Copiii supradotați o avere neprețuită

Profesor psihopedagogie specială Camelia Muntean Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Arad

Moto:
„ Nici o națiune, nici o societate nu își poate permite să neglijeze copiii și tinerii cu cele mai mari potențiale aparținând poporului său. Vârfurile constituie o bogăție națională.” (Prof.Dr. Klaus K. Urban) Sistemul educativ descurajează în mod continuu un procentaj de peste 40% dintre copii supradotați, anume vizualii spațiali, ce au o dominantă funcțională a emisferei cerebrale drepte. Aceștia gândesc în imagini în timp ce sistemul oficial utilizează cuvinte pe care vizualii spațiali trebuie să le transforme în imagini, să gândească în imagini, apoi să retranscrie rezultatul în cuvinte pentru a fi evaluați în cuvinte. Din acest motive ei devin copii cu un risc educațional major în sistemele clasice bazate pe expunere și memorare, deși în mod paradoxal vizualii spațiali au cea mai mare creativitate/ inventivitate, caracterizați de o inteligență complexă și dinamică, critică și laterală și în final formează oamenii care adaugă o reală plus valoare în sistem dezvoltând soluții, inovații și tehnologii în știința sau arta. La vizualii spațiali se dezvoltă o atitudine de contestare a autorității care-i dezavantajează de asemenea social transformându-i într-o categorie de risc social. In mod paradoxal procentul de supradotați din rândul infractorilor este superior mediei statistice, aceasta datorându-se reacțiilor constant adverse ale mediului social. Toate aceste simptome dispar însă într-un mediu educativ dedicat cu programe deschise și creative, cu interacțiune, dinamism și feedback între copii și profesori, cu atmosfera deschisă și cooperantă. Intr-un astfel de mediu educativ, familial, social, copiii supradotați se dezvoltă la adevăratul lor potențial și fiind auto-motivați prin natura lor, devin factori activi de progres odată ajunși la vârsta adultă. Un aspect relevant este dat de preponderență vizual-spațialilor în societățile de tip familial, preponderență ce nu se regăsește în sistemele de tip monopolist. Societățile de tip familial generează un număr mult mai mare de supradotați cu inteligența creativă, dar în cazul unei stagnări sau lentori a dezvoltării istorice și economice a acestor societăți, marea majoritate a acestor supradotați creativi emigrează către societățile monopoliste unde disciplina și rigoarea populației permite o dezvoltare accelerată în cazul în care sunt importați suficienți vizual-spațiali creativi. In mod paradoxal matricea de generare a inteligențelor creative superioare rămâne nedezvoltată în acest caz din cauza fenomenului de drenare a creierelor. Nevoia dezvoltării unui mediu propice de dezvoltare este cu atât mai important de luat în considerare, cu cât supradotații aduc beneficii societății incomparabil mai mari decât ceilalți oameni, întorcând investiția socială incomensurabil mai mult. Acest lucru se poate observa peste tot unde învățământul pentru supradotați a fost stimulat prin investiții financiare și eforturi materiale și umane. Exemplele politicilor lansate de Commonwealth în această direcție se văd concretizate atât

canalele și alte urme adânci în istorie unde au fost nimiciți generații de oameni hărăziți muncii lor. cu caracter amoral. cât şi din cauza presiunilor. în unele ţări. gestionari ai crizelor pe care le întrețin pentru a le exploata în propriul beneficiu. aceasta se constituie în mecanisme compensatorii ce vizează aspectele interacţiunii sociale. Astfel se explică toate gulagurile. a sublimării piramidei nevoilor lui Maslow. care se diferenţiază prin caracteristicile de personalitate. sistemul de reprezentare socială în viața politică promovează în general personalități egocentrice. deoarece prin natura şi ritmul evoluţiei atât de caracteristic. care conduce. stilul de învăţare. în esenţǎ la o involuţie faţǎ de posibilitǎţile . Majoritatea ță rilor care au investit eforturi și resurse pe aceste două direcții au reusit să se dezvolte economic. după cum am văzut. O caracteristică esențială care poate transforma supradotații în eroi sau victime este puternica lor implicare în ceea ce fac indiferent de riscuri sau de dificultăți. cum ar fi Spania sau S.. Pe de altă parte. Din aceste motive marea maturitate a deciziei politice se regăsește în inițierea procesului de brain regain prin care supradotații ce au căpătat maturitatea cunoașterii extensive atât a culturii proprii cât și altor culturi să poata fi integrați în viața socială și economică din țara de origine. atât din cauza factorilor ce ţin de propriile personalităţi. cu toate acestea. la care sunt supuşi. setoși de putere. De altfel. au reusit să micșoreze decalajele sociale și economice și să micș oreze rata de degradare a mediului natural. a spiritualizării consumurilor.U. fericirea populației și satisfacțiile cotidiene. reprezintă un grup aparte. obiectul psihopedagogiei speciale. au cerinţe educative speciale. modul de interacţionare cu semenii etc. Putem vedea această istorie urmărind exemple concrete. Incurajarea educației specifice pentru supradotați și utilizarea locala a acestei resurse extraordinare în programe de dezvoltare locală este a doua decizie majoră care reflectă conștientizarea matură a schimbării politicilor către profesionalism politic. Ritmul rapid de învǎţare şcolarǎ şi socialǎ face din copilul supradotat intelectual un candidat sigur la experienţa plictiselii. pogromurile. sintagma cerinţe educative speciale include în mod explicit şi categoria copiilor supradotaţi în legislaţia din domeniul învăţământului special integrat Cele mai profunde studii educative au fost integrate în metodologii de lucru sub conceptul de ”gifted education” și în acest moment ele se adresează unui număr din ce în ce mai mare de copii care prezintă potențiale de dezvoltare a abilităților personale. Educarea copiilor supradotați și integrarea socială a tinerilor și adulților supradotați devin din ce în ce mai mult priorități mondiale. Este una dintre cele mai mari dureri când acestor oameni li se retează aripile și sunt forțați să trăiască o viață plată și fără perspective. Aşadar.copii sau adulți – devin și mai evidente. Aceste țări au reușit să formeze un corp de politicieni și ”policy makers” capabili să gestioneze mai bine problemele curente și să proiecteze mijloace concrete mai adecvate pentru evitarea sau soluționarea unor crize. să deschidă câmpuri de cercetare și aplicare către noi tehnologii. stabilitatea socială. ca şi indivizii aflaţi de cealaltă parte a curbei lui Gauss (la polul opus). la rândul lor. In acest caz ei devin datorită extremei lor sensibilități sufletești. In aceste situații politico-sociale riscurile persoanelor ”gifted”.în dezvoltarea economică a acestor țări cât și în saltul științific și tehnologic.A. victime ale societății în loc să fie factorii de progres ai acesteia. Ceea ce reuşeşte să întregească imaginea referitoare la aspectele heterocronice ale dezvoltării psihice a supradotaţilor îl constituie faptul că elevii supradotaţi. De fapt acest tip de rezultate se poate regăsi peste tot unde educația și inserția socială a supradotaților a fost sprijinită. bunăstarea. a dezvoltării de idealuri umanitare. însă. Desigur că inteligenţa ridicată specifică supradotaţilor antrenează în acelaşi timp şi celelalte paliere ale dezvoltării psihice. şi totodată. toate acestea fiind caracteristici normale în mediul oamenilor ”gifted” și devenind normale în tot mediul social prin implicarea oamenilor ”gifted”. protecția mediului natural. Aceștia au deseori reacții adverse față de supradotați pe care-i simt ca potențiali concurenți. supradotaţii reprezintă. supradotaţii sunt mai frecvent expuşi riscurilor de inadaptare socială şi şcolară. dacă deschidem orice enciclopedie și citim biografiile celor care au lăsat o urmă pozitivă adâncă î n istorie. Este un rezultat firesc al rezolvării crizelor locale prin acțiunea adulților și tinerilor supradotați. venite din mediul extern.

iar familia.personale. Mendel.giftedkids. acestea le pot oferi şansa să utilizeze materiale pentru învăţare şi instrumente pentru cunoaşterea individuală. 2005 3. În final. Vivaldi. Yolanda Benito. De asemenea. Van Gogh. întrebările penetrante şi observaţiile mature îl fac pe copilul supradotat să aibă deseori caracteristici greu compatibile cu propriul mediu social înconjurător şi să găsească cu dificultate alte persoane cu care să comunice. Inteligenţa şi aptitudinile. 2004 4. Deşi utilitatea educaţiei copiilor supradotaţi a fost dovedită în toată lumea. leadership. Mozart. dar în general cu mare întârziere. nu se adresează unui procent redus din educaţia şcolară. Cei ce sunt integraţi contribuie în mod esenţial la dezvoltarea locală pe toate planurile. Doru Vlad Popovci. Nicolae Mitrofan. Editura Fundației Humanitas. http://www. Iaşi. Sidis. 2003 2. Gauss. metodologii specializate de lucru. Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial. uneori de zeci sau sute de ani după moartea lor.about. de management sau politic. Creşterea şi dezvoltarea acestei forme de educaţie a copiilor supradotaţi presupune: oameni calificaţi în acest domeniu. relaţional uman. Domeniile de eficienţă sunt: ştiinţele. acţiunile. Bibliografie: 1. Introduere în psihopedagogia supradotaților. asa că trebuie să investim în oamenii ce pot reîntoarce investiția și multiplică experiența pozitivă. emigrează în ţările ce le oferă şanse de afirmare. Laurenţiu Mitrofan. Gaulois. Curiozitatea deosebită. Editura Polirom. Este nevoie de o educaţie în spiritul creativităţii ca stimul al relaţiilor socio emoţionale. Editura Polirom. de finalizare a proiectelor și de micșorare a risipei de resurse umane și materiale. artele. sunt promovate. Educaţie. Cum spune un proverb românesc « Omul sfințeste locul ». dezvoltare emoţională şi adaptare socială. susţinerea acestei forme de educaţie s-a facut deseori cu dificultate. Da Vinci sau mai recente Ramanujan. comunicare şi mass media. ci şi prin neimplicarea nivelurilor mai profunde de înţelegere şi simţire. dacǎ nu sunt oferiţi stimuli cognitive şi afectivi compensatori. București. Testarea psihologică. ci. şcoala sau condiţiile de socializare profesională trebuie să acţioneze ca stimul al interacţiunilor în grupul de elevi. Punctul de inflexiune care a fost creat de schimbarea atitudinii clasice față de supradotați a creat o diferență specifică vizibilă în multe domenii. de corectitudine a soluțiilor și de rigoare a deciziilor. A venit și timpul ca România să facă acest pas hotarator ca o alternativă de ridicare pe termen mediu a gradului de profesionalism și de responsabilitate. formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii. ulterior economic. Exemple sunt Von Neumen. literatura şi bussinesantreprenoriat.com . protecţia mediului natural. Copiii supradotaţi. Substimularea se exprimǎ nu numai prin frustrarea de la o varietate informaţionalǎ. aşteptările şi scările de valori ale contextului social joacă un rol important în dezvoltarea şi educarea tinerilor supradotaţi şi foarte talentaţi. Copiii cu abilități înalte ce nu sunt întegraţi într-un sistem iniţial educativ. cadru legal şi mai ales susţinători. accelerare şi îndrumare. Istoria ne-a arătat de mai multe ori că societatea a recunoscut valorile oamenilor cu abilități înalte. prin programele de acumulare. Educaţia copiilor supradotaţi nu este o educaţie elitistică. Educaţia copiilor supradotaţi s-a dovedit a fi soluţia de viitor pentru dezvoltarea pe mai multe domenii în termen mediu sau lung. Eminescu.