You are on page 1of 77

.

'
SoldR Mtrl
Vapen
Kulspruta 58 B
Central lagerhllning:
Frsvarets bok- och blankettfrrd
'
FRSVARSMAKTE
Armetaktiska kommandot
- 000-12-11 09833: 60500
TFD 00041
soldatreglemente fr vapenmateriel, Kulspruta m/58 B (ksp 58 B)
(SoldR Mtrl Ksp), 2000 rs utgva (M7742-101161), faststlls att glla
frn och med 2001-01-0 l .
Reglementet innehller bestmmelser fr handhavanden.
Drmed upphvs SoldR Mtrl G, 1990 rs utgva (M7742-101031), kapi-
tel 2 Ksp 58 B samt FMV IBOK Ksp 58, 1983 rs utgva (M7786-
005620).
Alf Sandqvist
Sivert Sahlstrm
2000 Frsvarsmakten, Stockholm
Boken r producerad i samarbete med
Frsvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB
Berlings Skogs, Trelleborg 2001
M7742-101161
=rord
Der frm ta syftet med soldatreglemente fr vapenmateriel (SoldR Mtrl
pen) r att befrmja skerhet och effektivitet i Frsvarsmaktens verk-
samhet.
Reglementet innehller freskrifter samt frklarande texter och bilder fr
-=dan grundlggande verksamhet, dr avvikelser frn de freskrivna
handlingsstten kan innebra skador p personal och materiel.
Fre krifter markeras med en linje i yttermarginalen.
\Id utbildning och vningar i fred, vid hjd beredskap och i krig, d
m ingar inte r direkta frberedelser fr stridshandlingar, gller de fre-
krivna skerhetsbestmmelser som finns i Skl- Frsvarsmaktens sker-
hetsinstruktion fr vapen och ammunition m m.
\ Id insatser dr vld kan komma att utvas gller de freskrifter som
faststlls av verbeflhavaren.
Reglementet gller fr all militr personal som r anstlld eller verksam
inom Frsvarsmakten. Chefer p olika niver skerstller att vriga vid
behov delges reglementets innehll.
Den vapenmateriel som SoldR Mtrl Vapen beskriver r nu samskriven
med FMV materielpublikationer. FMV reparations- och underhllsin-
struktioner ingr inte i denna serie.
SoldR Mtrl Vapen skall anvndas i utbildningen och erstter FMV materi-
elbeskrivningar i vapensatserna.
SoldR Mtrl Vapen innehller i vissa fall endast grunderna fr reglerad
erksarnhet. Utfrligare bestmmelser och riktlinjer fr skjututbildning
framgr av skjutreglementen fr Frsvarsmakten (SkjutR).
Texten p gul platta innebr fara vid felaktig hantering.
Varning!
OBS!
- risk fr personalskador
- risk fr materielskador
3
/ ,
Innehll
Allmnt ...................................................................................... 6
Data ............................................................................................ 7
Tillbehr ................................................................................. .. 8
Verktygssats 2 .. .... ......... .......... ........ ........................................... 9
Verktygssats 1B ...... .... ... ... .. ... .. .. .. ... ...... .................................... 10
Pipa med flarndmpare .... .... .... ................................................. 12
vriga tillbehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Konstruktion ........................................................................... 14
Skring ....... .. ... ... .. ........ ... ... ............................... ............. ........... 14
Benstd ......... ........ ..... ............... ..... ............... ............................ 15
Brhandtag .... ............. ..... ... .. ................. ....... ............. ...... .......... 17
Isrtagning och hopsttning .................................................. 18
Isrtagning vid daglig tillsyn.................................................... 18 i
Isrtagning vid srskild tillsyn .... .............. .. ...... ....................... 27
Isrtagning (sammanfattning) .. ......... .... .................. ................. . 32
Hopsttning (sammanfattning) ............ ..... .................... ...... .... .. 34
Byte av delar .......... ... .. ..... ... ..... ... ......... ..... .... .... ...... .. ... .... ..... .... 36
Funktion ...................... : ........................................................... 41
Mekanism (de rrliga delarna) .... ..... ....................... ....... .......... 41
Buffertanordning .. ...................................... ............................. . 43
Avfyringsinrttning ...... ......... ................................................... 43
Skringsinrttning ......... .......... ........................... ..... ....... ........... 45
Matarinrttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 46
Instllning av gasregulator.. ......... ............................................. 48
Riktmedel ................................................................................ 49
skottstllning ................. .... .. .. .... ...... ... ... ......... ........ ....... ........... 49
Ammunition ............................................................................ 50
Strids- och vningsammunition ................................................ 50
Kassett ................................................ ............... .............. .. ... .... 50
Kulspruteband 58 ...................................................................... 52
4
dhaY,ande ........................................................................ .. 54
-ontroll... .... ... ......... ... ......... ........ ...... ......... ...... ..... ... ..... .. 54
::_.._,<.-U.I.u.ilg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
~ ~ ~ u r ... ... ..... ........ ...... .. .. .... ............... ............... ......... ........... 57
om enmansvapen .. .. ... ............... ........... ......... ...... ... ..... 58
1:e .......... . ...... . ...... ...... . .... ............. . ..... . .. .. ...... . .... ........ .. .... . . 59
~ - er "-id eldavbrott .. ...... .... ....... ... ........... ... .. ....... ..... ... .... ... 60
-reb,yggande underhll ........................................................ 64
~ g till n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
- - kild till yn ................................ ...... .................. ... ... .. ....... .. . 67
K.sp, 58 som lvksp .................................................................... 69
F redstygmateriel ..................................................................... 7 4
L kjutningsanordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
5
6
AUmnt
M4800-11560 1 KS P 58 MT
Kulspruta (ksp) 58B r ett helautomatiskt, luftkylt vapen med gasuttags-
mekanism. Kulsprutan har sikte och fllbart korn samt benstd. Den
matas med ammunition bandad i ksp-band, antingen frn en bandlda
eller en kassett. Pipan kan snabbt bytas ut.
Ksp58
Kaliber x hylslngd
Yikt med benstd
Lngd vapen
Praktiskt skjutavstnd
-tgngshastighet V
0
Eldhastighet
Vi.k'i 49 patroner p band
Vital vapendel
Data
7,62 x 51 mm
11,6 kg
1275 mm
600m
830m/s
600-700 skott/min
1,4 kg
Underbeslag med bult och framf-
ringsfjder
7

Tillbehr
l. Lda fr ksp
2. Bandldor (2 st)
3. Verktygssats l B
4. Kassetter (2 st)
5. Verktygssats 2 (till vartannat vapen)
6. Snstd (vinterutrustning)
7. Fodral till pipa och lskstng .
8. Pipa med flarndmpare
9. Lskstng
10. SoldR Mtrl Ksp 58
Ksp-rem (monterad p vapnet)
8
Tillbehr
Verktygssats 2
erktygssats 2 tilldelas vartannat vapen. Den vger 0,9 kg.
2 3 4 5
l
6 8 9
Verktygssats 2
l. Kopparhammare
2. Kombinationstng, 125 mm
3. Rensare fr cylinderns slaggspr mrkt Ksp 58
4. Oljekannor (2 st)
5. stlborste
6. Plasttub
7. Borstviskare fr cylinder
8. Drivdom (mssing), mrkt Gasreg Ksp 58
9. Lsknda fr cylinder
9
.. ::J
lO
Verktygssats 1 B
Verktygssats lB tilldelas Yruje ,-apen. Den vger 0,6 kg.
A. - l
f,
lit
2 3 4 6 7 8 9
12 1
19 21 23
B.
\ c u "''
6
1 Il Il 1 . . . " I " - 20 22 24 l 25
l l V e
. e _ 15 18 y -E_? 1
10 11
Verktygssats 1 B
A. Verktyg och reservdelar i innerfodral
l. Fodral
2. Tndstift
3. Monteringsdorn fr utdragare, mrkt ksp 58
4. Dorn 0 2,7 mm
5. Rensare fr gasregulator och pistonghuvud, mrkt Ksp 58
6 . . Skyddshylsa av plast
7. Patronlgeslsk med tre rensnlar, mrkta l , 4 och 5
8. Hylsnyckel, mrkt Ksp 58B
9. Universalnyckel, mrkt Ksp 58
B. Oljedosa
l O. Lsknda
11. Borstviskare
;l!.vp _;:..:;
';

l
r 1

.!.:J
!
l
!
'tdragare
rdragar prr
toopinne
- . Fjder till utdragare
6. tkastare
- .Pinne till utkastare
. Fjder till utkastare
9. TY fjdrar till yttre matare
_ Q_ T Ya sprringar
_ l. T fjdrar till inre matare
- - T skringsringar
-. nderbeslagsbult
_-l-. Ramstycksbult med friktionsfjder
_ . Lsbult till underbeslagsbult

. ..,.

