Canon Advanced Printing Technology för Canon LBP5000 R1.12 Ver.1.00.0.008 (Windows 98/Me) R1.12 Ver.3.03.0.

005 (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) **************************************************************** CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT! Detta är ett formellt avtal ("avtal") mellan dig och Canon Inc. ("Canon"), som reglerar din användning av Canons programvaror inklusive tillhörande handböcker och eventuellt tillhörande tryckt material ("programvaran") för vissa av Canons kopieringsapparater, skrivare och flerfunktionsenheter ("produkterna"). LÄS NOGGRANT IGENOM ALLA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN OCH ACCEPTERA AVTALET SÅ SOM DET BESKRIVS NEDAN ELLER GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU AVTALETS VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR AVTALETS VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. EFTERSOM PROGRAMVARAN LEVERERADES UTAN KOSTNAD UTGÅR INGEN ERSÄTTNING. 1. ÖVERLÅTELSE AV LICENSEN Canon överlåter en personlig, begränsad och icke-exklusiv licens att använda (med "använda" avses förvaring, laddning, installation, åtkomst, körning och visning) programvaran enbart för användning tillsammans med produkterna på datorer direkt eller via nätverk anslutna till produkterna ("den tilldelade datorn"). Du kan tillåta andra användare av datorer som är anslutna till din tilldelade dator att använda programvaran under förutsättning att du tillser att alla sådana användare följer villkoren i detta avtal och att de begränsningar och förpliktelser som anges nedan gäller även för dem. Du får kopiera programvaran enbart i syfte att skapa en säkerhetskopia. 2. BEGRÄNSNINGAR Du får inte använda programvaran på andra sätt än de som uttryckligen tillåts i detta avtal och du får heller inte överlåta, licensiera, sälja, hyra ut, leasa, låna, överföra eller skicka programvaran till någon tredje part. Du får inte förändra, översätta eller konvertera programvaran till ett annat programmeringsspråk, modifiera, disassemblera, dekompilera eller på annat sätt omkonstruera programvaran och inte heller låta någon tredje part göra det. 3. UPPHOVSRÄTT Du får inte modifiera, avlägsna eller radera någon information avseende upphovsrätt för Canon och Canons licensgivare som ingår i programvaran eller kopia av denna. 4. ÄGANDERÄTT Canon och dess licensgivare behåller alla rättigheter till titel, äganderätt och immateriell egendom i och till programvaran. Förutom i enlighet med vad som uttryckligen medges i detta avtal överförs eller tilldelas ingen licens eller

UTAN NÅGRA GARANTIER. CANONS DOTTERFÖRETAG. ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER LICENSGIVARE HAR MEDDELAT OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. 5. INGA UPPDATERINGAR. vare sig uttryckligen eller underförstått. VISSA DELSTATER ELLER RÄTTSOMRÅDEN TILLÅTER INTE FRISKRIVANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DISTRIBUTÖRER. CANONS DOTTERFÖRETAG. ÅTERFÖRSÄLJARE OCH LICENSGIVARE FRÅN ALLT ANSVAR RÖRANDE SKADEANSPRÅK SOM SKULLE KUNNA UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER HÄRRÖRA FRÅN PROGRAMVARAN OCH DESS ANVÄNDNING. FÖRLUST AV INFORMATION. CANONS DOTTERFÖRETAG. EXPORTRESTRIKTIONER Du accepterar att följa alla exportlagar. ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER CANONS LICENSGIVARE ÄR INTE ANSVARIGA FÖR UNDERHÅLL ELLER FÖR HJÄLP MED ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. CANONS DOTTERFÖRETAG. restriktioner och föreskrifter eller utan alla erforderliga tillstånd. SKULLE PROGRAMVARAN VISA SIG VARA DEFEKT PÅTAR DU DIG HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELL SERVICE. DISTRIBUTÖRER ELLER LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN DESSUTOM HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN DELSTATER ELLER RÄTTSOMRÅDEN. CANONS DOTTERFÖRETAG.rättighet. restriktioner och föreskrifter för berört land och att inte exportera eller vidareexportera. ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER CANONS LICENSGIVARE GARANTERAR ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARANS FUNKTION INTE KAN AVBRYTAS ELLER ÄR FELFRI. VILLKOR Detta avtal träder i kraft så snart du klickar på knappen och . [INGET ANSVAR FÖR SKADOR] UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL CANON. 6. direkt eller indirekt. INGEN SUPPORT CANON. FÖRBÄTTRINGAR ELLER STÖD KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS FÖR PROGRAMVARAN. 8. INGEN GARANTI OCH AVSTÅENDE FRÅN ERSÄTTNINGSANSPRÅK [INGEN GARANTI] PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. HELA RISKEN VAD GÄLLER PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA LIGGER HOS DIG. VILKET INKLUDERAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. till dig från Canon av immateriell egendom som tillhör Canon eller dess licensgivare. VISSA DELSTATER ELLER RÄTTSOMRÅDEN TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVANDE AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR ELLER PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL SOM FÖLJD AV FÖRSUMLIGHET FRÅN SÄLJARENS SIDA. VILKET BETYDER ATT OVANSTÅENDE FRISKRIVANDE EVENTUELLT INTE GÄLLER DIG. DET BETYDER ATT OVANSTÅENDE FRISKRIVANDE EVENTUELLT INTE GÄLLER DIG. DISTRIBUTÖRER. VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. DERAS DISTRIBUTÖRER. REPARATION ELLER KORREKTION. [FRISKRIVNING AV ANSVAR] I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER DU HÄRMED CANON. FÖRLUST AV VINST. programvaran i strid mot sådana lagar. VARE SIG CANON. 7. VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA OAVSIKTLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR) UPPKOMNA EFTER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ÄVEN OM CANON. DERAS DISTRIBUTÖRER. UTAN BEGRÄNSNINGAR.

