Βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιακή βάση δεδομένων
Βάση ψηφιοποιημένων άρθρων, Εφημερίδων και Περιοδικών του ΑΠΘ
Θέματα: Αρχαιολογία, Δημοσιογραφία & Μέσα Ενημέρωσης, Ιατρική & Επιστήμες
Υγείας, Ιστορία, Τέχνες & Πολιτισμός.
2. ΒΙΛΙΟΝΕΤ - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Βιβλιογραφική βάση αναφοράς Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) για τον εντοπισμό
όλων των βιβλίων που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα (και όσων είναι υπό έκδοση).
3. Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας
Βοήθημα για τις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις
εξελίξεις στον κλάδο τους.
4. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) - Βάσεις Δεδομένων
Βάσεις δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το ΕΚΤ (όπως Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών
Διατριβών, κλπ.).
5. Ελληνικά περιοδικά στο διαδίκτυο
Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες και συνδέσεις στους δικτυακούς τόπους
περιοδικών που είτε εκδίδονται στην Ελλάδα και την Κύπρο είτε εκδίδονται σε ελληνική
γλώσσα σε οποιαδήποτε χώρα. Επίσης περιλαμβάνονται μερικοί διεθνείς τίτλοι
περιοδικών με θέμα τη σύγχρονη Ελλάδα και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
6. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
7. ΤΕΕ - Υπηρεσίες πληροφόρησης
Αγορά Εργασίας για Μηχανικούς
Μητρώα Μελών ΤΕΕ
Στοιχεία Επιχειρήσεων Δομικών Υλικών
Στοιχεία Επιχειρήσεων Τεχνικού Λογισμικού
Αναθέσεις Μελετών
8. Τεχνικά λεξικά
9. Τεχνικό Ινστιτούτο Ελλάδος
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
10.AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics - University of
Minnesota
Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου που καλύπτει θέματα αγροτικής οικονομίας,
αγροτικής παραγωγής, διαχείρισης & εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, περιβαλλοντικής
οικονομίας κά.
11.AGRICOLA / AGRICultural online Access
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων (βιβλία και άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις).
Καλύπτει όλα τα πεδία της γεωργίας και των σχετικών επιστημών (ζωολογία,
εντομολογία, αγροτική οικονομία, κά)
12.Amedeo

Βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στην τρέχουσα ιατρική βιβλιογραφία των
τελευταίων 12-24 μηνών. Διαθέτει ταξινόμηση ανά ιατρική θεματική ενότητα και
δυνατότητα σύνδεσης στις περιλήψεις των άρθρων στη βάση δεδομένων Medline.
Παρέχει υπηρεσία αναζήτησης, διαρκούς ενημέρωσης και συνδέσεις με τις βάσεις Free
Medical Books και Free Medical Journals.
13.Anthropological Index Online
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων σε θέματα ανθρωπολογίας.
14.CERN Document Server: Preprints - European Laboratory for Particle Physics
Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου που καλύπτει θέματα φυσικής και αστρονομίας.
Περιέχει δημοσιεύσεις, τις οποίες οι συγγραφείς τους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στη
βάση.
Παρέχει δυνατότητα αναζήτησης, χρήσης αλλά και υποβολής δημοσιεύσεων.
15.EERC : Earthquake Engineering Research Center - University of California , Berkeley .
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περιλήψεις παγκόσμιας βιβλιογραφίας
για θέματα σεισμών από περιοδικά, συνέδρια, τεχνικές αναφορές και μονογραφίες.
16.ERIC - Education Resources Information Center
Η μεγαλύτερη ίσως βάση δεδομένων σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα. Η βάση
παράγεται από την National Library of Education, U.S.A, από τα αρχεία Resources in
Education (RIE) και Current Index in Education (CIJE). Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
και μέσω του περιβάλλοντος της OCLC First Search.
17.EUR - Lex - Η πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνει: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Συνθήκες, Νομοθεσία,
Νομοθεσία υπό εκπόνηση, Νομολογία, Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, Έγγραφα δημοσίου
ενδιαφέροντος, Διεύρυνση.
18.Free Medical Books
Βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 650 βιβλίων διαφόρων
γλωσσών κυρίως στον τομέα των βιοϊατρικών επιστημών. Μέσω της βάσης δεδομένων
Amedeo παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης και διαρκούς ενημέρωσης.
19.Free Medical Journals
Βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στις περιλήψεις και για τα πιο πρόσφατα χρόνια
στο πλήρες κείμενο των άρθρων 1.450 περιοδικών ( εφόσον έχει περάσει ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευση τους). Καλύπτει κυρίως θέματα στον
τομέα των βιοϊατρικών επιστημών σε διάφορες γλώσσες. Μέσω της βάσης δεδομένων
Amedeo παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης και διαρκούς ενημέρωσης.
20.HUDOC - European Court of Human Rights Portal
Βάση δεδομένων δικαστικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
21.Max - Planck - Institute
Βάση δεδομένων για θέματα Ιστορίας του Ευρωπαικού Δικαίου.
22.The Online Books Page

23.Webopedia: Dictionary for Computer and Internet Terms & Definitions
Λεξικό ορολογιών και φράσεων σχετικά με το διαδίκτυο και τις επιστήμες των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful