You are on page 1of 4

UBND QUN SN TR PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 541/PGDT-THHC

Sn Tr, ngy 30 thng 7 nm 2013

LCH CNG TC THNG 8 NM 2013

I. Cng tc trng tm 1. T chc cc hot ng k nim 68 nm Cch mng thng Tm v Quc khnh nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2013). 2. T chc bi dng chnh tr, php lut cho ton th cn b, gio vin, nhn vin ngnh GD&T qun. 3. Bi dng kin thc quc phng - an ninh cho cn b i tng 5 thuc ngnh GD&T qun. 4. Phi hp vi Phng Ni v tham mu UBND qun t chc tt vic tuyn dng vin chc ngnh GD&T nm 2013. 5. T chc hi ngh tng kt nm hc 2012 - 2013, trin khai nhim v nm hc 2013 - 2014 ton ngnh, tng bc hc, cp hc. 6. Cc trng hon thnh cng tc sa cha c s vt cht, mua sm trang thit b gio dc; cng tc tuyn sinh, t chc thi ln lp cho hc sinh, sp xp lp nm hc 2013 - 2014. 7. Hng dn cc trng thu, chi cc khon theo quy nh u nm hc 2013 - 2014. 8. Cc trng t chc cho hc sinh tu trng vo ngy 15/8/2013; bt u hc tun th nht vo ngy 19/8/2013; chun b cc iu kin t chc Khai ging nm hc mi vo ngy 05/9/2013. 9. C cn b, gio vin tham gia cc lp bi dng chuyn mn nghip v do B GD&T, S GD&T thnh ph t chc theo k hoch. 10. Thc hin vic phng, chng lt bo, gim nh thin tai nm 2013. 11. Chun b cc ni dung Khai mc i hi Th dc - Th thao qun Sn Tr ln th IV nm 2013. II. Lch c th THI GIAN 01/8 - 02/8 NI DUNG THNH PHN Kim tra iu kin cp php thnh lp nhm lp Theo Quyt nh c lp t thc A IM Cc nhm lp c m, nh sao thuc phng An

Hi Ty Cn b, gio vin, T chc thi ln lp cho hc sinh cc hc sinh, sp xp lp nm trng tiu hc, hc 2013-2014 trung hc c s Kim tra iu kin cp php hot ng cho trng Theo Quyt nh mm non ngoi cng lp Gim st, kim tra vic mua sm, sa cha c s vt cht chun b iu kin nm hc 2013 - 2014 Gim st, kim tra cng tc tuyn sinh v vic thc hin cc khon thu u nm hc 2013 - 2014 n on kim tra cng nhn ph cp gio dc mm non cho tr 5 tui Kim tra hot ng h Bi dng gio vin ting Anh Trng tiu hc, trung hc c s Trng Mm non Vietkids 2; Trng Mm non nh Bnh Minh Theo Quyt nh

01/8 - 15/8

Theo Quyt nh

Theo Quyt nh

Theo Quyt nh Phng GD&T; UBND cc phng Cc phng Theo cng vn

01/8 - 30/8

Theo Quyt nh Phng GD&T Theo cng vn

Ngy 02/8

02/8 - 06/8 Ngy 04/8

Ngy 07/8

08/8 - 09/8 Ngy 11/8

Cc trng THCS Kho st hc sinh lp 6 Hc sinh lp 6 cc L , Nguyn tham gia n ngoi ng trng thc hin Vn C, L T quc gia n nm 2020 n Trng Trng Tiu hc Tp hun gim nh ri ro Theo cng vn Nguyn Phan thin tai Vinh T chc ngy Ch nht Trng THCS L Theo K hoch xanh - sch - p T Trng s 2 Bi dng kin thc quc Hi trng phng - an ninh cho cn Trng THPT Theo cng vn b i tng 5 thuc chuyn L Qu ngnh GD&T qun n Cn b, cng Theo K hoch Bi dng chnh tr, php chc, vin chc, 524/KH-PGDT lut h nm 2013 lao ng ngnh ngy 25/7/2013 Tham gia ngy hi H vui Theo cng vn Trng Tiu hc
2

2013 Hiu trng, Ph Tham gia bi dng Hiu trng, T chuyn mn gio dc trng chuyn mm non mn cc trng mm non Cn b, gio vin, hc sinh cc Ngy tu trng trng mm non, tiu hc, trung hc c s T chc hi ngh truyn Theo Cng vn thng v cp nc sch v 534/PGDTv sinh mi trng nng THCS ngy thn trong trng hc 26/7/2013 Cn b, gio vin, hc sinh cc Bt u dy hc tun th trng mm non, nht nm hc 2013-2014 tiu hc, trung hc c s Kim tra, cp giy chng nhn hc sinh tham gia Gio vin dy bi chng trnh Bi an ton T chc hi ngh tng kt nm hc 2012-2013, trin khai nhim v nm hc Theo thng bo 2013-2014 ton ngnh, tng bc hc v cp hc Tp hun phng nga, ng ph thm ha, phng trnh Theo thng bo tai nn thng tch

Chi Lng Trng Mm non Bch Dng, qun Ng Hnh Sn

12/8 - 14/8

Ngy 15/8

Trng mm non, tiu hc, trung hc c s Trng THCS Nguyn Ch Thanh Trng mm non, tiu hc, trung hc c s Trng TH Ng Gia T

13h30 Ngy 16/8

Ngy 19/8

Ngy 20/8

20/8 - 30/8

Theo thng bo

Ngy 23/8

Theo thng bo

Trn y l Lch cng tc thng 8 nm 2013 ca Phng Gio dc v o to qun Sn Tr./.


Ni nhn:
- VP S GD&T; - VP UBND qun; - Ban Tuyn gio qun y; - BTV ng u cc CQCQ qun; - Website ngnh; - Lu: VT, THHC (Ch).

TRNG PHNG ( k v ng du) Nguyn Th Tho


3