Ang maling Pagtingin sa Wikang Filipino

Matagal na nating ginagamit ang wikang filipino, hindi ngalang natin ito gaanong ginagamit bilang midyum sa mga akademiko at teknikal na usapin. Bunga na rin ng edukasyong kanluranin, kailangan pa nating patunayan na kaya nitong maging midyum sa talastasang akademiko. Ayon kay Zeus Salazar, ang paggamit ng wikang filipino ay patunay lamang ng kasapatan sa mga nangangailangan nito, dahil dito nagsimula ang pagdududa sa kakayahan ng ating wika at dahil dito ang pagkakaroon ng kaalaman sa Ingles ay itinuturing na karunungan. Maaari ring batayang pang-ekonomiya ang bagay na ito sapagkat kung gusto mong matutong mag-Ingles ay kailangan mo pang magbayad kumpara sa ating wika na nagmumukhang walang class sapagkat hindi mo na kailangang mag-aral upang matutunan ito. Hindi na natin kailangang tanungin ang ating sarili kung may tiwala at pagtanggap tayo sa sarili nating wika at kung ibabaling pa natin sa karanasang kolonyal ay talagang walang mangyayari.

REFERENCE : http://forums.flyforherov15.com/showthread.php?t=1257

Paraan ng paglinang ng wikang akademiko Nakabatay sa kapasidad ng pagpapayaman ng wika sa kakayahan nitong kumatawan sa mga karanasang luwal sa lipunan tulad ng, lumikha ng salita sa mga dayuhang salita, manghiram,magbanyuhay at umangkin ng bagong salita at kaalaman. Marami na ring pananaliksik ang nagtala sa bisa ng wikang filipino sa pagtuturo at napatunayan na nakakakuha ng mataas na marka ang mga mag-aaral na gumagamit ng wikang filipino. Sa karanasan ng mga guro, nakita nila ang bilis at pagkatuto at pagsasalin sa praktika ng aktwal na ibinabahagi ng ating wika. Ayon kay Salazar, mainam na tangggapin ang wikang Filipino at pag-ukulan ng ng sikap ang pagpapayaman nito. REFERENCE : http://forums.flyforherov15.com/showthread.php?t=1257

Mga kailanganin sa paglinang ng Filipino Sa pagpapatuloy ng mga usapin, lumalabas na walang ibang daan kundi ang patuloy na paggamit ng ating wika. Mahalagang ipatupad ng saligang batas ang paggamit ng wikang Filipino upang lalo itong mapaunlad at mapagyaman. Kailangang kilalanin natin nang pantay ang kakayahan ng wika bilang pantay na pagkilala at halaga ng kultura at karanasang panlipunang nagbigay-daan sa paglinang ng mga wikang ito. May kakayahan ang wikang Filipino na maging midyum ng talastasan basta bigyan natin ng pagkakataong ipahayag ng ating wika ang kanyang kaalamang kumakatawan sa yaman ng karanasan at kaalamang iniluluwal ng lipunang Pilipino. REFERENCE : http://forums.flyforherov15.com/showthread.php?t=1257

