Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tahun Jumlah Murid Tarikh Masa Tema Unit Tajuk : : : : : : : : Pendidikan Sivik

dan Kewarganegaraan 5 Marikh /28 Orang 16 April 2013 (Selasa) 7.45 pagi- 8.45 pagi (1 jam) Tema 3 – Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Unit 6 Hidup Bermuafakat Aktiviti 6B- Kunjung Mengunjung Amalan Kita

Hasil Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1) Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua daripada tiga kebaikan kunjung mengunjung dengan betul melalui aktiviti nyanyian. 2) Melakonkan cara melayan tetamu yang berkunjung ke rumah dengan bertatasusila secara berkumpulan. 3) Merekacipta poster kunjung mengunjung kreatif melalui aktiviti berkumpulan. dengan

Isi Pelajaran

:

1) Kebaikan kunjung mengunjung melalui aktiviti nyanyian. 2) Lakonan cara melayan tetamu dengan bertatasusila. 3) Merekacipta poster kunjung mengunjung dengan kreatif.

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama dalam kumpulan, berfikir secara bijaksana, bersopan santun dalam berbicara.

Unsur Patriotisme

:

Bersyukur dengan keamanan dan perpaduan kaum di negara kita, hormat menghormati sesame jiran.

Pengetahuan Sedia ada

:

Murid-murid pernah menziarahi dan mengunjungi rumah jiran.

2. 3. menghubungkait. Kecerdasan Pelbagai: -Linguistik Kemahiran Generik: -Berfikir KB: -memberikan maklum balas Soalan Guru: 1) Apakah yang kamu lakukan semasa hari perayaan? 2) Apakah yang kamu lakukan terhadap jiran pada hari perayaan? . Guru menanyakan apakah aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa hari perayaan dan apakah yang dilakukan terhadap jiran mereka. Murid ditunjukkan dengan gambar kad ucapan perayaan dan gambar kaum di Malaysia.Sumber P&P : ITEM Komputer riba dan pembesar suara Kotak beracun beserta soalan Helaian lirik lagu Kertas lukisan Kepingan gambar dan perkataan Pensil warna BILANGAN 1set 1set 30 salinan 4 helai 4 set 4 kotak KBKK : Menjana idea. merangsang pemikiran Elemen Pengurusan/ Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik Catatan (Penerapan Nilai Murni / Nilai Alam Sekitar / Unsur Patriotisme / Bahan Sumber P&P / Isi Pelajaran) Induksi (5 Minit) 1. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk memadankan kad ucapan perayaan mengikut kaum yang betul.

pembesar suara KB: -Menjana idea Isi Pelajaran: -Lakonan cara melayan tetamu dengan bertatasusila --Berfikir Nilai Murni: -Fokus Kemahiran Generik: KB: -Berfikir. Langkah 1 (15 Minit) 1. Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik Langkah 2 (15 minit) 1. 2. Murid yang memegang kotak beracun ketika muzik ditamatkan diminta melakonkan cara melayan tetamu dengan bertatasusila mengikut situasi yang dinyatakan dalam kotak Kecerdasan Pelbagai: -linguistik Kemahiran Generik: -Berfikir BSPP: -kotak beracun beserta soalan situasi.4. Murid diminta bermain kotak beracun mengikut alunan muzik. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Kunjung Mengunjung Amalan Kita. komputer riba. 3. Murid berbincang dengan guru dan jawapan yang betul akan diberikan token. Murid diminta menyanikan bersama-sama lagu tersebut. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. melihat dan mendengar -mengelaskan -menyusun maklumat BSPP: -komputer riba. 3. Murid diedarkan dengan helaian lirik lagu Kebaikan Kunjung Mengunjung. 2. 4. pembesar suara dan helaian lirik lagu Isi Pelajaran: -kebaikan kunjung mengunjung .. Murid diminta menyatakan dan menggariskan kebaikan kunjung mengunjung yang terdapat dalam lirik lagu.

2. 3.beracun bersama ahli kumpulan Nilai: -bekerjasama sesama ahli kumpulan -bersopan santun di rumah orang Langkah 3 (25minit) 1. Setiap kumpulan diminta untuk merekacipta poster berkaitan kunjung mengunjung menggunakan gambar dan perkataan. kepingan gambar dan perkataan. pensel warna Kemahiran Generik: -Kreativiti Isi Pelajaran: Merekacipta poster kunjung mengunjung dengan kreatif. 4. . -Bekerjasama dalam kumpulan Nilai: Kecerdasan Pelbagai: -visual -kinestatik BSPP: -Kertas lukisan. Wakil kumpulan diminta untuk membentangkan hasil kerja kumpulan. Setiap wakil kumpulan diminta mengambil surat berisi kepingan gambar dan perkataan serta kertas lukisan. Kumpulan yang menghasilkan lukisan paling kemas dan menarik akan diberikan token.

Guru membuat kesimpulan berkenaan tajuk pada hari ini kan dua kebaikan kunjung mengunjung.Penutup (5 Minit) 1. murid diminta untuk menjawab soalan. 3. 5. Murid diminta menyat 4. 2. Kecerdasan Pelbagai: -Interpersonal KBKK: -Menghubungkait -memberi maklum balas Soalan Guru: 1. Murid dinasihatkan untuk meneruskan amalan kunjung mengunjung. Guru memberikan kotak beracun berisi soalan. Apakah kebaikan kunjung mengunjung? 2. Adakah kamu akan meneruskan amalan ini? . -Verbal Linguistik Nilai murni: -bersyukur dengan keharmonian dan perpaduan kaum. Apabila muzik berhenti.

Related Interests