,. ...
.
:
... ..
,
Tillbehr
Il
Tillbehr
---
,..,.
12
Pipa m,ed fla1mdmpare
Pipa med flarndmpare
Till vapnet hr tv pipor. De r mrkta med vapennumret fljt av -l resp -
2. Gasregulatorerna och deras delar r mrkta p motsvarande stt och fr
inte blandas samman.
Anmrkning!
Gasregulatorn r samjusterad med respektive pipa fr att skjuta ca
650 skott/min och drmed inte skada vapnet med fr hg eldhastig-
het.
Ovriga tillbehr
Tv kassetter
Kassetten rymmer ett ksp-band (med 49 patroner eftersom den frsta ln-
ken skall lmnas tom). Pfyllning av kassett sker enligt beskrivning p
sidan 50.
Tv bandldor
En bandlda rymmer fem hopkopplade ksp-band. Bandet lggs ner ge-
nom veckning, se sidan 55.
Lskstng
Lskstngen frvaras instucken i den pipa som brs i fodralet.
f
Snstd
Snstd
Snstdet stts fast p benstdet med fjdrande lsanordningar. Det ingr
i VU (vinterutrustning).
Lda fr ksp
Ldan r frmst avsedd fr frrdshantering och transport och rymmer
vapnet samt alla tillbehr utom snstdet
Tillbehr
:1
;_;..;!;
14

Konstruktion
..........................
Vapnet bestr av kolv, underbeslag, lda med cylinder, mekanism och
p1pa.
P kolvens bakre del sitter en fjdrande bakplt med en rembygel fr
vapenremmen.
Underbeslaget fsts med en underbeslagsbult och en lsbult I underbesla-
get sitter ocks skringen.
Skring
Varning!
Vapnet fr endast skras d mekanismen r upphakad
i tillbakafrt lge!
Kontrollera att mekanismen r upphakad i tillbakafrt lge (manver-
handtaget dras bakt och ter framt).
Skra vapnet genom att trycka skringssprren t hger s lngt det gr.
Skringssprrens S (skrad) skall d synas p hgra sidan.
Oskrat vapen
Skrat vapen
Konstruktion
Oskra vapnet genom att fra skringssprren t vnster s lngt det gr.
Skringssprrens E (eld) skall d synas p vnstra sidan.
Varning!
Vid en ofullstndig mekanismrrelse kan utlsaren pverkas s att
avtryckarstngens bakre del intar sitt vre lge. Skringssprren
kan d tryckas ver t hger (skrat lge) utan att vapnet r skrat!
En ofullstndig mekanismrrelse kan frorsaka vdaskott.
Benstd
Benstdet kan stllas in i tv lgen: transportlge och skjutlge. Det
bestr av ben, benfste, lagerhylsa och benstdslager.
Benstdslagret r lagrat framtill p cylindern. Benen har baktill p nedre
delen lshakar och upptill p utsidan stdklackar. I transportlge griper
lshakarna in i ldans lsspr. Nr benstdet r i skjutlge ligger std-
klackarna i lsspren p benfstet och lagerhylsan. Benen kan d inte fl-
las tillbaka frrn man tryckt dem mot varandra.
Benstdslager
.-----senfste
Benstd
15
\ l
h Konstruktion
16
Omstllning fr skjutning
l. Tryck in den bakre delen av benstdets regel och fr den bakt s
lngt det gr.
2. Fr ihop benen ngot, s att lshakarna frigrs frn ldvggarnas ls-
spr.
3. Svng benen nedt och framt s lngt det gr. I framfrt lge snp-
per stdklackarna in i lsspren p benfstet och lagerhylsan. Benen
r d lsta i skjutlge.
Omstllning fr transport
l. Fr ihop benen, s att stdklackarna lmnar lsspren p benfstet
och lagerhylsan.
2. Fr benen bakt och uppt tills lshakarna kommer mitt fr ldvg-
gamas lsspr.
3. Passa in lshakarna i lsspren.
4. Tryck in den bakre delen av benstdets regel och fr den framt.
Omstllning av benstd och brhandtag
1
Konstruktion
Brhandtag
Omstllning fr pipbyte
Fll ner brhandtaget t hger, s att handtagssprren snpper in i lssp-
ret p lsmuttem.
Omstllning fr brning
Dra brhandtaget utt, s att handtagssprren lmnar lsspret i lsmut-
tern och fr ver brhandtaget t vnster, s att det kommer rakt upp.
Brhandtag
17
,,,
18
Isrtagning och hopsttning
Detta avsnitt handlar om isrtagning och hopsttning som var och en skail
kunna gra vid daglig och srskild tillsyn.
Nedan beskrivs isrtagning som fr ske vid trupp.
Varning!
Fre isrtagning skall patron ur gras!
Fljande vapendelar r mrkta med vapnets nummer:
slutstycket
Piporna
Regulatorkropparna
Vridkropparna med stllskruvar
Ldan
OBS!
Det r viktigt fr skerheten och vapnets funktion att vapendelarna
inte blandas.
Kontrollera vid isrtagningen att vapnets delar r hela och inte har ngra
sprickor.
Isrtagning vid daglig tillsyn
Kolv med bakstycke och buffertanordning
Varning!
Mekanismen skal l vara framfrd nr kolven tas bort.
l . Haka av remmen.
2. Tryck in bakstyckssprren och ta bort kolven uppt.
OBS!
D kolven r borttagen fr mekanismrrelse inte gras, eftersom
pfrestningarna p lspinnen d blir s stora att den kan deforme-
ras.
Isrtagning och hopsttning
Bakstyckssprr
Kolven tas bort
Bakstycket och buffertanordningen r lagrade framtill i kolven. Nedtill i
bakstycket r bakstyckssprren lagrad. Buffertanordningen hejdar mjukt
mekanismens baktgende rrelse. Bakstycket bestr av buffert, buffert-
kon, buffertring, tallriksfjdrar, styrhylsa och bufferthylsbotten. Bufferten
skall skjuta ut ca 4 mm framfr bakstycket, s att bakstycket och ldan
skyddas vad ramstyckets rekyl.
Baktill har kolven en fjdrande bakplt. Tv fjdrar lagrade i kolven st-
der mot bakplten och dmpar stten mot skyttens axel.
Bakplten r upptill utformad som rembygel med lnk.
Rembygel
Bakstycke
Kolv
Buffert
Bakplt
Bakstyckssprr
Kolv med bakstycke och buffertanordning.
19
Il' Isrtagning och hopsttning
20
t.
Framfringsanordning
l. Tryck framfringsstngen framt och fr den samtidigt uppt, s att
lspinnen frigrs frn sitt lge i ldans botten.
2. Slpp framfringsstngen frsiktigt bakt och ta ut den.
Framfringsstng med
framfringsfjder
Lspinne
Framfringsanordningen tas bort
Framfringsstngen r lagrad i ramstycket och stder med sin frmre del
mot en avsats i fjderlget i ramstycket. Bakre delen hlls fast genom att
dess T-formade gejdrar gr in i motsvarande spr i bakstycket. Lspinnen,
som gr ner i ett spr i ldans botten, hller framfringsstngen p plats
d bakstycket tas bort.
Framfringsanordningen, som fr fram mekanismen, bestr bl a av fram-
fringsstng, framfringsfjder, fjdertapp och lspinne.
Mekanism (de rrliga delarna)
l. Dra mekanismen bakt med manverbandtaget och fr sedan ter
fram handtaget.
2. Ta frsikti gt ut mekanismen ur ldan. Hll upp slutstycket med fing-
rarna- se bilden p nsta sida.
OBS!
Ta ut mekanismen frsiktigt, s att pistonghuvudet inte skadas av
bakre styrl istens lsklack.
Isrtagning och hopsttning
Mekanismen tas ut
Mekanismen bestr av ramstycke med pistong samt slutstycke med
frmre och bakre lnk.
Pistong Ramstycke slutstycke Bakre lnk Ramstycksbult
Pistonghuvud
Frmre lnk
Mekanism
3. Tryck ut ramstycksbulten med dornen.
4. Skilj slutstycket frn ramstycket i bakre lnken.
Upptill p slutstycket r matartappen med rulle lagrad och framtill utkas-
tare och utdragare. Matartappen med rulle glider i matararmens spr.
Utkastare Matartapp med rulle
stutstycke med lnkar
21
7
Isrtagning och hopsttning
22
Tndstiftet r lagrat baktill i ramstycket och lst med en pinne.
Tndstift Pinne fr tndstift
... ~
Ramstycke med pistong
Pipa
Lsmuttern har p frmre cylindern fr handtagssprren en tandad sektor
fr pipsprren. P bakre cylindern finns tv gngade sektorer. Lsmuttern
lser pipan vid ldan genom att de gngade sektorerna griper in i motsva-
rande sektorer i ldan. Om pipsprren trycks in kan man med brhandtaget
vrida lsmuttern till ppet lge. Handtagssprren r d infrd i lsspret p
lsmuttern.
