Soalan Pengamiran Melalui Penggantian

1. Cari,

− dx 3) (2x
5
Penyelesaian : anggap u = 2x – 3.
Maka,
2
dx
du
·

2
du
dx ·

,
_

¸
¸
· −
∫ ∫
2
du
u dx 3) (2x
5 5

du u
2
1
5

·
c
1 5
u
2
1
1 5
+
+
× ·
+
c
6 2
3) (2x
6
+
×

·
c
12
3) (2x
6
+

·
2. Cari kamiran bagi

+ dx 5) (3x
6
Anggap : u = 3x + 5

3
dx
du
·

3
du
dx ·
∫ ∫
· +
3
du
u dx 5) (3x
6 6

c
7
u
3
1
7
+

,
_

¸
¸
·
c
21
5) (3x
7
+
+
·
3.
c 1) (3k kos
6
1
c 1) (3k kos
3
1
2
1

dk 1) (3k sin
2
1
dk 1) (3k sin
2
1
+ + − ·
+ + − • ·
+ · +
∫ ∫


4.
2
1
2 3
2
1
2
2
3x
3
2x
dx 3x) (2x
1
]
1

¸

− · −


6
1
2
3
3
2
6
3
16
2
1 3
3
1 2
2
2 3
3
2 2
2 3 2 3
·

,
_

¸
¸
− −
,
_

¸
¸
− ·

,
_

¸
¸ ×

×

,
_

¸
¸ ×

×
·