galing sa wikang Ingles. ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa.php?t=1257 Ang Intelektwalisasyon ng Wikang Pilipino Pano ba. binuo ang wikang Ingles. ika nga nila? Binuo kaya nila ito para maintindihan sila ng ibang tao dayo sa ibang dako ng daigdig? Binuo kaya nila ito para sa pakikipagugnayan nila sa mga dayuhan? Sa aking opinyon. Gawin nating halimbawa ang salitang ”tol”. Kaya ang aking tayo sa gawaing ito ay hindi pagkakaintelektwalisado ng wikang Pilipino. Hindi ko lang maalala kung ano basta ang ibig-sabihin ay ”kaputol ng umbilical cord”) At ngayon. Kung ating titignan. Elaborasyon at intelektwalisasyon Ang mga suliranin kaugnay sa wika ay kailangang hanapan ng lunas sa pamamagitan ng pagpaplanong pangwika.Pagpaplanong Pangwika. dahil nais ng mga tao (sa kani-kanilang mga sariling lugar) na magkaintindihan sa kanilang mga kasama at hindi para sa ikaaalam ng mga dayuhan. . Sa ating kasaysayan. ang wikang Pilipino ay nag-eebolb ng tuloy-tuloy mula sa simula ng kasaysayan natin. ngunit natutupad naman ng salita ang kanyang layunin. Kumbaga.flyforherov15. Upang mabigyang ebidensya ang aking mga sinusulat. Katwiran din ng mga ibang edukador na ang wikang Filipino ay dapat Intelektwalisado bago magamit bilang midyum.com/showthread. Kaugnay nito ang elaborasyon na konsepto ng pagpaplanong pangwika sa tumutukoy sa proseso ng pag-unlad at pagbabago ng istraktura at gamit ng wika. Oo. na galing sa salitang kaputol. Ngunit ang wikang Filipino ay kailangang gamitin bilang midyum ng pagtuturo at pagkatuto sa lahat ng antas ng pag-aaral. ang wikang Pilipino. galing sa wikang Kastila. Ang probisyong pang wika sa ating konstitusyon ang nagtatakda ng pangangailangang patuloy na paunlarin at payabungin ang ating wikang pambansa na tinatawag na proseso ng intelektwalisasyon ng wikang Filipino. sa tingin mo. Nanggaling ito sa salitang utol. ang salitang tol ay ginagamit para mapakita ang pagkakaibigan at kapatiran sa pagitan ng mga tao. REFERENCE : http://forums. at ang mga libolibong wika sa mundo. (alam ko mayroon pa yang isang pinanggalingan. nabuo ang wikang Ingles na napakaintelektwalisado. ay repleksyon ng kasaysayan ng Inang Bayan. at ang pula ng dugo ng mga natutusok ay dumadaloy patungo sa kanyang ulo. Ito ay isang kultural na salamin ng ating pagiging Pilipino na dinarama ang buhay ng mga bayaning ninuno. Sa aking opinyon. ito’y impormal. sa kanyang sarili. maraming mga salitang Pilipino ang ibinago upang sumunod sa mga panahon. Sa madaling salita. kung di kaya’y galing din ito sa salitang ”family”. Ang salitang pamilya ay umuugat sa salitang ”familia”. makikita natin na ang Pilipinas ay sinakop ng parehong Español at mga Amerikano kaya bakit nating nais na baguhin pa ito? Kasama pa sa aking katayuan ay ang pagiging henyo ng mga Pilipino sa pagbago ng wika. Ang proseso ng intelektwalisasyon ay matagal nang napasimulan at ang lahat ng posibleng kaparaanan ay dapat tuklasin at isagawa. na galing sa salitang putol. ang wikang Pilipino ay isang napakagandang rosas na may tinik na nakakasakit.