Pipans bakre del Brhandtaget instllt fr pipbyte
l. Fll ner brhandtaget t hger, s att handtagssprren snpper in i ls-
spret.
2. Tryck in pipsprren och sl handtaget rakt upp. Handtaget fr inte lyftas,
eftersom handtagssprren d glider ur lsspret p lsmuttern.
3. Ta bort pipan framt. Hll vapnet horisontellt med benstdet-pipan gli-
der d ltt ur sina lagringar. Ta inte i pipan - den kan vara het.
Isrtagning och hopsttning
P pipan finns ftamdmpare, kom, gasregulator, brhandtag och lsmut-
ter. Loppet har bommar och rfflor. Det fllbara komet har en sprr.
Korn
Flarndmpare
l
Gasregulator
Flarndmparen skruvas bort med universalnyckeln.
Flarndmpare
23
'lll lsrta{lning och hopsttning
24
Gasregulator
l. Skruva ut stllskruven ur regulatorkroppen (lyft snppfjdern med
universalnyckeln eller hylsnyckelns handtag).
Borttagning av stllskruv med vridknapp
OBS!
Lyft inte fjdern mer n vad som r absolut ndvndigt fr att den
skall g fritt ver vridknappens stopplgen vid 1 och 8. Fjdern kan
i annat fall skadas.
2. Skruva bort regulatorkroppens mutter med hylsnyckeln.
3. Ta bort snppfjdern.
4. Ta bort regulatorkroppen (om s behvs med hjlp av drivdornen av
mssing i vska 2 och kopparhammaren).
y
stllskruv med
vridknapp
~
Mutter fr j
regulatorkropp Snppfjder Regulatorkropp
Gasregulatorn isrtagen
Isrtagning och hopsttning
Vridknappen r frsedd med 8 sprrlgen fr snppfjdem. Sprrlgena
r numrerade l - 8 och anger gasinstllning. Siffrorna r instmplade till
hger om (ovanfr) respektive sprrlge (sett i skjutriktningen). Sprrl-
gena l och 8 r djupare och har annan form n de vriga fr att fungera
som stopplgen fr begrnsning av instllningsomrdet
OBS!
Vridknappen och stllskruven fr skiljas frn varandra endast av
tekniker.
Grundinstllning av gasregulatorn
Eftersom varje gasregulator r instlld fr en viss pipa fr gasregulatorer
och delar drav inte bytas mellan olika pipor och vapen. Regulatorkrop-
pen och stllskruvens vridknapp r drfr frsedd med vapen- och pip-
nummer.
25
IIL Isrtagning och hopsttning
26
Underbeslag
l. Tryck ut lsbulten med dornet och ta bort underbeslagsbulten.
Lsbulten trycks ut
2. Dra underbeslagets bakre del nedt och ta bort det. Stt tillbaka ls-
och underbeslagsbultarna i underbeslaget, s att de inte tappas bort.
Avfyrings- och skringsinrttningarna r lagrade i underbeslaget Avfy-
ringsinrttningen bestr bJ a av avtryckare, avtryckarstng och utlsare.
Till skringsinrttningen hr skringssprren.
Utlsare
Avtryckarstng
W " ~
\ -Underbe-
~ \ slagsbult
Lsbult
Underbeslaget tas bort
Underbeslag
F
l
l
Isrtagning och hopsttning
Isrtagning vid srskild tillsyn
Benstd
Knacka ur stiftet i benstdslagret s att benstdet kan vridas 114 varv ur
bajonettfattningen.
stoppstift Benstdslager Dorn
stoppstiftet sls bakt Benstdet tas bort
Skyddsplt
Skyddsplten skyddar ramstycket och utgr std fr benstdets regel.
Den tas bort fr att rengring av cylinderns bakre och ldans frmre del
skall underlttas.
skyddsplten tas bort
27
) j ~ Isrtagning och hopsttning
(
28
l. Tryck skyddspltens lstunga nedt med tummen och fr samtidigt
skyddsplten bakt med domen, som sticks ner i skyddspltens hl.
2. Ta bort skyddsplten bakt ur ldan.
Lock med matarinrttning
De flesta av matarinrttningens delar finns i locket. Matartappen med
rulle r lagrad p slutstycket Ledarplten r lagrad p lockbulten.
terfrinqsfider:___
Sprrfjder - - - - ~
Lock med matarinrttning
l. Tryck in lockreglarna och ppna locket.
2. Fr ver matararmens nedre del t hger och hll den i detta lge tills
styrplten fllts ut.
-.__,
Isrtagning och hopsttning
styrplt
stdklack
styrplten flls ut
3. Fr styrplten uppt s lngt att stdklacken gr fri frn den hgra
lockvggen och fll ut den rakt bakt.
ng
terfringsljdern upphakad Sprringen tas bort
4. Fr terfringsfjderns lnga sknkel t vnster och haka upp den
korta sknkeln med universalnyckeln.
5. Tryck sprrfjdern mot matararmen, ta ut armen och ta vara p terf-
ringsfj dern.
6. Ta bort sprringen, som hller mataraggregatet p plats, med univer-
salnyckeln.
7. Ta ut mataraggregatet
8. Stt tillbaka sprringen s att den inte tappas bort.
29 ,,,
.,
r
Isrtagning och hopsttning
30
Lda med cylinder
P ldan finns bl a regel fr benstd, pipsprr, manverhandtag, skydds-
lucka och sikte.
Nr lsmuttern vrids vid pipans isttning, snpper pipsprren ver tand-
ningen (skall hras tydligt) utan att den behver tryckas in. Pipsprren
griper in i den tandade sektorn p lsmuttern och hindrar drigenom mut-
tern att vrida sig till ppet lge. Frst nr sprren tryckts in kan lsmut-
tern vridas till ppet lge .
Rembygel
Sikte
Pipsprr
Lda med cylinder
Manverhandtaget skall sedan mekanismen spnts ter fras fram helt. I
framfrt lge hlls det kvar av manverhandtagets sprr, som griper in i
ett urtag i ldvggen.
Skyddsluckan tcker utkastarppningen. Den ppnas nr ramstycket rr
sig framt eller bakt och hlls kvar i ppet lge av sin fjder. I stngt lge
hlls den kvar av en sprr.
Regeln fr benstdet hindrar i framfrt lge att benen flls ut d de r fs-
tade i transportlge. Benen kan fllas ut frst sedan regeln frts till sitt
bakre lge.
!-
l
l
l
l
l
Isrtagning och hopsttning
Manverhandtag
Regel fr benstd
Lda med cylinder
Siktet r frsett med bde hlsikte och siktskra (U-skra).
Siktramen r nedflld nr hlsiktet anvnds och uppflld nr siktskran
anvnds. Siktlparen kan fras lngs siktramen (instllning av avstnd),
sedan siktlparsprren tryckts in. Vid transport skall siktramen vara ned-
flld i sitt lgsta lge fr att inte skadas.
Sikte
31
n , - ~ ~ ) 1 ,_,
-
-
Isrtagning och hopsttning
32
Isrtagning (sammanfattning)
Daglig tillsyn
l. Gr patron ur enligt anvisningarna p sidan 57.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Haka vid behov av kulspruterernmen.
Tryck in bakstyckssprren och ta bort kolven uppt.
Tryck framfringsstngen framt och fr den samtidigt uppt, s att
lspinnen frigrs frn sitt lge i ldans botten. Slpp den drefter
bakt och ta ut den.
Fr mekanismen bakt med manverhandtaget och fr sedan fram
handtaget. Ta ut mekanismen bakt ur ldan.
Tryck ut ramstycksbulten med domen och skilj slutstycke med lnkar
frn ramstycket med pistong.
Fll ner brhandtaget t hger, s att handtagssprren snpper in i ls-
spret p lsmuttem.
Tryck in pipsprren och fr brhandtaget t vnster, s att det kornmer
rakt upp (lsmuttem vrids till ppet lge). Handtaget fr hrvid inte
lyftas, drfr att handtagssprren d glider ur lsspret p lsmuttem.
Ta ut pipan framt. Skruva bort flarndmparen med universalnyckeln.
9. Skruva ut stllskruven (med vridknapp) med hjlp av universal-nyck-
eln eller hylsnyckelns handtag.
10. Skruva bort muttern fr regulatorkroppen med hjlp av universal-
nyckeln.
Il. Ta bort snppfjdem.
12. Ta bort regulatorkroppen (om s erfodras sls den bort med hjlp av
drivdomen och kopparhammaren som ingr i verktygssats 2).
13. Tryck ut lsbulten fr underbeslagsbulten med domen och ta bort
underbeslags bulten.
14. Dra underbeslagets bakre del nedt och ta bort det framt.
Srskild tillsyn
15. Luta vapnet t hger, stt domen i hlet i benstdslagret och sl
stoppstiftet bakt s lngt att benstdslagret gr fritt.
16. Vrid benstdet 1/4 varv och ta bort det framt.
17. Tryck skyddspltens lstunga nedt med tummen, s att lstungan gr
fri frn ldan, och fr samtidigt skyddsplten bakt med hjlp av dor-
nen, som sticks in i skyddspltens hl.
"-..___
y
l
l
l t-
F
l
l
l
l
l
l
l %
,.
Isrtagning och hopsttning
18. Ta bort skyddsplten bakt ur ldan.
19. Tryck in lockreglarna och ppna locket.
20. Fr matararmens nedre del t hger och hll armen i detta lge tills
styrplten fllts ut.
21. Fr styrplten uppt s lngt att stdklacken gr fri frn hgra lock-
vggen och fll ut den rakt bakt.
22. Fr ver terfringsfjderns lnga sknkel t vnster och haka upp
den p fjderns baktvnda sknkel.
23. Tryck sprrfjdern mot matararmen och ta ut armen.
24. Ta bort terfringsfjdern.
25. Ta bort sprringen som hller mataraggregatet p plats med universal-
nyckeln.
26. Ta ut mataraggregatet
33
~ ( '
Il
l
-
!,
J
ik:
' ~
l if-
Isrtagning och hopsttning
34
Hopsttning (sammanfattning)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skruva fast flarndmparen med universalnyckeln.
Stt mataraggregatet p plats i locket.
Ls mataraggregatet genom att stta p sprringen med hjlp av uni-
versalnyckeln.
Stt dit terfringsfjdern.
Passa in matararmens gaffel i mataraggregatet
Tryck in sprrfjdern mot matararmen och fr in den i dess lge
( sprrfjdern snpper in).
Haka av terfringsfj derns lnga sknkel med universalnyckeln och
passa in den i lget p matararmen.
8. Fr matararmens nedre del t hger samtidigt som styrplten frs t
vnster s lngt att stdklacken gr fri frn den hgra lockvggen och
slgut styrplten nedt s lngt det gr. Lt matararmen g tillbaka.
9. Stng locket genom att trycka det nedt och se till att lockreglarna
snpper in. Sl inte igen locket.
10. Fr in skyddsplten, medrfflorna nedt, baldfrn i ldan (luta vapnet
snett nedt) och passa in den i spren i ldans frmre undre del.
(Observera att fjdern till regeln fr benstdet skall ha sina ndar
vnda framt.)
11. Fr skyddsplten framt med hjlp av dornet tills lstungan snpper
in.
12. Stt fast benstdet p cylindern.
13. Stt dornets baknde i hlet p cylinderns pipstd och sl stoppstiftet
framt s lngt att den frmre delen ligger i framkanten av urtaget i
benstdslagret
1 ~ . Stt in underbeslaget i ldan. Skringssprren skall st p E, dvs frd
t vnster.
15. Fr in underbeslagsbulten frn vnster s lngt det gr och hll den
fl;ltryckt. Tryck in lsbulten frn hger, s att den snpper in i lslget
16. Kontrollera att tndstiftet ligger i sitt urtag i ramstycket och r lst
med pinnen.
17. Passa in slutstycket med lnkar i dess lge p ramstycket och fr in
rainstycksbulten.
18. Fr in mekanismen i ldan samtidigt som avtryckaren trycks in och
slutstycket med lnkar hlls upplyft (handgrepp enligt bilden sid 21).
x
Isrtagning och hopsttning
19. Fr in framfringsanordningen. Tryck framfrings tngen framt och
nedt, s att lspinnen kommer i sitt lge i ldans botten och lpp den
drefter bakt.
20. Stt p kolven. Se till att bakstyckssprren snpper fram i lslge.
21. Haka p ksp-remmen.
22. Stt fast regulatorkroppen p pipan.
23. Stt p snppfjdern.
24. Skruva p regulatorkroppens mutter och dra fast den stadigt med
hylsnyckeln.
25. Skruva in stllskruven med vridknappen till bottenlge i regulator-
kroppen. Lyft snppfjdern frsiktigt ver stopplgena l och 8.
Skruva drefter tillbaka stllskruven s att snppfjdern faller in i
sprrlge l ( snppfjdern i spret p vridknappen till vnster om siff-
ran 1).
26. Se till att handtagssprren befinner sig i lsspret p lsmuttern och
fr upp brhandtaget, s att det stder mot det vnstra stoppet p
pipan.
27. Stt i pipan och fr handtaget t hger (tydliga knppar skall hras d
pipsprren snpper ver tandningen p lsmuttern).
28. Kontrollera att pipsprren gripit in i tandningen p lsmuttern.
29. Spnn mekanismen (manverhandtaget frs bakt och ter framt)
och skra.
30. Oskra och gr avfyring.
31. Stng skyddsluckan.
,-
l
l
Isrtagning och hopsttning
36
Byte av delar
Varning!
Innan byte av delar sker skall patron ur gras!
Pipa
l, Spnn mekanismen ( skringssprren i lge E) och skra (S).
2. Kontrollera att brhandtaget r frt t hger, dvs str i lge fr pipbyte
(handtagssprren i lsspret p lsmuttem).
3. Tryck in pipsprren och fr brhandtaget t vnster, s att det kommer
rakt upp (lsmuttem vrids till ppet lge). Handtaget fr hrvid inte
lyftas, drfr att handtagssprren d glider ur lsspret p lsmuttern.
Fr pipanframt.
Pipsprr
Pipan tas bort
4. Kontrollera p den nya pipan att handtagssprren befinner sig i ls-
spret p lsmuttern och fr upp brhandtaget s att det stder mot
vnstra stoppet p pipan.
5. Stt i pipan och fr brhandtaget t hger (tydliga knppar skall hras
d pipsprren snpper ver tandningen p lsmuttern).
6. Kontrollera att pipsprren gripit in i tandningen p lsmuttem.
7. Oskra och gr avfyring.
8. Stng skyddsluckan.
Isrtagning och hopsttning
Tndstift
l. Ta isr vapnet enligt punkt 1-6 p sidan 32.
2. Sl ut tndstiftets pinne med hjlp av dornen enligt bilden nedan.
3. Byt tndstift.
4. Sl in tndstiftets pinne med hjlp av dornen.
5. Stt ihop vapnet enligt punkt 16-21, 29-31 p sidan 34-35.
Pinne fr tndstift
Byte av tndstift
Utdragare, fjder fr utdragare, stdpinne och
utdragarsprr
l. Ta isr vapnet enligt punkt 1-6 p sidan 32.
2. Anbringa monteringsdon fr utdragare enligt bilden p nsta sida.
Tryck frmre lnken och monteringsdonet nedt, s att det inte glider
ur spren.
3. Ta bort utdragaren. Slpp sakta upp frmre lnken och ta ut utdragar-
sprren med utdragarfjder och stdpinne.
4. Byt utdragare, utdragarfjder, utdragarsprT eller stdpinne.
5. Stt in utdragarfjder, stdpinne och utdragarsprr. Stdpinnens
huvud skall hrvid vila i utdragarsprrens utborrning. Anbringa mon-
teringsdon fr utdragare (se punkt 3).
.jlll
' l
lj
l
~
Isrtagning och hopsttning
38
6. Stt in utdragaren. Slpp sal'ta upp frmre lnkert och ta bort mante-
ringsdonet
7. Stt ihop vapnet enligt punkr 16-19. 29- 31 p sidan 34-35 .
Utdragare Utdragssprr Monteringsdon
Frmre lnk
Monteringsdon fr utdragare anbringat
Utkastare, fjder fr utkastare och pinne fr
utkastare
l. Ta isr vapnet enligt punkt 1-6 p sidan 3 2.
2. Tryck in utkastaren med hjlp av universalnyckeln och sl ut utkasta-
rens pinne med hj lp av domen enligt bild p nsta sida.
3. Ta ut utkastare och utkastarfjder.
4. Byt utkastare, utkastarfjder eller utkastarens pinne.
5. Stt in utkastarfj der och utkastare.
6. Tryck in utkastaren med hjlp av universalnyckeln och sl in utkasta-
rens pinne med den uppskurna delen vnd uppt.
7. Stt ihop vapnet enligt punkt 15--19, 29-31 p sidan 34-35.
-
l
Isrtagning och hopsttning ,___ __
Dorn
Utdragare
Utkastarens pinne tas bort
Fjder till inre eller yttre matare
l. Ta isr matarinrttningen enligt punkt 19-26 p sidan 33.
2. Byt fjder till inre (svartoxiderad) eller yttre matare.
3. Stt ihop matarinrttningen enligt punkt 2-9 p sidan 34.
Fjder (svartoxiderad)
till inre matare
Byte av fjder till inre matare
'Il
t
r l
' il
Isrtagning och hopsttning
40
----------
Sprring
l. Ta isr matarinrttningen enligt punkt 19- 21, 25 p sidan 33.
2. Byt sprring.
3. Stt ihop matarinrttningen enligt punkt 8-9 p sidan 34.
Ramstycksbult
l. Ta isr vapnet enligt punkt 1-6 p sidan 3 2.
2. Byt ramstycksbult.
3. Stt ihop vapnet enligt punkt 17-21 p sidorna 34-35.
Underbeslagsbult och lsbult till underbeslagsbult
l . Tryck ut lsbulten med dornen och ta bort underbeslagsbulten.
2. Byt lsbult eller underbeslagsbult.
3. Fr in underbeslagsbulten frn vnster s lngt det gr och hll den .
tryckt mot beslaget p ldan tills lsbulten frts in. Fr in lsbulten
1
frn hger s lngt att den snpper in i lslget
;'
11
Funktion
Mekanism (de rrliga delarna)
D vapnet r laddat och klart fr avfyring r mekanismen upphakad p
avtryckarstngen (8), vars bakre del griper in i ramstyckets spnnhak
(15). Frsta patronen i bandet ligger i ledarpltens nedmatningsspr och
framfr slutstyckets patronfrarklack (1). Framfrningsfjdern (12) r
sammanpressad.
2 3 4 5 6 7 8 9
12
13
14 15 1 6 1 7 18 19 20
Avfyring
Nr avtryckaren (17) frs tillbaka dras avtryckarstngens (8) bakre del
nedt, varvid mekanismen frigrs och frs framt av framfrningsfjdern
(12). Under mekanismens rrelse framt trffar slutstyckets patronfrar-
klack (l) patronens bakplan och fr patronen med sig ur bandet. Sedan
styrs patronen frst av styrplten nedt mot ldans kulglidbana och sedan
av denna in i patronlget
slutstycke Bakre lnk
Ramstycke
Lsklack
'l
41

: __ ]
'
'
'
l

l
,l
42
Nr slutstycket ( 4) ntt si u frmsta lge - patronen r d helt infrd i
patronlget, utkastaren r inuyckt och stder mot patronens bakplan och
utdragaren har fattat i patronens flns- fortstter ramstycket (6) med pis-
tongen ytterligare ett stycke framt. Hrvid fr bakre lnken (5) frmre
lnkens (13) bakre del nedt mot lsklacken (14) i ldan.
Under sistan delen av den framtgende rrelsen frs tndstiftet (3) fram-
fr sttbotten (10), varvid patronen avfyras. P grund av frmre lnkens
lge kan krutgasens tryck p sttbotten inte pressa slutstycket ( 4) bakt. I
detta lge omsluter pistonghuvudet regulatorkroppen.
Tndstift
c:::J pi (o ._?. .
f}'; -
D projektilen passerar pipans gaskanal strmmar en del krutgas genom
denna in i gasregulatorn, gastrycket verkar som en kraftig stt p pistong-
huvudet, s att ramstycket (6) med pistongen slungas bakt.
j til lji5
Sedan pistonghuvudet lmnat regulatorkroppen fortstter krutgasen ut
genom cylinderns gasutstrmningshL Under den frsta delen av ram-
styckets (6) rrelse bakt dras tndstiftet (3) in i slutstycket (4). Bakre
lnken (5) vrider sig uppt och drar frmre lnkens (13) bakre del upp ur
lslget Under sista delen av frmre lnkens rrelse uppt tvingas sluts-
tycket (4) att rra sig bakt. Nr frmre lnken r helt uppdragen ur lsl-
get erhller slutstycket ( 4) med lnkar samma hastighet bakt som
ramstycket (6) med pistong.
Utkastare

i . . . .. .
Patronhylsan, som hlls av utdragaren (11), dras ur patronlget Nr hyl-
san helt lmnat patronlget kastas den nedt av utkastaren (2). Framf-
ringsfjdern (12) pressas samman, och ramstycket (6) hejdas mjukt av
bufferten (9). Om avtryckaren (17) hlls intryckt slungas mekanismen
ter fram. Nr avtryckaren slpps hakas mekanismen upp p avtryckar-
stngen (8).
,,
Buffertanordning
D ramstycket (6) stter mot bufferten (9) tvingas denna bakt. Bufferten
verfr d rrelsen till buffertkonan (23), som pressas in i buffertringen
(24). B uffertringen vidgas hrvid och pressas mot bufferthyl sans (25)
vggar. Den kade friktionen samt tallriksfjdrarnas (26) och framf-
ringsfjderns hoptryckning medfr att mekanismen bromsas mjukt.
Avfyringsinrttning
D vapnet r laddat och klart fr avfyring r mekanismen upphakad p
avtryckarstngens spnntand (20), som griper in i ramstyckets spnnhak
(15).
Baktgende rrelsen
Nr avtryckaren (17) vid avfyring frs bakt dras utlsaren (7) nedt, och
samtidigt ~ r sig avtryckarstngens frmre del uppt, pverkad av
avtryckarens glidrulle (21). Avtryckarstngens frmre del glider hrvid
mot de snedstllda klackarna (16) framtill p utlsaren (7) och fr hrige-
nom denna bakt.
Nr utlsaren dragits tillrckligt lngt ned snpper den fram och griper
med klackarna (16) under avtryckarstngens spnntand (20), ramstyckets
spnnhak (15), varvid mekanismen frs framt av framfringsfj-
dern(12). Under sista delen av den framtgende rrelsen frs frmre ln-
kens (13) bakre del ned i lslget mot ldans lsklack (14), och strax
drefter frs tndstiftet (3) ut framfr sttbotten, varvid avfyring sker.
Funktion
43
Funktion
. '
,r
. l
i
l
44
l'
14
3 13 6 9 23 24 25 26
S lnge som avtryckaren (17) hlls tillbakafrd hakas inte mekanismen
upp nr den hejdas mot bufferten (9), utan den pressas ter framt av
framfringsfjdern (12). Avtryckarstngens spnntand (20) hlls nedfrd
s lnge som avtryckaren (17) r frd bakt. Nr avtryckaren slpps frs
utlsaren (7) uppt. Ramstycket (6) slr d vid sin rrelse bakt mot utl-
sarens vre del och fr denna bakt, varvid avtryckarstngen frigrs .
Avtryckarstngens bakre del pressas genast uppt av avstyckarstngsfj
1
-
dern (22). Nr mekanismen hejdas mot bufferten (9) och drefter fr
framt av framfringsfjdern (12) hakas mekanismen upp p avtryckar-
stngens spnntand (20) .
Skring si n rtt n i ng
Skringsinrttningen r lagrad i underbeslaget
Skringsinrttning
Nr skringssprren (19) r frd t hger (S) ligger sprrens cylindriska
del under avtryckarstngens bakre nedtgende del (18). Avtryckarstng-
ens (18) bakre del kan inte fras nedt genom inverkan av avtryckaren
(17) - vapnet r skrat. D skringssprren (19) r frd t vnster (E)
befinner sig urtaget i sprren mitt under avtryckarstngens bakre (18)
nedtgende del. Avtryckaren (17) kan d fras bakt- vapnet r oskrat.
Vapnetoskrat Vapnet skrat
Funktion
45
Funktion
t'
46
Matarinrttni ngr
Matarinrttningen r lagrad i locket. Dess rrelse styrs av slutstyckets
matartapp, som lper i matararmens spr. Nr slutstycket befinner sig i
tillbakafrt lge r matararmens frmre del verfrd t vnster. Inre (27)
och yttre matarna (28) i locket r tskilda. Under den framtgende rrel-
sens senare del frs matararmens frmre del t hger, varvid inre och yttre
matarna rr sig mot varandra. Hrigenom frs nsta patron i bandet ett
halvt steg mot ledarpltens (29) nedmatningsspr (30) . Den inre mataren
snpper hrvid ver och fngar patronen. I brjan av den tillbakagende
rrelsen verfrs matararmens frmre del t vnster. Hr skils inre och
yttre matarna t, och inre mataren fr patronen till nedmatningsspret
(30) fr inmatning vid nsta framtgende rrelse. Samtidigt snpper
yttre mataren ver och fngar nsta patron i bandet. Styrplten (31) styr
patronen ned mot kulglidbanan.
28 27
2 9 ~
Matarinrttning
Varning!
Skringen mot fr tidig avfyring (risk fr hylssprngning) utgrs av
att tndstiftet inte kan n tndhatten p patronen innan mekanis-
men r i lst lge.
-
Detaljfrteckning till bilderna p sidorna 41, 43, 44,
45 och 46
l. slutstyckets patronfrarklack
2. Utkastare
,
Tndstift .J.
4. slutstycke
5. Bakre lnk
6. Ramstycke
7. Utlsare
8. Avtryckarstng
9. Buffert
10. Sttbotten
11. Utdragare
12. Framfringsfj der
13. Frmre lnk
14. Lsklack
15. Ramstyckets spnnhak
16. Utlsarens klackar
!l7. Avtryckare
18. Avtryckarstngens bakre, nedtgende del
19. Skringssprr
20. Avtryckarstngens spnntand
21. Avtryckarens glidrulle
22. Avtryckarstngsfjder
23. B Q,ffertkrona
24. Buffertring
25. Bufferthylsa
26. Tallriksfjder
27. Inre matare
28. Yttre matare
29. Ledarplt
30. Ledarpltens nedmatningsspr
31. styrplt
Funktion
47
Funktion
48
,,,
Instllning av gasregulator
Vridknappen r lst p stllskruven. Nr skruven skruvats till bottenlge i
regulatorkroppen och drefter tillbaka till gasinstllning l ( snppfjdern i
spret mellan siffrorna l och 2), fr man under normala frhllanden en
eldhastighet av 600-700 skott/min. Frn bottenlge till lge l skall det
vara fyra snpp. Om det inte r det, skall grundinstllningen kontrolleras
av tekniker.
Om eldhastigheten r fr lg, t ex p grund av stark kyla, mste man ka
gasmngden genom gasregulatorn (ka gasinstllnirigen). Detta grs
genom att skruva upp gasregulatorn moturs.
Mellan varje sprrlge p vridknappen erhlls hrvid en kning av eld-
hastigheten.
OBS!
Anvnd alltid den lgsta gasinstllning som ger strningsfri funktion.
En alltfr hg eldhastighet medfr stora pknningar som kan skada
vapnet.
En mycket hg eldhastighet medfr dessutom dlig precision och obehag
fr skytten.
Max 250 skott fr avges i snabb fljd, varefter pipan skall svalna. Pipan
kan kylas med vatten eller sn. Det r viktigt att bda piporna anvnds
lika mycket.
Pipans regulatoriste Lopp Pipa
Snppfjder
Regulatorkropp
Gasregulatorn
l
Riktmedel
Riktmedlen bestr av hlsikte/siktskra med stolpkorn.
Hlsikte med ramen nedflld
Sedan sikteslparsprren tryckts in, kan siktlparen stllas in p avstnd
fr var lOO:e meter, frn 200 till600 meter.
Siktskra med siktramen uppflld
Sedan sikteslparsprren tryckts in, kan siktlparen stllas in p avstnd
fr 300, 400 och 600 meter samt fr var lOO:e meter frn 800 till l 400
meter.
Vid transport skall siktramen vara nedflld i sitt lgsta lge fr att inte
skadas.
skottstllning
skottstllning i sida sker genom att kornet flyttas. Ett varv p kornskru-
ven flyttar trffbilden ca 20 cm p 200meter (ca l streck).
skottstllning i hjd sker genom att kornet byts. En skillnad i kornhjd
av 112mmndrar trffpunkten ca 20 cm p 200meter (ca l streck).
49
50
Ammunition
strids- och vningsammunition
Till ksp 58 fr endast 7,62 mm ammunition anvndas.
M4007-506010 7,62 10 PRJ
M4007-506420 7,62 10 SLPRJ
M4007-509900 7,62 LS PTR 10
Ammunition i lda
Kassett
Kassetten bestr av en stomme av plt och en pse av vv med lsanord-
ning. Stommen har p ena sidan en fstplt med hl fr faststtning p
vapnet samt p motsatta sidan en sprrfjder, som sprrar kulspruteban-
det. Psens lsanordning bestr av fsttrd med skruvnippeL
Kassetten rymmer ett kulspruteband (med 49 patroner). Bandet lggs ner
genom veckning (ej rullning). Vid fyllning av kassetten frs sprrfjdern
ut t vnster (med hjlp av en patron). ;,
Kassettstomme
Pse
Kassett
Kassetten stts fast p vapnet enligt fljande:
l . Tryck in lockreglarna och ppna locket.
2,. Fll upp ledarplten.
3. Haka p kassetten p ldans knapp.
Fyllning av kassett
4. Fll ned ledarplten. Se hrvid till att frsta patronen i bandet kommer
att stda mot sprrfjderns versida.
5. Stng locket och se till att lockreglarna snpper in i sina lslgen.
Haka p kassetten p ldans knapp
Ammunition
51
Ammunition
52
Kulsprutsband 58
Kulspruteband 58 bestr av ppna stllnkar, sammanfogade med spira-
ler. Stllnken r utformad med en tunga. Patronen fixeras i lnken genom .
att tungans nde griper in i patronens utdragarspr.
Pfyllnad av band
l. Kontrollera att ammunitionen r av rtt slag och oskadad.
2. Lmna frsta lnken tom.
Varje kulspruteband omfattar 50 lnkar med patroner.
-...
Kulsprutebanden kan kopplas ihop med hjlp av patroner. Hrvid tillses
att skarvlnkens lsnbb fr fullt ingrepp i ndlnkens urtag.
Skarvning av lnkband
Fr varje bandlda sammankopplas hgst 5 st 50-skotts kulspruteband till
ett sammanhngande band.
\. , t! J

jiJ ::.t l.t u .. l. t t. a l.l ..


l '.t ii. 1. 1 i i i 1 i t \
Fylld bandlda
genom .
Normalt bandas vart tredje till femte skott med sprljusprojeh.'liler. pr-
ljusammunition anvnds som hjlpmedel fr eldreglering.
Fyllt kulspruteband
Tmning av band
l. Tryck projektilen mot ett (mjukt) underlag och ta bort den ur bandet.
2. Rulla ihop lnkbandet som lmpligtvis frvaras i bandldan.
Ammunition
53
54
Handhavande
Vapenkontroll
Gr patron ur.
'
Kontrollera att
l. underbeslag och lsbult sitter p plats
2. ldan r felfri genom upprepande mekanismrrelser med intryck
avtryckare (inoljas)
3. skringen fungerar genom att frska avfyra i skrat lge
4. vapnet kan avfyras genom att oskra och avfyra
5. benstden kan fllas ut och hlls kvar utfllt lge (fjder och sprr till
benstdet fungerar)
6. lopp och patronlget r urdraget och fritt frn frmmande freml*
7. flarndmparen inte har ngra skador och r tdragen med universal-
nyckeln (lsskjutningsanordningen r helt pskruvad)*
8. kornet r helt uppfllt (gr att flla upp)*
9. gasregulatorn r rtt instlld*
10. pipan r rtt isatt och pipsprren fungerar (brhandtaget helt t hger,
sprr)
11. mataraggregatet fungerar och inte krvar (inoljas)
12. siktet r helt och grundsikte r instllt
13. kolven sitter p plats och sprren fungerar
14. fjdern till skyddsluckan fungerar och hller luckan helt ppen
15. kassetter och bandldor r hela och rena
16. banden r oskadade och rena. Om laddning r beordrad sedan tidigare
skall man ven kontrollera att banden r rtt bandade och med rtt
ammunitionsslag.
* Gller bda piporna.
. .! ,
~ \ : ~
- rryck
Laddning
Laddning frn bandlda
l. Skytten spnner meka-
nismen (manverhandta-
get dras bakt och framt
tilllst lge). Skrar vap-
net. ppnar locket.
Kommenderar
"Ladda!".
2. Laddaren repeterar
"Ladda!". Kontrollerar
att den frsta lnken r
tom. Lgger bandet med
den frsta patronen i
ledarpltens nedmat-
ningsspr. Fster den
tomma lnken i skran
p ledarpltens hga sida
och anmler "Klart!".
3. Skytten stnger locket
(det skall inte sls direkt
i lslge). Kontrollera att
lockreglarna snpper in i
sina lslgen genom ett
extra slag p lockets
bakre del. Stnger
skyddsluckan.
Handhavande
Laddning frn bandlda
55
Handhavande
56
Laddning med kassett
Laddning med kassett
l. Skytten spnner mekanismen (manverhandtaget dras bakt och
framt till lst lge). Skrar vapnet. ppnar locket. Kommenderar
"Kassett ladda!".
2. Laddaren repeterar "Kassett ladda!". (Laddaren tar bort ev ksp-band
om vapnet varit laddat frn bandlda.) .. Laddaren kontrollera att den
frsta lnken r tom, fller upp ledarplien, fster kassetten, och fller
ner ledarplten.
3. Laddaren lgger bandet med den frsta patronen i ledarpltens ned-
matningsspr och fster den tomma lnken i skran p ledarpltens
hgra sida.
