky nejsou žádné žerty. ale je ihned nahrazen jiným. a v každém případě narušují právě psychosomatickou jednotu organismu. aby si s problémem poradil sám. bývá zvykem ji co nejdříve a co nejsilnějším prostředkem odstranit. zatracovaným. Snaha odstranit prvotní přičinu spolu s touhou uzdravit se znamená respektování psychosomatické jednoty organismu. Domníváme se však. kolik specialista? Dnes oslavovaný. Příroda zřejmě zachovává rovnováhu i v této oblasti. A zde je právě největší rozdíl mezi medicínou současnou a přírodní a zde tkví také největší přednost přírodní léčby. Doktor Ziegelroth říká: „Jaká to rozkoš býti lékařem nebo ještě lépe nemocným . Je tedy vysoce nepravděpodobné. ale nikoli k uzdravení. vlivem stresu. a sice vlivem zlepšení výživy obyvatel a zlepšením hygienických podmínek. kde je onen „prvotní hřích". Vypadá to. Ale zarážející je. nebo si jen zapamatovat praktický lékař. I běžné léky 17 . Uvedeme jeden citát. a dovoluje vzniknout nemoci.. že celkový počet úmrtí za tento rok činil opět zhruba 11 000. než používat tu nejhezčí. posilován přírodními prostředky. Vznikne-li v těle nějaká porucha. že pokud není odstraněna příčina takového stavu. Jakmile se objeví „superlék". který považujeme za typický. Odstranění této následné příčiny antibiotiky vede v nejlepším případě k vyléčení. bychom si vždy měli připomínat případem ze šedesátých let. že je daleko lepší chodit po svých. u druhého nevhodná strava. Odborný tisk nás informoval." K tomu jeden malý příklad z historie. nové nemoci jako například TBC. prvotní zdroj nemoci. U někoho je hlavní příčinou alkohol. všemocný lék se zítra stává škodlivinu. provede příroda „odvetná opatření" a objeví se nová nemoc. Objevily se totiž jiné. u dalšího pak přemíra práce nebo nedostatek spánku a odpočinku. z toho skoro 4 000 na pravé neštovice. že spíše jen svým mohutným dopadem. ale my se domníváme. Tento případ je jistě výjimečný. o které zejména dnes není nouze. že bude objeven univerzální superlék proti rakovině nebo AIDS. Obyčejně není čas ani chuť nechat organismus. chemických hnojiv atd. Většinou ovšem každý postižený ví.škod než užitku. Následnou příčinou jsou potom například postižení infekcí.při takové spoustě věčně se ohrožujících léků. kde se stala chyba. jako by zavedením nových účinných léků byl dán podnět pro nové nemoci. potvrzují znovu. protože řetěz vždy praská v nejslabším článku. ale většinou vlastní nedisciplinovanost. záněty apod. protože zisk farmacie je předem plánován. Kolik jich může poznat. Je jich mnoho a neustále vznikají nové a silnější. se pak rodily těžce zmrzačené děti. záškrt. Teprve s odstupem času se úmrtnost zmenšila. u některých lidí třeba úraz. výživy. není naděje na trvalé zlepšení. V roce 1800 zemřelo ve Vídni asi 11000 osob. kde tedy byly ony přírodní zákonitosti narušeny a co je skutečnou příčinou oslabení organismu. Někdy to bývají objektivní příčiny. třeba křivých nohou. Ty bývají nejrůznější. jejíž ztráta je zaviněna většinou špatnými životními podmínkami. Vznik nemoci je samozřejmě podmíněn mírou postižení jednotlivých orgánů. Při jejím narušení je nutné nejprve u nemocného vzbudit touhu a vůli po uzdravení a pak odstranit příčiny onemocnění. skrofulóza apod. způsobující nákazu. který pak nemá sílu odolat nejrůznějším náporům. že v roce 1993 bylo v USA v oběhu více než 25 000 různých 16 léků. ale v každém případě se jedná o narušení rovnováhy přírodních zákonitostí. byť elegantní hůl nebo berlu. V roce 1801 bylo zavedeno očkování proti neštovicím a počet úmrtí na tuto nemoc klesl na pouhých 200 osob. většinou horší než ta předchozí. smogu. nebude-li zajištěna dostatečná imunita lidského organismu. která jistě platí v podobné míře i dnes. které užívaly tento přípravek.. kdy lékaři v západní Evropě hromadně předepisovali na těhotenské potíže „vynikající" přípravek Contergan. K tomu by bylo třeba odstranit příčinu. obsahující účinnou látku thalidomid. Pod pojmem psychosomatická jednota se rozumí jednota duše i těla.

ale problém je v tom. kdo chtěli a chtějí lidem pomáhat. radost a harmonii tělu i duši. postupnou. které jako by přejímaly povinnost člověka léčit v souladu a ve vztahu k přírodě. ale hlavně zákonitostí. pro konání dobra a smysl pro krásu kolem nás. učí nás střídmosti a poznání krásy. přesto je mnohdy obtížné takto žít. kdo má bílý plášť. Mnoho lidí třeba žehrá na drahotu. Jsme jakoby spoutáni svými slabostmi. že u některých léků se obecné nežádoucí účinky vyskytují jen v málo případech. pro lásku k bližním. Praha. co je geniální. že nikdo nemá záruku. který se pro fytoterapii rozhodne. Umění léčit vychází ze znalostí života a přírodních zákonů. což se dá v principu nazvat odcizováním od přírodních postupů. čili vychází vlastně z umění žít. Z původních úmyslů využít techniku pro pomoc při léčení se vyvinula jakási přístrojová medicína. která si dnes už často neuvědomuje. nebo komu byla doporučena. a to je právě umění žít. relaxaci nebo meditaci. Jedinou cestou je život podle přírodních zákonitostí. ale že jsou nezbytnou potřebou pro zachování či navrácení zdraví nás všech. spánek. Umění žít je překvapivě snadné a prosté. a že tedy „trvá nějakou dobu". což nakonec vyústí v nemoc. ať tělesnou nebo duševní. K životu potřebujeme nezbytně slunce. že léčba bylinami je léčbou mírnou. Bohužel se cesty přírodního uzdravování a tzv. Martin. Záleží pouze na nás. nezatěžovat organismus nadměrně. a to nejlepší dokonce zadarmo. A neměl by také zapomínat na to. Vše ostatní je vlastně jen balast a běda tomu. Weiss: Hořké pilulky (Victoria Publishing. vodu. Jakkoli se to zdá být jednoduché. V každém případě bylo toto umění vždy příkladem pro ty. Samozřejmě tím nechceme nikoho strašit a ani obecně znevažovat účinky chemických léků. často už velice pozdě. Tento Herbář chce čtenáři nabídnout objektivní pohled na jednu z možných alternativ přírodní léčby. ale bohužel ne bleskovou. ale pestrá strava. totiž na fytoterapii neboli léčbu bylinami. Bylo to způsobeno především obecným rozvojem věd. Vždy bylo výsadou jedinců s mimořádnými schopnostmi. ovšem také zdrojem snadné existence mnoha neschopných jedinců nebo i podvodníků. že ze začátku medicína přejímala zkušenosti z přírodních způsobů uzdravování. což samo o sobě přináší člověku uspokojení i zdraví. jak nakonec popisuje kniha Langbein. že přírodní prostředky mají nejen své oprávněné místo na slunci. po něčem touží. Tím jsme se pomalu dostali k věčné filozofické otázce: „Jak žít a jak se léčit?" Obojí je totiž spíše uměním než vědou. že právě on nebude Jedním z těch mála případů". prostá. Stačí dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. prostou stravu a pak v srdci místo pro cit. ale příroda řeší i tento problém. Pobyt v přírodě přináší klid. že ani ten nejdokonalejší přístroj nemůže odhalit pravou příčinu nemoci a že dnes to jsou přístroje. vědecké medicíny začaly rozcházet. naučit se zhluboka dýchat a najít si vždy aspoň chvilku klidu pro rozjímání. že léčba bylinami neznamená 19 . ať už prací nebo sportem.mají totiž velkou většinou vedlejší účinky a mohou být zdrojem vážného nebezpečí. 18 zahání problémy nestřídmým životem a snaží se pak o nápravu. ale postupem času zcela zapomněla na svůj původ a začala se „modernizovat". kdy žádný obor nechtěl zůstat „pozadu" a chtěl se v co největší míře zúčastnit na rozvoji techniky. musí ovšem počítat s tím. Jinými slovy: není každý lékařem. A jak víme. jako vše. kdo mu propadne a stane se jeho otrokem. V ní je to skutečně dobré velice levné. dostatek spánku. vzduch. velice účinnou. Je pravdou. umění je především otázkou talentu. nenásilnou. Většina z nás holduje nějaké vášni. Uchování si zdraví je taktéž velice jednoduché. vydržet bez alkoholu a tabáku. jak uspořádáme svůj žebříček hodnot. 1993). Zejména v otázce uzdravování nebo léčení je to podle nás takřka výhradně umění. Uvádíme to pouze jako doklad. Nemocný. Je sice pravdou. špatnými návyky a sklony.

ale že fytoterapie zná také masti. zábaly. tinktury a že její součástí je i homeopatie jako metoda nejmodernější. koupele. Hájek se při této příležitosti pokusil o sjednocení českého botanického názvosloví. Krásně to vyjádřil již před více než sto lety známý léčitel Vincenc Priessnitz. v roce 1793. který byl inspirován velkou morovou epidemií v roce 1495. když řekl: „Trpělivost nade všechno. V roce 1562 pak tiskař Jiří Melantrich vydal v Praze ve skvostné úpravě Matthioliho proslulý herbář. Proto je dobré nezapomínat na velice cennou lidskou vlastnost. Všechny uvedené tituly se dočkaly moderních vydání formou faksimilií. nazývaný Herbář." 2. STRUČNÁ HISTORIE HERBÁŘŮ V ČECHÁCH. Největší s 12 000 položkami je uložen v Bukurešti. podle pravého a jako živého vzrostu bylin zdobený i také mnohými zkušenými lékař- 20 21 . nemůže přece zmizet obratem ruky. jinak stvími rozhojněný. NA MORAVĚ A NA SLOVENSKU kaře Jana Černého. Herbář ovšem nebyl první knihou Jana Černého. Byl jím proslavený Zelinkár. V roce 1596 vyšlo druhé vydání Matthioliho herbáře. likých zelinkárskych kníh. Kniha vyšlí* péčí Mikuláše Klaudiána v Norimberku v roce 1517 a sice za neuvěřitelných 70 dní od předání rukopisu. Autorem Zelinkára byl farář Juraj Fándly. Překladatelem nebyl nikdo menší nežli Tadeáš Hájek z Hájku. obsahujúci krátké. Krátce před tím. vyšlo dílo Adama Zálužanského ze Zálužan Tři knihy bylinářských metod. ale zrozumitelné a velmi užitočné rady o použití obyčajných byliniek proti chorobám íudu obojéBylinář velmi užitečný s figurami pěknými a zřetedlnými. v roce 1592. tentokrát u nakladatele Daniela Adama z Veleslavína. Devatenácté století je z hlediska historie herbářů charakterizováno především dílem Jozefa Ľudovíta Holubyho. zostavený z veho pohlavia. jak se zatím většinou traduje. a však latinsky. Teprve o 200 let pozdě j i. nazvaná Knieha lékařská.pouze pití čaje. se dočkali svého národního herbáře i Slováci. a tím prostému lidu málo srozumitelné. kteráž slove Herbář Prvním česky psaným herbářem byla práce litomyšlského lé- aneb Zelinář. kterou je trpělivost. protože již roku 1506 vydal spis nazvaný O nemocech morních. Choroba. nadšeného botanika a zaníceného národopisec Vytvořil několik obsáhlých herbářů klasického typu ze sušených a vylisovaných bylin. další pak v Bratislavě a v Praze. která potřebovala léta a snad i desetiletí ke svému vývinu.

Některé byliny vypustil. je spíše slabinou díla. obsahujícího malé barevné fotografie. Švédsku a Dánsku. Je v nich mnoho odborných výrazů a velmi málo praktických rad a pokynů. vyšel v několika vydáních. že vydavatel Státní pedagogické nakladatelství v Praze vydal dvě téměř identické verze. Český překladatel si počínal příliš svérázně. Jaroslava Korbeláře a Zdeňka Endrise Naše léčivé rostliny. Vyloženě nešťastným počinem Lidového nakladatelství v Praze bylo vydání herbáře nazvaného Zelená lékárna. Aby výčet herbářů byl úplný. Tento atlas. Obě knížky vyšly v roce 1986 a nebyl o ně velký zájem. J. Posledním českým herbářem. Stejné nakladatelství vydalo i překlad dobrého herbářově pojatého spisu. je vynikající a druhý. Dílo je pojato herbářově a obsahuje ucelené a komplexní informace. V českých zemích je v téže době k dispozici poměrně malý rozsahem. obsahující popis a barevná vyobrazení 203 rostlinných druhů. malíře J. Padesátá a ani šedesátá léta literatuře tohoto druhu příliš nepřála. Vynikajícím dílem je také Futákův velký dvoudílný Slovenský herbář. který byl zásluhou vydavatelství Artia vydán i v Anglii. Jaroslav Kresánek vydal v nakladatelství Osveta v Martině několikrát svůj velký Atlas liečivých rastlín a lesných plodov a spolu s fotografem Dionýzem Dukasem upravenou verzi nazvanou Príručný atlas liečivých rastlín. Švýcarsku. od bulharského specialisty dr. Ze slovenské produkce nemůžeme zapomenout zejména Malý atlas liečivých rastlín od Ludmily Thurzové. Ze slovenské produkce stojí za zmínku ještě atlas dr. který stojí za zvláštní zmínku. Thurzové nebo Kresánka. Teprve později vyšla v několika vydáních publikace. ale svou úrovní se nemohou vyrovnat dílům Korbeláře. 22 Slovenské pedagogické nakladatelstvo v Bratislavě vydalo v roce 1985 praktický atlas manželů Marty a Štefana Valgosových Naše liečivé rastliny. vydaný v Praze roku 1898. nejvýznamnějšího českého bylináře v odobí před druhou světovou válkou i krátce po ní. totiž velký a kapesní formát. Na přelomu století stojí za zmínku Baušův Český Herbář (bez uvedení roku vydání). 23 . který zahynul v koncentračním táboře. takže z původního díla ruského autora Rubcova zůstalo jakési nepodařené torzo. Fulínův spis Bylinářství. a zejména pak herbář Léčivé rostliny profesora Františka Dlouhého. zřejmě pro jejich přílišnou „vědeckost". V Cechách mezitím také vycházely různé herbáře. V roce 1890 a 1895 vyšla dvě vydání proslulého Rostlinopisného atlasu ke Kneippovým spisům Léčení vodou a. praktický. je nutné se zmínit o díle Josefa A. Zentricha Byliny v prevenci. Norsku. vydaný péčí Vydavatelství sv. vydaný bez uvedení roku vydání I. jiné přidal a navíc uvedl některá chybná tvrzení. Známý slovenský farmakognostik doc. který taktéž vyšel v několika vydáních. je kniha autorů Jiráska a Starého Atlas léčivých rostlin s krásnými ilustracemi Františka Severy.Kobrem. Na díle je sympatické to. vydaného v letech 1946-47. že u Holubyho se inspiroval magistr Josef Cižmář. Vydal jej nakladatel Strnadel v Praze. kořenářství čili Herbář. Německu. dnes už zdomácnělá pod názvem „Korbelář". Pamukova Prírodná lekáreň. Jeho slabou stránkou jsou ilustrace a chybějící vyobrazení řady uváděných bylin. V roce 1948 vychází posmrtně spis Léčivé rostliny v domácím lékařství od profesora Zdenko Stacha. Krejčí nazvaný prostě Atlas liečivých rastlín. U nás se dočkal několika vydání. autor nezapomenutelného dvoudílného spisu Lidové lékařství v Československu. totiž proslulý atlas autorů dr. Rakousku. Vojtěcha v Trnavě roku 1946. Kniha je rozdělena na dva díly.Pro nás je zajímavý zejména fakt. teoretický. z nichž první. ale bohatý obsahem Herbář bylináře Karla. Jak žíti. naposledy v roce 1991 ve vydavatelství Príroda v Bratislavě.L. které vydalo nakladatelství Fontána v Olomouci. Macků a akad.

24 Oddenek je vlastně podzemní stonek (prýt). Jeho úkolem je upevňovat rostlinu v zemi a přijímat živné roztoky z půdy. u kterého místo hlavního kořene vyrůstají ze spodiny tenké kořínky stonku a tvoří svazek (orsej jarní). který je tenký a po celé délce přibližně stejně silný. kozlík lékařský. kořen svazčitý. pýr plazivý). Kromě našeho Herbáře se tyto údaje užívají běžně ve všech podobných publikacích. který je po celé délce přibližně stejně silný. Je to vlastně zkrácený stonek se zdužnatělou šupinou. silný. často oválný. V tomto případě tedy nejde o podzemní části (lomikámen zrnatý nebo orsej jarní).l Typy kořenů 25 . jimiž se rostlina rozmnožuje. kořen válcovitý. kořen vřetenovitý. ředkev setá či brambor obecný). Oddenek na jednom konci přirůstá a větví se. ovšem považujeme za užitečné.3. Pro naši potřebu zcela postačí pouze základní údaje a informace. Rozeznáváme: kořen niťovitý. Podzemní částí rostliny bývá někdy také cibule. Jen pro úplnost podotýkáme. ke spodu se náhle zužuje (cukrová řepa). který je vždy bez listů. ŕ řepovitý niťovitý vřetenovitý oddenek svazčitý kořenová hlíza Obr. Pod pojmem rozmnožovací cibulky pak rozumíme opadavé pupeny. které se pohrouží do výživových pletiv hostitelské rostliny. často mnohočetným (brambořík evropský. se nazývá organologie a je nedílnou součástí botaniky. Oddenek umožňuje rozmnožování a roste buď souběžně s povrchem půdy (kosatec bledý. V závorkách za jednotlivými pojmy uvádíme vždy typické příklady jedné či několika charakteristických rostlin. takže připomíná válec (proskurník lékařský či lékořice lysá). šupinami nebo spodinami listů (cibule kuchyňská). Kořen je zpravidla podzemní ústroj (orgán) rostlin. zvané haustoria. Často bývá velmi dlouhý (prvosenka jarní i vyšší). nebo kolmo (reveň dlanitá. které nás budou zajímat z hlediska popisu rostlin. aby se s nimi čtenáři důkladně seznámili. puškvorec obecný. který je krátký. kořen řepovitý. na druhém odumírá. kýchavice bílá). Často z něj vyrůstají drobné kořínky. kořenová hlíza je ztloustlým a zdužnatělým kořenem. který je protáhlý a ke spodní části se zužuje (mrkev obecná). že kořeny parazitujících rostlin vytvářejí savé orgány. ZÁKLADNI BOTANICKÉ POJMY Nauka o rostlinných orgánech. pomocí kterého rostlina překonává nepříznivá období.

Nepříznivá období. Polokeře jsou vytrvalé rostliny s drevnatej í cí spodní částí stonku. příčepivé kořeny (břečťan popínavý) nebo se stonek opírá o oporu trny (ostružiník krovitý). pupalka dvouletá). Víceleté rostliny kvetou a plodí teprve po několika vegetačních obdobích (andělíka lékařská). Vytrvalé rostliny (trvalky) žijí řadu vegetačních období. stonek vystoupavý. Dvouleté rostliny v prvním roce vyklíčí a vytvoří obyčejně listovou růžici a někdy i dužnaté zásobní kořeny. přečkávají kořeny nebo jiné podzemní části rostliny (puškvorec obecný. vyrůstající z listové růžice a zakončený květenstvím (pampeliška lékařská. oddělenými uzlinkami čili kolénky (trávy). některé třezalky. Může být pravotočivý nebo levotočivý (svlačec rolní. které se dotýkají země. větvící se hned nad zemí (šípková růže). stéblo .truskavec). větvení sounožné (neboli sympodiální). dřeviny drevnatý. vytváří náhradní kořínky (průtržník lysý). které vyklíčí na podzim. stonek rýhovaný (přeslička rolní). Podle větvení rozlišujeme: větvení hroznovité.Stonek je vlastně nadzemní část rostliny. která vzniká rozvětvením kmene. V případě. kde větvení střídavě vyrůstá na jednu a na druhou stranu. stonek čtyřhranný (hluchavka bílá. spojující kořen s listy.stonek charakterizovaný zřetelnými články. vyrůstají listy zdánlivě z jednoho místa a vytvářejí tzv. stvol . Jednoleté byliny žijí jen jedno vegetační období. byliny jsou jednoleté neboli letničky. stonek ovíjivý se ovíjí vzhůru kolem opory. během kterého vyklíčí. kde postranní stonky hlavní stonek přerůstají. zimu či naopak sucho. Byliny mají stonek dužnatý. nepřeruš tající stonek hlavní. rostoucí víceméně přímo vzhůru (vlčí mák). Na stonku rozeznáváme uzliny. Dřeviny bývají vytrvalé. heřmánek pravý). ze kterých vyrůstají listy. plicník lékařský). fazol obecný). zimu přečkávají ve vegetativním stavu a následujícího roku vytvářejí plody (ozimé obiloviny). ale v uzlinkách nevytváří náhradní kořínky (rdesno ptačí . například třezalka čtyřkřídlá). články jsou naopak schopné i velkého růstu.bezlistý stonek. stonek popínavý se různými mechanismy přidržuje opory. stonek poléhavý. konvalinka vonná. plicník lékařský). které jsou částmi stonku mezi dvěma po sobě jdoucími listy. Keře jsou dřeviny. vytvoří plody se semeny a pak zaniknou (zeměžluč menší. kosatec bledý.nadzemní bylinný stonek s listy (měsíček zahradní). vykvetou. dvouleté. listovou růžici (jitrocel kopinatý nebo pampeliška lékařská). mateřídouška obecná). vrchní se pak otáčí vzhůru (vřes obecný. a články. každoročně odumírá (vytrvalý druh saturejky zahradní. Malé keře nazýváme keříky (brusnice brusinka). jehož spodní část je poléhavá. pampeliška lékařská). Mohou to být například úponky (hrách setý). U stromů rozlišujeme kmen větvící se až v určité výšce a korunu. chmel otáčivý. větvení vrcholičnaté. 26 V botanické klasifikaci rozlišujeme následující druhy stonků: lodyha . Ve druhém roce pak kvetou a plodí a poté uhynou (divizna velkokvětá. hořec žlutý. Patří k nim i ozimy. během nichž kvetou a plodí. který poléhá u země. Podle prostorové orientace pak rozlišujeme: stonek přímý. že je růst článků potlačen. Vrchní část stonku. šalvěj lékařská či levandule lékařská). Podle průřezu rozeznáváme: stonek oblý (prvosenka jarní. u kterého z hlavního stonku vyrůstají postranní stonky. 27 . stonek plazivý se plazí u země a v uzlinkách. bylinná. Uzliny se téměř neprodlužují. víceleté nebo vytrvalé. Stromy mají stonek zcela zdřevnatělý. tzv. stonek křídlatý (kostival lékařský).

Některé části listu. V květní části vznikající lístky se nazývají listeny. vrcholičnaté například jmelí bílé. V listu probíhá fotosyntéza a další důležité životní pochody. kde se mateřský stonek vidlicovitě větví a takto vzniklé malé stonky v takovém větvení pokračují. Tak tomu je například u lípy srdčité nebo u vinné révy. U asimilačního listu rozlišujeme plochou čepel a stonkovitý řapík. asimilační listy (lupeny). liší se pouze tím. tzv. list vejčitý s čepelí ve tvaru vajíčka (jabloň obecná). list eliptičný s čepelí ve tvaru elipsy (krušina olšová). rozšířeným obyčejně do plochy. List je postranním orgánem rostliny. list obvejčitý s čepelí ve tvaru vajíčka postaveného na špičku (líska obecná). pak hovoříme o listu jednoduchém. dále pak šupiny a konečně zelené. Zde také nacházíme palisty. Listová čepel mívá zpravidla tmavěji zbarvenou vrchní stranu. úžlabních pupenů. jako je například pochva. Listy na oddencích mají podobu bezbarvých šupin. mohou někdy chybět. Sounožné větvení vypadá velmi podobně jako větvení hroznovité. Spodní část řapíku je obyčejně rozšířená v pochvu objímající alespoň částečně lodyhu. Celistvé listy rozdělujeme na: list okrouhlý. že postranní větvička zatlačuje hlavní osu a pak přejímá její funkci. 29 poléhavý plazivý oblý čtyřhranný rýhovaný křídlatý větvení hroznovité větvení II vrcholičnaté větvení sounožné větvení vidličnaté Obr. svrchní pak je světlejší. Podle tvaru čepele můžeme často určit. jde o list složený. ale u některých rostlin jsou obě strany stejné. že čepel je rozdělená na samostatné lístky. Postranní stonky vyrůstají z tzv. vznikajících obvykle v paždí listů. v případě. Vidličnaté větvení je typické například pro plavuně. Hroznovité větvení má například divizna velkokvětá.* lodyha stv °i přímý vystoupavý větvení vidličnaté. Pokud je čepel celistvá. o kterou rostlinu se jedná. kterým je list spojen s osou stonku. kde čepel je přibližně kruhová (topol osika).2 Tvary stonku a druhy větvení 28 . Na nadzemních částech stonku vznikají nejprve dělohy.

list hrálovitý s čepelí dole vykrojenou v tupém úhlu. postavené na špičku (kopytník evropský).list podlouhlý s čepelí asi třikrát delší než je šířka. list čárkovitý má dlouhou. sahajícími do poloviny listu. tuhou (smrk. list srdčitý s čepelí ve tvaru srdce. kapusta kadeřavá. u něhož je největší šířka v dolní třetině (paprika roční).3 Příklady tvaru listových čepelí (listů) 31 . okrouhlý eliptičný vejčitý obvejčitý srdčitý kopisťovitý kopinatý opaksrdčitý ledvinovitý jehlicovitý lyrovitý mečovitý čárkovitý Obr. list lyrovitý má čepel po obou stranách rozeklanou zářezy. 30 list šídlovitý je znenáhla protažen v tuhou špičku (čeleď merlíkovitých . list kopistbvitý se zaoblenou čepelí.Chenopodiaceae). list jehlicovitý s čepelí úzkou. nahoře širokou. s laloky přibližně kolmými k hlavní žilce (šťovík kyselý). svlačec rolní. nejhořejší díl je celý a mnohem větší než jednotlivé úkrojky (ušty) (ředkev ohnice. áron plamatý). borovice). uprostřed nejširší (kaštanovník setý). úzkou čepel s téměř rovnoběžnými okraji (pýr plazivý). list stítnatý s čepelí různého tvaru s řapíkem přisedlým zhruba uprostřed rubu čepele (lichořeřišnice větší). list ledvinovitý s čepelí ve tvaru ledviny. směřující šikmo dolů (šípatka střelolistá. směrem dolů se zužující (sedmikráska chudobka). někdy i hlouběji. s řapíkem ve špičce (lístky složeného listu u šťavele kyselého. list opaksrdčitý s čepelí ve tvaru srdce. ale opaksrdčitý tvar mají i plody kokošky pastuší tobolky). list kracovitý se podobá listu lyrovitému a vyznačuje se největším koncovým úkrojkem a postranními úkrojky postupně směrem dolů se zmenšujícími (pampeliška lékařská). list kosníkovitý až trojhranný s čepelí kosočtverečnou až trojúhelníkovou (topol černý). až jakoby uťatou. list kopinatý s Čepelí velmi podobnou listu podlouhlému. list střelovitý je list jednoduchý s čepelí na spodině vykrojenou v ostrém úhlu ve dva špičaté laloky. s řapíkem v prohnutí (lípa srdčitá). starček Jakubův). list mečovitý se svisle postavenou čepelí ve tvaru meče (kosatec bledý).

Podle žilnatiny pak rozeznáváme listy zpeřené nebo dlanité a podle hloubky zářezů je dělíme na: laločnaté se zářezy asi do jedné třetiny čepele. list zubatý se špičatými zuby a tupými zářezy (podběl léčivý). Končí-li naopak jařmem. tupými zářezy (blín černý). 32 Obr. Podle počtů lístků rozlišujeme listy trojčetné (jetel). lístky vyrůstají z jednoho místa a jsou paprskovitě uspořádány. ke špičce směřujícími zoubky (kopřiva). celokrajný pilovitý dvakrát pilovitý zubatý dílné klané laločnaté sečné vroubkovaný chobotnatý vykrajovaný vyhlodávaný Obr. pětičetné (některé mochny) až mnohočetné (vlčí bob). 33 . jde o listy lichozpeřené. U listů zpeřených stojí jednotlivé lístky proti sobě na tzv. kterým říkáme lístky. list vroubkovaný s kulatými oblými úkrojky a ostrými zářezy (šalvěj lékařská). list chobotnatý se zaoblenými úkrojky i zářezy (dub letní). vřetenu. klané se zářezy do poloviny čepele. až téměř k hlavní žilce. U dlanitě dělených listů je vřeteno silně zkráceno. list pilovitý se špičatými. sečné se zářezy velmi hlubokými. Páry lístků se nazývají jařma.Jednoduché listy mají čepel nečleněnou (celistvé listy). které je přímým pokračováním řapíku (stopky). Končí-li vřeteno lichým lístkem. list vykrajovaný s ostrými zuby a mělkými. dílné se zářezy přibližně do dvou třetin čepele. list dvakrát pilovitý s dvojí velikostí zoubků (bříza). Vřeteno se tu zpravidla mění v úponek nebo v trn. jde o listy sudozpeřené. Podle žilnatiny je dělíme na zpeřené a dlanitě dělené. 5 Tvary okraje čepele jednoduchých celých listů Složené listy mají čepel rozdělenou na samostatné části.4 Tvary listového členění jednoduchých lisů Podle okraje listů rozeznáváme: list celokrajný s hladkým okrajem (brusnice brusinka). U listů přetrhovaně lichozpeřených se střídají jařma větších a menších lístků. ostrými. nebo členěnou různě hlubokými zářezy. list vyhlodávaný s nepravidelně špičatými zuby a tupými zářezy (javor mléč).

list přisedlýJe bez řapíku (třezalka tečkovaná a většina jednoděložných rostlin). list pochvatý je přisedlý a přisednutí vytváří pochvu (ostřice). Přeměněné listy tvoří květní obaly a vlastní pohlavní orgány. který vznikl přeměnou listů a koncové části stonku. čtyřčetné (vraní oko) nebo mnohočetné (svízel syřišťový). z jehož paždí vyrůstá květ nebo větev květenství. vstřícné střídavé přeslenovité křížmostojné Obr. list prorostlý má srostlé oba laloky čepele tak. Podle připojení listů na stonek rozlišujeme: list řapíkatý s dobře vyvinutým řapíkem (bříza bradavičnatá). aby si navzájem nestínily. kde v přeslenu jsou listy vyrůstající v kružnici z téže uzliny. Někdy bývají vstřícné listy proti předcházejícímu páru pootočeny o 90°. Tyto listy nazýváme křížmostojné (pryšec křížmolistý). Listen je listový útvar. Květ je rozmnožovacím orgánem vyšších rostlin. což jsou samčí tyčinky a prašníky a samicí plodolisty. 6 Typy složených listů mnohodetné Podle postavení listů na ose stonku rozlišujeme listy: vstřícné. Pochva vzniká ze spodní části listového základu a zpravidla ochraňuje a halí úžlabní pupen. přeslenovité. střídavé. list srostlý má spodiny čepelí vstřícných listů srostlé (štětka soukenická). Původní stonkové části pak odpovídá květní lůžko. S Typy postavení listů na stonku Pod pojmem palisty rozumíme párovité výrůstky na bázi řapíku. Přesleny mohou být trojčetné (jalovec obecný). kde listy vyrůstají jednotlivě a bývají postaveny v tzv. list objímavý v podstatě stonek objímá (mák setý).přetrhovaně pětičetné é p lichozpeřené sudozpeřené lichozpeřené trojčetné Obr. u kterého sbíhá čepel částečně dolů po stonku (divizna velkokvětá). které někdy (u krytosemenných rostlin) srůstají a vytváří pestík. genetické šroubovici (vrbka úzkolistá). list sbíhavý. že stonek listem jako by prostupoval (zimolez kozí list). 7 Některé tvary připojení listů na stonek 34 . kde listy vyrůstají v párech proti sobě (vrbovka málokvětá). 35 řapíkatý přisedlý sbíhavý objímavý Obr.

pyskatou (šalvěj lékařská). šafrán setý). čnělky a blizny. Květní obaly jsou tvořeny buď volnými lístky. obyčejně barevnou korunu (měsíček zahradní). kdy mluvíme o květech volnoplátečných. nálevkovitou (durman obecný. nebojsou lístky spolu srostlé a pak jde o květy srostloplátečné. baňkovitou (medvědice léčivá). jazykovitou (obvodové květy v úboru heřmánku pravého). řepicovitou (brčál barvínek). šafrán setý). kolovitou (divizna velkokvětá). Podle tvaru květů nebo okvětí rozlišujeme u srostloplátečných korunu: kulovitou (brusnice brusinka). Podle polohy semeníku vůči květním obalům a tyčinkám rozlišujeme semeník spodní.Květní obaly jsou buď tvořeny lístky stejného tvaru a velikosti (ocún jesenní. 10 Poloha semeníku 37 polospodní Obr.9 Tvary srostloplátečných květních obalů (korun) 36 . skládající se z nitky aprašníku. ze kterého včely sbírají pyl. nebojsou rozlišeny ve vnější zelený kalich a vnitřní. kyjovitou (kostival lékařský). Ten se skládá ze semeníku. kulovitá baňkovitá zvonkovitá nálevkovitá trubkovitá jazykovitá kyjovitá řepicovitá \ ^ / kolovitá pyskatá svrchní spodní Obr. zvonkovitou (zvonek klubkatý). polospodní a svrchní. trubkovitou (středový terč v úboru heřmánku pravého). Samčím pohlavním ústrojím jsou tyčinky. Volnoplátečné květní obaly jsou buď pravidelné nebo souměrné. Plodolisty jsou samicím pohlavním ústrojím a u krytosemenných rostlin srůstají v pestík.

u plochých tvarů pak od středu směrem k okrajům. šiška a šištice. a ta bývají jednoduchá nebo složená. ořešák královský). Rostliny. ale má převislou a chabou hlavní osu (vrba bílá. kdy jde v podstatě o klas. Květy jsou často sdruženy v soubory. takže květy jsou víceméně v jedné rovině (starček obecný) okolík je podobný chocholíku. jsou buďjednodomé. dvouramenný vrcholík čili vidlan se větví stále vstřícně dvěma postranními osami stejného řádu. Stavba květuje pro jednotlivé skupiny rostlin charakteristická. Okolík se často rozrůstá na řadu dceřinných okolíčků. které mají jednopohlavné květy. má však silně zkrácenou hlavní osu s krátce stopkatými květy (jetel luční). Je to jednoduché květenství s nejdelším hlavním stonkem. Pro naše potřeby není tak citlivé určení jednotlivých podrobností nutné. kukuřice setá. blín černý). kdy z hlavní osy vyrůstají v úžlabích listenů stopkaté květy (celík zlatobýl. která se podobá klasu. palice vzniklá z klasu ztloustnutím hlavní osy (puškvorec obecný). úbor je tvořen rozšířeným květním lůžkem. rakytník řešetlákový. často hustě nahloučené (jitrocel kopinatý). kdy pestíkové i tyčinkovité samostatné květy jsou na téže rostlině (kukuřice setá. chmel otáčivý. že postranní osy nepřerůstají osu hlavní a květy rozkvétají postupně zdola nahoru. Vrcholičnatá (cymózní) květenství mají postranní osy delší než osu hlavní a rozkvétají shora dolů. Květy. čeleď. chocholíkje odvozen od hroznu prodloužením postranních os.Většina krytosemenných rostlin má oboupohlavné květy. obsahují pouze pestík nebo pouze tyčinky (nahosemenné. který se podobá palici. klas. Hroznovitá (racemosní) květenství jsou charakterizována tím. které jsou jednopohlavné. a proto se jím v této knize nebudeme zabývat. které jsou velmi charakteristické pro ten či onen rod. bříza bílá. Rozlišujeme: jednoramenný vrcholík se větví pouze jednou postranní osou a podle směru větvení (pohled v geometrickém nárysu) rozeznáváme: vějířek (kosatec bledý). kdy jednotlivé rostliny mají buď pouze samčí nebo pouze samicí květy (jalovec obecný. kde postranní květy jsou přisedlé. klanopraška čínská). šroubel (třezalka tečkovaná). chmel otáčivý). případně i druh. Dolní jsou mohutné a k vrcholu se postupně zjednodušují a zkracují (šeřík obecný. jde o typické květenství čeledi miříkovitých (Apiaceae). které tedy obsahují jak tyčinky. srpek (mečík obecný). případně u plochých květenství od obvodu směrem ke středu. nesoucí kratší. tak i pestík. mezinárodně platnými květními vzorci a diagramy. jehož vřeteno a podpůrné listeny drevnatej í (borovice lesní). Tyto soubory nazýváme květenství. rybíz černý nebo červený). 38 strboul (hlávka). jehněda. Je typický pro čeledě hvězdnicovitých (Asteraceae) a může být silně klenutý (heřmánek) až po zcela plochý (slunečnice roční). a nebo dvoudomé. Tato květenství podle vzájemné délky os a způsobu větvení dělíme na: hrozen. 39 . ze kterého vyrůstají přisedlé květy. mnohoramenný vrcholík. ale všechny osy vyrůstají z jednoho místa. vijan (kostival lékařský. a proto se v odborné botanické literatuře znázorňuje smluvenými. což je typické například pro čeleď silenkovitých nebo mořenovitých. dříve okoličnatých (Umbelliferae). vinná réva). rozvětvené postranní stonky. topol černý). kopřiva dvoudomá. případně značkami. lata je vlastně tvořena hroznem hroznů. který je v podstatě základním typem a má vedlejší osy opět vrcholičnatě rozvětvené (černý bez).

malvice. dvousemenné (réva vinná). rajčata. tykev. Malé peckovice se nazývají peckovičky (řešetlák počistivý). Jednu jsme již naznačili pod názvem lata. jsou dužnaté plody vzniklé zdužnatěním tzv. vzniklá srůstem dolních částí květního obalu a tyčinek. jeřáb. rybíz). pukavé . ale mohou být i vícesemenné. v oplodí. češule. třešně). Plody rozeznáváme dužnaté. meloun). Suché plody mají oplodí pergamenovité. nerozlíšené od středního. Stěny semeníku se změní v oplodí (například vlašský ořech dozrává v zeleném obalu. hrozen vijanů (kaštan koňský neboli jírovec maďal) nebo složený klas (klas klásků) například u obilnin apod. Současně s přeměnou vajíček v semena se semeník přetváří v plod. Dužnaté plody mají střední oplodí dužnaté. v době zralosti někdy vysychající. vlastní ořech je plod a jeho jádro tvoří semeno). Sem patří: bobule kde vnitřní oplodí je dužnaté. jak je tomu například u čeledi růžovitých. kam patří vedle jabloně ještě hrušeň. 11 Příklady schematických tvarů hroznovitých a vrcholičnatých květenství 40 . mnohosemenné (okurka. jež bývají obyčejně jednosemenné.nebo vícesemenné. s více až mnoha semeny.nepukavé. Vnější oplodí je blanité až korovité. což je pohárkovitá dolní část květu. vícesemenné (borůvky.Shora uvedená jednoduchá květenství se často sdružují do složitějších forem. Plod a semena tvoří finální část vývoje rozmnožovacích orgánů rostliny. Dále může jít například o chocholík úborů (řebříček obecný). pecku (švestky. hloh a další. poltivé nebo rozpadavé. 41 strboul hrozen klas K úbor chocholík O A lata okolík Obr. peckovice. kde vnitřní oplodí je kamenné a tvoří tzv. a na nepukavé. kožovité nebo kamenné a dělí se na pukavé. Malvice jsou typické pro podčeleďjabloňovitých. kdouloň podlouhlá. a sice jednosemenné (jmelí bílé). suché jedno.

brukev černohořčice. děrami (mák setý). případně příchytné háčky (lopuch). které jsou typické pro čeleď brukvovitých. které vzniká po oplození souboru samostatných pestíků v květu. například pro kmín obecný. kokoška pastuší tobolka. silenka nadmutá). česnáček obecný). Patří mezi ně: měchýřky. Někdy se hovoří o souplodí. oves). který se v době zralosti příčně rozpadá v jednosemenné části (ředkev setá. Boraginaceae). dymnivka dutá). nebo okoralé s přirostlými pluchami. arašid). měsíčnice roční). tobolka. spojené sloupkem. k nimž patří všechny obilniny. čičorka pestrá.Pukavéplody v době zralosti pukají a uvoňují tak semena. a jsou vícesemenné (hořčice bílá. které vznikají rozdělením původně dvouplodolistého semeníku ve čtyři části. Patří sem jednosemenné: nazka s blanitým až kožovitým oplodím (slunečnice roční). tvrdky. což jsou obalové části květu (ječmen. který má tvrdé. 42 poltivý plod. lusky. pivoňka lékařská). ale může se otevírat i nepravidelně. Otevírá se zuby (kohoutek luční. šešule. která se ve zralosti poltí na dvě nažky. Typické pro čeledi hluchavkovitých a brutnákovitých (Lamiaceae. v době zralosti se neotevírají a od mateřské rostliny se oddělují buď celé. plochý plod slézovitých rostlin. ve kterém je volně uloženo semeno (líska obecná). struk.nebo vícesemenné. fenykl obecný a bedrník anýz. dvojnažka. kam patří například „chlebíček". šešulka dvojnažka lusk šešule x> tobolka oříšek Obr. které pukají jedním švem na místě srůstu okrajů plodolistu (oměj šalamounek. šešulky. které pukají dvěma švy. víčkem (blín černý). u níž je oplodí srostlé s osemením. nebo zobanovitý plod kakostovitých. je typická pro čeleď miříkovitých (Apiaceae). tvořeným semeny a zdřevnatělými plodolisty. Někdy mají nažky „létací výrůstky" (jasan ztepilý. bříza pýřitá) nebo péřovitý chmýr (pampeliška lékařská). Taktéž šišky jehličnanů jsou vlastně plodenstvím. Soubor plodů z celého květenství se nazývá plodenství. které jsou vlastně zkrácenými šešulemi (penízek rolní. oddělenými navzájem blanitou přehrádkou. například slunečnicový „talíř" je tvořen plodenstvím nažek. Nepukavé plody jsou jedno. takže vznikají oddělené chlopně (hrách setý). což je plod z více plodolistů a je jedno. skulinami (šťavel kyselý).nebo vícepouzdrý. což je dvouplodolistový plod. řeřišnice luční. 12 Tvary některých suchých plodů (pukavých a nepukavých) 43 . chlopněmi (lnice květel. Obilky mohou být nahé (pšenice nebo kukuřice). obilka je vlastně nažka. oříšek. například souplodí nažek na zdužnatělém květním lůžku jahodníku nebo souplodí peckoviček u maliníku. drevnaté oplodí. Pukají dvěma chlopněmi. nebo se rozpadávají v části s uzavřenými semeny. Je typická pro trávy.

hned když sejde rosa. sbírejme kořeny při maximálním úbytku Měsíce. například zapařením choulostivých částí byliny. abychom neblokovali zemědělskou půdu. se většinou sbírají v době květu. Největší nebezpečí hrozí během teplých dnů. pro koho je chceme sbírat . nikoli však z umělých hmot. Kořeny a kůry obyčejně sbíráme na podzim a na jaře. na kterém byliny sbíráme.zda pro sebe či pro výkup. nebo k večeru či večer. • Snažíme se nesbírat více druhů najednou.4. • Věnujme velkou pozornost přepravě nasbíraných bylin.1 Sběr léčivých rostlin Rozhodneme-li se pro sběr léčivých rostlin. SUŠENI A PESTOVANÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN 4. • Při sběru se nezdržujme vybíráním trávy a mechanických nečistot. mnohdy i velice nepříjemným. pak je zcela mimovolně sbíráme pozorně. Kořeny volně rostoucích trvalek však sbíráme až ve druhém nebo třetím roce. Ale některé byliny se musí sbírat před rozkvětem. • Nesbírejme byliny v těsné blízkosti továren. skladování apod. měli bychom pečlivě dodržovat následující obecně platná pravidla. na kterých sběr provádíme. • Důležité je i místo. V krajních případech pečlivě prověřme ochranné lhůty. rušných komunikací apod. musíme počítat s menším výnosem. Někdy je dokonce výhodnější pročistit sběr až po usušení.. v polostínu a ve stínu. a tím se droga znehodnotí. • Nejprve se důkladně seznámíme s bylinou. nebo sběru podzimního (po zavadnutí natě). v závislosti na stanovišti. která platí samozřejmě i pro sběr pro vlastní potřebu. • Měli bychom dodržovat i doby sběru v průběhu roku. protože trhané v plném květu při sušení „dozrávají". • Cibulky sbíráme vždy po odkvětu rostliny. nebo\ po dešti. 44 • Nesbírejme byliny z chemicky ošetřovaných ploch. Sbíráme-li byliny pro sebe nebo pro své blízké. Ponechme vždy několik jedinců na místě sběru nebo několik listů na velkých rostlinách. Například květy celíku zlatobýlu nebo vrbovky úzkolisté zpápěří. • Byliny také nesbíráme do igelitových sáčků. 45 . ZÁKLADY SBĚRU. Hlízy sbíráme během květu rostliny. Při sběru se obecně nedoporučuje používat umělé hmoty. • Byliny nesbíráme za deště nebo bezprostředně po dešti. jiné zase odpoledne. že některé byliny můžeme zapařením znehodnotit třeba za pouhou hodinu. Nezapomínejme na to. nejlépe když nadzemní část poněkud ovadne. že podzimní sběr drogy poskytuje poněkud horší kvalitu než sběr jarní. ale buď brzy ráno. kterou chceme sbírat. U mnoha z nich se obsah a účinnost obsahových látek velice mění. u nichž sbíráme natě. abychom pak nebyli zklamáni celkovým konečným nezdarem. ale také s jejími požadavky na sběr. • Většina bylin má specifické požadavky na dobu sběru v průběhu dne. ale obecně se předpokládá. • Pokud nemůžeme u sběru kořenů dodržet pravidlo jarního sběru (před rozkvětem). protože může poměrně snadno docházet k záměnám. • Listy můžeme sbírat během celé vegetační doby. což jistě neplatí naprosto bezvýhradně. Nejvhodnějšími přepravními prostředky jsou košíky nebo řídké. sušení. • Pokud u pěstovaných trvalek sbíráme kořeny už po roce. pečlivě. musíme si především uvědomit. Některé musíme sbírat ráno. • Pamatujme na ekologii a uchování druhu byliny. Prakticky rozlišujeme místa na slunci. dokonce se dá říci s láskou. pokud možno v noci. hlavně s jejími typickými rozlišovacími znaky. Byliny. Doma to zvládneme rychleji a neztrácíme čas vhodný a cenný pVo sběr. Protože při sběru pro výkup obyčejně takový přístup nemáme. vzdušné tkaniny.

Volíme vždy mladší jedince. u listů a natí 1:5 až 1:6. Používá se pyramida. sesýchacím poměrem. přičemž vrcholy natě (kvě47 . • Kořeny a oddenky na místě jen zhruba očistíme a doma je pak omyjeme.třeba jen při mírném nedodržení zmíněných zásad .východ a byliny se ukládají v jedné třetině její výšky. nebo šlo o předchozí zapaření. To se provádí jen s bylinami suchými. nýbrž sbíranou část uřízneme nebo ustřihneme. kyticích a svazcích. Velmi vhodné je použití sítových stojanů. zejména když nemáme jistotu. 4. drcení. Obracíme opatrně. Velmi vhodné je sušení na šňůře. jde o hrubé znehodnocení a takovou drogu musíme vyřadit. jako například ostropestřec mariánský. plesnivé. Z rostlin . ve věchtech. jejíž rozměry jsou dány základním vzorcem a = V2 • T T V .2 Sušení léčivých rostlin Sušení musíme věnovat velkou pozornost. Sušíme-li přirozeným teplem.už nikdy a nijak kvalitní drogu nezískáme. Kořeny sušíme nejlépe vcelku neboje pouze rozpůlíme. zda získaná droga bude kvalitní nebo znehodnocená. Cibule nepereme vůbec. Často se však plody i semena nechávají dozrát uložené v suchém a teplém prostředí. abychom drogu zbytečně nedrolili. Pro sušení bylin by mělo platit několik následujících zásad: • Máme-li možnost. nožů. abychom například nevytrhli mělké kořínky (rosnatka okrouhlolistá. Při sběru nadzemních částí postupujme obezřetně. pomocí různých zařízení. Optimální teplota při sušení se pohybuje od 30°C do 45°C a tuto hranici by neměla překročit. • Není-li to výslovně předepsáno. 46 volíme podle možnosti prostory s mírným prouděním vzduchu (průvanem).• Kůru loupeme na jaře před rašením nebo potom na podzim po opadnutí listů. Léčivé byliny s jejich části po usušení nazýváme drogou. použijme umělé teplo při zajištění dostatečného proudění vzduchu. sušíme byliny ve stínu. Jestliže se do pěti hodin na stěnách sáčku objeví jemný opar z kondenzovaných vodních par. které umožňují proudění vzduchu nejen nad. Jestliže lodyha drevnatí. u plodů podle okolností až 1:10. Dále se nedoporučuje úprava (řezání. ale můžeme obracet i častěji. Ten je u kůr a kořenů 1:3 až 1:4. ale pouze studenou vodou. sušené v menším množství. protože právě zde se většinou rozhoduje o tom. kde a je délka strany základny a v výška pyramidy.jih . zeměžluč menší). Samozřejmě i zde jsou možné výjimky. • Jestli při sušení droga zhnedne nebo dokonce zčerná. speciálních řezaček apod. • Dokonalé usušení drogy kontrolujeme tak. Osa uložených bylin musí kopírovat směr jih . u starších stromů olupujeme raději silnější větve. Chyba byla v každém případě ve špatném sušení. Pyramida se nasměruje stranami sever .) nebo napadené škůdci. barevně změněné (zčernalé apod. provádět sušení v pyramidě. • Při sušení musíme počítat s výrazným úbytkem hmotnosti sušeného materiálu. zejména u drogy pro vlastní potřebu. pak sbíráme část natě nad zdřevnatělým místem. • Listy sbíráme obvykle i s řapíkem. Tato ztráta se vyjadřuje tzv. nejlépe na čistých papírech. • Sušení urychlíme obracením sušeného materiálu asi ve dvou třetinách sušicí doby. že dozrají venku. která jednak obsahuje vždy nějakou vlhkost a jednak na změny vlhkosti citlivě reaguje.západ . není sušení ještě u konce. ale pokud možno ne na zemi. • Velice doporučujeme. například šípky sesýchají v poměru 2:7. • Květy sbíráme raději začátkem rozkvětu. ale i pod sušenými bylinami.sever. Byliny s tuhými lodyhami raději netrháme. v tenké vrstvě. • Ze sběru vylučujeme byliny nahnilé. lámání) bylin před jejich usušením. u květů 1:7 až 1:8. plody a semena až po jejich dozrání. I zde ovšem platí zákon individuality. že zhruba 50 g sušené drogy dáme do igelitového sáčku a ten pevně uzavřeme.

Drogy. které jsou velmi hygroskopické. 48 Životnost či spíše účinnost dobře uskladněných drog se udává v průměru dva roky. Uskladněné drogy musí být ovšem dokonale suché a stejně suché by měly také zůstat. protože nepříznivě ovlivňují aromatickou složku drogy. • Nikdy neskladujeme v jednom obalu více druhů nebo částí drog. 49 . • Pro skladování drog pro vlastní potřebu se doporučuje již zmíněná pyramida. Platí to například pro květ akátu bílého. • Při skladování ve velkém užíváme většinou papírové nebo jutové pytle. ale i jakost zeminy. Velice se proto doporučuje prozkoumat možné klimatické podmínky. „tvrdé" drogy. Technologie pěstování se samozřejmě přizpůsobuje ploše a způsobu pěstování. protože droga není chráněna proti vlhkosti. což jsou především drogy květové. ovšem vyžadují naprosto jiné podmínky ošetřování. • Drogy skladujeme v suchu. ale i přesně označit. takže se řada bylin pěstuje. ve tmě a v poměrném chladu. ale například i extrémní klimatické podmínky. kde ovšem musíme čas do času drogu provětrat. se skladují ve vlhkovzdorných plastových obalech nebo v obalech impregnovaných. nejrůznější škůdci. čili u malopěstitelů bude vypadat jinak než v zemědělských podnicích. a proto musíme dodržovat určité zásady: • Při skladování v malém. ale i přímých spotřebitelů. Tyto drogy je možné u nás pěstovat překvapivě hojně.ty) by měly ležet na severu. 4. protože mohou nastat značné rozdíly. aby nedošlo k záměně. kořeny a kůry. Pro pěstování bylin platí taktéž několik základních podmínek: • Před vlastním rozhodnutím o pěstování některé rostliny.lepenky. proti ztrátě aromatických látek apod. a proto i použité papírové krabice mohou být jen z tvrdého papíru . v našich podmínkách sejí daří a zachovává si mimořádnou účinnost. Jejich označení musí být mimořádně pečlivé. které obsahují silně těkavé oleje. jako jsou dřeva. Nejvyšší životnost mají tzv. nevznikají jedovaté kysličníky někdy při sušení obvyklé a navíc byliny bezpečně uschnou i při velké relativní vlhkosti v místě uložení pyramidy. • Dříve většinou doporučované a oblíbené skladování v plátěných pytlících příliš nedoporučujeme. ať už jsou to různé choroby rostlin. zvláště na velkých plochách. protože na pěstitele čeká řada nejrůznějších překážek. sotva vydrží do další sklizně. nejlépe ve skleněných tmavých nádobách nebo v plechových krabicích. případně žoky a nově i kontejnery. 4.4 Pěstování léčivých rostlin Již velice dlouho nestačí sběr volně rostoucích rostlin pokrýt potřebu nejen farmaceutického průmyslu. zásadně doporučujeme byliny hermeticky uzavřít. Takovým příkladem může být pěstování parchy saflorové (Leuseum rhaponticum Iljin). většinou pro vlastní potřebu. je vhodné prostudovat dostupnou odbornou literaturu. Plastové obaly ale nejsou vhodné pro drogy s vyšším obsahem silic.3 Skladování léčivých rostlin Skladování bylin -jinak také vegetabilních drog -je důležitou oblastí. Drogy je nutno nejen oddělit. To samozřejmě neplatí zcela obecně a účinnost bylin se raději určuje individuálně. Zcela specifickou oblastí je pěstování drogy cizokrajné. která není součástí naší běžné květeny. Některé „měkké" drogy. Prostředí pyramidy je absolutně sterilní. která je velmi přizpůsobivá. • Zcela odděleně musíme skladovat drogy jedovaté nebo zvlášť silně a razantně působící. ale i pro siličnaté drogy. záludností a vlivů. U exotických rostlin jsou velmi nebezpečné zejména prudké teplotní změny v jarních měsících. ale i některé natě nebo listy. například nať přesličky rolní nebo list medvědice lékařské.

protože pro takové pěstování se vesměs používají rostliny siličnaté. nebo oměj šalamounek (Aconitum napellus) s mimořádně účinným. Typickými představiteli jsou například rulík zlomocný (Atropa belladonna) s nejdůležitějšími alkaloidy atropinem a scopolaminem. Vlastní funkce alkaloidů není zatím ještě plně objasněna. ale také bělotrn kulatohlavý s nejedovatým echinopsinem. vyskytují se obvykle ve skupinách příbuzného charakteru a většina z nich je jedovatá. v čem je pravá příčina. správné technologii od osevu přes ošetřování během růstu až po vlastní sklizeň. Používá se zásadně kvalitní. Nezapomínejme však na to. Glykosidy jsou v mnoha případech látkami prudce působícími. Takto můžeme pěstovat samozřejmě pouze rostliny.. kůra a kořeny. ale také jiné. třeba na balkonech nebo někdy i přímo v pokoji. Při nedostatku vhodných prostorů můžeme některé byliny pěstovat i v kořenáčích. • Velkou pozornost věnujme přípravě půdy. Vlastní působení komplexů glykosidů je obyčeně určeno charakterem aglykonů. To je zvlášť důležité. která se do kořenáče mírně natlačí. ale také mimořádně jedovatým aconitinem. nakypřená půda. • Chemické přihnojování a chemické ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům užíváme minimálně a jen v krajních případech. například různými alergiemi. které se z neznalosti nedají ničemu přiřadit a řeší se nejrůznějším způsobem. Glykosidy se snadno rozkládají kyselinami a některými enzymy. ZÁKLADNI UCINNE OBSAHOVÉ LÁTKY Alkaloidy jsou látky alkalické povahy. Přitom důsledně dodržujeme ochranné lhůty. až jedovatými. V molekule mají vždy jeden nebo více atomů dusíku. Patří mezi prudce působící látky. biochemicky odvozené od aminokyselin. ale také na možnost a efektivnost odbytu hotové drogy. aniž bychom přišli na to. hlaváček jarní a další). Často totiž vznikají potíže. listy. rýmou nebo dýchacími potížemi. Největší obsah alkaloidů mají rostliny těsně před rozkvětem nebo v začátku květu. Na alkaloidy nejbohatšími částmi jsou semena. květy mají obsah výrazně menší. Glykosidy patří k rostlinným stavebním látkám a vznikají vazbou cukerné složky na necukernou látku zvanou aglykon nebo také genin. zatímco aglykony bývají velice rozmanité. Většinou se neužívají žádná umělá hnojiva ani žádné ochranné prostředky. papaverinem a codeinem atd. vyskytují se pouze v podobě solí organických kyselin. 5. Cukernou složkou může být glukóza. Nezapomínejme ovšem na dostupnost a kvalitu osiva. Proto musíme volbu pečlivě uvážit a pak rostlinu také sledovat. Tak například fenolové glykosidy působí antirevmaticky nebo pro desinfekci močových cest (vrbová kůra). Málokdy nacházíme v rostlině jen jeden alkaloid. Rostliny ovšem musí mít dostatek vláhy. tepla a světla. Glykosidických vazeb je velká řada a prakticky všechny jsou nedo51 50 . volbě vhodného nářadí. které příliš nevyrostou. dále například mák setý (Papaver somniferum) se známými alkaloidy morfinem. některé steroidní glykosidy mají mohutný účinek na srdeční sval a říká se jim „srdeční glykosidy" (náprstníky.• Po zvážení těchto zjištění volíme pak vhodnou rostlinu nebo druh. nebo rostliny. složitější cukry. V rostlinách obyčejně nejsou volné. antrachinové mají účinek projímavý (kůra krušiny). které nemohou svým aromatickým působením negativně ovlivnit své okolí. že i pokojové rostliny je nutné občas „provětrat" venku.

protože snižuje srážlivost krve. Kumariny jsou laktony kyseliny kumarinové. Silice neboli éterické oleje jsou vysoce aromatické a také těkavé rostlinné látky. Dolejšího. květ divizny velkokvěté. lipový květ. Dobře se však rozpouští v etanolu. 53 . jsou nejvýznamnější zejména účinky antisklerotické a pak kladné působení na pružnost a pevnost cévních stěn i zlepšování jejich prostupnosti. ve kterých jsou rozpuštěny: Proto je lze použít jako výborná diuretika a expectorantia. nať pohanky. flavonoidy nebo saponiny. nať přesličky rolní a nať průtržníku lysého. Podle chemické struktury je dále dělíme na flavony. Mezi takové patří třeba brambořík evropský (Cyclamen europaeum). Při nitrožilním podání ovšem způsobují hemolýzu krve.konale prozkoumané. ale i list jitrocele kopinatého a kořen lékořice lysé. Výrazně snižují povrchové napětí kapalin. Ve vodě nejsou obyčejně rozpustné a ani se s ní nemísí. které se pak snadněji vykašlávají. Mezi saponinová diuretika s desinfekčním účinkem patří list břízy. Saponiny jsou taktéž látky glykosidní povahy. protože jejich působením dochází k devastaci ledvinového parenchymu. Tato látka působí sedativně. Protože nejvíce kumarinu nalézáme v semenech a kořenech. a proto se nově také označují jako bioflavonoidy. Nově se hovoří i o kancerostatickém působení některých flavonoidů. Ve vyšších dávkách způsobuje úporné bolesti hlavy a působí i toxicky na játra (komonice lékařská). Například 10 kapek silice z listu chvojky klášterské (Juniperus sabina) je možno považovat za smrtelnou dávku i pro dospělého. kdy vlastně dochází k uvolňování hemoglobinu z červených krvinek do tekutého prostředí. vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) nebo koukol polní (Agrostemma githago). květ černého bezu a všechny drogy z hlohu. Některé saponiny mohou ovšem být toxické i při podávání ústy. I. především pro jejich protektivní a regenerační účinek na stárnoucí organismus. Na vzduchu snadno oxidují a pryskyřičnatějí. expektorantia. katechiny atd. derrivantia a pro úpravu aroma i chuti čajových směsí. Mezi typické flavonoidní drogy patří třeba kořen jehlice trnité. dále účinek močopudný a uroseptický. Některé z nich řadíme mezi prudce působící látky. flavonoly. Silice nejčastěji nacházíme v květech. spasmolyticky a protitromboticky. Mají výrazné biologické účinky. připraveného českým výzkumným pracovištěm pod přímým vedením doc. Protiplísňové působení vykazuje kořen přestupu (Radix sarsaparillae). flavanony. Látek odvozených od kumarinu je velké množství a nejhojněji se vyskytují u rostlin čeledi miříkovitých (Apiaceae). Z expektoračně působících saponinových drog nelze opomenout květ prvosenky jarní. Z mnoha biologických účinků. vznikla teorie. vlastních flavonoidům. který se při vnitřním užívání osvědčil i jako pomocný lék při lupénce. Základní kumarin je laktonem kyseliny cis-hydroxiskořicové. protože 52 snižují vazkost hlenů. lidově zvaný „sladké dřevo". antiflogistika. jakož i další. Na druhé straně mají některé saponiny významný účinek proti houbám a plísňovým onemocněním. diuretika. Mimoto je prokázán regenerační účinek na jaterní tkáně. nať routy vonné. že tyto látky usměrňují růst a klíčeni rostin. v éteru i jiných organických rozpouštědlech. Některé z nich působí i jako významná spasmolytika a všechny pak obecně jako geriatrika. Terapeuticky se využívají jako antiseptika. ale mohou být obsaženy ve všech rostlinných částech. Flavonoidy jsou fenolické látky s vlastnostmi podobnými vitamínům. antokyanidiny. například kumariny. Mezi glykosidy můžeme zařadit i látky vedené jako samostatné. Saponin je i součástí protinádorového léku Irisap.

kam patří například duběnky a listy ořešáku. například z jedle douglasky. Balzámy jsou medovité konzistence. kořen kramérie trojmužné (Radix ratanhiae) a některé další. Naproti tomu existují čeledi s minimálním obsahem tříslovin jako například prvosenkovité (Primulaceae) nebo i čeledi zcela bez tříslovin jako například makovité (Papaveraceae) nebo brukvovité (Brassicaceae). hojivý i anestetický. mezi něž patří známá bergamotová silice. kořen celeru). schopné vytvářet s bílkovinami nerozpustné sloučeniny. list řepíku lékařského. Občas se v literatuře vyskytuje i název „klejopryskyřice". Drogy mohou působit i jako protijed při alimentárních otravách (otravy potravou). U dvouděložných jsou však čeledi vysloveně tříslovinné. Nejznámějšími balzámy jsou balzám peruánský. řimbaba starčkolistá). Dlouhodobé vnitřní užívání vyšších dávek tříslovin může ovšem vést k poškození jater. skořice obecná a jiné. balzám kopalový a myrha. kardamom obecný.diuretickým (plody jalovce. pelyněk pravý. což je obecná potíž nemírných pijáků červeného vína. vzniklý na rostlině po napadení hmyzem. kořen a semeno petržele. a která také bývá součástí náplastí. máta peprná). nať dobromysli obecné. který má účinek antiseptický. Toho se od nepaměti využívá při činění kůží. V medicíně je známá především klejopryskyřice Gummiresina asa-foetida. Balzámy a pryskyřice jsou svým chemismem i fyziologií velmi blízké silicím. 55 . užívaná k přípravě vonného čaje. Jednoděložné rostliny jsou na třísloviny obecně velice chudé. Kromě těchto stojí jistě za zmínku pryskyřice benzoová (Resina benzoe) se silným protizánětlivým účinkem a pak pryskyřice mastixová (Resina mastix). Pryskyřice jsou ve vodě prakticky zcela nerozpustné. získávaná z rostliny s půvabným názvem ločidlo neboli čertovo lej54 no. pryskyřice bývají většinou tuhé. . která se používá na tvrdošíjné ekzémy. Další siličnaté drogy se mohou používat jako anthelminitika (česnek setý.karminativním (fenykl obecný. chuti i vzhledu). kořen kozlíku lékařského. bazalka pravá. Mnoho siličnatých drog je zařazeno mezi koření. eukalyptus neboli blahovičník kulatoplodý). Třísloviny představují další skupinu látek.. badyán pravý. Podle chemické struktury třísloviny rozdělujeme na hydrolyzovatelné neboli galotaniny. protizánětlivý. kurkuma domácí. . mateřídouška obecná. list lichořeřišnice větší. Z hlediska chemického se jedná o bezdusíkaté látky. běžná třeba ve Francii. ve své syntetické podobě působí někdy alergicky. běžně se vyskytujících v rostlinných drogách. například růžovité (Rosaceae). ale zato se dobře rozpouštějí v organických rozpouštědlech.Podle účinku můžeme silice rozdělit na silice s účinkem: .expektoračním (bedrník anýz. gerániová a další. . což je pryskyřice s velkým obsahem klovatiny a slizu. mezi něž patří třeba dubová kůra.k izolaci a potírání poraněných míst. květ heřmánku pravého). yzop lékařský. . dále silice růžová. hřebíček kořenný. pepř černý. Z klasických klejopryskyřic je ještě poměrně známá Gummiresina olibanum čili kadidlo. Třísloviny nacházíme především v kůrách. Léčebně se svíravého (adstringentního) účinku tříslovin využívá pro zastavení krvácení. koriandr setý. list šalvěje lékařské. kmín kořenný. Klasickým příkladem jsou duběnky.desinfekčním (list myrty obecné. například zázvor obecný. dobromysl obecná. jiné jako corrigentia (pro úpravu vůně. Běžně se též užívají pryskyřice z našich jehličnatých stromů. ale také v listech a zejména pak v hálkách. květ levandule lékařské).sedativním (list meduňky lékařské. což je nápadný patologický útvar. jako antiseptické látky a také pro znecitlivení nervových zakončení. balzám toluánský. Balzám peruánský. a pak na nehydrolyzovatelné neboli katechiny.

pravý čajovník a mnoho dalších. což je zvláštní cukerná vazba na síru. kde hořké látky jsou v droze poměrně samostatné. česnek setý. Významným polysacharidem je také peptin. Jednoduché cukry jako glukóza a fruktóza slouží jako zdroje energie. ve studené vodě bobtnají a vytvářejí gely. kořen i květ proskurníku lékařského (ibišku). Známou slizovou drogu představuje například kořen kostivalu lékařského. a pak na další dvě skupiny. ve kterých je hořčina vázána na původní ostře chutnající látky. řepík lékařský. složitější polysacharidy vytvářejí stavební a zásobní látky. někdy ovšem i jako volné kyseliny. Fytoncidy jsou látky nejednotného charakteru. Glukokininy jsou látky svým účinkem podobné inzulínu. nať slézu léčivého. kávová. typu. který ovlivňuje sklerotizaci cév. Léčebně se využívají jako mechanické ochranné prostředky. skořicová. se podílí na příznivém účinku matečných rostlin na podporu látkové výměny. které jsou vytvářeny složitými cukry . jsou různorodé hořké látky. které působí antibiotický. cibule kuchyňská. Slizy vytvářejí s teplou vodou viskózni koloidní systémy. zvané také amara. například u šťovíku nebo v nati kopřivy. pak hovoříme o aromatických hořčinách (amara aromatica). ředkev černá. Polysacharid inulin (nezaměňovat s inzulínem ). v nati jestřabiny lékařské nebo ve vavřínovém listu. guanidin a jeho deriváty. lněné semeno nebo semeno pískavice (řeckého sena). tymián obecný. klovatiny vznikají jako výměšky při poranění rostliny. v listech borůvek. že zatímco slizy se v rostlinách vytvářejí samovolně jako 56 zásobní glycidy. Zpravidla bývá přítomen tzv. ale nalézáme je i v jiných částech rostliny. Tyto látky také regulují peristaltiku. kam patří například hořčiny pelyňku pravého. sloužící zejména k ochraně sliznic jejich pokrytím. ale druhotně přes zlepšené využití vlastního inzulínu. Vyrovnávají vnitřní tlak buněk. takže dovedou mírně snižovat hladinu krevního cukru. laktony anebo estery. pepř nebo i paprika. Terapeuticky působí velmi různorodě a často mají i mírný projímavý účinek. mezi nimiž lze rozdíl specifikovat tak. Můžeme je rozdělit především na hořčiny čisté (amara pura). které chutnají také velmi hořce. Hojně jsou obsaženy v dužnatých plodech. 57 . jakým je například zázvor. a tím vlastně usměrňují propustnost vody buněčnými membránami rostlin. obsažený například v kořeni omanu pravého nebo v čekance. isothiokyanát.Hořčiny. Hořčiny mívají laktonovou strukturu a nelze je tedy dost dobře zaměňovat za alkaloidy nebo glykosidy. jablkách či hruškách. Tuto skupinu známe dobře z orientálního koření. vznikající při metabolismu aminokyselin. Třetí skupinou podle typu vazby hořčin jsou hořčiny ostré (amara acrie). šťavelová a další. Klovatinu obsahuje například známá arabská guma a tragant. V obou případech jde o látky.polysacharidy. působí močopudně a podporují metabolismus organismu. Proto jsou indikovány hlavně u diabetů II. Glukokininy nacházíme například ve fazolovém lusku. Organické kyseliny nacházíme v rostlinách vázané jako soli. Sacharidy (cukry) jsou přirozenými produkty fotosyntézy. Patří mezi ně například kyseliny jablečná. Je-li hořčina navázána na látky vonné. upravuje poruchy zažívání (zejména ve vztahu k zácpě) a hodí se také na rosolovatění a tuhnutí marmelád. například kořen hořce žlutého. vinná. Mají široké terapeutické využití. Tyto drogy nesnižují obsah krevního cukru přímo. které hlavně příznivě ovlivňují činnost trávícího ústrojí. Slizy a klovatiny jsou látky. Nejčastěji se jedná o tzv. zeměžluči menší nebo puškvorce obecného. Jsou to dusíkaté látky. Známými fytoncidními rostlinami jsou například křen selský.

Některé rostlinné enzymy způsobují rozklad bílkovin. které v těle působí jako katalyzátory při nejrůznějších biologických reakcích. Proto se doporučovaly vyšší dávky u syntetického vitamínu než u vitamínu přírodního. Vitamíny jsou látky různé chemické struktury. který je složen z více než padesáti aminokyselin. a v tom případě působí jako inhibitor. Patří mezi ně například známý pepsin. Terapeuticky významný je také například polypeptid viscotoxin. Dělíme je na: . Tak například glukosidázy působí jako katalyzátor při štěpení polysacharidu apod. který reguluje trávení a zlepšuje peristaltiku. Donedávna se vědci domnívali. Bílkovinného charakteru jsou i enzymy.a vitamíny rozpustné v tucích . ale jejich účinnost je nižší. . že jsou nepoměrně účinnější než jejich syntetické napodobeniny. O rostlinných vitamínech je navíc známo. efektoru. nebo také tlumí. působí jako aktivátor. V přírodě se například vyskytuje pouze levotočivá forma kyseliny askorbové neboli vitamínu C. Pokud ovšem chceme enzymy efektivně využít. mandlový). Dnes už je ovšem známo. . Enzymy nazýváme podle mezinárodní nomenklatury a je pro ně vyhrazena koncovka -asa (áza). tedy surovém stavu. kdežto při syntetické výrobě vznikne kyselina askorbová zpola levotočivá a zpola pravotočivá. kakaový). 59 . Potom začali zastávat názor. Jejich účinnost závisí na teplotě. Naproti tomu vlhkým teplem nebo varem drogy při přípravě čajů se všechny enzymy spolehlivě zničí. který rozkládá odumřelou tkáň a působí detoxikačně. Vitamíny dělíme na vitamíny rozpustné ve vodě . například alkaloidů.vysýchavé (lněný. nebo trombin. Jsou to především protázy a proteinázy. ale že za jistých okolností může být i kancerogenní.nevysýchavé (olivový. a z vysokomolekulárni složky. Třeba nejjednoduší aminokyselinu glycin můžeme využívat při stavech chronické únavy a při svalové ochablosti. vedle toho ovlivňují i funkci brzlíku. Vhodným zdrojem je mořská řasa chaluha bublinatá. Léčebně se zpravidla využívají jako maziva nebo jako vehikula (pomocné látky) na rozpouštění jiných léčiv. zvané apoenzym. . Trioxin a trijodtyronin obsahují jód a tvorbou hormonů štítné žlázy ovlivňují její funkci.polovysýchavé (řepkový. Je proto dobře. rybí. a proto jsou obtížně stravitelné. Ten reakci podporuje. potřebné pro harmonický chod tělesného metabolismu. který se získává ze jmelí bílého. Enzymy se zúčastňují na většině životních dějů a pochodů a ve většině rostlin se nacházejí v poměrně velkém množství. fíky a ananas. stejně jako enzymy. glykosidů a vitamínů. Cystein má zase příznivý vliv na jaterní tkáň. které jsou obsaženy hojně v tro58 pickém ovoci jako papaya. Skládá se z nebílkovinné složky. Na bílkoviny je bohatá například sója. Šetrným sušením se sice většina enzymů zachová. že funguje pouze kyselina levotočivá a pravotočivá že je inaktivní. trypsin.Oleje a tuky jsou po chemické stránce sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. obsažený v muchomůrce zelené. Peptidy vznikají amidickým řetězením aminokyselin a podle počtu aminokyselin v řetězci hovoříme pak o dipeptidech. D a E. Aminokyseliny jsou základním stavebním materiálem bílkovin a mají význam i pro syntézu dalších metabolitů. tetrapeptidech atd. zvané koenzym.speciální (ricinový. Rostliny a jejich části jsou obyčejně na vitamíny bohaté. čili netečná.například vitamíny A. arašídový). že zejména v poslední době se vitamínům a jejich vlivu na lidský organismus věnuje velká pozornost. že to je nepodstatné. měli bychom přednostně používat byliny v živém. třeba ve formě šťáv.například vitamín C . Polypeptický charakter mají ale i silné jedy jako například amanitin. že pravotočivá forma nejenže není inaktivní. krotonový. které jsou. pH faktoru a na tzv. čalmúgrový). který ovlivňuje srážlivost krve. phallin nebo phalcidin. Bílkoviny mají velkou molekulu. Kpeptidům patří mimo jiné i inzulín.

menší polypeptidy bílkovinného charakteru a steroidy. ale značně ovlivňují účinnost hlavních účinných látek. ale zjistil. ve chmelu otáčivém. že zjištění této skutečnosti povede ke komplexnímu využívání rostlinných léčiv a k omezení užívání tzv. Hlavní ctností skutečného vědce by při vědomí této skutečnosti měla zůstat vždy pokora. Říkáme jim látky balastní. známých jako látky doprovodné. To. takže organismus je dobře vstřebává. včelí rouškový pyl a pak samozřejmě léčivé rostliny a jejich části. konopice bledožlutá. Z chemického hlediska je dělíme na deriváty aminokyselin. a to jak kladně. 61 . Zbývá jen doufat. které spíše působení vlastní drogy komplikují nebo jen prostě zatěžují organismus svou přítomností. Hormony jsou vlastně chemickými regulátory funkcí jednotlivých orgánů a jejich vzájemné souhry. Látky podobné dalším steroidním hormonům jsou v lékořici lysé. že celý komplex látek obsažených v droze působí mnohem účinněji a hlavně také vyrovnaněji než separované hlavní účinné látky. pivovarské kvasnice.Bohatým zdrojem vitamínů je především ovoce a zelenina. zaměřený na lékové komplexy. ale prakticky jsou tyto látky obsaženy ve všech rostlinách. oligopeptidy. Látky podobné ženským pohlavním hormonům jsou obsaženy například v lékořici lysé. draslíku a hořčíku. co vytvořila příroda a její Tvůrce. Hormony mají velký biologický účinek i při velmi nízkých koncentracích a jejich vyrovnaná hladina v krvi je základní podmínkou správné funkce celého organismu. v květu jeřábu ptačího. soli vápníku. Některé rostliny jsou na minerální látky sice bohatší. Jakkoli je tento poznatek z hlediska vědeckého výzkumu bylin zdánlivě nový. tak i záporně. patří po léta mezi jednu z hlavních zásad fytoterapie prováděné lidovými bylinkáři. kopírovat. což jsou většinou metabolické produkty. zaměřených jen na některé látky. že přírodu lze možná nesměle napodobovat. 60 Novější seriózní výzkum. kořeni jehlice trnité a rovněž v pivovarských kvasnicích. A konečně jsou v rostlinách nebo drogách zastoupeny i látky neúčinné. všechna rdesna). Kromě těchto hlavních účinných látek je ještě v rostlinných drogách celá řada dalších. Minerální látky jsou v rostlinách obsaženy zpravidla v organických vazbách. Známé jsou například kremičitany (přeslička rolní. jeho dobrého fyzického i psychického stavu. Podle našeho názoru to můžeme považovat za další „výchovný pohlavek" přírody naší moderní vědě a snad jednou dojde i k situaci. Samy o sobě jsou sice málo farmakologicky účinné. Látky podobné mužským pohlavním hormonům obsahuje včelí rouškový pyl nebo plod kaštanu koňského. nemůže člověk nikdy vyrobit nebo nahradit. Ve většině případů by se však bez nich nedosáhlo žádoucího účinku a v podstatě slouží jako nezbytné katalyzátory. rostlinných extraktů. že vědci konečně pochopí. kaštanu koňském. zbavené doprovodných a balastních látek. ale rozhodně ji nelze předělávat.

Je obecně známo. Již fa63 30. protože její projímavý efekt rozšiřuje účinnost směsi. = zkratka „recipe" = vezmi M. tím spíše se musím trefit".až na výjimky . upravujícím vůni a chuť. 3x denně sklenici nálevu Rp. Herba chelidonii M. určující léčebný účinek směsi. remedium constituens (vehiculum) je složkou.0 Tato směs je určená pro léčbu žlučníkových potíží. Je to jednak proto. zesiluje a rozšiřuje účinek směsi.ZÁKLADNÍPRAVIDLA FYTOTERAPEUTICKÉ RECEPTURY Bylinná čajová směs má mít následující složky: remedium cardinale (báze) je hlavní složkou. Na tomto místě je nutné uvést. nejlépe však jen jedno. To je ovšem veliký omyl.0 aa 10. že v dalším textu všech dílů tohoto Herbáře budeme dále . remedium adjuvans (adjuvantivum) je pomocnou složkou. frangulae Fol. pokud třeba i jen částečně umocňuje léčebný efekt. že nepředpokládáme. = da signa = vydej a označ (popiš) aa = stejným dílem (aa 10 = z každé 10) Hmotnost se zásadně udává v gramech.f.f. 62 . která doplňuje. Herba absinthii Cort. V této oblasti je zatím slabé místo při stanovování a používání správných čajových směsí.S.0 g a navíc i sám ovlivňuje činnost žlučníku. a jednak proto. Česká odborná literatura uvádí pouze tři typy složek čajových směsí a vynechává složku plnivou (vehiculum) s tím. species D. Krušinová kůra je zde jako adjuvantium. má vliv na tvorbu žluči i na její vylučování. List máty peprné je uznávaným korekčním činitelem. remedium corrigens (corrigentum) je složkou. upravující vůni a chuť připravovaného čaje. že by v možnostech většiny čtenářů a uživatelů Herbáře bylo vážení na desetiny gramů.0 g 10. menthae pip. že lidé se žlučníkovými potížemi mají sklon k zácpě. který vhodně a hlavně i mohutně posiluje účinek báze a směsi jako celku. = misce fiat (species) = smíchej. Pelyněk tedy určuje vlastní užití směsi. udělej (čaj) D. Lékař by uvedený recept napsal takto: Rp. který je osvědčeným lékem na žlučník. Příklad složení čajové směsi: nať pelyňku pravého krušinová kůra list máty peprné nať vlaštovičníku 30. jaké plnivo může být použito.uvádět hmotnostní údaje u bylin pouze v celých gramech. Uvedené rozdělení nám připadá mnohem názornější. • Čajová směs by neměla obsahovat více než dvě adjuvantiva. zlepšující její vzhled a podporující terapeutické poslání směsi. V takovéto receptuře splývá určení corrigentii a vehicula. Plnivým prvkem neboli vehiculem je nať vlaštovičníku.6.0 g 10. Často i poměrně zkušení fytoterapeuti stanovují počet bylin do směsí podle zásady „čím více bylin. a je velmi užitečné.0 g 10. že přímo z povahy čajoviny musí vyplynout. Pro sestavení čajových směsí platí několik pevných zásad nebo spíše logických doporučení: • Čajová směs by neměla obsahovat více než tři báze.S. nejlépe však pouze jednu. objemově zvětšující množství směsi. Bází je zde pelyněk. že jen výjimečně má (zejména ve směsích) význam údaj za desetinnou čárkou. bez označení.

V podstatě by neměla být nikdy 64 SI. od ďábla pochází. Ostatně už proslulý Paracelsus hlásal. z toho některé i vícekrát a v různých vazbách. extrakty a jiné tzv. které vylepšují celkové vlastnosti připravovaného čaje. kde by se měla udělat několikadenní přestávka. že množství jejich obsahových látek se asi nebude příliš lišit.. I když většina ostatních bylin není tak důkladně probádaná. Kúry se většinou aplikují na jaře a někdy i na podzim. Je třeba zachovávat trpělivost. abychom respektovali biologické cykly našeho organismu. fytoterapeutika mitte = mírně působící (meduňka lékařská). Takže třeba při čajové směsi o 15 bylinách může být spolu v interakci kolem jednoho tisíce účinných látek. Z hlediska účinnosti čajových směsí byliny vždy po 2 až 3 měsících obměňujeme. kratší než 30 dní. „A cožkoli jest navíc. ale vždy takové. takže to mohou být i různé barevné květy. ale ještě i krátce po jejím skončení. galenické přípravky. například atropin z rulíku nebo digoxin z náprstníku. Malá kúra by měla trvat 4 týdny. signalizující například. fytoterapeutika forte = prudce působící (náprstník červený). Přehledné rozdělení bylinných léčiv Fytoterapeutika jednoduchá = usušené byliny = vegetabilní droga (maliník obecný). velká pak 2 měsíce. což samozřejmě zdaleka nemusí být všechny. V praxi to znamená. Vždy by ale měly směs vzhledově zlepšovat. průměr pak činí 4 až 5 bylin ve směsi. Uvažme. Zde je tedy směs určována cíleně. Důležité jsou přitom pocity nemocného. Jedinou výjimkou je stanovování směsí bylin podle jejich obsahu prvků. • V prevenci anebo při periodicky se opakujících onemocněních je vhodné systematické uplatňování léčebných kúr. že třeba v heřmánku pravém vědci stanovili již 109 různých látek. Komplexy dělíme na: biofarmaka . nebo látky působící jako báze. Malý přehled bylinných drog podle indikačních skupin (Následuje na stranách 66 až 68).například tinktury. fenykl obecný. ale přesto by se při jejím stanovování mělo dodržovat několik zásad: • U lehkých onemocnění aplikujeme léčbu po dobu nemoci. Doba léčby Doba léčby by sice měla být volena individuálně. maliníku nebo ostružiníku. vždy aplikujeme léčbu ještě 30 dní po zdánlivém odeznění nemoci. ale i v tomto případě obyčejně nepřesahuje počet bylin číslo 7. • Jako korigující prostředky volíme drogy podle možnosti stejného terapeutického působení. přesto musíme předpokládat. Řekněme si k tomu něco bližšího. protože zde často dochází k recidivám. o kterém bude pojednáno ve zvláštním dodatku tohoto Herbáře.rář Sebastian Kneipp zdůrazňoval nutnost zjednodušení čajových směsí. bedrník anýz a dal• Jako vehicula volíme buď látky indiferentní jako třeba listy jahodníku." psal. kde jsou přítomny i infekce. 65 . • U onemocnění. Patří sem zejména drogy siličnaté jako máta peprná. • Vleklé choroby léčíme dlouhodobě a vždy stejně důkladně. fytofarmaka .izolované účinné látky z bylin.. kdy je organismus vystavován velkým změnám. aby počet drog ve směsi nepřesahoval magické číslo 7. že při takových kombinacích jde více či méně o kombinace „naslepo". která při tekových chorobách většinou chybí.

Látky ACIDA ADSTRINGENTIA ANACIDA (antacida) ANALEPTIKA ANALGETIKA ANTHELMINTHIKA ANTIANEMIKA ANTIASTMATIKA ANTIDEPRESIVA ANTIDIABETIKA ANTIEMETIKA ANTIFLOGISTIKA ANTIHAEMORRHODATIA ANTIHYDROTIKA ANTIKOAGULANTIA ANTIPURIGINOSA ANTIPYRETIKA (antifebritia) ANTIREVMATIKA ANTISKLEROTIKA DERMATOLOGIKA Prostředky žaludeční kyselinotvornés svíravé snižující kyselost žaludečních šťav povzbuzující základní životní funkce proti bolestem proti parazitům podporující krve tvorbu protiastmatické podporující náladu snižující hladinu krevního cukru tlumí nutkání na dávení protizánětlivé proti hemoroidům proti pocení zabraňují srážení krve proti svěděni protihorečnaté proti revmatismu proti kôrnatení cév kožní Příklad byliny zeměžluč menší dubová kůra hořec žlutý rozmarýn lékařský sporýš lékařský pelyněk pravý kopřiva dvoudomá podběl léčivý dobromysl obecná fazol obecný meduňka lékařská řepík lékařský lnice květel šalvěj lékařská komonice lékařská benedikt obecný lipový květ vrbová kůra jmelí bílé lopuch větší Látky DERRIVANTIA DETOXIRANTIA DIAPHORETIKA DIURETIKA EMETIKA EMMENAGOGA EMOLIENTIA EXPECTORANTIA FYTONCIDA GARGARISMA GASTROSEDATIVA HAEMOSTYPTIKA (haemostatika) HEPATIKA HORMONA HYPOTONIKA CHOLAGOLA CHOLERETIKA IMUNOSTIMULANTIA KANCEROSTATIKA KARDIOSEDATIVA Prostředky kožní dráždivé podporující vylučování jedů potopudné močopudné vyvolávající dávení regulující menstruaci změkčující podporující vykašlávání působící antibiotický kloktadla uklidňující zažívání tlumící krvácení jaterní hormonální snižující tlak krve žlučopudné podporující tvorbu žluči podporující obranyschopnost organismu (vlastní) protinádorové proti srdečním neurózám Příklad byliny česnek setý truskavec (rdesno ptačí) černý bez přeslička rolní kopytník evropský kontryhel obecný lněné semeno yzop lékařský cibule kuchyňská šalvěj lékařská chmel otáčivý černohlávek obecný ostropestřec mariánský kaštan koňský květ hlohu pelyněk Černobýl jablečník obecný třapatka nachová vlaštovičník větší buřina srdečník 66 67 .

1.05 .03 .2 g 1. »čistí krev« slizové protiprůjmové uklidňující tlumící kašel a sekreci tlumí křeče hořčiny.0 g 5-8g 100 .1 Všeobecné údaje a přibližné míry 1 pohár 1 šálek 1 sklenice 1 kávový hrnek 1 velký hrnek 1 kapka vody 1 kapka tinktury 1 kapka lihu 85% 1 kapka vína 1 kapka oleje 1 kapka sirupu 60 kapek vody 60 kapek tinktury 3 čajové lžičky KOŘENY Na špičku ostrého nože Na špičku kulatého nože 1 mocca lžička 1 čajová lžička 1 polévková lžíce NATE Na špičku ostrého nože Na špičku kulatého nože 1 mocca lžička 1 čajová lžička 1 polévková lžíce 0.07 g 0.Látky KARDIOTONIKA KARMINATIVA LAKTAGOGA (galaktagoga) LAXANTIA METABOLIKA (haemocatartica) MUCILAGINOSA OBSTIPANTIA (antidiarrhoica) SEDATÍVA SEKRETOLYTIKA (antitussica) SPASMOLYTIKA STOMACHIKA (amara) TUBERKULOSTATIKA URODESINFICIENTIA VULNEARIA Prostředky povzbuzují srdeční činnost.8 .05 g 0.022 g 0.014 g 0.0.125 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 . zpravidla toxické tlumí plynatost podporují tvorbu mateřského mléka projímadla podporují látkovou výměnu.0.056 g 20 kapek = 1 g 53 kapek = 1 g 63 kapek = 1 g 30 kapek = 1 g 45 kapek = l g 19 kapek = 1 g 1 čajová lžička 1 čajová lžička 1 polévková lžíce (5 mocca lžiček) 0.019 g 0. podporující tvorbu šťav a zažívání proti tuberkulóze desinfikující močová ústrojí podporující hojení ran Příklad byliny náprstník červený fenykl obecný jestřabina lékařská list senný čekanka obecná kostival lékařský plod borůvky kozlík lékařský proskurník lékařský mochna husí puškvorec obecný konopice obilní lichořeřišnice větší jitrocel kopinatý i větší 7.033 g 0.350 ml 0.2. ZÁKLADNI LÉKOVÉ FORMY VE FYTOTERAPII 7.03 g 0.08 g l-2g 3g 10 g 68 69 .02 g 0.5 .

jinak bereme po polévkové lžíci. Na zvláštní případy upozorníme. Není-li uvedeno jinak. Obsah termosky vypijeme přes den s tím. nebo tam. Dále uvedené předpisy platí pro přípravu čajů z rostlinných drog . pak jej necháme 10 minut ustát a scedíme do termosky. Spojený čaj Takový čaj vzniká spojením (slitím) různě připravených čajů. Necháme 15 minut ustát a poté scedíme. že pouze ráno a večer. jejichž obsahové látky se teplem rozkládají a ztrácejí účinek (například jmelí bílé). pokud možno prevarenou vodou. které se většinou liší pouze způsobem a dobou prováděných úkonů. aby bylo nutné celou úpravu komplikovat. Autory těchto zvláštních čajů nebo úprav bývají zkušení bylináři. kteří mají takové kombinace většinou vyzkoušené a jsou ochotni na jejich účinek přísahat. Podle našich zkušeností se poměry nemění ani při použití čerstvých bylin.7. Proto je možné konstatovat. Příkladem čaje je následující úprava: Drogu přelijeme večer studenou vodou a necháme pod pokličkou do rána vyluhovat. a při pokojové teplotě necháme předepsanou dobu vyluhovat. například nálevu a odvaru. Snahou tedy je složit pokud možno čaj univerzální. Čerstvé byliny obsahují sice hodně vody a při stejné hmotnosti se tak vyluhuje méně sušin. 70 Studený výluh (macerát) Potřebné množství přelijeme studenou. Macerát můžeme před vlastním užíváním přihřát. že potřebné množství drogy lehce navlhčíme a pak přelijeme vroucí vodou. většinu kořenů. nejlépe mezi jídly. Prsní čaje můžeme sladit medem a vždy je podáváme teplé. V této oblasti se zatím dost těžko prokazuje. vypijeme celou sklenici. kde je nutné respektovat odlišné vlastnosti či obsahy jednotlivých bylin. Platí.2 Lékové formy Čaj (thé) je vodní výluh drogy připravený za tepla. například kůry. v urologii bývají dávky vyšší. Jako nálev připravujeme měkké bylinné části (například květy) a všechny byliny s obsahem těkavých látek (hlavně siličnaté). Čaje se podávají většinou nalačno. Celková množství tekutin se pak pohybují od 1 až do 3 litrů denně. Bylinářský čaj Kromě popsaných prostředků existuje řada speciálních úprav bylinných drog. ale mají mnohem větší účinnost a neobsahují kysličníky. jak čaj po takových úpravách účinkuje nebo neúčinkuje. který by měl při nejmenší námaze či množství co největší účinek. někdy dokonce i horké. macerujeme 8 až 10 hodin. že účinek 1 gramu vegetabilní (sušené) drogy se přibližně rovná účinku 1 gramu čerstvé byliny. ale rozdíl většinou není takový. Taková úprava je nutná v případech. Takovouto úpravou procházejí většinou slizovité drogy (například lněné semeno) a pak drogy. vždy před jídlem.sušených bylin. Ráno necháme výluh projít několikasekundovým varem. Vaříme pak 3 až 10 minut (pokud není uvedeno jinak). Léčebná dávka čajů se pohybuje obvykle kolem 500 až 750 ml denně. že na 100 ml vody dáváme 1 čajovou lžičku jemně nasekané drogy. 71 . ale také některé nati a dokonce i květy. Nálev (infusum) Nálev obyčejně zhotovujeme tak. není-li ovšem předepsáno jinak. Samozřejmě se pak liší i účinkem. protože některé části se musí vařit až dvě a půl hodiny. Samozřejmě se takové kombinace užívají tam. kde je třeba zajistit rovnoměrný účinek čaje. Na zvláštní případy vždy poukážeme v textu. které mohou vznikat sušením. na 250 ml pak 1 polévkovou lžíci. ale ne na více než 30°C. Formou odvaru připravujeme tvrdé bylinné části. neslazené. 10 až 15 minut necháme ustát a scedíme. Odvar (decoctum) Potřebné množství drogy přelijeme studenou vodou a vodu přivedeme k varu.

kdy používáme drogy s různými nároky na úpravu a nechceme žádnou z nich znehodnotit. že vždy používáme postup co nejmírnější. Zálivku provádíme podle toho. lichořeřišnice větší. Lihovodný roztok pro vnější použití připravujeme obvykle přidáním 2 až 3 čajových lžiček tinktury na 250 ml čaje. Speciální homeopatický čaj Úprava takového čaje nemá s klasickou homeopatií nic společného. Tato příprava se týká celé řady bylin. třeba šalvěje lékařské. ale jen v lihu. Do druhé termosky dáme 600 ml vroucí vody. Čaj necháme ustát. U1 = 1 zálivka po 600 ml U2 = 2 zálivky po 300 ml U3 = 3 zálivky po 200 ml U4 = 4 zálivky po 150 ml U5 = 5 zálivek po 120 ml U6 = 6 zálivek po 100 ml ľ7 = 7 zálivek po cca 85 ml ľg = 8 zálivek po 75 ml í9 = 9 zálivek po cca 65 ml I10 = 10 zálivek po 60 ml ín = 11 zálivek po cca 55 ml í = 12 zálivek po 50 ml 72 Zálivky do U6 provádíme po 5 minutách. není-li předepsáno jinak. vycházející z původně navržené receptury Lubomíra Kloudy. nejlépe před jídlem. třetí zálivku 150 ml. Použijeme-li všechnu vodu na jedno zalití. Do první termosky dáme 1 vrchovatou čajovou lžičku jemně nasekané čerstvé byliny nebo i bylinné směsi. Pokud není k dispozici. které jsou k dispozici čerstvé. potenci. Dále doporučuje používat pouze květy. je možno použít i byliny sušené. Příklad: Chceme připravit čaj potence U4. Takovýmto způsobem můžeme připravit maximálně 12 potencí. jak pravého. Pro vnitřní použití dáváme na stejné množství čaje obvykle pouze 1 čajovou lžičku tinktury. Zásadou je. v zimě například břečťan popínavý a jmelí bílé. nebyl dostatečně účinný. Obyčejně se berou stejné byliny jako pro přípravu čaje. Za dalších 5 minut přilijeme další. Podle našich zkušeností doporučujeme brát 4 dávky po 150 ml.viz následující tabulka. Proto se také mají využívat sezónní byliny. kterou pak postupně zaléváme byliny v první termosce. Jednu vrchovatou čajovou lžičku jemně sekané byliny přelijeme 150 ml vroucí vody a protřepeme. ale i heřmánku. čtvrtou zálivku. i když to není podmínkou. i když účinek popisovaného čaje je mimořádně mírný a zvlášť vhodný u přecitlivělých pacientů. od U7 pak po 2 až 3 minutách. Takovým příkladem je příprava čaje s fazolovými lusky. jakou potenci čaje chceme připravit . pupeny a plody. abychom drogy neznehodnotili a využili je co nejvíce. Původní autor tohoto čaje uvádí. poslední těsně před spaním a ostatní přes den. že nezáleží na druhu byliny. kterou označujeme U1. ale vyznačuje se používáním velmi malých množství a také velmi jemným působením. 73 . myrty obecné. Lihovodné roztoky Tyto roztoky se podávají v těch případech. Většinou se jedná o směsi. Ale pokud se skutečně využívá životní síly celé byliny. pak musí použité byliny účinkovat celé. Ty se musí totiž dvě až dvě a půl hodiny vařit. Po každé zálivce obě termosky uzavřeme a 21krát jimi zatřepeme. a za dalších 5 minut pak poslední. dostaneme 1. V každém případě jde o zcela odlišný postup čajové přípravy. K celé přípravě potřebujeme 2 termosky a 600 ml vařící vody. Po poslední zálivce počkáme 5 minut a pak vše precedíme do druhé termosky. precedíme a pak užíváme. kdy některé součásti bylinných drog nejsou rozpustné ve vodě. protože zde se využívá pouze umocněné síly celé byliny a nikoli určitých obsahových látek. V takovém případě by prostý výluh ve vodě. Po 5 minutách přilijeme do termosky s čajem dalších 150 ml a znovu protřepeme. která se mnoha lidem zdá pracná a příliš složitá. zatímco ostatní byliny ve směsi se musí upravovat jako nálev. ať už čaj nebo raacerát. kde nosnou součástí jsou kořeny nebo jiné tvrdé části. a sice první ráno nalačno. V našem případě se jedná o recepturu.

čímž se myslí i třeba čerstvě usušené byliny nebo jiné prostředky. kterou nelze nijak zkracovat. Například 400 g lihu 60-65% odpovídá přibližně půl litru tekutiny. Pro přípravu tinktur by se neměl užívat líh (etanol) o slabší koncentraci než 60%. jen výjimečně je za spodní hranici možno považovat 50% koncentraci. nemluvě o tom. neboli základní. v některých případech až 35 kapek. Při dalším ředění třeba na D23 se tato nedělitelná molekula může ocitnout pouze v jednom dílu a další díly by teoreticky (Avogadrův zákon se totiž týká pouze tzv. Tak vznikne tinktura Dl. Často doporučované tinktury s ředěním centimálním. Písmeno D označuje právě decimální ředění a arabská číslice X za tímto písmenem pak počet ředění neboli poměr 1:X. Takže Dl znamená 1:10. přičemž si tinktura zachovává svoji účinnost. že líh je lehčí než voda. Pouze u prudce jedovatých (účinných) látek dodržujeme poměr asi 1:10. a pak pro ovlivňování močového ústrojí. což znamená 1 + 99. Při přípravě tinktury z čerstvých bylin volíme obyčejně hmotnostní poměr 1:4. Proto je třeba líh odvažovat. Avogadrově čísle nebo také o Avogadrově zákonu. Uvedený postup se nazývá decimální. Lihovodné roztoky nacházejí největší uplatnění při ošetřování nosohltanu. že při ředění D22 zůstane v tinktuře jen jediná molekula základní látky. především jako čaje při zánětlivých procesech. 2. Poslední den necháme ustát a pak přefiltrujeme. Zřejmě zde působí jiný princip než čistě materiální . Pro výrobu tinktur se musí používat v maximální míře čerstvé suroviny. A tak můžeme libovolně pokračovat až k žádané potenci. Na závěr uvedeme několik hlavních zásad při používání této maximálně účinné metody: 1. Když k jednomu dílu tinktury Dl přidáme opět 9 dílů lihu. které se asi těžko v dohledné době vysvětlí. ale lze postupovat i zjednodušeně. že v homeopatii nejsou výjimkou ředění D100 a vyšší. Nezapomeňme ovšem na to. a dalších bylin. a celé 21krát protřepeme. Běžně připravenou tinkturu označíme jako potence DO. ideálních plynů) měly zůstat „prázdné" neboli neúčinné. že tinktury o vyšších potencích se musí vždy provádět popsanou postupnou přípravou. Jeto pouze jedna z množství podobných záhad. D6 pak 1:1 000 000 atd. Musíme se však zmínit o tzv. vyluhované v alkoholu 28%. obyčejně 40%. 75 . Ale ono tomu tak není a další ředění bývají často účinnější než ta předchozí.někteří znalci hovoří o tzv. zejména 74 v našich dosavadních podmínkách. nebo se nakape do vody nebo do čaje. „švédské byliny". Pro úplnost uvádíme jen tolik. Výroba homeopatických tinktur je popsána v řadě jiných publikací. a tak zde neplatí obvyklé srovnávání objemu a váhy. například jako kloktadla. Zbylou směs dále upotřebíme podle individuálních kritérií. Obvyklá dávka tinktury činí 20 až 25 kapek. Celá problematika homeopatie je poněkud složitější. nebo přelijeme vodou. Tzv. vyšším informačním systému. Necháme 7 až 14 dní vyluhovat při pokojové teplotě a nejméně jednou denně vše protřepeme. dostaneme potenci D2. a proto doporučujeme zájemcům prostudování praktické literatury. nepovažujeme za příliš vhodné pro naše podmínky. Ten totiž říká. Vezmeme 1 objemový díl této tinktury DO a přidáme 9 dílů lihu. Buď ji ještě jednou (popřípadě vícekrát) vyluhujeme. Tinktura se buď bere na lžičku a zapíjí vodou (čajem). což bude zřejmě pravou podstatou věci. Lihové výtažky (tinktury) Nejjednodušším způsobem výroby tinktur je následující postup: Jeden hmotnostní díl drogy přelijeme 5 hmotnostními díly lihu o koncentraci 60 až 70%. které užíváme zpravidla 3krát denně. neboli setinným. která pak absorbuje líh obsažený v bylinách.tak i římského. protože používá ředění deseti díly. Pro domácí potřebuje tento postup zcela dostačující. čili 1 + 9. nejlépe na papírovém filtru. bývají většinou podřadné jakosti.

když chceme dosáhnout rychlej76 šího nebo razantnějšího výsledku. vyrobená tímto postupem. Poměr drogy a vína bývá stejný jako u vodných výluhů. Předepisované protřepávání neberme na lehkou váhu. Zachovávejme si svůj názor a pamatujme. Kromě konečné tinktury tak získáváme i první část lihu. Doba macerace je v průměru 8 dní. že zatímco normální čaje by neměly vychladnout. tedy lihem 60 až 65%. je účinnější než tinktura získaná postupem běžným. Tinktura. V plné láhvi je upotřebitelnost vinného macerátu nejméně 3 měsíce. Osmý den necháme ustát a přefiltrujeme. Takto připravené octy užíváme většinou jen zevně. a tím i urych77 . Tato metoda je často ovlivňována komerčními zájmy a spotřebitelé jsou přesvědčování o výhodách jednotlivých postupů. Podávají se většinou 2 až 3krát denně po 50 až 100 ml. Bylinné balzámy Bylinné balzámy. zajišťovaný jejich vynikajícím vstřebáváním. demacerací. V podstatě to ovšem velmi připomíná úpravu homeopatickou. u červených není mezi odrůdami velký rozdíl. má své opodstatnění. Platí zde ovšem výjimka . zpravidla v poměru 1:10. Používá se vždy. Z bílých vín se nejčastěji používá ryzlink. jsou vlastně směsi bylin s ředěným lihem a medem. Pro ředění tinktur by se neměl užívat líh o menší koncentraci než 30%. Láhev musí být otevřená. že ve víně macerujeme příslušnou drogu.3. Po 48 hodinách tekutinu přefiltrujeme a odložíme. Léčivá vína Léčivá vína připravujeme podobně jako předchozí čaje. razantní účinek. částečně nasyceného. Bylinné octy Připravujeme je obyčejně tak. léčivá vína se naopak podávají studená nebo spíše chladná. ve druhé (po prvních dvou dnech) pak líh z předchozí výroby. Drogu přelijeme znovu čistým lihem 60 až 65% a necháme za občasného protřepávání macerovat 7 dní. že se 20krát lahvičkou prudce trhne shora dolů a po jedenadvacáté se po ukončení pohybu dolů prudce trhne k tělu. V první etapě musí být vždy použit čerstvý líh. ale minimální doba podávání by neměla být kratší než 30 dní. Ten se pak užívá při výrobě další tinktury jako vyluhovadlo ve druhé etapě luhování. 4.tinktury ze siličnatých drog se tímto postupem nesmí upravovat. Postup by měl vypadat tak. a proto je také nazývána tinkturou speciální. a tím i užitku. ale může být použit i ocet vinný. pouze s tím rozdílem. otevřená láhev se musí spotřebovat do 3 týdnů. a přidáváme 2 až 3 polévkové lžíce obyčejného osmiprocentního octa. Speciální tinktura (demacerace) Další speciální tinktura. metod a prostředků. v některých případech i silněji působící. Výhodou léčivých vín je jejich rychlý. Při tomto postupu nejprve drogu v předepsaném poměru přelijeme vyluhovadlem. Vína se mohou většinou podávat i dlouhodobě. Také vinný macerát se může skladovat v chladničce. Pro vnitřní použití macerujeme drogu v jablečném nebo jiném ovocném octě. Proto je také užívání červených léčivých vín častější. tím více se často vzdaluje skutečnému účinku. nebo také i jako nálev 1 až 2krát denně po 125 ml (1/8 litru). se získá zvláštním postupem tzv. Takovouto úpravou se dosahuje mimořádně dobrého vstřebávání látek. Pro další zvýšení účinnosti můžeme před skončením macerace láhev se získávanou tinkturou vařit mírným varem ve vodní lázni asi 10 až 15 minut. Svou roli zde jistě hraje i jejich chuť. Láhev přitom nesmí být plná a může obsahovat maximálně 4/5 svého objemu. případně se užije menší množství drogy. tedy odvary či nálevy. nebo také lektvary (electuaria). že čím více se něco vzdaluje přírodním podmínkám a prostředkům.

dobře promícháme a vypijeme. 78 Šťávy z nedužnatých bylin nebo jejich částí podáváme v dávkách 20 až 50 ml. umocňující účinnost bylin. pokud ovšem není určeno jinak. Proto je jasné. Je to jakési kompromisní řešení účinku čaje. Při výrobě se postupuje tak. případně byliny upravené podle Filatova. Balzám v sobě spojuje výhody různých lékových forem. Úprava podle Filatova Jedná se o speciální úpravu. Bylinné šťávy Tyto šťávy získáme buď odšťavňovačem nebo pomletím surového rostlinného materiálu a jeho vylisováním. Tu dáme na sítko z nerezu nebo umělé hmoty a směs propasírujeme (vymačkáme) lžičkou z umělé hmoty. které rostlina jinak neobsahuje a které její účinek zesilují a umocňují. avšak úprava zastudena je samozřejmě ideální. otřepe a zabalí do tmavého papírového nebo textilního obalu. Pak se balíček dá do chladničky na 10 dní do spodního prostoru. ze kterého se připravuje známá měsíčková mast. Šťávy ale můžeme velice účinně nahradit zeleninovými vývary ze všech dostupných druhů zeleniny. Čerstvé šťávy vydrží v chladničce 2 až 3 dny. Připravujeme prostě vždy najednou stejné množství. zatímco se šťávou z petržele budeme muset zacházet mnohem opatrněji. nebo i stejné množství sušené drogy a přelije se 150 g (asi 175 ml) lihu 40% nebo jiného alkoholu. Po 3 dnech se do výluhu vmíchá 200 g medu a vše se znovu dobře protřepe. Může se také použít tinktura. Jemnější drogu můžeme vyluhovat přímo v roztaveném masťovém základu. například z jedle. že se vezme 70 g čerstvé byliny (doporučuje se úprava podle Filatova). což je většinou 420 g balzámu. ale pokud možno za tepla. tinktury. že třeba šťávy z mrkve můžeme denně vypít třeba bez omezení. v žádném případě ne do zásoby. například vodky. obvykle jednou až dvakrát denně. tedy brzy po jejich zhotovení. sirupu i léčivého vína. Při stejné dávce jako u mrkve bychom bezpečně podráždili ledviny. kde je teplota kolem 4°C a kam není přístup světla. lze je pochopitelně nahradit čajem se stejnou nebo podobnou účinností. pokud vývar ještě zůstává alkalický. Nedoporučujeme 79 . nemluvě o dalších negativních účincích.leného nástupu účinku. která je sama o sobě silně léčivá. Šťávy z dužnatých bylin podáváme v dávkách od 100 do 600 ml. Proto jej zhotovujeme vždy pro přímé podávání. Přednostně přitom užíváme čerstvé byliny. Již další den je balzám připraven k použití. jak je to obvyklé například u květu měsíčku zahradního. Nakonec přes sítko přelijeme asi 125 ml prevarené vody. Při zavadnutí rostliny vznikají látky z hlediska rostliny obranné. zejména z některých stromů. aby se odpařil líh. a dobře se protřepe. Neníli určeno jinak. Čerstvá bylina (nať nebo listy) se omyje studenou vodou. Právě při určování dávek se musí brát v úvahu známé působení byliny. Pokud nemůžeme z těchto nebo podobných důvodů aplikovat šťávy. Při použití suchých drog ale základní hmotnost vsázky neměníme a postup zbytečně nekomplikujeme. Složitější masti se samozřejmě vyrábějí podle speciálních návodů. v zimě i 4 dny. Bylinné obklady a náplasti Obklady a náplasti se obvykle připravují namočením obkládacího materiálu v čaji z předepsaných drog. Bylinné masti Masti připravujeme zpravidla vmícháváním velmi jemně mletých bylinných drog do masťového základu. která se k masťovému základu postupně přidává. Tyto vývary je třeba ale podávat poměrně čerstvé. Pro pozdější použití je můžeme i sterilizovat. Konzistenci masti můžeme podle potřeby upravovat přidáním včelího vosku nebo i roztavené pryskyřice. podáváme 4krát denně 1 čajovou lžičku směsi.

Doba koupele se pohybuje od 10 do 30 minut. samozřejmě čerstvé. ale i jiné byliny. Samozřejmě i zde musí být dodržena řada zásad. v průměru pak asi 300 g. kam se vloží i sáček s bylinami pro další případné vyluhování. Při celkových koupelích by neměl být překročen počet dvou koupelí týdně. jako například vaječný bílek. aby pak třeba nepropadl panice. který pak buď vypijeme nebo vylijeme. Počet těchto koupelí je v podstatě stejný jako u celkových. ale v domácích podmínkách to není nutné. Pro výrobu náplastí se velmi často používají látky nebo hmoty. Velice vhodné je koupelovou terapii doplňovat pitnou kúrou i jinými formami léčby.pro lepší účinek je lepší používat spíše plátno. samozřejmě pokud jsou další koupele nutné. zejména v akutních stavech. protože koupele nejen posilují. lopuchu většího. v průměru by ale neměla přesahovat 15 minut. Je třeba ovšem upozornit na skutečnost. maximálně pak 3 dny. že kúry v lázních se 80 většinou koncentrují do doby pobytu v lázeňských zařízeních. žloutek. Obyčejně se dostavují již po až 3 koupelích. Pojmem náplast rozumíme ve fytoterapii hlavně kašovité bylinné obklady. zahušťované různými zahušťovadly . kolem 36°C.moukou. a z vyvařených bylin uděláme kašovitý obklad. tedy třicetiminutová koupel by vlastně měla trvat dvakrát 15 minut. Tělo totiž látky z bylin vstřebává celkovou plochou těla. která se pohybuje kolem dvou čtverečních metrů. Kašovitou látkou mohou být i pomleté listy jitrocele kopinatého. ale také tělo značně vysilují právě svým léčebným účinkem. se mohou koupele provádět takřka denně. Pokud je k dispozici odborník. Tyto reakce trvají většinou asi jeden den. například listů kapusty kadeřavé. Vývar se pak vylije do koupací nádoby. Koupele se pak provádějí většinou v horké vodě a trvají většinou též 15 minut. zejména z čeledi slézovitých (Malvaceae). Na to je třeba koupaného upozornit. podbělu léčivého (nenaklepává se). Vždy po jedné sérii deseti koupelí uděláme dvou až třítýdenní přestávku. koupelové reakce. zvláště pak starší nebo více nemocné osoby. Může se ovšem používat i sušená droga. Jinou formou je pak přímé přikládání omytých nebo i naklepaných listů. že bylinné koupele nejsou tak docela „nevinné". a tak domácí koupele mohou být účinnější. že se byliny vloží do plátěného sáčku a v něm se po dobu od 15 do 30 minut vaří v 5 litrech vody. Dílčí koupele se stanovují individuálně (sedací koupele. Zásadně by se měla pohybovat v přibližných hodnotách teploty těla. Třeba u koupelí močového systému. Dávka bylin na jednu koupel je rovněž různá a pohybuje se od 100 do 1 000 g. Především to je teplota vlastní lázně.ale používání obvazového gázového materiálu . škrobem apod. Musíme však upozornit na to. samozřejmě pokud nespoléháme na vliv lázeňského prostředí. že se ze sušené byliny připraví čaj. Postupuje se ovšem tak. 81 . Bylinné koupele Koupele využívají jednak působení vlastních bylinných výluhů a jednak i působení vody jako takové. Koupel se připravuje tak. jak by se mohlo na první pohled zdát. Dalším průvodním jevem koupelí bývají také tzv. Zejména při prvních celkových koupelích musíme koupaného hlídat. Pro dílčí koupele se pochopitelně dává všeho úměrně méně. ale jejich četnost může být velice různá. ale může to být i později. I počet koupelí v jedné sérii může být různý a pohybuje se od 7 do 20 koupelí. je vhodné s ním koupele konzultovat. Jedna kompletní lázeňská kúra má v průměru 10 koupelí. Velkou účinnost mají i obklady s použitím jílu. koupele končetin atd. a je lepší koupele přerušit. med. které určují účinnost koupelí. Někdy dochází k velkému oslabení a nemocný musí okamžitě z lázně ven. droždí nebo mletá křída. které jsou ve své podstatě samy léčivé. tj. devětsilu lékařského apod.).

Mezi nejlepší patří olej arašidový. U octů by nemělo množství překročit 250 ml a u jedlé sody. Pak přefiltrujeme a získáme lék k vnějšímu použití. ale že účinek je tím větší. stimulují vykašlávání atd. hubí dokonale mikroorganismy. kde se obyčejně používá směs lihového výtažku a oleje. Po aplikaci je nutné provést několik cviků. Lepší je to u potírání. ale i na reflexních ploškách orgánů. Nejtěžší bývá přesvědčit nemocného.mazání se provádí nejen na příslušných. slunečnicový a olivový. Bylinná klyzmata Klyzmata neboli výplachy se podávají podle rady lékaře. éterické oleje. asi 100 g. Skořicová tinktura dokonale harmonizuje vibrace jin a jang. Vznikne tak chutný přírodní sirup. než je postižený či bolavý orgán. Pak směs zahříváme ve vodní lázni půl hodiny. podporuje činnost pokožky a ozdravně působí na vnitřní orgány. na vrstvu cukru znovu dáme další byliny. nemocných částech těla. Smícháním 10 dílů bylinné šťávy se 16 díly krystalového cukru a následným povařením. Proto i u směsí pro mazání. Ratanhiová tinktura působí velmi razantně. a ta bývá většinou jinde. Bylinné sirupy Sirupy se dají připravit třemi základními způsoby: 1. kličkový. Nejprve se provede klyzma očistné z 1 až 2 litrů prevarené vody. obyčejně denně po určitou dobu. což jsou vlastně silice. Vrstvu čerstvých bylin zasypeme krystalovým cukrem. podle toho. protože látky doslova prostupují pokožkou a ovlivňují orgány pod ní. dokud není sklenice plná.Účinnost koupelí můžeme ještě zvýšit přidáváním kyselých nebo alkalických látek. nelze v podstatě tento postup předávkovat. ale i pod ní. kolik skutečně potřebuje. Pokud při skladbě mazání nebo potírání nevolíme nějaké dráždivé látky. Potírání . léčí i ledviny. Kyselá koupel osvěžuje a alkalická vylepšuje poměry na pokožce. 3. která se dobře roztírá. Tyto silice se ovšem užívají i vnitřně v mikrodávkách. teplé 38°C. která je alkalická. Sirupy se obyčejně dávkují 3krát denně 1 polévková lžíce. ve kterém je stabilní teplota. získané přímo z dané byliny. čím tenčí vrstva mazání se použije. Příklady některých mazání a jejich účinek: Myrhová tinktura. kožní choroby. Není-li stanoveno jinak. pak opět cukr. Je třeba respektovat přede82 vším příčinu potíží. Mazání a potírání Mazání bylinnými produkty má při správné volbě obrovský účinek. Ovšem působení obojího je nutné dobře uvážit. na akupunkturních bodech nebo drahách. Švédské byliny v tinktuře mají celkem univerzální působení. a tak pokračujeme. protože organismus si vezme jen tolik. 2. Pelyňková tinktura tlumí křeče v břichu a v podbřišku. Pak ji zavřeme a uložíme na 6 týdnů do prostředí. Léčivé oleje Oleje připravujeme vyluhováním nejlépe opět čerstvých bylin v oleji. dáváme na 1 hmotnostní díl drogy 7 hmotnostních dílů oleje. že u těchto prostředků se nenanášejí centimetrové vrstvy. hodí se na ošetřování různých boláků a na problémy s paradentózou. Existují také tzv. spíše mastí. dostupná v lékárnách. harmonizuje vibrace jin a jang a působí svíravě. zavíčkujeme a necháme při pokojové teplotě „dojít" 5 až 7 dní. aby se tekutina rovnoměrně rozdělila po 83 . Tinktura zpastuší tobolky zpevňuje svaly a vazy. nebo se dále zpracovávají. volíme řidší formu. které nemocný potřebuje. Prostý sirup připravíme rozvařením 640 g cukru v 360 g vody a v takto připraveném roztoku pak rozpouštíme bylinné extrakty v poměru asi 1:5.

Je to věda sama o sobě. To může být také vysvětlením. doporučujeme jejich užívání po jídle. a to nejlépe po předchozím rozemletí nebo aspoň podrcení. Detoxikace oleji Detoxikace pomocí olejů se někdy nazývá také „mlgání oleje". které v naší potravě chybějí. Nejrozšířenější inhalací je asi běžná tzv. Menší množství než 150 ml je zcela nedostatečné. Účinek se přitom nedostavuje ihned. Bylinné prášky Inhalace mohou být prováděny různě. a to tak. Tato inhalace je jednou z nejdokonalejších metod léčby bylinami vůbec. případně poslouchat hudbu. Pro užívání vnitřně se dávkuje obyčejně na špičku nože. Doporučuje se přitom sedět nebo ležet v absolutním klidu. ale to neznamená. Teplota vdechované páry se přitom reguluje délkou hadičky. Zhotovování a hlavně užívání bylinných práškuje z několika důvodů velice výhodné . protože účinné látky se dostávají přímo do plic. které se pak v procentovém množství přidávají do vody. V průběhu tohoto převalování olej vícekrát zřídne a opět zhoustne a po vyplivnutí má mléčnou konzistenci. Aromaterapie se dá také imitovat. Správným řešením je. Zatím neznámým působením tento olej zbavuje organismus toxických látek a přispívá k celkovému zlepšení především látkové výměny a také funkce kloubů. dále minimální ztráty účinnosti. počasí atd.tlustém střevě. Postup je sice nezvyklý. U některých bylin. Páry. proč u některých citlivých jedinců dochází k potížím po umístění určitých rostlin do obývacích místností. jako například u kopretiny řimbaby. slunečnicový nebo olivový. Po důkladném vyprázdnění pak zavedeme klyzma léčivé. vlhká inhalace. Další způsob inhalace je vlastně tzv. Bylinné inhalace mohou byliny pokropit horkou vodou. tedy v přírodním prostředí. že je neúčinný. a pak se v klidu vdechují odpařované látky. Většinou se jedna o inhalační roztoky. který se nabere do úst a tam se několik minut systematicky převaluje. Používá se olej arašídový. náplastí apod. větší než 200 ml zase provokuje nutkání na stolici. nesmí někdy překročit dokonce ani 3 minuty. 85 . ale je poměrně nepříjemná. žádné nebezpečí znehodnocení atd. kdy bylinnou drogu mírně vaříme v malém množství vody a páry pod plachetkou přímo vdechujeme po dobu asi 10 až 20 minut. obkladů. Doba této inhalace by neměla obecně překročit 30 minut. ale je trvalejší. z léčivého čaje. i když není tak docela nová. Prášek může sloužit k přímému podávání nebo k výrobě tablet. aromaterapie. Pro větší účinnost a rychlejší odpařování se 84 Prášky připravujeme rozetřením dokonale vysušených drog.je to hlavně jednoduchá úprava. v množství 150 až 200 ml. když klyzma ve střevech vydrží do příští normální stolice. Je nutné počítat s tím. vícekrát jen zcela výjimečně. určitého rostlinného porostu apod. Je to například vdechování vůně jehličnatého lesa. připravené s lihem. které se odpařují při teplotách menších než 100°C. Tato inhalace účinkuje sice rychle. Účinnější a přitom méně nepříjemná je inhalace prostředků předem zhotovených. že se do uzavřené místnosti umístí buď větší množství čerstvých bylin nebo několik květináčů s určitým druhem bylin. Inhalace se provádí nejčastěji jednou denně. Samozřejmě se musí respektovat doba květu daných rostlin. kdy se vdechují účinné látky přímo v místě jejich normálního výskytu. Jelikož tyto prášky většinou obsahují látky. Potom se vyprázdníme. že vyprazdňování proběhne ve dvou až třech fázích. ale u silně aromatických bylin je nutné tuto dobu omezit a systematicky regulovat. Je to způsob využívání rostlinných olejů pro jakési preventivní očisťování organismu. se vedou většinou hadičkou přímo do dýchacích cest.

Nezapomínejme nikdy na to. která při aplikaci ústy (perorálně) nemá žádoucí účinek. Všechny rostliny mají léčivé vlastnosti. že třeba některými úpravami vznikají nové látky nebo látky v jiné podobě. že každý člověk i každá nemoc je jiná a že také potřebuje jiné ošetřování. že vlastnosti i účinky bylin se úpravou velice mění. které je možné užívat vždy. 5. K tomu si zapamatujme několik jasných zásad: 1. fungující již celá tisíciletí. ale i potřebných látek. Pochopitelně volíme byliny. 6. 4. Byliny můžeme použít i v případech. Byliny v současné době nejsou jen dodavateli léků. a proto věřme především zdravému. U mnohých z nich jsou byliny téměř jedinými přírodními zdroji. především z toho důvodu. kdy nelze nasadit léky silné. zvaný Irisap. že k jejich výrobě je zapotřebí dobře vybavená laboratoř. 8. selskému rozumu a samozřejmě vlastním zkušenostem. Platí tedy. kdy nelze zjistit. jako jsou například stopové prvky a vitamíny. tudíž také většinou trvá déle ve srovnání s léky chemickými. že u nás prakticky nejsou využívány. pro aplikaci injekcí (parenaterálně). 3. I. moderní vědy někdy ve vztahu k přírodě nadělá více škody než užitku. 9. tyto účinky má. Krásným příkladem je třeba lék doc. Byliny jsou nejvhodnější v případech. Je všeobecně známo. 7. že snaha tzv. tak alespoň neublíží". razantně působící. Léčbu bylinami je možné aplikovat u každé nemoci a za každého stavu. jen naše velmi nedokonalé znalosti a možnosti brání jejich lepšímu využití. o jakou nemoc jde. 8. 2. že lék. že léčba bylinami je nenásilná. protože rostliny a jejich části obsahují všechny pro zdravý život potřebné látky. Úspěch léčby je podmíněn správnou volbou byliny. Obecným důvodem je ovšem skutečnost. samozřejmě účinky jsou podmíněny více faktory. Pamatujme na to.je to cesta nová. který pomohl 87 86 . po úpravě na injekční podobu. že neprochází vývojem nebo spíše návratem ke starým zkušenostem a že ji tedy nemůžeme kdykoli vylepšit a vlastně zkvalitnit. takže třeba bylina. Lepší prevence proti všem možným poruchám organismu než pomocí bylin prakticky není. dávkováním a dobou aplikace. že u nás prakticky neexistuje dostatek rozhledu ani odvahy se touto užitečnou formou zabývat . a ta se většinou špatně prošlapává. ale to samo o sobě neznamená. V žádném případě neplatí s oblibou užívané rčení. že „byliny když nepomohou. Nezapomínejme na skutečnost. Dolejšího pro léčbu nádorů.Bylinné injekce Injekce jsou moderní lékovou formou bylin a je škoda. NĚKOLIK BYLINARSKYCH ZASAĎ A POUČENÍ Fytoterapie je léčebná metoda.

rozhodně nemusí . ale raďme se jen u skutečných odborníků.i při zdánlivě stejných potížích pomoci také vám. Radit se je jistě nutné. 10.sousedce. Mějte na paměti tyto zásady a bude vám s léčivými rostlinami dobře na zemi! ŠPECIÁLNI CAST 88 .

4) Přehled nejdůležitějších dosud zjištěných účinných obsahových látek v drogách. V záhlaví každé byliny najdete její český botanický název. 7) Možnosti kombinací s jinými drogami. 3) Použitelné a nejúčinnější části byliny z hlediska jejího využití jako vegetabilní drogy ve fytoterapii. latinský botanický název a název čeledi. německém (n). Byliny jsou abecedně řazeny podle nejužívanějších a nejčastěji se vyskytujících názvů. včetně konkrétního návrhu vhodné aplikace. francouzském (f) a španělském (š). 91 1} . 6) V h o d n é lékové formy. nejběžnější nebo nejúčinnější způsob využití drogy a oblasti jejího působení. její podoba a základní charakteristické údaje. sloužící k určení a poznání byliny.Každé bylině je ve speciální části věnována samostatná kapitola. kontraindikace drogy a možné vedlejší účinky. 5) Obvyklý. 10) Zajímavá informace. včetně způsobu přípravy. týkající se využívání byliny (není uvedena u každé byliny). 9) Nejběžnější nebo možné využití v homeopatii. které se vždy nemusí shodovat s názvy botanickými (například trnovník bílý je zařazen pod všeobecně rozšířeným názvem akát). Kromě toho zde najdete název byliny v jazyce slovenském (s). do níž podle botanického zařazení bylina patří. 2) Informace o nejčastějším výskytu byliny a nejběžnějších nalezištích a zdrojích.mimořádně nebo zaručeně účinný. anglickém (a). 8) Naše specialita . Textová část je přehledně graficky rozdělena do deseti částí s následujícím obsahem: Botanický popis byliny. odzkoušený a doporučovaný postup nebo využití drogy. způsob dávk o v á n í a výše doporučovaných dávek.

vedle toho má schopnost zvyšovat tvorbu přírodních enzymů pro zlepšení trávení. sbíraný v květnu. černé. v Evropě však dokonale zdomácněl. e Akácie (n) Rose Acacia. Palisty přecházejí v trny. silice. U nás je poměrně hojný.AKAT TRNOVNÍK BÍLÝ Čeleďbobovitých (Fabaceae) ROBINIA PSEUDO-ACACIA L. malé množství organických kyselin. ale ta se užívá výhradně v homeopatii. najdeme jej především v teplejších nížinách. éterické oleje a menší množství antokyanů. žlučopudný. Někdy se sbírají celá květenství. Květová droga obsahuje flavonové glykosidy. Dro92 93 Trnovník bílý (akát) . močopudný. ve 4 až 10 jařmech. Faux acacia (f) Acacia (š) Akát je strom. asparagin. vejčitě eliptické. Agát biely (s) (e) weisse Robinie. ale tato droga je pokládána za drogu horší kvality. dorůstající výšky až 25 metrů. Opadavé listy jsou lichozpeřené. Plody jsou lysé. Předmětem sběru bývá i čerstvá kůra. Rostlina je vysoce medonosná a akátový med se považuje za vůbec jeden z nejlepších. Květenství vytváří převislé. ploché lusky. Kromě květů jsou všechny části stromu víceméně jedovaté. kde je místo dostatečně prosluněno.' 5) 4) Droga patří mezi velmi mírně působící bylinné prostředky. V maďarských nížinách vytváří dokonce souvislé. krátce řapíkaté. aniž by se zvyšovala chuť k jídlu. 3) 2) 1} Používanou drogou je květ bez stopek (Flos robiniae). Black Locust (a) Robinier. visící hrozny. ale daří se mu všude tam. nejlépe kolem poledne. Je prokázán mírný účinek spasmolytický. Akát je původem z Ameriky. sbíraná v březnu a dubnu z mladých větviček. husté porosty.

D 3 a D4. n e m á žádné vedlejší účinky. hořčiny atd. jež se u n á s aplikuje nejčastěji. Užívá se 2 až 3krát denně po jedné sklenici. Květová droga je však velmi choulostivá na skladování. konzervovaná nebo čerstvá. 94 . glykosidy. Základní t i n k t u r a se p a k ředí lihem 30%. k t e r é 6 až 8 dní před t í m nezaléváme. karotin.ga bývá často předepisována jako vehiculum nebo jako prostředek. Hlavní léčivou drogou je šťáva z listů (aloe). čerstvá šťáva je ve vodě prakticky n e r o z p u s t n á . organické kyseliny. Droga obsahuje ř a d u dalších látek jako například tanin. V takovém případě je nejvhodnější doba 95 5) 4) 3) 2) 1} V homeopatii se používá jako základní surovina čerstvá k ů r a z mladých větví. Květová droga je zcela neškodná. dále pryskyřice. Proto se doporučuje skladovat ji ve vzduchotěsně uzavřených láhvích. Kromě aloe stromovité se u n á s p o m ě r n ě často vyskytují aloe p r a v á (Aloe vera L. m a s i t é . potažené o c h r a n n o u d u ž n a t o u vrstvou. Domovem aloe je tropické a subtropické pásmo. chránící před s u c h e m a vysýcháním. U n á s volně neroste. enzymy. Nejužívanější formou podávání je nálev. a proto by měl její v n i t ř n í užív á n í určovat odborník. mírnící příliš razantní účinek léčivého čaje. Užívá se především proti hyperaciditě. obojí v ředěních D2. Droga obsahuje především antracénový derivát aloin. k t e r é se dají v našich p o d m í n k á c h pěstovat j e n ve skleníku. připravovaný obvyklým postupem. ve kterých jednak podporuje spasmolytické působení a jednak značně zlepšuje chuť i vůni. ale t a k é k ů r a z kořenů. mnohdy nevydrží ani do příští sklizně. především Afrika a Středomoří. což se ale n e d á říci o akátové kůře nebo kořeni. Používá se buď sušená. 9) Rostlin r o d u aloe existuje větší množství. případně s kontryhelem. z n á m e ji pouze v pěstované podobě. při pokojové teplotě a občasném protřepání. robigenin a další. U domácky pěstovaných rostlin odřezáv á m e listy podle potřeby ze starších jedinců.). albuminy. 8) 7) P r o soustředěný účinek se doporučuje z akátového k v ě t u a z akátového m e d u připravit balzám. Aloa stromčekovitá (s) (e) baumartige Aloe (n) Aloe (a) Aloés (f) Aloe (š) Akátový květ se s oblibou používá do směsí. m i n e r á l n í látky. V gynekologii je obvyklá kombinace s n a t í řebříčku. 6) ALOE ALOE STROMOVITÁ Čeleďliliovitých (Liliaceae) ALOE ARBORESCENS MILL. ale i jako posilující prostředek a jako silnější spasmolytikum. Droga je velmi vhodná jako účinná příměs do spasmolytických směsí. nejlépe v kombinaci například s n a t í mochny husí. s n a t í lnice a s n a t í zeměžluče. Kromě toho t a k é zlepšuje látkovou výměnu a působením na ledviny p o m á h á i při revmatismu. Listy všech d r u h ů jsou dlouhé. Vrcholky listů p a k m ů ž e m e využít j a k o štěp pro další pěstování. S a b u r je částečně rozpustný ve vodě. pálení záhy. většinou ozubené. Aloe stromovitá je dnes vlastně běžnou pokojovou rostlinou. vitamíny. Oboje se zpracovává macerací lihem 70% po dobu 14 dní. organické kyseliny. Užívá se j e d n a k t i n k t u r a a j e d n a k tablety. Ten se p a k používá především jako účinné a chutné spasmolytikum. Droga z aloe působí r a z a n t n ě . Proto se t a k é oboje v alopatii neužívá. jako laxativum.) nebo aloe k a p s k á (Aloe ferox Milí. při skutečných migrénách. což jsou p o m ě r n ě velké teplomilné keře. úzké. S u š e n á šťáva se nazývá sabur.

Železitý sirup s aloe je výborným prostředkem proti chudokrevnosti.sběru srpen a září. • tinktura -10 až 25 kapek denně v závislosti na druhu úpravy a konzervace. Čerstvá šťáva se užívá především zevně a oproti saburu působí také antibiotický.0. která nereaguje na jiné terapie. • čerstvá šťáva -1/2 až 1 čajová lžička denně. při akutním zánětu se nanese silnější vrstva emulze bez gázy. Maximální denní dávka by měla činit jen výjimečně 1 g. Někdy se používají rozřezané listy. Kromě užití při zácpě se aplikuje při chronickém zánětu tlustého střeva. Olejová emulze je vhodná pro léčení popálenin II. Lze ovšem říci.1 .1 až 2 čajové lžičky denně. kdy odnože především ze spodních listů zakoření lépe. kožní záněty. Aloe celkově působí jako posilující a podpůrný prostředek. projevující se hlavně v tlustém střevě. které se přikládají řeznou plochou přímo na spáleninu. Stává ve směsi s bílým vínem. Účinek nastupuje do osmi hodin po prvním podání. 96 97 v 6) Aloe stromovitá . 0.se nanáší na poraněnou pokožku a překryje gázou. ale může se použít i pro popáleniny po ozařování a jako prevence proti jejich vzniku. • emulze . Má mírný. Čerstvá štáva je absolutně sterilní a podporuje růst granulace neboli nové pokožky.0. stupně. vtíraná několikrát týdně k vlasovým kořínkům. bezbolestný účinek. při nechutenství i při potížích s trávením. předtím samozřejmě umyté.2 g jako laxativum. Droga se doporučuje zejména u chronické zácpy. popáleniny. Zevně se s velkým úspěchem aplikuje na hnisavé rány.05 g na podporu metabolismu a chuti k jídlu. výrazně brání vypadávání vlasů. a III. že hlavní doménou vnějšího použití aloe jsou právě spáleniny. Obvyklé užívání prostředků z aloe: • sabur 0. • šťáva konzervovaná lihem .02 . Droga působí především jako velmi účinné projímadlo. jizvy i flegmony.

Výchozí látkou je zahušťovaná mléčná usušená šťáva tuhé konzistence. se zácpou nebo i průjmy. Prostředky takto vyrobené si zachovávají především fytoncidní a obecně protizánětlivý c h a r a k t e r a užívají se především na veškeré kožní potíže. buď podle homeopatických pravidel nebo prostě lihem či vazelínou. Výroba z čerstvé šťávy je velice jednoduchá a postupuje se podle klasických homeopatických receptur. 7) S ohledem na r a z a n t n í účinek aloe ji nedoporučujeme míchat s jinými drogami. průhledné až neprůhledné. že přidáme 15 ml ředěné kyseliny chlorovodíkové (10%) a 0. Doba léčby je 30 dní a účinky jsou vynikající zejména při chudokrevnosti. D9 a D l i . Tvoří h r a n a t é nebo zrnité kousky lasturnatého lomu. mastí i tinktur. 10 g ricinového oleje. 12 g lanolinu a 10 kapek eukalyptové silice. Vždy by ale mělo mít přednost zpracování šťávy zastudena. v těhotenství a při gynekologických potížích. Prostředky z usušené šťávy (sabur) se užívají podobně jako v alopatii na střevní potíže. 8) Při zánětech uší u dětí doporučujeme šťávu z aloe smíchat s trochou jedlého oleje. Léčivé prostředky. S ohledem na další možné aplikace doporučujeme pěstovat v domácnosti alespoň j e d n u rostlinu. Predávkovaní může přivodit značné nepříjemnosti. žlutohnědé až hnědočerné. Lze ji ale různým způsobem konzervovat. Je ovšem možné používat i ředění D5. Tento postup okamžitě uklidňuje veškeré záněty. Čerstvá šťáva se smíchá s lihem 70% v poměru 4:3 a vznikne ředění DO. Po okamžitém zpracování a správném skladování má pak životnost i několik let. Vlastní užívání se stanovuje individuálně. fermentovaným podle dr. 9) Doporučujeme kombinaci železitého vína s aloe a včelím pylem. protože jen t a k si zachová antibiotický charakter. Vše důkladně promícháme a uložíme v chladničce. při menstruaci. problémy s hemoroidy. Konzervaci provádíme tak.• železitý sirup s aloe . samozřejmě při maximálním zachování sterility. S ohledem na r a z a n t n í působení drogy je zde ještě nebezpečí překrytí setrvávajících potíží kladným účinkem aloe. Dále se ředí lihem 30% až do D2. Čerstvá šťáva by měla být ihned spotřebována. Podávání drogy se nedoporučuje při krvácejících hemoroidech. ale podobně se dá využít i šťáva z čerstvých listů. podle místa. že prevarenou šťávu vmícháme do železitého vína Maltoferrochin. Užívají se 2 až 3 čajové lžičky pylu a totéž množství sirupu ve sklenici vody. především překrvení břicha a pánve. Zatímco homeopatické prostředky z usušené šťávy se užívají prakticky výhradně vnitřně. Před uložením je vhodné rozdělit emulzi do malých lahviček. Jindřicha Stoklasy.5 g kyseliny citrónové. nejlépe olivového. se užívají v ředění D3 a D4. obecné dávkování je 3krát 5 kapek. v podstatě t a k jako u čisté šťávy. Skladujeme v lahvičkách do 200 ml. ať t i n k t u r a nebo tablety. Vzhledem k účinnosti prostředků z aloe je nedoporučujeme míchat s jinými prostředky. Železitý sirup se připravuje tak. V homeopatii se převážně užívá usušená šťáva z listů. n a k a p a t do vnějšího zvukovodu a ponechat asi 10 minut. 98 99 . u prostředků z čerstvé šťávy je tomu přesně naopak: užívají se pouze zevně ve formě roztoků. před jídlem. Obsah láhve (650 ml) doplníme šťávou do 1 litru. ale obecně by zevní i vnitřní aplikace neměly překročit dávku 3krát denně a celková k ú r a s aloe pak 6 až 8 týdnů. Doporučuje se používat výhradně nerezové nástroje. zelenavé. Emulzi připravujeme z 80 g šťávy z aloe.1 až 2 čajové lžičky šťávy do poháru vody. kde rostlina vyrostla. ale t a k é podráždění ledvin. v Evropě t a k ř k a výhradně.

a to převážně ve vyšších polohách. husté. pryskyřice atd. Plodem je vej čitá až podlouhlá dvounažka nahnědlé barvy. 2 až 3krát trojené zpeřené. kyselinu angelikovou a valerovou. ostře pilovité. Archangelika lekárska (s) e Wald-Brustwarz. c h r á n í sliznice dýchacích cest i stimuluje činnost srdce.. Andělika u n á s volně roste j e n ojediněle. m é n ě často i plody (Fruct u s angelicae). je ř a z e n a mezi ohrožené d r u h y . aromatickým oddenkem. Listy jsou velké. Kvete v červenci a srpnu.ANDĚLÍKA ANDĚLÍKA LEKÁRSKA Čeleďmiříkovitých (Apiaceae) ARCHANGELICA OFFICINALIS Hoffm. V trávicím s y s t é m u působí spasmolyticky. pektin. k o ř e n se sbírá na podzim d r u h é h o r o k u a stejně t a k i plody. silice. P ě s t o v a n é rostliny jsou dvouleté. pochvaté. P r o léčebné účely se pěstuje. hořčiny. t l u m í n a d ý m á n í při p o r u c h á c h slinivky břišní a po100 101 5) 4) 3) 2) 1} Andělika lékařská . cukr. Rostlina je bohatá na účinné látky. obsahuje především tanin. Droga t l u m í m e n s t r u a č n í bolesti. celkem přes 40 účinných látek. zpevňuje cévní stěny. potlačuje migrenózní příznaky včetně závratí a jiskř e n í p ř e d očima. reguluje činnost žláz s vnitřní sekrecí. oblá a rýhovaná lodyha dorůstá až do výšky dvou metrů. Přímá. o průměru až 15 cm a mají průměrně 30 okolíčků. Vrcholové okolíky jsou polokulovité. flavonoidy. Drogy mají ostrou k o ř e n n o u v ů n i a h o ř k o u chuť. další organické kyseliny. dutá. Drogou je k o ř e n (Radix angelicae). e Engelwurz (n) Angelica (a) Angelique sauvage (f) Angelica silvestre común (š) Andělika je velmi statná trvalka s řepovitým.

pomeleme na prášek a podáváme po jídle na špičku kulatého nože. V těchto případech se zcela výjimečně osvědčila forma bylinného balzámu a také koupele s výrobky z anděliky. ale můžeme ji použít i v prevenci proti nepříznivým následkům dlouhotrvajících stresů. Zpracovává se silně rozmělněná droga macerací v lihu 50%. trhaný v květu rostliny. nespavost. na špatné a nedostatečné vylučování žluče. Uklidňuje vegetativní potíže trávicího ústrojí známé jako žaludeční nebo střevní neuróza. celkové svěděni těla a zvýšené menstruační krvácení. před jídlem. při nadýmání. Drogu můžeme podávat ve formě prášku. Doporučujeme je podávat 2 až 3krát denně asi po 75 ml. Celkové množství by nemělo překročit 10 koupelí. Doporučujeme přidávat do vody těsně před vstupem do lázně. Semena a zejména kořen doporučujeme zpracovat ihned po sběru nebo pečlivě dosušit a vzduchotěsně skladovat. Pokud má být účinek jemný. Drogu kombinujeme přednostně s hořkými nebo karminativně působícími bylinami. Obecně se užívá t i n k t u r a D2 s dávkováním 3krát 10 kapek. Droga je vhodným analeptikem při úpadku tělesných i psychických sil. pak použijeme homeopatické prostředky. a při vředových chorobách žaludku. Do koupelí se přidává 3 ml tinktury v ředění D2 na celou koupel. Dále se pak ředí lihem 45% až do potence D3. hlavně D2 a někdy i D3. Je třeba zvýšené opatrnosti i v těhotenství a při kojení. Mírně tlumí vliv stresu na fyziologické funkce. protože kořen často plesniví. Může také vzniknout bolest hlavy. protože účinné látky zbavují pokožku ochranných látek proti slunečnímu záření. dvanácterníku nebo tlustého střeva. V homeopatii se používá hlavně na zažívací potíže (podobně jako puškvorec). na podporu odkašlávání apod. Zapíjíme vodou. V homeopatii se výjimečně užívá i list. připravený běžným způsobem. po dobu 14 dní. Z vodných výluhů pak dáváme přednost nálevu. Drogy dobře promícháme. Proto také užívání nedoporučujeme při zánětech ledvin. též před jídlem. která se sbírají v září po úplném dozrání. 9) 8) 7) 6) užívají léky homeopatické. Užívá se nejčastěji v ředění D l . Vhodnou formou je i tzv. což je vlastně macerát.m á h á likvidovat kvasný nebo hnilobný proces při dyspepsii. kde především ovlivňuje revmatické potíže a působí sedativně. i krátce po jejich odeznění. před jídlem. a to 2 až 3krát denně na špičku kulatého nože. angelikové víno. Koupel by neměla překročit 15 minut a měla by se brát obden po dobu asi 14 dní. jinak hlavně kořen a semena. Například při potížích se slinivkou se osvědčuje kombinace 50 g anděliky. Právě kvůli r a z a n t n í m u účinku alopatických bylinných léků a také z důvodu malého výskytu vhodných rostlin se z byliny 102 103 . Nezanedbatelný je také účinek drogy v koupelích. 30 g kmínu a 20 g fenyklu. Při predávkovaní vzniká přecitlivělost na sluneční svit.

organické kyseliny atd. dorůstající až do pulmetrové výšky. kde je nebezpečí nadýmání. dva až t ř i k r á t zpeřené. přímou lodyhou. květy mají bílou barvu. J a k o doplňující pro104 105 5) 4) Anýz vonný . dále pak m a s t n ý olej. sacharidy. Příznivé účinky drogy se přenášejí i do mateřského mléka. sbíraný koncem léta. jen zřídka zplaňující v teplejších oblastech. nahrazuje jej obalíček z nitkovitých listenů. Může se uplatnit i v pediatrii. Zde je velmi užitečná i pro své spasmolytické působení. což má vliv na celou ř a d u trávicích potíží. 2) 1} Anýz je pěstovaná bylina. obal chybí. Bedrnovník anízový (s) r Anis (n) Anis (a) Anis. slizy. nedělené. zastřihovaně zubaté. Droga účinně podporuje vykašlávání a užívá se také tam. Plody obsahují především silici s hlavní složkou anthenolem. Kvete v červenci a srpnu. Obsažená silice zvyšuje vylučování trávicích enzymů. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté. okrouhle ledvinovité. Plodem je štětinatě brvitá dvounažka. ale přisedlé. například při nejrůznějších projevech dyspepsie. pochvaté. chlorofyl. kdy se plody začínají šedozeleně zbarvovat. pektin. Květy jsou tvořeny okolíky se 7 až 15 okolíčky. cholin.ANYZ ANÝZ VONNÝ Čeleďmiříkovitých (Apiaceae) PIMPINELLA ANISUM L. 3) Drogou je plod (Fructus anisi). Horní listy jsou rovněž pochvaté. Bouráce (f) Anís (š) Anýz je pronikavě vonící jednoletá bylina s jemně pýřitou. jehož tvorbu anýz rovněž podporuje.

Droga je výrazně působícím antiseptikem dýchacích cest a zažívacího ústrojí. Přednostně připravovanou lékovou formou je nálev. tymián a majoránka. Dávkování prášku činí 1 až 2 g na jednu dávku. Teplota při sušení by neměla překročit asi 35°C . čímž se i řádně dosuší. a pak se dále zpracovávají až do konečné fáze. prakticky stejných jako dnes. Silice se lehce 4 až 5krát denně vtírá po dobu asi 30 sekund. že anýz je neodolatelnou pochoutkou pro myši. jej používali proti kašli. samozřejmě kromě několika léčivých aplikací. petrklíč. maximálně však 8 g denně. V 16.plodů. tzn. že anýz a jeho účinky byly známy už v antice. která se velmi ochotně zapojuje do kombinací. podběl. že silice jako hlavní složka zůstává zcela zachována a s její pomocí můžeme velice citlivě účinek drogy regulovat. Je možné používat i čistou silici. zhotovovaný asi z jedné poloviny čajové lžičky na šálek vařící vody. rovnoměrně rozdělených. V takových případech může dojít až k otoku mozku a plic. ale může zůstat přiložen i přes den. což je 4. Zajímavostí je. jitrocel. Plody anýzu se nejprve nechají v suchu a temnu dozrát. kmín. ale výhoda spočívá v tom. andělika. ale i ve všech formách zcela bezpečná. Například Řekové. Už tehdy oceňovali nejen jeho kořennou vůni a lékořicovou příchuť. V Malé Asii a v Římě se užíval hlavně pro „oslazení dechu" a jako afrodisiakum. proskurník. Později se anýzový olej používal i pro trávení holubů. Vhodnými partnery jsou zejména fenykl. základní tinktury. Jediným možným nebezpečím je predávkovaní při užívání čisté silice. andělika apod. a sice 3 až 5 kapek. který však rychle ztrácí obsah silice a musí se tudíž zpracovávat a užívat velmi rychle. století objevili Evropané. obyčejně několik dní. ale znali i jeho hlavní léčivé vlastnosti. 10) Anýzový vinný obklad se velice osvědčuje na potíže s Achillovými šlachami. puškvorec. Při jejích zanícení je vhodný chladný a naopak při jejich namožení (oslabení) teplý obklad. Zvlášť účinné jsou tinktury ve formě směsí s jinými aromaticky kořennými drogami jako fenykl. dlouho před narozením Krista. pakmín vět106 107 . šalvěj. divizna. Přikládá se zpravidla na noc. dobromysl. Je n u t n é jej připravovat v co nejmenším množství a velice pečlivě skladovat ve vzduchotěsných nádobách. ale zde je třeba dávky velice pečlivě vážit. Navíc je v homeopatických dávkách účinnější. rdesno ptačí (truskavec). 8) 7) 6) ší. Vhodnou formou je i prášek. Výroba homeopatických tinktur je stejná jako u všech aromatických částí bylin a zejména u semen . Ve správně stanovených dávkách je tato droga zcela bezpečná a je vhodná i pro děti. Užití je prakticky stejné jako u bylinné drogy. bod na dráze tlustého střeva. Anýzovou silici můžeme vtírat do některých akupunkturních bodů. a tak začali olej ze semen anýzu používat také pro trávení myší. Anýz poskytuje drogu. 3 až 4 k r á t denně.středek (adjuvans) můžeme drogu přidávat i do diuretických čajů a do čajů proti zácpě. například při léčbě angíny do CHE-GU. včetně Hippokrata. lékořice. 9) Z hlediska homeopatie patří anýz mezi velice účinné a oblíbené drogy.

Množí se vegetativně. Plodem je modročerná peckovice. Domovem aralky je Dálný východ. zadržovaným depresím melancholického typu. dosahující do výšky několika metrů. oboupohlavní nebo pouze samčí. Po řadě pokusů se zdá být velmi perspektivním antidepresivem. Droga vykazuje stimulační účinek na centrální nervovou soustavu. horizontálně probíhající. s pilovým okrajem. zvané aralosidy. květy jsou bělavé. Dále je v droze obsažena silice. přeslenité. Květenství je mnohočetně okolíkaté. Kvete uprostřed léta. sklízený na podzim po opadání listů. ale i semeny. kdy je v popředí úzkost. Kořeny jsou mělké.ARALKA ARALKA MANDŽUSKÁ ARALIA MANDSHURICA Ruprecht et Maxim Čeleďaralkovitých (Araliaceae) Prodara mandžurská (s) e (japanische) Bergangelika (n) Mountain Angelica (a) Aralie du Japon (f) Aralia (š) Aralka je rychle rostoucí keř. droga vhodná není. Listy jsou umístěny poblíž vrcholu ostnatých větví. neklid nebo podobné příznaky. u n á s se běžně pěstuje. jsou dvakrát lichozpeřené. elipsovité. zatím ovšem j e n na malých plochách. především proti utlumeným. Obsahové látky tvoří především glykosidy kyseliny oleanolové. éterické oleje. plody dozrávají na přelomu září a října. s dlouhým řapíkem. čili psychogenně podmíněné 108 5) 4) Aralka mandžuská 109 . malé množství alkaloidů a saponiny. Je možno ji aplikovat při neurastenii. 3) 2) x) Drogou je především kořen (Radix araliae). Ovšem při depresích.

alespoň bez pečlivého uvážení. úrazech apod. při občasném protřepávání. snižuje hladinu cholesterolu a lipidů v krvi.slabosti. též při občasném protřepání. a jednak by to dovolilo jemnější odstupňování dávek a také prodloužení doby možného podávání léku. Toho se využívá pro posilování nemocných v těžkém stavu.5 g mateří kasičky a dvakrát denně 35 kapek aralkové tinktury. které se trhají v červenci. Rozdíly jsou v účinnosti. Nakonec se nedá ani bezpečně říci. 3krát 5 kapek. n i k d y ale n e s m í p ř e k r o č i t 2 měsíce za celý rok. V Rusku se z drogy vyrábějí tablety Saparal. a proto právě toto zpracování může využití této drogy vylepšit. P ř í p r a v e k se n e s m í používat p ř i epilepsii. Aplikace je v podstatě stejná jako u předchozích postupů. J i n é části rostliny se neužívají. Homeopatie je pro užití aralky prakticky ještě lidově řečeno pole neorané. obecně pak raději D3 s dávkováním 3 k r á t 6 kapek. který se užívá zásadně čerstvý. Vodní výluhy nemají v a l n o u účinnost. v dávkování a hlavně v možnosti jemného odstupňování účinnosti. protože homeopatickým zpracováním by se jejich jedovatost prakticky zlikvidovala. což platí i pro pohlavní předrážděnost. ale právě proto je třeba užívání regulovat. Dávkuje se obyčejně jednou denně 0. fyzickou výdrž a u mužů zlepšuje potenci. Obvykle činí maximální doba podávání tři týdny. protože by mohlo dojít k obnově nádorových buněk. protože jejich ú č i n e k n e n í vyšší. Navíc zde odpadá jakékoli nebezpečí z predávkovaní. před jídlem. r á n o a v poledne. což ovšem n e p l a t í pro homeopatii. že ředěním se účinnost bylinných drog překvapivě zvětšuje. z n a č n ě vysokém krevním tlaku. P r o své v ý r a z n é p ů s o b e n í se p r e p a r á t obyčejně u ž í v á samos t a t n ě . ale i hladinu krevního cukru. Dávkuje se podle h m o t n o s t i uživatele. výborně spolupůsobí s mateří kasičkou. J e d o v a t o s t p ř í p r a v k u j e p ř i t o m z a n e d b a t e l n á . Zvyšuje svalovou sílu. což je veliká škoda. Nejčastěji se užívají ředění D3 (při zvýšené funkci) a D12 (při snížené funkci). Základní t i n k t u r a DO se dále ředí až do potence D12 lihem 40%. P r ů m ě r n á doba léčby je 3 až 6 t ý d n ů . v čem je hlavní účinek drogy z aralky. nakládají do láhve. a to 30 až 40 k a p e k d v a k r á t d e n n ě . Droga. Může se brát až 3 měsíce v roce. Základní t i n k t u r a DO se dále ředí lihem 30% až do ředění D4. Večerní dávkování se doporučuje j e n výjimečně p ř i silné ú n a v ě . J e d n a k by to umožňovalo vy110 111 . zničených po chemoterapii nebo ozařování. po jídle. zda právě ony mírně toxické látky nejsou pro účinek rozhodující. Zpracovávat se mohou i květy. Regenerace je neobyčejně rychlá. a při poruchách spánku. ale j e n v z a č á t k u léčby. p ř i p r a v e n á b ě ž n ý m p o s t u p e m . Obecně se užívá ředění D4. podobně jako žen šen. Nejvhodnější lékovou formou j e t i n k t u r a . při stavech predráždenosti. nemocný doslova pookřívá před očima. zalévají lihem 50% a nechávají při normální teplotě a světle 7 dní vyluhovat. okolo jedenácté hodiny dopolední. zatímco j e d o v a t o s t se zvyšuje. Z homeopatie je totiž známa skutečnost. se po rozmělnění dále upravuje macerací v lihu 75% po dobu 15 dní. Tato kombinace se ale nedoporučuje při onkologických onemocněních. Podstatně zvyšuje odolnost organismu proti nepříznivým vlivům zevního prostředí. 9) 8) 7) 6) užití i ostatních částí rostliny. To je právě nesmírně důležité pro možné ovlivňování psychiky. například po těžkých operacích. a proto se prakticky nepoužívají. spojené se slabostí a spavostí. Kořen.

ale většinou se sbírá pouze květ (Flos arnicae) a z ekologických důvodů se upouští od sběru oddenku. Působí například velice dobře na prokrvení věnčitých cév. Bylina p a t ř í mezi trvalky. dlouhá až 5 m m . Obsahové látky obou jsou však stejné. Na srdce proto působí 112 113 5) Prha chlumní (arnika) . Plodem je ochmýřená nažka. že otázka obsahových látek není zatím zcela jasná. dováží se k n á m ze zahraničí. r Berg-Wohlverleih (n) Arnica (a) Arnica montagnard (f) Arnica (š) Arnika je bylina s přímou lodyhou. arnika působí na malé buňky. Arnika horská (s) e Arnika. Droga má dvě základní oblasti působení: jednak patří mezi nejlepší hojivé prostředky a jednak má široké použití v kardiológii. oddenek dlouze plazivý. Je třeba ale přiznat. zákrov se skládá z 8 až 24 listenů. Listy jsou vstřícné. aminů. 2) 1} Arnika má r á d a kyselé půdy. přízemní v růžici. Velké květní úbory jsou j a s n ě oranžovožluté. které dodávají energii buňkám hybným. celokrajné. cholinu.ARNIKA PRHA CHLUMNI Čeleďhvězdnicovitých (Asteraceae) ARNICA MONTANA L. Drogou je prakticky celá rostlina. minerálních látek a tříslovin. Protože se n e d á pěstovat. P a t ř í mezi rostliny ohrožené. a proto je t a k é chráněn a . 4) 3) Arnika je především flavonoidní droga s o b s a h e m silic. jednoduché. n a h o ř e chudě větvenou. karotenoidů. a proto se u n á s hojněji výsky•v tuje na horských loukách. Zatímco třeba digitalis a další srdcové léky působí na velké buňky srdečního svalu. a tím vlastně přímo ovlivňují hybnost srdce. čili velkým nebo také dlouhým. zejména na Šumavě a ve Slavkovském lese.

f.s. Slouží jako výborný pomocný lék. Platí pochopitelně i obecně proti náhlým srdečním záchvatům. Doporučujeme k tomu několik minut denně silně třít oblast srdce nějakým měděným předmětem.unguentum Dermazuleni SPOFA ung. samozřejmě s tím. To je umožněno ředěním.0 Heparoidi SPOFA ung. Zředěná tinktura může ovšem při predávkovaní u vnitřního používání způsobit tachykardii až otravu. mimo kořene. v ředění D12.. Obklad měníme každých 20 minut asi po dobu 2 hodin. arnicae 20. Především je to pro zcela neobvyklou šíři možného použití. Prášek z oddenku se maceruje v lihu 80% po dobu 14 dní a vzniklá tinktura DO se dále ředí až do potence D12 lihem 35%. Arnika má v homeopatii odedávna významné postavení a jistě si je dlouho podrží. Zevně působí droga prakticky na všechny rány. ovšem také jemněji. furunkly. Goethe si pochvaloval čaj z arniky na anginu pectoris. Namočíme čistý lněný nebo bavlněný hadřík a volně přikládáme. srdce. hlohové a konvalinkové (po 25 g) a routové (20 g). Stručně shrnuto je užívání vhodné na pohmožděniny. Obecná dávka vnitřně je 3krát denně 4 kapky před jídlem. Užívání je prakticky stejné jako u přímých bylinných prostředků. ischias. W.0 M. nejsilnější u D l i a D12. ovšem v zásadě je účinná celá bylina. i když třeba J.Obecné dávkování je 3krát denně 20 až 25 kapek ve sklenici vody a doporučuje se přidat 100 mg vitamínu C. žaludek atd. 30. ale nesmí se nenanášet přímo do rány. 50. že v určitém směru jen těžko najde konkurenci. Proto se od užívání drogy v čajích zcela upustilo. kde stejně jako jiné. Dá se říci. ad 150. kterou namíchá každá lékárna: Tinct. pouze na její okraje. Zvláště důležitou vlastností je. Výborným hojicím prostředkem s použitím arnikové tinktury je následující mast.0 114 8) 7) 6) Mast je použitelná na všechny rány. samozřejmě každá část sbíraná v jiném termínu a jinak upravovaná. bez převazování. hematomy. neuralgie. velkým počtem použitelných potencí a pak i dávkováním. vždy před jídlem. působí až nebezpečně. Zevně se doporučuje obecně mazat nebo obkládat 3krát denně ředěním D5. práškovaný oddenek. vředy apod. 9) 115 . distorze. Užívá se dobře usušený. Jednu čajovou lžičku tinktury rozmícháme ve 100 až 130 ml destilované nebo prevarené vody.nepřímo. a pak pro možnost velmi jemného odstupňování účinku jednotlivých prostředků. že účinek se dá velice pečlivě regulovat. V poslední době se používá prakticky výhradně arniková tinktura. podle potřeby 2 až 3krát denně. Ředí se pak stejně jako oddenek do D12. který je směsí tinktur arnikové (30 g). Koncentrovaná tinktura je toxická a působí až leptavě. Nejslabší účinek je u D2 a D3.0 Adipis lanae q. Pro vnitřní užití v kardiológii se osvědčil německý přípravek Lacoerdin. Zevně se droga využívá většinou pro obklady. V praxi se užívá výjimečně dokonce i ředění D30 a extrémně i D200. kontuze. ale také například na zánět křečových žil. Květy mají prakticky stejný účinek. zejména při angině pectoris. ale lihem 30%. Květy se zákrovem se sbírají před rozkvětem a vyluhovávají se v lihu 60% také po dobu 14 dní. Dají se však použít i na otékající nohy. Při vnitřním užívání se bere 2 až 3krát denně 10 až 20 kapek tinktury do skleničky vody. tkáně. razantně účinkující prostředky. Obklady pomáhají i na kloubní artritické i artrózní záněty. že podporuje účinek antibiotik a léků proti rakovině.

Drogou je list (Foliům cynarae). Zvyšuje tvorbu žluči a také její vylučování. organické kyseliny. ve kterých se pěstuje vinná réva. šťavnaté. organické soli. Dobře sejí daří i u nás v teplejších oblastech. používané jako zelenina.). tanin. flavony a další účinné látky. střídavé. široce vejčité. Q1 U l l U i x) 2) 3) 4) Hlavní obsahovou látkou je hořčina cynarin. sbíraný během květu.ARTYCOK ARTYCOK ZELENINOVÝ Čeleď hvězdnicovitých (Asteraceae) CYNARA SCOLYMUS L. inulin. droga dále obsáhaje flavonoidy. v červenci a srpnu. podporuje detoxikační činnost jater a vylučování škodlivin močí. Bylina pochází ze Středomoří. Má 116 117 5) Artyčok zeleninový . Lůžko úborů je štětinatě plevkaté. Artičoka zeleninová (s) e Artischocke (n) Artichoke (a) Artichaut commun (f) Alcachofa (š) Artyčok je trvalka s lodyhou přesahující jeden metr. jsou tlusté a bez ostnů. Velmi podobný artyčoku zeleninovému je artyčok kardový (Cynara cardunculus L. velké. Z hlediska produkce drogy není na teplotu tak citlivá. Plodem je nažka. Kulovité zákrovy jsou tvořeny masitými listeny s plochým přívěskem. zřídka bílou barvu. protože nesnáší mrazy pod -10°C. květy mají modrofialovou. Droga patří k nejlepším léčivům na játra a žlučník. peřenoklané. sliz. ovšem je nápadně ostnatejší. jsou lodyžní. vitamíny A a B. Prízemní listy rostou v růžici. kde se pěstuje pro nedozrálé úbory. Snižuje hladinu krevního cukru a je vhodným doplňkovým léčivem při diabetů. '11V1 C A .

List se sbírá v průběhu květu. Klasický bylinný čaj ovšem působí nejúčinněji. že jeho celková účinnost je prakticky soustředěna na j á t r a a žlučník. že hlavní oblastí působení drogy jsou játra. získaný asi dvouminutovým vařením drogy. Při migréně a ekzémech doporučoval koupele rukou a nohou v odvaru z celé rostliny. Obecné neutrální dávkování je 3krát 10 kapek tinktury v ředění D7 před jídlem. soli hořčíku. 9) 119 . tymiánem. protože mnoho nemocí začíná právě tam. Podporuje produkci trávicích enzymů ve slinivce a je také doporučována při poruchách její funkce. draslíku a sodíku. Vzhledem k tomu. Celkově zlepšuje trávení a látkovou výměnu. Celá kůra trvá 30 dní. který kromě již popsaných účinků také odstraňuje nepříjemný pach těla. Velmi dobrý účinek má odvar čerstvého kořene artyčoku ve víně. vápníku. Pro homeopatické zpracování jsou vhodné listy a případně i hlavice. pak se udělá 14 dní přestávka a opět se 15 dní užívá. uvedených výše. v teple. Nejčastěji se užívají ředění D4 (při zánětech) a D13 až D14 (pro celkové posílení).také výrazné protialergické účinky. jablečníkem. což se dobře uplatňuje při léčbě různých ekzémů. Po pomalém vychladnutí se uloží do chladna. okolo deváté hodiny ranní. dovážený z Itálie nebo Chorvatska. Je to lék velice starý. stejně tak i hlavice. jinak žádné vedlejší účinky nejsou známy. omanem. protože tím. a to obden. V homeopatii u nás je využívání artyčoku téměř neznámé. ale nikoli na slunci. Listy nadrobno nakrájené se nechávají vyluhovat v lihu 90% (nesmí se použít slabší koncentrace) po dobu 14 dnů. ovšem ne do chladničky. oligurii (sníženém vylučování moči) i při kožních chorobách. vždy před jídlem. invertáza. ne118 8) 7) 6) konzervovaného vína a nechá se krátce přejít varem. List artyčoku lze velmi účinně kombinovat s řepíkem. sbíraný hned po odkvětu rostliny. především v podpaždí. vždy večer. Vhodným lékem je i balzám a pro jemné působení pak homeopatické přípravky. je to celkem logické. Podává se 4krát denně jeden šálek. Kromě již popsaného působení doporučujeme používat drogu zejména při artérioskleróze. dále kyselina chlorogeniková a kávová. revmatismu a při všech potížích s cholesterolem. za častého protřepávání. Z čajových forem je nejúčinnější odvar. Odvar se připravuje následovně: Osmdesát gramů čerstvého kořene se zalije 1 litrem červeného. Při této kúře se užívaly 2 až 4 lžíce denně. při astmatu. je tato droga svým způsobem univerzální. s trváním asi 15 minut. což je ovšem veliká škoda. jak popisuje už Matthioli. řebříčkem. Slovakofarma vyrábí tinkturu Cynarosan. Jedinou kontraindikací může být těžká porucha ledvin. Podle bylináře J a n a Veverky se může používat i kořen. přichází u homeopatických prostředků v úvahu hlavně působení enzymů jako inuláza. proteáza. cynaráza a další. Proto můžeme artyčok použít i při angině pectoris. Tento bylinář podával šťávu z celé rostliny smíchanou s bílým vínem v poměru 1:2 a vše mírně přislazoval medem. Vzniklá základní tinktura se dále ředí až do potence D15 lihem 45%. Jako vhodný lék slouží i aperitivní likér Cynar. meduňkou a dobromyslí. Užívá se 3krát denně jedna polévková lžíce po dobu 15 dní. Někteří zkušení léčitelé dovedou artyčok právem využívat skutečně mnohostranně. třezalkou. Kromě látek. což je patrně nejlepší vyráběná léková forma.

Egg-plant. dorůstající mnohdy až jednometrové výšky. účinkuje protirev120 5) 4) 3) 2) 1} Lilek vejcoplodý (baklažán) 121 . Melongéne (f) Berenjena (š) Baklažán je jednoletá. Plody obsahují bílkoviny. Listy jsou krátce řapíkaté. vápníku. Rostlina je vhodná i pro skleníkové pěstování. květy nachové až světle fialové. nejúčinnější jsou ovšem soli draslíku. někdy i trvalá rostlina. na bázi dřevnatějící. na rubu plstnaté. Z vitamínů je cenný zejména obsah komplexu B-vitamínů. organické kyseliny a antokyany. připravované jako zeleninový pokrm. Droga podporuje činnost jater. Sbírat se může i list. železa a manganu. nejlépe v květnu až červnu. velikostí i tvarem poněkud připomínající tykev. Dále obsahuje třísloviny. draslíku.BAKLAZAN LILEK VE JCOPLODÝ Čeleďlilkovitých (Solanaceae) SOLANUM MELONGENA L. Ľuľok baklažánový (s) e Eierpflanze (n) Aubergin. hořčíku. Během zrání plodů se tyto látky mění na rozpustné cukry. Drogou je plod (Fructus solanii mel. výrazně snižují obsah cholesterolu v krvi. celokrajně nebo mělce zubaté. Lidově se někdy nazývá patližán. tuky a sacharidy. s přímou lodyhou. Baklažán je méně známá pěstovaná zelenina se středními až většími nároky na teplo. Plodem jsou bobule zelenobílé až červenofialové barvy. obyčejně v červnu až srpnu. Čerstvé plody. Čerstvá šťáva z dužnatých plodů má značné antibiotické účinky a je vhodná k léčbě zeleninovými šťávami. sbíraný po úplném dozrání. Mimořádně boh a t é jsou na minerální soli fosforu. Brinjal (a) Aubergine.). J i n a k rostlina nezapře svou blízkou příbuznost s bramborem obecným. P a t ř í k velice výživným zeleninám.

Dva baklažány nakrájíme na plátky a osolíme. Okořeníme a zapečeme v troubě. uvaříme. tři rozetřené stroužky česneku. Čerstvý list se nařeže na- 122 123 . Příští den přilijeme trochu oleje. 10) 7) 8) Lilek vejcoplodý nebo t a k é jedlý je v homeopatii celkem neznámý. i když jako jediný z lilků je nejedovatý. Léčbu šťávami provádíme za značného snížení kalorického p ř í s u n u . u kterých je léčivá účinnost spolehlivě ověřena. přidáme plátky. přidáme baklažánovou kaši. Suší se naopak droga listová. m a s o a mléčné výrobky. Zajímavé jsou i dva následující recepty podle Lánské a Hlavy: Tři omyté baklažány upečeme v troubě doměkka. Základní t i n k t u r a DO se dále ředí až do D5 lihem 30%. 9) drobno a nechá vyluhovat v lihu 65% po dobu 14 dní. je zárukou i jeho léčivosti. několika stroužků třeného česneku a mletého pepře. Baklažány v kuchyňské úpravě jsou vhodným dietním pokrmem pro lidi s aterosklerózou a s revmatismem. V dermatologii se šťáva užívá i zevně. Přidáme pět oloupaných rajčat a když změknou. čistí krev. jemně nakrájenou cibuli. Užívá se vlastně pouze toto ředění s obecným dávkováním 3krát 8 kapek. nebo také 3krát denně 1 mocca lžičku jako antisklerotikum. Ty pak vložíme na 24 hodin do marinády z octa. která na rozdíl od nati bramborové je prakticky netoxická. necháme okapat a nakrájíme na silnější plátky. využívá se na přípravu šťávy nebo jako pokrm. Omezujeme zejména bílkoviny. Listovou drogu můžeme připravovat formou nálevu. mrkvová 200 g a z červené řepy 100 g. pokrájíme jednu velkou cibuli a vše osmahneme na oleji s máslem. při kterých se obsahové látky baklažánu nejméně znehodnotí.maticky a tzv. před jídlem. okořeníme mletým pepřem a jen krátce prohřejeme. Přesto by ale dávkování listové drogy nemělo být překračováno. Kombinace s jinými bylinami se v praxi vůbec nepoužívají. z nichž nejzajímavější je naprostá absence jakýchkoli vedlejších účinků. k t e r á se jistě projevuje i v účinnosti. který doplňuje léčebné podávání bylinných čajů. Pro užití v homeopatii je vhodnější list. že se baklažán téměř výhradně užívá v různých úpravách jako zelenina. Na oleji zpěníme jednu velkou. při odlehčovací dietě (v t o m případě spojujeme terapii s léčebnou j e d n o d e n n í hladovkou) a pro podporu imunitního systému. Podává se studené. ale v praxi se užívá spíše práškovaná v dávkách 4krát denně na špičku kulatého nože. Je to škoda. 6) Plodová droga se zpravidla nesuší. Dobře se n á m osvědčila následující směs zeleninové šťávy: baklažánová 300 g. Doba k ú r y podle okolností a r a d y odborníka činí zpravidla j e d e n nebo dva týdny a m ů ž e se provádět i vícekrát za rok. že j a k aplikace. soli. P a k je oloupeme a rozmělníme vidličkou na kaši. Vzhledem k tomu. Ale právě zde jde o výjimečnost. Rozdrtíme 2 stroužky česneku. Kašovitý obklad je možné přikládat i na bolestivá kolena. Kontraindikace ani žádné vedlejší účinky nejsou známy. Plodová droga je v h o d n á pro p ř í p r a v u zeleninového vývaru. doporučujeme postupy. protože příbuznost s jinými lilky. ovšem s tím rozdílem. což p ř e s n ě tvoří d e n n í dávku při léčbě r e v m a t i s m u . čímž působí i na kožní afekty. Oblast aplikace homeopatických prostředků je v podstatě stejná jako u přímých bylinných prostředků. t a k i účinek této formy léku příznivě ovlivňuje ř a d a výhod. Taková úprava je například marinovaný baklažán: Čtyři oloupané baklažány rozkrájíme na poloviny. t r h a n ý v době před rozkvětem rostliny kolem poledne. na potírání ekzémů a ložisek lupénky. Podává se teplé nebo studené jako příloha nebo předkrm.

Bazalka pravá (s) (s) echtes Basilienkraut (n) Basil (a) Basilic (f) Albahaca (š) Bazalka je letnička s přímou. Rostlina je velmi aromatická. Bazalka je mimořádně univerzální bylina. Jeho tvar lépe vystihoval starší název čeledi pyskaté (Labiatae). cineol a další látky. Lodyha je přímo větvená. vstřícnými listy. Je vhodná při nespavosti a migréně. éterický olej s eugenolem. většinou lysou lodyhou. Je vhodným doplňkovým léčivem proti prů124 125 5) Bazalka pravá . Plody jsou černohnědé tvrdky. Bazalka je pěstovaná teplomilná rostlina. protizánětlivě i mírně antibiotický. Podporuje vykašlávání i práci srdečního svalu. 3) 2) 1} D r o g o u je kvetoucí nať ( H e r b a basilici). typický pro čeleď hluchavkovitých. ve vyšších partiích zastřihovaně zubatými. glykosidy. vejčitými až podlouhlými.BAZALKA BAZALKA PRAVÁ Čeleďhluchavkovitých (Lamiaceae) OCIMUM BASILICUM L. na bázi celokrajnými. Dorůstá výšky kolem 30 cm. působí proti nadýmání. červenavé listeny. Nejkvalitnější d r o g u poskytuje červnový sběr. zlepšuje trávení. harmonizuje peristaltiku. ocimen. tlumí křečové bolesti. Květ je bělorůžově fialový. bazalkový kafr. 4) Bylina obsahuje silice. třísloviny. Horní listy přecházejí v malé. flavonoidy. mírně uklidňuje a vyživuje nervy. zvaná též tulsí. tanin. při psychogenně podmíněných závratích. Ve svém účinkuje stejná jako známá a z indické ajurvédy proslulá bazalka posvátná (Ocimum sanctum L.). ale bylina dává běžně dvě i tři sklizně. se stopkatými.

stačí jen 10 minut. Obyčejně se jedná o poruchu na linii játra-žlučník-slinivka. jako jsou deprese. Doporučujeme ji hlavně při psychických poruchách. Při dnes běžných stavech únavy. přikryjeme a necháme 5 až 10 mi126 8) 7) 6) n u t vyluhovat. zejména v ústní dutině. trhaný před rozkvětem rostliny. kdy potrava „leží v břichu jako kámen". řebříčkem. žaludeční nevolnost a bolesti hlavy. Vyšší dávky bazalky mohou vyvolat stav předráždění. meduňkou. Při křečových žilách doporučujeme následující čaj: Směs po jedné čajové lžičce majoránky. Nevhodná je samozřejmě při stavech osobní nesnášenlivosti a podle naší zkušenosti asi u 5% osob může vyvolat pocit nevolnosti až dávení. poté scedit a pít podle potřeby nebo 3krát denně 1 skleničku po jídle a před spaním. stresu atd. která se pije pomalu po každém jídle. Zevně je vhodná proti kožním zánětům. deprese nebo ochablosti doporučujeme následující recept: Třicet pět gramů bazalky se zalije 0. prakticky na stejné potíže jako léky alopatické. Pak scedíme a pijeme 2 až 3krát denně po jídle. dále při neurózách. kořenem lopuchu nebo s řepíkem. Vedlejší a nežádoucí účinky nebyly zjištěny. Pak se přefiltruje. Bylinný balzám se připravuje ze 30 g bazalky a po 20 g n a t i ožanky kalamandry a květu měsíčku. Drogu podáváme formou nálevu. po jídle. Bazalka není vhodnou drogou pro dlouhodobé podávání. třeba při paradentóze. Je to znamenitý lék na poruchy trávení. Tlumí bílý výtok a podporuje jaterní činnost. nejlépe odpoledne kolem čtrnácté hodiny. listy se vylisují a tekutina se uloží v chladu a temnu. po dobu 10 dní. ovšem nikoli večer. Prostředky je n u t n é podávat nejméně 2 1 a nejdéle 30 dní. Na nespavost a celkové uklidnění doporučujeme 1 polévkovou lžíci bazalky přelít vařící vodou a nechat 5 minut vyluhovat. 9) 127 . Může se ještě přidat trochu medu. úzkosti. která se pak dále ředí lihem 35% na potenci D2 a v tomto ředění se pak také užívá.duškovému astmatu. Bazalku samotnou podáváme práškovanou jako koření nebo pro aromatické koupele či inhalace. Užívá se 3krát denně 8 kapek.7 litru suchého bílého vína a nechá 7 dní při pokojové teplotě vyluhovat. Běžným postupem s použitím lihu 90% získáme základní tinkturu D l . Užívá se 1/2 skleničky. připravovaného v běžných dávkách. Při použití inhalace snižuje mírně krevní tlak a je vhodným prostředkem při těžkém nachlazení i při únavě a celkovém ubývání sil. avšak s kratší dobou vyluhování . špatná funkce mozkových center. Při podávání ve formě čaje ji zpravidla kombinujeme s dobromyslí. bazalky a máty peprné na běžný šálek upravíme jako nálev. V homeopatii se používá čerstvý list. benediktem. tymiánem. heřmánkem. puškvorcem.

Bažanka ročná (s) s Schutt-Ringelkraut (n) Annual mercuri (a) Mercuriale (f) Mercurial (š) Bažanka je středně vysoká dvoudomá rostlina našich zahrádek. vyrůstají jednotlivě. a listy vroubkovaně pilovité. je rozšířena i na zahrádkách. stopy silice. polích. Plodem je dvoupouzdrá tobolka. nějaké pryskyřice. uvádí se obsah projímavě působících glykosidů. která dříve bývala oficinální (Herba mercurialis). Droga je považovaná za zastaralou a v současnosti stojí poněkud stranou odborných zájmů.BAŽANKA BAŽANKA ROČNÍ Čeleďpryšcovitých (Euphorbiaceae) MERCURIALIS ANNUA L. 128 129 5) 4) 3) 2) 1} \ Bažanka roční . rostoucí v teplejších nížinách. od května do září. Složení je velmi málo prozkoumané. V bylinných recepturách se v současnosti bažanka nepoužívá. že bažanka roční má lodyhu rozvětvenou. po dvou až třech v paždí listů.). vinicích a rumištích. samicí. kdežto bažanka vytrvalá má lodyhu přímou. Zevně se bažanka osvědčila pro sedací koupele při váznoucí menstruaci a také jako močopudný prostředek při zánětu močových cest. Droga působí projímavě. saponiny a blíže neurčené alkaloidy. proto někdy i nahrazovala list senný. které rostou na jiných jedincích. nerozvětvenou. Samčí květy rostou v dlouhých hroznech. málo tříslovin. Bažanka je bylina spíše teplomilná. Liší se hlavně v tom. Sbírá se kvetoucí nať. Bažanka roční má příbuznou v bažance vytrvalé (Mercurialis perennis L. Drogou je nať. Dříve byla známá jako „planá bazalka".

nejlépe hned po utržení. ohřátá v bílém víně na pánvi. 7) 6) . nať truskavce a nať celíku zlatobýlu. S ohledem na její prudké působení používáme drogu samostatně. Písemně jej zanechal Dioscorides v 1. že na hyperfunkci (zánět) se používá nejvíce ředění D2 a na sníženou funkci pak ředění D6. Základní tinkturou nebo esencí je ředění Dl. Používá se čerstvá nať. P ř i gynekologickém použití se po úvodních koupelích v bažance přechází na koupele z odvaru n a t ě z hluchavek. Přesto je třeba bažanku aplikovat s maximální opatrností . především listy. ve formě nálevu. zejména u zánětů močového systému.Na sedací koupel dáváme 3 hrsti drobně sekané n a t ě formou odvaru. pocházející už ze 4. razantní působení se využívá obyčejně k vyvolání rychlého n á s t u p u účinku. s použitím lihu 70%. 10) 9) U močových z á n ě t ů přecházíme z koupelí bažanky na osvědčenou přesličku rolní a vnitřně podáváme kombinaci květ vřesu. Působí to látky typické pro celou tuto čeleď. 2 dílů chmelu a 1 dílu listu šalvěje. ovšem praktičtí homeopate ji s oblibou a také s úspěchem používají. Užití léků je podobné jako v alopatii. Vedle toho můžeme doporučit celou řadu dalších účinných receptů: . Jinak platí známá zásada. Její silné. nejlépe kolem sedmé hodiny. Dříve to ostatně byla bylina velice oblíbená a například ve švýcarských lékárnách je k dostání dodnes. je asi 15 minut. která má být podle možností horká. Když žena užívá nálev ze samčí byliny. Nejlepší pro obecné užívání je ředění D3 a obecná dávka činí 3krát denně 10 kapek. Doba lázně.deset gramů byliny. 130 8) 131 . po přiložení změkčují a postupně odstraňují mozoly. V těžších případech se volí forma lihovodného roztoku s přídavkem t i n k t u r y z myrty nebo lichořeřišnice. Kupodivu už i Hippokrates a Dioscoridus se o bažance vyjadřovali velice pochvalně. Rostlina se ovšem hojně užívala až do nedávné minulosti.potlučená nať bažanky. a tím se uvolňuje močení. odstraňuje řezání v močovodech. porodí chlapce. všechny stejným dílem. trhaná v květu brzy ráno. otlaky a otoky. Zpracovává se čerstvá. upravené jako jídlo nebo jako součást jídla. ovšem doporučujeme užívání pro podporu tvorby mateřského mléka. pak se ale většinou přechází na mírnější drogu. pro podporu odvodňování i jako prostředek proti zácpě.zaplnění vnějšího zvukovodu ucha šťávou z čerstvé natě značně posílí sluch. změkčuje břicho i stolici. století po Kristu. přičemž se současně užívá čaj z kombinace 3 dílů n a t ě kontryhele. uvolňují prostatické potíže i podrážděný močový měchýř. se přikládají na oblast močového měchýře na 6 až 7 minut. P ř i váznoucí menstruaci nasazujeme tři bažankové koupele a pak přecházíme na jinou drogu. Ani jako koupel se však bažanka nesmí dlouhodobě užívat. Při užívání nálevu ze samicí byliny porodí děvče. Při přímém vnitřním užívání může i při správně stanovených dávkách docházet ke krvavým průjmům v důsledku prudkého podráždění střev. století před Kristem.pečlivým a menším dávkováním se nemůže nic zkazit. V současné době je v homeopatii bažanka prakticky neznámá. Zajímavý je recept. a to 1 čajová lžička na 1 litr čaje. . které se ředí dále lihem 30% až do potence D6. . uvolňuje zácpu.potlučené listy nebo celá nať.

Plody j s o u široce vejčité. 2) 1] B e d r n í k y j s o u r o d e m neobyčejně p r o m ě n l i v ý m . Čerstvé listy se někdy využívají jako koření. hořčiny.BEDRNIK BEDRNIK OBECNÝ Čeleďmiňkovitých (Apiaceae) PIMPINELLA SAXIFRAGA L. H o r n í lodyžní listy j s o u p ř i s e d l é .). t ř í d í l n é až n e d ě l e n é . Bedrnovník lomikameňový (s) (e) kleine Bibernelle (n) Burnet saxifrage (a) Bourage saxifrage (f) Sanguisorba (š) B e d r n í k je t r v a l k a s lysou n e b o m í r n ě p ý ř i t o u lodyhou. od sběru se postupně upustilo. p l n á . s b í r a n ý n a j a ř e n e b o n a podzim. Důležitou obsahovou látkou je především silice. 3) Drogou j e k o ř e n (Radix p i m p i n e l l a e ) . na h ř b e t u ž e b e r n a t é . ale p ř i s o u č a s n é m o d k l o n u od p ř í r o d y k l e s á i jejich obliba. Vedle b e d r n í - k u obecného j e častějším p ř e d m ě t e m s b ě r u b e d r n í k v ě t š í (Pimp i n e l l a major L. v ě t v e n á . 5) 4) Kořen bedrníku řadíme k drogám. d o r ů s tající a s i p ů l m e t r o v é výšky. ale s b í r a t se m o h o u i j i n é p o d d r u h y a v a r i e t y . t ř í a ž sedmijařm é . L o d y h a j e oblá. takže se začnou drolit 132 133 Bedrník obecný . pektin. že je v přír o d ě m á l o k d o pozná. B e d r n í k y j s o u sice p o m ě r n ě hojné. soli draslíku a vápníku. Dolní listy j s o u přisedlé. P r o t o ž e t e r a p e u t i c k á ú č i n n o s t j i n ý c h č á s t í r o s t l i n y j e podstatně nižší. V ř e t e n o v i t ý o d d e n e k p ř i p o m í n á m r k e v . které dovedou zmenšit sou- držnost ledvinových a močových kamenů. sliz. Je to n a v í c d á n o i t í m . d v a k r á t p e ř e n o s e č n é . Okolíky s bílými až n a r ů ž o v ě l ý m i k v ě t y mají 6 až 25 okolíčků. z u b a t é . j e m n ě r ý h o v a n á . obsahující deriváty eugenolu a aromatické kumariny. saponin a tanin. přítomny jsou také třísloviny. vejčité. n a h o ř e bezlistá.

tj. jezme bedrník. kde droga zvyšuje sekreci sliznic. Droga n e n í vhodná v těhotenství a pro jedince s prodělaným zánět e m ledvin. při dávkách 3 k r á t d e n n ě 7 kapek. Imunostimulačně i pro celkovou podporu metabolismu působí dobře tzv. Po 10 m i n u t á c h přecedit. nejlépe na jaře" a na podzim. Účinnou lékovou formou je i tinktura. 134 8) 7) 6) V homeopatii se používá esence z čerstvého kořene. V. Z čerstvého kořene se běžným způsobem vyrobí základní tinktura. s použitím lihu 70% s označením DO. p a k zcedit a původní drogu znovu přelít sklenicí vroucí vody. Vhodné je podávání práškované drogy. Dojde přitom nejen ke zlepšení celkového stavu. Je pravdou. vzniklých po prochlazení. čerstvý kořen. v dávce 20 až 25 k a p e k 4 k r á t denně. což je prostředek velice oblíbený. P ř i predávkovaní m ů ž e dojít k fotosenzibilitě neboli přecitlivělosti na světlo. protože je obsahově prakticky stejný.. kopaný po ukončení vegetace asi v říjnu. n e b u d e m e m ř í t ! " mělo jistě svou racionální podstatu. tymiánem.a rozpadat. před jídlem. P ř i zevním použití se projevují hojivé účinky. Velmi hezky to vyjádřil i Matthioli: „. 25 g kořene všedobru horního (tzv. islandským mechem a květem petrklíče. kdy je t ř e b a zlepšit celkový stav organismu. Ta se p a k dále ředí lihem 50% do ředění D3. po dobu 6 až 7 týdnů.. co vyhnati se má močí. a to 2 až 3 k r á t d e n n ě na špičku kulatého nože. J e h o složení je 30 g kořene bedrníku. Droga není vhodná pro lidi příliš horkokrevné a cholerické. B u l h a r s k ý odborník prof. Mistrův kořen) a 15 g n a t ě ožanky kalamandry. Dá se t a k é podávat nálev. 9) 135 .. co bylo řečeno o předchozí rostlině. nebudeme stonat. ale i celkové imunity. kolem jedenácté hodiny r a n n í ." Dalším indikačním okruhem je oblast dýchacích cest. diviznou. Působí jako detoxikační prostředek a zbavuje tělo usazenin. n e c h a t 8 hodin macerovat. je vydatnější. 2 dílů o m a n u a 1 dílu zázvoru je velmi vhodnou zahřívací směsí pro léčbu otoků. taktéž 2 až 3 k r á t denně. se kope na j a ř e nebo na podzim. což ovšem pro praktickou homeopatii neplatí. Obecně se užívá v ředění D3. Mistrův balzám. Známé lidové přísloví „pijme pivo s bobkem. přičemž kořen podzimní. Kombinace 3 dílů bedrníku. totiž že se od používání oficiálně upouští. Svědčí o tom i novější informace o imunostimulačních účincích této drogy. že kromě bedrníku obecného se stejně využívá i bedrník větší. posílení svaloviny vnitřních orgánů a prostředek p o m á h á dokonce i zevně proti v n i t ř n í m z á n ě t ů m . oba výluhy spojit. osladit m e d e m a po doušcích pít během dne z termosky. Použití je vhodné v případech. Petrov doporučuje t u t o úpravu: J e d n u čajovou lžičku drogy přelít sklenicí vroucí vody. Základní surovina. bedrník hodí se z k r á t k a ke všemu. protože tyto vlastnosti ještě umocňuje.. Vykašlávací účinek m ů ž e m e posílit kombinací s podbělem. Zde platí to. Užívání se doporučuje provádět dvěma t ř í t ý d e n n í m i k ú r a m i v roce.

pocházející z jižní Evropy. Bělotrn je rostlinou nejen vzhledově atraktivní. U n á s roste jen v teplejších oblastech. přímou lodyhou a lyrovitými listy.BELOTRN BĚLOTRN KULATOHLAVÝ ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS L. Echinopsin i jeho derivát echinopsein mají s t r u k t u r á l n í vzorec téměř stejný jako strychnin a z toho vychází i praktická aplikace drogy. Na rozdíl od strychninu však droga není toxická. Bělotrn je rostlina kamenitých a krovinatých strání. Semena bělotrnu kulatohlavého i modrého jsou léčebně rovnocenná. který dal vlastně rostlině jméno. Od těch se liší tuhostí. Květy vytvářejí kulovitý strboul o průměru kolem 5 cm. kde se užívá i roztok dusičné soli echinopsinu. dále m a s t n é oleje. ale především jemnými bodlinkami. protože mají stejné obsahové vlastnosti. Hlavní složkou drogy je alkaloid echinopsin. Má r á d a teplo a sucho. podobnými listům pampelišky. Používání drogy je velice rozšířeno v zemích bývalého Sovětského svazu.). ale i velmi užitečnou svojí medonosností. Průzkum obsahových látek však zdaleka není ukončen. cest nebo i vinic. náspů. 4) 3) 2) 1) Bělotrn kulatohlavý 136 137 . Je to trvalka s tuhou. Používanou drogou jsou semena (Semen echinopsi). Dekorativní rostlinou je příbuzný bělotrn modrý (Echinops ritro L. příkopů. hořčiny a stopy glykosidů. který byl dříve dovážen i k nám. Čeleďhvězdnicovitých (Asteraceae) Ježibaba gulatohlavá (s) e Kugeldistel (n) Globe Thistle (a) Echinope (f) Espina blanca (š) Bělotrn kulatohlavý představuje velmi atraktivní bodlák. velmi roztroušeně. sbíraná po úplném dozrání koncem léta. často se pěstuje.

Příbuzný druh bělotrn daurský (Echinops dhaurica) se v Číně užívá ve vnitřním lékařství jako prostředek stavící krev. (Parasympatika povzbuzují tonus vagu. různé neuralgie a poruchy vedení vzruchu nervovými vlákny. čímž působí jako parasympatikomimetikum. podobně jako běžněji používané alkaloidy fysostigmin a prostignin. při obecném dávkování 4 k r á t denně 7 kapek. tedy hlavně pro podporu nebo obnovení činnosti nervových (mozkových) center. 6) Odborně připravený roztok nitrátu echinopsinu. na rozdíl od strychninu. po kterých by mohlo následovat celkové ochabnutí. V normálních dávkách snášejí nemocní drogu dobře. Drogu ze všech bělotrnů můžeme použít i pro koupele a omývání zanícené pokožky. V malých dávkách má droga stimulační účinek na srdeční sval. se navíc při homeopatickém zpracování lépe využije.) Dále ulehčuje vedení vzruchu nervy a míchou. zejména digitalisové řady. ale především jako prostředek plně nahrazující strychnin (který se v těle nepříjemně kumuluje). kterou lze aplikovat 2 až 4krát denně v dávce od 25 do 40 kapek. ve velkých je schopná vyvolat i křeče. 138 7) Odvar z celé nadzemní části se může použít k omývání nebo koupelím rukou a nohou při kožních zánětech. že se tato droga stane výběrovým léčivem například pro léčbu myopatií nebo při zánětech míchy. po dobu 7 týdnů. Lepší je tinkturu homeopaticky ředit. Nejčastěji se užívá ředění D3 a D4. V každém případě je to prostředek nejen velice účinný. ale i perspektivní. ale vzhledem k ne zcela jasným účinkům nedoporučujeme příliš vysoké dávky. 9) 8) 139 . Kontraindikováno je podávání spolu se strychninem. tedy parasympatické větve vegetativního nervstva. ale později poměrně značný pokles krevního tlaku. 10 až 15 minut před jídlem. ale zvláště po těžších úrazech. v koncentraci 0. takže se může uplatnit nejen při obrnách. Nepoměrně častější je ovšem používání tinktury z čerstvě drcených semen. záněty nervů. k t e r á není vždy snadno dostupná.potencované a základní droga. T i n k t u r a se používá prakticky stejně jako v alopatii. Podle našeho mínění je nejlepší využití drogy právě v homeopatii. Obrovskou výhodou je možnost nepřetržité aplikace. periferní obrny. Při zmíněném kardiotonickém působení nastává nejprve mírný vzestup. kdy je aplikace velice omezená kvantitativně i časově. jeden až dvakrát denně po 1 ml. Semeno jako základní droga se zpracovává podle §4.4 až 1.0%. Někteří autoři ji ale doporučují při začínajících srdečních potížích. Homeopatickým prostředkem je v zásadě i dovážená t i n k t u r a (roztok). Účinné látky by totiž měly být pro zvýšení účinku ředěné . s použitím lihu 80%. při některých ekzémech a značné zlepšení bylo pozorováno i při použití k léčbě lupénky. Drogu není vhodné kombinovat s jinými kardiotoniky. přičemž základní tinkturou je potence D l . Je docela dobře možné. Ta se pak dále ředí lihem 50% až na potenci D4.5) Základními indikacemi jsou svalové atrofie. Droga také tlumí aktivitu enzymu cholinesterázy. lze použít k nitrosvalovým injekcím. Zkušenosti z homeopatie tomu alespoň nasvědčují.

asi 4 mm velké. dorůstají výšky a ž 40 cm. Nové je zjištění příznivého ovlivňování cévních stěn. zrající v červenci až září. třísloviny. organické kyseliny. suxinicovou. 4) spívají k poklesu krevního cukru. 5) Listy se používají zejména v diabetológii při léčbě diabetů. pektin. poBorůvka černá 140 141 . hlavně při břišních kolikách. tuky. Květy m á b o r ů v k a jednotlivé. b l a n i t é . a desinfekční v trávicím a močovém ústrojí. tanin. m í r n ě pilovité. zvláště j e h l i č n a t ý c h lesích. Kvete v květn u a ž červnu. éterický olej. opadavé. h u s t ě v ě t v e n é . sliz. Listy obsahují flavonoidy. vejčité. Brusnica čučoriedková (s) e Heidelbeere (n) Bilberry (a) Airelle myrtille (í) Aránando negro (š) 1} Z n á m é borůvkové keříky. glukokininy. 2) Hojně r o z š í ř e n ý d r u h v e světlých. Plody pak kyseliny jablečnou. Plody jsou známým lidovým prostředkem proti průjmů. Plody j s o u m o d r o č e r n é m n o h o s e m e n n é bobule. Známejšou i účinky spasmolytické.BORŮVKA BORŮVKA CERNA Čeleď vřesovcovitých (Ericaceae) Podčeleď borůvkovitých (Vaccinioideae) VACCINIUM MYRTILLUS L. pektosu a další účinné látky. s b í r a n ý od č e r v n a do září. Působí také protibakteriálně i proti Escherichia coli a stafylokokům. benzoovou. citrónovou. přisedlé. 3) Drogou je list (Foliům myrtilli). n a b á z i z a o k r o u h l e n é . vyrůstající z úžlabí listů. které při- nebo zralý plod ( F r u c t u s myrtilli). pryskyřice a myrtillin. od nížiny až do h o r s k é h o p á s m a . Jejich listy jsou s t ř í d a v é .

rozžvýkají se a sní. ovšem při daleko menší pracnosti úpravy než při přímé aplikaci. tmavě zelené listy. jelikož ty ještě neobsahují všechny potřebné a účinné látky. Pak se nechá 10 minut vyluhovat. listem ostružiníku. a nikoli listy čerstvé. Pije se po doušcích přes celý den. Počet plodů postupně snižujeme až do úplné likvidace průjmů. listem šalvěje. Podobný odvar z plodů je velice účinný při zánětech tlustého střeva: Šedesát gramů sušených borůvek se zalije 1 litrem studené vody. natí truskavce nebo kořenem lopuchu. Můžeme ji ovšem užívat i samotnou. Plody se osvědčují spíše při individuálním podávání. Na poruchy prokrvování i celkového krevního oběhu doporučujeme následující alkoholický nápoj: Sto gramů čerstvých. Listy borůvky se ale musí sbírat před rozkvětem byliny. Jinak je aplikace v podstatě stejná jako v alopatii.5 litru studené vody. V homeopatii se užívají pouze listy sbírané v průběhu léta. Musí se sbírat starší. světle zelené. 6) Z listů připravujeme obyčejně krátkodobě vařený odvar (asi 30 sekund) a dávkujeme jej po doušcích z termosky přes celý den v celkovém množství asi půl litru. stejně tak jako vliv na regeneraci oční sítnice. Vedlejší účinky nejsou známé. po jídle. přikryje a vaří 5 minut na mírném plameni. nechá 5 minut vařit na velmi mírném ohni a pak se nechá 10 minut vyluhovat. dobře se uzavře a nechá 2 týdny vyluhovat. ale i ničí bakterie. 142 8) 7) Pije se natřikrát po šálku. 9) 143 . Obojí nejen uklidňuje zánět. Borůvka má ovšem další poměrně velmi široké uplatnění. Při průjmů podáváme každou půlhodinu 1 čajovou lžičku sušených plodů a k tomu podle potřeby na špičku kulatého nože jemně práškovaného kořene mochny nátržníku. Čerstvý list se maximálně rozmělní a maceruje v lihu 80% po dobu čtrnácti dní v teple. omytých borůvek se dá do 0. Odvar se přefiltruje a plody se vylisují. natí jestřabiny lékařské. které je třeba vždy posuzovat individuálně. Nejčastěji se používá ředění D3. Například při slabosti močového měchýře je velmi vhodný následující čaj z borůvkových listů: Patnáct gramů borůvkových listů se zalije 0. List se připravuje obvyklým způsobem. přikryje se. protože při pozdějším sběru jsou prakticky neúčinné. Plody se podávají přednostně v sušeném stavu. Kromě toho existuje několik podrobnějších receptů. Užívá se také po doušcích přes celý den. ne však na slunci. Můžeme ovšem používat i čaj nebo macerát. Obojí se pak smíchá a znovu přefiltruje na papírovém filtru. vždy ráno. Zapíjíme nálevem z benediktu. Stejně tak se mohou použít i čerstvé plody nebo šťáva z čerstvých plodů. listem ořešáku vlašského. pohanky a kaštanu). Základní tinktura má ředění DO a dále se ředí až do potence D3 lihem 40%. Listovou drogu užíváme sice přednostně ve směsích například s fazolovými lusky. v poledne a později odpoledne. zejména tyčinek.dobné jako u rutinu a eskulinu (z routy. ale nikdy po sedmnácté hodině. Droga tedy může být používána v prevenci i léčbě šerosleposti.7 litru žitné 30 až 35% nebo podobného alkoholu. Pak se tekutina přefiltruje a borůvky vymačkají. Prášek a čaj podáváme 4 až 6krát denně. Užívá se jedenkrát denně odlivka před hlavním jídlem. většinou jeden nebo dva dny. nejlépe však až v září. Obecná dávka je 3krát denně 8 kapek. pouze u sušených plodů může dojít ke zhoršení zácpy. obojí se smísí a znovu přefiltruje. zejména u lidí s těžší krátkozrakostí.

Bramborový škrob se podává vnitřně nebo i klyzmaty tam. Brambor obecný 145 . soli vápníku a draslíku. obecně z n á m á okopanina. karotin. B r a m b o r y se ř a d í do diety pro zvýšení diurézy. Brambory vedle výživné hodnoty obsahují poměrně velké procento vitamínů řady B. Ojediněle se sbírá i nať a klíčky. Květenství vytváří postranní. ale t a k é hojivý allantoin. bílou. Jsou i mimořádně důležitým zdrojem draslíku (až 500 mg%). například citrónovou a jablečnou. Ľuľok zemiakový (s) e Kartoffel (n) Potato (a) Morelle tuberouse (f) Patata común (š) Brambor je jednoletá rostlina. vitamínu C a pro vitamínu A. i různé organické kyseliny. nezbytné pro výživu nervového systému. 2) 3) 1} Brambor je pěstovaná. oddenkovými hlízami trvalá. p r e t r h a n é lichozpeřené se 3 až 5 páry vejčitých až okrouhlých řapíčkatých lístků.BRAMBOR BRAMBOR OBECNÝ Čeleďlilkovitých (Solanaceae) SOLANUM TUBEROSUM L. Při úporném zánětu horních cest dýchacích se osvědčily bram144 5) 4) <£. šťavnaté. s nimiž se střídají malé nestejné lístky. Obsahují i fosforečné soli. kde je třeba chránit žaludeční nebo střevní sliznice. Syrové brambory jsou účinným a příjemně působícím projímadlem. Má oddenkové podzemní výběžky s koncovými hlízami. dorůstající asi půlmetrové výšky. Hlízy (Tubera solani) se sbírají v čase plné zralosti podle odrůdy. z nichž nejnižší na bázi napodobují palisty. alkaloidy solanin a tropein. Listy přisedlé. lodyhy přímé. nahoře hran a t ě křídlaté. s růžovou. mnohokvěté. někdy nafialovělou korunou.

zahřejeme asi na 70 až 75°C. ovšam zároveň nejjedovatější. Nejúčinnější. oškrábaných brambor smícháme s 20 g jemně práškované lékárenské síry. k t e r á jinak obyčejně znamená krvácení ze žaludku. aspoň pokud n á m je známo. Doba koupele asi 15 minut. 8) Sedací koupel z čerstvé bramborové n a t ě spolu s Mařím listem v poměru 1:2 až 1:3 (2 až 3 díly Mařího listu) doporučujeme na nekrvácející zanícené hemoroidy. čímž dostaneme základní t i n k t u r u DO. maximálně po dobu dvou měsíců. Čerstvou bramborovou nať můžeme používat ke koupelím rukou a nohou. Dále se t i n k t u r a ředí lihem 35% až do potence D6. bodnutí hmyzem. nemusí být kontraindikací pro jejich podávání. Naopak alantoin ze syrových brambor urychluje hojení. teplota vody by přitom měla být co nejvyšší.. Ostatní části jsou pods t a t n ě jedovatější. při revmatech. Tato forma je omezená na zevní aplikaci. Z tinktury D3 se může zhotovit homeopatická mast. protože má ř a d u speciálních indikací. Bramborovou kaši. k t e r á se ještě ředí na potenci D6. získanou podrcením syrových brambor. Doporučujeme ovšem homeopaticky využívat šťávu ze syrových brambor. má t a k é široký obecný protikřečový účinek. hlubokých škrábanců a bolavých kloubů se osvědčil tento přípravek: Sto dvacet gramů kaše z podrcených. Často se používá proti bolestem kloubů. suchém kašli apod.borové inhalace. Připravujeme ji formou odvaru a aplikujeme při revmatických potížích. jsou klíčky. používáme na kašovité obklady při léčbě ekzémů. při léčbě jizev. přefiltrujeme. Doba léčby není ohraničená. ty ovšem vůbec nedoporučujeme laicky zpracovávat. ale zřejmě právě proto mají t a k velký léčebný účinek. Ovšem v takovém případě se jedná o vážný stav. Proto také uhlově černá stolice. nejméně samozřejmě zralé hlízy. 7) Brambor se u nás v homeopatii neužívá. a proto by o léčení měl rozhodnout lékař. Škrob připravujeme formou řídkého škrobového mazu k podávání ústy nebo klyzmatem. Při větší konzumaci brambor vřele doporučujeme užívat vývar z k m í n u podle P á t e r a F r a n t i š k a Ferdy. je tedy možné i dlouhodobé podávání. Podáváme asi 60 ml nejlépe 4 k r á t denně. Bramborový škrob můžeme používat jako nejjemnější pudr či zásyp. K tomu se brambory vaří ve slupce s přídavkem petržele a vznikající páry se inhalují. ale i jako zdroj ženských hormonů. 146 147 . Obecně doporučujeme užívat ředění D5. Úprava je velice jednoduchá: Z rozdrcených hlíz se vytlačí šťáva a dále se postupuje tak. promícháme a pak používáme k obkladům. protože přípravek je toxický. necháme vychladnout. přidáme po 1 g kyseliny borité a salicylové. při dávkování 3krát denně 5 kapek. 6) Č e r s t v á šťáva ze syrových b r a m b o r je vynikajícím léčivem zá- n ě t u žaludku a peptického vředu. Užití tinktury je velmi široké. že se šťáva smíchá v poměru 1:1 s lihem 60%. J i n a k brambory při léčbě s jinými bylinami nekombinujeme. a je to velká škoda. Při popáleninách. Rostlina je sice v podstatě celá jedovatá. Kromě již uvedeného se užívá například na veškeré bronchiálni potíže. před jídlem. 9) K o n t r a i n d i k a c í léčebného podávání syrových b r a m b o r je prasklý žaludeční vřed.

5) Léčba barvínkem především snižuje krevní tlak a zlepšuje prokrvení srdečního svalu při ischémii. Droga také regeneruje krev. e b u r n a m i n . Zimozeleň menšia (s) (s) kleines Immergrún (n) Periwinkle (a) Pervenche (f) Siemperviva (š) 1} Brčál m e n š í . jsou dlouze s t o p k a t é a vyrůstají z úžlabí listů. n a s k l o n k u D r o g a obsahuje důležité alkaloidy . O d d e n e k j e plazivý. Užívána zevně léčí ústní infekce. Listy m á k o p i n a t é . Staví velmi účinně krvácení. n ě k d y p ř e c h á zejí do růžová. 2) B r č á l m e n š í j e p ě s t o v a n á a často zplaňující r o s t l i n a . s b í r a n á v červnu. flavonové glykosidy. zejména při vykašlávání krve a při krvácení z nosu. Kvete v d u b n u až červnu. n a bázi dřevnatějícími lodyhami. Dovede působit léčivě i při těžších průjmech. je t r v a l k a s poléhavými. z ř í d k a bývají i bílé. podlouhle kuželovitý m ě c h ý ř e k . dále třísloviny. a proto je i c h r á n ě n a .vincin. pro osoby psychicky deprimované. a ž vejčitě eliptické. 3) Drogou j e n a ť ( H e r b a vincae). a proto je doporučována při anémii.BRCAL BRCAL MENŠI Čeleďtoješťovitých (Apocinaceae) VINCA MINOR L. 4) cin. pervi- kvetení. zvaný lidově barvínek. P l o d e m je dvojitý. p e k t i n y i hořčiny. sapon i n . Ve volné p ř í r o d ě je u n á s p o m ě r n ě vzácná. Květy rostou jednotlivě. k a r o t e n . k a u č u k . h u m ó z n í a z á s a d i t é podloží. Pětidílný kalich přechází v nálevkovitou pěticípou k o r u n u . Květy j s o u m o d r é . hojí rány a při podávání formou klystýrů zasáhne i proti dysentérii. M á r á d a písčitohlinité. pro rekonvalescenty a pro oběti těžkých úrazů. Snižuje hladinu krev148 149 Brčál menší .

Kombinujeme ji třeba s meduňkou. Při poraněních a úrazech můžeme úspěšně použít odvar z listů brčálu: Čtyřicet až 50 g listů brčálu se přidá do 0. vždy před hlavním jídlem. Vedlejší a nežádoucí účinky se při terapeutických dávkách prakticky neobjevují. nejlépe i s čerstvým kořenem (platí pro pěstované rostliny. saturejkou nebo i s arnikou. Čerstvá nať. Brčál má některé aplikace velmi zajímavé. Užívá se 3krát denně 1/2 až 1 sklenička. 2krát. maximálně pak 6 týdnů. koupele nebo oplachy nejen hojí. vincamyrin. distribuci a působost trávicích enzymů. Droga je kontraindikovaná u chorobně sníženého krevního tlaku. V tomto případě se jedná i o mimořádnou interakci účinných látek. jako například vykašlávání krve. ale také o naprosto bezpečné aplikace. Obklady.. Zásadně nepřekračujeme předepsané dávky. nať meduňky 25 g a nať saturejky 25 g. protože jinak je kořen chráněn). ale lépe působí tinktura homeopatická.7 litru kvalitního bílého vína a necháme 10 dní stát v uzavřené nádobě uzavřené. se trhá v březnu těsně před rozkvětem okolo čtrnácté hodiny a pak se vyluhovává v lihu 70% (nať pouze v lihu 60%) po dobu 12 dní. stočí do roličky a dá do krvá150 8) 7) 6) cející nosní dírky. a to 5krát denně po 50 ml. nať barvínku 50 g. 151 9) . Doba léčby bývá i jeden měsíc. Velmi dobře účinkuje například při užití pro odstavení kojence. Pak se nechá 15 minut vyluhovat a slije se.5 litru studené vody. větvičky jmelí 50 g. že barvínek je v homeopatické podobě mnohem účinnější než jako bylinný čaj. při hematurii. před použitím mírně přihřátý. V nose jej se ponechájen asi 3 minuty. působí mírně močopudně a zlepšuje vylučování. ojediněle se může vyskytnout přesmyk z průjmů do zácpy.ního cukru. Při nedostatečné léčebné reakci přejdeme na tinktury. krvavý průjem apod. ale může se až 7krát denně opakovat. při vysokém krevním tlaku a při potížích neurovegetativního systému. isovincamin a jiné. Brčál je součástí zvlášť silně působícího čaje proti vysokému krevnímu tlaku následujícího složení: květ hlohu s listem 100 g. Při plicním emfyzému (rozedmě) doporučujeme brčálové víno: Sedmdesát gramů podrcených listů brčálu zalijeme 0. které účinnost zvyšují. Domníváme se. Doporučujeme užívat pouze toto ředění D6 a obecné užívání je 3krát denně 5 kapek. Při poklesu tlaku je třeba udělat přestávku. nemocech konečníku. listy vylisujeme a vše jemně přefiltrujeme. mírně se pokrčí. před jídlem. přecházíme na méně razantní terapii. Bylinnou tinkturu podáváme až 4krát denně po 20 kapkách. Podáváme nálev. Stejně zajímavý recept je proti krvácení z nosu: Vezme se jeden lístek brčálu. Takové dávkování platí zejména pro léčbu poruch krevního oběhu. Pak slijeme. lépe řečeno pro ukončení kojení. což bývá u některých žen problémem: Jedna až dvě hrsti listů brčálu se přelijí vařící vodou. pak se mírně pomačkají a přikládají na prsy. což při přímém užívání bylinných prostředků vždy tak docela není a stále se musí zachovávat určitá opatrnost. ale i čistí rány. V ostatních indikacích hned po odstranění nejtěžších příznaků. hlohem. nejlépe z termosky. vždy jen jednou denně. Pro homeopatické zpracování se bere čerstvá nať. který navíc obsahuje řadu účinných alkaloidů jako vincamin. přikryje se a 15 minut vaří na velmi mírném ohni. a proto se často osvědčuje cyklické podávání. Podáváme macerát. Základní tinktura DO se pak dále ředí lihem 30% až do ředění D6. například vždy dva až tři týdny během čtvrt roku. v těžších případech 3krát denně. ale může se použít i kořen. protože bylina je mírně toxická. Kromě již vyjmenovaných případů doporučujeme tuto tinkturu při krevních potížích včetně anémie. Průměrná doba léčby je 3 až 4 týdny. Můžeme je ponechat asi 10 minut a pak opakovat každý čtvrtý den.

s b í r a n á v teplejších oblastech i vícekrát v roce. Listy má k r á t c e ř a p í k a t é . ale dnes je j e n zřídka pěstovaná. 2) 1] Bylina je původem z Malé Asie. flavonoidy. Sušící se brotan odpuzuje moly. úkrojky niťovité. Úbory vyrůstají v listenatých úžlabních l a t á c h a jsou tvořeny drobn ý m i terčovitými květy. Působí i proti 152 153 5) 4) 3) Pelyněk brotan (Boží dřevec) . Kořen má výrazné fungicidní působení. Výjimečně i zplaňuje. ale někdy vadí její silné aroma. Palina abrotská (s) r Staubwurz-Beifuss (n) Southerwood (a) Aurone male (f) Abrotano (š) B r o t a n je silně aromatický keřík. které může u některých nemocných vyvolat až nevolnost i dávení. ale n e z ř í d k a i větší výše. Drogu aplikujeme při poruchách tvorby a vylučování žluči a při poruchách trávicí činnosti zánětlivého původu. Ojediněle se sbírá i kořen. j e d n o u až t ř i k r á t peřenosečné. Semena kromě toho působí poměrně silně diureticky. ale místy se sbírají i semena.BROTAN PELYNEK BROTAN Čeleď hvězdnicovitých (Asteraceae) ARTEMISIA ABROTANUM L. kumarinové látky. na j a ř e nebo na podzim. prchavý olej. dorůstající asi půlmetrové. lysé. Proti ostatním pelyňkům působí ale jemněji a není tak chuťově odporná jako například pelyněk pravý. Kvete v létě. na r u b u pýřité. Odřezáváme ji asi 5 cm n a d m í s t e m dřevn a t ě n í . alkaloidy abrotin a abrotanin. Droga obsahuje třísloviny. Drogou je nať (Herba abrotanii). u n á s byla kdysi hojně. Droga je velmi účinná. tanin.

například listu maliníku. protože surovina je málo šťavnatá. V homeopatii je brotan poměrně dobře známým prostředkem. jakými jsou hlavně některé ekzémy.5 litru vařící vody. Prvotní tinktura se zpracovává podle §3 s lihem 90%. nechá se 5 až 10 minut vyluhovat a pije se 3krát denně před jídlem. spíše naopak. a je navíc daleko příjemnější. Odvar se užívá teplý ráno a večer (vždy polovina) po jídle. kromě úpravy menstruce u žen a moče154 8) 7) 6) ní u mužů.6 litru červeného vína nebo vody po dobu 10 minut při velmi mírném ohni. Odvar působí i na močové cesty. Obklady se dají n a h r a d i t koupelemi.3 litru vařící vody. V minulosti se s oblibou užívalo semeno brotanu. Vhodnou vnitřní lékovou formou je t a k é tinktura. Drcené semeno brotanu v množství asi 7 gramů se spolu s 3 gramy myrty přelije 0. a dáváme spíše přednost drogám indiferentním. i když menší než u jiných pelyňků. Hojí účinně i rány. Působí t a k é na a k u t n í potíže. 9) 155 . a proto je nejlepší jej uchovávat v termosce. Úprava je prostá: Pět gramů drceného semene se přelije 0. doprovázené třesavkou nebo zimnicí. zejména proto. při trudovitosti. hlavně u dětí. Užívají se čerstvé listy a zejména pak čerstvé výhonky. Jedinou kontraindikací je vlastní nesnášenlivost drogy anebo těžká porucha ledvin. že jeho přímé užívání je spojeno se silným a nepříjemným aroma a velkou hořkostí. ostružiníku. které jsou pro zpracování podstatně lepší. Léčba brotanem n e m á výrazné vedlejší nebo nežádoucí účinky. Ta se pak dále ředí lihem 35% až po ředění D4. Používáme jej ke změkčování a desinfekci strupovitých kožních afekcí. které uvolňuje. Pro zevní použití připravujeme raději silněji působící odvar. V homeopatickém provedení svou účinnost neztrácí. například sedacími. vždy nalačno. čímž získáme esenci v ředění DO. jahodníku apod. při některých ekzémech. Obecně se užívá ředění D4 s dávkováním 4krát denně 6 kapek po dobu 2 měsíců. Nálev upravuje a zvětšuje projev menstruace. ale především při nechutenství a obecné slabosti. Postup je ovšem třeba kombinovat s vnitřní léčbou. užívaná před jídlem v dávkách 15 až 25 kapek. Brotanový olej (dřevcový olej) je arašídový olej s vyluhovanou naťovou drogou brotanu. Drogu nekombinujeme s jinými silně aromatickými bylinami. lupénka apod. bolesti v kříži a různé gynekologické potíže. ale musí to být semeno ze samčích bylin. u mužů pak upravuje močení. Nálev pro vnitřní použití připravujeme obvyklým postupem. Zajímavý je recept na odstranění ledvinových kamenů: Patnáct gramů brotanu a 10 g kořene petržele se společně vaří v 0. V některých případech pomáhá semeno i při potížích žlučníkových a ischiatických. Používá se zhruba stejně jako v alopatii. například s levandulí nebo rozmarýnou. Ve formě obkladů pak léčí šlachy. při žlučníkových potížích a pro celkové posílení.střevním parazitům. Již v r a n é m středověku bylo známo její protiastmatické působení. nechá 10 minut vyluhovat a pije se přes den.

třísloviny. hořčiny. Má r á d a vlhčí m í s t a . protidnavých a krev čistících čajů. přesto je její obsahové složení p o m ě r n ě málo známé. h n ě d é . drobné. protirevmatických. Bršlice je plevelná rostlina. Lodyha je asi 70 cm vysoká. horlivě se vegetativně rozmnožující. Drogou je oddenek (Radix aegopodii podagrarii). t l u m í křečové bolesti břicha a harmonizuje práci střev. Proto je droga v h o d n á do diuretických. Působí i slabě spasmolyticky. Zdá se. Květy jsou bílé až narůžovělé. že m ů ž e ovlivňovat i otoky alergického původu. lodyžní listy jsou m e n š í a jednodušší. d u t á . ale m l a d é lístky mohou sloužit pro p ř í p r a v u j a r n í c h salátů. podlouhlé.KOZÍ NOHA Čeleď miňkovitých (Apiaceae) AEGOPODIUM PODAGRARIA L. přímá. organické kyseliny. \\\\W Bršlice je t r v a l k a s větveným plazivým oddenkem. prchavý olej.BRSLICE BRŠLICE . jednou až d v a k r á t trojčetně peřenosečné. Kozia noha hostovcová (s) r Gierch-Geissfuss (n) Goutweed (a) Égopode de goutteux (f) Podagraria (š) V . Bylina je výrazně močopudná. h r a n a t ě rýhovaná. Obvykle se uvádí silice. Empiricky bylo prokázáno zvýšené vylučování solí kyseliny močové a chloridů. 4) 3) 2) 1} I když se j e d n á o p r a s t a r o u léčivku. plody asi 3 mm dlouhé. Listy se mohou t a k é využívat pro léčebné obklady. 156 157 5) Bršlice . Tvoří okolíky s 10 až 20 okolíčky. t a n i n . Dříve se používala t a k é k léčbě otoků a vodnatelnosti. m a s t n ý olej a chemicky nejasný aegopodin. Spodní listy jsou dlouze ř a p í k a t é .Kozí noha .

V urologii se někdy užívají ještě větší množství. nemocem močových cest a kašli. asi půl litru na j e d n u dávku. Vnitřně se podával homeopatický čaj dle Kloudy v potenci U 6 a současně zevně horké kašovité obklady z n a t ě na postižené končetiny. Vznikne základní t i n k t u r a D l . který v revmatologii podáváme v r a z a n t n í dávce. Přesto je ale i zde dobře použitelná a její výhoda oproti alopatické aplikaci tkví v tom. Bršlice. Ta totiž. a to formou obkladů. sbíraná ve správnou dobu. po jídle. zpravidla je všemi ostatními bylinami bez problémů tolerována. Nejčastěji se sice užívá potence D2. k t e r á se pak dále ředí lihem 40% až do potence D4. přičemž doba základní úpravy je 16 dní. vždy před jídlem. Rozdrcené čerstvé listy hojí rány. Dále se pokračovalo pitnou kúrou ze směsi celeru. například při výskytu močových kamenů. ale především se od nepaměti užívají jako horké kašovité obklady na bolavé klouby. na což stačí obyčejně několik dní. u níž nebyly zjištěny žádné nežádoucí nebo vedlejší účinky. Bršlici můžeme do směsí zakomponovat velmi dobře. suché se pomele a dále zpracovává podle §4. I když je bršlice poměrně bezpečnou drogou. kořene libečku. že se může použít dostupnější materiál. Potom přecházíme vždy na směsi. na hemoroidy. zejména s ohledem na neprobádanost drogy. přesto doporučujeme při léčbě určitou opatrnost. Vyšší dávky se však nedoporučují. přestože se užívá od nepaměti. kořene jehlice trnité. je v homeopatii zcela neznámou bylinou. K tomu se používá líh 80%. pro jistotu se ještě přesušuje. J i n a k je použití stejné jako v alopatii se zvláštním účinkem proti všem dnavým onemocněním. Z oddenku se obyčejně připravuje nálev. Navíc takové dávky mohou u někoho vyvolat nevolnost. s dávkováním 3 k r á t denně 8 kapek. namočených do nálevu. n a t ě celíku zlatobýlu a n a t ě mateřídoušky. U velmi bolestivých dnavých a t a k j s m e úspěšně vyzkoušeli kombinovanou léčbu.Zevně drogu přikládáme na zanícená místa. s cílem rychle dosáhnout efektu. 158 9) 8) 7) 6) Sbírá se zralé semeno v srpnu až září. protože bylo popsáno podráždění ledvin při několikadenním podávání třičtvrtělitrové dávky čtyřikrát denně. 159 . tedy semena. mají stejný obsah silice jako kořen. zpravidla v množství asi 350 ml na jednotlivou dávku. doporučujeme však obecně užívat ředění D3. což je ovšem možno přičíst i její malé probádanosti. vždy asi na půl hodiny. Výše uvedené vysoké dávky jsou určeny pouze pro krátkodobé užívání.

krátce řapíkatými. Podobně se používá list a plody klikvy žoraviny (Oxycoccus quadripetalus Gilib. Mají tu zajímavou vlastnost. stále zelený. Květenství bílých až starorůžových květuje uspořádáno do převislého hroznu. lesklé. Dříve dost hojný sběr květů se dnes z ekologických důvodů nedoporučuje. obvykle v srpnu. které jsou na r u b u světlejší a h n ě d ě tečkované. Plodem jsou známé brusinky. sbíraný koncem léta a na podzim.).). Nověji se udává. červené bobule. J i n a k se běžně sbírají i plody. s plazivým oddenkem a kožovitými. obvejčitými až eliptickými listy.1 Arronin Brusnica obyčajná (s) e Preisselbeere (n) Cowberry (a) Airelle rouge (f) Arándano rojo (š) Čeled' vřesovcovitých (Ericaceae) Podčeleď borůvkovitých (Vaccinioideae) Brusinka je nízký. 160 161 3) Brusinka obecná . Nějakou dobu probíhají pokusy s pěstováním klikvy velkoplodé (Oxycoccus macrocarpus /Aiton/ Pers. že list sbíraný na j a ř e poskytuje hodnotnější drogu. kulovité. 2) 1] Brusinka se poměrně hojně vyskytuje v sušších lesích.). Soudobá botanika vyčlenila klikvu žoravinu do samos t a t n é h o rodu se t ř e m i zástupci. Plody jsou o málo větší než brusinky a listy jsou špičatě vejčité. roste až do oblastí horského pásma. známé pod obchodním označením k a n a d s k é borůvky.BRUSINKA BRUSINKA OBECNÁ RHODOCOCCUS VITIS-IDAEA íh. keříku. že jejich výtečná chuť vynikne teprve úpravou na kompot. rostoucího na slatinné půdě a na rašeline. My zatím hovoříme o klikvě b a h e n n í (Oxycoccus palustris Pers. asi 20 cm dorůstající keřík. Drogou je list (Foliům vitis-ideaei).

Také rozsah použitelnosti se velmi podobá užití listu medvědice. který vylučuje jakoukoli tepelnou úpravu. Prášek se užívá 3krát denně na špičku nože. protože tím se udržují tříslo8) 7) 6) 5) viny na nejmenší možné úrovni. ale i plodová droga obsahuje látky velmi podobné listu medvědice léčivé. samozřejmě i s vlivem třeba na digestivní atonii. Drogu podáváme především jako močové desinficiens. hydrochinon. tanin. Homeopatický čaj v potenci U 1 0 až U 1 2 podáváme s úspěchem při zánětech močových cest. 9) 162 163 . V závažnějších případech přidáváme na celodenní dávku čaje 1 mocca až 1 čajovou lžičku tinktury z myrty vonné.. Macerát působí především na nemoci močového měchýře a močových cest. až do potence D2. Proto například doporučujeme 15 g r a m ů nadrobno nakrájených podrcených listů zalít 0. přes potíže s pohlavní sférou apod. s následným vyluhováním do přirozeného poklesu teploty. Zcela mimořádný protizánětlivý účinek má prášek z usušených plodů. kontraindikací však budou závažnější poruchy jater. Užití formou prostého nálevu se neosvědčilo pro obtížnou vyluhovatelnost hlavní obsahové složky arbutinu. První polovina se připraví shora uvedeným způsobem a d r u h á formou obyčejného nálevu. ve které se také obecně užívá. Teprve potom cedíme a podáváme. Osvědčila se i forma homeopatického čaje v potenci U 1 0 až U 1 2 . Dále se ředí lihem 50%. a v tomto případě se účinek protizánětlivý rozšiřuje o působení na močové cesty a střeva. Droga není vhodná pro dlouhodobé užívání. Drogu lze bez problémů zařazovat do směsí. na koliky všeho druhu atd. kde je průvodním jevem i řezavka. také nikoli déle než 2 měsíce najednou a 4 měsíce za celý rok. Nejvhodnější čajovou formou se zdá být 8 hodin připravovaný macerát. Obyčejně stačí dvě kúry. cholesterin. asi tak koncem srpna a začátkem září. ovšem musíme věnovat zvýšenou pozornost přípravě čaje. Celková doba přípravy je 16 dní. protože účinek listů a ploduje zhruba stejný. flavonoidy. vždy po jídle. Účinek obstipační a adstringentní je přece jen o něco slabší než u medvědice. Celá dávka se pije na 4 k r á t po 125 ml. do které se přidá asi 15 ml vinného octa a nechá se 10 hodin vyluhovat při pokojové teplotě. kyselinu gallovou. třísloviny. zvláště takových forem. Většinou bývá n u t n é jej připravovat na dvě části. V homeopatii jsou pochopitelně listy daleko výhodnějším materiálem než plody. Listy se sbírají koncem léta. Obecné dávkování je 3krát denně 9 kapek do vody. Rozsah použití lze určit velice jednoduše pro celou oblast pánve a orgánů v ní . ale i dalších šest kyselin. Výsledné výluhy se potom spojí. Toto je jedna z nejlepších úprav brusinky pro léčivé účely.4) Listová. Výrazné vedlejší ani nežádoucí účinky droga nemá. Plody se nejprve ř á d n ě přesuší a pak se jemně pomelou. tedy arbutin. základní esence má potenci DO.5 litru studené vody. ale t a k é obecně dezinfekčně a protizánětlivě a také proti průjmům. nejlépe dopoledne kolem desáté hodiny. vaccinin atd. Nejlepším postupem při úpravě brusinky je takový. kde je třeba svíravého účinku. k léčbě průjmů a všude tam. Brusinka je v homeopatii také poměrně málo známá. zeje mohou užívat i pacienti s poruchou ledvin. Navíc velkou výhodou homeopatických prostředků je. Listy co možná nejvíce rozmělněné nekovovým nástrojem se dále upravují podle kombinace paragrafů 3 a 4. přičemž se používá líh 90%. že plody i listy mají v podstatě stejné obsahové látky. dokonce někteří autoři pokládají obojí listy za terapeuticky rovnocenné.počínaje nemocí konečníku až po prostatitidu. Zajímavý je i obsah hořčíku. a to i přesto. Neužívá se však déle než 21 dní a pokračovat se může až po pětidenní přestávce. který před použitím necháme projít několikasekundovým varem. Nesmí se však užívat dlouhodobě. po jídle.

organické kyseliny. stopy silice a alkaloidů. k d e j e t ř e b a zajistit o c h r a n u sliznic. s drsnými listy a větvenou. třísloviny. n a p ř í k l a d n a š p a t n ě s e hojící r á n y nebo bércové vředy. Borák lekársky (s) s Borretsch. sbíraná nejlépe v první fázi květu. štětinatě srstnatou lodyhou. asi půl m e t r u vysoká letnička. Šlágrem poslední dobyje brutnákové semeno. Kvete v létě. jen ojediněle zplaňuje. Naťová droga obsahuje především slizy. B r u t n á k je bylina pěstovaná. ale ú č i n n é působení drogy n a stavy vzrušenosti a nervozity.BRUTNAK BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ Čeleď brutnákovitých (Boraginaceae) BORAGO OFFICINALIS L. sacharidy. Drogou je kvetoucí nať (Herba boraginis). t a n i n a asparagin. Květy mají nádhernou blankytně modrou barvu. ale t a k é v revmatologii. Močopudného účinku se využívá nejen v urologii při zánětech močových cest. náchylný na napadení mšicemi. P o m ě r n ě málo z n á m é j e m í r n é . allantoin. s Gartenkraut (n) Boraget (a) Bourrache officinale (f) Borraja (š) B r u t n á k je statná. Plodem je světle hnědá. vejčitá. cholin. kremičitany. l i s t e m v i n n é révy a k o p r u jsou výbornou součástí l á k u na konzervování okurek. saponiny. Zevně drogu aplikujeme j a k o kloktadlo nebo j a k o obklad. jsou převislé a dlouze stopkaté. vitamíny. Je teplomilný. V n i t ř n ě ji podávám e t a m . minerální látky (zejména draslík a vápník). t a k ž e má své stálé místo v uklid164 5) 4) 3) 2) 1) Brutnák lékařský 165 . h l a v n ě při zánětech a vředových chorobách v trávicím t r a k t u . d r s n á tvrdka. Listy mají příjemnou chuť i v ů n i a spolu s e s t r a g o n e m . Droga má rozsáhlé použití v n i t ř n í i zevní.

vředovitosti nebo také jako bronchiálni sedativum. srdeční slabosti. nejen jako léčivka. homeopatická esence se vyrábí z čerstvých listů. Brutnákové medicinální víno. při melancholii.vždy obden se užívá jedna z obou bylin. B r u t n á k podáváme krátkodobě. Po dlouholetých zkušenostech lze konstatovat. brutnákového oleje v kapslích. Získaná esence má ředění DO a ředí se dále do potence D4 lihem 30%. kašli. v dávce 4 k r á t denně na špičku kulatého nože. což se dá vyložit t a k é tak. v čem je její skutečná účinnost. buď nálev ze 30 g brutnáku. Málo známý je rovněž účinek brutnáku spolu s jahodníkem proti nadměrnému pocení. Výhodné je i podávání formou koupelí rukou a nohou. Jak je uvedeno. většinou podle §3 lihem 80 až 90%. Podáváme je po 50 až 125 ml na jednorázovou dávku. má chladivý a uklidňující vliv. I v homeopatii se používá dlouho a lze říci. ale i jako koření. že se v podstatě většinou neví. závratích. přikryje a nechá asi 10 minut vyluhovat. ale při popáleninách a některých kožních afektech se lépe osvědčily kašovité obklady. pro úvodní léčbu onemocnění doprovázených zmenšením množství moči. Listy se trhají v době květu byliny. nálevů i macerátu brutnáku. zpravidla 4krát denně asi 350 ml. Pak se nechá 10 minut vyluhovat a scedí se. vždy nalačno. šťávu doporučujeme mírně naředit vodou. V každém případě možnost kombinací s jinými bylin a m i není omezená. 9) 167 . Například vinný odvar z kterékoli části podrcené byliny je výborný na obklady ledvin. Doba zpracování je 14 až 16 dní. Užití je přibližně stejné jako v alopatii. nejlépe dopoledne kolem desáté hodiny. Listy se nařežou nadrobno a ihned se dále zpracovávají. tj. Bylina se vždy přelije 1 litrem vařící vody a přikrytá nechá 10 minut vyluhovat. a to z kterékoli části byliny. že použití brutnáku má své místo prakticky ve všech oblastech fytoterapie. hrudníku a dokonce i očí a kloubů. Brutnákové semeno lze využívat buď přímo. p ř i p r a v e n é macerací. Hovoří se také o m í r n é m vlivu antidepresivním a o posile srdečního svalu. že by se droga neměla podávat dlouhodobě. Zcedíme a pijeme 3krát denně šálek nálevu mezi jídly. nebo formou hotového přípravku.5 litru studené vody. Pijí se 2 skleničky mezi jídly. Čerstvá rostlina je šťavnatá. jater. Obklady uklidňují i záněty. zejména u revmatických a kožních chorob. 3krát denně. Nejvhodnější lékovou formou je nálev. Brutnák je velice známá rostlina. především při bušení srdce. užívaný obyčejně v dávce 2 až 3 k r á t denně jednu běžnou sklenku. například při zán ě t u ledvinových klubíček (glomerulonephritida). jakož i při astmatu. postupně se zahřívá až do varu a nechá se pak 2 až 3 minuty vařit. nebo nálev z 50 g listů jahodníku. V urologii dáváme přednost vyššímu dávkování. který se velmi osvědčil na regulaci látkové výměny. že s úspěchem. Dávka činí 25 až 50 ml šťávy.ňujících směsích. Užívají se výhradně čerstvé listy. Nejčastěji se užívá potence D2 až D3 a dávkování je 3krát denně 7 kapek. Odvar z brutnáku je vhodný i pro jarní očistnou kůru: Asi 20 g byliny se přelije 0. 166 8) 7) 6) Při zánětu plic je pro jeho komplexní působení vhodná podpůrná léčba nálevem z brutnáku: Jedna polévková lžíce drogy se přelije sklenicí vařící vody. Pije se přes den na 4 až 6krát. Používá se střídavě nálev z brutnáku a z listů jahodníku . V odborných kruzích nejsou dosud uzavřeny diskuse o možné škodlivosti drogy v důsledku obsahu stop hepatotoxických pyrolizidinových alkaloidů. Velice vhodné a hlavně účinnejšou obklady a koupele z odvarů. Obyčejně se takový výzkum uzavře s tím. před jídlem. použití semene se zatím v homeopatii neosvědčilo.

Plodem je dvou. velmi často zplaňující druh. beta-karoten. kterými se zachycuje podložky. alkaloid emetin. rutin. dále tuk. Brečtan popínavý (s) (r) gemeiner Efeu (n) Ivy (a) Lierre grimpant (f) Hiedra (š) Břečťan je stále zelený popínavý k e ř . kyselinu chlor ogenovou. hederikovou. To samo o sobě j a s n ě potvrzuje vhodnost použití v homeopatii. kulovitá. jód a další látky. žlutavě zelenavé květy rostou v okolících. Střídavé listy jsou kožovité. často i na hřbitovech. cholesterin.liána s četnými přísavnými kořínky. Droga obsahuje především saponiny. třísloviny. lesklé. t ř í až pětilaločné. Vhodně t a k é podporuje vykašlávání. zejména ve svízelných případech. černé barvy. na prýtech nekvetoucích dlanitosrdčité. Břečťan je pěstovaný. Kromě toho droga t a k é podporuje j aterně-žlučový systém a slabou m e n s t r u a c i žen. V malých dávkách způsobuje droga cévní dilataci (rozšíření). Na kvetoucích prýtech jsou listy okrouhle srdčité. Pěstuje se na domovních zdech. Malé. flavonoidy. I v jednoduchých lékových form á c h má jisté kancerostatické účinky. glykosidy. scopolin. Příznivě ovliv5) Břečťan popínavý 168 169 . ve velkých n a o p a k konstrikci (zúžení) se současným zpomalov á n í m tepu. t ř í až p ě t i s e m e n n á bobule. kávovou a jablečnou. mravenčí. tocoferol. poměrně hojný na skalách. tmavozelené.BREČTAN BREČTAN POPÍNAVÝ Čeleďaralkovitých (Araliaceae) HEDERA HELIX L. sbíraný přednostně na j a ř e . 3) 4) 2) 1} Drogou je list (Foliům hederae).

pokud její podíl nečiní více než 10 až 15%. Pro vnitřní užívání se užívá ředění D4 až D9.). s dávkováním 3krát denně 6 kapek. Vhodnější je však podávání tinktury. Ta se pak užívá 2 až 4krát denně. Vlastní odvar se může používat pro vymývání i obkládání podobných kožních defektů. například formou obkladů. Při bolestech kloubů je velice účinný obklad. pro podporu rozpouštění a vstřebávání. Při spáleninách sluncem při opalování nebo při práci na slunci se dají s úspěchem použít listy břečťanu tak. Listy je možno obalit obvazem. se mohou pokládat na vředy. Zásadní kontraindikací může být alergie na drogu. v dávkách do 10 kapek i v dětském lékařství. středními 20 až 25 a velkými 30 až 35 kapek tinktury na jednu dávku. před jídlem. V čajové formě břečťanovou drogu samostatně vnitřně nepodáváme. při lupénce i jiných těžších kožních afekcích. Listy břečťanu se opláchnou studenou vodou a přiloží svrchní. Polovina se pije ráno a druhá večer. Břečťanová tinktura se výrazně osvědčila při těžších formách kataru horních cest dýchacích. Důvodem je jednak jedovatost byliny a jednak velké rozdíly v množství i účinnosti jednotlivých bylin i obsažených látek. povarené v červeném víně. Z mnoha nejznámějších aplikací břečťanu uvedeme několik méně obyvklých: Při vnějších hemoroidech velmi dobře působí sedací koupel z břečťanových listů. Sedací koupel by neměla překročit 10 minut. Malými dávkami se zde rozumí 10 až 15. která se projevuje třeba už při lehkém doteku čerstvé byliny. Velké dávky se berou krátkodobě a jen při dobré snášenlivosti. připravený z poloviny čajové lžičky drogy na šálek vroucí vody. zvláště při kombinovaném vnitřním i zevním použití. S ohledem na jistou toxicitu drogy však preferujeme podávání tinktury. trhaný co nejdříve na jaře. že je na 5 minut vložíme do vařící vody a pak jimi obložíme spálená místa. Drogou je čerstvý list. Případnou kontraindikací mohou být velké dávky u starých a nemocí zesláblých lidí. Ráno necháme krátce projít varem. Přitom se současně aplikují koupele rukou i nohou v odvaru břečťanových listů při všech kožních chorobách a při revmatismu. dále pak pro úpravu srdečního tepu. Dříve byl doporučován především nálev. obecně spíše D7. krev čistících čajů. po dobu 14 až 16 dní. hladkou stranou na bolestivé klouby. Tento postup se ovšem hodí pouze na menší plochy (ramena. nežity a podobné kožní afekce.ňuje různé vyrážky a jiné kožní afekce. Břečťan se v homeopatii prakticky neužívá. Zpracovává se běžně podle §3 lihem 70%. přidávané do čaje stejného zaměření. Tinktury se užívá hlavně pro zúžení cév v potenci D4 a pro rozšíření cév v ředěních D10 až D12. Večer zalijeme 1 plnou hrst čerstvých břečťanových listů 1 litrem studené vody a necháme přes noc vyluhovat. nos apod. Lepší je ovšem volit tinktury homeopatické. Do směsí však můžeme tuto drogu přidávat bez obav. Listy břečťanu. jako mírné sedativum při chronických zánětech dýchacích cest. Základní esence má označení DO a ředí se pak dále lihem 30% až na potenci D12. 9) 171 . Proto se v homeopatii dá břečťan použít jen při dodržování zásad opatrnosti a při dobré znalosti. kolem jedné hodiny odpoledne. Korbelář doporučuje kaši z čerstvých listů přikládat na chodidla jako prostředek k narušení a odstranění tvrdé kůže. i když obsahuje velké množství mimořádně účinných látek. který nesmí být přiložen déle než 5 hodin. Při zevní aplikaci. Užívá se maximálně po dobu 30 dní. jejichž léčba se tím velice urychlí. scedíme a přidáním 170 8) 7) 6) vody upravíme teplotu lázně na teplotu těla. není třeba dodržovat žádná zvláštní ochranná opatření. Tinktura se také přidává do tzv.

Březové drogy obsahují flavonoidy. obecně rozšířený strom. cukr a pryskyřice. Listy jsou lepkavé. třísloviny. štíhlý s t r o m s bílou k ů r o u (viz původní název bříza bílá). stimulují jaterní funkce. ovšem v závislosti na počasí n ě k d y až v květnu. prchavý olej. ať už celkové nebo dílčí. organické kyseliny. se stáčí míza břízy. v i t a m í n y . Současně s rostoucí diurézou vzrůstá i vylučování chloridů a dalších solí. Plodem jsou nažky. silice. minerální látky. s t r o j h r a n n ě vejčitými listy. V b ř e z n u se ale dají s b í r a t p u p e n y (Gemm a e betulae) a v dubnu. sbíraný přednostně v d u b n u a květnu. Drogou je především list (Foliům betulae). 2) 1) Bříza je hojný. jakož i iontů sodíku. dlouze řapíkatými a d v a k r á t pilovitými. 5) 4) 3) Bříza bělokorá 173 172 . Bříza kvete v d u b n u a v květnu. Silný protirevmatický účinek mají i březové koupele. příznivě ovlivňují zánět slinivky a funkci sleziny.BRÍZA BRÍZA BĚLOKORÁ Čeleď břízovitých (Betulaceae) BETULA PENDULA Rothm. zvaná březová voda. Samčí i samicí květy jsou s t ě s n á n y do formy typických válcovitých j ehněd. Breza previsnutá (s) (e) weisse Birke (n) Silver Birch (a) Bouleau blanc (f) Abedul (š) Bříza je jednodomý. saponiny. Při zánětlivých chorobách ledvm dokáží odstraňovat bílkovinu z moče. Březové pupeny léčí zánět kostí a kostní dekalcifikace. betulalbin. Listová droga se užívá hlavně jako nedráždivý močopudný prostředek při chorobách ledvin a močových cest a v čajích proti revmatismu.

kdy koupel neprovádíme. Velmi dobrým prostředkem na kožní neduhy. 10) 9) Z nežádoucích ú č i n k u j e možné zmínit slabý hemolytický vliv listové drogy. zejména farmáři. vždy mezi jídly. v indikacích uvedených shora. k t e r ý se však projevuje pouze při delším podávání vysokých dávek. kterou musíme současně držet. který použijeme jako drenážní prostředek. maximálně 3 měsíce. Celková koupel by neměla trvat déle než 15 minut. Tak jako každou bylinu. Zevně se olejem potírají kožní projevy. J a k o specifický prostředek jej podáváme déle. mírně pomačkaných listů se přelije sklenicí vařící vody. ale s ohledem na obtížně homeopaticky zpracovatelný základní materiál a nijak zvlášť mimořádné výsledky se podle našich zkušeností homeopatické zpracování nedoporučuje. ale z hlediska funkce velmi mírně a nenásilně. třeba i na kamnech. J e d n a polévková lžíce čerstvých. Výborný kostní lék dává výtažek z pupenu břízy. Březový olej se vyrábí také podomácku z mladé kůry a malých větviček. ale teplota nesmí překročit 45°C. To n á m umožní bezproblémový průběh 174 175 . Bohužel méně obvyklou je aplikace březového listu pro koupele ve funkci odvodňovacího prostředku. Pijí se 3 dávky denně. Dehet se vyrábí suchou destilací a v řadě zemí se prodává i v lékárnách. ale t a k é prostým vařením. před nebo mezi jídlem. ale pro léčivé účely se používá při všech zde popsaných potížích. ale t a k é na dnu a obecnou vodnatelnost je odvar z březové kůry. k tomu podáváme ještě 8 čajových lžiček otrub denně. přikryje a nechá 10 m i n u t vyluhovat. při mírné tělní teplotě vody. Užívá se vnitřně 3krát denně 8 kapek. Zcela mimořádný účinek mají březový dehet a březový olej. zejména u mladistvých a t a k é v geriatrii. Po lázni se neutíráme a pohybujeme se asi 10 m i n u t po místnosti. maximálně však 4krát denně. a to i v době. Při nedostatečné funkci ledvin a v důsledku toho otocích dáváme přednost právě březovému listí. „voda v těle" jsou vděčnými oblastmi použití. Míza nesmí přijít do styku s kovy. 8) 7) Za pomoci celkových březových k o u p e l í m ů ž e m e p r o v é s t nenásilnou redukční dietu. V USA se tím kdysi zabývalo mnoho malých výrobců. protože základ potíží je v ledvinách. bez vedlejších účinků. Vyráběl se destilací. 6) nízkokalorické diety. Březový list je mimořádně vhodný ke kombinacím. Výtažek z březových pupenů podáváme jako tzv. Suší se umělým teplem. Při bolestech svalů a kloubů s horečkami kombinujeme březový list především s lipovým květem a s květem černého bezu ve stejném poměru a k tomu přidáme půl dílu n a t ě mateřídoušky nebo tymiánu. zejména v urologii a revmatologii. který zředíme ve vaně na 60 až 100 litrů. aby se ledviny zatěžovaly co nejméně. bylo by možné využít i břízu pro homeopatickou praxi. u těžších obezit i 3krát týdně. Výtažek z jedlových pupenů zde potom působí jako specifikum. Koupel provádíme 2krát. že se uříznou větvičky s bílou borkou a oloupe se kůra. Z množství asi 2 až 3 h r s t í čerstvých březových listů na jeden litr připravíme 5 až 10 litrů odvaru. drenážní prostředek po dobu 3 až 5 dní. což je ve skutečnosti vlastní olej. Tento olej se dokonce používal pro svícení. Celková doba léčby je minimálně tři týdny. Výhodné ovšem je oloupat k ů r u z pokácených stromů s bílou borkou.Březovou mízu podáváme při revmatismu a při snížené funkci ledvin. protože při něm se vylučuje jakási „mastná" hmota. Kůra se sbírá v březnu a dubnu a to tak. Skladuje se na suchých místech. Zejména otoky a tzv. na které březový list působí sice intenzivně.

sušením hnědne a černá. 3) 2) 1} Drogou je stélka (Fucus vesiculocus). dříve též zvaná mořský dub (Quercus marina). et vulgaris L. hořčiny. fruktózu. rozčleněné v příchytné útvary. Bladderwrack (a) Chéne marine (f) Alga (š) Bublinatka je řasa hnědavého zabarvení. {Poznámka: V přírodě existují rostliny bublinatka menší a obecná /Utricularia minorL.hnědé řasy FUCUS VESICULOSUS L. Droga obsahuje hojně uhličitanu sodného. na které přirůstá. fukoxantin. Využíval se pro léčbu strumy a pro podporu h u b n u t í a dále u některých nemocí lymfatických žláz. draselného a jódu. potaš a fosfáty. fukózu. Za čerstva je barvy olivově zelené.BUBLINATKA CHALUHA BUBLINATA Třída Phaeophyceae . k t e r á se sbírá zpravidla za odlivu. které patří mezi masožravé. Droga účinně zasahuje do funkce štítné žlázy a výrazně 176 5) 4) Chaluha bublinatá (bublinatka) 177 . brom. ale nepovažují se za léčivé. Tvoří rozsáhlé porosty na pobřežních skalách. Má mnohobuněčné stélky. Dále v ní nacházíme polysacharidy asi s 18% kyseliny alginové jakožto hlavní slizové složky./. osní část a asimilační plochy. Nachází se většinou v mořích mírného pásma. případně zvláštními rozmnožovacími buňkami. Rozmnožuje se rozpadem stélky. s výjimkou moře Středozemního.) Bublinatka je mořská řasa. a to během celého roku. Chaľuha bublinatá (s) r Blasentang (n) Fucus. Hnědým barvivem je tzv. Dříve bývala droga žíhána na popel. který přicházel na t r h pod názvem Aethiops vegetabilis. dále manit. laminarin. Jsou poměrně vzácné.

Stélky se nejprve očistí. poruchách jódového hospodářství apod. Samostatné podávání formou čaje může způsobit u některých lidí i nevolnost. To ji také předurčuje k rozsáhlému léčebnému využití. kde chaluha netvoří více než 15% objemu. před jídlem. Podle našich zkušeností je t a t o léková forma vhodná pouze u čajových směsí. doporučujeme směs 40 g karbince evropského. které mají něco společného se snižováním hmotnosti anebo se sníženou funkcí štítné žlázy. Pokud nemocný nepřekoná odpor k prášku pro jeho rybí pach a ne zrovna nejlepší chuť. Doba léčby je asi 3 týdny. Droga je kontraindikována při Basedowově chorobě a jiných formách hyperfunkce štítné žlázy. Zejména při současném stavu naší populace je to lék nesmírně potřebný. Užívá se pro stejné účely jako v alopatii. Po usušení se stélky podrtí a dále upravují podle §3 lihem 90%. a rychle zapít vodou nebo čajem. ale též k preventivnímu využití u všech poruch metabolismu. Podle německého lékopisu se chaluha ordinuje v dávkách 5 g.urychluje látkovou výměnu. Predávkovaní by ale mohlo vyvolat nevolnost a nutkání na zvracení. Vzniklá základní tinktura DO se dále ředí lihem 40% až do potence D4. Dvě čajové lžičky směsi zalijeme studenou vodou. Její odtučňovací působení je velmi mírné a nenásilné. protože obsahují hodně nečistot. které jednak narůstáním svého objemu snižují pocit hladu a jed178 8) 7) 179 . a tím brání vstřebávání živin ze střev do krve. ráno a večer po jídle. 9) Droga je vhodná zejména pro kombinace s jinými bylinami. 6) nak pokrývají povrch sliznic střev. necháme přejít varem a 10 minut necháme přikryté vyluhovat. Bublinatka je v homeopatii po dlouhou dobu užívaná bylina. zejména písek. Práškované chaluze se patrně z tohoto důvodu někdy také říká „sůl intelektuálů". Pijeme 2krát denně jednu skleničku po jídle. který je pro mořské produkty typický. při obezitě a při špatné funkci žláz s vnitřní sekrecí. Chaluha by měla být součástí všech čajových směsí. otylosti. Při nedostatečné funkci štítné žlázy z titulu nedostatku jódu doporučujeme podávat 2krát denně 3 až 5 gramů prášku z chaluhy. například 3 k r á t denně na špičku kulatého nože. jejímž původem je právě nepříjemná rybí chuť i aroma. Sušení probíhá poměrně dobře. podáváme 2krát denně na špičku nože chaluhy a k t o m u 2 k r á t d e n n ě nápoj. při obecném dávkování 3krát denně 5 kapek. především však při poruchách látkové výměny. Takovou kombinací je například čajovina Reduktan. Obecně se nejčastěji užívá potence D2. Proto navrhujeme podávat chaluhu. Nevýhodou je ovšem nepříjemný rybí zápach. Pod skotským názvem kelp je často podávána jako kvalitní zdroj organicky vázaných minerálů. Směs působí zároveň na snižování hmotnosti. zejména lidí intenzivně duševně pracujících. a pak se v tenkých vrstvách suší. Surovinou jsou sušené stélky této řasy. hlavně pokud se dosušuje umělým teplem. připravený ze 2 čajových lžiček jablečného octa a 1 čajové lžičky m e d u . ale i jiné mořské řasy formou prášku.vše rozmíchat ve sklenici vody a vypít. po dobu 2 měsíců. Kromě jódu má totiž vysoký obsah slizů. které působí též na podporu metabolismu a na odtučňovaní. Vedlejší nebo nežádoucí účinky zatím nebyly zjištěny. 40 g komonice lékařské a 30 g chaluhy. nej častej i formou nálevu. P ř i celkové ochablosti.

všechny podlouhle vejčité až eliptické. karmínové až fialové barvy. například při krvavých průjmech následkem úplavice. vzniklé nedokonalým trávením. z n á m á t a k é pod názvem čistec lékařský (Stachys officinalis Trevis). vysokou půl až jeden metr. Droga také mírně snižuje krevní tlak a je 180 5) 4) I Bukvice lékařská 181 . k t e r á je nevětvená. Důležité je působení protiastmatické a dokonce se uvádí i kancerostastický efekt. silice s h o ř č i n a m i . Dolní listy má dlouze ř a p í k a t é . zásadité až n e u t r á l n í . Bylina má r á d a vlhčí. Droga působí dobře při poruchách trávicího ústrojí se zanícenou a překrvenou sliznici. v p ř e d u zaokrouhlené. luk a pastvin.BUKVICE BUKVICE LEKÁRSKA Čeleďhluchavkovitých (Lamiaceae) BETONICA OFFICINALIS L. s t a c h y d r i n a další ú č i n n é látky. pro kterou kdysi platilo úsloví „prodej k a b á t a k u p si bukvici". 3) 2) x) Drogou je nať (Herba betonicae). starorůžové. e Heil-Batunge (n) Betony (a) Bétoine officinale (í) Betonica (š) Bukvice je bylina. h u m ó z n í půdy. To činí bukvici velmi typickou rostlinou listnatých lesů. T ř í s l o v i n n á droga obsahuje b e t a i n . Lze ji využít i při dyspepsii. cholin. Betonika lekárska (s) e Betonie. vroubkovaně zubaté. řídce l i s t n a t á . p r c h a v ý olej. Sbírá se začátkem rozkvětu a s jistými v ý h r a d a m i se dá sbírat po celé léto až do podzimu. Místy je p o m ě r n ě hojná. Květy jsou typicky pyskaté. k y s e l i n u t a n n o v o u . J d e o trvalku s přímou lodyhou. h o r n í přisedlé.

Zevně se používá zejména kombinace s kostivalem a květem měsíčku. T a k vznikne náplň bylinkového polštářku. Užíváme 1 čajovou lžičku jedenkrát denně. V podstatě se dá ale říci. se scedí a podává jeden až dvakrát denně 1/4 až 1/2 sklenice před jídlem. kvetoucí nať. ale musí se užívat nejméně 30 dní. například při bakteriálním zán ě t u nebo postižení pokožky plísní. Nať se rozmělní třením na kaši. Výsledkem je základní esence DO. Obecně se užívá potence D3 s dávkováním 3krát denně 8 kapek. že se 1/2 až 1 polévková lžíce drogy přelije sklenicí vařící vody a pak se 5 minut vaří. Odvar z čisté bukvice pro obecné použití se zhotovuje tak. Proto se také často využívá i v homeopatii. 3krát denně na špičku kulatého nože. 183 10) 9) . hlavní pozornost je zde ale zaměřená na choroby nervové. Dávka se řídí zpracováním tinktury. se vyzkoušelo už mnoho způsobů na mnoho potíží . že tato královna mezi bylinami se může aplikovat v jakékoli podobě. ovšem při použití sušené n a t ě bude životnost polštářku kratší. Droga n e m á výraznější nežádoucí účinky. Užívání je v homeopatii v podstatě stejné jako v alopatii. Na podušce není třeba ležet. Drogu nejčastěji kombinujeme s řebříčkem. při popsaném postupu. který běžně povlečeme. Abatyše Hildegarda n á m zanechala ověřenou radu: Asi 700 až 750 g drobně řezané a čerstvě usušené n a t ě bukvice nacpeme do staré dámské punčochy a nahoře i dole uděláme uzel. užitečná po všech stránkách. Po vyluhování. pak by se měla vyměnit za novou. Náplň vydrží asi 4 měsíce. Vzduchotěsně uzavřeme a uložíme na teplém místě. která se pak dále ředí lihem 35% až na potenci D5. choroby látkové výměny a na léčbu dny. Bukvice je lidově velice oblíbená bylina. aby byla poblíž hlavy. Odvar se osladí medem a užívá se taktéž jednou až dvakrát denně jedna dávka. Podobnou funkci splní prostředek. Usušením květů můžeme vyrobit i kandovaný květ. snad kromě vyvolání pocitu ošklivosti při podávání koncentrovanějších dávek indisponovaným osobám. sypeme po vrstvách cukr a čerstvý květ bukvice. v závislosti na obsahu šťávy. Postup výroby je velice jednoduchý: Do větší sklenice. Asi po 3 týdnech vznikne jakýsi sirup nebo nakládaný květ bukvice. Při kombinaci s pastuší tobolkou se krev stavící efekt ještě zdůrazní a navíc někdy dochází k rozpadu močových k a m í n k ů . Může se ale podávat i prášek.vhodná při nervové vyčerpanosti snižováním přecitlivělosti centrální nervové soustavy. Využívá se toho hlavně při lehčích depresích a při mírnější epilepsii. Jinak se tinktura přidává do směsí proti potížím s dýchacími orgány (například astmatu) a při problémech se zahleňováním sliznic.výčet obou by trval dlouho. 182 8) 7) 6) Proti kašli a zánětu nosohltanu se zhotovuje odvar z 1 polévkové lžíce drogy v 0. Sbírá se čerstvá. nebo tinkt u r a . kdy slouží jako hemostatikum. stačí. nejlépe dopoledne kolem jedenácté hodiny. a to hlavně při průjmech a krvácivosti. totiž květ bukvice nakládaný v cukru nebo sirup z květů bukvice. který také bukvici užíval.125 litru vody (1/8). 3 k r á t denně 35 kapek. s lihem 70%. trvajícím asi 10 minut. Od dob římského císaře Augusta. zhotovený podle prastaré receptury. nejlépe v pozdním odpoledni. až po poslední vrstvu cukru. může činit také jen 15 až 25 kapek. Polštářek se velmi osvědčuje při neklidném. podle §2 nebo §3. Zevně se droga používá v léčbě bércových vředů a jiných afekcí. před jídlem. Drogu podáváme nejčastěji formou odvaru. Je to univerzální lék prakticky na všechny vnitřní choroby. nejlépe zavařovací. před jídlem. Z natě se pak připravuje esence. nejlépe na slunci. mělkém s p á n k u a při ztíženém usínání. Dětem a mládeži pak podáváme 1 až 3 lžíce odvaru také 2krát denně. dávkovaného při s a m o s t a t n é m užívání 3krát denně jeden pohár.

s typickým kulovit ý m kořenem. Naťovou drogu používáme především p ř i močových k a m é n cích a t a k é j a k o výrazný močopudný prostředek. přeslenitě h r a n a t á . Lodyha je přímá. Čerstvá šťáva z naťové i kořenové drogy 184 185 5) 4) Miřík celer . škrob a organické kyseliny. Je možné ji také použít při chorobách ledvin a při špatném trávení. j e n ojediněle zplaňuje. přízemní dlouze žlázkovitě ř a p í k a t é . rafinózu. dále značné množství v i t a m í n u C a vitamíny skupiny B. Drogou je především kořen (Radix apii). Zeler voňavý (s) e Sellerie (n) Wild Celery (a) Ache odorante (f) Apio (š) Celer je silně aromatická jednoletá bylina. bez obalů a obalíčků. h o r n í laločnaté. větvená. s typickou vůní. k t e r á dala své j m é n o celé čeledi (dříve okoličnaté). Celer je typická rostlina. maltózu. skládající se asi z 90 komponentů. dále cholin. V listech celeru se nachází 10 různých aminokyselin. Plodem jsou dvojnažky. ale i lístky (Foliům apii) a ojediněle i plody (semeno). dolní lístky jsou peřenosečné. klínovitě obvejčité. odlišná od kořenové. květy jsou drobné. asi půl m e t r u vysoká. Četné malé okolíky se 4 až 12 okolíčky. mají bílou barvu. Listy jsou lesklé.CELER MIRIK CELER Čeleď miříkovitých (Apiaceae) APIUM GRAVEOLENS L. P r o plody je charakteristická silice. Kořeny obsahují velmi složitou silici. 2) 3) l) Celer je pěstovaná zelenina. Kořenová droga by n e m ě l a chybět v čajích pro posílení nervové soustavy a pro uklidnění spánku.

nejlépe z termosky. V urologické aplikaci působí droga lépe na muže než na ženy. Při akutních stavech podáváme tuto směs denně. Celerová droga by se neměla podávat déle než 6 týdnů. Před přiložením na podlitinu doporučujeme list spařit vařící vodou. Při revmatických poruchách podáváme na podzim obden směs 300 g mrkvové šťávy spolu s 200 g šťávy z červené řepy a 100 g šťávy z celeru. se upravují běžně podle §4 tak. Upravuje se podle §1. ošetřujeme rudá místa vatičkou namočenou v odvaru. která se užívá nejčastěji. revmatismu apod. a dále se ředí lihem 35% až do potence D3. Můžeme provádět 2 k r á t týdně. obyčejně po dobu 1 týdne. při zánětech. které jsou léčebně nejúčinnější částí. Čajová lžička semen se přelije skleničkou vařící vody a nechá 5 až 10 min u t vyluhovat. při bolestech hlavy. K léčbě se používají ředění Dl a D7. P a k se scedí a pije 2 až 3krát denně. vždy po umytí obličeje. zejména a k u t n í záněty. Můžeme přidat i trochu medu. Čerstvý. zatímco potence Dl ano. Pro odstranění lupů ve vlasovém porostu doporučujeme starý a osvědčený recept: Pokrájíme několik stvolů celerové n a t ě a povaríme za mírného varu 15 m i n u t ve 3 litrech vody. Lze říci. Jedinou kontraindikací jsou těžší poruchy ledvin. Z toho potence Dl se užívá při retenci (zadržování) moče. za občasného protřepání. potence D7 se pak užívá hlavně při nemocech ledvin. Zajímavým receptem je postup pro odstranění rudých skvrn na obličeji. mírně osolené celerové šťávy a 50 g mírně ředěného jablečného octa. ovšem je třeba dávat pozor na uvedené kontraindikace. uvedených u plodů. Výrazných úspěchů se dosáhlo v těchto indikacích zejména ve spojení s léčebnou hladovkou nebo alespoň přísným půstem. čili prostým smícháním s lihem 60%. Základní t i n k t u r u je třeba macerovat 25 dní. Listovou a kořenovou drogu ale můžeme přidávat do kombinací nervových a urologických čajů bez omezení. P a k necháme asi 15 m i n u t vyluhovat a přes jemný filtr procedíme. Kromě indikací.. Už po 14 dnech bývají znát léčebné účinky. chuti k jídlu i jako poměrně dobře fungující afrodisiakum. močového měchýře. se užívá na podporu trávení. včetně nosu: Dvě polévkové lžíce jemně u t ř e n é celerové hlízy zalijeme skleničkou studené vody a necháme přejít varem. jelikož je nedráždí. podává na špičku kulatého nože a zapíjí asi 100 ml bílého vína. pomačkaný celerový list se dá použít pro odstranění a snížení bolestivosti u krevních podlitin. 9) 187 . dále při nemocech močových cest.75 litru nálevu. Podává se formou obkladů. ale i kořen jsou oblíbeny jako mužské afrodisiakum. Tinktury se používají především na veškerá onemocnění močových cest a při některých nervových potížích včetně bolestí hlavy. Pije se po doušcích během dne.se uplatňuje hlavně v kožním lékařství a t a k é v revmatologii. dýchacích cest apod. se užívá prakticky stejně jako plody. 186 8) 7) 6) Pro odstranění ledvinových k a m e n ů pijeme denně najednou 1 sklenici čerstvé celerové šťávy. vždy mezi jídlem. Podává se celkem 3 týdny. Semeno se obyčejně práškuje. že se pomelou a pak naloží do jedné pětiny litru láhve a zalijí doplna lihem 80%. neuróze. Ráno a večer. užívá se 3 k r á t denně. Šťáva z kořene. asi hodinu po jídle. Proti revmatismu se používají celerová semena. k t e r á má menší terapeutický účinek. což obyčejně stačí. Kořenová droga se dávkuje v množství 1 čajové lžičky na 200 ml odvaru. Zde se využívají jednak plody a j e d n a k šťáva z kořene. Nať se používá v množství 2 až 3 polévkové lžíce na 0. Plody. že větší léčebné využití celeru je právě v homeopatii. nejlépe kolem sedmnácté hodiny. Semeno. Vyluhování může probíhat na slunci. P a k tímto odvarem dobře opláchneme vlasy a pokožku hlavy. Při kožních zánětech se výborně osvědčila směs 50 g čerstvé. Dostaneme t a k základní ředění DO.

CELÍK CELÍK ZLATOBÝL Čeleďhvězdnicovitých (Asteraceae) SOLIDAGO VIRGAUREA L. Obojí se sbírá t ě s n ě p ř e d rozkvětem.). dříve ovšem hojná bylina. které bývá 7 až 18 mm dlouhé. Ty mají příbuzné obsahové látky a často bývají označovány jako plnohodnotná n á h r a d a celíku zlatobýlu. drobně zubaté až celokrajné. Úbory rostou v hroznovitém květenství. až jeden m e t r vysokou lodyhou. koruny jsou žluté a skládají se z 6 až 12 jazykovitých kvítků. Nedodržením doby sběru droga ztrácí až 60% účinnosti. Zlatobyľ obyčajná (s) (e) echte Goldrute (n) Golden Rod (a) Verge ďor (f) Vára de oro (š) Celík je trvalka s krátkým. U nezkušených sběračů hrozí velmi s n a d n á možnost záměny s rostlinami rodu starček. Přízemní listy jsou obvejčité až obkopinaté. je rostlina z volné přírody bohužel pozvolna mizející. protože rozkvetlá nať i k v ě t p ř i s u š e n í zasemení. terč z 10 až 30 trubkovitých kvítků. silným kořenem a s přímou. horní postupně menší. vyskytující se na neutrálních až kyselých humózních půdách. z p á p ě ř í a j s o u m é n ě h o d n o t n é . Drogou j e b u ď nať ( H e r b a v i r g a u r e a e ) nebo k v ě t (Flos virgaur e a e ) . Plodem jsou pýřité nažky. obyčejně ve světlých lesích. 188 Celík zlatobýl 189 . 3) 2) 1} Droga se musí navíc sbírat mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou. Celík zlatobýl. známý i jako zlatobýl obecný. lodyžní dolní eliptické. Příbuznými druhy této léčivky jsou celík obrovský (Solidago gigantea Aiton) a celík kanadský (Solidago canadensis L. Podle našich zkušeností to však n e n í pravda a n á h r a d a celíku zlatobýlu zatím n e n í známa.

že homeopatická tinktura může být součástí všech tinktur pro jakékoli použití. Doba léčby je 4 až 8 týdnů. Velice dobře se uplatňuje i m a s t ze zlatobýlu. Ledvinový čaj z celíku je velice účinný. podporuje celkovou látkovou výměnu. Přednostní užití však vyplývají z největšího působení. infikované rány. sliz. pak se scedí a pije 1/3 až 1/2 skleničky mezi jídly. který je možno aplikovat j a k pro vnitřní. saponinové glykosidy. Podává se 3krát denně před jídlem sklenka nálevu a k tomu až 3 litry jiných tekutin po celý den. Zápar se dá pochopitelně použít i jinak. Zlatobýl se obyčejně podává v nálevu a ve směsi. t a k i pro vnější použití. betain. Lze říci. Droga je jednou z nejlepších u n á s známých. rutin. Celík zlatobýl je jednou z bylin.4) Droga obsahuje ř a d u flavonoidů. Během léčby se + nedoporučuje pít minerální vody s větším obsahem sodíku (Na ) než 100 mg na litr. Vůbec nejlepší obecnou formou je lihovodný roztok. že při poměrné vzácnosti celíku zlatobýlu se dá mnohem racionálněji využít . Výhodou je zde ovšem to. silice a ř a d u dosud neověřených látek. lépe však 90%.při stejném nebo i větším účinku. Starčeky se jen těžko odliší od zlatobýlu. ale i na podkožní projevy a defekty. Používá se čerstvý květ a zpracovává se podle §3. a to 3 až 6 k r á t denně před jídlem. Jediné nebezpečí je zám ě n a za byliny rodu starček. tlumí krvácení v trávicím ústrojí. rozpouští kaménky. Tinktura je například jednoznačně účinnější při léčbě kožních onemocnění. přičemž přesné určení dávky není jednoduché. Ředí se až do potence D4 lihem 40%. například i poruch v pohlavní sféře. 9) 191 . ekzémy. podlitin apod. hořčiny. Podle ní se totiž dělá klasický zápar tak. tedy u všech poruch a potíží souvisejících s ledvinami. že se 1 lžíce drobně 190 8) 7) 6) 5) posekané drogy dá na 20 minut projít párou z půldruhé sklenice vařící vody v přikryté nádobě. přičemž se používá líh nejméně 80%. Zajímavá je polská verze úpravy zlatobýlu pro obecné použití. odstraňuje deformaci ledvin. které se považují za jedovaté i kancerogenní. Nejčastější použití je při ředění D4 a aplikuje se prakticky stejně jako v alopatii. která homeopaticky upravena má neobyčejně široký rozsah možného použití. ale jeho predávkovaní nebo dlouhodobé užívání může podráždit ledviny příliš silnou funkčností. Může se používat i zevně na nehojící se rány. ale celík zlatobýl v n ě m n e m ů ž e být n a h r a z e n j i n ý m celíkem. například na obklady. Zlatobýl je vhodný pro všechny urologické kombinace. rozdíl je vlastně jen v morfologii neboli stavbě květu. fenolové kyseliny. třísloviny. Nejsou sice známy žádné vedlejší nebo nežádoucí účinky. ke kloktání apod. zejména pokud se týká působení v oblasti nemocí ledvin a močových cest. přesličky rolní a rdesna blešníku (vrbice bílé) tvoří směs. Působí močopudně. proto se také využívá pro léčbu špatně se hojících nebo hnisavých ran. lze ji použít i na veškeré afekce. a to nejen na kožní. neměl by se však užívat samostatně. která se užívá zásadně formou nálevu. Tři h m o t n o s t n í díly zlatobýlu a po 1 dílu r d e s n a ptačího (truskavce). desinfekčně.

P ů s o b í s e d a t i v n ě na nervový s y s t é m i j a k o výborné e x p e k t o r a n s p ř i v ě t š í m z a h l e n ě n í . velmi úzké listy a vysoká. s b í r a n á zpravidla v časném podzimu. cukry. d u t á lodyha.riboflavin. Velmi ú č i n n ě dovede p o t í r a t trichomonóz5) + 4) ní aktivitu v ženských genitáliích. 3) 2) 1} Užitnou částí je nejčastěji vlastní cibule (Bulbus allii cepae). zvyšuje sekreci trávicích šťáv v ž a l u d k u a ve střevech. flavonoidy a další látky. končící nahoře typickým kulovitým květenstvím. se sukničitou. silice. ve spodní polovině nafouklá. zploštěle kulovitou cibulí velikosti až 10 cm. Cesnak cibuľový (s) e Kúchenzwiebel (n) Onion (a) Ail oignon (f) Cebolla (š) Cibule je z n á m á zeleninová plodina. cibule šalotka (Allium salota Dostál). j e n zřídka zplaňující. dále vitamín C. Obsahové složení cibule je velmi pestré. Obsahuje především vitamíny ř a d y B. sekreci žluče i t v o r b u p a n k r e a t i c k ý c h e n z y m ů . zejména p a k B 2 . antibiotický působící fytoncidy. Cibule je z n á m a jako pěstovaná bylina. Z příbuzných d r u h ů se léčebně využívá též tzv. složené ze zvláštních sirných sloučenin. Cibule je antibiotický z n a č n ě a k t i v n í vůči G i G" b a k t é r i í m .CIBULE CIBULE KUCHYNSKÁ Čeleď liliovitých (Liliaceae) ALLIUM CEPA L. S t i m u l u j e srdečně-cévní systém. Z ní vyrůstají dlouhé. organické kyseliny. dvouletá až vytrvalá. působí a n t i s k l e r o t i c k y a desinfekčně ve střevech. 192 Cibule kuchyňská 193 .

čerstvé cibulové šťávy podle §1. v h m o t n o s t n í m poměru 1:4 s lihem 60%. S u š e n á cibule poněkud ztrácí na účinnosti a j e n výjimečně se přidává do čajových směsí. p ř i d á m e 400 g cukru a půl litru vody a celé vaříme na m í r n é m ohni asi 2 hodiny. kde přímé užití cibule nebo šťávy n e n í možné nebo vhodné. Běžně se užívají potence D2. Cibule je mírně toxická pouze při skladování v rozkrojeném stavu delším než 24 hodin. při zánětech hrtanu a hltanu. Dobře prohřejeme na vodní lázni. To provádíme několikrát denně. nebo při alergii na cibuli. nepáchne a nepotřebuje žádn o u úpravu. nejčastěji však D4. k t e r ý m p o t í r á m e postižená místa.S u š e n á cibule se v léčbě užívá spíše jen výjimečně. při dobré snášenlivosti až 30 nebo 35 kapek. protože oproti využití v alopatické terapeutické praxi má cibulové homeopatikum celou ř a d u výhod. Esence se vyrábí z čisté. smíc h á n í m šťávy s lihem 90%.) získáme šťávy. J a k o účinné expectorans užíváme t a k é přípravek vyrobený následovně: Půl kilogramu cibule pomeleme na mlýnku na maso. vždy stejné účinnosti. Vhodnou formou je například t i n k t u r a z čerstvé cibule. Vnitřně dávkujeme t i n k t u r u 4 k r á t denně 20 až 25 kapek. Uvolňovaná kyselina propylansulfonová zejména při krájení silně dráždí sliznice a oční spojivky a jsou známy i případy nesnášenlivosti cibule. Poté hlavu ovážeme plátnem. Ředí se lihem 30% až do potence D4. P a k promícháme se 100 g medu. a j e d n a k nevyžaduje žádné zvláštní skladování. střevních a žaludečních potížích. J e d i n á kontraindikace je při aktivovaných žaludečních vředech. k t e r é sejmeme až po hodině. J e d n a k je vždy čerstvé. P ř i chřipce se osvědčilo inhalovaní fytoncidů. neruralgii. k t e r é smícháme s medem. Šťávu ze syrové cibule. P a k je d ů k l a d n ě vysušíme a do suchých vlasů lehce vmasírujeme čerstvou cibulovou šťávu. Důležitá je ale příprava jiných lékových forem. Hlavu znovu umyjeme. Homeopati9) 8) kum má zvláštní význam při konjunktivitidě. připravena běžným způsobem. Oči přitom m u s í být zavřeny. a při míchání zah u s t í m e trochou roztaveného včelího vosku. Užití je v podstatě stejné jako v alopatii> ovšem homeopatickou tinkt u r u aplikujeme všude t a m . všeho stejným dílem. 194 7) 6) Postup při vypadávání vlasů: Vlasy umyjeme j e m n ý m mýdlem a po opláchnutí je m í r n ě zvlhčíme octovou vodou. Směs proti trichomonóze (bičenka poševní) připravujeme takto: T i n k t u r u odpařujeme ve vodní lázni (vhodné jsou zejména smaltované nebo nerezové hrnce s vodním pláštěm pro přípravu mléka) až do polovičního objemu. Většinou se aplikuje n ě k t e r á z uvedených forem. podáváme po lžičkách při k a t a r u horních cest dýchacích a při nachlazení. 195 . D ů k l a d n ě promícháme. aby se obnovil kyselý povlak. t e n t o k r á t j e m n ý m žloutkovým šamponem. například v mixeru.vtíráme ji každý večer do pokožky. Cibulovou šťávu m ů ž e m e t a k é k a p a t přímo do nehojících se nebo zahnisaných r a n . n e c h á m e vystydn o u t a uschováme v chladnu. Rozemletím cibule a kvetoucí n a t ě lilie bílé (Lilium album L. Užíváme 4 k r á t denně 1 polévkovou lžíci. vylijeme ji na talířek a vůni vdechujeme nosem asi 3 minuty. Do přípravku n a m á č í m e t a m p o n . D3 a D4. nebo t a m p o n zavedeme do pochvy. Připravíme šťávu z jedné velké nebo 2 až 3 menších cibulí. M a s t výborně působí na vrásčitý obličej . Je škoda. smíchanou s m e d e m v poměru 2:1. že se málo ví o možnostech využití cibule v homeopatické praxi. zahuštěný p r o d u k t p a k smísíme v poměru 1:1 s lékárenským glycerinem a dobře prot ř e p e m e . znovu důkladně promícháme.

polysacharidy. kulovitého tvaru. ale roste t a k é u nás. Rusku (hlavně na Sibiři). Jsou to tzv. inoitodiol a obliquol. Méně často je možné jej najít na olších. perfektní forma plodnice.CAGA REZAVEC SIKMY INONOTUS OBLIQUUS /Pers. Hojný je zejména v Estonsku. houby. et Fr. Droga se získává na j a ř e a na podzim tak. povrch je černý. na řezu tabákové barvy. steroidy a řada blíže neurčených látek./ Pili. Dále se v této droze vyskytuje kyselina čagová. 4) 3) 2) 1} ze skupiny triterpenů. Některé obsahové látky jsou termolabilní. které mají na povrchu tzv. imperfektní plodnice. rozřežeme na malé kousky a sušíme umělým teplem při teplotě do 50°C. a proto je zde namístě přídomek šikmý. jilmech. rostoucí především na břízách. Saje březovou šťávu a v okolí svého r ů s t u způsobuje zahnívaní dřeva. Jde zejména o betulin. Plodnice mají rourky odchýlené od osy stromu. chlamydospory. Ta vyrůstá pod kůrou a tvoří na stromě trhliny. tmavohnědé až černé tvrdé nádory na bříze. že novotvar osekáme sekyrkou nebo odřízneme pilou. Amodouvier (f) •4 Agarico (š) Čaga je d r u h choroše. v Polsku. 196 197 A k t i v n í složkou drogy j s o u l á t k y t y p u dvojsytných alkoholů Rezavec šikmý (čaga) . Rysavec šikmý (s) Čeleď kožovkovitých (Hymenochaetaceae) r Rostporling (n) Polypore (a) Agaric. Při odumírání stromu vzniká tzv. Její plodnice je poměrně velká. Drogou je tzv. jeřábu a na jasanech. na Slovensku a v Německu. čaga (Inonotus obliquus).

ale i účinek by byl velmi nejistý. kefír a kvalitní vykysané mléko. který je u nás hojnější. takže nejen samotná příprava. bývá dosaženo už po 2 až 3 týdnech dobrých výsledků již při dávkování 1 až 2 sklenice denně. tzn. io) p^ léčbě čagou je obyčejně indikována vegetariánská dieta. nikdy homeopaticky nevyužívala a zřejmě ani využívat nebude. nepočítaje v to den přípravy. k t e r é pijeme malými doušky. že delším pravidelným užíváním v malých dávkách se vytváří jakási i m u n i t a proti nádorovým onemocněním všeho druhu. Získanou hustou t e k u t i n u doplníme prevarenou studenou vodou na původní objem. 198 6) 5) Souběžně s popsanou léčbou není vhodné podávat antibiotika a čistou glukózu. Návod bývá přiložen. P ř i přípravě čaje přímo z drogy se postupuje následovně: Drogu přelijeme vlažnou prevarenou vodou a 4 až 5 hodin macerujeme při pokojové teplotě. při přerušení užívání čagy. pokud naše znalosti stačí.Droga má poměrně silné kancerostatické působení. některé látky se musí vařit. Přihřejeme ji na maximálně 50°C a znovu ji nalijeme na drogu tak. Zcela jednoznačně působí při zánětech žaludku. precedíme a usazeninu vylisujeme přes několik vrstev gázy. V takovém případě zařadíme ihned přestávku a pak pokračujeme se sníženým dávkováním. je však možné nasadit jiný bylinný čaj. Vodu ovšem nevyléváme. Jednoznačně dobré zkušenosti m á m e s preparátem Befungin. projevující se povzbuzením enzymatických funkcí. že na 1 díl drogy dáme 5 dílů vody. Droga má celkový tonizující účinek na organismus. Tento přípravek můžeme skladovat v chladničce 3 dny. Při velmi dlouhé nepřetržité aplikaci se může vyskytnout pocit predráždenosti centrální nervové soustavy. P a k drogu pomeleme. například na mlýnku na maso. Tato houba se zatím. vajec. Můžeme také použít léčivá mikroklyzmata o objemu 150 až 200 ml na noc. Droga sama je netoxická. Po třech měsících aplikace zařazujeme vždy jeden až dva týdny přestávku. například při zánětech. nekombinujeme ji s jinými bylinami.). Denně se podávají 4 sklenice čaje. hlavně při nádorových onemocněních trávicího ústrojí. při žaludečních vředech a při aplikaci klyzmaty zlepšuje i ulcerózní kolitidy a Crohnovu chorobu. J e n výjimečně se připouští jogurt. Příprava homeopatické tinktury je velmi složitá. ředěného vodou v poměru 1:7 až 1:10. V mezidobích. Podle známých prací je zde navíc značná pravděpodobnost. Léčba bývá velmi dlouhodobá a realizuje se ve čtvrtletních cyklech. Nutnost dlouhodobé léčby platí především pro onkologická onemocnění. ale použijeme na další přípravu. Vyluhuj e m e 48 hodin.5 g extraktu. některé se zase ničí světlem. strava bez masa. Protože účinek drogy je komplexní. Poté bychom ovšem měli dávky drogy snížit. P ř i k o n t r a i n d i k a c i p ř í s u n u t e k u t i n podáváme poloviční množství čaje o dvojnásobné konc e n t r a c i . jiné var nesnášejí. Při léčbě jiných potíží. Při aplikaci extraktu podáváme denně 3 až 3. Na z á p a d ě bývalého SSSR je m o ž n é v l é k á r n á c h z í s k a t „extrakt běrezovogo griba čaga" i speciální koncentrovaný sirup Befungin. mléka a mléčných produktů. samozřejmě po předchozím očistném klyzmatu. P ř e d použitím mírně přihřejeme. 9) 8) 7) 199 . Podobný účinek má také choroš březovník obecný (Piptopurus batulinus Karst. Do střev se ale m u s í dodávat formou klyzmatu neboli klystýrem.

Černé čaje se pro léčbu zpravidla neužívají. Tím vyniknou chuťové vlastnosti čaje. Fermentovaný čaj přichází na trh pod názvem černý čaj. oulong). dorůstající výšky několika m e t r ů . Listy jsou malé. Z paždí lístků vyrůstají malé květy bílé barvy. a to mnohdy velmi výrazně. Čajovník čínsky (s) r Teestrauch (n) Tea Plánt (a) Thé-arbuste (f) Planta del té (š) Čajovník je vytrvalý. s b í r a n ý od t ř e t í h o r o k u života keříku. Plodem jsou kulaté. Daří sejí v jižní Číně. a proto je také tento čaj řazen ke špičkové kvalitě. Pokud se čaj před usušením nechá zapařit. Pro tuto úpravu se vybírají nejušlechtilejší druhy čaje. fermentaci. neboli čaj polofermentovaný. a to několikrát za rok.ČAJOVNÍK ČAJOVNÍK ČÍNSKÝ Čeleďčajovníkovitých (Theaceae) CAMELLIA SINENSIS L. lesklá semena. 3) Drogou je list (Foliům t h e a e ) . na lícní s t r a n ě tmavozelené. trojpouzdré tobolky. Mezi černým a zeleným čajem je ještě tzv. J a p o n s k u . na r u b n í s t r a n ě světlejší. ale snižují se účinky léčivé. s k r á t k ý m i řapíky. nazývaný oolong (vysl. stále zelený keř. čaj žlutý. dlouhá asi 12 m m . na Cejlónu. přecházející do starorůžového odstínu. získávaný okamžitým usušením sklizených lístků. velikostí připomínající třešně. že pro terapii se hodí pouze čaj zelený a částečně i oolong. s výjimkou použití proti průjmům. hojně šlechtěná rostlina subtropických oblastí. v Gruzii a Azerbajdžánu a t a k é v Africe. Z hlediska terapeutického má význam především zelený čaj. 2) x) Čajovník je pěstovaná. 200 201 Čajovník čínský . Indii. v Indonézii. oválné. Z uvedeného vyplývá. dochází k tzv. Obsahují hnědá.

zvláště pokud je připravována demacerací. při poruchách prokrvení apod. po 2 polévkových lžících m e d u ň k y a třezalky a 3 polévkové lžíce srdečníku.především pro správný stav. Pravý čaj se připravuje asi z poloviny hmotnostního množství klasické bylinné směsi. které rozšiřuje a t a k é jim vrací pružnost. 9) 203 . březového listu a n a t ě r d e s n a ptačího (truskavce). minerální látky. že bude trpký. Tato esence se dále ředí lihem 40% až do potence D2. Kromě toho můžeme doporučit: 202 8) 7) 6) 5) 4) Na posílení nervové soustavy směs ze 250 g pravého čaje. Užíváme 3 k r á t denně šálek nálevu. protože homeopaticky zpracovaný čaj má značné účinky a jeho využívání v homeopatii by značně obohatilo beztak vysoký přínos této byliny. stále ještě není p ř e d m ě t e m zájmu výrobců homeopatik. Počítejme ovšem s tím. silice. přičemž snižuje jejich prostupnost a případně i lámavost. působí močopudně a potopudně. Připraví se nálev a do něj se přidá na j e d n u sklenici j e d n u čajovou lžičku čajové tinktury. Homeopatická t i n k t u r a se vyrábí následujícím způsobem: Deset g r a m ů černého čaje se na m í r n é m ohni povaří 5 m i n u t ve 20 ml vody. teochromin. jehož vyluhování trvá u zeleného čaje 2 minuty. Je to škoda. n a t ě řepíku a květu měsíčku. u čaje oolong 3 minuty a u černého čaje 4 minuty. Čaj příznivě ovlivňuje cévy. Směs se kloktá 6krát denně. Čaj m ů ž e m e výhodně kombinovat do nejrůznějších směsí a prakticky vždy se tím jejich účinnost vylepší nebo se alespoň zvýrazní chuť. lámavost. Určitou kontraindikací je těžší forma zácpy. proti únavě. Tinktury dávkujeme 30 až 35 k a p e k podle potřeby. Obyčejně podáváme denně 2 až 3 šálky čaje. kyselinu pan totenovou a další účinné látky. dále alkaloidy kofein. Nejúčinnější lékovou formou je však t i n k t u r a . vyskytující se při únavě.List čajovníku obsahuje značné možství tříslovin. P ř i poruchách ledvin se bere na 250 g pravého čaje 3 polévkové lžíce celíku zlatobýlu. 2 polévkové lžíce listu medvědice nebo listu brusinky a po 1 polévkové lžíci kořene celeru (muži) nebo kořene petržele (ženy). i když je masově používanou bylinou. Podávání čaje i ve větších dávkách n e m á vedlejší účinky jako například u kávy. pružnost. xantin a adenin. Vzniklá t e k u t i n a se procedí a zředí v poměru 1:1 lihem 80%. Ke kloktání směs stejných dílů listu šalvěje. Je velmi vhodným prostředkem v prevenci a léčbě náhlých příhod mozkových a nejrůznějších potíží prokrvení. zlepšuje krevní oběh. Vedle toho obsahuje čajovník lecitin. Podává se nálev. Je t a k é dokonalým termoregulátorem . Dovede ochránit před UV zářením při opalování a při léčebném ozařování. Toto ředění se pak užívá stejně jako terapeuticky upravený čaj . nukleové sloučeniny.v zimě zahřívá a v létě chladí. Čajovník. teofylin. ale většinou vícekrát denně. pro správný krevní oběh. Souboru těchto alkaloidů se někdy říká tein. vitamíny skupiny B. Zpomaluje pochod sklerotizace. S úspěchem se také používají čajová klyzmata. zejména v kombinaci s tymiánem. Podáváme 4 šálky denně. Působí silně antibiotický. Čaj proti průjmům necháváme vyluhovat zhruba dvojnásobnou dobu nebo i déle. snižuje hladinu kyseliny mléčné. Nezvyšuje krevní tlak. Silné čajové klyzma má výrazný desinfekční účinek. po 1 polévkové lžíci m á t y a dobromysli. léčbu a prevenci cév.

Listy má podlouhlé. a to nejlépe v době před rozkvětem rostliny. Vyšší listy jsou menší. Pro použití v očním lékařství se ojediněle sbírá i květ. širokou spodinou přilehlé. P ě s t o v a n é kultivary se nepoužívají. Složení listů se příliš neliší. sbíraný od září do listopadu. nedělené. Plodem jsou h r a n a t é . třísloviny. glykosid intybin. cholin. Zlepšují také Čekanka obecná 204 205 . okolo jednoho m e t r u vysokou lodyhou. Č e k a n k a je velmi hojná bylina mezí. 5) 4) 3) 2) 1) Obě drogy výrazně podporují látkovou výměnu a funkci jater a působí příznivě na tvorbu a vyměšování žluči. n a h o ř e kopijovité. pryskyřice. tedy v červenci. Květy jsou b l a n k y t n ě modré. z jejichž paždí vyrůstají květní úbory. luk. slizy. mají dvouřadivý zákrov a jazykovitou k o r u n u . tedy na p ř e l o m u j a r a a léta. podle možností h n e d v z a č á t k u rozkvětu. Spodní listy jsou kracovitě p e ř e n o k l a n é a připomínají typické listy pampelišky. Sbírá se i nať (Herba cichorii). terpenové hořčiny atd. Čakanka obyčajná (s) (e) gemeine Wegwarte (n) Chicory (a) Ciconée (f) Achiconia (š) Č e k a n k a je většinou t r v a l k a s h r a n a t o u . p ř í p a d n ě na j a ř e . příměstských parků a t r a v n a t ý c h ploch. minerální látky. Kořen obsahuje velké množství inulinu. Drogou je především kořen (Radix cichorii). asi 3 mm dlouhé nažky.CEKANKA CEKANKA OBECNÁ Čeleď'čekankovitých (Cichoriaceae) CICHORIUM INTYBUS L. Vřetenovítý k o ř e n je rovný a v r ů s t á do p ů d y kolmo k povrchu. n ě k d y i listy. přecházející až v listeny. takže je možno pokládat obě drogy za rovnocenné.

9) Proti j a r n í únavě doporučujeme směs 100 g n a t ě čekanky. Místy se lidově s úspěchem používá naklepaný list čekanky na obklady otoků a zánětů pokožky. smilem písečným. Čekanku můžeme podávat i dlouhodobě. Tento odvar podporuje také tvorbu mléka při kojení. Pro tonizaci . nechá se 15 m i n u t zakrytá vyluhovat a scedí se. Osvědčila se t ř e b a kombinace s jablečníkem. kořene jehlice t r n i t é a n a t ě meduňky po 50 g. Zevně můžeme čekanku aplikovat jako obklad na bolavé klouby. Pije se sklenička před každým jídlem. ale musí to být kořen z volně rostoucích bylin. nechá přejít varem. Pije se 3krát denně sklenička před jídlem. vlaštovičníkem a řebříčkem. rohovky a duhovky. Čerstvý kořen se ihned po vykopání a omytí studenou vodou upravuje podle §3. asi po dobu 3 týdnů. ale také při některých ekzémech. rozmělněním a další úpravou s lihem 90%. že zápach z úst je vnitřního původu. především při hypofunkci. nejlépe obden. Květovou drogu používáme k výplachům očí při zánětu spojivek. Podáváme jako klasický bylinkový čaj v množství asi 750 ml denně. Na nechutenství doporučujeme salát z mladých.posílení pokožky a k zabránění možného vzniku vrásek slouží výborně obklady z čekanky: Dvě polévkové lžíce cekankové n a t ě a drceného kořene čekanky se přelijí dvěma sklenicemi studené vody. například při zánětu pokožky nebo i při vředovitosti pokožky. řepíkem a třezalkou. Čerstvá šťáva z kořene. i když jsou v určitých případech rovněž velice účinné.5 litru vody. vše se pomalu zahřívá až k bodu varu a pak se 15 m i n u t na nejmenším plameni vaří. který by se měl jíst před obědem a před večeří. k t e r á se také terapeuticky využívá. Ideálním a vyloženě žlučníkovým čajem je směs čekanky s mátou peprnou. při malé produkci žluče. třezalkou tečkovanou. a také při onemocnění žlučníku. Tinktura se dá použít i při vnějších onemocněních. Po odstavení se nechá 15 m i n u t vyluhovat a pak se scedí. s tím doplňkem. Obklady z odvaru se používají vlažné anebo studené. pak přikryté necháme 15 m i n u t vyluhovat a scedíme. což dává za pravdu tvrzení.5 litru studené vody. h e ř m á n k e m . Homeopatická tinkt u r a se vyrábí z čerstvého kořene. kopaného na podzim v září a říjnu. Cekanka má i další účinky. tzn. že se dává přednost použití v případech jaterních potíží. 2krát denně. Doporučujeme před přiložením list ponořit do vroucí vody. Droga se dá do studené vody. podporuje růst vlasů.práci srdce a podporují trávení. velice časté při změnách pobytu (tzv. n a t ě tymiánu a n a t ě čubetu benediktu po 25 g. Čekankový čaj pomáhá také při funkční zácpě. zahřeje až do varu. čerstvých listů čekanky. smíchanými s jinými salátovými listy. 8) 7) Velmi podobný je odvar proti zápachu z úst. například při podávání před spaním působí proti častému nočnímu probouzení. Cekankové drogy představují svým poměrně j e m n ý m působením zvláštní alternativu formy pampeliškové drogy a t a k é velmi vhodnou příměs do m n o h a kombinací. V homeopatii je čekanka poměrně známá. podávaný v běžných dávkách.Málo využívanou formou jsou bohužel obklady čekankou. odstaví. n e m á žádné vedlejší účinky ani kontraindikace. ale v trávicím ústrojí působí i protizánětlivě. vše rovným dílem. Vhodnou formou je t a k é klasický bylinářský čaj a bylinný balzám. 6) Nejčastější formou užívání je nálev. Zde se použije 20 g n a t ě a drceného kořene na 0. cestovní zácpa). víček. lehce vtíraná do vlasové pokožky. 206 207 . Užití je prakticky stejné jako v alopatii. Další ředění se pak provádí lihem 35% až do potence D2. J e d n a polévková lžíce směsi se zalije 0.

Malé květy jsou bílé nebo narůžovělé a jsou uspořádány do bohatého. karoten. Ojediněle se může vyskytnout i planě rostoucí. e Apfelbeere (n) Chokeberry (a) Sorbe (f) Sorba negra (š) Černá jeřabina. Ojediněle se sbírá i list nebo i květ. antokyany. latnatě chocholičnatého květeňství. ale i stromu. Plody obsahují hodně vitamínu P (zpevňuje a zpružňuje cévní stěny). jód. Mohou se i sušit. obojí v dubnu a květnu. Drogou jsou černé jeřabiny (Fructus aronii melanocarpii).). Kvete začátkem léta. ale většinou se používají čerstvé na přípravu kompotů.CERNA JERABINA TEMNOPLODEC ČERNÝ Čeleď růžovitých (Rosaceae) ARONIA MELANOCARPA Elliot. dále flavonoidy. Stejné jsou i lichozpeřené listy. Výrazně odlišná je pouze barva plodů. Květenstvím i uspořádáním plodů se aronie velmi blíží běžně známé jeřabině ptačí. sirupů apod. organické kyseliny. které jako u jeřabiny ptačí jsou 4 až 9 jařme. dorůstající výšky kolem dvou metrů. vitamín PP (kyselina nikotinová). ve formě keře. ale oproti nim jsou poněkud lesklejší. dříve aronie černoplodá. je nevysoký keřík. vitamíny skupiny B. vitamín E. Arónia čierna (s) (e) schwarze Vogelbeere. cukrů. hodně pektinu a mikroelemen208 4) 3) 2) 1} 1 Temnoplodec černý (černá jeřabina) 209 . Svými listy nápadně připomíná listy višně. Černoplodá jeřabina se vyskytuje pouze pěstovaná a je dnes již známa v mnoha kultivarech. známé jako jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L. botanicky temnoplodec černý. marmelád. Plodem jsou velké černé malvice průměru až do 15 mm. sbír a n é koncem léta a na podzim. které rostou v hroznech. vitamínu C.

zhotoveného z n á m ý m postupem. protože vhodná kombinace vitamínu C a pekt i n ů působí při pravidelné konzumaci výrazně protiskleroticky. List se zpracovává čerstvý podle §3 s použitím lihu 75%. působící protizánětlivě a žlučopudně. pro úpravu činnosti jater a žlučníku. zejména sbíraný od druhé poloviny dubna do kontíe první poloviny května. po dobu 3 až 6 týdnů. Drogou je ale také list. Poté vmícháme 2 polévkové lžíce tohoto kompotu do 250 g kefíru a podáváme 2krát denně. Získaná esence DO se pak ředí dále až do potence D5 lihem 40%. Tinktura se používá zejména pro úpravu krevního tlaku. proti revmatismu a pro zvýšené vylučování žluči. Obyčejně podáváme 200 až 700 g šťávy nebo 100 až 250 g kompotu denně. které se ovšem do bylinných směsí nehodí. Obě drogy lze podávat při profylaktické ochraně j a t e r n í h o parenchymu. Plody m ů ž e m e připravovat i formou odv a r u ze sušené drogy. že droga u m í činnost štítné žlázy zregulovat. protože zvyšuje vlučování nežádoucích solí z organismu. například při doléčování žloutenky apod. Dokonale využita m ů ž e být v kardiológii. nebo jedenkrát denně. Navíc příznivě ovlivňuje pružnost a propustnost cévních stěn. vždy ovšem pouze 6 dnů v týdnu. připravené zateplá. t a k i zvýšené funkci. Listy připravujeme formou krátkodobě vařeného odvaru s dobou v a r u asi 2 minuty. pohankou. po dobu asi 8 dnů. ale připouští se i přidávání sušených plodů do čajových směsí. ale i nežádoucích solí. ale účinky čerstvé šťávy a přípravků upravených zastudena jsou větší. v kombinaci s hlohem. snižující krevní tlak.tů a velké množství zatím blíže neurčených biologicky aktivních látek. Nejčastěji se používá ředění D3 9) 8) aD4. Aronii se často a zřejmě právem říká m a l á vitamínová bomba. Dá se užívat i v revmatologii. První ředění se ovšem připraví tak. kompoty a jiné formy. Listy přidáváme především do čajů na podporu cévního systému. Další potence připravujeme už v klasickém decimálním poměru. Ř a d a případů prokázala. Plody čerstvé jeřabiny nemají žádné nežádoucí účinky a n i kontrandikace. List aronie je využíván jako prostředek. Plody m ů ž e m e doporučit jako vhodný a výhodný pomocný detoxikační prostředek na podporu jaterních a ledvinových funkcí. zharmonizovat. Hlavní drogou pro léčebné užití v homeopatii jsou plody. při němž se prosypávají vrstvy plodů a cukru. Plody podáváme raději samostatně. Droga t a k é vhodně působí na chorobně zvýšený krevní tlak. 210 7) 6) 5) Jako vynikající preventivní prostředek pro celkové posílení doporučujeme: Jeden kilogram dobře omytých a mírně předsušených jeřabin důkladně smícháme se 750 g surového cukru a uskladníme v chladnu. 211 . routou a květem černého bezu. P ř í m ý léčebný účinek mají černé jeřabiny při poruchách činnosti štítné žlázy. že se vezmou 3 díly ředění DO a 7 dílů lihu 60%. takže je použitelná j a k při snížené. Výrazný účinek mají i džemy. ale vhodnější formou je podávání zasyrova připraveného kompotu. též při výše uvedených indikacích.

na zatravněných plochách. mírnější než u pelyňku pravého. v délce asi 25 cm. Palina obyčajná (s) (r) gemeiner Beifuss (n) Mugwort (a) Armoise (f) Artemisia (š) Pelyněk Černobýl je trvalka s rozvětvenými kořeny. organické kyseliny. Listy jsou lyrovitě peřenodílné. h o ř č i n u a r t e m i s i n . brzy červenající až hnědnoucí lodyhou. především na chronický zánět průdušek. tvoří přerušované klasy až hrozny. 2) x) Pelyněk je jeden z nejrozšířenějších plevelů. sbíraná odřezáváním nebo odstříháváním horních částí rostliny. Působí jako dobré spasmolytikum. rovnou. tlumí křeče. Drogou je kvetoucí nať (Herba artemisiae). Drobounká kvítka jsou nažloutlá až červenavá. zejména střevní. T u h á lodyha se při sběru zpravidla odstraňuje. Hořkost Černobýlu. Kvete od července do září. Obsahuje také jedovatý tujón. 212 5) 4) 3) I Pelyněk Černobýl 213 . jej přímo předurčuje k léčbě nejrůznějších trávicích potíží. Výjimečně jsou sbírány i listy. hojný v příkopech. kteří pravý pelyněk nesnášejí. třísloviny a sliz. na mezích a v remízcích. Siličná droga obsahuje e u k a p t o l . ovšem v menší míře než pelyněk pravý. včetně problémů žlučníkových.ČERNOBYL PELYNEK ČERNOBÝL Čeleď hvězdnicovitých (Asteraceae) ARTEMISIA VULGARIS L. N ě k t e ř í autoři uvádějí květenství formou laty. k t e r á dorůstá výšky i dva metry a nedře vnatí. Méně je znám jeho výborný účinek na nemoci dýchacích cest. což se zdá být m é n ě přesné. a proto také může být Černobýl uplatněn u nemocných. z rubu našedle plstnaté. Plodem jsou nažky. na lícní straně leskle tmavozelené.

Můžeme jej podávat i tam, kde hrozí nebezpečí zánětu plic. Je dobrým léčivem při menstruačních bolestech. Osvědčil se t a k é jako podpůrný lék při lehčích formách epilepsie. Formou výplachu léčí t a k é unavené a napuchlé oči. Některé ženy, zvláště mladé, jsou na léčbu Černobýlem citlivé. Dříve se proti epilepsii doporučoval sběr kořenů, zejména na podzim. Kořeny se nesměly omývat, musely se upravovat nasucho. Pelyněk Černobýl se podává formou nálevu. Pokud je žádoucí silnější účinek, používá se nálev vinný. Kořen nejlépe práškujeme. Dávkování má být mírné, pro jednotlivou dávku zcela postačí 2 nebo 3 polévkové lžíce, podávané obyčejně 4 k r á t denně. Dobře usušenou naťovou drogu můžeme plnit do cigaretových dutinek a používat k tepelnému ošetřování a k u p u n k t u r n í c h bodů. Tyto tyčinky se nazývají moxa. Chceme-li Černobýl použít jako koření k tučným pokrmům, což se velice doporučuje, volíme velmi jemnou práškovou drogu. Pro plieni aplikaci je výtečná kombinace Černobýlu se šalvěji, obyčejně v poměru 1 díl pelyňku ku 2 až 3 dílům šalvěje. P ř i léčbě trávicího ústrojí zvyšujeme účinnost drogy kombinací s puškvorcem, kořenem anděliky nebo zeměžlučí. Zjemnění účinku naopak způsobuje kombinace s meduňkou, tymiánem nebo se slizovými drogami. Při predávkovaní vzniká nevolnost a n u t k á ní na zvracení, a proto celková otrava Černobýlem je velmi nepravděpodobná. V těhotentsví se má Černobýl podávat uváženě, maximálně 1 až 2 polévkové lžíce denně, ale raději jej vynechme. Černobýl je ideální bylina pro léčbu koupelemi -jednak je účinný a jednak je ideálně dostupný. Například na koupel unavených, napuchlých nebo jinak postižených nohou použijeme asi 0,75 metru dlouhou nať, ze které se zdrhne listí a pak se zalije vařící vodou. Nechá se vyluhovat, zchladit na příjemnou teplotu a pak se do této lázně ponoří asi na 15 minut nohy nebo i ru214
8) 7) 6)

ce. Koupele se berou obden, nejlépe před spaním. Nepůsobí pouze na končetiny, ale mají vliv na celý organismus. Pro použití v homeopatii se klasicky užívá čerstvý kořen, i když proti použití čerstvé kvetoucí natě Černobýlu nemůže být námitek. Kořen se vykopává brzy zjara nebo na podzim, nejlépe až v listopadu. Úprava kořene na homeopatickou tinkturu se provádí podle §3 s použitím lihu 70%. Další ředění od D1 se provádí lihem 30% až do potence D6, někdy dokonce i výše. Nejčastěji se používá potence D3, a to při potížích s trávením, při žlučníkových problémech a také při křečových potížích střev. V ředění D6 slouží také výborně proti onemocněnícm ženských pohlavních orgánů, při dýchacích potížích a při některých formách epilepsie.
9)

215

CERNOHLAVEK
ČERNOHLÁVEK OBECNÝ Čeleďhluchavkovitých (Lamiaceae) PRUNELLA VULGARIS L. Ciernohlávok obyčajný (s) (e) kleine Braunelle (n) Self-Heal (a) Brunelle commune (f) Brunella (š)

Černohlávek je trvalka s poléhavou, až 30 cm dlouhou lodyhou, se vstřícnými, celokrajnými a nedělenými listy a s nafialovělými květy, rostoucími v h u s t é m strboulu. Květy mají pětizubý kalich a dvoupyskou k o r u n u . S e m e n í k je svrchní, plodem jsou čtyři tvrdky. Hojná, n e n á p a d n á bylinka luk, mezí, r e m í z k ů a pastvin, ale i m ě s t s k ý c h zatravněných ploch. P r o sběr bychom mohli využít příbuzný černohlávek velkokvětý ( P r u n e l l a grandiflora L.), ale t e n p a t ř í mezi ohrožené druhy. M n o h e m hojnější jsou kříženci obou d r u h ů nebo i kříženci s t ř e t í m d r u h e m , černohlávkem dříp a t ý m (Prunella laciniata L.).
3) 2)

}

Drogou je nať (Herba consolidae minoris), k t e r á je bez c h u t i a bez zápachu. Sbírá se b ě h e m celého léta v době k v ě t u rostlin, dopoledne kolem d e s á t é hodiny.

H l a v n í m i obsahovými l á t k a m i jsou třísloviny, hořčiny, pryskyřice, m a l é m n o ž s t v í silice a nepříliš p r o z k o u m a n á l á t k a , zat í m z v a n á p r u n e l l i n , k t e r á zvyšuje srážlivost krve. K r o m ě toho obsahuje také olejnaté substance a kaučuk. P r u n e l l i n a třísloviny ve v h o d n é m p o m ě r u působí zvýšení srážlivosti krve a podporují hojení ran. Vedle známějšího jitrocele platil dříve černohlávek za mimořádnou ranhojičskou léčivku, a to hlavně ve vojenském ranhojičství. Kromě hojení ran má 216 217
5)

4)

Černohlávek obecný

droga značné protizánětlivé účinky, čehož se dá využít například kloktáním při angině. Drogu je možné využít i při bolestech žaludku, faringitidě, gastritidě, hemoroidech apod. P ř i použití v koupelích droga účinně tlumí kloubní a svalové bolesti. Oficiální lékovou formou pro hojení r a n byl p r á š e k z j e m n ě mleté sušené n a t ě . Rány se p r á š k e m prostě zasypávaly. Samozřejmě se může použít i forma obkladů. Vnitřně používaný odvar působí jako h e m o s t a t i k u m , vaří se krátce asi 2 minuty. P ř i žaludečních potížích se užívá spíše nálev, nebo i čaj podle Kloudy, ale i homeopatické prostředky. Vhodný je i bylinný balzám. P ř i kombinacích se t a t o droga považuje především za tříslovinnou. P ř i stavění krvácení je nejoptimálnější kombinace 3 dílů n a t ě řebříčku, 2 dílů n a t ě černohlávku a 1 dílu n a t ě pas tuší tobolky. Při trávicích potížích se osvědčila kombinace černohlávku s n a t í ožanky a n a t í dobromysli, všech stejným dílem. Droga n e m á nežádoucí účinky ani kontraindikace, dlouhodobé užívání ale n e n í vhodné pro možný vznik úporné zácpy. Odvar z černohlávku a úročníku bolhoje stejným dílem, smíchaný s čerstvou šťávou z celeru v poměru 1:2, má velmi dobrý vliv na zánětlivé kožní afekce i na n ě k t e r é typy ekzémů. Cernohlávek dovede potírat i n ě k t e r á infekční onemocnění, především v oblasti nosohltanu. Bolesti v k r k u a h n ě d ě potažený jazyk svědčí o takové infekci. V tom případě se užívá nálev z 1 polévkové lžíce drobně n a s e k a n é n a t ě na 0,3 litru vody, 3 k r á t denně před jídlem. Nálev se t a k é odedávna užíval jako výborné a lehce dostupné kloktadlo. P r á š k o v a n á nať černohlávku, sypaná na rány, n e m á j e n hojicí účinek, ale zároveň r á n y desinfikuje, čistí, brání vzniku zánětu, h n i s á n í apod. Rozhodně má své u p l a t n ě n í i v dnešní době. Vynikající, skutečně v š e s t r a n n é účinky má drobně n a s e k a n á nať černohlávku krátce povarená asi 1 m i n u t u v červeném víně. Na 0,7 litru vína se dává 40 g n a t ě (na menší dávky ú m ě r n ě méně, například na 0,5 litru 28 g r a m ů n a t ě atd.). Užívá se vnitř218
8) 7) 6)

ně po polévkových lžících přes den, vně na potírání nejrůznějších poranění, na kloktání i obklady. Pro vnitřní užívání můžeme p ř i d a t i trochu medu. V homeopatii se cernohlávek používá ve formě čerstvé, kvetoucí n a t ě , t r h a n é ihned po rozvinutí kvítků, protože květ brzy opadává. Nať se upravuje podle §3, někdy i podle §2, je-li hodně šťavnatá, s použitím lihu 80%. Ředí se p a k lihem 3 5 % až na potenci D4. Nejčastěji se užívá potence D3 při obecném dávkování 4 k r á t d e n n ě 8 kapek, po jídle, po dobu 30 dní. T i n k t u r a se užívá především jako silně protizánětlivá a účinkuje prakticky na všechny druhy zánětů. V praxi to z n a m e n á , že je výborným lékem na všechny zanícené rány. Nejlepší je používání t i n k t u r y v prevarené vodě pro vymývání r a n . Bere se ředění Dl v množství 2,5 ml na 100 ml prevarené vody. Stejný roztok se používá i na kloktání při zánětech v ústech a nosohl9)

tanu. Vnitřně se tinktura užívá kromě kloktání hlavně proti průjmům, žaludečním a střevním potížím apod.

219

například náhradou za pepř.). dietního koření. s a p o n i n o v ý glykosid m e l a n t h i n . zejména preventivním podáváním semena jako tzv. Má kořenné aroma i chuť. sbírané po dozrání. zpravidla koncem léta. Tlumí střevní křeče a zvyšuje tvorbu mateřského mléka. podporuje e n z y m a t i c k o u činnost slinivky. h o ř č i n u nigellin. alkaloid nigellin. kaučuk a albumin. papriku nebo i chilli 220 221 5) Černucha setá . Květ na dlouhé stopce je velmi elegantní a má pět belavých korunních plátků. j e d n á se o pěstovanou bylinu. likviduje střevní parazity. U n á s k velmi vzácným p a t ř í drobná černucha rolní (Nigella arvensis L. má účinek žlučopudný a močopudný. Hovoří se i o možném protinádorovém působení. D r o g a působí p r o t i n a d ý m á n í . k t e r á v teplejších územích i zplaňuje.ČERNUCHA ČERNUCHA SETA Čeleďpryskyřníkovitých (Ranunculaceae) NIGELLA SATIVA L.). k t e r é se též nazývají černý kmín. v o n n o u silici. t e m n ě hnědými až načernalými semeny. Cernuška siata (s) (r) echter Schwarzkummel (n) Garden Nigelle (a) Nigelle cultivée (f) Neguilla (š) Černucha je asi 35 cm vysoká letnička s přímou lodyhou a mnohonásobně dělenými listy s čárkovitými úkrojky. Kvete od černá do konce srpna. Často se pěstuje statnější černucha damascénska (Nigella damascena L. J a k už s á m název napovídá. cukr. Z léčebného hlediska jsou všechny druhy navzájem zaměnitelné. 4) S e m e n a obsahují k o l e m 3 5 % m a s t n é h o oleje. zázvor. 3) 2) 1} Drogou je semeno (Semen cumini nigři). Plodem je tobolka s drsnými.

ale také silně hemolyticky. nanejvýš však 7 lžiček denně. aby účinek byl systematický. Vše pomeleme n á j e m n ý prášek a podáváme po vydatnějším jídle na špičku kulatého nože. což ovšem zdaleka není vždy žádoucí. Pro člověka není semeno toxické.5 litru červeného vína. plynatosti apod. která se u bylin často nevyskytují. J a k o koření se semeno podává práškované. ovšem nejvíce se užíval odvar semene ve víně s použitím medu. P ř i enzymatické poruše funkce slinivky a při některých obtížně definovatelných střevních potížích doporučujeme směs: kmín 50 g. semeno černuchy 30 g. Obecně se užívá potence D5 s dávkováním 3krát denně 9 kapek. Postup výroby se provádí podle §3 a měl by být poměrně rychlý. neboje podáváme samostatně. Tinktura působí nejen na žaludek.). J i n a k droga n e m á významné kontraindikace. Užívá se při pokojové teplotě přes celý den po čajových lžičkách. Černucha má poměrně velmi časté zastoupení v homeopatické praxi. Dvě čajové lžičky podrceného semene se zalijí 0. I když jsou známy. Při ředění se pak užívá líh 40% a základní tinktura se ředí až na potenci D5. římský k m í n apod. Nejlepší využití. přesto jsou málo využívány účinky drogy na všechny poruchy funkce slinivky a tedy i slizníc. Využití tinktury je neobyčejně pestré. anýz. je ve formě nálevu. játra a všechny jaterní potíže. Od pradávna se černucha nazývala černý kmín a měla široké použití vnitřně i zevně. Kvalitní semeno černuchy se k nám zatím dováží. V každém případě se dávka co nejvíce rozdělí. Po scezení se nálev pije po polévkových lžících přes celý den.při zažívacích poruchách. nýbrž na kvalitu. upravuje látkovou výměnu. Může se však podávat i nálev. před jídlem. Vyrábí se z voňavých semen. Postup je v podstatě stejný jako u všech vinných odvarů: Dvě čajové lžičky podrceného semene se povaří asi 1 minutu v 0. samozřejmě kromě homeopatie. Výsledky se dostaví v krat222 8) 7) 6) ším čase. do již hotových jídel. Kromě již uvedených indikací působí také při potížích s prostatou. Odvar semene v červeném víně má zhruba stejné výsledky. fenykl. Semeno kombinujeme s ostatními karminativně působícími drogami (kmín. močovými cestami. která se sbírají po dozrání a ještě se nechávají přesušit. Při výrobě se používá líh o koncentraci 90%. Má totiž některá specifická působení. Zapíjí se vodou. snad pouze u akutního zánětu ledvin. 9) 223 . protože pomleté semeno velmi rychle zvětrá a ztrácí aroma. 2 až 3 šálky denně. a to i za současné situace. tak i používání černuchy znovu rozšířit. 2 až 3krát denně na špičku kulatého nože. ovšem velice užitečné by bylo jak pěstování. Semeno podáváme nejčastěji práškované. ale účinek je mnohem razantnější. zpravidla na špičku nože. Droga může působit jedovatě na akvarijní rybky. při oligurii. nikoli s ohledem na rozsah.5 litru vařící vody a vše se nechá 15 m i n u t vyluhovat. kdy přírodních prostředků pro tuto oblast není mnoho. zapíjí se vodou nebo čajem. zejména u starších osob. Vše se nechá 15 minut vyluhovat a pak se scedí. po dobu 6 až 7 týdnů. predávkovaní ale může vyvolat žaludeční potíže. oddenek puškvorce 20 g. Droga se může použít jako pomocný prostředek při dyspepsiích.

organické kyseliny. známé jako tzv. červenofialové až tmavé. Někdy se sbírá list i mladá kůra. Květenství malých. zejména A a skupinu B. Zároveň příznivě ovlivňuje cévní stěny. třísloviny. pryskyřice. Důležitým rozpoznávacím z n a k e m od bezu chebdí jsou tyčinky. nejlépe kolem poledne. Sběr kořene je pracný. Drogou je především květ (Flos sambuci). kosmatice. Plody obsahují antokyany. Baza čierna (s) (r) schwarzer Holunder (n) Elder (a) Sureau noir (f) Saúco (š) Bez černý je z n á m ý k e ř nebo stromek. P ě t tyčinek u k v ě t u černého bezu je poléhavých. hájků. sacharidy. organické kyseliny. dorůstající výšky několika m e t r ů . minerální látky atd. plody jsou peckovice se t ř e m i semínky. Plody (Fructus sambuci) se sbírají v září a říjnu. náhle zašpičatělé. m e z i n i m i r u tin. sbíraný v k v ě t n u a červnu. třísloviny. Obsahové látky listů a kůry jsou zatím málo probádané. Květ je vynikající potopudnou drogou a má i účinky močopudné. belavých kvítků je ploché. Má šedohnědou borku a bílou porézní d ř e ň . Dvou až t ř í j a ř m é listy jsou na bázi celokrajné. Květ obsahuje stopy silice. důležité flavonoidy. luk a remízků. aminy. takže se uvádějí pouze alkaloidy. list na jaře. z n á m é j a k o bezinky. chocholičnaté. neošetřovaných plotů. Plodenství je ničí. zatímco tyčinky chebdí jsou rovné. kůra po celý rok. Č e r n ý bez je velmi hojný d r u h rostliny pustých míst. Podáváme jej větši5) 4) 3) 2) 1} Bez černý 225 224 . křovin. vitamíny (provitamíny).CERNY BEZ BEZ CERNY Čeleďzimolezovitých (Loniceraceae) SAMBUCUS NIGRA L. proto se od něj upustilo. stopky červeně fialové. p a k nestejně pilovité. organické kyseliny a glykosidy.

obvykle ve čtrnáctidenních až třítýdenních kůrách. K tomuto účelu se používá brandy či vodka.nou při nachlazení a při nemocech cév. až pustí šťávu. Podle toho se také tinktura vyrábí podle §3 s použitím lihu 80%. Obecně se užívají všechny potence od Dl do D3. kterou připravíme následovně: Čerstvě připravenou šťávu prevaríme a smícháme s lihovinou asi 40%. spařený horkou vodou. Jednotlivci. podporují tvorbu mateřského mléka atd. a také cukrářské výrobky apod. kompoty. ale při nevhodném dávkování může způsobit dost nepříjemností. Čerstvé listy se rozdrtí. protože ovlivňují kontaktní ekzémy. Podle Čermáka má list značný účinek protinádorový. bezinky můžeme usušit a podávat ve formě odvaru. podporují vykašlávání. což je v tomto případě výhodné. Potence D6 se dávkuje individuálně při nádorových onemocněních. Bezový list může překvapivě pomáhat i při bolestech kolena. Obecné dávkování potencí Dl až D3 je 3krát denně 10 kapek. Navíc pomáhá i proti nepříjemnému tělesnému pachu. při revmatismu. Květová droga nemá žádnou kontraindikaci ani vedlejší účinky. pro podporu tvorby mateřského mléka apod. v obvyklých dávkách. Květ často kombinujeme s květem lípy. pomelou či naklepou. cukr se nepřidává. ale nejlépe působí zřejmě šťáva. Plody také působí mírně projímavě a mírně snižují krevní tlak. připravených namáčením gázy nebo flanelu do tinktury z listů s přídavkem asi 15% kůry. Čaj ze samotné kůry se nepoužívá. Takto upravenou šťávu 15 minut sterilizujeme jako běžný kompot. které vykazují poměrně prudké působení. List se dá využít na tzv. zejména u nádorů zevně přístupných. kdy se do čerstvých listů balí klouby při revmatických bolestech. pouze ředění D6 se užívá pro speciální účely. Černý bez patří mezi byliny s velmi širokou a pestrou paletou uplatnění. 7) 6) náku. páteře a kloubů. a to platí samozřejmě i v homeopatii. po dobu 30 dní. ale účinek je mírnější. Suché bezinky je vhodné před namícháním do směsi podrtit. List ve formě čaje tzv. suché zábaly. víno nebo likéry. ale jinak mají prostředky z černého bezu široké spektrum působení. 9) 8) Obě hlavní bezové drogy se mohou kombinovat s celou ř a d o u dalších bylin. čistí krev a pokožku a pomáhá i jako součást čajů proti akné. kdy pomůže i „vytáhnout z kolena vodu". Neprevarená bezová šťáva může způsobit nevolnost. Účinek je ovšem mírnější a jeho nástup bude pomalejší. Pro zhotovení tinktur se používají stejným dílem květy a listy a někdy i čerstvá kůra. s vrbovou kůrou nebo s květem tužebníku. V zimě se může použít kašovitě upravený suchý list. protože může vyvolávat dávení. přeloží se kouskem plátna a ováže. Příznaky otravy ale může přivodit predávkovaní šťávy nebo plodů. a nemocný kloub se jimi obloží. Obklady se musí přikládat několikrát denně. Z plodů černého bezu je možné připravit celou řadu potravinářských výrobků jako povidla. například při bolestech trojklanného nervu. Zde se volí forma obkladů. Květ černého bezu se podává zásadně v nálevu. mohou užívat šťávu bez alkoholu přibližně ve dvojnásobných dávkách. Dávkování šťávy je 8 až 10 polévkových lžic denně. tinktura se může poněkud zředit. Na každých 850 ml šťávy se přidává 150 ml lihoviny a ještě na špičku kulatého nože kyseliny citrónové. s n a t í brut226 227 . kde se projevuje i účinek protizánětlivý. před jídlem. Základní tinktura se ředí až do potence D6 lihem 30%. Doba zábalu je asi jedna hodina. kteří nesnášejí ani kapku etanolu. Potence Dl až D3 mají v podstatě stejné uplatnění jako v alopatii. Hmotu můžeme ještě vylepšit například strouhaným celerem (muži) nebo petrželem (ženy). které při rozumném požívání mají stejný léčivý účinek jako ostatní drogy. Plody působí jako účinné analgetikum při neuralgiích. protože černý bez sice není droga jedovatá. Skutečně nebezpečná je však záměna bezinek s plody bezu chebdí.

Hadomor španielsky (s) e Schwarzwurzel (n) Scorzonera (a) Scorzonére (f) Escorzonera (š) Č e r n ý k o ř e n je t r v a l k a se svislým. asi d v a k r á t delší než kuželovitý zákrov. List se může aplikovat formou kašovitého obkladu při kloubních bolestech. cholin. 5) 4) 3) ruchách enzymatických funkcí a při těžších zánětech slinivky. Sušený kořen je močopudný a pomáhá při poruchách látkové výměny. ojediněle mělce zubovité. při ekzémech i lupénce. v dolní polovině l i s t n a t á . Květy jsou citrónově žluté. n ě k t e r é aminokyseliny. sacharidy. inulin. Listy se sbírají po celou sezónu. 2) 1) Č e r n ý k o ř e n je p ě s t o v a n á rostlina. Léčebně se využívá i list. k t e rá je t u h á a v h o r n í polovině větvená. kyčel228 P o t r a v i n á ř s k y je č e r n ý k o ř e n v h o d n ý zejména v dietě p ř i po- Hadí mord španělský (černý kořen) 229 . při snížené tvorbě moči atd. j e n ojediněle zplaňuje. Droga obsahuje glykosid koniferin. Plodem jsou válcovité. v ř a p í k pozvolna zúžené. Drogou je černě zbarvený k o ř e n (Radix scorzonerae). sliz. při poruchách jaterních funkcí. ronící mléko. a přímou. k o ř e n na podzim. rameno. velmi hluboko vrůstajícím k o ř e n e m . celokrajné. přibližně j e d e n m e t r vysokou lodyhou.CERNY KOŘEN HADÍ MORD ŠPANĚLSKÝ Čeleď čekankovitých (dchoriaceae) SCORZONERA HISPANICA L. hlavně u velkých kloubů (koleno. až čárkovité.5 cm dlouhé nažky. rostlinné bílkoviny. P ř í z e m n í a dolní lodyžní listy jsou vejčitě eliptické. m e n š í množství flavonoidů. Používá se t a k é j a k o l a h ů d k o v á zelenina. H o r n í lodyžní listy jsou čárkovitě kopinaté. pryskyřice. asi 1.

Droga má mírný účinek a při běžném dávkování je možno ji považovat za něco mezi lékem a potravinou. obvykle stačí půl až jedna hodina. Aplikace je stejná jako v alopatii. především jako výborná zelenina. pokud přetrvává bolest. takže je možné ji libovolně kombinovat. po dobu 10 až 14 dní. List je málo šťavnatý. Základní t i n k t u r a se pak ředí až do potence D3 lihem 40%. ne zcela vychladlého. aplikujeme obklad bez posypávání a necháme jej působit po celou noc.ní kloub. Kořen využíváme rovněž především čerstvý. Doba přikládání obkladu se stanoví individuálně. ale pouze zevně. Pokud otok zůstává a je téměř nebolestivý. lehce posypaných paprikou s ma8) 7) 6) lou příměsí zázvoru. po dobu 6 týdnů. Užívá se buď čerstvý drcený nebo suchý spařený list. protože ovlivňuje enzymatické funkce a tedy v podstatě všechny životně důležité pochody. Pomletý kořen se může t a k é smíchat s cukrem. Například speciální a všeobecně přijatelný recept je naložení černého kořene do cukru. Směs můžeme připravovat a podávat jako bylinkový čaj. P ř i revmatických otočích velkých kloubů je balíme do naklepaných listů černého kořene. Listy používáme buď čerstvé nebo i sušené. Jedn a k je to vlastně potravina s nejrůznějšími možnými ú p r a v a m i a jednak je působení byliny jako léčivky plošné. krátce po poledni. kontraindikace nejsou známy. k tomu denně asi 0. Obecně se užívá potence D2.75 litru čaje ze směsi stejných dílů kořene pampelišky s natí. V homeopatii se u této byliny užívá list. n a t ě čekanky a kořene hadího mordu. se ponoří kousky černého kořene a vše se nechá zchladnout a ztuhnout. Pro posílení j a t e r a pro látkovou výměnu se užívá 4 k r á t denně asi 5 g r a m ů kořene. List je možno sbírat po celou sezónu. s dávkováním 3 k r á t denně 9 kapek. nejlépe však v září. Snáší se se všemi bylinami. Postup je velice jednoduchý: Do cukerného sirupu. pouze účinek je daleko mírnější a léčba trvá déle. Pro obecnou podporu j aterních funkcí doporučujeme následující komplexní kúru: Čtyřikrát denně 12 kapek vlaštovicníkové tinktury potence D3. K tomu podáváme 2krát denně před hlavním jídlem půl čajové lžičky prášku ze směsi mletého semene ostropestřce mariánského a mléčného cukru v poměru 1:2. a proto se zpracovává čerstvý podle §3 s použitím lihu 80%. Po 4 dnech jsou kousky kořene nasyceny a mohou se užívat. zatímco jinak je hlavní používanou částí kořen. Účinek černého kořene se podobá působení čekanky. sušená droga se dá použít ve formě krátkodobě vařeného odvaru (2 minuty varu). Vedlejší nebo nežádoucí účinky drogy nebyly zjištěny. loket). 9) 230 231 . U této byliny jsou vlastně možné všechny formy využití.

p r a s k á n í 232 233 5) 4) Rybíz černý . Plodem jsou typické bobule. t a n i n . Listy působí jako spolehlivé a n t i r e v m a t i k u m . organické kyseliny a hlavně fytoncidy. třísloviny. pronikavým aroma. listy na jaře. Plody podáváme přednostně čerstvé. nejednotně chemicky definované. u n á s velmi rozšířená. Plody sbíráme úplně zralé. listy i kořen (Fructus. příjemné chuti. Drogou jsou plody. flavonoid r u t i n . tedy asi do konce června. Plodům se t a k é někdy ř í k á vitamínová bomba. proti ú č i n k ů m stresu. Kvete obvykle na přelomu dubna a května. 3) 2) 1) Listová droga obsahuje silice. v rekonvalescenci po těžkých chorobách. p ř í p a d n ě z nich lisujeme šťávu. jsou účinné p ř i cévních onemocněních. s trojbokými úkrojky. dvakrát hrubě pilovitými a na rubu žlázovitě tečkovanými. se zvláštním neopakovatelným aroma. Černý rybíz je výhradně pěstovaná rostlina. vitamíny. Velké řapíkaté listy jsou t ř í až pětilaločné. pektiny. k t e r á se dá dobře konzervovat. Foliům et Radix ribis nigři). obyčejně v pozdějším létě. Ribezfa čierna (s) (e) schwarze Johannisbeere (n) Black Currant (a) Cassis (f) Grosella negra (š) Černý rybíz neboli meruzalka černá je beztrnný keř s velmi typickým.CERNY RYBIZ RYBIZ ČERNÝ Čeleďangreštovitých (Crossulariaceae) RIBES NIGRŮM L. Aplikujeme je při ú n a vě. i preventivně a při lámavosti . kořen na konci květu rostliny. Květenství je uspořádáno do řídkého ničího hroznu. zpravidla během květu rostliny.

Plody tvoří také vhodnou příměs do tzv. V poslední době se například s úspěchem používá i kořen. Podávají se také jako pomocné léčivo při močových a ledvinových zánětech. ale obě mají vliv hlavně v oblasti látkové výměny. která je vhodná při nádorových onemocněních a jako posilující. tedy při všech potížích. sklerodermiích apod. nejméně po dobu 14 dní. V kombinaci stejných dílů listu černého rybízu. ale pro praktické zpracování je mnohem lepší plod. o jehož vlastnostech se v podstatě mnoho neví. u kterých značně trpí ledviny. Obě drogy se mohou užívat jako kloktadlo. například kolagenózách. s vrbovou kůrou nebo s natí macešky rolní. Jedna polévková lžíce sušeného kořene se krátce povaří ve 250 ml vody a užívá se na třikrát tak. Užívá se asi 250 až 500 ml denně. černého 234 8) 7) 6) bezu a červené řepy aplikujeme jako tzv. Při užití proti průjmů se osvědčila kombinace s kořenem krvavce totenu. že působení obou základních látek je dost rozdílné. při chorobách z nachlazení. Přesto je ovšem třeba bylinu považovat za nedostatečně prozkoumanou a měla by se jí věnovat větší pozornost. Při krvácivosti dásní se osvědčila kombinace s květem černého bezu s obvyklým dávkováním. Lze říci. květu vřesu a natě tymiánu podáváme tuto směs v geriatrii při váznutí funkce ledvin. Osvědčila se i forma balzámu i homeopatického čaje podle Kloudy v potenci U 3 . U tinktury z listů se ředí lihem 40% až do potence D6. zejména organické kyseliny. Obecné dávkování 3krát denně 6 kapek. Ředění se provádí u tinktury z plodů do potence D4 lihem 30%. Obecně se užívá potence D3 a D4 s obecným dávkováním 21 dní 3krát denně 10 kapek a pak 10 dní 3krát 20 kapek. bylinkové krve pro podpůrnou léčbu při chorobách ledvin. protizánětlivý a protibolestivý prostředek především v rekonvalescenci po těžkých operacích. List černého rybízu podáváme jako pomocné léčivo při některých systémových chorobách. Sušený plod je vhodné před použitím rozdrtit a podávat formou nálevu. což je ovšem velká škoda. z listů podle §3. List podáváme samostatně formou krátkodobě vařeného odvaru (asi 2 minuty) nebo formou nálevu. Značný protivirový efekt má směs s natí čubetu benediktu. pektin a vitamíny A a B ľ Z plodů se vyrábí tinktura podle §1. Stejné díly šťávy z černého rybízu. Zdá se. Při běžných dávkách nejsou známy žádné kontraindikace ani vedlejší účinky. protože to je bylina velmi cenná a má široké uplatnění především v oblasti látkové výměny. při Bechtěrevově nemoci apod.. bylinnou krev. že se vždy polovina dávky podává před jídlem a druhá pak po jídle. Černý rybíz se v homeopatii uplatňuje velmi málo. J a k o antirevmatikum kombinujeme list především s květem tužebníku. Vhodná je i kombinace s listem j a s a n u a kopřivy.cév. že pupeny mají mírné kancerostatické působení. V obou případech se použije líh 90%. ale lépe měsíc. Jednak lze snadněji získat šťávu pro vlastní zpracování a jednak mají plody navíc některé obsahové látky. Plod upřednostňujeme zejména v geriatrii jako obecně posilující prostředek. po jídle při potenci D5. Teoreticky se může v homeopatii použít list i plod. před jídlem. Odvar z kořene je vynikajícím lékem při zánětech jater. Plody můžeme také kombinovat s plody borůvky. 9) 235 .

Lodyha je n a h o ř e vidličnatě větvená. Obě drogy jsou velmi málo prozkoumány. Lodyžní listy jsou oddálené.ČERTKUS ČERTKUS LUČNÍ Čeleďštětkovitých (Dipsacaceae) SUCCISA PRATENSIS Moench. hořčina a stopy pryskyřice. glykosid scabiotin. C e r t k u s je rostlinou vlhčích luk. kopinaté. zevně se používá jako kloktadlo a také 236 Obě drogy lze s ú s p ě c h e m využít p ř i nemocech dýchacích cest a o r g á n ů a j a k o p r o s t ř e d e k močopudný. Přízemní listy jsou úzce eliptické. celokrajné nebo i mělce zubaté. sacharosa. dole jakoby u k o u s n u t ý m oddenkem. 10 až 20 cm dlouhé. ale především oddenek. válcovým. kyselina tannová. Květní strbouly jsou dlouze stonk a t é . škrob. Nachází se v nich saponiny. Droga dobře zabírá na Certkus luční 237 . Certkus lúčny (s) r Wiesen-Feufelsabbis (n) Deviľs Bit (a) Scabieuse (f) Escabiosa (š) Čertkus je trvalka s lysou. 5) 4) 3) 2) 1} některé typy závratí. t a k i na vápencovém podloží. tanin. Uvádějí se i fytoncidní látky. na bázi párově srostlé. sbíraný časně na j a ř e nebo později na podzim. pastvin a lesních mýtin. Dorůstá výšky kolem 60 cm. a krátkým. s fialovou až t e m n ě modrou korunou. výjimečně i pýřitou lodyhou. Drogou je nať (Herba succisae pratensis). celokrajné. Nacházíme jej j a k na kyselých p ů d á c h a rašeline. Starý lékárenský název této byliny je Morsus diaboli čertovo kousnutí. sbíraná během léta. Je s t ř e d n ě hojný a jeho nároky na p ů d u nejsou n i k t e r a k vyhraněné.

před jídlem. kašli. která se pak uloží na teplém a tmavém místě. Obecné dávkování vnitřně je 3krát denně 5 kapek esence DO před jídlem. nakrájí na kousky a zalije studenou vodou. Užívá se hlavně při všech nemocech dýchacích cest a pak prakticky při potížích se sliznicemi od hrtanu. protože by mohla dobře sloužit například při bronchitídach. Pro racionální využití. astmatu. který se používá na omývání nebo obklady vleklých ekzémů a také koupele rukou a nohou při jejich nedokrvení. ani vážnější vedlejší a nežádoucí účinky. Určitá opatrnost by snad byla na místě při podávání v těhotenství. Aplikace drogy je poměrně řídká. především pro její malou známost. faringitidě. Ten se po vychladnutí smíchá v poměru 1:3 s lihem 70%. sbíraný časně na jaře nebo později na podzim. Vzniklý lihovodný roztok je velice účinný. tracheitidě atd. Nať připravujeme formou nálevu. dětem se přidává trocha vody. Je jí však zcela neoprávněně věnována malá pozornost. asi do osmi hodin. Obyčejně se podává v sériích po 5 dnech. Kořen. S ohledem na malou probádanost jejich farmakodynamiky se však raději vyhýbáme dlouhodobějšímu podávání. přes žaludeční sliznice až po sliznice dělohy. přidávaná v obvyklých dávkách do čaje pro vnitřní i vnější použití. Míchání obou drog do směsí je možné prakticky bez omezení. Základní esence se pak dále neředí. na 100 ml koncentrátu se tedy přidá 300 ml lihu 70%. Bylina je málo probádaná a podle nás je to velká škoda. Přivede se k varu a vaří se asi 30 minut. Zevně se užívá lihový roztok. Pro tu se použije čerstvý kořen. záchvaty. Je to však škoda. před jídlem. Certkus je v homeopatii vlastně neznámým pojmem. oddenek spíše formou odvaru. Pak se kořen vybere a získaný odvar se ve vodní lázni odpařuje až na zhruba 100 ml koncentrátu. že má dost omezené využití. metralgii. i epileptického typu) a pak pro jeho fytoncidní působení doporučujeme speciální koncentrovanou tinkturu. se vykopává brzy ráno. ale hlavně pro koncentraci účinku čertkuse v oblasti nervové činnosti (závratě. Kořen se omyje ve studené vodě. je lepší použít kořen. Čertkusový odvar se užívá k omývání a dílčím koupelím při alergickém e k z é m u a ke koupelím končetin při š p a t n é m krevn í m oběhu. Pro přímý léčebný efekt se podává 3krát 10 kapek. Čertkusové drogy nemají vyhraněné kontraindikace.jako prostředek na nehojící se rány. 9) 239 . zřejmě také proto. 238 8) 7) 6) Užívá se hlavně preventivně při častějších záchvatových a zánětlivých onemocněních 4krát denně po 6 kapek. Pokud se má homeopaticky uplatnit. užívá se tedy v potenci DO. asi do osmi hodin. žaludečních křečích. což ovšem nebrání většímu využití. kopaný nejlépe na jaře brzy ráno. Tekutinu přefiltrujeme a dostaneme čirou tinkturu. Homeopaticky se zpracovává podle §3 s použitím lihu 70%. Na tlumení vleklých zánětlivých procesů se osvědčila tinktura. podávaných po dobu 5 týdnů. Podporuje látkovou výměnu a může posloužit i jako pomocný prostředek při léčení metabolických poruch. a dobře se protřepe. Na 100 g kořene se použije 400 ml vody. a ihned omývá studenou vodou. i když stejný obsah látek má i list.

silice. vosky. pektiny. ale v oblastech původního výskytu se využívají i jiné části rostliny. dlouze řapíkatými listy. Hlavními účinnými látkami jsou především eleuterosidy. Čeleď'aralkovitých (Araliaceae) Vsehojivec štetinatý (s) r Eleuterococcus. Snižuje i odbourává krevní cholesterol a zpomaluje sklerotizaci cév. Kvete na přelomu června a července a plody dozrávají na přelomu srpna a září. dále Korea. pětičetnými. Drobné květy vytváří kulovitá květenství s fialovými (prášníkové) a žlutými (pestíkové) květními plátky. pryskyřice. nikdy však nezplaňuje. že nespecifickým způsobem zvyšuje obranyschopnost organismu proti účinkům stresu. Domovem eleuterokoku je Dálný východ. Drogou je především kořen (Radix eleutherocox). hlavně Přímořský a Chabarovský kraj a Amurská oblast Ruska. Droga působí především jako adaptogen a harmonizátor. Droga má příznivý vliv na tvorbu enzymů a snižuje mírně i hladinu krevního cukru. Thorn Plant (a) Eleutherococcus (f) Eleuterococa (š) Čertův kořen je asi dvoumetrový keřík s hustě trnitými větvemi a složenými. V našich klimatických podmínkách je možno jej pěstovat. Plodem je kulovitá peckovička o průměru kolem 8 mm. antokyany a ř a d a dalších látek. Dále jsou přítomny sacharidy včetně škrobů. což jsou látky glykosidní povahy. což znamená. Japonsko a Čína.CERTUV KOŘEN ELEUTEROKOK OSTNATÝ ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS Maxim. r Stachelpanax (n) Akanthos. obsahující 2 až 7 pecek. 240 5) 4) 3) 2) 1) Eleuterokok ostnatý (Čertův kořen) 241 .

tedy dva a půl měsíce za rok. ráno a kolem poledne. v rekonvalescenci po operacích a po jiných těžkých chorobách. protože to je vlastně univerzální léčivo. který plně tento dovážený prostředek nahrazuje. Známými kontraindikacemi jsou horečnaté stavy. Zlepšuje také prokrvení srdečního svalu. ukazuje jako vhodnější. předrážděnost apod. v množství 30 až 40 kapek. Obecné dávkování je 3krát denně 20 kapek. V současnosti se u n á s vyrábí tekutý přípravek Eleuterosan. ale jen velmi zřídka a mohou se vyskytnout i poruchy spánku. Pokud se pociťují stavy únavy. a proto jej pro homeopatické použití ředíme až do potence D3. Protože u nás není tato droga běžně dostupná. ve které se také nejběžněji používá. podáváme 2 až 3krát denně v množství asi 17 mg. Podle našeho názoru je tento extrakt pro řadu případů příliš koncentrovaný. v menší míře i v potenci D2.1 do 0. vedení vzruchu nervovými vlákny i ostrost vidění. Droga též snižuje toxicitu celé řady léků. E x t r a k t zpravidla podáváme 2krát denně. ale i mozku. jednou denně nalačno. nativní čili přirozenou. 10) 9) 8) ván ruskými atlety jako zdroj chininu. při přepracovanosti. zejména u těžkých onemocnění. donedávna dovážený i k nám. pouze účinnost je mírnější.vnitřní třes. Taková kombinace výrazně posiluje účinky obou léčiv. ale o to jistější. ale h ů ř e dostupný žen šen. na doléčování infekčních chorob různého původu. v dávce od 0. nepokoj. vyčerpání. Pouze v případech nehrozící nespavosti podáváme lék i večer a dávkování pak činí 3 k r á t denně 20 až 25 kapek. pod jazyk.například při stavech slabosti. Droga je použitelná zevně i vnitřně. dokonale nahrazující známý. ale hlavně efektivní při řadě chorobných stavů . protože by se mohly objevit i projevy intolerance . Na olympijských h r á c h v roce 1980 byl Č e r t ů v k o ř e n využí- 243 . vždy před jídlem. na konečnou dávku postupně přecházet. Velmi příznivé účinky a široké spektrum působení činí tuto drogu velice atraktivní. Celková doba užívání by neměla být delší než pět čtrnáctidenních cyklů. Osvědčily se kombinace tekutého extraktu s včelí mateří kasičkou a pak i s jinými tekutými prostředky v homeopatickém provedení. Velmi doporučujeme lék nasazovat postupně. před jídlem. Nejznámější lékovou formou je tekutý extrakt. obyčeně 2krát denně a jen výjimečně 3krát denne. nejsou ani známy žádné kombinace s jinými drogami. že extrakt podáváme normálně a mateří kasičku. kolik jim je let.5 g. zmírňuje vnější projevy následků ozařování i celkově zlepšuje subjektivní i objektivní stav pacientů s onkologickým onemocněním. měl by se lék podávat nakapaný na kostce cukru. Aplikace je v podstatě stejná jako podle předcházejících kapitol. Pak doporučujeme kúru na 14 dní přerušit a poté užívat znovu. Ředěná tinktura se ve většině případů. Dětem podáváme tolik kapek. S mateří kasičkou užíváme tento prostředek tak. Upravenou mateří kasičku. zvyšuje odolnost organismu při protirakovinových léčebných postupech a má i přímý vliv imunostimulační. Homeopatické uplatnění známe pouze z bývalého SSSR dovážených a dnes již i u nás vyráběných extraktů. enormně vysoký krevní tlak a stav 242 7) 6) po infarktu myokardu do tří měsíců po jeho odeznění. po dobu 14 dní. K nežádoucím účinkům patří stav predráždenosti. takže vlastně slouží jako prevence proti ischémii myok a r d u a proti náhlým mozkovým příhodám. Ovlivňuje i projevy neurasténie. tablety nebo dražé. na léčbu proti virům.Podávání drogy brání rozvoji nádorových metastáz.

5) 4) Cesnáček lékařský 245 244 . vytrvalá rostlina. 3) 2) Užívá se nať (Herba alliariae). stejně jako při zvýšeném t u k u v krvi. Je velmi vhodná k zevní léčbě zahnisaných r a n a zánětů pokožky. hustě listnatá. Hlavními obsahovými látkami jsou allylsulfid. nepravidelně zubaté. Může se použít i na kloktání a převalování v ústech při zánětech v ú s t n í dutině. kyselina askorbová.CESNACEK CESNAČEK LÉKAŘSKÝ Čeleď brukvovitých (Brassicaceae) ALLIARIA OFFICINALIS Andrs. vlhké půdy. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté. Bílá malá kvítka bývají seskupena do hroznu. ale i při paradentóze. pektin. písčité i hlinité. takže ji můžeme aplikovat i při poruchách žlučníku a slinivky. Přímá lodyha je okolo půl metru vysoká. Droga má desinfekční účinky na močový t r a k t i na dýchací cesty. beta karoten. ledvinité. včetně bakteriálních (například růže). Má r á d a humózní. Droga je ovšem celkově velmi málo prozkoumána. sbíraná v době květu v červnu až srpnu. éterický olej. hájích. na rumištích a zahrádkách. rhodanalyl (sirn a t é glykosidy) a alliarin. Lodyžní listy jsou krátce řapíkaté. Plodem jsou šešule. Cesnačka lekárska (s) s Lauchkraut (n) Garlic Mustard (a) Alliaire officinale (f) Ajara (š) ' Cesnáček je dvouletá. která po rozemnutí páchne česnekem. ale může se používat i celá rostlina v čerstvém stavu. Má též účinek protisklerotický. zašpičatělé. vroubkovaně zubaté. Mírně zlepšuje spalování tuků. Cesnáček je rostlina hojně rostoucí v listnatých a křovištních lesích.

trhané v době květu. vyrobený podle výše uvedeného návodu. proti pachu z bronchů. po dobu 30 dní. Při této aplikaci kombinujeme s kostivalem a tymiánem. Je to samozřejmě škoda. kde se toto aroma ztrácí jen částečně. podávaného 3 až 4 k r á t denně na špičku kulatého nože. Vedle toho doporučoval i nošení tohoto prášku v pytlíčcích na různých místech těla i další použití. že už Matthioli doporučoval česnáček. Rovněž nejsou známy kontraindikace. Zajímavostí je. k obkladům zanícených ran apod. Pro aplikaci prášku s bylinnými čaji se bere vždy uvedených 1. ale také při astmatech a při pachu z úst. Nutnost dodržovat kombinace jen s vybranými bylinami je ovšem v tomto případě bezpodmínečná. který je zcela určitě vázán právě na česnekové a r o m a byliny. P ř i běžném dávkování se neprojevují žádné vedlejší nebo nežádoucí účinky. doporučujeme je rychle přesušit. Pro přípravu existují dvě možnosti . Potom bude efekt prášku a tím účinných látek byliny skutečně maximální. S ohledem na česnekový pach drogy ji nekombinujeme do směsí. a proto musí být dávkován pečlivě. Zajímavé a hlavně účelnejšou kombinace práškového česnáčku s jiným bylinami ve formě čajů. Prášek. stříbrná i n á t r ž n í k či plavuň obecná. Vnitřně se užívá proti astmatu. Dříve velmi oblíbená. ihned pomlít na prášek a ten pak vzduchotěsně uzavřít a uložit na teplém a t m a v é m místě. měsíček zahradní.buď prášek podaný třeba na lžičce čajem zapijeme. Základní tinktura se pak ředí až do potence D5 lihem 40%. kožní vyrážky. Nálev se používá pouze pro vnější použití a pro klyzmata. h e ř m á n e k pravý. Spíše by se dalo říci. čubet benedikt. Nať se upravuje podle §3 s použitím lihu 70%. Obecně se užívá při vážnějších onemocněních a pro prevenci proti rakovině 1. Pro tuto aplikaci se ovšem nehodí všechny byliny. k čistění střev a pak hlavně zevně na ekzémy. případně odvarem z bylin. ale léčebný efekt se zachovává v plném rozsahu. má skutečně velkou účinnost. vřes obecný. Proto doporučujeme raději formu prášku. nejlépe v nějaké tekutině. Složení se upraví podle individuální potřeby. Podle nich používáme drogu hlavně na zevní léčbu zánětlivých kožních afektů a zahnisaných. které by se ovšem neměly překročit. a proto doporučujeme kombinaci tří bylin ze skupiny následujících: řebříček obecný. Obecně se užívá ředění D5 s dávkováním 3krát denně 7 kapek. Teoreticky je možno drogu podávat formou nálevu. buřina srdečník. nebo prášek přelijeme nálevem. Osvědčila se i při dráždivém tračníku. ale v čajích česnekové aroma většinou silně proráží a mnozí lidé je nesnášejí. světlík lékařský. ale nemají při lámání onen charakteristický praskavý zvuk.5 g r a m u prášku na jednu dávku. Tinktura se zhotovuje z natě. m a ř i n k a vonná. nejlépe těsně před polednem. že droga je zcela neoprávněně opomíjena a její účinek je zatím nedoceněn. celík zlatobýl. nehojících se ran.5 gramu prášku 3krát denně po jídle. Proto doporučujeme sušit t u t o bylinu v pyramidě. ale můžeme ji využít i jinak. Ovšem vzhledem k tomu. ale dosud v l a s t n ě n e p r o b á d a n á bylina n e m á z a t í m své homeopatické využití. že v pyramidě byliny sice dokonale uschnou.Podávána formou klyzmatu léčí záněty střev při ulcerózní kolitidě. Při používání prášku se ovšem ztrácí značná část léčivého účinku. hloh ostrotrnný. protože bylina má zcela specifický protizánětlivý účinek. 9) 8) 247 . proti rakovině. 246 7) 6) Poznatky z léčby touto drogou pocházejí většinou od našich předků. mochna husí. dokonce i prášek z něj.

vitamíny A. žlábkové listy. v době zavadnutí natě. který se postupně mění na allicín. Česnek se nesuší. zbaví se n a t ě a pak se skladuje v chladnu a suchu v syrovém stavu. C. Kromě kvítků jsou na obvodu okolíku drobné cibulky. fytoncidy.stroužků. látky podobné pohlavním hormonům. látku se silným antibakteriálním a antimykotickým účinkem. sloučeniny síry. Dorůstá výšky kolem 30 až 50 cm a má asi 15 cm dlouhé a 1 cm široké. Ty se ale sbírají v létě.). P ř e d m ě t e m sběru jsou i listy česneku medvědího (Allium u r s i n u m L. nechá se pouze oschnout.ČESNEK ČESNEK SETY Čeleďliliovitých (Liliaceae) ALLIUM SATIVUM L.4% allicinu. 2) 3) 1} Česnek je výhradně pěstovaná rostlina. sloužící k rozmnožování. Česnek obsahuje glykosidně vázanou silici. Cesnak kuchynský (s) r Knoblauch (n) Garlic (a) Ail cultivé (f) Ajo común (š) Česnek je trvalka. známý kuchyňský česnek. šedozelené. Důležitý je pak obsah až 0. které jsou kryty šupinatým obalem. Drogou jsou cibulky (Bulbus allii sativi). vitamíny skupiny B. že z asi 248 249 Česnek setý . jód a další minerální látky a některé stopové prvky. Je například známo. D. jejíž cibule je složena z podlouhlých pacibulek . které se sbírají koncem března a v dubnu a používají se prakticky stejně jako cibulky česneku. 5) 4) Mimořádnou vlastností česneku je jeho fytoncidní působení antibakteriální a pro tipli snové. Jednoduchá lodyha je zakončena květenstvím šedavě bílých květů.

kteří jinak česnek nesnášejí. Česnek také ozdravuje střevní flóru. Základní esence se ředí lihem 30% až do potence D3.viz také aplikace. Dá se užívat i česneková tinktura v dávce půl až jeden a půl čajové lžičky až 4krát denně. Snižuje krevní koncentraci cholesterolu a zvyšuje jeho vylučování.dražé. Česnek si dovede poradit i s obávanou plísní kandidou (Candida albicans). Forma čaje se nepoužívá. Hlavní oblastí aplikace jsou trávicí potíže. čistění ledvin a na afekty v dutině ústní. Velmi vhodné je podávat česnek v mléku. astma. která se s oblibou používá v ředěních. Tento účinek se projevuje i při zevní aplikaci a vynikající je při léčbě dýchacích cest. starotibetský recept na dávkování ve stoupajících a klesajících dávkách. 8) 8) 6) jako enterosolventní. Uklidňuje zánětlivá onemocnění slinivky. při kojení a malým dětem. Větší náhlá dávka česneku by mohla vést k odloupnutí silnější vrstvy sklerotických usazenin a tím i k následné embólii. můžeme postupovat podle §1. Tyto tablety jsou upraveny 250 251 . Ta se pak bere pro obecné užívání v dávkování 3krát denně 6 kapek. Pro léčbu trávicích potíží je velmi vhodná kombinace s proskurníkem (ibiškem) nebo jinou slizovou drogou. ať už homeopatických nebo jiných. Zevní aplikace je vhodná i u kojenců. léčí infekční průjmy. takže se rozpouštějí až ve střevech. Především jeho výrazné aroma nutí uživatele k různým. 9) Velmi dobrých výsledků při vnitřním podávání jsme dosáhli :eským výrobkem Allicor . uvedené shora.560 kmenů obávaného zlatého stafylokoku jich česnek více než 500 spolehlivě ničí. Občas se v tisku objeví tzv. kteří normálně česnek nejedí anebo jsou na něj zvlášť citliví. ovšem tento recept má význam jen u lidí. nezvyšuje riziko vzniku žlučníkových kaménků. bohužel někdy účinek oslabujícím zákrokům. rozšiřuje cévy. by neměli přistupovat k jeho podávání příliš rychle. Pokud je česnek dostatečně šťavnatý. snižuje krevní tlak a prohlubuje práci srdečního svalu. potírá nadýmání a osvědčuje se při léčbě plicních a průduškových zánětů. Tlumí také křečovité břišní bolesti. bronchitidy. Nedoporučuje se podávání větších dávek v těhotenství. kteří nemají česnek rádi. před jídlem. po dobu 1 měsíce. nadýmání . že brání vzniku tukových a minerálních usazenin cévních stěn. a mohou je tudíž užívat i lidé. říhání. V tomto ředění se může česnek užívat prakticky na všechny potíže. která je doslova podhoubím rakovin a jiných vážných nemocí. denní dávka přitom může činit až 12 g. Homeopatická tinktura se zhotovuje z čerstvých stroužků česneku podle §3 s použitím lihu 95%. Česnek je bylina. Protože působí současně i žlučopudně. Listy česneku medvědího jsou vynikající na tzv. Lidé. Působí antiskleroticky tím.

ČISTEC
ČISTEC LESNÍ
Čeleďhluchavkovitých (Lamiaceae)

STACHYS SYLVATICA L. Čistec lesný (s) r Wald-Ziest (n) Woundwort (a) Épiaire (f) Ascabiosa (š)

' Čistec je t r v a l k a s přímou, měkce chlupatou lodyhou, vysokou asi 3/4 m e t r u . Vroubkovaně pilovité, špičaté listy svým vzezřením značně připomínají listy známější kopřivy. Květy jsou typicky pyskaté, fialové, růžovofialové, zřídka světle fialové nebo růžové. T r u b k a k v ě t u j e delší než kalich, horní pysk je asi pěti, dolní asi sedmimilimetrový, troj cípy, s větším prostředním zoubkem. Rostlina pronikavě páchne syr ovinou. Čistec je velmi hojná bylina, roste zejména ve vlhčích listnatých a lužních lesích s n e u t r á l n í půdou. Drogou je kvetoucí nať (Herba sideritis), sbíraná t ě s n ě po rozkvětu na přelomu června a července, kolem desáté hodiny dopolední. Často se sbírají t a k é s a m o s t a t n é listy, k t e r é poskytují nejlepší drogu při sběru v červnu, těsně před rozkvětem. Hlavními účinnými látkami jsou betainy, mezi které p a t ř í stachidrin, betonicin, turicin a trigonellin. Dále je přítomno značné množství cholinu, allantoin, třísloviny, stopy silice, sliz, kyselina tanová a dokonce i vitamíny. Droga má výrazné sedativní působení, snižuje krevní tlak, zvyšuje tonus dělohy, staví krvácení z narušených kapilár, ale také mírně zvyšuje srážlivost krve u jedinců, trpících poruchami krevní koagulace. Nejlepší využití hemostatických vlastností drogy je v gynekologii, při silné menstruaci, ale i při krvácení 252 253
5) 4) 3) 2)

Čistec lesní

mimo menstruaci. Může se také uplatnit jako mírné kardiotonikum. Protože má droga nepříjemnou vůni i chuť, používáme raději t i n k t u r u v dávkách 20 až 25 kapek, a to 3 až 4krát denně. Osvědčenou formou je t a k é bylinářský balzám, podávaný v běžných dávkách. Pokud přidáváme drogu do směsí, můžeme k přípravě čaje použít j a k odvar, t a k i nálev. Drogu přidáváme do uklidňujících a krev stavících směsí. V prvním případě je vhodná kombinace se srdečníkem, vřesem, meduňkou, třezalkou, chmelem a kozlíkem, ve druhém případě p a k s kořenem krvavce totenu, kořenem mochny n á t r ž n í k u a s řebříčkem. Pro kardiostimulační efekt drogu kombinujeme s hlohem, mátou, saturejkou a rozmarýnou. Do směsí drogu kombinujeme tak, aby její hmotnostní podíl ve směsi nebyl menší než 15% a větší než 25%. Droga není vhodná pro dlouhodobé užívání ani pro podávání příliš velkých dávek. První známkou predávkovaní je nauzea - pocit nevolnosti. Podávání drogy je kontraindikováno asi do 1 měsíce po prodělání infarktu myokardu a pro užití v pediatrii u dětí do 10 let.
7) 6)

ží do 100 ml čistého lihu 90% a nechá v uzavřené láhvi 14 dní vyluhovat. P a k se scedí a užívá 3 k r á t denně 10 kapek, do půl skleničky vlažné vody před jídlem. Užívá se 30 dní. Odvar z listů čistce je výborným prostředkem při prostatitidě a při zánětech dolních močových cest: J e d n a polévková lžíce sušeného listu se 3 m i n u t y vaří ve sklenici vody na m í r n é m ohni a p a k se nechá 15 m i n u t vyluhovat. Pije se 3 k r á t denně šálek odvaru, před jídlem, p r ů m ě r n ě 21 dní. Čistec je velice podobný nejen vzhledem, ale t a k é svým účink e m bukvici lékařské, takže se homeopaticky uplatňuje spíše známější bukvice. Je to ovšem škoda, protože čistec obsahuje k r o m ě jiného dvě účinné látky, betain a cholin, k t e r é mají velmi příznivý vliv na činnost j a t e r a stav pokožky. T i n k t u r a navíc n e m á nepříjemný pach jako s a m o t n á nať. Esence se zhotovuje z kvetoucí n a t ě , sbírané t ě s n ě po rozkvětu, nejlépe kolem jedenácté hodiny dopoledne. Vyrábí se podle §3 s použitím lihu 80%. Esence se p a k ředí až do potence D2 lihem 40%. Obecně se užívá ředění D2 a dávkování je 3 k r á t denně 10 kapek, před jídlem, po dobu jednoho měsíce. P r a k t i c k á aplikace je podobná jako v alopatii. V Americe je zcela zvláštní formou využití čistce ú p r a v a koř e n e - hlízy jako potraviny. Hlíza se konzumuje ve všech podobách úpravy, jako vařená, pečená, s m a ž e n á a dokonce i jako syrová. Samozřejmě se j e d n á o spojení funkce potravy s funkcí léčivou.
10) 9)

N á m i doporučená kardiotonická směs: Vezmeme 100 g květu hlohu s listem, po 50 g listu rozmarýny a listu (natě) čistce lesního a po 25 g n a t ě saturejky a n a t ě meduňky. P o d á v á m e formou bylinářského čaje, asi 0,5,až 0,75 litru denně. Je možno t a k é použít formu homeopatického čaje podle Kloudy v potenci U 9 až U 1 2 . Stále ještě platí moudrost středověku, že čistec dokonale staví jakékoli krvácení z r a n . N a p ř í k l a d obklad nebo n a k l e p a n ý list čistce položený na r á n u dělá úplné divy a hoden svého jména r á n u nejen hojí, ale i čistí. Účinnost obkladu z listu na r á n y se ještě p o d s t a t n ě zvýší, namočíme-li čerstvý list do horkého piva, ve k t e r é m list změkne, a p a k jej rychle přiložíme. P ř i plicním emfyzému (rozedmě) je výborným lékem t i n k t u r a z čistce: Dvacet g r a m ů čerstvého, rozmixovaného kořene se ulo254

8)

255

ČUBET BENEDIKT
BENEDIKT LÉKAŘSKÝ Čeleďhvězdnicovitých (Asteraceae) CNICUS BENEDICTUS L. Benedikt lekársky (s) s Benediktenkraut (n) Blessed-Thistle (a) Chardon benit (f) Cardo bendito (š)

Čubet je jedno až dvouletá rostlina, bodlák s červenohnědým p a k o ř e n e m a větvenou, pavučinovitě p l s t n a t o u lodyhou, dorůstající výšky asi 3/4 m e t r u . Listy jsou střídavé, přisedlé, na okrajích zubaté, ostnaté, tmavě zelené. Žlutavé květy jsou sestaveny do úborů, jejichž listeny jsou t a k é bodlinaté. Spodní semeník dozrává v podlouhlé, rýhované nažky, vybavené chmýřím. Benedikt čubet je pěstovaná rostlina, původem ze Středomoří, k t e r á j e n zcela ojediněle zplaňuje. Drogou je nať (Herba cardui benedicti), s b í r a n á na přelomu června a července, tedy před úplným rozvitím, nejlépe kolem poledne. Důležitými ú č i n n ý m i l á t k a m i j s o u p ř e d e v š í m třísloviny a silice, dále h o ř k é glykosidy cnicin a benedictin, pryskyřice, flavonoidy, slizy, soli hořčíku, vápníku a draslíku, tanin, vitamíny skupiny B a jiné. Droga je využívána jako stomachicum - amarum. Celkově posiluje, zlepšuje trávení, podporuje tvorbu a vylučování žluče, působí desinfekčně a antiseptický, má poměrně silné protivirové působení a účinně zasahuje proti některým bakteriálním kmenům. Dále zlepšuje vylučování kyseliny močové a celkově urychluje a reguluje látkovou výměnu, je také močopudná. Optimalizuje
5) 4) 3) 2)

1}

i

Benedikt lékařský (čubet)

256

257

buď před jídlem nebo mezi jídly. a také podráždění ledvin. ale i pro nejrůznější kombinace. 10) 9) 259 . Benedikt je zvlášť vhodný pro starší nemocné s atrofí zující m katarem sliznic trávicího traktu a špatnou asimilací výživných látek. s listem černého rybízu. Polský recept na látkovou výměnu: J e d n u až půldruhé lžíce drogy na sklenici vody povaríme 5 minut a pijeme 2 až 3krát denně 1/4 až 1/2 skleničky. spojenou s nutkáním na zvracení. islandský mech a vachta trojlistá. lupénce. samozřejmě podle předpokládaného účinku. Esence se pak ředí dále až na potenci D4 lihem 50%. Používá se ovšem výhradně kořen a výroba je velice jednoduchá: Celý kořen nebo kořen práškovaný v textilním sáčku se ponoří do vína nebo do piva. Vhodnou lékovou formou je především nálev. Droga je vhodná pro samostatné užívání. Nezajímavé nejsou ani staré recepty na tzv. ale i při léčbě srdeční slabosti. 258 8) 7) 6) Německý recept při nechutenství: Pět gramů sušené drogy přelijeme 0. že i v této na první pohled jednoduché aplikaci je veliké množství různých konkrétních návodů na složení a zhotovování nálevů.složení a tvorbu žaludečních šťáv. tedy pro děti i staré lidi. podobné jako u marinky vonné. Při predávkovaní může droga vyvolat nevolnost. ale v podstatě sloužící vždy na látkovou výměnu.ekzémech. jako jsou například pelyněk. vnitřních pochodů. Benedikt čubet je bylina dlouho a široce využívaná i v homeopatii. S drogou m á m e velmi dobré zkušenosti jak při vnitřním podávání. tak i při zevním použití. zeměžluč. poněkud menších dávkách. V každém případě to přinejmenším chuť vína vylepší.5 litru vařící vody. Přidáváme ji například do směsí na léčbu lupénky. Kromě aplikace podle alopatie se tinktura užívá i při odtučňovaní a pro celkové posílení. ovšem kromě toho můžete v literatuře najít celou řadu dalších a jistě také vynikajících receptur. Zevně o b k l á d á m e nebo vyplachujeme nehojící se r á n y a používáme jako jeden z léků při kožních afekcích . Je ovšem pravdou. Diuretické účinky zvyšujeme kombinací s březovým listem. Jiné lékové formy jsou víceméně výjimečné. Její všeobecné využívání je totiž omezeno možností nadměrného zatížení ledvin a hormonální oblasti. Vyrábí se podle §3 s použitím lihu 90%. po dobu šesti týdnů. Tinktura má celkově velmi široké uplatnění. benediktové víno nebo benediktové pivo. semenem petržele a kořenem jehlice. sbírané před úplným rozkvětem. na uklidnění apod. jakož i pro rekonvalescenty po operacích trávicího ústrojí a při závažných metabolických poruchách. je benedikt vhodný i pro podávání jak v pediatrii. V přiměřených. a právě proto se pro svůj mírný účinek uplatňuje homeopatické zpracování této drogy. Množství je dáno „silou" kořene a pak hlavně zkušenostmi výrobce. kožních zánětech. Působení se vedle kulinářského efektu udává hlavně pro regulaci látkové výměny. při růži nebo i bércovém vředu. především se siličnatými drogami a dalšími metaboliky. proti vředům žaludku a střev. a tím i na jejich účinnost. necháme 15 minut vyluhovat a pijeme dvakrát denně šálek nálevu mezi jídly. čekanka. Tyto receptury jsou podle našich zkušeností velmi účinné. připravovaný běžným způsobem. tak i v geriatrii. Obecně se užívá v ředění D3 s dávkováním 3krát denně 10 kapek. Při těžších ledvinových poruchách je její podávání kontraindikováno. Kromě toho se uvádějí kombinace benediktu až s 22 bylinami. potlačuje kvašení a hnití ve střevech. nejlépe mezi třináctou a čtrnáctou hodinou. Esence se vyrábí z vrcholků kvetoucí natě.

sloučeniny síry a stopy m i n e r á l n í c h solí. d n e s nep r á v e m opomíjeným léčivkám. Květy obsahují navíc j e š t ě kyselinu tanovou a dextrin. dlouze výběžkatým. ale n ě k d y se využívá t a k é list (Foliům petasitidis). Všechny devětsilové drogy p a t ř í ke staroslavným. h u s t ě š u p i n a t o u lodyhou.DEVETSIL DEVĚTSIL LÉKAŘSKÝ PETASITES OFFICINALIS Moench. dosahuje lodyha výšky až půl m e t r u . list m ů ž e m e sbjrat od j a r a do podzimu. cholin. na líci tmavěji zelené. až jednoho m e t r u . v závislosti na pohlaví. při dozrávání plodů. třísloviny. tedy velmi brzy na j a ř e . Listy vytvářejí b o h a t é přízemní růžice. P ř e d m ě t e m sběru je především oddenek (Radix petasitidis). dně a padoucnici. 2) 1} Devětsil je velmi rozšířená bylina podhorských a horských oblastí. nepříjemně páchnoucím oddenkem. na r u b u šedoplstnaté. fenol. hořčiny. O s t a t n í drogy mají podobný 5) I Devětsil lékařský 260 261 . při a s t m a t u . roste zejména ve vlhčích lesích. 4) 3) Droga obsahuje silici. t a k é výrazně utišuje kašel. Čeleďhvězdnicovitých (Asteraceae) Deväťsil lekársky (s) (e) rote Pestwurz (n) Butterbur (a) Petasile (f) Petasites (š) Devétsil je t r v a l k a se silným. sliz. Místně se sbírá a t a k é ú s p ě š n ě využívá i květ. a přímou. b o h a t é květenství vytváří hrozen s 16 až 55 úbory nebo l a t u se 30 až 130 úbory. V době květu. inulin. pektin. Oddenek sbír á m e časně na j a ř e . později. Načervenalé. jsou okrouhle nebo trojhranně srdčité. O d d e n e k působí močopudně a je výborný při horečnatých chorobách.

10) 9) 263 . dráždivém žlučníku. Užívá se 1. Vše užíváme před jídlem nebo mezi jídlem. Po takové aplikaci oteklý kloub nejen splaskne. po dobu 30 dní. mátou. čili je poměrně široká. zejména siličnatých. 262 8) 7) 6) k t e r é od n e p a m ě t i chránily před sluncem a deštěm. ale z t r a t í se i „voda". regulují t a k é látkovou výměnu a jsou vhodnou příměsí do čajů. zejména u dětí. který může způsobit i nevolnost. po dobu pěti týdnů. přiloží hladkou vrchní stranou ve dvou vrstvách na bolavý kloub a převáže obvazem. Devětsilové listy v čerstvém stavu se používají na obklady kloubů a r a n při výronech. sbíraného brzy na j a ř e před rozkvětem. Dříve bývala velice oblíbená aplikace kořene ve víně. Kořenová droga se s úspěchem používá jako účinný protikřečový prostředek při křečovitých poruchách žaludku a močového systému. Kořen se dříve užíval i proti střevním cizopasníkům. odřeninách apod. meduňkou. ale i při křečích žlučníku. Jejich hmotnostní podíl by ale neměl překračovat 15%. ale t a k é t ř e b a s artyčokem. n a p ř í k l a d protirevmatických.5 g r a m u p r á š k u na 1 dcl červeného vína 2 k r á t denně před jídlem. J e š t ě lepší je n a k l e p a n é listy před přiložením na oteklý kloub ponořit do horkého oleje. ale i vlastní používání byliny v alopatii. Bylo to ovšem dáno i tím. Podáváme b u ď m a c e r á t nebo nálev. pelyňkem. a jelikož je zcela neškodný.účinek. u k t e r é vlastně homeopatická esence přežila nejen slávu. Dobře se osvědčil i bylinný balzám a homeopatické provedení. Vynikající je působení při tzv. Devětsil je bylina. t a k i práškovaného. nakažlivým a zhoubným chorobám a t a k é proti m o r u . Esence se zhotovuje z čerstvého oddenku. před jídlem. Řešení je proto velmi pracné a vyžaduje značné zkušenosti. Připravuje se podle §3 s použitím lihu 80%. nic n e b r á n í jeho užívání i dnes. nazývali s t a ř í Rekové bylinu „kloboukovou bylinou" a t a k é její latinský název je odvozen od tohoto slova. případně práškovaný suchý kořen. Již v té době byl lék používán proti všem infekčním. List se umyje studenou vodou. kterou n a o p a k nesnáší n a p r o s t á většina naťových nebo listových drog. Dřívější oblibu devětsilových drog zřejmě narušil jejich nepříjemný zápach. Potíž je ovšem v tom. že používání t i n k t u r y je m n o h e m příjemnější než užívání byliny jako takové. Velmi se n á m osvědčilo p ř e d t í m listy n a k l e p a t paličkou. Droga se m ů ž e kombinovat n a p ř í k l a d s h e ř m á n k e m . tzn. Na revmatické bolesti kloubů jsou vhodné prosté obklady list e m nebo jeho částmi. Nejstarší psaný recept na užití p r á š k u z kořene s vínem je z roku 1597 a pochází z Anglie. Tento recept je velice účinný i dnes.viz německý název Pestwurze neboli morový kořen či kořen proti moru. Esence se ředí lihem 30% na potenci D4. Proto je sam o s t a t n ě podáváme j e n zřídka a dáváme přednost jejich přimíchávání do směsí. od února do března. že list devětsilu se v podstatě nesbírá vůbec a kořen se do směsí dá zařazovat j e n obtížně. a to j a k kořene v celku. aby uvolnily šťávu. Aplikace se provádí prakticky podle alopatie. Vyžaduje totiž pouze ú p r a v u varem. Pro n a d m ě r n o u velikost listů devětsilu. Obecně se užívá ředění D3 s dávkováním 3 k r á t denně 9 kapek.

V prvním roce vytvoří rostlina růžici přízemních měkkých a plstnatých listů. která jsou dokonce jedovatá. jiné části se používají zcela ojediněle. vícesemenná tobolka.DIVIZNA DIVIZNA VEĽKOKVETÁ VERBASCUM DENSIFLORUM Berthol. v úvozech. 4) 3) 2) 1} Droga obsahuje saponiny. Čeleďkrtičníkovitých (Scrophulariaceae) Divozeľ veľkokvetý (s) (e) grossblumige Kônigskerze (n) Mullein (a) Bouillon blane (f) Gordolobo (š) Divizna je dvouletá. protože jemné chloupky projdou i hustým sítkem a nepříjemně dráždí sliznici úst i h r t a n u . Předmětem sběru je výhradně květ (Flos verbasci). Pro plánovaný sběr se však pěstuje. sliz. mastné substance a karbohydráty. dorůstající výšky až dvou metrů. flavonoidy. statná bylina s přímou lodyhou. třísloviny. Proto doporučujeme používat textil nebo papírový filtr. vytvářející bohatý hrozen. tlumí křeče průdušek a průdušinek. má střídavé. stopy éterického oleje. které pak na podzim odumírají. na skalách. vyjma semen. Květy mají pětidílný kalich a citrónově žlutou korunu. Diviznový květ vynikajícím způsobem podporuje vykašlávání. Caj z divizny se musí velmi pečlivě cedit. Ve svrchním semeníku dozrává dvoupouzdrá. takže se s úspěchem využívá především při bronchiálním astmatu. Pozor na záměnu s květem pupalky dvouleté (Oenot h e r a biennis). Ovlivňuje činnost 264 265 5) Divizna veľkokvetá . Divizna roste poměrně hojně na kamenitých stráních. Lodyha vyrůstá ve druhém roce. plstn a t é listy a žluté květy.

nejlépe do deváté hodiny s ohledem na vliv letního času. Kromě aplikací.5 litru studené vody a 10 minut se vaří na mírném ohni. Nežádoucí účinky nejsou známy. užívaných v alopatii. Listová droga. Velice se t a k é osvědčuje při t é m ě ř všech ušních potížích olej z diviznových kvě10) 9) tů. a jednak s bylinnými antiseptiky jako yzop. Od dob Dioscorida se divizna používá nejen proti kašli. Vzniklá esence se pak ředí lihem 35% na potenci D3.sleziny. Pak výluh dobře přefiltrujeme přes jemné sítko a pijeme po šálcích přes den. kupodivu také brzlíku. Kašovité obklady z květů lze použít mimo jiné také na léčbu r a n a dokonce i bércových vředů. Diviznový list se používá i proti a b s c e s ů m . před jídlem. Tak se spojují vlastnosti a látky květu i listu. dalších 14 dnů 3krát denně 15 kapek. Přidáváme také slizové drogy jako proskurník. před rozvitím. Doporučujeme užívat každé tři dny dvojitou dávku. a působí i močopudně. Pro homeopatické účely se používá čerstvá rostlina na začátku květu. Při zánětu plic nebo emfyzému se doporučuje odvar ze 40 gramů sušených listů. Od p o t í r á n í t v á ř í diviznovým list e m . vředy apod. Květ se připravuje běžně jako nálev. Musí to být ale před desátou hodinou dopolední. V nejobvyklejší průduškové indikaci jej kombinujeme jednak s dalšími saponinovými drogami jako list jitrocele. přičemž k ú r a se m ů ž e podle potřeby opakovat. sléz a podběl i drogy s obsahem kremičitanu jako nať konopičky nebo nať truskavce. protože obecně nejsou zcela totožné. stačí p a k d e n n ě s n í s t 2 až 3 koláčky. 267 . Podáváme vícekrát denně. přefiltruje přes papírový filtr a užívá 3 až 4krát denně. V poslední době se pracuje na využívání této tinktury pro zvyšování imunity. Naklepané listy. mateřídouška. ze k t e r é h o u p e č e m e m a l é koláčky o prům ě r u 20 až 30 mm a tlouštce asi 1 cm. Vše se pak scedí a odvar se použije k obkladům. ale ten musí být kopán v určitou přesnou dobu. se sice upravuje na několik způsobů. tymián. Pak se scedí. Používá se však i přípravek z čerstvého kořene. t r o c h o u oleje a p ř i m ě ř e n ý m m n o ž s t v í m h l a d k é mouky. se tinktura používá i při hemoroidech. zvaný diviznové mléko: Padesát gramů čerstvých nebo 20 g sušených květů se přelije 0. květ petrklíče nebo kořen lékořice. které se ovšem liší jen nepatrně. který se nechá v 1 litru studené vody 2 hodiny macerovat. Diviznový květ je ideální drogou do směsí. bazalka a majoránka. ale lepší je macerace zastudena. Pro větší účinek můžeme směs aplikovat formou klyzmatu. astm a t u apod. Květ smíchaný s listem v poměru 1:2 působí jako mírné projímadlo. což používaly s t a r š í R i m a n k y . potřené teplým olejem. vždy před jídlem. Hrst sušených listů se přelije 0. ale obě jsou účinné. Aby se stav upravil. tzn. Zpracování se provádí podle §1 s použitím lihu 90%. k t e r é vytvoří „přirozený r u m ě n e c " . Zpracujeme j a k o těsto. dobromysl. J a k o velmi dobrý se u k á z a l klasický recept M a t t h i o l i h o proti h e m o r o i d ů m a v ý h ř e z u střeva: Dobře u s u š e n ý k o ř e n divizny pomeleme na p r á š e k a poté 15 g p r á š k u smícháme s j e d n í m žloutk e m . ale přesto se droga nesmí užívat dlouhodobě a v příliš velkých dávkách.5 litru vařícího mléka a nechá se přikryté 10 minut vyluhovat. Totéž se týká recept u r s použitím kořene. až po b a r v e n í v l a s ů žlutou b a r v o u květů. aspoň na čtyřikrát. při kolikách a křečích i při kožních zánětech. Pro obecné používání se užívá potence D3 a dávkuje se následovně: Prvních 14 dnů 3krát denně 10 kapek.jako obklady na otoky. 266 8) 7) 6) Při chronické bronchitíde se může použít prastarý recept. působí stejně jako listy devětsilu . ale i v kosmetice.h n i s a v ý m procesům v pokožce.. pak se zahřeje k bodu varu a přikrytý se na mírném ohni 10 minut vaří. před jídlem. která se užívá t a k ř k a výhradně k obkladům.

g u m o p r y s k y ř i c i a další látky. s k r á t c e d v o u p y s k o u k o r u n o u . a s i p ů l m e t r u vy- sokou lodyhou. p y s k a t é k v ě t y j s o u s t a r o r ů ž o v é až nafialovělé b a r v y a shlukují se v hlávky. Prohlubuje sílu srdečního s t a h u a zlepšuje p e r i f e r n í i s r d e č n í p r o k r v e n í . světlých l e s ů a s k a l i s e k od nížiny až do hor. Listy jsou většinou vstřícné. t a n i n . k a r v a k r o l e m a d a l š í m i t e r - p e n y . zakončující vidlanovité laty. nejlépe k o l e m p o l e d n e n e b o p ř e d p o l e d n e m . 5) J e t o v e l m i u n i v e r z á l n í droga. vejčité až oválné a p o s t u p n ě se odspodu k v r c h o l u zmenšují. k t e r á působí silně protikřečově a v e l m i se h o d í p r o d o p l n ě n í hořčíkové t e r a p i e p ř i křečovitých stavech. 3) P ř e d m ě t e m s b ě r u j e kvetoucí n a ť ( H e r b a o r i g a n i vulgaris). třísloviny. Rostlin y v e l m i p ř í j e m n ě voní. k r á t c e ř a p í k a t é .zde se k o m b i n u j e s p o d á v á n í m hořčíku.DOBROMYSL DOBROMYSL OBECNÁ Čeleďhluchavkovitých (Lamiaceae) ORIGANUM VULGARE L. t ě k a v ý olej. T r u b k o v i t ě zvonkovitý k a l i c h je pětizubý. Dobromysl obecná 268 269 . Drobn é . Pamajorán obyčajný (s) (r) wilder Dost (n) Marjoram (a) Origan (f) Orégano (š) 1} D o b r o m y s l j e t r v a l k a s j e m n ě ochlupenou. s b í r a n á p o celé léto. 2) Dobromysl j e h o j n á bylina s l u n e č n í c h s t r á n í . 4) D r o g a obsahuje silici s t y m o l e m . h o ř č i n u . nejčastěji ve formě m l é č n a n u horečnatého. t a k ž e je v h o d n á j a k o pomocný p r o s t ř e d e k p ř i a n g i n ě pectoris i p ř i s r d e č n í i s c h é m i i . p a s e k . včetně epilepsie.

Dále tlumí křečovité břišní bolesti při zkaženém žaludku a při střevních zánětech. Podávání je také velmi vhodné při silném zahlenění a při dráždivém, suchém kašli. Droga je věrná svému jménu, protože při delším pravidelném podávání působí jako antidepresivum a zlepšuje náladu. Podporuje trávení a dosud neznámým mechanismem příznivě ovlivňuje enzymatickou činnost slinivky. Drogu podáváme formou nálevu, připravovaného obvyklým způsobem. Takto připravený čaj je vhodný i pro dlouhodobé užívání. Dnes se znovu obnovuje sláva dobromysli a začíná se užívat i jako koření, což je nakonec nejvhodnější forma užívání. J a k o aromatická rostlina se s oblibou užívala a stále ještě užívá v nejrůznějších alkoholický výrobcích, což je je jistě nejen účinný, ale i příjemný způsob léčby. Dobromysl může být podávána samostatně, ale je i vhodnou drogou do nejrůznějších směsí. Často ji kombinujeme zejména s drogami, obsahujícími aromatické hořčiny, jako jsou například puškvorec, andělika nebo zeměžluč. U respiračních chorob kombinujeme dobromysl zejména s podbělem, plicníkem, fenyklem, jitrocelem nebo lékořicí. Při některých bolestech hlavy se osvědčila aplikace drogy pro inhalaci, zejména v kombinaci s jalovčinkami, kde působí velmi efektivně. Léčba dobromysli nemá žádné kontraindikace, ale dlouhodobé podávání větších dávek není vhodné pro možný výskyt hemoglobinu v moči. Obvyklé dávky se mohou podávat dlouhodobě, což je vhodné zejména při léčbě depresí a epilepsie, samozřejmě u lehčích forem. Droga, pěstovaná ve Středomoří, se uplatňuje v kuchyni jako koření pod názvem oregano.
8) 7) 6)

ry. Podává se jako běžný čaj v množství 0,5 až 0,75 litru denně. Pije se po doušcích. Lze ji také uplatnit jako bylinný balzám. Nálev z dobromysli slouží pro celkové posílení: J e d n a polévková lžíce sušené natě se přelije asi 0,5 litru vroucí vody, přikryje se a nechá se 10 minut vyluhovat. Scedí se a pije 1 šálek vždy po hlavním jídle. Při a s t m a t u snižuje tlak a pocit úzkosti v prsou víno z dobromysli, které navíc celkově uvolňuje tělo a upevňuje spánek: Do láhve suchého bílého vína přidáme 50 g čerstvých květů nebo vršků natě dobromysli a uzavřeme. Necháme 10 dnů vyluhovat a pak jemně přefiltrujeme. Skladujeme v chladnu a temnu a vždy po večeři vypijeme plnou skleničku. J a k o stomachicum a carminativum se užívá samostatná bylina v nálevu z 1 polévkové lžíce na 0,4 litru vařící vody. Užívá se 2 až 3krát denně 1 sklenička 30 minut před jídlem, celkem 14 dní. Dříve bylo velice rozšířeno užívání dobromysli v prášku, a to to různými mírnými způsoby - ve víně, s medem, s fíky apod. Doporučujeme takové aplikace využívat i dnes, protože jsou jednoduché a účinné. Alespoň jeden příklad za všechny: Sušenou nať dobromysli pomeleme na prášek a smícháme s medem, pokud možno světlým, na konzistenci jakéhosi krému. Užívá se jedna čajová lžička denně, vždy odpoledne mezi obědem a večeří. Směs upravuje stolici, menstruaci, mírní kašel a zlepšuje dýchání. Pro výrobu homeopatické esence se sbírá čerstvá kvetoucí nať, zásadně brzy ráno mezi osmou a devátou hodinou. Nať se zpracovává podle §3 s použitím lihu 95%. Esence se pak ředí lihem 40% až do potence D5. Obecně se užívá potence D5 s dávkováním 3krát denně 8 kapek, po jídle, po dobu jednoho měsíce. Vedle použití podle alopatie se tinktura užívá speciálně při hysterii, některých psychických poruchách a při poruchách v sexuální oblasti.
9)

Mimořádně účinná při léčbě a prevenci žaludečních, střevních a žlučníkových poruch je čajovina, složená z 50 g n a t ě dobromysli, 30 g natě smilu písečného a 20 g natě ožanky kalamand270

271

DRCHNICKA
DRCHNIČKA ROLNÍ Čeleďprvosenkovitých (Primulaceae) ANAGALIS ARVENSIS L.
Drchnička roľná (s) (r) roter Gauchheil (n) Scarlet Pimpernel (a) Mouron des champs (f) Picagallina (š)

Drchnička je letnička se čtyřhrannou, větevnatou lodyhou a přisedlými, vej čitými a na rubu černě tečkovanými listy, uspoř á d a n ý m i v trojčetných přeslenech nebo vstřícně. Květy vyrůstají jednotlivě z úžlabí listů, jsou dlouze stopkaté, mají pětidílný kalich a ohnivě červenou korunu. Semeník je svrchní, plodem je tobolka. Rostlina dorůstá výšky kolem 20 až 30 cm, mnohdy je však nižší. Drchnička je sice hojným polním plevelem, ale roste zcela roztroušeně a pro svůj drobný vzrůst není nijak n á p a d n á , i když má jasnou barvu květů. Podle reakce půdy m ů ž e m e najít variety s modrými nebo i j i n a k barevně odlišnými k o r u n a m i . Drogou je nať (Herba anagalae) sbíraná v letních měsících v době květu, nejlépe mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou. Droga obsahuje dva glykosidy, identické s kyselinou polygalovou, a dále anagalisaponin, něco tříslovin, sapotoxin a e n z y m p r i m a v e r a s i n . V kořeni, k t e r ý se léčebně nevyužívá, je obsažen toxický s a p o n i n cyklamin. Odvar z drogy působí jako účinné hemostatikum, a to vnitřní i zevní. Je dobrý při zkaženém žaludku a při těžkých průjmech, například při úplavici, při níž je navíc vhodné aplikovat i léčebné kly zrna. Při vnitřním i zevním podávání tlumí čaj všechna nepříjemná svěděni. Zevně léčí hnisavé a nehojící se rány, bér272 273
5) 4) 3) 2)

1}

Drchnička rolní

cové vředy a m ů ž e se využívat i jako kloktadlo. V lidovém léčitelství je známo vnitřní používání při lehčích poruchách j a t e r a ledvin. Drchničku podáváme formou krátkodobého odvaru (doba varu asi dvě minuty). P ř i s a m o s t a t n é m používání nedoporučujeme dávky vyšší než 125 ml. Vhodnější je používání klasické tinktury, s dávkováním 20 k a p e k u žen a 25 k a p e k u m u ž ů 3 až 4 k r á t denně, nebo homeopatické uplatnění. Drogu m ů ž e m e volně kombinovat s jinými drogami, ale její podíl ve směsi by neměl být větší než 15% hmotnostních. P ř i s a m o s t a t n é aplikaci buďme opatrnější, protože droga působí pom ě r n ě prudce. Kořen je dokonce považován za jedovatý, částečně však i semeno, a proto se oběma vyhýbáme. Drogu nedoporučujeme užívat dlouhodobě. Drchnička se hojně využívala a místy ještě využívá ve směsích s nejrůznějšími bylinami j e d n a k na obecnou podporu jaterní činnosti a j e d n a k proti celé ř a d ě nemocí - kromě dále uvedených na ekzémy, proti kašli, na potíže s močením, proti epilepsii, na hnisavé rány, proti ú p o r n é m u svěděni a dokonce i proti žloutence. Tinktura se nám osvědčila při neuralgiích, například při neuralgii trigeminu, pokud se současně podávalo i 1,5 mg kyseliny acetylsalicylové, což odpovídá asi třem aspirinům. Tinktura se vtírá do pokožky nad bolestivými místy. Odvar se dříve využíval při chorobách jater, ledvin, při dně, epilepsii, ale také při vzteklině. Proti revmatismu se užívá odvar ze stejných dílů směsi kořene tužebníku jilmového, natě drchničky, natě lnice, natě konopice, kořene jehlice trnité a listů divizny velkokvěté. Pije se 3krát denně odvar z 1 čajové lžičky na 100 ml vody, vždy před jídlem. Při epileptických záchvatech se doporučuje odvar ze směsi 30 g květu levandule, 30 g kořene kozlíku lékařského a 40 g natě drchničky rolní. Až 5krát denně se pije odvar z 5 gramů směsi 274
8) 7) 6)

na 0,5 litru vody, který se vaří 5 minut na mírném ohni a nechá se 10 minu vyluhovat. Proti vodnatelnosti je velmi účinný nálev ze 2 až 3 gramů sušené natě na 0,125 litru vody (1/8). Necháme spařit, přikryjeme a necháme 20 minut vyluhovat. Pijeme po doušcích během dne a pro zlepšení chuti je možné čaj trochu osladit. Při hemoroidech má celkem razantní účinek sedací koupel s drchničkou rolní: Asi 250 g natě se vaří se 2 litry vody asi 3 minuty a dolije se vodou na teplotě těla 36 až 37°C. Doba trvání koupele asi 10 minut. Směs s drchničkou se užívá i proti žlučovým kamenům. Má následující složení: pomerančová kůra, kořen kopytníku evropského, kořen puškvorce, nať konopice, kořen pýru a nať zeměžluče - vše po 10 g, nať drchničky, kořen pampelišky a kořen čekanky - vše po 15 g. Užívá se odvar z 1 čajové lžičky na 125 ml vody, který se vaří se 4 minuty a užívá se 3krát denně 1/2 hodiny před jídlem. Tato bylina, které se odedávna přisuzovala čarovná moc, má zcela určitě léčebnou sílu, na její vzrůst a velikost zcela neobvyklou. Homeopatická esence se vyrábí z celé rostliny, trhané v době květu, nejlépe mezi polednem a třináctou hodinou. Zpracovává se podle §3, s použitím lihu 80%, Získanou esenci pak ředíme až na potenci D3 lihem 30%. Obecné užívání je v potenci D3 s dávkováním 3krát denně 7 kapek, před jídlem, po dobu 5 týdnů. Tinktura působí proti svedením všeho druhu - vnitřním i vnějším, mírní bolesti a uklidňuje, zejména potíže při zánětech ledvin a jater a u hemoroidů. Působí také proti dně, padoucnici a vodnatelnosti. Zevně prý působí i proti vzteklině a proti hadímu uštknutí.
9)

275

škrob. Dále obsahuje třísloviny. Tyto drogy se získávají buď brzy na j a ř e nebo později na podzim. Proto jej mnohdy nalézáme v krasových oblastech. Sbírají se v době dokonalé zralosti. šarlatově červeným. Semeník je svrchní a dává vzniknout podlouhlým. flavonové sloučeniny a další látky. které vyrůstají po stranách větví ve svazečcích na zkrácených větvičkách. Plody jsou zajímavé velkým obsahem vitamínů C a K. axianthin. většinou trojklanných. cukr. berberubin. jemně ostnatě pilovitými listy. 4) 3) 2) x) Dřišťál obecný 276 M 277 . dvousemenným bobulím. které mají nepříjemný zápach. zvaným dřišťálky. stopy silice.DRÍSTAL ^r •vr ^r r DŘIŠŤÁL OBECNÝ Čeleď dňšťálovitých (Berberidaceae) BERBERIS VULGARIS L. lidově nazývaný vančár. pryskyřice. Někdy se sbírá i list. Drogou jsou především jedlé plody (Fructus berberidis). a sice v dubnu a v květnu. před rozkvětem rostliny. lépe řečeno k ů r a z kořenů. Dráč obyčajný (s) e Berberitze. Květy. rozkvétají v květnu a vytvářejí převislý hrozen. Velmi často se užívá i k ů r a a kořeny. palmatin a kolumbanin. je keř s vej čitými. jatrorrhizin. jako jsou berbamin. například na vápencovém podloží. kterému se daří v zásaditém prostředí. S výjimkou zralých dřišťálek nacházíme ve všech částech rostliny ř a d u alkaloidů. Často se pěstuje. r Sauerdorn (n) Barberry (a) Berberis commun (f) Berbenis (š) Dřišťál dráč. často zpracované jako kompot. na přelomu září a října. Dřišťál je poměrně hojný keř. z úžlabí t r n ů . počínaje berberinem přes další. pektin.

2 až 3krát denně po jídle. Nejčastěji se používají potence D2 a D8. protože dokáže utlumit děložní krvácení. 3krát denně 25 kapek u žen a 30 kapek u mužů. Užití je neobyčejně široké. T i n k t u r a se zásadně ředí. V homeopatii se užívá prakticky výlučně sušená kůra z kořene dřišťálu. nechá se projít asi 1 minutu varem a pak přikryté asi 15 minut vyluhovat. Scedí se a pije přes celý dne mezi jídly. přivede se k varu. P ř i predávkovaní vznikají nejprve stavy nevolnosti. se dá do 278 8) 7) 6) 5) 0. pak obsah listů nesmí převýšit 15% a obsah kůry 10% hmotnosti celé směsi. Stejně ale může být použit i odvar z listů nebo kůry. Proto je nutné se poradit se skutečným odborníkem. Velice také doporučujeme užívat plod dřišťálu místo citrónu na limonády. Užívá se jedna čajová lžička směsi na šálek vody. přičemž k ů r a se může předávkovat snadněji. nanejvýš 3 týdnů. Dřišťálové drogy ale n e m í c h á m e d o h r o m a d y s jin ý m i alkaloidními drogami. 9) 279 . kořenem libečku. například D12. Užívá se 30 až 40 kapek.5 litru studené vody. Vznikne tinktura potence D1. natí přesličky. D a l š í m p ř í p r a v k e m na žlučové k a m é n k y je odvar z k ů r y dřišťálu: Dvacet g r a m ů k ů r y dřišťálu. Doba léčby by měla být nanejvýš 30 dní. ale individuálně se používají i potence D3.Tinktury z listů lze využívat zejména v gynekologicko-porodnické praxi. kde se dřišťál míchá s natí violky trojbarevné. Také snižuje krevní tlak a funguje i jako prostředek žlučopudný. Používají se však i vyšší ředění. plody jalovce a případně i s listy břízy. protože droga působí mimořádně silně a může způsobit i řadu problémů. spíše kratší. zhotovená běžným způsobem. Kůra se loupe buď brzy na jaře nebo pozdě na podzim. před jídlem. než je uvedeno. kořen pampelišky a nať máty peprné po 20 g. Upravuje se podle §4 a pro první maceraci se používá líh 80%. vaří se po dobu 10 minut. protože rychlý n á s t u p ú č i n k u m ů ž e z a s t ř í t vážnější příčinu potíží. Užívá se 2krát denně šálek před jídlem. kterou tvoří kůra dřišťálu a kůra krušiny olšové po 30 g. v těh o t e n s t v í a při kojení. později i dávení. někdy dokonce ještě vyšší. Tyto dávky jsou zcela bezpečné. Droga n e n í v h o d n á v pediatrii. zásadně se nedoporučují větší dávky. Vysoké dávky vážně ohrožují funkci ledvin. P ř i použití obou dohromady je maximum 12%. přes dávení až po poškození ledvin. V terapeutických dávkách je léčba drogami dřišťálu bezpečná a ú č i n n á a neprojevují se ž á d n é výraznější vedlejší nebo nežádoucí účinky. Pije se 3krát denně nálev z 1 polévkové lžíce směsi na 0. Pokud se droga míchá do směsí. P ř i žlučníkových k a m é n c í c h m ů ž e m e velmi efektivně t l u m i t vedlejší p ř i d r u ž e n é záněty p o d á v á n í m směsi t i n k t u r dřišťálové. Ta se pak až do potence D8 ředí lihem 45%. od nevolnosti. Na úpravu močového systému se užívá tinktura z listů dřišťálu. S oblibou se také užívá směs pro látkovou výměnu. l o u p a n é na podzim. D4 a D6. aleje třeba dávkovat opatrně. Při dnes častých jaterní ch onemocněních doporučujeme osvědčenou směs. po dobu 2. Hlavní indikační oblastí je ovšem sféra játra-žlučník.stejným dílem. vlaštovičníkové a artyčokové .25 litru vody. a to 2 až 4 k r á t d e n n ě . natí zlatobýlu. 20 až 25 kapek. protože koncentrace vitamínu C stoupne. Pro tento účel je lepší nechat plody projít mrazem. Odvar z listů dávkujeme 2krát denně po 125 ml nebo 3krát denně po 100 ml. Droga také není vhodná pro děti a těhotné ženy. protože droga působí velmi prudce. Podáváme ji v obvyklých dávkách. p ř e d jídlem. tedy diskinézy žlučových cest. V některých případech je možné dávkování zvýšit maximálně na 40 až 50 kapek. žlučníkové záněty a jaterní poruchy různého původu. P ř i k l i m a k t e r i c k é m krvácení je její použití dvojsečné.

uložené ve zdřevnatělé číšce. j a k o kloktadlo. Dub letný (s) e Sommereiche (n) Common Oak (a) Chéne rouvre (f) Encina (š) Dub je známý. než začne žloutnout. n a mírnější popáleniny. Ojediněle se sbírají na podzim zralé žaludy nebo i list. nejlépe na jaře. a sice od j a r a do konce srpna. Velmi široké je i zevní použití. Droga vykazuje především a d s t r i n g e n t n í .svíravé působení a zároveň jistý efekt antibiotický. hladká k ů r a z tenkých k m í n k ů nebo větví. t a k i ve společenstvích. pryskyřici. botanicky jde o nažky.DUB DUB LETNÍ Čeleď bukovitých (Fagaceae) QUERCUS ROBUR L. zvaných doubravy. velmi s t a t n ý strom s vrapatou kůrou a typickými peřenodílnými až peřenolaločnými listy. Roste j a k ojediněle. vyskytující se od nížin do podhůří. který upřednostňuje zásadité podloží. hořčiny. Droga obsahuje především hojnost tříslovin s katechiny a kyselinou ellagovou. Nejužívanější částí je bezesporu dubová k ů r a (Cortex quercus). užívá se p ř i hemoroidech. P o d á v á se proto p ř i průjmech a p ř i zánětech v trávicím ústrojí. dále něco flavonoidů. t a k é formou koupelí. kožních zánětech. n a p ř í k l a d při potivosti nohou. Sbírá se pouze mladá. Plodem jsou žaludy. Dub je hojně rozšířený strom. 280 281 5) 4) 3) 2) 1) Dub letní . V listech se nachází i flavonové glykosidy. Droga zabraňuje p ř e s t u p u bakt e r i á l n í n á k a z y z trávicího ústrojí do oblasti močových cest a pohlavních orgánů. u dubu letního krátce řapíkatými.

P ř i r o z u m n é m dávkování nemají dubové drogy žádné výrazné nežádoucí účinky ani kontraindikace. ale při dobré snášenlivosti jej m ů ž e m e nechat i přes celou noc.) hmyzem. brzy na jaře. K ů r a se zpracovává čerstvá podle §3 s použitím lihu 70%. Obvyklá dávka práškové kůry je 0. aby teplota vody byla 36 až 37°C. S ohledem na cenové relace doporučujeme místo kůry použít listovou drogu. V těchto případech připravíme 5 litrů dlouho vařeného odvaru a po delším vyluhování p ř i d á m e do lázně. Protože t a n i n je potenciálním. T i n k t u r u podáváme v dávce 15 až 25 kapek 2 až 4 k r á t denně. Poté se nechá se 10 m i n u t vyluhovat. asi do konce dubna. protože na rozdíl od jiných drog vyžaduje dlouhodobé vaření. Duběnková t i n k t u r a je vyráběna z duběnek. scedí se a teplé se přikládá na obličej. nedoporučujeme dlouhodobé užívání dubových přípravků. 10 m i n u t se vaří a 10 m i n u t nechá po přikrytí vyluhovat. před jídlem. k t e r á je dostupná po celý rok. P a k v koupací nádobě doplníme 8 až 10 litrů tak.5 až 2 g na šálek objemu 150 až 180 ml. Droga se dále používá především zevně. kde účinkuje i jako antibiotikum. Není vhodné zevní použití na nekrotizující či rozsáhle popálenou pokožku nebo dokonce sliznice. Při angině pectoris doporučujeme upražit v troubě žaludy. práškované žaludy m ů ž e m e používat jako velmi dobrý pomocný lék při angině pectoris. drcených (nebo sušených a spařených) listů.5 g. P r o zevní použití připravujeme odvar s vyšší koncentrací.Dubová k ů r a se užívá v podobě odvaru. v dávkách 3 k r á t denně na špičku kulatého nože. zalije se a vaří přikryté na m í r n é m v a r u 10 m i n u t . Koupel trvá 10 až 15 m i n u t .5 litru piva na půl hodiny. pak je oloupat a pomlít na prášek. i když velice slabým kancerogenem. 282 8) 7) 6) Proti angině se doporučuje odvar z kůry: P a d e s á t g r a m ů kůry se přidá do 1 litru studené vody. k t e r á je k m a n í běžně v lékárnách. Přesušené. P ř i použití koupele. Užívá se 3 až 4 k r á t denně půl čajové lžičky nebo na špičku kulatého nože mezi jídly. bereme 30 až 40 g drogy na 1 litr odvaru. Proti n a d m ě r n é m u pocení nohou doporučujeme následující koupele: Asi 25 g r a m ů práškované dubové k ů r y vaříme přikryté ve 2 litrech vody po dobu 5 minut. například u p r a v e n á na homeopatickou m a s t . vzniklých kont a m i n a c í mladých poupat balkánského dubu hálkového (Quercus infectoria Oliv.25 litru vody se přidá 10 g dubové kůry (možno použít i k ů r u z ořešáku). Odvarem se vícekrát denně kloktá. Postup je vhodný zejména pro m a s t n o u pleť. Drobně drcenou k ů r u na přípravu odvaru dávkujeme 1. Obličej osvěžuje a póry či vrásky stahuje obličejová voda: Do 0. 9) Pro homeopatické účely se sbírá k ů r a z mladých větví. p a k p ř i d á m e 25 g h e ř m á n kového květu. po dobu jednoho měsíce. Vhodnou aplikační podobou je i t i n k t u r a z duběnek (Tinctura gallarum). Pro přípravu většího množství vody na lázeň stačí 20 až 25 g drogy n a j e d e n litr. Obecně se používá vnitřně ředění D3 s dávkován í m 3 k r á t denně 7 kapek. Do koupele se bere základní t i n k t u r a DO a do lázně se přidává 5 ml těsně před koupelí. 283 . Obklad n e c h á m e přiložený nejprve j e d n u hodinu. m a c e r á t se může skladovat v chladničce při teplotě n a d bodem m r a z u . případně práškovaná. před jídlem.5 až 1. Užívá se ve 3 dávkách. Kôrová droga se zařazuje do směsí spíše výjimečně. například sedací při hemoroidech. Základní esence se ředí až na potenci D4 lihem 30%. Většinou doporučujeme spojit čaj z potřebné směsi s odvarem dubové kůry. Na bolestivé klouby bez otoků přikládáme kašovitý obklad z čerstvých. Vnitřně se užívá hlavně při střevních potížích a při zánětech v trávicím t r a k t u . a to v nejrůznějších ředěních i provedeních. n e c h á m e projít v a r e m asi 1 m i n u t u a n e c h á m e 5 m i n u t stát. Pro regulaci žaludečních šťáv a odstranění různých zažívacích kolik se doporučuje namočit 30 g čerstvých pomačkaných dubových listů do 0.

Dvojzub trojdielny (s) (r) dreiteiliger Zweizahn (n) Bur Mangold. kterými se přichytávají zvěři na srsti a lidem na šatech. s dvouřadým zákrovem. méně častěji chlupatou. květy velmi nevýrazné. dorůstající výšky kolem 3/4 metru. tříslovin. Stick-Tights (a) Bident tripartitě (f) Bieldo tripartido (š) Dvouzubec je letnička s lysou. silice a mnoha stopových prvků. žluté. Zevně působí bylina jako poměrně výrazné antialergikumm. Ctyřboké. Lodyha je někdy červenavě zbarvená. Květní jazýčky chybějí. Drogou je kvetoucí nať ( H e r b a bidenii). Droga velmi účinně podporuje látkovou výměnu. trubkovité. tří až pětilaločné. s b í r a n á od č e r v n a do září. proto je vhodná ke koupelím ekzematických 5) Dvouzubec trojdílný 285 284 . se zoubky namířenými kupředu. Lodyžní listy jsou sytě zelené. r o z š í ř e n á na vlhčích pláních. zúžené do křídlatého řapíku. Lze ji rovněž využít ke stimulaci funkce nadledvinek a také jako antirevmatikum. hrubě pilovité.DVOUZUBEC DVOUZUBEC TROJDÍLNÝ Čeleďhvězdnicovitých (Asteraceae) BIDENS TRIPARTITA L. 4) 3) 2) 1) Flavonoidní droga s obsahem hořčin. zmáčknuté hnědé nažky mají na vrcholku místo chmýří nazpět obrácené bodlinky. lukách. brzy ráno před východem slunce. březích t o k ů apod. včetně lupénky. Z toho také vyplývá její vnitřní použití při mnoha chorobách látkové výměny. Dvouzubec je p o m ě r n ě hojná bylina. působí močopudně a potopudně. Úbory jsou přímé nebo ničí. přímou lodyhou. přibližně okolo páté hodiny. Tick-Seed.

krev čistící prostředek. V léčbě lupénky dáváme přednost tinktuře. Zpracovává se podle §2 nebo §3 (bylina má podle lokality výskytu r ů z n ý obsah vody). Dvouzubec je v h o m e o p a t i i bylina p r a k t i c k y n e z n á m á . Droga se může použít i v dětském lékařství a může se podávat i těhotným a kojícím ženám. Zevně se užívá rovněž potence D4. Dvouzubec je ideální drogou pro samostatné podávání i pro kombinace do směsí. 286 287 . Dřevěnou kopisti mícháme do odpaření lihu. Při běžných dávkách neexistují žádné nežádoucí účinky a ani kontraindikace. složená ze 2 dílů natě dvouzubce. i když pro svou širokou. v množství asi 0. Na pokožku můžeme použít m a s t zhotovenou takto: Bílou vazelínu a lanolín smícháme v poměru 1:1. Základní lékovou formou je odvar.dětí. při dětském mazotoku a k výplachům nosu při alergické rýmě. Použití je stejné jako v alopatii. ale h l a v n ě p ř i m n o h a kožních projevech. 50 g k o ř e n e lopuchu. 25 g kořene jehlice t r n i t é a 25 g n a t ě t y m i á n u . Vynikající čajovinou pro v n i t ř n í i zevní léčbu kožních chorob r ů z n é h o původu je směs 100 g n a t ě dvouzubce. V ruském lidovém léčitelství se používá tzv. 2 dílů n a t ě macešky trojbarevné a 1 dílu n a t ě nebo větviček potměchuti. můžeme nahradit kopřivou nebo kořenem jehlice trnité. což je čajovina Averin. 9) 8) 7) 6) P r o homeopatické účely se sbírá kvetoucí nať. s použitím lihu 90%. Obecně se používá vnitřně potence D4 s dávkováním 2krát denně 10 až 12 kapek (ráno a večer) před jídlem. 50 g n a t ě zemědýmu. ale do koupelí potence D2. že působení je sice mírnější. Potměchuť. Obvykle se podávají 4 šálky čaje denně. P o d á v á se formou čaje. asi jednominutovým varem.75 l i t r u denně. pro lidi zesláblé dlouhou nemocí nebo j i n a k citlivé nemocné. roztavíme na vodní lázni a přidáme 15% tinktury. nejlépe k r á t c e p ř e d polednem. Musíme však upozornit. ale m í r n o u ú č i n n o s t je velmi v h o d n o u drogou zejména pro děti. Zák l a d n í esence se p a k ředí až po potenci D4 lihem 35%. která je označována za jedovatou. připravený krátkým. kterou dávkujeme 3krát 30 kapek u žen a 3krát 35-40 kapek u mužů. ale jinak přinejmenším stejně účinné jako v alopatii. můžeme ale také připravit bylinářský čaj. Mastí se postižené místo může potírat i vícekrát denně. bylinářský balzám nebo homeopatickou tinkturu.

Jiří Janča Josef A.BOX 298 111 21 PRAHA 1 I. Praha Tisk Tiskárny Vimperk spol. 288 . vydání 94/10/19 ISBN 80-85876-02-7 HERBÁŘ Herbář léčivých rostlin Jiřího Janči a Josefa A. Jednotlivé díly nebo celý soubor si společně s publikacemi.O. můžete objednat na adrese nakladatelství. s r. o. Zentricha bude vycházet postupně po dílech. uvedenými na zadní straně této knihy. Zentrich LÉČIVÝCH ROSTLIN Ilustrace Magdalena Martínková Grafická úprava kolektiv nakladatelství Sazba Adam Friedrich Návrh obálky kolektiv nakladatelství Litografie Studio Typo. Vydalo nakladatelství EMINENT P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful