Unitati de mǎsura în sistemul internaţional

Unitate simbol lungime

Nume metru

Simbol m

Definitie
este lungimea egala cu 1650763,73 lungimi de unda in vid ale radiatiei care corespunde tranzitiei intre nivelele 2p10 si 2d5 ale atomului de kripton 86 este masa "kilogramului prototip international", adoptat ca unitate de masura a masei de Conferinta Generala de Masuri si Greutati din 1889 este durata a 9192631770 perioade ale radiatiei corespunzatoare tranzitiei intre cele doua nivele hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 113

masǎ

kilogram

kg

timp

secundǎ

s

curent electric

amper

A

este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinita si sectiune neglijabila, asezate in vid, la o distanta de 1 m unul de celalalt, ar produce intre acestea, pe o lungime de 1 metru, o forta egala cu 2·10-7 newtoni
este fractiunea 1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei este intensitatea luminoasa, intr-o directie data, a unei surse care emite o radiatie monocromatica cu frecventa de 540·1012 hertzi si a carei intensitate energetica in aceasta directie este de 1/683 wati/sterradian

temperatura termodinamicǎ Intensitatea luminoasǎ

kelvin

K

candela

cd

Unitate aria volum vitezǎ

Nume metru pǎtrat metru cub metru pe secundǎ

Simbol m² m³ m/s

Definitie
produsul dintre lungine si latime (L·l) produsul dintre arie si inaltime (L·l·h) 1m/s reprezinta viteza unui mobil care parcurge , in miscare uniforma , o distanta de 1 m, in timp de 1 s. 1m/s² reprezinta acceleratia unui mobil care-si variaza viteza cu 1m/sin timp de 1 s.

acceleraţie densitatea masei volum specific densitatea

metru pe secundǎ la pǎtrat kilogram pe metru cub metru cub pe kilogram amper pe metru pǎtrat

m/s² Kg/m³ m³/kg A/m²

curentului puterea câmpului magnetic concentratie

amper pe metru concentratie

A/m mol/m3

Cantitate derivatǎ unghi plan

Nume radian

Simbol rad

Expresie m m-1 = 1

Definitie
este unghiul plan cu vârful in centrul unui cerc care delimiteaza pe circumferinta cercului un arc a carui lungime este egala cu raza cercului este unghiul solid cu vârful in centrul unei sfere, care delimiteaza pe suprafata sferei o arie egala cu aria unui patrat a carui latura este egala cu raza sferei 1 Newton reprezinta forta care actioneaza asupra unui corp cu masa de 1 Kg si ii imprima o acceleratie de 1m/s²

unghi solid frecvenţa forţa presiune cantitate de caldura putere cantitate de electricitate diferenta de potential electric capacitate rezistenta electrica conductia electrica flux magnetic

steradian hertz newton pascal Joule watt

sr Hz N Pa J W

m2 m-2 = 1 s-1 m kg s-2 m-1 kg s-2 m2 kg s-2 m2 kg s-3

coulomb

C

sA

volt

V

m2 kg s-3 A-1

1 Watt reperzinta puterea unei masini care efectueaza un lucru mechanic de 1J in timp de 1s 1 Coulomb reprezinta sarcina transportata de un current de 1A,printr-o sectiune transversala a unui conductor in timp de 1s. 1Volt reprezinta tensiunea electrica intre doua puncte situate la distanta de 1 m unul de altul ,pe acelasi linie de camp, intr-un camp electric uniform cu intensitatea de 1V/m 1Ohm reprezinta rezistenta unui conductor strabatut de un current constant cu o intensitate de 1A, daca la capetele conductorului se aplica o tensiune de 1V..

farad ohm siemens weber

F Ω S Wb

m-2 kg-1 s4 A3 m kg s A
2 -2 -1

m-2 kg-1 s3 A2 m kg s A
2 -2 -1

densitatea fluxului magnetic

tesla

T

kg s-2 A-1

Weberul reprezinta fluxul magnetic prin a carui scadere uniforma pana la zero in timp de 1s se induce in circuitul electric inchis strabatut de acel flux magnetic cu un current de 1V. 1Tesla reprezinta inductia magnetica a unui camp magnetic uniform care actioneaza cu o forta de 1 N asupra unui conductor cu lungimea de 1 m asezat perpendicular pe liniile campului daca acesta este parcurs de un current de 1A.

inductie

henry

H °C

M2 kg s-2 A-2
1grad Celsius reperezinta a 100 parte din intervalul cuprins intre punctual de inghetare al apei (0°C) si punctual de fierbere al apei (100°C) ,la presiune normala 1 lumen reprezinta fluxul luminos emis intr-un unghi solid egal cu 1 sr de catre un izvor punctiform avand intensitatea luminoasa 1 cd. reprezinta iluminarea unei suprafete de 1m² ,care primeste un flux luminos de 1 lm, uniform repartizat pe aceasta suprafata.

temperatura degree Celsius Celsius flux luminos

lumen

lm

cd sr

iluminarea

lux

lx

m-2 cd sr

Cantitate derivata vascozitatea dinamica momentul fortei viteza ungiulara acceleratia ungiulara entropia entropia specifica energia specifica conductivitatea termica densitatea energiei puterea campului electric densitate fluxului electric peritivitatea energia molara entripia molara doza ratei de absortie intensitatea radiatiei radiatia

Nume pascal*secunda newton*metru radian pe secunda radian pe secunda la patrat joule pe kelvin joule pe kilogram*kelvin joule pe kilogram watt pe metru kelvin joule pe metru cub volt pe metro coulunb pe metru patrat farad pe metru joule pe mol joule pe mole*kelvin gary pesecunda watt pe steradian watt pe metru patrat*steradian

Simbol Pa s Nm rad/s rad/s2 J/K J/(kg K) J/kg W/(m K) J/m3 V/m C/m2 F/m J/mol J/(mol K) Gy/s W/sr W/(m2 sr)

Prefixe pentru formarea multiplilor si submultiplilor unitatilor de masura Tera (T) = 10¹² = 1 000 000 000 000 Giga (g) = 10 9 = 1 000 000 000 Mega (M) = 10 6 = 1 000 000 Kilo (k) = 10 3 = 1 000 Hecto (h) = 10 2 = 100 Deca (da)= 10¹ = 10

-

Deci (d) = 10 −1 = 0.1 Centi (c)= 10 −2 =0.01 Mili (m)= 10 −3 =0.001 Micro (µ)= 10 −6 =0.000001 Nano (n)= 10 −9 =0.000000001 Pico (p)= 10 −12 =0.000000000001 Femto(f)= 10 −15 =0.000000000000001

UNITATI DE MASURA Pentru cereale: 1 homer = 388 litri 1 letec = 194 litri 1 efa = 38.8 litri 1 sea = 12.9 litri 1 hin(ã) sau efa omer = 6.5 litri 1 omer sau isaron = 3.88 litri 1 cab = 2.2 litri 1 log sau cotil = .55 litri Pentru lichide: 1 cor = 388 litri 1 bat = 38 litri 1 hin = 6.5 litri 1 cab = 2.2 litri 1 log = .55 litri Greutati: 1 talant = 34.5 kg = 60 mine sau 3000 sicilii 1 minã = .5 kg = 50 sicili 1 siclu = 11.5 g = 20 ghere 1/2 siclu = 5.75 g = 10 ghere 1 gherã (1/20 siclu) = .57 g = valoarea cea mai micã 1 litrã = 326 g = 12 uncii Lungimi: 1 deget = .02 m 1 lat de palmã = .08 m 1 palmã = .24 m 1 cot = .48 m 1 picior = .32 m 1 pas = .96 m 1 brat = 1.75 m

1 trestie (prãjinã) = 2.88 m 1 stadiu = 185 m 1 drum sabatic = 960 m 1 milã = 1480 m

Monede: 1 siclu = 16.36 g (aur) = 14.54 g (argint) 1 jumãtate de siclu = 8.18 g (aur) = 7.27 g (argint) 1 drahma = 4.09 g (aur) = 3.65 g (argint) 1 didrahma = 8.18 g (aur) = 7.30 g (argint) 1 statirul = 8.52 g (aur) = 14.6 g (argint) 1 dinar = 4.5 g (argint) 1 codrantes = .0703 g (argint) 1 mina = 818 g (aur) = 727 g (argint) 1 talant = 49.077 g (aur) = 43.62 g (argint) 1 lepta = .035 g (argint) Important: Mina (care valora 50 de sicilii sau 2000 de drahme) si Talantul (care valora 3000 de sicilii sau 12000 de drahme) nu erau monede ci denumiri ale sumelor monetare mari. UNITATI FUNDAMENTALE ALE S.I. - metrul (pentru lungime) - m - este lungimea egala cu 1650763,73 lungimi de unda in vid ale radiatiei care corespunde tranzitiei intre nivelele 2p10 si 2d5 ale atomului de kripton 86; - kilogramul (pentru masa) - kg - este masa "kilogramului prototip international", adoptat ca unitate de masura a masei de Conferinta Generala de Masuri si Greutati din 1889; - secunda (pentru timp) - s - este durata a 9192631770 perioade ale radiatiei corespunzatoare tranzitiei intre cele doua nivele hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 113; - amperul (pentru intensitatea curentului electric) - A - este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinita si sectiune neglijabila, asezate in vid, la o distanta de 1 m unul de celalalt, ar produce intre acestea, pe o lungime de 1 metru, o forta egala cu 2·10-7 newtoni; - kelvinul (pentru temperatura termodinamica) - K - este fractiunea 1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei; - mol (pentru cantitatea de substanta) - mol - este cantitatea de substanta a unui sistem care contine atâtea entitati elementare, câti atomi exista in 0,012 kilograme de carbon 12; - candela (pentru intensitatea luminoasa) - cd - este intensitatea luminoasa, intr-o directie data, a unei surse care emite o radiatie monocromatica cu frecventa de 540·1012 hertzi si a carei intensitate energetica in aceasta directie este de 1/683 wati/sterradian. Unitati SI suplimentare : - radianul (pentru unghiul plan) - rad - este unghiul plan cu vârful in centrul unui cerc care delimiteaza pe circumferinta cercului un arc a carui lungime este egala cu raza cercului; - sterradianul (pentru unghiul solid) - sr - este unghiul solid cu vârful in centrul unei sfere, care delimiteaza pe suprafata sferei o arie egala cu aria unui patrat a carui latura este egala cu raza sferei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful