‫עמוד ‪1‬‬

‫‪ttfl‬‬
‫‪Mm‬‬

‫להיטיב‬
‫‪30‬‬

‫שעות‬

‫יעקובוביץ׳‬

‫שבועיות‬
‫בעזרת‬

‫משקיעה‬

‫אורלי‬

‫מחקרים‬

‫יוגיר‬

‫שהיא‬

‫מציגה‬

‫בהתנדבות‬
‫בכנסת‬

‫בהרכבה‬
‫במרכז למדיניות‬
‫מנסה יוגיר‬

‫הגירה‬

‫בישראל‬

‫את‬

‫המציאות‬

‫לשנות‬

‫שהקימה יחד עםיונתו‬
‫הקשה‬
‫בדרום תל אביב‬

‫פ‪ :‬״אין אנו‬‫לו‬
‫‪$DN2$‬שקיבלו‪ $DN2$‬הגנה קבוצתית מנציבות האו״ם‪ ,‬ויש אלפיםכאלה‪,‬‬
‫ממציאים את פשר קיומנו אלא בעצם‬
‫'"י‬
‫מחפש‬
‫רק מגלים אותו" (רקטורפראנקל‪" ,‬האדם‬
‫נחשבים למבקשי מקלטולכן לא נכללו בדוח‪ .‬אבל לפי‬
‫נתוני‬
‫איתן‪ ,‬כשמוסיפים את המספר שלהם נמצאת ישראל‬
‫משמעות״)‬
‫‪$DN2$‬נפגשת‪ $DN2$‬עם תושבים ומנסה‬
‫שת‬
‫לעזור להם במציאת עבודה‪ ,‬בניסיון‬
‫בשלישייה הראשונה במספר המוחלט של האנשיםשקיבלו‬
‫לתת להם תחושת ביטחון מול פחדי היוםיום״‪.‬‬
‫ממוקמת‬
‫מקלט בשנים ‪ 2011 2010‬עוד נמצא כי ישראל‬
‫המסירות הזו יכולה להפתיע נוכח העובדה כי יוגיר‬
‫‪XXX‬‬
‫בראש המדינותהקולטות ביחס לשטחה‪.‬‬
‫ויעקובוביץ׳ כלל אינם תושבי העיר‪ .‬הואירושלמי והיא‬
‫הידיים שלאורלי יוגיר ‪ 28‬נעות בקצב מהיר בזמן שהיא‬
‫מראשון‬
‫בעקבות הדוח של איתן פנה ממ״מ לד״ר אנאבלליפ־‬
‫‪$TS1$‬ליפסיקפרידלנדר‪$TS1$‬‬
‫לציון‪ ,‬שם היא גדלה וחיה עד היום בבית הוריה‪.‬‬
‫סיק־פרידלנדר‬
‫חברת‬
‫מדברת‪ .‬בקול מלא תשוקה ולהט וברטוריקה של‬
‫אליי?״‪ ,‬היא‬
‫קשור‬
‫"למה אתה חושב שדרום תל אביב לא‬
‫‪$DN2$‬ליפסיקפרידלנדר‪ $DN2$‬מאוניברסיטת תל אביב‪,‬‬
‫המשמשת כיועצת‬
‫כנסת היא‬
‫מספרת עלהפעילות של איתן‬
‫המרכז למ־‬
‫‪$TS1$‬למריניות‪$TS1$‬‬
‫המחקרים‬
‫למרכז המחקר של הכנסת‪ ,‬העביר לה את שני‬
‫תוהה במעט כעס ופותחת עיניים סקרניותגדולות‪ .‬״אני‬
‫ריניות‬
‫‪$DN2$‬למריניות‪ $DN2$‬הגירהבישראל‪ ,‬שהיא הקימהלפני כשנה עם יונתן‬
‫הביקורת של איתן‪.‬‬
‫לא אוהבת את הניכור בין בני האדם‪ .‬תושבי דרום תל אביב‬
‫המקבילים והיא אישרה את עיקרי‬
‫עם קשר או‬
‫יעקובוביץ׳‪ .‬מוקדהפעילות שלהם הוא בדרום תל אביב‪,‬‬
‫בלעדיו‪ ,‬כבר כמה חודשים שהדוח של ממ״מ‬
‫הם שכנים שלי ואזרחים ואף אחד לא עוזר להם‪ ,‬איך אני‬
‫התושבים הוותיקים אבל גם‬
‫ואוזנם קשובה בעיקרלקשיי‬
‫יכולהלהיות אטומהלזה?‬
‫אינו זמין באתר הכנסת ומהכנסת נמסר כי ״המסמך שב־‬
‫‪$TS1$‬שבנדון‪$TS1$‬‬
‫לקולות הפליטים ומבקשי‬
‫לצורך‬
‫הכנסת‬
‫מאתר‬
‫הורד‬
‫מוד־‬
‫‪$TS1$‬מודעות‪$TS1$‬‬
‫מנסים‬
‫הם‬
‫המקלט‪.‬‬
‫נדון‬
‫‪$DN2$‬שבנדון‪$DN2$‬‬
‫עדכונו‪ .‬העדכון מתוכנן‬
‫התושבים זה היה‬
‫לעורר‬
‫״כשנפגשתי בפעם הראשונה עם וער‬
‫אינם‬

