You are on page 1of 76

1

00:00:00,250 --> 00:00:01,568
Prijevod:
youtube.com/user/freehumanity888
1a
00:00:02,050 --> 00:00:06,568
STEWART SWERDLOW:
JEZIK HIPERSVEMIRA, PRVI DIO
2
00:00:10,168 --> 00:00:13,082
Za to govorimo o hipersvemiru?
3
00:00:14,082 --> 00:00:17,128
Moje predavanje o Iluminatima
i kako upotrebljavaju kontrolu uma
4
00:00:17,228 --> 00:00:20,127
i manipuliraju ljudima da rade
odreðene stvari.
5
00:00:22,127 --> 00:00:26,104
Kada sam radio u Montauku projektu
jedan od mojih zadataka je bio odlazak
6
00:00:26,504 --> 00:00:32,212
u hipersvemir, u tu razinu postojanja
kako bi odredio ta simboli znaèe
7
00:00:33,312 --> 00:00:37,158
i vratiti se natrag i de ifrirati ih.
8
00:00:37,558 --> 00:00:41,117
Vlada je znala da veæina izvanzemaljskih
grupa s kojima su u odnosima
9
00:00:41,217 --> 00:00:45,069
nisu koristili jezik za govor,
koristili su taj jezik hipersvemira
10
00:00:46,169 --> 00:00:48,112
koji je trijada.
11
00:00:49,012 --> 00:00:52,565
Zovem ga trijada jer se sastoji od
tri razlièita dijela.
12
00:00:54,165 --> 00:00:56,137
To su boja,

13
00:00:58,037 --> 00:01:00,194
ton
14
00:01:01,194 --> 00:01:03,258
i arhetip.
15
00:01:05,258 --> 00:01:07,608
Kada govorim o arhetipu,
16
00:01:08,808 --> 00:01:14,688
ne govorim o psiholo kom ili Jungovoj
verziji majèinskog ili oèinskog arhetipa.
17
00:01:15,288 --> 00:01:19,357
Ovo su zapravo geometrijski
oblici u boji
18
00:01:20,057 --> 00:01:24,559
koji proizlaze iz va eg
umnog obrasca i DNA-a.
19
00:01:52,059 --> 00:01:55,026
to znaèi hipersvemir?
Ta rijeè se poèela
20
00:01:55,125 --> 00:01:59,044
iroko upotrijebljavati u
na em jeziku zadnjih nekoliko godina.
21
00:01:59,144 --> 00:02:04,151
Prvi put se poèela spominjati
sredinom 60-tih u "Zvjezdanim stazama"
28
00:02:04,271 --> 00:02:08,541
kada su oni odlazili u hipersvemir.
Ali to zapravo nije bio hipersvemir.
29
00:02:10,641 --> 00:02:14,282
Kako bi objasnio to je hipersvemir,
ja koristim analogiju,
30
00:02:15,182 --> 00:02:19,258
jer to daje sliku toga
i shvaæate u va em umu to je to.
31
00:02:20,458 --> 00:02:24,549

Ako smatrate fizièku stvarnost...
32
00:02:30,149 --> 00:02:33,547
...da postoji kao umanjak jajeta,
33
00:02:34,147 --> 00:02:37,172
onda bi ljuska jajeta..
34
00:02:39,772 --> 00:02:42,866
..predstavljala astralne razine.
35
00:02:44,066 --> 00:02:49,102
Astralne razine su graniène zone
oko svih fizièkih stvarnosti,
36
00:02:49,202 --> 00:02:52,142
a postoji vi e od jedne
fizièke stvarnosti.
37
00:02:52,542 --> 00:02:57,137
I na neki naèin ih dr e
sadr anima u njihovom integritetu.
38
00:02:58,237 --> 00:03:01,535
Izvan toga je hipersvemir.
39
00:03:05,135 --> 00:03:09,016
Hipersvemir je poput ljepila
koji dr i na okupu sve stvarnosti,
40
00:03:09,116 --> 00:03:11,416
astralne i fizièke.
41
00:03:12,191 --> 00:03:16,794
Doslovce, zbog nedostatka boljeg termina,
to je Bo ji um.
42
00:03:18,194 --> 00:03:22,100
To dr i sve to postoji
u postojanju.
43
00:03:22,300 --> 00:03:25,613
To je inteligencija koja
stoji iza svega.
44
00:03:27,113 --> 00:03:30,802
I funkcionira u bojama i arhetipovima.

371 fizièka realnost je poput pogre ke u razmi ljanju. ako razumijete formule u jeziku hipersvemira 46 00:03:37.194 --> 00:03:56.303 --> 00:04:23.379 za razlièite dijelove postojanja. 52 00:04:04.189 Ona postoji jer ljudi odnosno biæa nisu odgovorni za svoj vlastiti 55 00:04:17.329 --> 00:04:12. .45 00:03:32. prema postojanju Bo jeg uma 53 00:04:08.289 --> 00:04:20. ako niste sretni s onime to stvarate 51 00:04:00.194 Vi to èinite podsvjesno svake sekunde svakog dana.422 --> 00:03:40.531 jer konstantno stvarate vlastitu stvarnost.071 --> 00:04:17.138 --> 00:03:52. 47 00:03:41.226 Dakako. 49 00:03:53.129 Jer u postojanju.131 --> 00:04:00. 50 00:03:57. 54 00:04:13.426 --> 00:04:03.625 vi ste onda jedini koji to mo e promijeniti.795 ona se smjesta projicira van tako da onda mogu to vidjeti izvana. 57 to vi elite. Tako kada se ta neodgovornost dogodi 56 00:04:20.203 proces razmi ljanja.222 Stoga.125 --> 00:04:08.079 --> 00:03:46.438 vi onda mo ete promijeniti tu formulu kako bi manifestirali ono 48 00:03:48.502 --> 00:03:37.

61 00:04:40.150 --> 00:05:17.613 Primijetiti æete da je kod stvaranja.336 Kad bi ovo bila razlièita agregatna stanja vode. 66 00:05:20. 62 00:04:57.095 --> 00:04:26.169 U tome i je cijela stvar piramida.900 Zato je jedan od prvih arhetipova kojeg ste nauèili trokut.070 Takoðer ga mo ete usporediti s vodom. 60 00:04:33.540 I zato fizièka stvarnost postoji.113 --> 00:05:11.269 --> 00:05:27.194 Trokut oznaèava savr enu kreaciju.100 --> 00:05:24. broj 3 jako va an.170 --> 00:04:33.127 A vi kao biæe postojite u svim ovim razinama.227 --> 00:05:08. To je simbolizam. 64 00:05:09. 67 00:05:24.140 --> 00:04:31. simbolima u korporativnom svijetu 70 . ovo bi bila voda (astral).133 Ovo je fizièka realnost. 63 00:05:04. 69 00:05:33. stvarnost). 58 00:04:28. 59 00:04:31.846 To je samo simbol savr ene kreacije.146 --> 00:05:39.551 Primijetiti æete da u mnogim uniformama.096 ovo bi bio led (fiz. poput zamrznute energije.536 --> 00:04:39.194 --> 00:05:31. 65 00:05:13.196 --> 00:04:44.233 --> 00:05:02.850 Uvijek postoje 3 faze svega. a ovo para (hipersvemir). 68 00:05:28.00:04:24.

78 00:06:18.00:05:39.838 --> 00:06:32.111 --> 00:05:54.218 iako nisu potpuno precizni za opis.150 Sada æu govoriti o.109 Vi ih slobodno mo ete zamijeniti bilo kojim terminom ili rijeèju koja vama odgovara. 74 00:06:02.504 Zbog manjka prikladnijih naziva 81 00:06:33. 83 00:06:42.411 Jer oni kao stvaraju svoj vlastiti savr eni svijet.142 --> 00:06:10.130 termine ili rijeèi 77 00:06:14.083 --> 00:06:45. 80 00:06:27. 79 00:06:25.237 Kada budem govorio o dijagramu stvaranja.. mo da budem koristio 76 00:06:10.012 --> 00:06:24.dijagramu stvaranja. mnogo koriste simbolizam trokuta.632 poslovnom svijetu i vladama. 72 00:05:52.338 Ja ih koristim na temelju vlastitog nauèavanja.130 --> 00:06:17.032 --> 00:05:49.349 Ima li pitanja u vezi ovog? 73 00:05:58. 71 00:05:45. 75 00:06:06..951 --> 00:05:44.149 --> 00:06:01.437 --> 00:06:12.407 Naprimjer.228 --> 00:06:40.050 --> 00:06:05.070 --> 00:06:27. kada govorite o Bogu.442 .104 --> 00:06:37.412 koje slu e za shvaæanje koncepta. .128 postoje odreðeni nazivi koji su svima prihvatljivi 82 00:06:37.

182 Pa.736 --> 00:06:57...142 --> 00:07:34. 93 00:08:07.. 86 00:06:53. 90 00:07:35.postojanja.trebam ne to tamnije..107 --> 00:06:50. "Bo ji um". "Univerzalna inteligencija" 85 00:06:50.117 .196 --> 00:07:37..249 Onda sve to postoji u svim stvarnostima je jednostavno manifestacija super-inteligencije.217 --> 00:07:48.486 --> 00:07:19.. Dijagram.096 --> 00:08:31.196 .196 Zapoèeti æu.282 --> 00:06:53. . 88 00:07:17.275 --> 00:07:01.910 Sve ovo æu nazvati.. 91 00:07:45. 95 00:08:27.111 .179 Tako da mo ete slobodno to god da ja napi em na ploèi 87 00:06:57. 96 00:08:31.236 kako god vama odgovara.to to znaèi? 84 00:06:46. 92 00:07:59. 94 00:08:16.115 --> 00:08:10...sa Bo jim umom.074 Ako prihvatimo koncept da je Bo ji um sve to postoji.110 --> 00:08:19.186 izmijeniti kako bi vama odgovaralo da dobijete pravi koncept prièe..542 Mogu li izbrisati ovo? 89 00:07:32. Vi mo ete to imenovati kako god vi elite.711 --> 00:08:03.615 Opet. mo ete koristiti "Sve to postoji".549 --> 00:08:37.

355 --> 00:09:14.068 --> 00:09:21. To je to.258 --> 00:08:56.058 Teoretski. 102 00:09:01. 98 00:08:42.127 --> 00:08:51.768 jer je to samosadr ano.061 onda je ovo (Bo ji um) uistinu sve to postoji.888 --> 00:09:28.049 --> 00:08:42.131 . ne bi bilo naèina da komunicira ili se pove e s tim.197 Bo ji um. 99 00:08:46.059 --> 00:09:39.021 èak ni ne zna kako je postao. i prema mnogim antièkim filozofskim tekstovima 100 00:08:51.036 --> 00:09:11.921 --> 00:09:06. 108 00:09:36.155 Èak i da postoji. 107 00:09:29. to je to 101 00:08:57.927 Sve ostalo je oblik od toga.136 I To nema sposobnost da razumije da li ima ièega izvan njega.161 --> 00:08:44. "Ja sam ne to". Jednostavno zna da Jest.781 postao je samosvjestan te je stoga smjesta stvorio drugu razinu samoga sebe. 103 00:09:07.078 --> 00:09:44.145 --> 00:09:34.297 --> 00:09:01. 105 00:09:16.148 Jer kada postoji samosvijest onda postoji i koncept "Ja jesam". 104 00:09:11. sam za sebe . 109 00:09:40.978 i onda se poèinje ubrzano manifestirati.jer to nije On/Ona.97 00:08:39. 106 00:09:21.188 Tako da kada je Bo ji um poèeo razmi ljati to jest.

To je energetska razina. jer ovo stvara ovo. 110 00:09:45.122 --> 00:11:00.035 --> 00:10:47.. 2.176 pa ovo zapravo ima svojstva ovog poèetnog.. to je kopija ovoga.223 --> 00:10:28.294 To nije osoba.131 --> 00:09:49. 116 00:10:37.. 113 00:10:24. 119 00:10:54.124 --> 00:10:37. 112 00:10:20. kada ovo postane samosvjesno i stvori ovo. to je razina svijesti. 117 00:10:42.187 A kada to postane samosvjesno.202 Mo ete zvati ovo razina 1.535 zatim ovo isto naposlijetku postane samosvjesno samog sebe.203 --> 00:11:08.437 .745 --> 00:11:04. 114 00:10:28. 115 00:10:32.145 Opet.128 --> 00:10:51. .028 A sljedeæa razina koju Ovo stvara odnosno veæ jest stvorila..190 --> 00:10:16.249 Samo su drugaèije razine iste stvari.ja je zovem zbog manjka boljeg termina.. Kristova svijest.. to nisu imena ljudi ili stvari.276 --> 00:10:31. ako vas to zadovoljava. 3.103 to su jednostavno razine postojanja..je bila anðeoska hijerarhija. 118 00:10:48..Tako da je sama prva razina samosvijesti Bo jeg uma.496 --> 00:10:41.920 . 120 00:11:00.. 121 00:11:04.288 Stoga.149 --> 00:10:24. 111 00:10:12. razina postojanja. A ustvari su jednaki.

122 00:11:10.169 --> 00:11:32. 137 00:12:06.107 --> 00:11:45..545 --> 00:12:16.T. 133 00:11:48..107 Veæina vas je èula kako su rijeèi alien i E.173 --> 00:12:01.to je sve to bi trebalo postojati.769 Ali to se nije dogodilo.165 --> 00:12:06. 131 00:11:42.143 --> 00:11:26.945 To je prema vladi alien. 130 00:11:34.725 Od ove momenta vam moram objasniti razlièitosti u terminologiji.173 To je jednostavno sve to bi trebalo biti.. je biæe koje ne mora nu no biti iz ove stvarnosti .213 --> 00:11:20.539 i tako se kreæe opet u trokut. 135 00:11:57.073 Dao sam vam rijeènik u kojem su obja njeni ti izrazi.513 Teoretski. 134 00:11:52.044 A E.429 --> 00:12:09.463 --> 00:11:40. 126 00:11:28.129 koje potjeèe s drugog planeta iz istog fizièkog svemira. jer poèinje postajati samosvjesno 124 00:11:20.. 136 00:12:02. 138 00:12:10.165 Alien je jednostavno fizièko biæe poput vas i mene.280 --> 00:11:55.102 --> 00:11:15. 125 00:11:24.180 Po vladinoj terminologiji to su dvije razlièite stvari.T.319 --> 00:11:23.153 --> 00:11:52.381 I na neki naèin ih naizmjenièno koriste.jer 3 je kreacija ili savr enstvo . iste stvari. 123 00:11:16.

142 00:12:30.156 --> 00:12:27.217 --> 00:12:53.305 I to je odvojena razina sama za sebe.183 To je granièna razina izmeðu fizièke i nefizièke stvarnosti.329 To negativno razmi ljanje je zapoèelo u ovoj razini 151 00:13:09. 143 00:12:35.117 Ovo je dio 146 00:12:49.197 koji je biblijski govoreæi "izgubio blagoslov".T.029 --> 00:13:13. mo da sam ja veæi od Boga.496 --> 00:12:33. 149 00:13:02.396 izvan pa natrag u svoju stvarnost po volji. 147 00:12:53.139 00:12:17.024 --> 00:13:02.156 i mo e biti fizièko ili nefizièko u isto vrijeme.589 .144 --> 00:12:21." 150 00:13:04. 140 00:12:22.225 mo da mene Bog ne eli. mo da ja ne trebam Boga.193 --> 00:12:30. mo e biti fizièka energija u isto vrijeme i mo e skakati 141 00:12:27.243 "Pa.722 --> 00:12:39.297 --> 00:12:57.183 --> 00:12:49.422 Ta razina postojanja se naziva izvanzemaljac ili E.324 Jer ovo je dio za kojeg je samosvijest rekla: 148 00:12:58.525 --> 00:13:08. 145 00:12:47.093 Poput elektrona.305 --> 00:12:45.363 --> 00:13:04. 144 00:12:40.

064 --> 00:13:35.164 Zatim je uslijedila sljedeæa razina gdje svi mi postojimo.193 Imajte na umu da slièno stvara slièno 169 00:13:53. gu æa.124 --> 00:13:44. koja je postala vi e fizièka. izvanzemaljac 159 00:13:38.609 I zatim se ovjekovjeèila.146 Zbog ne preuzimanja odgovornosti za vlastiti obrazac razmi ljanja.246 --> 00:13:23. 160 00:13:41.192 ..292 --> 00:13:38.767 u energetskom smislu pripadaju istoj razini.531 pa je smjesta uslijedila eksternalizacija.109 --> 00:13:31. 157 00:13:32.101 --> 00:13:48.188 Za to? 153 00:13:17.288 --> 00:13:20.206 --> 00:13:41..168 --> 00:13:52. 167 00:13:45.106 jer elim da shvatite da je to ista razina. 152 00:13:15.pa je zatim smjesta stvorena ova razina. 155 00:13:24.to je ljudska.170 i da svaka razina stvara novu razinu nakon to se stvori. 156 00:13:27.493 --> 00:13:58. .168 to mislite koja je sljedeæa razina? 168 00:13:49..131 --> 00:13:26. èovjek. 154 00:13:20.024 bilo koje fizièko (inteligentno) biæe u fizièkom svemiru. staviti æu i alien razina 158 00:13:35.189 --> 00:13:17.

133 Ne znamo tko je upravu. 177 00:14:41.170 Da. 181 00:15:05.161 --> 00:14:43. ivotinje. postoji percepcija da su razine sve manje inteligentne kako silazimo po dijagramu.563 --> 00:14:18. ivotinja neæe upravljati komjuterom ili avionom ili izgraditi nekakvu tehnologi ju.151 kukci.130 --> 00:15:11.170 --> 00:14:03.130 Izgledaju poput ivotinjskih vrsta o èemu æu sutra prièati.651 --> 00:14:35.130 i uzdi u ih na ovu razinu.270 Kako znate? 176 00:14:37.112 Pa.202 --> 00:14:37.268 Èinjenica jest da postoje alien i E.121 Usput. svaka grupa. kao i 173 00:14:19.170 to mislite koja je sljedeæa razina nakon èovjeèanstva? 171 00:14:06. 179 00:14:48. 175 00:14:36. 180 00:14:58.533 --> 00:14:45. 182 .168 --> 00:14:58.T. 174 00:14:29.170 --> 00:14:21.961 Postoje ivotinje sposobne prièati.268 --> 00:15:01.170 00:13:59.161 Pa.470 --> 00:14:39. volio bih vidjeti to.170 --> 00:14:11. 172 00:14:13. 178 00:14:43. svaka razina ima svojstva prethodne grupe.161 --> 00:14:54.068 Zapamtite. grupe koje ulaze u ovu razinu 180 00:14:55.

111 jer oni kopiraju svoju prethodnu grupu. 186 00:15:14. Za to? Èista energija. 191 00:15:46. ovo je krug.135 Subatomske èestice. 193 00:15:59.595 I gdje odlazi? Natrag. 194 00:16:10.113 --> 00:15:54.488 Minerali. 196 00:16:15.136 --> 00:15:36.00:15:11.188 --> 00:15:48.135 --> 00:16:03.695 --> 00:16:14.278 Svaka razina odr ava razinu iz koje je proiza la.173 --> 00:15:41.078 --> 00:15:27.577 --> 00:15:20.962 Da.273 Onda ta mislite da je ispod toga? 190 00:15:39. Biljke.399 u stvarnosti. iako samo vam ovo skicirao u ravnoj liniji kako bi vam objasnio koncept. 187 00:15:16.313 A to se sada dogaða. 188 00:15:24.283 Ustvari.289 --> 00:15:16.367 --> 00:16:26. 195 00:16:12.113 --> 00:16:12. Sada postaje zanimljivo. veoma pametno.136 to je ispod ovog.177 Jo jedna stvar. .162 --> 00:16:18. 198 00:16:28.267 Vraæa se natrag.183 --> 00:16:31. 197 00:16:21. 189 00:15:33.168 --> 00:15:14. 192 00:15:51.113 A onda.

428 Sada æu vam pokazati ne to drugo.193 --> 00:17:53.158 .520 .193 A ostalo je nefizièko.406 obuhvaæa fizièku stvarnost.109 --> 00:17:14.ili stvarnosti. 205 00:17:11. 204 00:17:03.500 .002 To nazivam jer ovaj dio ovdje 208 00:17:27..264 --> 00:16:41.146 --> 00:16:52.190 Kada ka em granièna podruèja.338 --> 00:17:18..238 Jer to su granièna podruèja. 212 00:17:57. 207 00:17:21. reæi æu vam za to uskoro.506 Nije bitno. 203 00:16:57.. 209 00:17:33. 200 00:16:37.199 00:16:34. 211 00:17:50.164 A arhetipski jezik kojeg æete danas nauèiti.590 --> 00:17:25.106 --> 00:17:00..499 --> 00:16:37. 201 00:16:44.000 --> 00:17:41.krug predstavlja prostor ili okru enje. jer sve je to dio istog postojanja.. 206 00:17:15. ili postojanje. 210 00:17:38.128 --> 00:18:00. 202 00:16:49.528 Nefizièko postojanje.128 --> 00:17:05.146 I nije bitno gdje se nalazite u krugu.609 Nacrtati æu linije.106 --> 00:17:36.102 --> 00:17:30.158 --> 00:16:47.

798 --> 00:18:50. fizièki.698 Samo to ljudi kao dio toga jo nisu dokuèili poantu.526 Bo jem umu. 219 00:18:40.789 --> 00:18:21.489 to bi u Bo jem umu predstavljalo potpunost svih fizièkih stvarnosti 216 00:18:16. 220 00:18:45.685 --> 00:18:10. ovaj dio fizièke stvarnosti 213 00:18:00.625 Oni nas ne jedu.216 koje postoje. 223 00:18:59. a ostatak sobe bi predstavljao nefizièku stvarnost.126 --> 00:18:40.102 --> 00:18:59.116 --> 00:18:34. 225 .Kako ovaj dio.113 --> 00:18:55.585 mo emo usporediti sa nefizièkim dijelom? 214 00:18:04.113 Znamo da je svaka zasebna razina odr avajuæa struktura 221 00:18:52. 222 00:18:56.042 Ako uzmete jednu molekulu jednog sitnog vlakna sa tepiha na podu 215 00:18:12.101 U slo enosti i pro irenosti Bo jeg uma ovo je veæ sve razja njeno.302 odnosno "sredstvo za ivot" za nivo iznad.720 --> 00:18:03. 217 00:18:30.668 kako mi odr avamo odnosno podupiremo ono to je iznad nas? 224 00:19:02.117 to se dogaða na na oj razini.768 --> 00:19:04.417 --> 00:19:02.142 --> 00:18:16. 218 00:18:35.201 --> 00:18:43. ovo je minorni sluèaj.

409 Evo ne to to je jo zanimljivije.937 Va e tijelo je mikrosvemir.00:19:05.037 --> 00:19:58.780 Kako je gore.149 --> 00:19:49. 231 00:19:38.686 U stvari poput velikog energetskog disanja.182 Kako mi energetski podupiremo ovo? 227 00:19:17.539 to radite. 233 00:19:48. 229 00:19:29.114 --> 00:19:32. Tako nas oni odr avaju. mentalno djelovanje. 230 00:19:32. 234 00:19:50. neki od vas svaki dan? 228 00:19:22.147 I to omoguæuje da se ovo kreæe. 232 00:19:45. 249 00:20:01. teèe.178 --> 00:20:09.178 istodobno.078 Spomenuo sam vam da vi postojite u svim ovim razinama 250 00:20:07. tako je i dolje. Zato i vi di ete.094 Uzdisaj . energetsko djelovanje i slièno.Izdisaj.547 --> 00:19:36.414 Molitva.078 --> 00:20:12. 235 00:19:55.582 --> 00:19:20.049 Egzistirajuæe disanje.086 --> 00:19:42.462 Mi jedemo sve ovo.080 --> 00:19:52. 226 00:19:11.039 --> 00:19:25.162 --> 00:19:15.006 --> 00:19:48. 251 00:20:11.231 --> 00:20:06.125 --> 00:19:18.102 Gdje? .

041 --> 00:20:50.174 --> 00:21:02.156 --> 00:21:20.074 Meðutim vi imate kapacitet da budete svjesni svih ovih razina.234 Jer u unutar va e Naddu e postoji svaki dio kreacije koji se mo e zamisliti. 261 00:20:57.047 Toliko je velièanstveno postojanje. 259 00:20:45.456 i vidjeti sve dijelove sebe koji postoje u ovim razinama.023 Ako ste sad u ovoj razini 253 00:20:16.905 da li ste postojali u svim ovim razinama? 254 00:20:20. 262 00:21:05. 260 00:20:50.252 00:20:13.195 --> 00:21:14.192 Postoji ne to to se zove Naddu a ili glavna inteligencija 255 00:20:24.202 --> 00:20:55.202 --> 00:20:16. 256 00:20:30.241 Upravo ovdje je opis Naddu e.191 --> 00:20:33. .134 --> 00:21:09.891 koja je u povratnoj vezi sa Bo jim umom kojeg ste svi vi dio.102 Upravo sada kao ljudsko biæe va stupanj svijesti se nalazi u ovoj toèci.559 Va a Naddu a je povezana na toj razini.105 --> 00:20:24.019 --> 00:20:42.795 Tako da se vi mo ete prikljuèiti u to koristeæi tehniku jezika hipersvemira 263 00:21:10.723 --> 00:20:19.185 Evo ga opet trokut.392 --> 00:20:28.159 --> 00:20:37. 258 00:20:38. 257 00:20:35. 264 00:21:17.

270 00:21:50.163 --> 00:22:09.198 --> 00:22:03.265 00:21:24. vi da je udobno.. vi mo da mislite da je hladno. 266 00:21:33.119 Shvaæate li? 283 00:22:17.141 --> 00:21:42.256 --> 00:22:17.186 --> 00:21:46.381 Koja je razlika izmeðu stvarnosti. ali imamo razlièita poimanja tog mjesta.671 ja mo da mislim da je neudobno. 282 00:22:15.598 Svi se nalazimo na istom mjestu.581 --> 00:21:36.419 --> 00:22:22.274 --> 00:21:57.320 ali to ne mijenja aktualnost toga gdje se nalazimo.i aktualnosti? 267 00:21:40.121 Za svakoga od nas postoji stvarnost tamo gdje se nalazimo u tom trenutku.637 --> 00:21:49.547 --> 00:21:30. 269 00:21:46. 272 00:21:58.137 Ja mo da mislim da je toplo.220 --> 00:22:15.074 Ja mo da mislim da je daleko od doma.156 Mo da postoji bezbroj stvarnosti na istom mjestu.449 --> 00:22:33.286 Sada smo u ovoj prostoriji.097 . 268 00:21:43. 284 00:22:27. 280 00:22:05. 271 00:21:53. 281 00:22:10..341 . ali samo je jedna aktualnost.149 Ona (aktualnost) se filtrira umnim obrascima osobe koja ju percepira. vi da je blizu od doma.171 --> 00:21:53..

. Inaèe bi vladao kaos.206 Upravo tako.176 Da li je to "dogovor" izmeðu ljudi koji ive na ovom planetu? 287 00:22:41. da zapravo kaos ne postoji. kaos ne postoji.297 Jer ne razumiju stvarnost ili postojanje.151 Sada postoje knjige o kaosu. ovo je lampa i svi se sla u sa tim? 286 00:22:37. bla.297 --> 00:23:32. U biti.969 Jer postoji temeljeni umni obrazac koji je zajednièki svim tim ljudima.157 --> 00:23:04. pa ono to ne razumiju nazivaju kaos.074 --> 00:23:10.569 sa zajednièkim temeljem kojeg svi prihvaæamo kao pravila i norme.140 Da.129 --> 00:23:36. 294 00:23:17. Za to? 288 00:22:44.157 To je Naddu a ili umni obrazac vrste 290 00:22:59. ovo je zid.297 --> 00:22:37.606 --> 00:23:16.140 --> 00:23:20.765 --> 00:22:41.555 --> 00:22:43. 296 00:23:27.165 Kako odr ati vjerovanje da je npr. bla.Kako jedna stvarnost postoji meðu 6 milijardi ljudi na istom planetu? 285 00:22:33. 293 00:23:12. Za to? 295 00:23:20. bla.169 --> 00:22:58. 289 00:22:54. 292 00:23:07.640 To vam elim reæi.149 To je kaos.229 to je kaos? To je model koji nije shvaæen? 297 00:23:33.296 --> 00:23:24.140 --> 00:22:48.

Perspektiva. 307 00:24:14. plava.662 --> 00:24:09. 300 00:23:43.112 Netko je rekao da je fizièka stvarnost jednostavno nedostatak imaginacije. pa bijela.204 --> 00:23:43.255 To je potpuno toèno.647 --> 00:23:56.794 --> 00:23:53. zapitali biste ste to se ovdje dogaða. A vi kao osoba gledate prema dolje i vidite da ovdje postoji 302 00:23:49. 301 00:23:46.298 00:23:36.122 --> 00:24:05.061 Kad bi bili mrav i etali po ovom tepihu.047 odreðeni red.161 --> 00:23:46. mornarsko plava. 310 00:25:02.249 --> 00:23:39. 304 00:23:57.694 zbunjen sam.031 prvo crvena. Znate gdje ta dolazi i za to. 303 00:23:53. Ovdje nema nikakvog reda.422 Simbolièki gledano ako stojite dovoljno udaljeno 305 00:24:02.055 --> 00:25:05.394 Razumijemo li da je broj 3 veoma .104 Opet æu iskoristiti tepih kao analogiju. 306 00:24:05. 309 00:24:32.207 To je ustvari slo en model koji nije shvaæen.112 --> 00:24:34.149 U tome je razlika. 299 00:23:39.162 od kaosa.231 --> 00:23:49.207 --> 00:24:19. 308 00:24:26.249 --> 00:24:01.192 Mogu li ovo izbrisati jer vam elim dati jo jednu analogiju.192 --> 00:24:30. uoæavate njegov red.

176 --> 00:26:51.676 to mislite s kojim dijelom mozga je razina svijesti u interakciji? 337 00:26:48. 324 00:25:58. 320 00:25:17. 321 00:25:22.532 Svijest.183 --> 00:26:34. da se ista pravila i norme primijenjuju bez obzira gdje se nalazite.114 Lijevom stranom mozga. 338 00:26:52.148 3 razine svijesti koje æemo proæi na ovome seminaru su: 323 00:25:53.134 .194 --> 00:24:10. 327 00:26:30.152 --> 00:25:16.004 --> 00:26:41. 319 00:25:12.014 --> 00:26:55.125 --> 00:25:21.453 --> 00:26:06.125 To se takoðer odnosi na Bo ji um koji je stvorio sve to postoji.665 to bi se takoðer odnosilo i na na u razinu svijesti.128 --> 00:25:25. 336 00:26:38.131 I svaka od tih razina je u interakciji s odreðenim dijelom va eg mozga.153 podsvijest 325 00:26:04.128 tj.548 --> 00:25:56. 322 00:25:45. 326 00:26:26.132 --> 00:26:00.701 i supersvijest. broj 3 je veoma va an za razinu svijesti.153 --> 00:25:49.101 --> 00:26:29.153 Dakle.va an u postojanju 311 00:24:07.183 Vi postojite u sve tri razine istodobno.

350 00:27:48.162 --> 00:27:35. 348 00:27:41. Bo ji um. intuitivnost 347 00:27:36. 344 00:27:18. 342 00:27:10.091 A u podsvijesti mo da ne bi voljeli tu osobnost. va ego. balansirajuæi faktor 349 00:27:45.247 èak i sa emocijama. duhovnost.706 pinealna lijezda.813 --> 00:27:22.206 --> 00:27:51.525 Blizu.136 --> 00:27:39. 340 00:27:00.Lijeva strana mozga odnosi se na logièki um.647 --> 00:27:44.750 Veoma krivo shvaæen organ uz na em tijelu.191 --> 00:27:11. 343 00:27:15.462 koji je u interakciji sa nefizièkim stvarnostima. kreativnost. Sve je to u desnoj strani mozga.620 A izmeðu je.222 --> 00:27:05.313 Supersvijest je desna strana mozga.125 --> 00:27:18.285 --> 00:27:08. va a osobnost.136 Povezana je sa sa ezoteriènim koncepcijama. 351 .185 i ono to vi mislite da jeste. 341 00:27:05. 346 00:27:28.170 Jer va a desna strana mozga je dio mozga 345 00:27:23.320 --> 00:27:47.022 Sve va e misli o fizièkoj stvarnosti proizlaze iz lijeve strane mozga. 339 00:26:56.134 --> 00:27:00. je smje tena u lijevoj strani mozga.270 --> 00:27:27.

146 --> 00:28:23.024 Ali ono nije zapravo ovdje. 369 00:28:51.194 elim vam pokazati analogiju ovih svijesti.349 --> 00:28:47.638 --> 00:28:06.118 i uvijek ka u da je smje teno ovdje. postoje njeni ivèani putevi do èela zbog èega se ovaj dio glave 363 00:28:17. 368 00:28:43.249 tehnologiju toga? Èuli ste za taj termin mnogo puta.246 spominje kao mjesto treæeg oka.110 Kakogod. 361 00:28:08.190 --> 00:28:11. tamo bi bila.050 --> 00:27:59. 362 00:28:12.158 --> 00:28:17.538 To nije potpuno toèno. znam da su mnogi od vas èuli kako se ona odnosi na treæe oko 358 00:27:59. 359 00:28:01. 364 00:28:20.00:27:55. Sutra æemo vje bati i kada 365 00:28:23. 360 00:28:02.790 Pinealna lijezda je smje tena u samom sredi tu va e lubanje.049 --> 00:28:54.276 --> 00:28:01. 367 00:28:39.324 --> 00:28:28.100 Nije li to ne to poput prijenosa slike.124 Usput.043 --> 00:28:38.149 Tko zna to je hologram odnosno holografska slika.558 Kada bi povukli liniju izmeðu ove dvije toèke u glavi.143 ka em centrirajte u pinealnoj lijezdi onda bi to stvarno trebalo biti centrirano u sredi tu lubanje 366 00:28:34.218 --> 00:28:02. .210 --> 00:28:19.146 --> 00:28:43.

115 .106 --> 00:29:34.727 Gledate li ikad "Zvjezdane staze".992 --> 00:29:36. 374 00:29:14.224 --> 00:29:12. 372 00:29:04.princeza Leia se jednostavno stvori i kreæe.515 --> 00:29:29. 382 00:29:49. 373 00:29:07. virtualne realnosti 371 00:29:00. 380 00:29:37.308 --> 00:29:06.208 oko prostora koja je toliko stvarna da mislite da je stvarna.087 A takav je na svemir..100 --> 00:28:59.327 --> 00:29:42. Svemir i va e tijelo su poput holograma.269 To je stvaranje realnosti.. 377 00:29:25.189 Razumijete li tehnologiju stvaranja holograma.387 --> 00:29:18.143 --> 00:29:51.289 --> 00:29:20.243 Usput. 375 00:29:18.057 .724 A uopæe se ne nalazi u tom prostoru.115 koje projiciraju istu sliku na isto mjesto u prostoru.. 378 00:29:30.. 379 00:29:34.157 --> 00:29:48.006 A kada se te tri iste slike zajedno stope pomoæu tih tri kamera.370 00:28:55.351 --> 00:29:24. 381 00:29:44. to je holografska slika..051 Koriste se tri kamere 376 00:29:20.792 stvori se multidimenzionalna forma (3D) koja se kreæe. ta æe tehnologija uskoro biti dostupna na va em kompjuteru.169 --> 00:29:04.

392 00:30:40. 387 00:30:18. ..180 kako bi stvorili vas.108 --> 00:30:08.222 --> 00:29:59.233 --> 00:30:40.208 i moæi æe se pojaviti mali holografski objekti ispred va eg raèunala. 388 00:30:22. 389 00:30:28. 386 00:30:11.Znate one virtualne video igrice. 394 00:30:45.005 Svaki piksel holograma sadr i sliku cijeline. 383 00:29:51.758 Zato se kloniranje mo e izvesti pomoæu jedne stanice iz va eg tijela.190 Evo ga.121 --> 00:30:32.133 Tako ako se bilo koji dio holograma ugrozi ili raspadne 391 00:30:36.158 --> 00:30:26.281 --> 00:30:43.122 e sada æe uskoro biti u moguænosti staviti holografske diskove u kompjutere 384 00:29:55.196 Zato jer ste vi hologram.215 --> 00:29:55. poput tri kamere.579 koje se fokusiraju na jedno mjesto u stvarnosti i stvara se "slika".190 --> 00:30:15.580 --> 00:30:50.121 Svaka stanica va eg tijela sadr i sliku cijeline (tijela).149 Zato im je potreban samo jedan dio va eg DNA 393 00:30:43. 390 00:30:32.505 --> 00:30:36.181 on mo e zatim biti umno en pomoæu bilo kojeg drugog dijela cijeline. 385 00:30:04. novog i cijelog. svijest.079 --> 00:30:21.249 --> 00:30:45. Fizièka stvarnost je holografsko prikazivanje. podsvijest i supersvijest.

371 a vi gledate film. 399 00:31:07.224 --> 00:31:53.268 --> 00:30:56.124 to zatim imamo? 407 00:31:51. 396 00:30:54.069 --> 00:31:25.163 Koji ureðaj koristi umni obrazac? 404 00:31:36.163 --> 00:31:39.771 --> 00:31:34. 406 00:31:48.307 Sve ovdje je iluzija.324 --> 00:31:21.107 --> 00:31:06.172 Ovo je sve iluzija. 397 00:30:57.288 Ako prihvatimo da je sve um ili umni obrazac. 403 00:31:29. 405 00:31:40.254 to je ekran? 408 . 401 00:31:17. To je zapravo ureðaj.197 --> 00:31:12.172 --> 00:31:03.197 Pokazati æu vam kako.116 --> 00:31:51.395 00:30:51.169 onda mo emo reæi da je to analogno filmu.199 --> 00:31:43.096 --> 00:30:54.688 --> 00:31:16.199 Mozak. 400 00:31:12. i zapravo simbolika umnog obrasca koji "stoji iza toga".216 Mozak se pona a poput projektora.024 da stvarno ni ta drugo ne postoji. 402 00:31:23.168 Zato mi postojimo na naèin koji postojimo. (iz kojeg proizlazi iluzija) 398 00:31:04.

101 --> 00:33:06.062 Ovdje se odvija film.. znaèi mo e promijeniti film.193 A tko je jedini koji to mo e uèiniti? 424 00:32:51. 427 00:33:04.640 Ekran je ustvari fizièka stvarnost.. 419 00:32:33.325 Ustvari sve to vidite oko sebe svakog trenutka 417 00:32:21.162 --> 00:32:13.193 --> 00:32:47.086 --> 00:33:01.004 to onda morate promijeniti? 420 00:32:39. 415 00:32:10.a ovo predstavlja va ivot.177 --> 00:32:09.123 Tako da ako vam se ne sviða film koji se odvija.386 to se dogaða ako dopustite da netko umetne drugi film u va projektor (mozak)? 426 00:32:58.123 --> 00:32:36.197 To je jedina stvar koja mo e promijeniti ovo.354 --> 00:31:57. 418 00:32:26.597 --> 00:32:57. 425 00:32:52.125 --> 00:32:24.363 --> 00:32:31.563 je projekcija va eg umnog obrasca.143 --> 00:32:20.397 Vi.697 --> 00:32:51.701 Jo uvijek je va projektor. 414 00:32:06. 422 00:32:44.00:31:54. 416 00:32:17.049 Ovo (umni obrazac).393 --> 00:32:52. Film. .043 .104 --> 00:32:41. 423 00:32:48.370 To je kontrola uma.

440 00:34:01.400 --> 00:33:32. to valovi za kontrolu uma rade. 435 00:33:44.114 --> 00:33:57.696 .kako to funkcionira.118 Jer mogu to raditi bez da posumnjamo? 439 00:33:59.. 429 00:33:12.048 Veæina ljudi ne posumnja.220 --> 00:33:59. 430 00:33:18.127 Nisam vam mogao pokazati sinoæ jer nisam imao ploèu.215 Poklapaju se sa obrascem..264 Dakle.414 ne shvaæa da postoji nekakav utjecaj izvana koji ne proizlazi iz njega.127 --> 00:33:14.tako da osoba èiji mozak razmi lja ovako 436 00:33:49. .428 00:33:07. 432 00:33:29..127 --> 00:33:53. I mogu biti izmjerene. 438 00:33:57..248 --> 00:34:05.870 --> 00:33:11.246 --> 00:34:01.015 --> 00:33:48.120 Zato jer se poklapa sa njegovim obrascem..312 --> 00:33:36.105 Va i mo dani valovi su poput sinusoida. 431 00:33:26.100 Mogu biti izmjereni pomoæu elektrografa.127 . 437 00:33:54.412 Misli su stvari.. 434 00:33:37.164 --> 00:33:41.105 --> 00:33:29.296 --> 00:33:23. 433 00:33:33.994 Svake sekunde svakog dana svaka osoba je podvrgnuta ovome.

272 ako ste prouèavali njegov rad znati æete da je on htio 448 00:34:41.096 --> 00:34:13. njegov rad nije obustavljen. 453 00:35:01.614 --> 00:34:26.064 Kako? 443 00:34:17. 444 00:34:23.181 i dobiti elektriènu opskrbu.176 To je jednostavno svugdje.072 --> 00:34:45.518 ne bi trebali nikakva postrojenja.177 koristiti Zemlju kao transormator ili generator 449 00:34:46.267 --> 00:34:52.177 --> 00:34:50. 446 00:34:32. 452 00:34:56. 451 00:34:53. tornjevima za prijenos mikrovalova.167 tako da bi mogli otiæi u bilo koji kraj Zemlje. Tako stvari stoje.164 --> 00:34:22. 445 00:34:26.114 Satelitima.096 prijenosnom valu koji se uklapa u njihove mo dani val.198 --> 00:34:40.118 --> 00:35:03. zabiti klin u zemlju 450 00:34:50.081 --> 00:34:56.441 00:34:07.076 --> 00:34:35.642 Htio je elektrièki nabiti Zemlju koja bi zatim slu ila kao elektrièni generator.794 --> 00:34:11. televizijskim prijenosnicima.196 Ali.199 elektrièkim opskrbnim sustavima. 442 00:34:12.298 I mnogo koriste ideje Nikole Tesle.299 --> 00:34:30. 447 00:34:36. .742 --> 00:35:00. jer bi nam Zemlja poslu ila u te svrhe.

165 koji je mogao doslovce uhvatiti gromove ili elektriène aktivnosti 462 00:35:32.296 --> 00:35:05.287 --> 00:35:08.303 neka su bila emisije glasa.203 --> 00:35:39.082 --> 00:35:16.562 --> 00:35:11. Nikola Tesla je izumio ureðaj 461 00:35:28.164 --> 00:35:23. 466 00:35:46. ako ne i sve od ove tehnologije 456 00:35:08.856 to se jo dogodilo s tim ureðajem.317 --> 00:35:54.682 se bazira na njegovom istra ivanju. 460 00:35:24. 459 00:35:20.045 --> 00:35:37.112 1899.117 Dok ga je ukljuèio i slu ao poèeo je primati oda iljanja. a neka emisije jezika hipersvemira.. 457 00:35:12.148 Takoðer i na njegovoj izvanzemaljskoj tehnologijom.348 --> 00:35:19.156 --> 00:35:50. 458 00:35:16.322 .112 --> 00:35:32.089 --> 00:35:27. 465 00:35:43.454 00:35:03.189 1899.462 Veæina.265 --> 00:35:34. 467 00:35:50. prije 102 godine.728 Ne to poput ureðaja za meteorolo ko predviðanje.064 Bilo je i mnogo izvanzemaljske tehnologije. 463 00:35:34.145 kilometrima u udaljenost.087 Jo uvijek se odvija? 455 00:35:05. 468 00:35:55.151 --> 00:35:45.

. morate biti svjesni to je na prvom mjestu.124 --> 00:37:07.215 On je to rekao prije 102 godine.102 to je relativno nedavno jer se sve ovo odvija od samog poèetka.539 --> 00:36:10.462 --> 00:37:11. kako je jedini naèin da promijenite 476 00:36:29.049 --> 00:37:27.432 --> 00:36:38. 474 00:36:19.449 Rekli smo da je lijeva strana mozga bavi logikom 481 00:37:22.123 --> 00:36:14.157 --> 00:36:18.524 Kako bi to postigli.02 --> 00:36:29.115 --> 00:36:23.239 I iza ao je u novine s tim i bio je ismijavan.420 --> 00:36:34. 480 00:37:15.132 (ekran) va ivot taj da promijenite film (umne obrasce). 472 00:36:11.122 --> 00:36:03. 471 00:36:07. 479 00:37:08. 477 00:36:34.128 . 475 00:36:25.457 Onda ga je i vlada poèela nadzirati.323 Zato vi e nije govorio o tim stvarima.230 . 473 00:36:15. i desnu stranu mozga. 470 00:36:03.228 koja je poku ala uspostaviti kontrolu i dominirati ovim planetom.162 Imamo lijevu stranu mozga.220 Moramo razumijeti ovu analogiju..130 --> 00:37:19.Otkrio je da su to oda iljanja izvanzemaljske civilizacije 469 00:36:00.628 --> 00:36:07. 478 00:37:04.

575 proizlaze iz desne strane mozga.237 smje tene u lijevoj strani mozga. 484 00:37:37.157 --> 00:38:32.512 --> 00:38:09.837 --> 00:37:41.384 --> 00:37:54. To mo e biti lijeva ili . 497 00:38:22.073 --> 00:38:38.139 --> 00:38:03. 488 00:37:56.024 To je izofrenija.402 i èak duhovnosti.128 --> 00:37:33.157 Stalno se izmjenjuje kori tenje lijeve i desne strane mozga bez uravnote enosti.483 intuicije.183 --> 00:37:49.684 emocija 487 00:37:51.267 --> 00:37:37. Uvijek kada su ogranièeni na jednu stranu. 485 00:37:43.167 i takoðer smo rekli da su sve misli asocirane sa fizièkom stvarno æu 483 00:37:34.145 --> 00:38:27.670 A desna strana mozga je izvor kreativnosti. 486 00:37:47.102 --> 00:37:59.273 A to se dogaða ako zaglave na jednoj strani i ne mogu se osloboditi? 499 00:38:33. 495 00:38:04.755 Kako nazivamo osobu koja nema povezanost odnosno ravnote u izmeðu lijeve i desne strane mozga? 496 00:38:19.045 Bipolarna.739 A sve misli povezane sa nefizièkom stvarno æu 489 00:38:00.370 --> 00:37:45.055 --> 00:38:21. 498 00:38:28.i da je centar va eg ega ili osobnosti 482 00:37:28.

168 --> 00:39:59.168 Poma e vam da definirate va e postojanje.263 --> 00:39:25. 503 00:38:48.180 --> 00:39:08.268 izmeðu fizièkih i nefizièkih razina postojanja.366 --> 00:38:41. 504 00:38:54. 502 00:38:44.237 i meðuposrednik je 515 00:39:42.120 jer je spoj izmeðu desne i lijeve strane mozga.778 kontrolira odreðene fluide u organizmu 514 00:39:36.737 --> 00:39:47.086 --> 00:38:59.074 i druge sekrecije.578 --> 00:39:39.343 --> 00:38:53. 511 00:39:12.220 --> 00:39:32. .074 kako va e razmi lljanje ne bi odlutalo na jednu krajnost ili drugu.174 --> 00:39:16.210 --> 00:39:11.076 --> 00:38:47. 500 00:38:38. 501 00:38:40.776 Upravo tako.543 Faktor ravnote e je pinealna lijezda. 509 00:39:01.110 Takoðer kontrolira druge endokrine lijezde u tijelu koje stvaraju hormone 510 00:39:09.186 Ona se pona a kao spoj ili balans izmeðu lijeve i desne strane mozga.166 Isto kao i kod politièara. 513 00:39:28.524 --> 00:38:40. 516 00:39:55.163 To je vjerojatno najmoæniji organ u tijelu.desna strana. 512 00:39:20.

024 Implicira da vi "to" nemate. na ta to implicira..158 --> 00:41:00.155 --> 00:40:08.760 Ona (lijeva strana) nema nikakav drugi koncept izvan fizièke stvarnosti.358 Za to sa lijevom stranom? 528 00:40:58.454 I kada radite to. 525 00:40:48.180 --> 00:40:50.152 a jedina strana mozga koja mo e uvidjeti nedostatak je logistièka. 533 00:40:14.102 Upravu ste. 527 00:40:53. 531 00:40:08. 529 00:41:00.124 --> 00:40:12.688 Koja je razlika izmeðu ove tri stvari 523 00:40:37. implicira na nedostatak.499 --> 00:41:17.252 --> 00:40:14.367 --> 00:40:04. kada postavljate pitanja za ne to? 530 00:41:04. 532 00:40:12. 526 00:40:50.487 Sada vam moram dati jo jedan primjer.399 fizièki usmjerena strana mozga.521 00:40:05.202 --> 00:40:53.554 --> 00:41:08.167 Zato jer razmi ljate.108 --> 00:40:47.880 Molitva bi trebala biti sa lijevom stranom.187 --> 00:40:37.008 i s kojim dijelovima mozga su povezani? 524 00:40:45. 522 00:40:34.256 ali idemo prvo definirati to je molitva. .988 --> 00:40:41..356 --> 00:40:55.

542 00:41:03.015 --> 00:41:54.123 --> 00:41:35.197 veæ samo slu ate to se dogaða u kozmosu.515 Slu ate.714 --> 00:41:06.111 Tako da ste u pravu. 539 00:41:50.223 --> 00:41:48. 535 00:41:21.008 elite reæi da je vizualizacija povezana sa podsvijesti? 552 00:42:26.023 to radite kada meditirate? 538 00:41:44.790 Desna strana.357 Koji dio mozga je povezan sa meditacijom? 543 00:41:07.858 Da gospoðo.197 --> 00:41:58.195 --> 00:42:15.110 --> 00:42:26.331 Molitva je povezana sa lijevom stranom mozga.423 to je meditacija? 537 00:41:32.895 Vi ste tada u prijemnom obliku. poku avate ne imati aktivne misli. 541 00:41:59. 540 00:41:55. jer to njome radimo? .214 Ovo je oda iljaèki oblik (molitva). 551 00:42:23. 550 00:42:10.534 00:41:18. 536 00:41:28.731 --> 00:41:31.757 --> 00:41:09. a ovo je prijemni oblik (meditacija).060 --> 00:41:20.188 --> 00:42:28.195 --> 00:42:03. emocionalnom i intuitivnom stranom.310 Jer je povezana sa nefizièkim.311 --> 00:41:26.

553
00:42:30,358 --> 00:42:35,045
Vizualizacijom ukljuèujemo lijevu
i desnu stranu mozga.
554
00:42:43,145 --> 00:42:47,404
Jer pritom mislite: ja znam to
elim iz fizièke stvarnosti
555
00:42:47,704 --> 00:42:50,290
i to æu stvoriti (vizualizirati).
556
00:42:51,090 --> 00:42:56,055
Zajedno anga iramo obje strane mozga
kako bi stvorili ne to po vlastitom izboru.
557
00:42:57,155 --> 00:43:00,241
Zato je pinealna lijezda toliko va na.
558
00:43:00,541 --> 00:43:04,696
Jer ukljuèuje obje strane mozga u
isto vrijeme.
562
00:43:06,364 --> 00:43:09,842
Normalno koristimo samo jednu
hemisferu u isto vrijeme,
563
00:43:10,142 --> 00:43:14,120
ili se bavimo logikom ili
neèim nefizièkim.
564
00:43:14,620 --> 00:43:18,509
Veoma rijetko koristimo obje strane
mozga u isto vrijeme.
565
00:43:20,609 --> 00:43:24,107
Nedavno je iza lo u novine
kako ene
566
00:43:24,407 --> 00:43:29,523
èe æe aktivno koriste obje strane
za razliku od mu karaca.
567
00:43:29,723 --> 00:43:33,324
Mu karci jedino koriste jednu stranu
u isto vrijeme.
568
00:43:35,124 --> 00:43:39,156

Naravno, znanstvenik koji je
objavio tu informaciju je mu karac
569
00:43:40,256 --> 00:43:45,150
i rekao je kako je enama potrebno dva puta vi e
mo dane aktivnosti kako bi uèinile
570
00:43:45,450 --> 00:43:48,530
istu stvar kao mu karac.
571
00:43:49,030 --> 00:43:52,094
To nije do lo od mene,
to je njegovo obja njenje.
572
00:43:52,694 --> 00:43:57,466
Jer su dokazali kako ene "slu aju"
sa obje strane mozga, a mu karci samo sa jednom.
573
00:43:58,166 --> 00:44:02,083
To ima smisla jer mi smo ti koji se moramo brinuti za djecu, pa moramo èiniti sto
stvari odjednom.
574
00:44:02,483 --> 00:44:07,532
Toèno. Zato ka u da ene vi e
èuju u razgovoru nego mu karci u isto vrijeme.
575
00:44:16,632 --> 00:44:20,087
Zato èe æe viðamo ene koje
su vidovite nego li mu karce,
576
00:44:20,187 --> 00:44:24,122
jer one istodobno upotrijebljavaju
obje strane mozga.
577
00:44:27,022 --> 00:44:31,111
Zato su ene vi e zainteresirane za
ovakav tip informacija nego li mu karci.
578
00:44:31,411 --> 00:44:33,541
Zapravo to primjeæujem jedino
u ovoj dr avi,
579
00:44:33,841 --> 00:44:37,150
jer kada sam izvan zemlje
onda je 50/50 podijeljenost u publici.
580
00:44:38,050 --> 00:44:41,221
Dok je u ovoj dr avi (SAD)

to 70/30.
581
00:44:42,121 --> 00:44:43,881
Razlièite su kulture..
582
00:44:44,181 --> 00:44:47,735
To je istina,
zanimljivo je da ste primijetili to.
583
00:44:52,135 --> 00:44:56,145
Zato je SAD njihova zadnja meta
za slom,
584
00:44:56,545 --> 00:44:59,719
jer sve te stare navike jo
uvijek ovdje vladaju
585
00:44:59,919 --> 00:45:02,582
i oni ele doslovce istrijebiti
te na e navike.
586
00:45:02,682 --> 00:45:05,519
Zato prolaze kroz cijeli ovaj
scenarij kojeg spominjem.
587
00:45:10,119 --> 00:45:14,382
Pinealna lijezda ima simbol..
588
00:45:16,482 --> 00:45:22,256
...ili arhetip kojeg projicira u
va oj energetskoj mre i ili auri.
589
00:45:27,156 --> 00:45:32,104
To je simbol koji balansira
ove dvije hemisfere mozga.
590
00:45:54,004 --> 00:45:58,036
Taj simbol se naziva T-bar.
591
00:45:59,136 --> 00:46:03,152
Mo da ste èuli za taj simbol veæ?
Jeste. Ok.
592
00:46:05,052 --> 00:46:08,798
S obzirom na va u genetiku,
on mo e izgledati
593

