You are on page 1of 15

podstawowa ksiga znaku

Ruch obywatelski Mionikw Broni, zwany dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorzdnym i trwaym zrzeszeniem, majcym na celu stworzenie forum wsppracy wszelkich rodowisk zwizanych z broni: strzelcw sportowych, myliwych, rekonstruktorw historycznych, kolekcjonerw, posiadaczy i sympatykw broni, oraz obron ich interesw. Stowarzyszenie jest organizacj zajmujc si promowaniem pozytywnego wizerunku posiadaczy i mionikw broni palnej, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu - w szczeglnoci strzelectwem sportowym i rekreacyjnym, oraz popularyzacj wiedzy o broni.

ROMB powsta w 2010 roku. Od tego czasu systematycznie wspiera rodowiska i osoby zwizane z szeroko rozumian kultur strzeleck. Jest to organizacja, ktrej nadrzdnym celem jest ustanowienie i utrzymanie jednoznacznych zasad regulujcych dostp do broni dla praworzdnych obywateli. Aby godnie reprezentowa wsplne interesy sympatykw broni ROMB tworzy swoje struktury na terenie caego kraju. Szeroko zakrojona dziaalno, zarwno pod wzgldem problematyki jak i teorytorium, wymaga nakadu pracy w tworzeniu wiadomoci o istnieniu Stowarzyszenia.

Logo Stowarzyszenia jest symbolem przekazujcym istotne informacje o marce, mwi o solidnoci, zdecydowaniu, pasji. PODSTAWOWA KSIGA ZNAKU jest dokumentem pomocniczym, ktry reguluje zasady waciwej i jednolitej ekspozycji logo ROMB w rnych przypadkach. Przestrzeganie zasad zawartch w niniejszym dokumencie pomoe w budowaniu marki ROMB, co przyczyni si do skuteczniejszego dziaania. RAZEM DO CELU!

Przystoi walczy w obronie praw, wolnoci, ojczyzny. - Cyceron

logo romb: forma podstawowa

Logo ROMB odwoduje si do charakteru i zakresu dziaalnoci Stowarzyszenia. Barwy zastosowane w projekcie to: - barwa czarna: kojarzona z wyrafinowaniem, powag, jest jednoczenie nawizaniem do elegancji i tradycji. Barwa ta doskonale wspgra z kadym innym kolorem; - barwa biaa: sybol czystoci, wiata, dobra. Zestawiona z czerni jest mocno wobec niej kontrastowa, a granice midzy nimi s wyjatkowo wyranie widoczne; - barwa czerwona: najgortsza z barw, symbolizuje odwag i pasj; Na elementy logo skadaj si: - ROMB: skrt nazwy Stowarzyszenia. Silna, dostojna, solidna; - sygnet: stylizowana tarcza strzelecka. Jest to bezporednie odwoanie do zakresu dziaalnoci Stowarzysznia. Ponadto jako uniwersalny symbol informuje o deniu do celu i cigym staraniu w celu jego osignicia. Jest symbolem sportowej pasji i uczciwego wspzawodnictwa. Rysunek tarczy zawiera w swoich naronikach strzaki - to znak wielokierunkowego, szeroko zakrojonego dziaania Stowarzyszenia; - dolna belka: stabilna podstawa dla caego znaku, zawiera rozwinicie nazwy RUCH OBYWATELSKI MIONIKW BRONI; - biao-czerwona wstga: odniesienie do barw narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, podkrelajce nie tylko obszar dziaania Stowarzyszenia, ale przede wszystkim patriotyczn postaw, ktra jest motorem wprowadzania pozytywnych zmian w polskim prawie i jego egzekucji;

Kto nie ma odwagi do marze, nie bdzie mia siy do walki - Andr Malraux

logo romb: budowa znaku

Podstaw proporcji konstrukcji znaku jest kwadrat o wysokoci a (zaznaczony na projekcie kolorem zielonym). Okrela on grubo koncentrycznych okrgw skadajcych si na sygnet, odlego liter ROMB od otwarcia tarczy oraz od belki dolnej; Szeroko caego znaku to 33,8*a, natomiast wysoko 14,2*a; Szeroko napisu ROMB to 25,7*a, wysoko 6*a; Szeroko belki dolnej to 24,7*a, wysoko 3,09*a; Rozmiarem pomocniczym jest kwadrat o wysokoci b (zaznaczony na projekcie kolorem niebieskiem). Okrela on grubo ramy tarczy strzeleckiej oraz biao-czerwonej wstgi; Wysoko b to 0,72*a; Dolna krawd belki dolnej znajduje si na takiej samej wysokoci, jak dolna krawd sygnetu; Prawa krawd liter ROMB znajduje si na tej samej szerokoci co prawa krawd belki dolnej; Napis RUCH OBYWATELSKI MIONIKW BRONI (czcionka: Bebas Neue) znajduje si na rodku wysokoci belki dolnej, napis zaczyna si na szerokoci najdalej wysunitego na prawo rogu czerwonej wstgi;

logo romb: barwy


czarna RGB: R0 G0 B0 CMYK: K100% Pantone: Black U HEX: #000000 czerwona RGB: R255 G0 B0 CMYK: M100% Y100% Pantone: Red 032 U HEX: #FF0000 biaa RGB: R255 G255 B255 CMYK: 0% Pantone: TCX Snow White HEX: #FFFFFF

Zastosowane w projekcie barwy to barwy podstawowe, atwe do odtworzenia kad metod.

ycie mczyzny jest ufarbowane na kolor jego wyobrani - Marek Aureliusz

logo romb: sygnet - forma podstawowa

Sygnet w wersji samodzielnej jest rozwiniciem elementu logo w wersji podstawowej - znak jest rozszerzony o praw stron, tworzy pen tarcz. Swoim uoeniem (kt 45 stopni) nawizuje do sowa ROMB. Biao-czerwona wstga jest rozszerzeniem maej wtgi z logo. Okrg z umieszczon centralnie wyran kropk w symbolice skautowych znakw patrolowych oznacza Zadanie wykonaem, wracam/wrciem do domu. Zastosowane barwy oraz symbolika s identyczne z tymi przedstawionymi w logo.

logo romb: sygnet - budowa znaku

Podstaw proporcji konstrukcji znaku jest kwadrat o wysokoci a (zaznaczony na projekcie kolorem zielonym). Okrela on grubo koncentrycznych okrgw skadajcych si na sygnet; Szeroko i wysoko caego znaku 14,2*a; rednica najmniejszego okrgu tarczy to 2*a; Odlego pionowa grnej grawdzi prawego zakoczenia wstgi od prawego rogu tarczy to a; Rozmiarem pomocniczym jest kwadrat o wysokoci b (zaznaczony na projekcie kolorem niebieskiem). Okrela on szeroko biaej i czerwonej wstgi mierzon pod ktem 45 stopni; Nie pytajcie, co kraj moe zrobi dla was - John Fitzgerald Kennedy

logo romb: pole ochronne

Pole ochronne to przestrze wokl znaku, ktra nie moe by zajta przez adne obce elementy graficzne czy tekstowe. Zapewnia czytelno znaku. Minimalny rozmiar pola ochronnego logo ROMB stanowi czterokrotno kwadratu a. Dopuszcza si powikszanie pola ochronnego pod warunkiem stosowania wielokrotnoci minimalnego rozmiaru pola chronnego (4*a, 8*a, 12*a).

logo romb: sygnet - pole ochronne

Minimalny rozmiar pola ochronnego sygnetu w wersji samodzielnej stanowi dwukrotno kwadratu a. Dopuszcza si powikszanie pola ochronnego pod warunkiem stosowania wielokrotnoci minimalnego rozmiaru pola ochronnego (2*a, 4*a, 6*a).

Tam, gdzie nie ma wolnoci, nie ma ani praw, ani obowizkw - Napoleon Bonaparte

logo romb: rozmiar

40 mm ~113 pikseli

30 mm ~85 pikseli poniej tego rozmiaru nie stosujemy rozwinicia nazwy ROMB w belce

20 mm ~57 pikseli

15 mm ~42 piksele 10 mm ~28 pikseli 7,5 mm ~21 pikseli - znaku mniejszego nie naley uywa w Internecie 5 mm - znaku mniejszego nie naley uywa w druku 3 mm - znak cakowicie nieczytelny

Dla moich Polakw nie ma rzeczy niemoliwych - Napoleon Bonaparte

logo romb: sygnet - rozmiar

40 mm ~113 pikseli

30 mm ~85 pikseli

20 mm ~57 pikseli

15 mm ~42 piksele 10 mm ~28 pikseli 7,5 mm ~21 pikseli - znaku mniejszego nie naley uywa w Internecie 5 mm - znaku mniejszego nie naley uywa w druku 3 mm - znak cakowicie nieczytelny

Who dares, wins - dewiza SAS

logo romb: to jednolite

To biae (0% nasycenia) - logo w wersji podstawowej

To szare (10% nasycenia) - logo w wersji podstawowej

To szare (30% nasycenia) - logo w wersji podstawowej 30% nasycenia to warto graniczna, powyej ktrej dla lepszej czytelnoci naley stosowa logo w wersji biaej

To szare (50% nasycenia) - logo w wersji biaej

To szare (80% nasycenia) - logo w wersji biaej

To czarne (100% nasycenia) - logo w wersji biaej

Prowad, podaj za mn lub zejd mi z drogi! - Andre Norton

logo romb: sygnet - to jednolite

To biae (0% nasycenia) - sygnet w wersji podstawowej

To szare (10% nasycenia) - sygnet w wersji podstawowej

To szare (30% nasycenia) - sygnet w wersji podstawowej 30% nasycenia to warto graniczna, powyej ktrej dla lepszej czytelnoci naley stosowa logo w wersji biaej

To szare (50% nasycenia) - sygnet w wersji biaej

To szare (80% nasycenia) - sygnet w wersji biaej

To czarne (100% nasycenia) - sygnet w wersji biaej

Audentes Fortuna iuvat - Wergiliusz

logo romb i sygnet: inne ta

To jasne, tekstura

To jasne, jednolity kolor

To jasne, gradient

To ciemne, jednolity kolor

To ciemne, gradient

To ciemne, tekstura

Dopuszcza si stosowanie logo i sygnetu na tach w jednolitym kolorze, gradientach bd teksturowanych (np. zdjcia), pod warunkiem zachowania czytelnoci znaku. W przypadku ta mocno wzorzystego bd gradientu o mocnym kontracie naley stosowa logo i sygnet w wersji z ramk bd z uyciem pola ochronnego wypenionego barw bia lub czarn. Prawdziwy czyn nie czyni wrzawy - A. Schweizer

logo romb i sygnet: niewaciwe wykorzystanie

Zmienione proporcje (zwenie, spaszczenie)

Zmienione kolory

Niewaciwa wersja logo i sygnetu w stosunku do barwy ta

Logo i sygnet bez obramowania na zbyt wzorzystym tle, zdjciu Sia moralna bardziej ni liczba decyduje o zwycistwie. - Napoleon Bonaparte

logo romb i sygnet: inne wersje


Wersja achromatyczna (bez barwy czerwonej) w kolorze czarnym

Wersja achromatyczna (bez barwy czerwonej) z ramk

Wersja podstawowa z ramk

Wersja achromatyczna w kolorze biaym

Wersja skala szaroci (bez barwy czerwonej) barwa szara 50% moliwe take zastosowanie z bia ramk

Przeciwko chytrym najlepsza broni jest otwarto - Konfucjusz

logo romb i sygnet: inne wersje kolorystyczne

LE

Dopuszczalne jest korzystanie z innych wersji kolorystycznych w przypadku koniecznoci styllizowania znakw pod ktem zgodnoci z publikacja, w ktrej znak wystpuje (np. plakat o tematyce historycznej - znak w odcieniach sepii). Kadorazowo ziana barwy musi by rozpatrzona pod ktem po pierwsze wizerunku ROMBu (zastosowanie niewaciwych barw, np. wyjtkowo jaskrawych bd trudnych do skojarzenia z polem dziaania Stowarzyszenia), po drugie pod ktem ta, na ktrym znak ma by zastosowany. W przypadku wtpliwoci naley skorzysta z logo w wersji achromatycznej.

logo romb: Sygnet z kodem QR

Sygnet w wersji QR z zakdowanym adresem strony www.romb.org.pl moe by stosowany nieoficjalnie jako dodatek do materiaw jedynie w sytuacji, kiedy w tych saych materiaach wystpuje logo ROMB w penej wersji. sygnet z kodem QR peni rol pomocnicz i nie moe by wykorzystywany jako oficjalny znak identyfikujcy ROMB.

Nie ma nic takiego jak niebezpieczna bro. S tylko niebezpieczni ludzie - Robert A. Heinlein

opracowanie ksigi znaku, projekt logo i sygnetu:

Rafa Palowski rpalowski@gmail.com 600245654

www.romb.org.pl