Nume____________ Clasa__________ Test T.I.C.

1.Obiectul de lucru al aplicatiei Excel este: a)registrul de calcul b)foaia de calcul c)celula 2.Eroarea de tipul #NUM! inseamna: a)referinta la o celula necunoscuta b)eroare intr.-un numar c)impartire la zero 3.Salvarea unui fisier Excel se face din meniul: a)Inserare b)Editare c)Fisier 4.Coloanele în Excel se identifica cu: a)Cifre romane; b)Litere mari; c)Cifre arabe; 5.Formatarea numerelor conţinute în celule se face executând paşii: a)Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule → Formatare celule → Număr; b)Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule → Formatare celule → Hyperlink; c)Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule → Formatare celule → Modele; 6. Formula SUM(A1:A6)/6 are ca efect: a)Adunarea numerelor din celulele A1, A2, … , A6; b)Împărţirea la 6 a fiecărui număr din celulele de la A1 la A6; c)Calcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele A1, până la A6; 7.Alegerea culorii fontului într-o celulă sau mai multe celule selectate se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 8.Înainte de scrierea unei formule matematice într-o celulă se pune semnul: a) = b) + c) / d) ? 9.Extensia unui fisier Excel este: a) exl b) lxs c) xls 10.Referinta absoluta la o celula : a)arata ca un se schimba localizarea celulei in cazul copierii sau mutarii formulei pe care o contine b)permite modificarea liniei si coloanei celulei cand formula e copiata sau mutata c)fixarea informatiei de pe linie si coloana la copierea sau mutarea formulei 11.Adresarea unei celule Excel se face astfel: a)H7 b)7H c) H7:H8 12. Aplicarea bordurilor unui tabel se poate face cu ajutorul butonului: a) b) c) d)

Fiecare subiect este punctat cu 0.75 pct. Se acorda 1 pct. din oficiu.

6. dacă nu afişează 50%.Eroarea de tipul #VALUE! reprezinta: a)eroare intr-un numar b)impartire la zero c)argumentul din formula contine o greseala 8.Programul Excel se deschide initial cu: a)1 foaie de calcul b)3 foi de calcul c)3 registre de calcul 5. Funcţia IF(B12>1000.`` 50%``) se traduce prin: a)Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci afişează 75%. b)Litere mari. c)Cifre arabe. 12.Umplerea unor celule selectate cu o culoare se face folosind butonul: a) b) c) d) 2. 1.I.Referinta absoluta la celula D5 se reprezinta astfel: a)D$5 b)$D$5 c)D$5$ . c)Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule → Formatare celule → Modele → Număr de zecimale. Extensia unui fisier Excel este: a) xls b) slx c) exl 3.Reprezentarea de forma C4:C12: a)imparte valoarea din C4 la valoarea din C12 b)un grup de celule c)suma valorilor din celulele respective 7.C.Celula se afla la: a)prima linie din foaia de calcul b)prima coloana din foaia de calcul c)intersectia liniei cu colona 11. Inserarea unei funcţii în Excel se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 9. dacă nu afişează 75%. ``75%``.Nume____________ Clasa__________ Test T. 4. b)Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule → Formatare celule → Aliniere → Număr de zecimale. d)Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci calculează 50% din el. c)Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci calculează 75% din el.Liniile in Excel se identifica cu a)Cifre romane. Afişarea unui anumit număr de zecimale pentru un număr dintr-o celulă sau mai multe celule se face urmând paşii: a)Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule → Formatare celule → Număr → Număr de zecimale.Deschiderea unui fisier Excel existent se face din meniul: a)Fisier b)Inserare c)Vizualizare 10. b)Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci afişează 50%.

. din oficiu.Se acorda 1 pct.75 pct.Fiecare subiect este punctat cu 0.