Portofolio flankerend onderwijs periode 3 De 0-meting De puber De puber zie ik als de jongeren die volwassen aan het worden

is. Het belangrijkste van mijn pubertijd, en ik denk van vele andere, is je eigen normen en waarden te bepalen. Voor je in de pubertijd komt luister je meestal naar je ouders en andere volwassene, omdat je ervan uitgaat dat zij het beste met jou voor hebben. Er komt een moment waarop jou normen en waarden beginnen te botsen met die van jou ouders. Dit is nodig zodat je kritisch gaat kijken naar je ouders en hierdoor kun je jou eigen regels en waarden leren kennen. Deze zoektocht naar wat jij belangrijk vindt in het leven uit zich vaak in opstandig gedrag naar mensen die denken te weten te kunnen bepalen hoe jij je leven gaat inrichten. Fouten maken, zo zie ik het. Door elke fout die je maakt in het leven kom je op een soort reflectie moment. Oudere mensen zien vaak al vooraf wat de consequenties zijn van bepaalt gedrag maar pubers niet. Ze zijn impulsief, doordat zij de gevolgen niet altijd vooraf overdenken. Leraren en ouders willen de puber graag vertellen wat hij het beste wel en niet kan doen, aangezien zij de zelfde fouten hebben gemaakt en jou daarvoor willen behoeden. Zo werkt het jammer genoeg niet, de puber wil zijn eigen fouten maken. Sterker nog als de oudere mensen een puber met de beste bedoelingen iets willen verbieden, dan is het juist interessant voor de puber. Hij denkt niet mijn ouders zullen het wel weten en ik neem bijvoorbeeld van hun aan dat roken slecht is en ik dat nooit moet doen, maar de puber wil gaan roken zodat hij zijn onafhankelijkheid kan uiten. Groepsgedrag is ook erg belangrijk , als er veel wordt gerookt op school gaat de puber zich afvragen waarom zoveel mensen roken. Dat is natuurlijk niet logisch, je gaat dood van roken maar bijna iedereen doet het. Dan moet er iets meer zijn, deze nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat de puber gaat roken. Onzekerheid is ook een rede om met groepsgedrag mee te doen. Iedere individuele puber is onzeker maar als ze met z’n allen zijn durven ze ineens een stuk meer. Deze durf komt voort uit een gevoel van erkenning, als je deel uitmaakt van een groep moet je zorgen dat je niet buiten de groep valt. Daarom kan doormiddel van groepsdruk een puber worden ‘gedwongen’ iets te doen wat hij helemaal niet wilt.

De klas Beschrijf jouw visie op de thema’s in minimaal 500 woorden. . Schrijf t.v. Volgende week lever je deze beschrijving vast in. deze thema’s op:      wat je er nu van weet welke ervaringen je hebt gehad hoe je dit ervaren hebt wat je hiervan vindt hoe je zelf denkt hier in de toekomst mee aan de slag te gaan als leraar Deze beginsituatie bevat ten minste 500 woorden en wordt later in je dossier gevoegd. Betrek hierbij de volgende onderwerpen:    de puber.a. de klas en de leraar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful