מל"ס- מועד א | חורף 2009

‫מבחן במל''ס‬

‫המרצה פרופ' שמואל וימר‬
‫מועד א'‬
‫משך הבחינה ‪ 3‬שעות‬
‫בבחינה ‪ 4‬שאלות ומתוכן יש לענות על ‪ 3‬שאלות כדלהלן‬
‫שאלה מספר ‪ 1‬היא שאלת חובה ומשקלה ‪ 60‬נקודות‪.‬‬
‫יש לבחור שאלה אחת נוספת מתוך ‪ 3‬הנותרות שמשקלן ‪ 40‬נקודות כל‬
‫אחת‪ ,‬על פי שיקוליו של הנבחן‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪ 5‬הינה שאלת בונוס המזכה את הנבחן ב‪ 20-‬נקודות‪,‬‬
‫כלומר בנוסף ל‪ 2-‬השאלות שהנבחן פתר ניתן לפתור גם את שאלת‬
‫הבונוס‪.‬‬
‫הציון המרבי בכול מקרה לא יעלה על ‪ 100‬נקודות‪.‬‬
‫בשאלות הנבחרות יש לפתור את כול הסעיפים ולנמק את התשובות באופן‬
‫מפורט‬
‫מותר שימושי בכול חומר עזר פרט למחשבים‪ ,‬מחשבונים או כל ציוד‬
‫אלקטרוני אחר‬

‫בהצלחה!!!‬

‫שאלה ‪) 1‬שאלת חובה ‪ 60‬נקודות(‪:‬‬
‫תכננן מעגל אסינכרוני המדווח על רוחבו של פולס באופן הבא‪:‬‬
‫למעגל כניסת שעון ‪ C‬וכניסת פולס ‪. P‬‬
‫למעגל יציאה ‪ Z‬אשר מדווחת החוצה ‪ Z=1‬במידה והפולס הנמדד מכיל לפחות שני‬
‫פולסי שעון‪ ,‬כלומר המערכת מסננת פולסים קצרים משני מחזורי שעון כמוסבר בציור‬
‫שלהלן‪:‬‬

‫הפולס הנמדד "רחב" יותר מפולס השעון ויכול לשנות את ערכו רק כאשר השעון הינו‬
‫‪ ,0‬ולכול היותר פעם אחת )‪ (1‬בין כול שני )‪ (2‬פולסי שעון עוקבים‪ .‬פולס השעון‬
‫והפולס הנמדד לעולם אינם משתנים יחד‪.‬‬

‫א‪ .‬שרטט דיאגראמת מצבים במודל ‪MEALY‬‬
‫ב‪ .‬רשום טבלת מעברים מתאימה‬
‫ג‪ .‬צמצם את מספר המצבים ככל האפשר‬
‫ד‪ .‬הקצה קודים למצבים כך שהמעגל יפעל ללא מרוצים‬
‫ה‪ .‬רשום משוואות משתני המצב )‪ (NEXT STATE‬כפונקציות של הכניסות וה‪-‬‬
‫‪PRESENT STATE‬‬
‫וכן את משוואות היציאה‪.‬‬
‫ו‪ .‬צייר סכימה לוגית המממשת את המעגל הנ"ל ללא שימוש ברכיבי זיכרון אלא על ידי‬
‫משוב פשוט‬

‫ז‪ .‬השתמש למימוש ברכיבי ‪ SR LATCH‬וגזור את המשואות המתאימות לכניסות ‪ S‬ו ‪R‬‬

‫שאלה ‪ 40) 2‬נקודות(‪:‬‬
‫תכננן מעגל סינכרוני הקולט שתי )‪ (2‬סדרות של‬

‫‪–1‬ים ו ‪-0‬ים בנות אורך כלשהו‪.‬‬

‫המעגל מונה את סך כול ה ‪–1‬ים שנקלטו עד עתה ובכל פעם שמספרם מגיע לשלושה‬
‫)‪ (3‬או יותר המעגל פולט החוצה אחד )‪ (1‬והספירה מתחילה מחדש‪ .‬בכל מקרה אחר‬
‫המעגל פולט החוצה אפס )‪.(0‬‬
‫לדוגמא )משמאל לימין(‪:‬‬

‫א‪ .‬שרטט דיאגראמת מצבים של המעגל תוך שימוש במודל ‪MEALY‬‬

‫ב‪ .‬רשום טבלת מעברים ואת ערכי המוצא‬
‫ג‪ .‬צמצם את מספר המצבים במידת הניתן‬
‫ד‪ .‬הקצה קודים למצבים‬
‫ה‪ .‬גזור את פונקציות משתני המצב והמוצאים‬
‫ו‪ .‬ממש את המעגל על בסיס ‪) TFF‬טי פליפ פלופ(‬
‫ז‪ .‬שרטט את סכימת המעגל ‪ .‬הסתפק בציור של כל ‪ TFF‬יחד עם השערים הדרושים‬
‫ליצירת ‪ ,T‬כמו כן שרטט את השערים הדרושים למימוש פונקצית המוצא‪.‬‬

‫שאלה ‪ 40) 3‬נקודות(‪:‬‬
‫תכנן מונה סינכרוני ‪ RIPPLE COUNTER‬על פי הדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬המונה סופר מאפס )‪ (0‬עד לחמש )‪ (5‬כלומר במודולו ‪6‬‬
‫‪.2‬הקוד המשמש לספירה היינו‪:‬‬
‫‬‫‪0 0 1 1‬‬

‫<‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬

‫‪0 1 0 1‬‬

‫<‬

‫‪0 1 1 0‬‬

‫‪1‬‬
‫‬‫<‬

‫‪2‬‬
‫‬‫‪1 0 0 1‬‬

‫<‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬

‫‪1 0 1 0‬‬

‫<‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬

‫‪1 1 0 0‬‬

‫<‬
‫‪5‬‬

‫‪.3‬השתמש בארבעה )‪) DFF (4‬די פליפ פלופ( למימוש המונה‬
‫יש לבצע את הצעדים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬רשום את כול המעברים בין המצבים השונים של המונה במונחים של ‪y3y2y1y0‬‬
‫למצב הנוכחי ‪ ,‬ו‪ Y3Y2Y1Y0-‬למצב הבא‬
‫ב‪ .‬גזור מתוך הטבלה הנ''ל את משוואות הכניסות ‪ D‬של כל ה‪DFF-‬‬
‫ג‪ .‬ייצר סיגנל ‪ Count_output_carry‬שהוא ‪ 0‬תמיד פרט למקרה בו מספר הפולסים‬
‫היינו כפולה של ‪6‬‬
‫ד‪ .‬כיצד היית סופר ע"י שימוש במונים כנ"ל מספר עד ‪ ?209‬צייר דיאגראמת חיבורים‬
‫מתאימה‪.‬‬

‫שאלה ‪ 40) 4‬נקודות(‪:‬‬
‫בנה מכונת מצבים סינכרונית אשר מקבלת בקלט שלה מחרוזת אקראית של התווים‬
‫‪ a, b, c‬ופולטת אחד )‪ (1‬בכול פעם שמגלה רצף ‪ abc‬כבדוגמא להלן )משמאל‬
‫לימין(‪:‬‬

‫בכול פעם שהמכונה מגלה את הרצף הנדרש היא מדווחת וחוזרת למצב התחלתי‪.‬‬
‫א‪ .‬בנה דיאגראמת מעברים במודל ‪ MOORE‬עם מצב התחלתי שבו הרצף החלקי‬
‫שהתגלה עד עתה הינו ריק‬
‫ב‪ .‬שרטט טבלת מעברים מתאימה‬
‫ג‪ .‬צמצם את מספר המצבים במידה ואפשר ועבור לשם כך למודל ‪MEALY‬‬
‫ד‪ .‬הקצה קודים למצבים השונים‬
‫ה‪ .‬גזור משוואות למשתנה המצב )‪ (NEXT STATE‬וליציאה‬
‫ו‪ .‬ממש את המעגל באמצעות ‪JKFF‬‬
‫ז‪ .‬צייר את המעגל‪ .‬הסתפק ב‪ FF-‬יחד עם השערים לערעור הכניסות ‪ JK‬ואת מעגל‬
‫היציאה‬

‫שאלה ‪)5‬שאלת בונוס(‪:‬‬
‫נתונה מערכת של שלושה )‪ (3‬טלפונים המחוברים בינם לבין עצמם ומאפשרים שיחת‬
‫ועידה‪ .‬על גבי כל טלפון ישנו צג‪ .‬בעת שכל הטלפונים מונחים הצגים מראים ‪ .0‬כאשר‬
‫מורם המכשיר הראשון הצג מורה ‪ .1‬כאשר השני מורם הצג מראה ‪ .2‬ולבסוף‬
‫כשהשלישי מורם הצג מראה ‪ .3‬כל משתמש יכול להפסיק את השיחה או לחזור איליה‬
‫בכול עת והצג מתעדכן בהתאם‪ .‬כל מצבי השיחות אפשריים‪.‬‬
‫יש לתכנן מעגל המתפעל את הצג תוך מילוי כול הדרישות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬סרטט דיאגראמת מצבים במודל ‪MOORE‬‬
‫ב‪ .‬צמצם את מספר המצבים ככול האפשר על ידי מעבר למודל ‪MEALY‬‬
‫ג‪ .‬מתוך התוצאה המתקבלת בסעיף ב )ואך ורק מתוך תוצאה זו(‪ ,‬מהי המסקנה באשר‬
‫לאופי המכונה?‬
‫ד‪ .‬ממש את המערכת הנ"ל לאחר מילוי הדרישות שמצויות בסעיפים הקודמים‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכל סוג שהוא של חומרה‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful