You are on page 1of 22

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-3853/2010

Stalowe kształtowniki konstrukcyjne
gięte na zimno
FRISOMAT

WARSZAWA

Aprobata techniczna została opracowana
w Zakładzie Aprobat Technicznych
przez mgr inż. Emilię PIAST-SZLUBOWSKĄ

Projekt okładki: Ewa Kossakowska

GW I

Kopiowanie aprobaty technicznej
jest dozwolone jedynie w całości

Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego

 Copyright by Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2010

ISBN 978-83-249-3089-0

Dział Wydawniczy, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: 22 843 35 19
Format: pdf

Wydano we wrześniu 2010 r.

Zam. 541/2010

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3853/2010 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3853/2005. Termin ważności: DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej 01 września 2015 r. w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. 2110 Wijnegem. wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU Nr 249. 2497). Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3853/2010 zawiera 19 stron. na wniosek firmy: FRISOMAT N.A. 01 września 2010 r. Stokerijstraat 79. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej. który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. ./S. poz. Belgia stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: STALOWE KSZTAŁTOWNIKI KONSTRUKCYJNE GIĘTE NA ZIMNO FRISOMAT w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku.V.Seria: APROBATY TECHNICZNE EgzemEeplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3853/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.

..AT-15-3853/2010 str.........................6....................... USTALENIA FORMALNO-PRAWNE ........................................................................................................ 6 5........... WYMAGANIA ........................................ 5 3......................................................... 9 5........................................... 6 5..... 4 3.. ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA .........................3...........................8..... 9 6....................................................................................................... 10 RYSUNKI ... Zasady ogólne .... PAKOWANIE..................................................................................................................................................... PRZEZNACZENIE.................................... 8 5................................................................... PRZECHOWYWANIE.......................................................... 9 7...................... Materiały ........... 5 3.......................................................................... 2/19 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1...... 3 2............................... TERMIN WAŻNOŚCI.............................................. 5 4... Ocena wyników badań ...........................................2........................... Częstotliwość badań .......................................... 12 ............................. PRZEDMIOT APROBATY .. Wstępne badanie typu .................... TRANSPORT .............................................. 7 5........... Zakładowa kontrola produkcji ......................................... 10 INFORMACJE DODATKOWE ............. Pobieranie próbek do badań ................................................................................ 7 5........7.............................. Badania gotowych wyrobów ..................................................................... 8 5..1........................ 6 5............................................... WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE................................................................................. Kształtowniki ...................................................................................... OCENA ZGODNOŚĆI ......................................................................................................................................2...................... 8 5..4..... Metody badań ....5...................................................1.................................................................................................................

C160x2.00 Przekrój A.5.5.48 14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 . C300x3 i C300x4. oznaczone symbolami: C120x1.56 32.03 14. zgodne z rys. 13.61 28. Z200x2.78 14.5 S320x4 S320x4.51 18. C130x1.5. S400x4.0 2.5.12 19.97 25.75.5.49 133.kształtowniki Frisomat ceowe (C).90 7 107.75 207.95 202.17 21.33 18.28 16. o grubości 1. Asortyment kształtowników obejmuje: . S320x3.73 5 9.82 22.75 29.13 4223. C160x1.33 285. C160x1.86 323.02 37. Stokerijstraat 79.5 3.73 14. Z180x1.25.37 2448.84 4465.0 3. oznaczone symbolami: S320x2./S. Z200x3.5.5. C160x4. C120x2.5.45 235.25.54 22.42 3741. 1 ÷ 3.57 229.15 195. S320x3.32 147.45 20.AT-15-3853/2010 str. S320x2.78 2884.96 10 135.56 2205.0 mm.77 23.75 170. oznaczony symbolem Ω75x3. Belgia.53 Nr rys.5. C160x1.27 3305.5 S320x3 S320x3.5.89 20. Z200x1. 4 ÷ 8.72 196.60 235.16 171.11 42.20 177.37 37.20 Iy 12 113. .A.25 31.83 226.43 11.79 9 91.18 28.5.V. S450x4.66 26.45 25. oznaczone symbolami: Z120x1.5.16 3874. .0 3 9.58 273.84 Iz 11 1779. Tablica 1 Symbol 1 S320x2 S320x2.47 8 15.85 3611.5. S320x4.5.54 1996.60 13.0 2.86 24.5 4.0 4.75 3438.00 16. Charakterystyki geometryczne przekrojów kształtowników oraz masy jednostkowe podano w tablicy 1. S320x4. S400x2.49 254. zgodne z rys. C130x3. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są stalowe kształtowniki konstrukcyjne gięte na zimno FRISOMAT.76 23. zgodne z rys.32 32. Z180x2..20 158.14 289.53 19. C130x1.0. Z200x2. S450x3. Z180x1. Iz 13 1532. C160x3. S400x4. 2110 Wijnegem.71 280.75 3020.25.98 270.07 27. 9 ÷ 12.25 166. S450x3.95 207.5.75. ZD200x2 i ZD200x2.5. S400x3.5 3. C130x2. jednostko blachy wa.95 224. zgodny z rys. S450x2.48 147. Z180x1.17 14.5. mm kg/m 2 2.55 4963.83 31.5 5.5.64 4098.5.kształtowniki Frisomat zetowe (Z).22 4165. C130x2.23 17.68 241. C130x1.kształtownik Frisomat omega (Ω).75.5.45 182.22 18.5 i S450x5.60 252.46 39. Kształtowniki objęte Aprobatą wykonywane są z giętych na zimno blach gatunku S390GD+ Z 275 NA (wg PN-EN 10346:2009).37 211. Z180x3. 3/19 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. S400x3. C160x2. Z120x2.5. C180x2.26 35. Z150x1.5 S320x5 S400x2.03 119. S320x5.89 Moment 4 bezwładności I w cm Wskaźnik 3 wytrzymałości W w cm 2 efektywny wg EC3 brutto efektywny wg EC3 brutto Wy Wz Wy Wz Iy 6 18. cm efektywny brutto wg EC3 4 12. S400x5. Z150x2.40 304.25 ÷ 5.17 40. produkowane przez firmę FRISOMAT N. S450x4.97 17. .kształtowniki Frisomat sigma (Σ).41 2623.18 244.5 S400x3 Masa Gr. Z180x2.

0 1.23 399.89 241.70 5.0 2.5 C160x1.41 45.70 32.0 2.73 27.30 2.67 28.61 2305.34 298.34 37.5 Z200x2.90 4.29 2.53 Wymagane właściwości techniczne kształtowników FRISOMAT.09 23.54 36.64 26.61 34.43 1707.01 11 5801.16 306.32 117.5 S400x5 S450x2.64 357.74 323.32 8.96 212.28 10.55 33.74 21.40 363.09 9.96 112.29 14.0 2.27 20.38 16.34 97.77 258.02 4.38 196.02 28.72 292.22 22.45 3.09 15.37 41.42 7.06 9.0 2. ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Kształtowniki FRISOMAT objęte Aprobatą przeznaczone są do wykonywania elmentów nośnych konstrukcji hal stalowych.27 159.38 378.69 165.5 1.97 4.0 4.12 3.74 6.38 48.15 82.48 5.90 45.59 54.5 3.88 13.5 3.02 26.66 5.5 C130x3 C160x1.32 3.25 C160x1.77 44.92 5.53 33. PRZEZNACZENIE.43 6.27 7.97 180.18 317.0 2.43 43.75 2.28 23.37 528.0 1.AT-15-3853/2010 1 S400x3.64 279.51 14.92 471.01 27.58 12.46 218.33 10.14 24.86 219.25 474.71 30.86 7.08 58.67 32.37 38.01 2.52 20.5 Z150x1.70 4.23 92.41 20.78 348.84 227.46 27.03 6.79 49.17 6.42 30.43 15.60 49.0 Z200x2.59 36.5 1.90 3.76 23.06 23.70 14.22 7684.5 4.73 10.60 288.75 2.42 176.34 27.0 4.72 7.26 243.93 3.52 5.49 5.64 15.28 26.56 364.64 305.97 3.13 6.71 14.13 43.75 C130x2 C130x2.35 str.5 3.5 Z200x3 Ω75x3 2 3.06 8 38.5 3.0 3.29 18.22 428.35 14.58 58.03 44.13 3.37 21.59 44.5 5.50 32.56 15.19 6.24 6523.26 16.46 25.10 7400.53 248.32 166.94 2.03 127.82 86.50 5.5 C20x2 C130x1.27 3.12 3.40 17.04 31.47 4.29 31.46 4.05 2.73 133.44 19.04 4.74 13.07 4.85 6.57 32.75 7 283.43 29.45 12.41 50.89 3.33 185.83 215.18 19.11 6.48 10 380.73 3.19 447.18 230.0 4.66 3.65 25.14 83.29 4.5 2.06 19.60 5.87 3.27 11.68 4 25.43 36.0 2.59 6.5 3.5 2.59 48.08 8.56 15.50 19.0 3.59 461.94 276.83 6143.28 27.12 6.44 2.75 Z180x2 Z180x2.77 32.66 6 44.86 60.94 11.54 4.21 11.09 6478.41 6.22 27.00 15.81 314.64 31.96 54.22 21.21 352.81 290.19 5868.14 30.26 16.31 7711.96 42.46 3.42 6.41 44.92 19.45 21.73 26.95 116.82 206.66 152.38 65.5 C300x3 C300x4 Z120x1.21 393.95 57.24 8.04 23.36 410.68 5.49 35.65 109.53 25.5 2.95 356.17 56.95 12 339.5 1.88 22.21 359.16 4.71 9205.95 3.52 332.48 12.23 38.45 7.5 3.29 109.08 40.92 24.96 38.23 28.5 Z180x1.43 374.75 2.98 441.18 129.23 7.5 1.09 315.95 4.76 19.5 S450x5 C120x1.62 21.25 1.42 8037.66 4.33 3.54 40.95 23.5 4.5 2.44 293.13 8.55 6.59 29.78 13.65 15.52 16.63 189.0 2.36 35.25 C130x1.02 5.61 156.51 86.16 119.80 5.91 35.47 7.41 214.65 14.34 359.08 40.41 9499. 2.24 70.56 5 23.21 25.00 19.90 335.84 13.32 5.18 2.95 47.25 Z180x1.07 2.55 6.92 4.97 5.60 20.30 23.5 C160x3 C160x4 C180x2.0 1.15 44.91 5.69 6.05 52.75 253.94 4.59 95.17 175.73 34.21 5.5 Z180x3 Z200x1.85 410.75 C160x2 C160x2.5 S450x4 S450x4.72 8612.12 4.09 8.04 8.14 49.22 18.79 4.5 5.09 21.11 181.44 31.56 56.23 138.17 2342.00 5.47 2.39 4.25 1.88 12.37 235.44 13 5351.19 48.69 6.69 5.77 436.25 366.51 8.77 21.20 7.22 27.27 252.60 12.21 10.05 97.15 4.44 28.44 18.11 89.0 4.69 6988.88 6.66 5422.17 12.51 4.5 Z150x2 Z180x1.07 21.24 8.5 C130x1.49 1.0 1.47 5.89 17.90 209.85 23.73 6797.01 11.5 S400x4 S400x4.93 14.52 5.33 22.93 3.92 355.72 18.22 35.35 12.83 7.91 8.16 26.51 4.59 7353.72 43.32 17.86 32.51 4323.67 16.59 3.98 3.71 16.00 510.84 3.31 18.89 3.76 16.80 7.67 7.56 246.22 70.00 14.5 Z120x2 ZD200x2 ZD200x2.04 10.69 95.98 17.00 174.32 27.61 18.32 24.77 11.04 15.80 5.57 121.60 381.41 13.96 9.31 75.79 390.54 73.54 33.23 1.62 276.71 151.40 21.71 2.92 11.82 6.81 26.04 2.66 31.98 22.48 2.84 6.35 70.35 21.97 34.08 38.39 28.38 23.78 338.61 25.10 4.11 14.05 59.87 5.34 8.99 371.78 2.02 5.62 3.14 31. 4/19 9 260.42 112.87 39.98 7.82 424.16 159.85 211.44 4.94 43.45 1794.24 419.0 2.81 22.34 3.19 7.0 1.32 7.0 1.06 30.41 41.38 3.28 17.49 8.48 3.06 147.92 4926.5 S450x3 S450x3.0 3 19.52 117.10 8309.48 9.39 3.87 317. 3.17 3.76 6.98 21.78 3.16 6.73 47.79 455. 14 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 .83 3.80 14.65 29. podano w p.56 19.17 7.47 139. objętych Aprobatą.14 3.27 7.79 25.20 17.38 115.73 2.76 508.80 20.61 4.78 28.55 8.30 3.34 28.

(DzU Nr 109/2004. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję. opracowanego dla określonego obiektu budowlanego. 1 ÷ 13. WYMAGANIA 3. 5/19 Kształtowniki FRISOMAT powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego. poz. 1156). kształtowniki FRISOMAT mogą być stosowane jako elementy konstrukcji: . 3. 1 ÷ 13.5 mm/m lecz nie więcej niż  5 mm. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. b) długość kształtowników . a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dniz 12 kwietnia 2002 r. Kształtowniki Kształt i wymiary kształtowników FRISOMAT objętych Aprobatą powinny odpowiadać podanym na rys. 0. Powłoka cynkowa na powierzchni kształtowników FRISOMAT powinna spełniać następujące wymagania: . 690) ze zmianami z dnia 11 maja 2004 r. 3. C2 i C3 korozyjności atmosfery (wg PN-EN ISO 12944-2:2001) pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji powłokami malarskimi przeznaczonymi do stosowania na powierzchniach ocynkowanych. Odchyłki wymiarów i wady kształtu nie powinny być większe niż: a) wymiary przekrojów kształtowników – wg rys. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75/2002.na zewnątrz pomieszczeń w środowiskach o kategoriach C1. w sprawie warunków technicznych. Parametry do określania właściwości wytrzymałościowych kształtowników FRISOMAT podane są w tablicy 1 i na rys. odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 10346:2009. Grubości blach przeznaczonych do wykonywania poszczególnych typów kształtowników podano w tablicy 1.2. 1 ÷ 13.wewnątrz pomieszczeń w środowiskach o kategoriach C1 i C2 korozyjności atmosfery (wg PN-EN ISO 12944-2:2001). . Materiały Do produkcji kształtowników FRISOMAT powinny być stosowanie blachy S390GD+ Z 275 NA. .średnia masa powłoki  275 g/m2.1.wygląd powierzchni powłoki w miejscach przegięć – brak pęknięć i złuszczeń. z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów. poz.AT-15-3853/2010 str. .

w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.1.5. 1.0 mm – 1/2000L. Zasady ogólne Zgodnie z art. . OCENA ZGODNOŚCI 5.0 mm – 1/1800 L. . jeżeli producent dokonał oceny zgodności. wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-3853/2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym.5 i 3.nazwę i adres producenta. 4. 4.znak budowlany. . PAKOWANIE. .0 mm – 1/1500 L. 8 ust.. których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna.nazwę jednostki certyfikującej. wyroby. .nazwę i symbol wyrobu.AT-15-3853/2010 str. art.numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności. zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. 5 ust. p.5 /m. 2041). mogą być wprowadzone do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. . 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. poz.numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3853/2010. 5. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmiej następujące dane: .3. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198 z 2004 r. . która brała udział w ocenie zgodności. 881). poz. 6/19 c) prostoliniowość – w zależości od grubości kształtowników: . PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby objęte Aprobatą powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i transportowane zgodnie z instrukcją producenta.5 i 4. d) skręcenie profilu – 0. . 3 oraz art. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004.

4. stosując system 2+.zakładowej kontroli produkcji. 5. 7/19 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Badania..3. wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198 z 2004 r. prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań. Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT-15-3853/2010.3. specyfikację i sprawdzenie wyrobów składowych i materiałów. 5.2). na podstawie: a) zadania producenta: . 5.wstępnego badania typu. 5. b) odporność korozyjną.AT-15-3853/2010 str. Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. .certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.2. które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno – użytkowych wyrobów. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. obejmującym badania wg p.4. 2. stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. poz. b) zadania akredytowanej jednostki: . Wstępne badanie typu obejmuje: a) odchyłki wymiarów. . W przypadku systemu 2+ oceny zgodności. 2041) oceny zgodności kształtownków FRISOMAT z Aprobatą Techniczną AT-15-3853/2010 dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel). Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe.badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym. . mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Badania okresowe obejmują sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego kształtowników. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wymiarów kształtowników. że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata. c) oznakowania. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.4.6. 8/19 Kontrola produkcji powinna zapewnić.2. 5.4. 5. b) badania okresowe.4. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 5.5.AT-15-3853/2010 str.6. Program badań. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.1. Badania gotowych wyrobów 5. Badania bieżące.01 mm. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzić przez oględziny elementów w świetle dziennym a wyniki porównać z wymaganiami podanymi w p. Grubość blachy kształtowników należy sprawdzić przyrządem pomiarowym z dokładnością 0. 5. 3. że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-3853/2010. 3. ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów.2. Badania okresowe. 5. Metody badań 5.3. b) kształtu i wymiarów.4.2. .1 mm. 5. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać. a wymiary przekroju poprzecznego przyrządem pomiarowym z dokładnością 0.5.1. Program badań obejmuje: a) badania bieżące.2.

Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wnioskodawcy wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej. a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. 9/19 5. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu . Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-N-03010:1983.AT-15-3853/2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność kształtowników FRISOMAT do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.2.1. jeżeli producent dokonał oceny zgodności.3. których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna. 3 oraz art.6. Aprobata Techniczna AT-15. mogą być wprowadzone do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3853/2010 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3853/2005.6. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004. Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.7.1. 881). 1. wyroby.AT-15-3853/2010 str. zgodnie z obowiązującymi przepisami. wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-3853/2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym. 4. 6. 4. 5. Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 6. p.4. 8 ust. 5. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. Sprawdzenie należy wykonać przez odczytanie informacji podanej na etykiecie wyrobu i porównaniu z wymaganiami w p. jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. Sprawdzenie oznakowania. 3. poz. Sprawdzenie należy wykonać z normami PN-EN 10346:2009 i PN-EN ISO 7438:2006. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zgodnie z art. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE 6. art. 5. 6.3.8.

6.Warunki techniczne dostawy .AT-15-3853/2010 str. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi -. jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem.1117). Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta kształtowników FRISOMAT od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów objętych Aprobatą. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy. 7. poz. nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 10143:2006 Stal. Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT-15-3853/2010 jest ważna do 01 września 2015 r. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -. 6.5. 10/19 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.6. a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie i prawidłową jakość wbudowania. Prawo Własności Przemysłowej (DzU Nr 119/2003. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kształtowników FRISOMAT należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3853/2010. 6.4.

AT-15-3853/2010 str. Wyniki badań odporności korozyjnej powłok na wyrobach firmy FRISOMAT N./S. NW-0596/3/A/05 i NW-0596/4/A/05 – Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych ITB . Raporty z badań nr NW-0596/1/A/05. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 2:2001 ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-EN ISO 7438:2006 Metale.V.Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 2.A.Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 3. Praca nr NK-562/A/98 . Próba zginania PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Praca nr NO-650/A/98 . 11/19 PN-EN ISO 12944- Farby i lakiery. Losowy wybór jednostek produktu do próbek Raporty z badań i oceny 1. Opinia naukowo-techniczna dotycząca cech wytrzymałościowych stalowych kształtowników konstrukcyjnych belgijskiej firmy FRISOMAT. NW-0596/2/A/05.

...............5. 3....................... g = 3.....5.... Kształtowniki C160xg...... Kształtowniki Z120xg....5..................75............0 mm ....... 2..........0...........5. Kształtowniki Z180xg........19 ..5......................0..19 13......................0..... 3... g = 2..........75..... Kształtownik Ω 75 x 3.......................5..........5.0. 1.........25.17 8........................0.... g = 1......... 1......0.....18 11.....0 mm .. 5....... Kształtowniki C130xg........................0 mm ................. 2........0...................5..............16 6..... Kształtownik C120xg......0 mm .5... 1.....5.....0 mm . 3.... 3....... 2....... g = 2. Kształtownik C180x2...5. 2....... 4....0........5....... 4... 3...... g = 1.14 3............0 mm..... 2... 2..5.AT-15-3853/2010 str..............0...5................5 ..........5............... g = 1............... 3.... 3...16 7.....0 mm .... 2.. 12/19 RYSUNKI 1.............. 4........ g = 1..0.................0.........75...17 10.mm i ZD200xg........ 2.......16 5....................0........13 2....5......... Kształtowniki S450xg....... 2... 2....... Kształtowniki S320xg........................ 2.............5 mm ......... Kształtowniki Z150xg.......... Kształtowniki S400xg..5............... Kształtowniki Z200xg................ g = 1..........5...15 4........ g = 2...... 1........... 4... 3.... 5................. Kształtowniki C300xg... 2...............17 9. 5......18 12....0 mm .. g = 1.5.............. 3......... 4....25... 4.............. 4.................................. g = 1...........25.... 2..5..... 1..0..0...... g = 2..0 mm ....... 3.0 mm ...........................0. 4...... 1........

4. g = 2. 5.0.0.0 mm .0. 13/19 Rys.5.AT-15-3853/2010 str. 3. 4.5.1.5. Kształtowniki S320xg. 3. 2.

g = 2. 4.5. Kształtowniki S400xg.5.0.5. 14/19 . 4.AT-15-3853/2010 Rys. 3.0 mm str.0. 2. 5. 3.

0.0 mm str. 4. Kształtowniki S450xg.5. 15/19 .0.AT-15-3853/2010 Rys.5. 3. 3. 4.5. g = 2. 5. 3.

6. 16/19 Rys. 1. 1. 1.5.0.25.0 mm . 2. 3.75.5. Kształtowniki C130xg. g = 1.0. 2. g = 1.5.AT-15-3853/2010 str.0 mm Rys. 2.25. 1. 4.0. 4.0 mm Rys.75. 2. g = 1. 5. Kształtowniki C160xg. 2. 3. Kształtownik C120xg.5.5.

7.mm i ZD200xg. 8. g = 2.0.0 mm Rys.5 mm Rys.5 mm . 2. Kształtowniki Z120xg. 2. g = 3.0.AT-15-3853/2010 str.5 Rys. 4. Kształtownik C180x2. 17/19 g = 2.0. 9. g = 1.5. Kształtowniki C300xg.

75. 2. 1. 2. Kształtowniki Z180xg.0. g = 1. 3.5. 11. 1. 2. g = 1.0 mm . Kształtowniki Z150xg.AT-15-3853/2010 str. 18/19 Rys.0 mm Rys.5.25. 10.5.

0 mm Rys. 2. Kształtowniki Z200xg. 2. 3. 12.AT-15-3853/2010 Rys.5.5. g = 1.0. Kształtownik Ω 75 x 3 str. 13. 19/19 .

ISBN 978-83-249-3089-0 .