020 .055 Vrsta T-bara je jednostavno pitanje genetike koju posjedujete.018 --> 00:46:55. Nema variranja u funkcioniranju 603 00:46:34.368 --> 00:46:18. 617 00:47:14.037 --> 00:47:08. 602 00:46:27.152 --> 00:47:13. 601 00:46:21.503 --> 00:47:20. mogu raditi i vizualizacije. 605 00:46:45.006 --> 00:46:37.152 Dotaknuti æu se toga za minutu.109 Jednostavno zatvorite oèi i centrirajte va u svijest u kraljevsko plavoj boji 619 00:47:28.055 --> 00:46:50. 604 00:46:37.768 poput velikog t.518 A kodna boja za taj dio mozga 606 00:46:52.198 --> 00:46:12.080 --> 00:46:59.00:46:10.180 je kraljevsko plava.145 ili kao kri odnosno malo t. 607 00:46:56.125 Ili kao ankh.352 Koliko od vas je sposobno raditi vizualizacije? 616 00:47:09.413 Sada æemo vidjeti koju vrstu T-bara vi imate. 615 00:47:05.113 --> 00:47:28.609 --> 00:47:32. 618 00:47:23.248 ili sposobnosti u bilo kojem od tih simbola.106 Sva tri su jednaka u vrednovanju. 594 00:46:14.003 Uvijek mislim da ljudi koji mogu .125 --> 00:46:33.448 --> 00:46:42.142 --> 00:46:24.

Ne.196 --> 00:48:05.122 --> 00:48:20.381 ovisiti æe koji æe se tip T-bara pojaviti pri va oj pinealnoj lijezdi.181 --> 00:48:35.561 prva slika se odnosi na va T-bar.386 Veoma èesto mi ljudi ka u da vide kako se jedan tip pretvara u drugi tip . 621 00:47:37.199 Koliko vas ga je vidjelo? 625 00:47:56. 624 00:47:54. 623 00:47:42.191 --> 00:48:25.299 --> 00:47:59.166 Prva slika koju æete vidjeti biti æe va T-bar.004 Nemojte biti zabrinuti ako ga ne mo ete vidjeti.336 Primijetite to i onda otvorite oèi i budite opet svjesni ove prostorije. 620 00:47:33. 629 00:48:21.761 --> 00:47:47.104 --> 00:47:42. 626 00:48:01. 622 00:47:40. u samom sredi tu va e glave. s obzirom na to koja je genetika otvorena u odreðenom trenutku 630 00:48:25.196 Jeste ga svi vidjeli? .143 Koliko vas je vidjelo vi e od jednog? 627 00:48:07.156 Dakle.136 --> 00:47:56. 631 00:48:31.191 mnogi ljudi su mije ane rase.243 --> 00:48:15. .346 --> 00:48:30.na pinealnoj lijezdi.366 --> 00:47:40.122 U Sjevernoj Americi zbog mije anja razlièitih rasa i kultura koje ovdje prebivaju 628 00:48:17.120 --> 00:47:37.OK.

188 Za mene ne postoji pro lost.030 Ja ne gledam tako na te stvari.632 00:48:35. Sve se dogaða istodobno.074 To je krug.097 Nema glupih pitanja.207 --> 00:49:01.440 --> 00:48:44.097 --> 00:49:06. 643 00:49:14. 634 00:48:40. 642 00:49:10.199 --> 00:48:51.524 Znaèi.563 --> 00:48:40. 636 00:48:48.186 Kada se odreðena genetika poène zatvarati.Da li na to mo e utjecati i na pro li ivot. sada njost i buduænost.286 --> 00:48:48. 640 00:49:03.162 --> 00:49:10.099 manifestiraju se razlièiti T-bar-ovi ovisno o aktiviranoj genetici.240 To je jednostavno zbog njihove mje ane genetike. a ne linija. da li istodobna postojanja utjeèu na to? .037 --> 00:48:59. 637 00:48:52. 639 00:48:59.162 .130 --> 00:49:14.007 i opet æete imati jedan tip T-bara.637 Naposlijetku æe jedna postati vi e dominantna nad drugom 638 00:48:56.146 --> 00:48:55. 644 00:49:17. 633 00:48:37.486 --> 00:48:37. a druga otvarati 635 00:48:44.146 Njihov kapacitet i funkcionalnost je jednaka.363 ili vide dva tipa u isto vrijeme. 641 00:49:07.174 --> 00:49:20.288 --> 00:49:16.

195 --> 00:49:26.Ne. Jer je to funkcija genetike u tijelu 646 00:49:25. 656 00:50:04.098 --> 00:49:54. 647 00:49:27. 648 00:49:33.. Sirije.Nemam ba tu genetiku.175 Ankh se javlja kod ljudi 649 00:49:36.147 --> 00:49:31.129 koji imaju genetiku Kelta. 652 00:49:51.149 I neka germanska plemena vuku porijeklo s bliskog istoka.373 --> 00:49:59.135 --> 00:49:50.173 . francuske i austrijske..235 ljudi s istoènog mediterana. bliskog istoka poput Izraela. 650 00:49:41.102 --> 00:49:36.275 --> 00:49:39.126 Nemate keltske pretke? .647 kojeg koristite.326 --> 00:50:01. 657 00:50:13.095 Ne.287 --> 00:50:10.645 00:49:21.002 Ovo je funkcija genetike u tijelu kojeg koristite. 651 00:49:47. 653 00:49:54. 654 00:49:55.012 To su ljudi koji imaju ankh tip T-bara. 655 00:49:59.024 --> 00:49:25. imam njemaèke. i reæi æu vam za to. Libanona.029 --> 00:49:46.134 --> 00:50:16.598 i amerièkih indijanaca sa istoène obale.263 Zato postoji rijeka Danube u Njemaèkoj 658 .087 Francuzi su Kelti.112 --> 00:49:55. Egipta.

antièko izraelsko pleme koje je nestalo.398 --> 00:51:10.198 fokusirajte se na va u pinealnu i pogledajte va T-bar.182 --> 00:50:46.149 mo da je savinut.377 i svake veèeri prije nego legnete spavati 668 00:51:02.275 --> 00:50:57.182 nemojte biti zabrinuti.175 Kada koristiti ove stvari? 666 00:50:54.197 Pogledajte kako izgleda 670 00:51:11.197 --> 00:51:13.103 Tako da vjerojatno imate tu genetiku.163 --> 00:50:21.122 Ako zbog nekog razloga ne mo ete vidjeti svoj T-bar 662 00:50:38.193 sa toèkom iste boje u sredini. 661 00:50:31.003 --> 00:50:35. U Europu. 663 00:50:42.081 --> 00:51:01.077 --> 00:51:07. lijezdu .193 --> 00:50:54. 665 00:50:51.680 --> 00:50:28. 659 00:50:21.280 Znate tu prièu? Tamo su oti li. 660 00:50:24.580 --> 00:50:50.122 --> 00:50:40. 669 00:51:08.00:50:17.181 Svako jutro prije nego se dignete iz kreveta 667 00:50:58.348 --> 00:50:24.180 Veæ mo ete koristiti krug kraljevsko plave boje 664 00:50:46.148 po plemenu Dan.

247 --> 00:51:55.130 jer je to energetska boja podruèja pinealne lijezde.230 --> 00:52:09. 677 00:51:44.208 Razlika je u tome to se ovi tipovi T-bara mogu pojaviti u razlièitim bojama 680 00:51:58.798 --> 00:51:39. 678 00:51:51.149 --> 00:51:19.000 Kada vizualizirate ovo.569 Uravnote enje dijelova va eg T-bara 674 00:51:31.671 00:51:15.130 Kada ovo stvarate. 679 00:51:55.096 --> 00:51:58.615 --> 00:51:49.384 --> 00:51:23.026 --> 00:52:05.308 --> 00:52:01. 681 00:52:02. .185 --> 00:51:30.147 a centriranje toèke je jednako balansiranju dijelova T-bara.598 identièno je centriranju toèke u sredinu kruga.126 ovisno o tome to razmi ljate i kako se osjeæate. Sve linije moraju biti okomite. 673 00:51:27.115 mo ete vizualizirati krug sa toèkom kraljevsko plave boje na pinealnoj lijezdi.116 --> 00:51:44.085 tako da je potpuno okomit.184 Kako god da ga do ivite mentalno ga ispravite 672 00:51:19. 675 00:51:36. mora biti u kraljevsko plavoj boji.169 --> 00:51:35. onda stvarate u kraljevsko plavoj boji 682 00:52:05.316 Ako iz nekog razloga ne mo ete vidjeti ovo 676 00:51:40.

188 --> 00:53:05. 691 00:52:56.114 i Azije.510 --> 00:52:22.326 veæ je takoðer u vezi sa va om hipofizom.180 Ljudi koji imaju ovu genetiku 694 00:53:31.161 Ovo se odnosi na spomenuti organ.170 kako ne bi odlutali u odreðenu krajnost.095 --> 00:53:40. 689 00:52:40.510 za pinealnu lijezdu. titnjaèom i timusom 690 00:52:51.688 Iako je ovo relativno jednostavna vje ba 692 00:53:01.247 --> 00:52:40.195 su opæenito iz istoène Europe.152 --> 00:52:18. hipotalamusom.147 (Pinealna lijezda) ne samo da regulira misaoni proces izmeðu lijeve i desne hemisfere 688 00:52:37. 696 . 686 00:52:22.770 --> 00:52:47. mediteranskog podruèja 695 00:53:38.683 00:52:11.101 --> 00:52:37.287 radi reguliranja kemijskog i hormonskog toka u va em tijelu.480 --> 00:53:36. 687 00:52:32.152 A krug sa toèkom je simbol iz hipersvemira 684 00:52:15.181 ona ima uzvi en uèinak na va um i tijelo.561 --> 00:52:26. 693 00:53:26.187 --> 00:52:59.717 --> 00:53:29.126 --> 00:52:55. 685 00:52:19.030 --> 00:52:14.101 a ovo se odnosi na umni obrazac koji vlada u tom organu.

701 00:54:15. 704 00:54:31.179 --> 00:54:33.076 --> 00:54:07.713 oni su doprijeli i do istoène Europe 705 00:54:33.190 i kri ali se sa mnogim ljudima tamo. 698 00:53:55.490 .107 --> 00:54:01.110 A ona ka e kako nema istoènjaèku genetiku. neki dan su bili ljudi iz istoène Europe 699 00:54:03.514 --> 00:53:50.169 Ali onda sam se sjetio. 707 00:54:43. 708 00:54:50.180 --> 00:54:49.416 Ponekad ne poznajete svoju genetiku sve dok ne ugledate svoj T-bar 697 00:53:50.007 i zapitate se otkuda je to stiglo. oni ive u istoènoj Europi.00:53:46.158 --> 00:54:53.061 --> 00:54:13.169 --> 00:54:30. 703 00:54:25.158 Ne mo ete sa sigurno æu shvatiti va e porijeklo dok ne uvidite va T-bar.290 --> 00:54:41. 700 00:54:08.161 i u normalnom sluèaju trebali bi imati ovaj T-bar.010 --> 00:54:23.913 --> 00:54:36.110 Meðutim.180 Zato mnogi ljudi tamo imaju mongolijsku/orijentalnu genetiku jednim dijelom.079 a ako znate za D ingis-Kan i mongolijske horde od prije tisuæu godina. oni su vidjeli ovaj T-bar koji bi mogao imati utjecaj istoène Azije.516 --> 00:53:53. 702 00:54:19.010 --> 00:54:18. 706 00:54:36.176 Naprimjer.

804 Znaèi.. imaju povez na oèima.140 Bilo kada tijekom dana kada se uzrujate ili okirate neèim 720 00:55:55.456 --> 00:55:20.148 --> 00:55:30. tijekom dana. ne postoji. posebno iz sjevernoistoènih podruèja. 712 00:55:16. to ne mora biti iskljuèivo tako. podruèja velikih jezera.046 --> 00:55:50.123 Meðutim.036 .156 Veæina bijelaca iz SAD-a je i do la od nekud drugdje. 714 00:55:30.104 --> 00:55:44. 721 .741 ili se osjeæate razdra ljivo ili neuravnote eno. 715 00:55:35.117 --> 00:55:02.176 sve to je izvan tog dijela Atlantika za njih nije dobro.336 --> 00:55:06.i onda shvatite kako je va a genetika irolika.385 --> 00:55:47.posebno ljudi iz Amerike. 709 00:54:58. 718 00:55:48.569 --> 00:55:32. ovdje nije bilo izvornog ivota. 719 00:55:51.023 --> 00:55:55.240 --> 00:55:58. dva najbitnija trenutka za èiniti ovu vje bu 716 00:55:40. 713 00:55:26.376 --> 00:55:16. 710 00:55:02.148 naposlijetku.060 --> 00:55:39.085 balansiranje ili centriranje su ujutro prije nego se ustanete iz kreveta 717 00:55:44.160 sa posljednjom imigracijom.. 711 00:55:12.469 Veæina ljudi je.146 i naveèer prije nego to zaspnete.

906 Radi brzog razumijevanja onoga to vam poku avaju poruèiti.00:55:59. 732 00:56:54.409 --> 00:56:33.174 --> 00:56:04. Za to? 731 00:56:44. 729 00:56:33.228 .074 balansirajte va T-bar ili centrirajte toèku u krugu 722 00:56:02. hipersvemirski simbol.444 --> 00:56:10.148 I kada budemo vje bali danas i sutra uvijek zapoèinjemo balansiranjem 724 00:56:10.041 --> 00:56:02.060 --> 00:57:00. 734 .180 to mislite za to? 730 00:56:37. 725 00:56:14.182 Vidjeti æete.592 --> 00:56:27."Target". 723 00:56:05.675 --> 00:56:19.860 Koja je najpoznatija trgovina sada gdje to koriste? 733 00:56:59. slika.282 --> 00:56:30.759 i to æe vas uravnote iti.392 Tako kada vam ka em balansirajte va T-bar ili centrirajte toèku u krugu.658 --> 00:56:36. a veæ sada viðate kako se znakovi korporacija 727 00:56:27. 726 00:56:22.080 --> 00:56:42.158 simbole iz jezika hipersvemira.109 mijenjaju u arhetipske simbole 728 00:56:30. veæ simbol. sa jednim simbolom i bojom. mislim na ovo.592 --> 00:56:49.175 dviju hemisfera na eg mozga koristeæi ovu metodu.192 Nema vi e rijeèi.806 --> 00:56:58.348 --> 00:56:14.

818 --> 00:58:14.183 koje vuku porijeklo iz starih vremena ili modernih vremena.250 Gdje je ovo u crvenoj boji. dezinformirana tema.172 --> 00:58:23.778 Postoji jedna krivo shvaæena. pa æete znati za to imaju to u crvenoj boji.008 --> 00:57:26.138 --> 00:58:06.5% CO2. 755 00:58:17.158 Postoje mo da tisuæe naèina tehnike disanja 751 00:57:49.00:57:00.172 Shvatite da ljudska pluæa. 752 00:57:55. 744 00:57:03.644 --> 00:57:29.464 --> 00:57:37.138 To je veoma krivo shvaæena tema pa vam elim objasniti.097 --> 00:57:12.038 --> 00:57:33.728 --> 00:57:03. 748 00:57:30. 745 00:57:09.880 --> 00:57:08.118 jer neke pripreme koje radimo prije vizualizacije ukljuèuju i tehnike disanja. 750 00:57:43. . 754 00:58:09.597 Saznati æemo uskoro to boje znaèe.144 Prije nego krenemo na pravi posao.344 --> 00:57:48.101 mogu sadr avati samo 6.364 A to je disanje. 749 00:57:34.167 --> 00:57:59.708 I vidjeti æete to nam ele poruèiti tim simbolom.158 --> 00:57:53.238 moram vam objesniti jo jednu stvar. 746 00:57:23. 747 00:57:26. 753 00:58:00. mislim da sam o tome sinoæ prièao.

155 --> 00:59:27. 765 00:59:09. 768 00:59:22.104 To vi e nije tako.478 --> 00:59:18.130 --> 00:58:44.138 --> 00:59:08.451 --> 00:58:37.530 to mislite za to? 759 00:58:42. 761 00:58:51.178 Otpu taju kisik po danu.Pretvorbu CO2.i.613 --> 00:59:00.138 to biljke rade noæu? 764 00:59:06.012 --> 00:58:41.001 --> 00:58:28.110 --> 00:59:05. 758 00:58:40.Mislim da su se na e tehnike disanja promijenile.113 Za to.038 --> 00:58:54. 766 00:59:13.283 . ljudska pluæa su mogla podnijeti 20% CO2. 757 00:58:30.Okoli .204 --> 00:58:49.410 .756 00:58:24...112 Vijekovima prije.351 Toliku koncentraciju ugljiènog dioksida pluæne alveole mogu podnijeti.. 763 00:59:02.887 gdje je bilo mnogo biljaka koje emitiraju CO2 .134 Da ste u civilizaciji koja nema klimatske ureðaje i u biti spavate na otvorenome 769 00:59:28. to ih je natjeralo na promjenu? 762 00:58:57. 760 00:58:46.619 --> 00:59:16..034 --> 00:59:31.355 a ugljièni dioksid po noæi.119 One zapravo otpu taju CO2 po noæi.838 . 767 00:59:16.183 --> 00:59:13.

177 Vi e ne.215 Na to to implicira. kako bi mogli ivjeli na tom planetu.187 --> 00:59:36.196 --> 00:59:46.540 --> 00:59:40. 787 01:00:19.797 to time posti emo kada duboko di emo odreðeni period vremena? 789 01:00:26.083 --> 01:00:39. 776 01:00:00.197 --> 01:00:32.034 --> 00:59:54.123 . odnosno morali. ljudska pluæa bila u moguænosti 773 00:59:46. 772 00:59:42.235 --> 00:59:51. pa tako i emitiranje CO2 po noæi.553 do lo je do smanjene sposobnosti pluæa za podno enje ugljiènog dioksida.034 podr ati do 20% CO2 u alveolama.177 --> 00:59:59.353 --> 01:00:13.035 Zato su vijekovima prije. 775 00:59:55.240 onda bi vi trebali.770 00:59:32.096 podnijeti veæu kolièinu CO2 u pluæima inaæe bi umrli po noæi.683 to unosite u va a pluæa.715 --> 01:00:24. 785 01:00:09. 771 00:59:36.179 --> 01:00:19. 774 00:59:53.959 Kako se biljna vegetacija reducirala.664 kao i neke tehnike dubokog disanja kojih ste uèili sve ove godine.579 Danas pluæa mogu podnijeti do 6. 788 01:00:13.159 --> 01:00:05.764 --> 01:00:17. 786 01:00:17.5% CO2. kada konstantno duboko di ete dulje vrijeme? 790 01:00:36.

Udi ete kisik.732 Kada vidite jogije koji su u veoma dubokom transu . doslovce.723 --> 01:00:43. 802 01:01:21.852 --> 01:01:11.192 --> 01:01:33. 793 01:00:46.612 --> 01:00:58. 804 01:01:28. 798 01:01:06.190 Recimo da ovaj postotak CO2 padne na 5%.197 --> 01:00:55. va im pluænim alveolama? 800 01:01:16.557 --> 01:01:16.114 to æe se onda dogoditi sa va im pluæima.452 i dugo da dolazi do zasiæenja kisikom.to unosite u pluæa kada di ete? 791 01:00:40.546 --> 01:01:40.157 pa dolazi do nepravilne mje avine kisika i ugljiènog dioksida.346 I zato neki ljudi imaju problema sa disanjem pri kori tenju tih tehnika konstantno g dubokog disanja.116 --> 01:01:25.190 Kisik. zbog pretjeranog disanja.197 Meðutim. da di ete tako duboko 797 01:01:02. I vi e ne mo ete disati.002 One su genetièki programirane da se onda stvrdnu. 795 01:00:55.141 Ugu ite se.065 to æe se dogoditi va im pluænim alveolama? 796 01:00:58.185 --> 01:00:50. ukoliko naru ite svojim intenzivnim dubokim disanjem 794 01:00:52.490 --> 01:01:06.214 --> 01:01:20.312 ovih 6.5% CO2 u va im pluæima. 799 01:01:11. 805 01:01:36.365 --> 01:01:02.

832 neæete uzeti pi tolj ili no da se obranite. veæinom dulje ive. 809 01:01:54.228 --> 01:02:06.094 --> 01:01:47. 820 01:02:32. da se osjeæate slaba no cijelo vrijeme.441 Ovdje su veæ tisuæama godina.445 Da.049 --> 01:01:59. oni su obuhvatili to god da su se mogli dosjetiti.101 --> 01:02:45. 818 01:02:24. poku avaju naru iti mje avinu plinova u va im pluæima 821 01:02:38.111 kako oni di u? 808 01:01:47.749 Te ko da i di u. 807 01:01:45.394 ako imati krivu mje avinu O2 i CO2.. Ako ste veoma slabi.128 . 817 01:02:22.228 Ljudi koji di u na plitkoj razini.229 To vam govori ne to.145 --> 01:02:42.806 01:01:42.032 --> 01:02:24.001 tako da se ne osjeæate dobro. 814 01:02:01.711 --> 01:01:50.152 --> 01:02:31. 815 01:02:15. Ako ne di ete pravilno 816 01:02:18. 822 01:02:42. Plitko disanje je korisnije za tijelo.894 u veoma dubokom stanju meditacije. Veoma plitko disanje.052 Vjerujte mi.541 --> 01:02:37. Na sve su mislili. 819 01:02:28.113 --> 01:02:18.832 --> 01:01:44.216 --> 01:02:21..116 Poku avaju vas oslabiti.494 --> 01:02:28.

621 --> 01:03:33. 833 01:03:28. 832 01:03:24. spavati ili bilo jednostavno pre ivljavaju disanjem. u ovom vremenu ne bi trebalo biti bretarijansko. jer nije jeo.162 --> 01:03:20.T.765 --> 01:03:38.184 jeste èuli za njih? Ne. 827 01:03:01. 831 01:03:20.474 Veoma su popularni na zapadu i posebno na jugu zemlje.Postoje grupe ljudi sada koji se zove bretarijanci. 834 01:03:33.014 Jedan od tih ljudi do ao je na seminar koji sam dr ao na Floridi.208 Ti ljudi vjeruju da jednostavno mogu ivjeti na disanju.065 --> 01:03:16. 825 01:02:51. 826 01:02:55. 830 01:03:17. a tijelo mu je otkazivalo.192 Ljudska biæa nisu stvorena da bude bretarijanaci.063 --> 01:03:05. 823 01:02:45. a ta je osoba do la sa jaknom i kapom na glavi 829 01:03:11.692 --> 01:03:28.224 Ubijao se.228 --> 01:02:47.121 to bi mo da bilo moguæe na E.160 . 828 01:03:05.424 --> 01:03:24. samo je disao.963 Vi e ne moraju jesti.084 --> 01:02:51.165 Ali ljudsko tijelo.774 --> 01:02:55.408 --> 01:02:59. 824 01:02:48.514 --> 01:03:10.032 dr èeæi. to drugo. razini ili dalje.665 bilo je skoro 40 stupnjeva.

836 01:03:41.372 --> 01:04:18.199 --> 01:04:16. 845 01:04:19.586 --> 01:04:25.178 Zato sam mislio to naglasiti radi DVD-a i svih ostalih. Veoma va no.396 Takoðer je va no za vas koji volite kuæne biljke ili dr ite prozore otvorene 839 01:03:56. 842 01:04:08.386 Osjeæati æete se kao da ste drogirani ili ste lupili glavom.166 Tako da morate unositi i hranu.067 jer niste imali povoljnu koncentraciju kisika u prostoriji.061 ili spavate èesto vani. 841 01:04:04. 837 01:03:44. ne samo disati.140 --> 01:04:21.451 --> 01:04:11. 838 01:03:50.566 --> 01:03:49..440 dobro kada se probudite ujutro. .196 --> 01:04:08.260 --> 01:03:40.261 --> 01:04:03. Sve u va em tijelu postoji zbog nekakvog razloga. 835 01:03:38.396 ometate ovu mje avinu.175 --> 01:03:44.172 Jer te biljke otpu taju mnogo CO2 i vi se mo da neæete osjeæati 844 01:04:16. 847 ..475 Nije tu radi pokazivanja.399 nije dobra ideja spavati tamo.296 --> 01:04:01. 843 01:04:12.Zato imate probavni sustav.351 Osobito za one koji imaju mnogo biljaka u spavaæoj sobi. 846 01:04:21.378 --> 01:03:55.Budite svjesni da onda mo da 840 01:04:01.

056 Postoje mnoge tehnike disanja.053 Za to ne udisati i izdisati samo nosom ili ustima? 861 01:05:16. 864 01:05:33.152 da 1-2 minute lagano di u kako bi normalizirali mje avinu ovih plinova.167 --> 01:04:33.452 --> 01:04:42.01:04:29.394 --> 01:05:15. 850 01:04:42.168 koji zaustavljaju oneèi èujuæe tvari dok udi ete kroz nos.198 Onda zrak ulazi u va a pluæa i izmijenjuje se.153 --> 01:05:19.156 --> 01:04:51.037 Malo drugaèije nego to ste mo da uèili u "Lamaze-u" ili druge naèine. 859 01:05:09.128 Uvijek morate udisati nosom i izdisati ustima. 849 01:04:40.191 --> 01:05:10.008 --> 01:05:24.494 Imate nazalne i sinusne filtere 863 01:05:25.033 --> 01:05:00.469 --> 01:04:45.168 --> 01:05:36. 865 .733 Onu koju mi koristimo najèe æe na vje bama se naziva oèi èujuæe disanje. 853 01:05:03. 851 01:04:46.537 --> 01:05:08.194 Za to? 860 01:05:11. 852 01:04:54.169 --> 01:04:40.408 to imate ovdje? 862 01:05:21.370 Uvijek predla em ljudima kada se probude ujutro 848 01:04:35.494 --> 01:05:30.269 To je sve to trebate.

782 --> 01:05:51.078 --> 01:06:27.508 --> 01:05:57.022 Uvijek udi ite kroz nos i izdi ite kroz usta.263 --> 01:05:46.481 --> 01:06:06.163 a toksini se vraæaju u va krvotok dok izdi ete. 868 01:05:52.481 koja je veoma opasna za to podruèje jer je membrana izmeðu sinusa i upljine mozga 874 01:06:12. 878 01:06:27.108 S ove strane filtera mo ete ispuhati nos. 869 01:05:54. 875 01:06:16.111 Bolje da vam ne ka em koliko puta su kirurzi probili to i tako ubili pacijenta.211 --> 01:06:23. Tako se ljudi razbole.130 --> 01:06:01.048 I tako poènu iritirati svoje nosne kanale te im je naposlijetku potrebna operacija 873 01:06:07. 872 01:06:01.150 Potiskujemo drugu stranu filtera. ta se dogaða kada i izdi ete kroz nos? 867 01:05:48.221 Zato ljudi dobiju infekciju sinusa.400 veoma veoma tanka. 876 01:06:20.150 --> 01:05:54.787 Samo to ne ka u zbog èega su umrli na operaciji.01:05:36.030 Ne mo ete to uèiniti s druge strane.146 Istra ivanja su pokazala da ljudi koji iskljuèivo udi u kroz usta .698 --> 01:05:41. 870 01:05:57. 877 01:06:24.248 --> 01:06:12.182 Pa.122 --> 01:06:31. 866 01:05:42.000 --> 01:06:20.700 --> 01:06:14.

879 01:06:31.817 polagano udisanje kroz nos.098 èistu energiju kako ulazi kroz va u krunsku èakru.130 --> 01:07:42.546 --> 01:06:35. 882 01:06:55. a izdi ite ustima.017 --> 01:07:11.325 --> 01:07:46.383 Radite to dok energija koja izlazi iz tijela ne bude èista kao energija koja ulazi u tijelo. 894 01:07:38. 881 01:06:46.192 --> 01:06:59.051 --> 01:06:50.730 To je protok.809 i kontaminanata kako izlaze iz tijela.366 --> 01:07:23. 890 01:07:17.546 zatim polagano izdisati ustima i zapravo vizualizirati te èestice toksina 891 01:07:23.125 Neki ljudi æe vidjeti èistu energiju kako izlazi nakon nekoliko izdaha.840 --> 01:07:26.298 --> 01:07:16. 893 01:07:34. uvijek udi ite nosem. dok istodobno vizualizirate 884 01:07:07.603 imaju ni u inteligenciju od ljudi koji udi u kroz nos.109 --> 01:07:34.192 Pa ako mo ete. 885 01:07:11.040 --> 01:07:06.403 --> 01:06:42.840 Oèi æujuæe disanje kao tehnika disanja o kojoj govorim je 883 01:07:01.054 preplavljujuæi va e tijelo apsorbirajuæi oneèi æenja i toksine. 880 01:06:36.151 Jer direktno gutaju oneèi æenja i to onda utjeèe na mo dani kapacitet i njegovo funkcioniranje.383 --> 01:07:35. 895 01:07:42. 892 01:07:28.365 .

911 01:08:31.160 Jo jedna metoda koju volim podijeliti s ljudima kako bi im lak e pro ao dan.558 --> 01:07:53.060 --> 01:08:37.255 --> 01:08:24.137 --> 01:08:30.154 --> 01:08:11.137 To je jedna metoda disanja..186 --> 01:07:57. 906 01:08:06. 899 01:07:54. .a nekima æe biti potrebni sati. 897 01:07:46.167 Napraviti æemo 3 ili 4 prije prve vje be.164 obaviti æemo nekoliko oèi æujuæih disanja prije toga 905 01:08:02. a kasnije po jedno ili dva udisanja/izdisaja. 900 01:07:58. 909 01:08:22.654 kako bi se rije ili toksina.481 --> 01:08:42.567 --> 01:08:18.087 Takoðer æete primijetiti kako je nakon jela ili neke aktivnosti prisutno vi e toksina u tijelu 908 01:08:18.094 --> 01:08:02.155 pa æe vam trebati nekoliko oèi æujuæih disanja radi rje avanja toksina.586 proiza le iz va ih umnih obrazaca i emocija. veæ i neutraliziranje negativne energije 898 01:07:50.434 --> 01:08:04.181 Veoma èe to dok vozite doma ili obavljate neki zadatak osjeæate se tako umorno 912 01:08:37.145 da niste sigurni da li æete doæi na va e odredi te ili zavr iti zadatak.458 To nije samo èi æenje toksina. ovisno o tome koliko ste kontaminirani.541 --> 01:07:50.294 Kada budemo radili neke vje be i vizualizacije danas.287 --> 01:08:22. 907 01:08:12. 910 01:08:25.

916 01:08:57.155 Uzmite prva tri prsta desne ruke i spojite ih kako biste dobili oblik trokuta u sredini.731 Izvrsno je to uèiniti dok vozite jer veæ jednom rukom dr ite volan 925 01:09:45.093 --> 01:09:48.155 --> 01:09:01. To vas napuni energijom i razbudi te takoðer 923 01:09:36.177 Time æete dobiti dovoljni porast energije.177 stimulira va u kralje nicu pa se osjeæate pokretljivije.565 Zatim ih stavite na stra nji dio vrata gdje se nalazi prvi kralje ak 917 01:09:03.023 --> 01:09:18. 924 01:09:39.500 obavite do kraja zadatak.465 --> 01:09:08.263 --> 01:09:39.192 --> 01:09:11.377 --> 01:09:30. 921 01:09:26.545 --> 01:08:47.123 i lagano izdi ete kroz usta. udisaj nosom.069 --> 01:09:26.163 koja je povezana s mozgom.769 Napravite to tri puta.411 --> 01:09:43.126 i to æe vas razbuditi .192 to æete napraviti kako biste se dovoljno energizirali da doðete tamo gdje ste krenuli odnosno 914 01:08:47.913 01:08:42. 919 01:09:12.192 i tako dr ite dok polagano udi ete kroz nos 918 01:09:09. izdisaj ustima.292 --> 01:08:48. 915 01:08:50.100 --> 01:08:56.155 --> 01:09:36. I to ponovite.355 Kroz ova tri prsta prolazi elektrièna energija u kralje nicu 922 01:09:31. 920 01:09:23.

da mo ete normalno stiæi doma.577 --> 01:10:06.798 E to je samo polovica kruga.213 Samo kada obavite to na ovaj naèin onda upotpunjavate petlju.741 --> 01:10:00. 935 01:10:27.148 --> 01:10:42. opet formirajte trokut 930 01:10:07. 931 01:10:10.181 To je za brzi porast energije.413 --> 01:10:20.172 --> 01:10:10.125 i polo ite ih na solarni pleksus. 932 01:10:12.281 --> 01:10:49. 936 01:10:31.541 Ako ste na poslu i zaista se osjeæate umorno i elite si podiæi energiju 928 01:09:55. a ja sam vidio ljude koji to i ne èine. Upotpunjavate krug.364 --> 01:10:16.510 --> 01:10:37.172 Ali onda uzmite tri prsta lijeve ruke.108 Jer morate dr ati i volan. 927 01:09:51.538 ne to poput znaka beskonaènosti.164 I opet obavite ona tri disanja.106 --> 01:10:30.138 --> 01:10:25. 933 01:10:16.110 Samo vam savjetujem da ne èinite to dok vozite.098 --> 01:09:55.526 --> 01:09:50.812 .106 I time dobivate ogromni porast energije.225 --> 01:10:12. 926 01:09:48.377 mo ete uèiniti istu stvar sa tri prsta va e desne ruke na stra njoj strani vrata. 934 01:10:21. 938 01:10:44. 937 01:10:40. 929 01:10:00.

polagano spu tate ruke prema dolje. 941 01:10:57.066 --> 01:11:29.125 prema glavi i ne smijete spojiti dlanove.6. meðutim ukoliko ste to veæ napravili 5.611 --> 01:10:57.012 --> 01:10:54. 948 01:11:31.129 Mo ete ovo ponoviti mnogo puta. 943 01:11:09.148 Zaustaviti æete se toèno iznad glave sa prostorom izmeðu dlanova. 940 01:10:54. 950 01:11:40.103 Nemojte ovo raditi brzo.447 --> 01:11:25.366 i dok izdi ete. 942 01:11:01.347 Tada okrenete dlanove na suprotnu stranu 946 01:11:20. pa bi mogli to èiniti ujutro.248 --> 01:11:20.124 onda ste veæ dobili dosta energije.383 Mo ete 10-20 puta ako vam je potrebno.183 Stanite sa stopalima meðusobno razmaknuta 30 centimetara. 945 01:11:18. podi ete ruke. 939 01:10:50.Druga je ne to poput Prana joge ili jogijske tehnika disanja.179 Zatim æete polagano udahnuti i dok to radite.225 --> 01:11:18.579 --> 01:11:14. 951 .134 Ruke spu tene sa strane.324 --> 01:11:43.134 --> 01:11:09.7 puta 949 01:11:37.411 Ovo je veoma moæna vje ba za dobivanje enrgije. dlanove prema gore. 947 01:11:27.183 --> 01:11:40. 944 01:11:14. mlatarati rukama kao ptica.283 --> 01:10:59.529 --> 01:11:36.

958 01:12:23.211 I stopala moraju biti razmaknuta.554 --> 01:12:50. 961 01:12:39.541 I onda æete ponoviti tu vje bu.154 Zaustaviti æete disanje brojeæi do 7 i polagano se uzdizati i izdisati brojeæi do 7.100 --> 01:11:59.149 Sjedite na koljenima sa petama na guzici. .358 --> 01:11:56. 956 01:12:13. 957 01:12:18.399 Zahtjevna je.117 Zatim uopæe nemojte disati brojeæi do sedam.149 --> 01:12:27. 954 01:11:57. a ni s tijelom.122 --> 01:12:46.114 I onda æete s te pozicije na koljenima poèeti udisati brojeæi do sedam 960 01:12:34.414 --> 01:12:37.158 zatim dlanove okrenete i veoma polako spu tate ruke.127 Jo jedna vrlo dobra jogijska vje ba disanja koja je zaista odlièna. 962 01:12:46.317 --> 01:12:52.111 --> 01:12:11. pa æu vam demonstrirati.01:11:44. 959 01:12:29. 953 01:11:52.140 Veoma polagano uzdizanje do iznad glave 952 01:11:48.202 I najbolje to mo ete uhvatiti se za laktove iza leða.003 --> 01:11:47. 963 01:12:50.199 --> 01:12:21. 955 01:12:07.040 --> 01:11:52.227 --> 01:12:16.302 --> 01:12:34.100 Dlanovi se nikada ne smiju dodirnuti meðusobno.222 dok spu tate glavu prema koljenima.

982 To je jedan ciklus. 973 01:13:34. vi zapravo di ete kroz jednu nosnicu u isto vrijeme.260 --> 01:13:10. 969 01:13:16.021 Jo zadnji tip tehnike disanja. Toliko je moæna vje ba za dobivanje energije 968 01:13:11. 966 01:13:02.689 samo stavite ake to je bli e moguæe prema laktu.129 --> 01:13:47.729 Ukoliko ste svjesni kroz koju nosnicu di ete 975 01:13:44.122 To je jednostavno kori tenje jedne nosnice.905 Vjerojatno æete biti znojni. 976 . 965 01:12:57.085 --> 01:13:13.138 --> 01:13:42.089 --> 01:13:28. i "levitirati æete do plafona".121 --> 01:13:33.141 --> 01:12:56. 967 01:13:07. 972 01:13:29.238 Svjesni vi toga ili ne.160 --> 01:13:07. brojeæi 7 prema gore.964 01:12:53.160 Uèinite to 7 puta.136 tada æete znati i koja vam je strana mozga aktivnija. brojeæi 7 prema dolje.124 --> 01:13:19.282 --> 01:13:01.024 kao da ste ðogirali 16 kilometara.122 --> 01:13:38. zadr i disanje do 7. 974 01:13:39.153 Ne brini te se ako ne mo ete dosegnuti do laktova 970 01:13:19.060 zadr i disanje do 7.253 --> 01:13:22. 971 01:13:25.

Jer dolazi do kri anja ivèanih puteva u sredini 978 01:13:57.185 --> 01:14:43.136 --> 01:14:17.182 Dakle..158 --> 01:14:01. 985 01:14:34.104 Zapamtite pravilo: "kako je gore. 981 01:14:13. tako je i dolje.240 Recimo da sam pisac.692 pa æu zatvoriti.141 Kri anje.340 --> 01:14:20.485 .01:13:48. to æu napraviti? 983 01:14:20.182 --> 01:14:11. 986 01:14:39. ali jednostavno sam blokiran.092 --> 01:14:38.092 --> 01:14:06..063 --> 01:13:57.106 kako bi napisao prièu.163 Ako di em kroz lijevu nosnicu.530 elim ovu stranu mozga stimulirati. mo ete stimulirati stranu mozga koju vi elite aktivirati 980 01:14:07. to kri anje predstavlja? 987 01:14:48.104 --> 01:14:57.136 --> 01:13:52. koja strana mojeg mozga je aktivnija? 977 01:13:53.636 jednostavno na naèin da zatvorite suprotnu stranu nosnice i di ete kroz drugu nosnicu.desnu nosnicu i disati kroz lijevu nosnicu te tako stimulirati desnu stranu mozga.058 . 984 01:14:22.199 Strane moga mozga kontroliraju .Desna.206 --> 01:14:22." 988 01:14:52. 979 01:14:02.292 lijeva strana mozga kontrolira desnu stranu tijela i obrnuto.141 --> 01:14:51.. i stvarno elim stimulirati moju desnu stranu mozga 982 01:14:17.730 --> 01:14:24.

994 01:15:28.083 Sve u fizièkoj realnosti je odraz nefizièkog umnog obrasca.385 To je dio tehnologije.147 --> 01:15:38.306 to vam to govori o postojanju? 990 01:15:01.056 --> 01:15:51.njima suprotne strane tijela.147 Jeste ikada èuli o tehnologiji reverznog govora? 995 01:15:34. Zrcalna slika.191 --> 01:15:09.284 --> 01:15:40.191 Fizièka stvarnost je to u odnosu na nefizièku stvarnost? 991 01:15:07.222 --> 01:15:17.404 A veza mozga i tijela je dokaz toga.100 èuti æete druge izgovorene rijeèi.184 Postoje ureðaji za snimanje koji mogu snimiti va govor 996 01:15:38. 989 01:14:58. 997 01:15:41.197 Ako me snimite ili sebe. 993 01:15:18.156 I to èuju kada puste to unatrag? 998 01:15:48.183 --> 01:15:22. to one predstavljaju? 1001 . bilo koga i pustite unatrag 1000 01:15:59.199 --> 01:15:00. 992 01:15:12.185 --> 01:15:57. S time se igraju.004 --> 01:15:32.522 Inverzna.502 i pustiti to unatrag. 999 01:15:53.197 --> 01:16:03.206 --> 01:15:05.102 --> 01:15:44.

098 .391 Moj fizièki govor je samo odraz mojih nefizièkih poimanja i ideja.125 --> 01:16:33. 1021 01:17:53.113 Pu tali su pomoæu tih ureðaja reverzne govore predsjednika i ostalih politièkih figura 1003 01:16:19. 1019 01:17:44..025 koje se nalaze na odreðenim dijelovima tijela.155 --> 01:17:48.798 koje ima odreðenu boju .. 1007 01:16:29.106 --> 01:17:57.175 Postoji li fizièki odnosno biolo ki temelj za ovaj koncept? 1018 01:17:37.to su gangliji ivaca odnosno nakupina ivèanih zavr etaka 1020 01:17:48..298 --> 01:17:52.433 i ono to se èulo u reverznom govoru je ponekad veoma drugaèije od fizièkog govora.657 Treba li netko pauzu.097 --> 01:16:37.717 a tamo gdje se skupe.087 --> 01:18:01.404 .229 --> 01:17:41. 1016 01:17:21.435 --> 01:17:26. 1002 01:16:12.taj izraz potjeèe iz sanskrit jezika i èak drevnog egipatskog jezika.130 --> 01:16:40.083 --> 01:16:18.555 to je zapravo sustav èakri odnosno èakre. stvaraju elektromagnetsko polje 1026 01:17:58.104 --> 01:17:31.okretajuæi kotaè.01:16:04. 1017 01:17:27.140 --> 01:16:09.013 --> 01:16:24.097 Zato mo emo ovo raditi s nosnicama i aktivirati suprotne strane mozga 1008 01:16:34.330 jer je fizièka stvarnost odra avanje. 1009 01:16:38..

349 stoga se vjerojatno mnogo toga vam reæi u sljedeæem dijelu to æu 1032 01:18:33.108 --> 01:18:41..322 I opet.110 .160 Primijetili ste da ovdje vise.108 neæe slagati s onime to ste nauèili zadnjih godina prouèavajuæi to. 1037 01:18:55. 1029 01:18:17.504 --> 01:18:32.104 Namjerno sam nalo io da se tako dizajniraju 1038 01:19:02..106 --> 01:18:15. 1027 01:18:03.298 --> 01:18:10.135 koje su napravljene od svile iz Tajlanda.170 kako bi bile uplje u sredini 1039 01:19:04. u odnosu na neke informacije koje sam vam juèer dao o Iluminatima 1030 01:18:23. 1033 01:18:38.132 Stoga postavljajte pitanja.063 --> 01:18:21..806 A to energetsko polje energizira i podupire organe koji se nalaze u tom podruèju tijela.135 --> 01:18:59.004 postoji mnogo dezinformacija o sustavu èakri i bojama 1031 01:18:28.kako nazivam.104 --> 01:19:04. 1028 01:18:12.. 1035 01:18:47.122 --> 01:18:28.108 --> 01:18:51.149 --> 01:18:37.157 --> 01:18:54. 1034 01:18:44. èakra èarape ili èakra cijevi 1036 01:18:51.132 --> 01:18:47.u odnosu na odreðeno polje.027 .670 --> 01:19:09.311 To je biolo ki temelj èakra sustava.

490 --> 01:20:15. Vjerojatno ste èuli kako se okreæe poput vrtloga.148 i zatim izlazi na drugu stranu.171 --> 01:19:28.119 Ima trgovinu u Bangkoku i skupila je svu potrebnu svilu 1045 01:19:32.531 --> 01:20:04..598 Jeste prakticirali to? . 1046 01:19:46. 1044 01:19:28. 1040 01:19:10. .419 --> 01:19:38.071 pa sam ih naposlijetku dao napraviti u Bankoku.381 --> 01:20:13.740 --> 01:19:32.560 Kako to godinama poduèavam ljudi me pitaju za pomoæ pri vizualizaciji 1041 01:19:16.170 èakra sustava.230 --> 01:19:50.524 ena koja ih je napravila je gospoða Betty koja je bila krojaèica princeze Diane. 1042 01:19:19.141 --> 01:19:14. ulazi u èakru 1050 01:20:09.148 --> 01:20:09.348 Ali ste èuli u smislu vrtlo enja.532 --> 01:19:59.nisam slikar. 1043 01:19:24. Koliko vas je èulo za to? 1048 01:20:00. Koliko od vas je nauèilo na taj naèin? 1052 01:20:13.281 Naprimjer.132 Nacrtati æu skicu osobe. 1047 01:19:53.pa se mogu napuniti i formirati cijev ili cilindar. 1049 01:20:05.543 kako bi se to savr enije poklapale sa bojama kojoj sam joj rekao iz sustava èakri.160 --> 01:19:18.170 --> 01:19:22.831 Mnogo vas je uèilo o okretanju èakri..

164 i poènete ovo raditi poput vira.524 to æe vam se dogoditi ako cijev proðe ovako kroz vas? 1064 01:21:07.757 --> 01:20:53.1053 01:20:17.121 Jel vam se to èini u redu? 1062 01:20:57. 1057 01:20:36.064 --> 01:20:35.151 --> 01:20:31.000 --> 01:20:21. elim da sada promislite logièki ne to.331 --> 01:21:05. 1065 01:21:12.972 . to se dogaða s vodom u èa i? 1056 01:20:34. Zato se i uèi tako.Voda se okreæe u èa i. 1058 01:20:40.461 --> 01:20:50.124 --> 01:21:11. Formira se upljina u vodi.135 Ali koji se oblik javlja? .121 --> 01:21:01.144 --> 01:21:16.275 Ne.551 Uzmete li èa u vode i stavite prst unutra 1055 01:20:27. 1054 01:20:22.144 Prolaz.181 --> 01:20:25.970 .035 --> 01:20:43.557 to se onda stvara u va em tijelu ako na ovaj naèin rotirate va e energetsko polje? 1060 01:20:51. 1059 01:20:44.170 --> 01:20:56.103 .Tornado.105 elite li to stvoriti u sebi? upljinu? 1063 01:21:01.181 Vir. 1061 01:20:54.upljina upljina.072 --> 01:20:39.

1074 01:22:11. Oni datira od prije tisuæe godina.511 Objasniti æu vam.219 --> 01:21:48.050 --> 01:22:19.198 To vam je kao da ste u cijevi sa slojevima boja. kao u cilindru. 1067 01:21:25. Kao diskovi koji se kreæu horizontalno. .157 --> 01:22:13.119 Diskovi razlièitih boja koji se okreæu horizontalno.054 Nema moguænosti stvaranja otvora i sva va a energija sadr ana unutar "spremnika". 1071 01:21:51.154 --> 01:22:10.098 --> 01:21:42.099 oko vas.151 --> 01:22:03.399 --> 01:21:51.111 --> 01:21:32.124 Postoji 7 glavnih centara èakri u tijelu.019 A energija se rotira odnosno pokreæe 1069 01:21:42.524 --> 01:22:25. 1077 01:22:23.750 elim da ne to drugo nauèite.319 --> 01:21:56.157 Poku ati æemo to za koji trenutak i vidjeti æemo koju razliku osjeæate.125 --> 01:22:23.303 --> 01:21:20. 1066 01:21:17. pa nauèite.787 A ja imam 8 boji.025 Koliko boja ima na mojim èakra èarapama? 1076 01:22:19. 1070 01:21:48. 1068 01:21:39.151 Na taj naèin je odr an integritet va e energije 1072 01:21:57. 1075 01:22:16.To nije novi koncept. 1073 01:22:05.

087 --> 01:22:31. 1089 01:23:21. ali je boja zemlje koja uzemljuje va e tijelo.300 --> 01:23:19.113 .078 --> 01:23:25.189 --> 01:22:58. Zemlja je utiènica.764 Zato zemlja.013 --> 01:22:40. 1085 01:22:59. kora drveæa.189 rezonira u smeðoj boji.173 --> 01:22:51.664 --> 01:23:10. male ivotinje.006 A va e tijelo od dna stopala do vrha nogu 1083 01:22:52.136 To vas uzemljuje i dr i na zemlji. 1080 01:22:36. 1087 01:23:11. 1090 .136 --> 01:23:03.023 Koristim boju koja ne spada u èakra sustav. a vi utikaè. 1082 01:22:47. Za to? 1079 01:22:32. 1084 01:22:55.111 --> 01:22:45.023 --> 01:22:35. 1088 01:23:14.128 smeðu rezonanciju jer apsorbiraju energiju tog polja.100 I va e tijelo apsorbira tu smeðu energiju. Radi uzemljenja i uravnote enja.128 --> 01:23:14.173 uoèili bi kako gravitacija ima smeðu boju. pijesak imaju 1086 01:23:04.178 To nije boja iz èakra sustava.006 --> 01:22:54.1078 01:22:27.Uzemljenje.146 Kao da ste ukljuèeni u utiènicu.111 Kada bi vidjeli energiju kroz elektrospektrograf 1081 01:22:41.

. kundalini vje ba..180 Vidjeti æete kada zavr avamo vizualizacije uvijek zavr avamo sa smeðom 1102 01:24:12. a pritom ignorirati smeðe? 1105 01:24:27.126 uvijek zapoèinjemo od dna prema vrhu.183 --> 01:24:39.163 Kada radimo na okretanju èakri 1092 01:23:40.01:23:29. jer ima mnogo krivih informacija o tehnici uzemljenja. 1091 01:23:34.163 to æe se dogoditi ako aktivirate .722 --> 01:23:59.455 Svi rade na kundaliniju. 1103 01:24:05. balansira.437 --> 01:24:41.. i takoðer je "sigurnosna mre a".051 --> 01:23:54. Od smeðe boje prema gore.155 --> 01:24:50. 1107 01:24:39.634 --> 01:23:38.035 --> 01:24:04. 1108 01:24:44.146 --> 01:23:34.151 Za to? to smeða radi? 1094 01:23:50.522 Uzemljuje.183 Mogli bi do ivjeti kundalini aktivaciju.126 --> 01:23:49.139 --> 01:24:31..163 --> 01:23:44.727 --> 01:24:15. 1104 01:24:11.137 Postoje deset tisuæa knjiga sada koje govore o kundalini joga. 1106 01:24:33.167 --> 01:24:10. 1093 01:23:46.167 jer je ona sigurnosna mre a koja nas vraæa u sada nji trenutak.627 to æe vam se dogoditi ako poènete okretati èakre od korijenske èakre.034 Govoriti æu jo o tome.039 znaèi od crvene. 1095 01:23:54.

100 Mo ete poludjeti.444 --> 01:25:40. 1110 01:25:04.632 --> 01:25:56. 1117 01:25:41.157 i gurate tu energiju du va eg kralje nièkog stupa do pinealnog podruèja 1115 01:25:31.162 --> 01:25:31.034 --> 01:25:42.871 imaju preuranjenu aktivaciju kundalinija.kundalini energiju nespremni ili preuranjeno. 1113 01:25:21.541 Otvoreni ste.140 --> 01:25:13. 1116 01:25:35.041 --> 01:25:48.340 to je kundalini? to to znaèi? 1111 01:25:10.334 Stvar je u tome kada vam energija ekspandira prema van vi e nema povratka. 1119 01:25:48.296 Zmija.357 --> 01:25:35.132 Mnogo ljudi u mentalnim institucijama i zatvorima 1120 01:25:53.100 --> 01:25:07. 1109 01:24:53. . razboljeti se. mo ete umrijeti.139 Ako ste nespremni i nezreli za to.139 --> 01:25:51. 1118 01:25:43.596 --> 01:25:19.163 --> 01:24:57.144 i krunske èakre i onda energija ekspandira prema van.352 Va a kralje nièki stup ima zmijoliki izgled. A na èemu se temelji? 1112 01:25:14.162 Premisa iza toga jest da zapoènete sa korijenskom èakrom 1114 01:25:26. imati æete velike probleme.115 --> 01:25:25.

122 --> 01:26:27.748 Medicinska znanost takvo stanje naziva poremeæaj vi estruke liènosti.171 --> 01:25:59. 1124 01:26:15. .748 To je ustvari kundalini aktivacija samo to oni to ne prihvaæaju.441 Zato i jesu u institucijama.110 --> 01:26:32.010 Mo da vam nije u rasporedu da se potpuno "otvorite". 1125 01:26:24.458 --> 01:26:36.258 --> 01:26:19.010 --> 01:26:48. 1122 01:26:00.122 --> 01:26:43.1121 01:25:57. 1126 01:26:28.641 --> 01:26:06.148 Tako da kada ste recimo stari 60 godina mo da ste programirani da budete na ovoj razini 1129 01:26:45.287 --> 01:26:10. 1128 01:26:38.010 Nemojte raditi to.458 te se ne mo ete usredotoèiti ni na jednu od njih.848 da aktivira kundalini postupno u vi e faza.187 Dogaða se to da tada postajete svjesni mnogih stvarnosti u isto vrijeme 1123 01:26:06. Va a genetika je veæ programirana 1127 01:26:32.