You are on page 1of 18

Automation and Drives

BU ID or product name

Hiết bị điều khiển công nghiệp

SIRIUS

› . kết nối máy tính Feeders 3 VL circuit breakers Áp tô mát Contactors „ Cắt không khí Relays quá tải „ Nhiệt Relays quá tải „ tĩnh Khởi động mềm Chân không ‹No.SIRIUS Low Voltage Controls & Distribution Size S00 S0 S2 S3 S6 S10 S12 T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON Bộ khởi động động cơ.Automation and Drives TỔNG QUAN DẢI SẢN PHẨM.

› .Automation and Drives SIRIUS 3RV Áp tô mát Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON ‹No.

5 kW 45 mm 50/100 kA 10 25 A 11 kW 45 mm 50/100 kA 10 50 A 22 kW 55 mm 50 kA 10/20 100 A 45 kW 70 mm 50/100 kA (lựa chọn) 10/20 ‹No. Động cơ 3-phase điện áp tới 400 V Chiều rộng Dòng ngắn mạch tối đa Class S00 S0 S2 S3 12 A 5.Automation and Drives SIRIUS 3RV Áp tô mát Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON Dòng cắt max.› .

Automation and Drives SIRIUS 3RT Contactors Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON ‹No.› .

Automation and Drives SIRIUS 3RT Contactors.› .Tổng quan Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON Contactor khí Với đèn báo số lần cắt còn lại Contactor phụ và Relay cắt Cage Clamp Contactor chân không Contactor 4 cực Y' combinations Bộ đảo chiều Capacitor contactor ‹No.

5 • 22kW 55 mm S3 3RT10 4 30 • 37 • 45kW 70 mm ‹No.5 • 7.› .5 • 11kW 45 mm S2 3RT10 3 15 • 18.5kW 45 mm S0 3RT10 2 4 • 5.Automation and Drives SIRIUS 3RT10 Contactors Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON 4 cỡ từ 3 đến 45 kW (400 V AC) S00 3RT10 1 3 • 4 • 5.

› .Automation and Drives SIRIUS 3RT10 Contactors Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON 3 cỡ từ > 45 kW đến 250 kW (400 V AC) S6 3RT10 5 55 • 75 • 90 kW 120 mm S10 3RT10 6 110 • 132 • 160 kW 145 mm S12 3RT10 7 200 • 250 kW 160 mm ‹No.

độ an toàn cao hơn cho người và plants No arcing gases T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON „ S10 • 3RT126 110. 250 kW Contactor khí Contactor chân không ‹No.› . 132. 160 kW S12 • 3RT127 200.Automation and Drives 3RT12 SIRIUS Contactors chân không Low Voltage Controls & Distribution „ „ „ „ „ Thiết bị mang tính đột phá Khả năng đóng cắt lớn Higher short-time load carrying capacity for heavy starting CLASS 20/30 Rated currents Ie / AC-1 / AC-3 without reduction up to 1000 V Đóng cắt không sinh hồ quang mở.

› .Automation and Drives SIRIUS 3RT Contactors đặc biệt/Sự kết hợp Low Voltage Controls & Distribution „ Contactors tụ T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON „ Contactors with 4 main contacts „ Coupling relays „ Đảo chiều „ Kết hợp Star-delta ‹No.

Automation and Drives SIRIUS 3RU/3RB Relays quá tải Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON ‹No.› .

chức năng TEST Nút STOP và RESET „ ACB SENTRON WL „ MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON „ „ „ ‹No.11 A đến 100 A Tripping class CLASS 10 Bộ phận kết nối trực tiếp với contactơ SIRIUS Lựa chọn đặt Reset bằng tay hoặc tự động Hiển thị vị trí đóng/cắt.Automation and Drives SIRIUS 3RU11 Relays quá tải nhiệt Low Voltage Controls & Distribution „ T/B HẠ ÁP SIEMENS Từ 0.› .

chức năng TEST Nút STOP và RESET Dải thông số rộng 1:4 Công suất tổn thất rất thấp ‹No.Automation and Drives SIRIUS 3RB10 Relays quá tải điện tử Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON Từ 0.› .1 A to 630 A in tripping classes CLASS 10 và CLASS 20 „ Bộ phận kết nối trực tiếp với contactơ SIRIUS „ „ „ „ „ „ Lựa chọn đặt Reset bằng tay hoặc tự động Hiển thị vị trí đóng/cắt.

25 A đến 820 A Variable setting of the tripping classes (CLASS 5 to CLASS 30) Wide setting range 1:4 Cảnh báo quá tải Thermistor motor-protection function Phát hiện chạm đất Tự giám sát Hiển thị trạng thái qua đèn LEDs Đầu ra tương tự Monostable/bistable auxiliary contact block ‹No.Automation and Drives SIRIUS 3RB12 Relays quá tải điện tử Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON „ „ „ „ „ „ „ „ Từ 0.› „ „ .

.Công suất 75-90 kW • S12 size: .Automation and Drives Khởi động mềm SIRIUS 3RW4-MỚI Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON 3RW40 • S6 size: .Công suất 132-250 kW inside-delta circuit) 3RW44 • 5 cỡ cho công suất từ 15-710 kW (1200 kW in ‹No.› . .Chiều rộng và chiều cao gần với contactor S12.Chiều rộng và chiều cao gần với contactor S6.

Load Feeders Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON „ „ Có hoạc không có cầu chì Dải load feeders hoàn chỉnh bao gồm các bộ phận chuẩn hoá. Cấu hình đơn giản theo yêu cầu „ Mắc kiểu cạnh bên không ảnh hưởng tới chất lượng tới +60°C „ Được cung cấp dạng lắp hoàn chỉnh hoặc dạng các bộ phận riêng lẻ „ Khả năng cắt ngắn mạch lớn tới Iq=100 kA at 400 V ‹No.› .Automation and Drives SIRIUS .

Load Feeders Low Voltage Controls & Distribution Load feeders < 45 kW Bộ khởi động trực tiếp tới 22 kW (Bộ hoàn chỉnh) „ T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON Bộ khởi động dùng cho mọi loại động cơ Bộ khởi động đảo chiều tới 7.› .5 kW (Bộ hoàn chỉnh) „ Bộ khởi động thích hợp cho vận hành đảo chiều Bộ kết hợp Star -delta tới 75 kW (Bộ hoàn chỉnh) „ Giải pháp khởi động cho các động cơ quan trọng Load feeders với bộ giao tiếp AS-i tới 7.5 kW „ Khả năng kết nối dữ liệu ‹No.Automation and Drives SIRIUS .

› .Load Feeders Low Voltage Controls & Distribution T/B HẠ ÁP SIEMENS ACB SENTRON WL MCCB SENTRON VL SIRIUS ÁP TÔ MÁT CONTACTOR RELAYS KHỞI ĐỘNG MỀM LOAD FEEDER SIMIREL SIVACON Kết nối thật đơn giản Feeder không có cầu chì ‹No.Automation and Drives SIRIUS .