You are on page 1of 38

H THNG LNG CNG NGHIP

Mc tiu

Gii thch nguyn l hot ng ca h thng lnh nh gi hiu sut lm lnh ca mt h thng lnh qua COP va IPLV Nhn bit cc vn khin h thng lnh c hiu sut thp xut v thc thi mt s gii php tit kim nng lng

Ni dung

Nguyn l hot ng v hiu sut ca h thng lnh COP va IPLV Vn hnh h thng lnh hiu qu Cc gii php tit kim nng lng khc

TKNL: bai toan ti u v kinh t


Tnh cho c vng i my:

NGUYN L HOT NG V HIU SUT CA MY LNH V IU HO KHNG KH (HKK)

Nguyn l h thng lnh


3

th lgp-h
Lgp

3
Tit lu

Ngng t

2
Nn

Bay hi Thu nhit

1
h

H s hiu qu nng lng COP va chi s tiu thu in nng PIC


COP= (h1h4)/(h2 - h1)

COP, PIC v mc TKNL

H s chy non ti tch hp IPLV


Dng nh gi thc t hn hiu qu NL ca HT HKK
i vi cc loi cng trnh HKK M.

i vi Vit nam. Chay gi hnh chnh: IPLV = 0,018A + 0,501B + 0,481C + 0D Chy lin tc: IPLV = 0,012A + 0,423B + 0C + 0,565D

Cc gii php TKNL cho my lnh


Cch nhit, cch m phng lnh, kho lnh; h thng my lnh Gim tn tht nhit Trnh r KK lnh; kim sot thng gi. Hn ch cc ngun nhit tha pht sinh trong phng lnh. Chn ng chng loi (1 cp, 2 cp, gii nhit gi, gii nhit nc, trc tip, gin tip) v ph hp mc ch s dng. S dng my ng chng loi v hiu sut cao Cc gii php TKNL cho my lnh Chn my nn hin i, hiu sut cao Chn cc thit b bay hi, ngng t, thit b ph ph hp, hiu sut cao Chn phng php iu chnh nng sut lnh ph hp (ng/ ngt hoc bin tn), phng php iu chnh nng sut thit b ph (bm, qut) ti u (bin tn) Thi cng lp t thit b bay hi, thit b ngng t, thit b ph, ng ng dn, ng k thut v ti u m bo cc thng s vn hnh cho php; vn hnh ti u h thng Bo tr bo dng nh k ng quy nh Tch lnh Bm nhit nng lnh S dng nhit thi (hi tha, nc thi,) chy my lnh hp th, my lnh eject

Thi cng lp t, vn hnh, bo tr bo dng ng k thut

Cc gii php khc

Cc nhn t nh hng n COP


- Nhit ngng t - Nhit bay hi - Nhit qu nhit hi ht - Nhit qu lnh lng - hon thin ca my nn - tng thch gia cc thit b trong h thng - iu kin lp t, vn hnh, bo dng, sa cha. - Kh nng kt hp s dng lnh v nhit ( bm nhit nng lnh kt hp).

VN HNH H THNG LNH HIU QU


Cc b phn cn lu trong qu trnh vn hnh -Thit b ngng t -Thit b bay hi -Bo n -Cc thit b khc

Thit b ngng v hiu sut my


Lgp

P2,3 P6 P1,4 6

T2 T 2 5

T 2 > T 2

Nng sut lnh

1 Cng nn h1 h5 h2 h

h6,7 h3,4

Cc ng c tnh ca my nn

Nng lng tiu th gim i khong 2,5% nu nhit ngng t gim 10C

La chn thit b ngng t

Mua mi Thay th

u t h thng c hiu sut cao Cc thng s k thut vn hnh ng vi cng b

Nng sut gii nhit khng thp hn thit b theo h thng Cc thng s k thut vn hnh ng vi cng b

15

Vn vi thit b ngng t

16

Vn hnh thit b ngng t

17

Thit b bay hi v hiu sut my


Lgp
P2,3,6 3

T1 > T1
T1 T1
5 1

P7,5 P1,4

7 4

h3,4

h1 h5

h6 h2

Cc ng c tnh ca my nn

Nng lng tiu thu gim i khang 3% nu nhit bay hi tng 1OC

Ti u ha thit b bay hi

S dng __________________________ Dng _____ kim sot qu trnh __________________________________ Dng bm _________________________ S dng h thng ___________________ thay i theo _______________________

19

Vn hnh thit b bay hi

Gi ___________ ___________ cao

Trnh ______ b a vo b bay hi

Gi __________ __________sch

Kim tra cc b ______________

20

B tr lp t ng dn
Gim st p trn ng ng tc nhn lnh, ng gi v ng nc:
Kch thc, chiu di ng v van phi thch hp; Gim thiu s lng khp ni, co.

Tun hon khng kh lnh hoc dng lm lnh s b khng kh ti nu c th.

Gim ph ti lnh cho h thng

22

Bo n h thng lnh

Bo n cc v tr ___________________ _________________________________ Lp bo n khng t yu cu: c hin tng __________________trn b mt bo n

23

La chn vt liu bo n

Vt liu bo n
Vt liu Mp Polyuretan Mp Polystirol P (kcal/m. (kg/m3) h.) 40 30 0.03 0.035

B dy lp bo n

24

Vi du: Tnh lng nhit tn tht bng thc nghim trn ng ng dn nc lanh

Mt s vn khc trong qu trnh vn hnh


Bm, qut vn hot ng khi my nn dng/cha hot ng Nc lnh b trn ln vi nc hi v Ci t nhit nc lnh qu thp S dng cc my c COP thp chy ph ti nn

CC GII PHP TIT KIM NNG LNG KHC


- S dung bin tn, ky thut s... iu chinh nng sut lanh, nng sut nhit. - S dung bn tr lanh, tr nhit. - S dung hi tha nhit tha, khoi thai chay may lanh hp thu may lanh eject. - S dung may lanh va bm nhit ia nhit...

S dng bin tn

Lp bin tn iu chnh nng sut cho cc thit b:


Bm nc lnh Bm nc gii nhit Qut dn lnh (AHU, PAU) Qut thp gii nhit

28

Lp bin tn cho bm nc lnh


Dn lnh Van ba ng

Bnh bay hi p sut

ng ca th 3

VSD

29

Lp bin tn cho qut dn lnh

Dn lnh Mi cht lnh vo

Cm bin p sut, nhit ,

VSD

30

Lp bin tn cho qut dn ngng, thp, bm nc gii nhit


T2 Bnh ngng T1 > T2

T1

VSD

Nhit

Thp gii nhit

VSD

31

S dng h thng bn tr lnh

Mc ch ng dng:
Tn dng ch in 3 gi San bng ph ti nh, gim cng sut thit k my

32

Gim cng sut my nh h thng bn tr lnh

S dng bn tr lnh
Van 3 nga Bm Bnh bay hi Bon tr lanh Phu tai

Bm

Van 3 nga

34

Ch 1: Lm lnh bnh thng


Van 3 nga Bm Bnh bay hi Bon tr lanh Phu tai

Bm

Van 3 nga

35

Ch 2: Tr lnh

Van 3 nga Bm Bnh bay hi Bon tr lanh Phu tai

Bm

Van 3 nga

36

Ch 3: S dng bn tr lnh
Van 3 nga Bm Bnh bay hi Bon tr lanh Phu tai

Bm

Van 3 nga

37

Ch 4: Chy h tr
Van 3 nga Bm Bnh bay hi Bon tr lanh Phu tai

Bm

Van 3 nga

38