11. med förbättrade funktioner samt programmet Canon Advanced Printing Technology. BRIST PÅ GILTIGHET I händelse av att någon paragraf i detta avtal förklaras eller befinns vara olagligt av någon rätt eller domstol inom rättsområde med beslutsrätt härom. 12. höga utskriftshastighet och problemfria användning.F.R. Avtalet gäller fram till det avslutas. 9. Tokyo 146-8501. och fortsätter gälla tills det avslutas. Japan. FÖRSTÅTT DET OCH GÅTT MED PÅ DESS VILLKOR. Ohta-ku. 12. 227. 2. ***************************VIKTIGT!***************************** Tack för att du har köpt Canon LBP5000. Detta avtal upphör även att gälla om du inte uppfyller villkoren i det. DU GODKÄNNER OCKSÅ DETTA AVTAL SOM DET FULLSTÄNDIGA OCH ENDA SAMARBETSAVTALET MELLAN DIG OCH CANON INOM DETTA OMRÅDE OCH ATT DETTA AVTAL ERSÄTTER ALLA TIDIGARE FÖRSLAG ELLER ÖVERENSKOMMELSER.F. skall denna paragraf förklaras ogiltig inom detta rättsområde eller enligt denna rätt eller domstol samtidigt som alla kvarstående paragrafer i avtalet skall fortsätta att gälla. Tillverkare är Canon Inc. SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA. Du kan avsluta avtalet genom att förstöra programvaran och alla kopior av den. innehållande "kommersiell datorprogramvara" och "kommersiell dokumentation till datorprogramvara".F.R. 10. flexibla pappershantering.212 och 48 C. Vi hoppas att du kommer att uppskatta skrivarens höga utskriftskvalitet. Oavsett föregående text skall paragraferna 4 och 7 till och med 11 gälla även efter att avtalet upphört att gälla.R. OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN DIG OCH CANON SOM RÖR DETTA OMRÅDE. Filen har skapats för att rikta några mycket viktiga och . ANMÄRKNING OM BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER GÄLLANDE OFFENTLIGA SEKTORN I FÖRENTA STATERNA Programvaran är en "kommersiell vara".R.7202-1 t o m 227. Om du har frågor om avtalet eller om du av något skäl vill kontakta Canon kan du skriva till Canons försäljningsavdelning eller distributören/återförsäljaren i det land där du köpte produkterna./30-2. såsom detta begrepp definieras enligt 48 C. enligt användningen av dessa begrepp i 48 C. Vid avslutandet av avtalet måste du omedelbart förstöra programvaran och eventuella kopior av denna. Shimomaruko 3-chome.7202-4 (juni 1995) skall alla slutanvändare inom amerikansk offentlig verksamhet förvärva programvaran utan några andra rättigheter än de som anges i detta avtal. I enlighet med 48 C. förutom att Canon göra anspråk på sina rättigheter.accepterar avtalet så som det beskrivs nedan eller börjar använda programvaran. TILLKÄNNAGIVANDE GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN OCH ACCEPTERA AVTALET SÅ SOM DET BESKRIVS NEDAN ELLER GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN TILLKÄNNAGER DU ATT DU HAR LÄST IGENOM DETTA AVTAL.212 (september 1995). INGEN ÄNDRING AV DETTA AVTAL SKALL GÄLLA OM DEN INTE HAR UNDERTECKNATS AV EN VEDERBÖRLIGEN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR CANON.F.101 (oktober 1995).

Registrera Anpassade pappersstorlekar (Windows Vista) 17.Skriva ut tunna linjer (Windows Vista) 19. ================================================================ Innehåll: 1. Använda Microsoft Office efter installationen 6. 2.Om inställningarna på klientsidan för användning av funktionen delad skrivare 15. Du bör dock inte använda funktionen om en annan inställning än [1 sida per ark] är vald för [Sidlayout] på fliken [Sidformat]. 4. Om du använder funktionen i programmet kanske inte layouten på informationen blir rätt.Installera i en fleranvändarmiljö (Windows XP/Vista) 11. Skalning Sidlayout Skiljesida Användarbehörighet vid installationen (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) 5.Tecken för skrivarnamnet (Windows Vista) 16.Skyddat läge för Internet Explorer (Windows Vista) 12. ================================================================ 3. Ladda ner och installera en nätverksskrivare (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) 10.Åtkomstbehörighet till Skrivare .egenskaper (Windows Vista) 18.specifika frågor som kan träffas på under användningen av denna produkt.Ange IP-adressen för skrivaren (Windows Vista) ================================================================ 1. Sidlayout En del program innehåller en funktion för utskrift av flera kopior. Om programmet innehåller funktioner för skalning ändrar du skalningen i programmet. 3. Skiljesida [Skiljesida] i Windows kan inte skrivas ut. Avinstallera nätverksskrivaren som är ansluten till en annan användare (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) 7. Begränsning för nätverksskrivare (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) 8. . Om så är fallet ändrar du skalningen till 100 %. ================================================================ 2.Visa fönstret Skrivarstatus i en fleranvändarmiljö (Windows XP/Vista) 13. Starta om Windows med ett återstående utskriftsjobb (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) 9. Skalning Vissa program kan inte skriva ut ordentligt om skalning angetts.Verktyget CAPT Windows-brandväggen 14.

Ladda ner och installera en nätverksskrivare (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) . kan det hända att Microsoft Office inte fungerar ordentligt efteråt. ================================================================ 7. ================================================================ 5. även om du ändrar anslutningsmålet till en lokal port. ================================================================ 8. Starta sedan om Windows 2000/XP/Server 2003/Vista. Avinstallera nätverksskrivaren som är ansluten till en annan användare (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) När du kör [Avinstallation av Canon LBP5000] på datorn som den andra datorn har anslutit till Canon LBP5000nätverkskrivarservrarna. ================================================================ 9. Om du använder Windows 98/Me kommer det kvarvarande Canon LBP5000-utskriftsjobbet att tas bort när du avslutar Windows 98/Me. Begränsning för nätverksskrivare (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) Om en nätverksskrivare är installerad i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista kan den inte användas som en lokal skrivare. ================================================================ 6. Använda Microsoft Office efter installationen Om du använder installationsprogrammet och du inte startar om datorn när ett meddelande visas där du uppmanas till detta. Fullständig behörighet krävs för installationen. starta om datorn. Användarbehörighet vid installationen (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) Logga in som medlem i administratörsgruppen för att installera skrivardrivrutinen.================================================================ 4. Om detta inträffar. kommer inte informationen om Canon LBP5000-nätverksskrivaren som den andra användaren anslöt att tas bort. Starta om Windows med ett återstående utskriftsjobb (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) Om du behöver starta om Windows 2000/XP/Server 2003/Vista när det finns ett kvarvarande Canon LBP5000-utskriftsjobb gör du en paus i utskriften från skrivarmappen. Om du behöver använda skrivaren som en lokal skrivare måste du installera en skrivardrivrutin och välja en lokal port. I så fall bör den andra användaren ta bort hans/hennes skrivarikonen för Canon LBP5000 innan du avinstallerar.

. ================================================================ 12. Visa fönstret Skrivarstatus i en fleranvändarmiljö (Windows XP/Vista) Om användaren ändras med funktionen "Snabbt användarbyte" på Windows XP/Vista. kontrolleras kommunikationen med klientdatorerna av Windows-brandväggen. ================================================================ 11. ställs [Skyddat läge] på [Av] oberoende av inställningarna. [Otillgängliga funktioner] . måste du installera den som en användare med administratörsbehörighet. Verktyget CAPT Windows-brandväggen Om du använder ett operativsystem som är utrustat med Windows-brandväggen.Ljudfunktionen i fönstret Skrivarstatus fungerar inte på rätt sätt. kan inte skrivarstatusen visas i fönstret Skrivarstatus. När du använder funktionen "Snabbt användarbyte". ================================================================ 13. . Om du vill ställa [Skyddat läge] på [På]. som skrivarserver. Om du vill visa status loggar du in igen och öppnar fönstret Skrivarstatus. [Verktyget CAPT Windows-brandväggen] är ett verktyg för konfigurering av Windows-brandväggen så att denna avaktiverar eller aktiverar blockeringen av kommunikation med klientdatorerna. såsom Windows XP Service Pack 2. avsluta Internet Explorer 7 en gång och kör det sedan manuellt. ([Lägg till eller ta bort program] för Windows XP/Server 2003.När du laddar ner och installerar en nätverksskrivare på Windows 2000/XP/Server 2003/Vista. Installera i en fleranvändarmiljö (Windows XP/Vista) Om Canon LBP5000 är installerad i Windows XP/Vista ska du inte installera den för den användare som ändrades av funktionen "Snabbt användarbyte" i Windows XP/Vista. kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga på grund av begränsningen av operativsystemets säkerhet.Avinstallationsprogrammet kan inte registreras i [Lägg till/ta bort program]. se till att logga in igen innan installationen. [Avinstallera ett program] för Windows Vista) ================================================================ 10. på installationsskivan. Skyddat läge för Internet Explorer (Windows Vista) Om du använder Windows Vista och kör Internet Explorer 7 genom att klicka på ikonen för [Förklaring till mjukvara] etc. Om nätverksskrivaren installeras av en användare utan administratörsbehörighet.

Registrera Anpassade pappersstorlekar (Windows Vista) Se till att logga in som medlem i administratörsgruppen du redigerar [Anpassad pappersstorlek] på fliken [Sidformat] i skrivardrivrutinen. upptäcks inte skrivaren av operativsystemet på grund av ett ogiltigt skrivarnamn vilket gör att utskrift. Om du inte gör följande inställningar på klientsidan.egenskaper (Windows Vista) Om du loggar in som en medlem i administratörsgruppen som skiljer sig från den som installerar skrivardrivrutinen. kan du inte komma åt skrivare .) (2) Markera kryssrutan för [Fil. . Tecken för skrivarnamnet (Windows Vista) Om tecknet "@" används i namnet för skrivaren.[Verktyget CAPT Windows-brandväggen] ligger i mappen [Swedish] . och klicka sedan på [Nätverks. (1) Visa dialogrutan [Windows-brandväggen] ([Inställningar för Windows-brandväggen] för Windows Vista). (Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas.egenskaper som medlem i administratörsgruppen. För Windows XP: Från menyn [Start]. kan det hända att skrivarstatusen inte visas ordentligt i fönstret Skrivarstatus och vissa av skrivarfunktionerna inte kan användas. konfigurera följande inställningar. ================================================================ 14. ================================================================ 15. Se kapitel 8: "Windows-brandväggen" i Användarhandboken för mer information om [Verktyget CAPT Windows-brandväggen]. klicka på [Fortsätt]. välj [Kontrollpanelen].och Internet-inställningar] -> [Windows-brandväggen].[WF_UTIL] på medföljande CD-ROM-skivan [LBP5000 User Software]. välj [Kontrollpanelen]. För Windows Server 2003: Från menyn [Start]. För att få åtkomst till skrivare . och klicka sedan på [Avblockera ett programi Windows-brandväggen]. Åtkomstbehörighet till Skrivare . välj [Kontrollpanelen] -> [Windows-brandväggen]. Om inställningarna på klientsidan för användning av funktionen delad skrivare Om du använder Windows XP Service Pack 2 eller något annat operativsystem utrustat med Windows-brandväggen på klientsidan.egenskaper högerklickar du på ikonen för skrivaren och väljer sedan [Kör som administratör]. ================================================================ 16. ================================================================ 17. För Windows Vista: Från menyn [Start].och skrivardelning] och klicka på knappen [OK] på fliken [Undantag] i dialogrutan [Windows-brandväggen]. drift och installation inte fungerar.

) . ================================================================ 19. kan det hända att skrivaren inte fungerar ordentligt.Inställningar med Remote UI ================================================================ <END OF README.Inställningar med kommandot ARP/PING (För att köra kommandot ARP/PING. Skriva ut tunna linjer (Windows Vista) I vissa program kan tjockleken för en linje ställas in till ett värde mindre än 1 pt men den verkliga tjockleken i utskriften kan motsvara en linje med 1 pt.TXT> . Stäng i så fall av enheten som använder samma IP-adress eller ta bort enheten från nätverket och ange sedan en oanvänd IP-adress för skrivaren med hjälp av någon av följande metoder.Inställningar med NetSpot Device Installer . Ange IP-adressen för skrivaren (Windows Vista) Om du anger IP-adressen som används av en annan enhet för skrivaren. måste du logga in på Windows som medlem i administratörsgruppen. .================================================================ 18.