BORANG PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 SESI PERSEKOLAHAN TAHUN ________ Warganegara Pilih Status Tempat Kelahiran (Bagi

Warganegara) Daerah Jenis Sekolah Dipohon Status OKU (Orang Kurang Upaya)
* No MY KID * Tarikh Lahir

:
Sila Pilih Dalam Negara Luar Negara

: : :

PETALING UTAMA SK

Tidak

: : : : :

[Hari]

[Bulan] [Tahun]

* Nama * Jantina * Kaum

Alamat Pemohon
* Alamat

:

* Poskod * Bandar * Negeri

: : : :

Email untuk dihubungi

Maklumat Sejarah Pra Sekolah : (Sila lengkapkan maklumat Nama, Alamat dan No telefon sekiranya berkaitan)

*

Pernah menghadiri prasekolah pada 2013 Tidak pernah menghadiri prasekolah 2013 Agensi Pelaksana

: : : :

Nama

Alamat

No Telefon

[Cth : 0388841099]

Nama Abang/ Kakak Tahun 2.Maklumat Penjaga/ Keluarga * Nama Penjaga Terkini * No Kp * Hubungan : : : Sila nyatakan sekiranya Lain-Lain Nama Ibu No Kp : : : : : : : : : : : : orang * Pendapatan Keluarga No Telefon Rumah/Pejabat No HP Bil. Nama Abang/ Kakak Tahun 2. Abang/ Kakak Bersekolah di sekolah di Pohon 1. Nama Abang/ Kakak Tahun Sekolah Dipohon Anggaran Jarak Rumah Ke Sekolah : : BBA8201 : SK PETALING JAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful