You are on page 1of 5

KONTRAK LATIHAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 TINGKATAN 1 NAMA GURU:_____________________ BIL 1 TAJUK Pencapaian

kendiri a) Identiti diri b) Penyelesaian konflik Hubungan kekeluargaan a) Keluarga bahagia Hidup bermasyarakat a) Bangga terhadap sekolah b) Penjagaan dan peningkatan imej sekolah Warisan kepelbagaian budaya Malaysia a) cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia Negara berdaulat a) kerajaan demokrasi Cabaran masa depan a) Kesinambungan kesejahteraan rakyat BIL. SET SOALAN 1 1 1 TINGKATAN: ______________ JUMLAH SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR 20 20 20 2 2 2 ESEI TEMPOH MASA JAN-FEB FEB-MAC MAC-APR

2 3 4 5 6

1 1 1

20 20 20

2 2 2

-

MEI-JUN JULAI-OGOS SEPT

KONTRAK LATIHAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 TINGKATAN 2 NAMA GURU:_____________________ BIL 1 2 3 TAJUK Pencapaian kendiri a) Kecemerlangan diri Hubungan kekeluargaan a) Perpaduan dalam keluarga Hidup bermasyarakat a) Hormati hak orang lain b) Pemupukan semangat kekitaan Warisan kepelbagaian budaya Malaysia a) Warisan kesenian pelbagai kaum Malaysia Negara berdaulat a) Sistem demokrasi berparlimen b) Raja berperlembagaan c) Peranan dan tanggungjawab warganegara dalam kerajaan demokrasi Cabaran masa depan a) Kestabilan dan keberkesanan jentera pentadbiran negara b) Bekerjasama dan bersatu padu dalam menghadapi pelbagai cabaran BIL. SET SOALAN 1 1 1 TINGKATAN: ______________ JUMLAH SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 20 20 20 2 2 2 TEMPOH MASA JAN-FEB FEB-MAC MAC-APR 4 5 1 1 20 20 2 2 - MEI-JUN JULAI-OGOS 6 1 20 2 - SEPT .

KONTRAK LATIHAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 TINGKATAN 3 NAMA GURU:_____________________ BIL 1 TAJUK Pencapaian kendiri a) Pilihan kerjaya b) Keputusan yang bijak dan adil Hubungan kekeluargaan a) tanggungjawab terhadap keluarga Hidup bermasyarakat a) Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar b) Kepekaan dan tindakan Warisan kepelbagaian budaya Malaysia a) Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum Malaysia Negara berdaulat a) Jentera pentadbiran negara Malaysia b) Kenali kementerian-kementerian di Malaysia Cabaran masa depan a) Mengekalkan keamanan negara dan sejagat BIL. SET SOALAN 1 TINGKATAN: ______________ JUMLAH SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 20 20 20 2 2 2 TEMPOH MASA JAN-FEB 2 3 1 1 FEB-MAC MAC-APR 4 5 1 1 20 20 2 2 - MEI-JUN JULAI-OGOS 6 1 20 2 - SEPT .

KONTRAK LATIHAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 TINGKATAN 4 NAMA GURU:_____________________ TINGKATAN: ______________ BIL 1 TAJUK Pencapaian kendiri a) Wawasan diri b) Perkembangan diri yang seimbang Hubungan kekeluargaan a) Keperluan berkeluarga Hidup bermasyarakat a) Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat b) Peraturan dan undang-undang dalam masyarakat Warisan kepelbagaian budaya Malaysia a) Prinsip-prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama b) Kepentingan amalan-amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum Malaysia Negara berdaulat a) Kepentingan perlembagaan Malaysia b) Peruntukan utama perlembagaan Malaysia Cabaran masa depan a) Membina budaya kerja yang cemerlang ke arah kemakmuran negara BIL. SET SOALAN 1 JUMLAH SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR 20 20 20 2 2 2 ESEI TEMPOH MASA JAN-FEB 2 3 1 1 FEB-MAC MAC-APR 4 1 20 2 - MEI-JUN 5 1 20 2 - JULAI-OGOS 6 1 20 2 - SEPT .

KONTRAK LATIHAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 TINGKATAN 5 NAMA GURU:_____________________ BIL 1 TAJUK Pencapaian kendiri a) Pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara b) Perikemanusiaan ke arah kesejahteraan negara Hubungan kekeluargaan a) Persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mampan Hidup bermasyarakat a) Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan Warisan kepelbagaian budaya Malaysia a) Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia b) Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara Malaysia Negara berdaulat a) Mengekalkan kedaulatan negara b) Melengkapkan diri untuk mewarisi negara Cabaran masa depan a) Menjana pembangunan negara b) Menangani cabaran globalisasi BIL. SET SOALAN 1 TINGKATAN: ______________ JUMLAH SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 20 2 TEMPOH MASA JAN-FEB 2 1 20 2 - FEB-MAC 3 1 20 2 - MAC-APR 4 1 20 2 - MEI-JUN 5 1 20 2 - JULAI-OGOS 6 1 20 2 - SEPT .