Hindi lang yaan! Hinayaan pa nating mga Pilipino na mag-ebolb itong mura na ito para hindi siya masyadong mahirap sabihin. . dumadaan ang mga kabihasnan sa dalawang antas ng pag-unlad ng pag-iisip. hindi kailangan ng makabuluhang pag-uugnay ng pangalan at ng pinapangalanan. Makikita rito kung ano ang pinahahalagahan (tunay) ng isang lahi at kung ano ang walang katuturan (di-tunay). Para sa kanya. maaaring itawag ang anumang salita (katutubo o dayuhan) para sa mga bagay. Ating tignan ang salitang “amputsa”. . oo. magbibigay ako ng halimbawa na nagpapakita ng dalawang dahilan na akin nang nabanggit. Hayaan na nating mahubog ang ating wika sa kanyang sariling bilis. Makasaysayan at tuluyang nagbabago ang wikang Pilipino pati na sa isang bagay tulad ng mura. ito ang nagtataglay ng larawan o krokis ng diwa ng isang lahi.Upang tuluyan kong mapatunayan ang aking katayuan. Tulad ng sa mga ngalan ng tao. (Tinio. At ikalawa. ani Tinio: . lalo na sa Agham at Teknolohiya. na kapag isinalin sa wikang Ingles ay “son of a bitch. pero mali parin para sa akin) REFERENCE: http://ayokosaberde. Para sa pagpapahayag ng damdamin. Ngunit hindi ito problema. Una. ika nga.” tinalakay ni Rolando S. at Matematika. 1975) Katulad rin ng sinabi ni Fanon. Sa ika-iikli ng aking sinulat. ngunit sa mga sitwasyon espesyal. Ayon sa kanya. sa mga propesyong ito nakasalalay ang pagunlad ng bansa). Ingles pa rin ang kinakailangan. ang pagbabago ng wikang Pilipino upang ito’y maging intelektwal ay hindi dapat isinasadya. hindi maiiwasang dito mahasa ang mga intelektwal ng ating bansa (hindi namin sinasabing ang mga dalubhasa lamang sa Agham at Matematika ang mga intelektwal. “Ang Wikang Filipino Tungo sa Intelektwalisasyon. kung sa mga terminong gagamitin ang paguusapan. Ito’y dahil ang ating wika ay isang salamin ng ating pagiging Pilipino at ang sadyang pagbabago nito ay isang paraan ng paghampas sa ating kultura (eksahirado. (Tinio. .xanga. kinilala ni Tinio ang kahalagahan ng wika. Tinio ang dalawa sa maraming mga hadlang na kinahaharap ng wikang Filipino tungo sa intelektwalisasyon nito. na nanggaling sa grupo ng mga salitang “anak ng puta”. . Ito ay nanggaling sa salitang “ampucha”. ipinalalagay ng mga Pilipino na walang kakayahan ang kanilang wika bilang wikang intelektwal. ang nagdala ng wikang Ingles sa Pilipinas (isang yugto ng kasaysayan) at maaring narinig natin itong mura na ito (son of a bitch) at isinalin sa tagalong. nangangamba ang mga Pilipino na maiwan sa kaunlarang pag-iisip kung tumiwalag tayo sa wikang Ingles: . Sa sanaysay naman ni Dr. . Florentino H. Hornedo.” Ang mga Amerikano. ngunit tulad ng pagpapalagay ni GMA.” higit nating mababanaag ang doble-karang paggamit sa wikang Filipino. ganito pa rin ang nangyayaring palagay – mabisang gamitin ang Pilipino sa mga karaniwang sitwasyon. Episyente. 1975) Sapagkat sa wikang Ingles napapalaman ang maraming dalumat at kaalaman.com/496072980/ang-intelektwalisasyon-ngwikang-pilipino/ Ang Intelektwalisasyon ng Wikang Pilipino Sa kanyang sanaysay na “Pilipino Para Sa Mga Intelektwal.

Kung gayon.html . Ngunit sa antas ng pagpapahayag ng mapanimbang na pag-iisip o pagmumuni (dulot ng mapanuring kamalayan). Hindi nga naman ito yayaman ng katulad sa wikang Ingles kung hindi gagamitin sa mga larangang intelektwal. ang Vital Thought o Diwang Buhay ang umiiral. Kinakailangan lamang. mahihinuhang may kakayahan ang wikang Pilipino na pumantay sa wikang Ingles pagdating sa larangan ng Agham at Teknolohiya. (Hornedo) Kung gayon. agham at teknolohiya. sa pagsulat ng mga akda sa pilosopiya. sa nibel ng Diwang Malay (ang mga espesyal na sitwasyong binaggit ni Tinio). at hindi lamang sa antas ng Diwang Buhay (ang pangkaraniwang sitwasyon). magkakatotoo lamang ang intelektwalisasyon ng ating wika. ng tuloy-tuloy na paggamit at pagsasanay dito upang higit pang yumaman ang kalipunan nito ng salita at kakayahang panggramatika. o hangarin. marahil. pati na rin Matematika. at lalong-lalo na sa Humanidades. kung itataas natin ito sa antas ng Diwang Malay: At magagawa lamang ito sa pamamagitan ng puspusang paggamit nito sa mga larangang intelektwal tulad ng pagtuturo sa antas tersiyaryo at eskwelahang gradwado.tripod.ninanasa. umiiral ang Reflexive Thought o Diwang Malay. Pilosopiya.com/isyu06/pitik_filipino. REFERENCE: http://matanglawin02.