‫דנטית למשפטים‬
‫פלורוסנטים״‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫בקריית אונו‪,‬‬

‫מצהירה‬

‫שעות בשבוע אנ־‬

‫שהם אינם ״אנשי‬

‫‪$TS1$‬נפגשת‪$TS1$‬‬
‫נפג־‬
‫נמצאת בשטח‪,‬‬

‫התושבים‬
‫לבעיות דרך מסדרונות הכנסת‪ ,‬מייצגים את‬
‫עות‬
‫‪$D‬מודעות‪$DN2$‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬באותה תקופה אף אחד לא‬
‫להיערך במהלך פגרת הקיץ של הכנסת ועם השלמתויוע־‬
‫‪$TS1$‬יועלה‪$TS1$‬‬
‫בוועדות השונות‬
‫‪$DN2$‬יועלה‪ $DN2$‬המסמך מחדש"‪.‬‬
‫לה‬
‫צוקות‬
‫להאמין‪.‬‬
‫‪$DN2$‬המצוקות‪$DN2$‬שלהם‪ .‬הם היומתוסכליםולא ידעו למיולמה‬
‫ועמלים בסיזיפיות‪ ,‬שעות על גבי שעות‪,‬‬
‫בדיוק‬
‫המחקרים והנתונים‬
‫בחדר ישבו עשרה גברים‪ ,‬אני ועורפעילה שבאה איתי‪ .‬הם‬
‫שמפרסם מרכז המחקר והמידע‬
‫המחקר של איתן‪ ,‬כך לפייוגיר‪ ,‬נועדלהציג בפני קובעי‬
‫של הכנסת(ממ״מ)‪.‬‬
‫המדיניות נתוני אמת בנוגע למצב בדרום העיר‪ .‬״הייתי‬
‫הסתכלו‬
‫עלינו במין מבט של ׳מה הצפונבוניות האלה רוצות‬
‫כשראיתי‬
‫בשוק‬
‫ההישג המרשים ביותר של איתן היה מחקר שפרסםלאח־‬
‫‪$TS1$‬לאחרונה‪$TS1$,‬‬
‫שהנתונים אינםנכונים״‪ ,‬היא אומרת‪.‬‬
‫מאיתנו׳‪ .‬הםהתחילולחשוד‪ .‬לקח לי חצי שנה לשכנע אותם‬
‫רונה‪,‬‬
‫‪$DN2‬לאחרונה‪ $DN2$,‬מחקר‬
‫שסתר נתונים משמעותיים שהפיק ממ״מ בדוח‬
‫שאני בן אדם‬
‫רגיל‪ .‬אתה מחזיר אותי אחורה ברגשות״‪.‬‬
‫שפורסםלפני כשנה ושהשווה בין ישראללמדינות אירופה‬
‫תשות?‬
‫אילו‬
‫בנוגע לקליטת מבקשי המקלט (המדיניות כלפיאוכלו־‬
‫‪$TS1$‬אוכלוסיית‪$TS1$‬‬
‫"הפליאה הזו שלךושלהם‪ .‬׳מה לךולדרום תלאביב?׳‪ ,‬זו‬
‫המסתננים‪,‬‬
‫סיית‬
‫‪$D‬אוכלוסיית‪$DN2$‬‬
‫המחקר‬
‫למרות‬
‫מבקשי המקלטוהפליטים בישראל וב־‬
‫‪$TS1$‬ובמדינות‪$TS1$‬‬
‫המאומצות שלהם‪ ,‬יוגיר‪ ,‬סטר‬
‫בדיוק אותהפליאה‪ .‬אין מהלעשות‪ ,‬אנחנו חריגיםבנוף״‪.‬‬
‫פעילויות‬
‫בניגוד‬
‫דוח‬
‫אירופה)‪.‬‬
‫מדינות‬
‫‪$DN2$‬ובמדינות‪$DN2$‬‬
‫יוגיר‬
‫גילו‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫למסקנות‬
‫מה‬
‫לעולם הזה?‬
‫בכל זאת משך אותךלהיכנס‬
‫״התחנכתי בבית מאוד‬
‫אידיאליסטי‪ .‬הדלתות בו היו פתו־‬
‫‪$TS1$‬פתוחות‪$TS1$‬‬
‫ויעקובוביץ׳ כי ישראל היא אכן מדינת יעד עיקרית עבור‬
‫מבקשי מקלט‪.‬‬
‫חות‬
‫‪$DN2$‬פתוחות‪ $DN2$‬תמיד והיד פתוחהלאחר‪ .‬אחרי הצבא החלטתי ללמוד‬
‫המהגרים הלא חו־‬
‫‪$TS1$‬חוקיים‪$TS1$‬‬
‫בדוח של ממ׳׳מ נטען למשל כי מספר‬
‫קרימינולוגיה בבר‬
‫והתמקדתי‬
‫אילן‪ ,‬סיימתי תואר ראשון‬
‫קיים‬
‫‪$DN2‬חוקיים‪ $DN2$‬שקיבלו מקלט בישראל נמוך ביחס לגודלהאוכלו־‬
‫‪$TS1$‬האוכלוסייה‪$TS1$.‬‬
‫אוהבת‬
‫״אני לא‬
‫הניכור בין‬
‫את‬
‫בתחום הסיוע‪ .‬תפיסתהעולם שאני יונקת ממנה זה שלכל‬
‫כחלק‬
‫סייה‪.‬‬
‫‪$‬האוכלוסייה‪$DN2$.‬‬
‫מההסברים‬
‫לישראל‬
‫״המסתננים‬
‫כי‬
‫צוין‬
‫ברוח‬
‫בן אדם יש פה תפקיר‪ ,‬יש לו משמעות בחיים‪ ,‬כמו שניסח‬
‫האדם‪.‬‬
‫אביב‬
‫תושבי דרום תל‬
‫‪%81.0‬‬
‫הם‬
‫מאוכלוסיית היעד של נציבות הפליטים של‬
‫את זה ויקטורפראנקל‪ .‬המשמעות שלילחיים‬
‫התבהרה כש־‬
‫‪$TS1$‬כשנחתמה‪$TS1$‬‬
‫שכנים שלי‬
‫הם‬
‫ואזרחים ואף‬
‫האו״ם״‪ .‬אבל בדוח של איתן התברר כי בישראל חיה ‪1.0%1‬‬
‫נחתמה‬
‫‪$DN2$‬כשנחתמה‪ $DN2$‬בחירת המקצועשלי‪ .‬אני טובה בנתינה‬
‫ובלעזור‪ .‬יש‬
‫אחד לא עוזר להם‪ ,‬איך אני יכולה‬
‫מאוכלוסיית‬
‫העולם‪ ,‬דבר שמעיד על כך שאנחנוקולטים‬
‫לי תשוקהלזה‪ .‬אני רוצהלהיטיב עם החברה שבה אני חיה‪.‬‬
‫להיות‬
‫לזה?״‬
‫אטומה‬
‫היחסי‬
‫מחלקנו‬
‫הרבה יותר‬
‫שקיב־‬
‫‪$TS1$‬שקיבלו‪$TS1$‬‬
‫מסתננים‬
‫כן‬
‫כמו‬
‫הזו׳׳‪.‬‬
‫בעולם‪.‬‬
‫כל הבחירות שעשיתי בחיים שלי נגזרות מהקרקע‬
‫הגיעלשמוע את המ־‬
‫‪$TS1$‬המצוקות‪$TS1$‬‬

Related Interests