4. Skytten stnger locket (det skall inte sls direkt i lslge). Kontrollera
att lockreglarna snpper in i sina lslgen genom ett extra slag p
lockets bakre del och stnger skyddsluckan.
och
e:rar
Handhavande
Patron ur
Patron ur
l. Skytten spnner mekanismen (manverhandtaget dras bakt och
framt till lst lge). Skytten skrar vapnet och ppnar locket och
kommenderar "Patron ur!"
2. Laddaren repeterar "Patron ur!". Laddaren tar bort ksp-bandet ur
vapnet (vid eldavbrott eller nr det finns patroner kvar i bandet), lg-
ger det i bandldan eller viker det ver kassetten och anmler
"Klart!".
3. Skytten lyfter upp ledarplten. Skytten ser och knner efter (obser-
vera att det kan vara varmt) att patronlget och ldan r tomma, fller
ned ledarplten, stnger locket (det skall inte sls direkt i lslge),
och kontrollera att lockreglarna snpper in i sina lslgen genom ett
extra slag p lockets bakre del.
4. Skytten oskrar, avfyrar och stnger skyddsluckan.
57
Handhavande
58
Ksp 58 som enmansvapen
Fr att f ut strsta mjliga effekt frn ksp 58 br skytten bitrdas av en
laddare. Frdelarna r uppenbara vid eldreglering, omladdning, vid eld-
avbrott samt byte av pipa.
D kulsprutan tilldelas som personligt vapen, t ex utnyttjas frn stridsfor-
don, med eller utan fordonslvstativ, skall skytten sjlv utfra de tgrder
som framgr i kap Handhavande.
Vapnet ska d i frsta hand vara laddat med kassett eller frn ammuni-
tions- och hylspse avsett fr lvstativ. Det r viktigt att skytten vid ladd-
ning har tillrckligt std fr vapnet s att en fullstndig mekanismrrelse
genomfrs.
Varning!
Vid en ofullstndig mekanismrrelse kan utlsaren pverkas s
att avtryckarstngens bakre del intar sitt vre lge. Skringsspr-
ren kan d tryckas ver t hger (skrat lge) utan att vapnet r
skrat.
En ofullstndig mekanismrrelse kan frorsaka vdaskott.
Handhavande
Pipbyte
Pipbyte
Skytten avgr nr pipan skall bytas. Pipan byts efter hgst 250 skott ihl-
lande eldgivning.
l. Skytten kontrollerar att mekanismen r spnd. Skrar yapnet.
(Om mekanismen inte r spnd och bandet sitter kvar i vapnet har
eldavbrott uppsttt se tgrder vid Eldavbrott sid 60.)
Kommendera: "Byt pipa!".
2. Laddaren repeterar "Byt pipa!" och gr fljande.
Kontrollerar att brhandtaget r verfrt i sitt hgra lge.
Trycker in pipsprren och slr handtaget rakt upp. Handtaget fr
inte lyftas, eftersom handtagssprren d glider ur lsspret p ls-
muttern.
Tar bort pipan framt. Skytten hller vapnet horisontellt, d glider
pipan ltt ur och in i sina lagringar.
Tar den andra pipan i handtaget, lgger den i sin lagring p vapnet
och vrider ned handtaget t hger tilllslge. Rr inte pipsprren!
Vid vridningen skall tydliga knppar hras frn pipsprren d den
snpper ver tandningen p lsmuttern.
Kontrollerar att pipsprren gripit in i tandningen p lsmuttern ge-
nom att dra brhandtaget uppt. Anmler "Klart!".
Om bandet ocks skall bytas, ppnar skytten drefter locket och kom-
menderar "Ladda!".
Om pipan byts nr bandet r tomt, r mekanismen i framfrt lge och
bandet har slppt frn ledarplten. Skytten skall d spnna mekanismen,
skra vapnet och kommendera "Byt pipa!". Efter pipbytet ppnar han
locket och kommenderar "Ladda!".
59
Handhavande
60
Varning!
Om pipbytet sker efter eldavbrott, dvs bandet sitter kvar och
mekanismen r i framfrt lge. skall skytten kontrollera patronl-
get och ldan innan pipan tas bort .
Vid uppehll
Kontrollera att
flarndmparen eller lsskjutningsanordningen inte lossnat
patronerna och banden skyddas mot smuts
pipan byts efter hgst 250 skott ihllande eldgivning
pipornas ndar och gasregulator skyddas mot smuts, srskilt vid pipby-
te
piporna lggs med gasregulatorn t vnster s att de lttare kommer i
rtt lge vid pipbyte
bda piporna anvnds lika mycket
en varmskjuten pipa om mjligt kyls av, innan den anvnds p nytt el-
ler stoppas in i fodralet
kolven inte har lossnat
tillsyn och vrd grs p vapnet vid uppehll i eldgivningen (olja meka-
nismen och matarinrttningen). Smrj pistongen via gasutstrmnings-
hlen p cylindern med CLP eller smrjolja. Gr mekanismrrelse fr
att frdela olj an.
o
Atgrder vid eldavbrott
Eldavbrott frebyggs genom omsorgsfull kontroll av materielen i sam-
band med den dagliga tillsynen. Drvid skall srskild uppmrksamhet
gnas t mekanismens och matarinrttningens delar.
Skadade eller slitna delar byts ut mot motsvarande delar i verktygssats l.
Fel som inte kan avhjlpas med innehllet i verktygssats l repareras av
tekniker.
Om eldavbrott uppstr vid det frsta eldppnandet, gr skytten s hr:
l . Anmler: "Eldavbrott! " och hller vapnet i skjutriktningen.
2. Spnner mekanismen, skrar och ppnar locket.
pip by-
er 1
1 , nytt el-
l ~ -
iid;::sarrthet
Handhavande
3. Kommenderar "Bandet bort!" (inte "Patron ur" d alla tgrder inte
utfrs).
4. Kontrollerar patronlget och ldan. Fller ner ledarplten.
5. Kommenderar "ka (gastrycket) tv!".
6. Kommenderar "Ladda!".
7. Fortstter eldgivningen.
Felskning
Om eldavbrott uppstr upprepade gnger eller under pgende eldgiv-
ning, gr skytten s hr:
l. Anmler: "Eldavbrott!" och hller vapnet i skjutriktningen.
2. Spnner mekanismen och fngar upp hylsa eller patron som eventu-
ellt kastas ut ur vapnet.
3. Skrar vapnet.
Varning!
Inga tgrder fr vidtas frrn mekanismen r spnd och uppha-
kad samt vapnet r skrat
4. ppnar locket.
5. Kommenderar "Bandet bort!" (inte "Patron ur" d alla tgrder inte
utfrs). Kontrollerar patronlget och ldan. Om en patron inte gtt
helt in i patronlget eller det kan misstnkas att en projektil fastnat i
patronlget (loppet), skall patron ur gras och loppet kontrolleras.
Faststll felet och orsaken med hjlp av tabellen.
61
Handhavande
62
Eldavbrott nr pipan skall bytas
l. Skytten anmler "Eldarnrott". Hllervapnet i skjutriktningen. Spn-
ner mekanismen, skrar och ppnar locket. Kommenderar "Bandet
bort!".
2. Laddaren repeterar ""Bandet bort"!. tar bort bandet och lgger det i
bandldan.
3. Skytten kontrollerar patronlget och ldan. Fller ner locket och kom-
menderar "Byt pipa!".
4. Laddaren repeterar " Byt Pipa"! , byter pipa och kontrollerar loppet
p den utbytta pipan.
5. Skytten ppnar locket och kommenderar "Ladda!".
Varning!
Observera riskerna vi d eldavbrott med het pipa och patron i patron-
lget
Felskningsschema
Kontroll Sannolik orsak
Finns anslag i patronen? Om inget anslag finns eller om
detta r svagt, r det anslags- och
lsningfel.
Har hylsan kastats ut ? Sitter den kvar i patronlget har
utdragarfel uppstt
r den utkastade hylsan klmd? Om den r klmd i utkastarpp-
ningen, innebr det att utkastarfel
uppsttt p grund av fr lgt gas-
tryck.
Ingen hylsa eller patron kastas Matningsfel har uppsttt som kan
ut. Ingen patron eller hylsa kvar i bero p band- eller bandningsfel.
vapnet.
Om cirka 3 skott avfyras och eld- skyddsluckans fjder felvnd eller
avbrott sedan uppstr och den trasig.
utkastade hylsan r klmd.
r den utkastade hylsan fylld AmmunitionsfeL Projektil kvar i
med krut? patronlget Kontrollera loppet (pip-
byte).
Handhavande
Felskningsschema - vinterfrhllanden
Orsak tgrd
Lsningsfel Ta bort snn eller isen med dorn,
1. Pipan kan inte lsas. Sn pinne e d.
eller is har fastnat i piplagret
!
2. Ofullstndig lsning. Sn Rengr patronlget
eller is har fastnat i patronl-
get.
3. Ofullstndig lsning eller ej Ta bort utdragaren och gr ren den
utdragen hylsa. Sn eller is och dess lge.
har fastnat i utdragarens
lge, s att utdragaren pres-
sas ut.
4. Svag rekyl. Gasinstllning r ka gastrycket
felaktig.
Utkastningsfel Ta bort snn1eller isen med dorn,
Ej utdragen hylsa. Sn eller is pinne e d.
har fastnat mellan sttbotten och
utdragaren eller mellan utdraga-
ren och slutstycket
Matningsfel Ta bort s mycket sn eller is som
Fr stort motstnd. Sn eller is mjligt frn matarinrttningen och
har fastnat i matarinrttningen. leda sedan upp den fr hand.
Inmatningen hindras. Sn eller Ta bort sn och is.
is har fastnat p ammunition och
ksp-band.
63
64
Frebyggande underhll
Utver de allmnna bestmmelser fr vrd av vapen som finns i hftet
SoldR Mtrl Vapen Frebyggande underhll , samt i boken Vintersoldat
gller fljande.
Daglig tillsyn
Vapnet skall vara isrtaget enligt sid 18-26. Smrj in loppet, mekanismen
och gasregulatorerna med rengringsolja CLP s fort som verksamheten
medger.
Vid rengring av ksp 58 kontrollera att
krutslagg frn cylindern, pistongen och gasregulatorn tas bort
l
loppen och patronlgena rengrs vl innan de ter smrjs in med ren-
gringssolja CLP
sand, smuts och rost frn ksp-banden tas bort
utfr vapenkontrolL
Anvnd stlborste och vriga rengringsverktyg som finns i verktygssats
l B och 2. Efter en noggrann torrtorkning smrjs delarna in med reng-
ringsolja CLP. Observera att rengringsoljan r syntetisk och skall inte
blandas med vapenfett
Patronlgeslsk och rensnlar
Patronlgeslsken har spr runt hela sin kropp fr att kunna fsta linet.
Lsken r avsedd fr att rengra patronlget i pipan.
Droppa rengringsolja p linet och fr in den i patronlget, dra den fram
och tillbaka ett par gnger s att krutslaggen lser upp sig. Ta sedan
lskndan med en ny rengringslapp och dra ur patronlget Stt p en ny
lapp, droppa p rengringsolja och dra in patronlget
Frebyggande underhll
..._ __ _
Patronlgeslsk
Patronlgeslsken dras fram och tillbaka
Rensnl l, 4 och 5 har en slipad kant fr att skrapa bort krutslagg i gas-
kanalerna. Rensnl l r avsedd fr gaskanalen i regulatorkroppen. Rens-
nl 4 r avsedd fr pipans regulatorkropps gasutstrmningshL Rensnl 5
r avsedd fr pipans och fstets gaskanaL
Stt den skarpa kanten p rensnlen mot krutslaggen och tryck till mot
slaggbelggningen s att den lossnar, tnk p att avlgsna krutslaggen
efter du skrapat loss den.
Rensnl4
65
Frebyggande underhll
66
Rensnl5
Rensare fr cylinderns slaggspr
Rensaren r avsedd fr att ta bort krutslagg i cylindern.
Pressa ihop verktyget s mycket som mjligt utan att anvnda ondigt
mycket kraft och vrid verktyget runt i slaggspret Du kommer att behva
gra om det flera gnger innan all slagg r borta. Verktyget r s konstru-
erat att det inte skall skava p materialet i cylindern utan bara ta bort
krutslaggen.
OBS!
Anvnd inte skruvmejsel eller kniv (motsvarande) fr att ta bort krut-
slaggen. Skador som grader kan uppst och frhindra att vapnet
fungerar bra.
Rengring av cylinders slaggspr
Frebyggande underhll
----
Rensare fr gasregulator och pistonghuvud
Rensaren r avsedd fr att ta bort krutslagg i gasregulatorns gaskanal
samt invndigt i pistonghuvudet
Vid rensning av gasregulator se till att s jmt tryck som mjligt ligger an
p den skarpa kanten. Vid rensning av pistonghuvudet se till att all lagg
lossnar, du mste parera s att den skarpa kanten fr ordentligt fste i
slaggen.
Rensing av pistonghuvud
Srskild tillsyn
Vapnet skall vara isrtaget enligt sid 32-33 punkt l-26, rengjort och torr-
torkat. --
Fre hopsttning skall ansvarigt befl kontrollera att
l. lda, slutstycke och pipor (7 ,62) med gasregulatorkropp och vrid-
knapp har samma nummer
2. flarndmparen r oskadd
3. kornet inte r deformerat
4. regulatorkroppen r fri frn skador och krutslagg
5. stllskruven inte r trasig eller dess gngor inte r skadade eller kro-
kiga
6. lsmuttern r tdragen samt lst med lsbricka
7. benstdets stdklackar och lshakar r hela och vl nitade
8. siktramen och sikteslparen inte r sprckta eller har skador
9. kolven r fri frn strre sprickor och att fjdringen fr bakplten fun-
gerar
10. ramstycksbult, pistong, stift samt pinne fr utkastare och tndsift sit-
ter stadigt.
67
Frebyggande underhll
68
Under hopsttning kontrollera att
11. mataraggregatet gr lrt
12. locket hlls upprtt i ppet lge samt att lockreglarna fungerar
13. benstdet (monterat och infillt) skert hlls kvar av regeln, som skall
kunna fras fram och tillbaka frbi lshakarna
14. underbeslagsbultens fj derring skert lser lsbulten
15. pistonghuvudet och flnsarna r fria frn grader
16. framfringsstngens lspinne inte r skadad/bruten
17. gr mekanismrrelse och kontrollera att de rrliga delarna glider ltt i
ldan d vapnets frmre resp bakre del hj s
18. kolvens bakstycke gr ltt i ldans spr och lses av bakstyckssprren
19. vridknappen sprras av snppfjdern vid olika gasinstllning samt
stoppas vid sprrlge l och 8 vid monterad gasregulator
20. piporna ltt kan monterasoch skert hlls kvar av pipsprren. (Kon-
trolleras genom att trycka handtaget uppt.) Kontrollera med hjlp av
verktyg att flarndmparen r tdragen
21. manverhandtaget lper ltt samt hlls kvar av sprren i sitt frmre
lge
22. mekanismen slr fram och lser vid avfyring
23. skringssprren kan stllas om utan onormalt motstnd
24. vid sammansatt vapen avfyring med tillbakafrd (upphakad) meka-
nism inte kan utfras d vapnet r skrat
25. skyddsluckan gr att stnga
26. skyddsluckan slr upp helt vid mekanismrrelse och hlls kvar av fj-
dern i ppet lge
27. tillbehren r funktionsdugliga och att inget saknas.
Efter hopsttning
28. Spnn upp mekanismen och skra.
29. Kontrollera att avfyring inte kan ske.
30. Oskra vapnet och blindavfyra.
Ksp 58 som lvksp
=====
Fordonsivstativ (fordonsluftvrnsstativ), beskrivs i SkjutR PbY L
Fordonsivstativ med ksp 58 p pbv 401
Balanseringsfjdrar Stag Frikopplingsknapp
Elevationssprr
Undre arm vre arm
Pivtapp
stativets huvuddelar
69
Ksp 58 som lvksp
70
Ksp 58 i markivstativ
Vid skjutning med ksp 58 mot luftml anvnds ett marklvstativ.
Konstruktion och funktion
Stativet bestr av verlavett och underlavett
Ksp 58 i markivstativ
verlavetten som r vridbar och fastsatt p underlavettens stativhuvud,
sprras av en lstapp. I verlavettens vre del finns en ktilsprutekoppling
fr faststtning av kulsprutan samt en ammunitions- och hylspse. I den
undre delen finns ett brickfjderpaket fr dmpning av rekylen vid skjut-
mng.
Underlavetten utgrs av stativhuvud och tre stativben.
stativhuvudet har en pivtapp fr verlavetten, ron fr stativbenen samt
en krok, i vilken kan hngas en tyngd.
stativbenen r fastsatta p stativhuvudet P varje ben finns ett utlsnings-
handtag fr instllning av benen i olika lgen.
Ammunitions- och hylspsen r avsedd fr frvaring ay ban ammuni-
tion samt fr uppsamling av hylsor och tomma lnkband. Den besrr aY
ram, pse och mellanvgg.
Ramen har framtill fstron fr upphakning av kulsprutans ma eaende
tappar. Baktill har den tappar fr faststtning av kulsprutan.
Psen som r delad med en lngsgende mellanv-gg, rymmer _()() patro-
nen i knisproteband 58.
Handhavande
Uppstllning av stativ i skjutlge
l. Tryck in utlsningshandtagen och fll ut stativbenen till nskad eld-
hjd. (Eldhjd = kulsprutans hjd ver markplanet.) Kontrollera att
stativhuvudet r i lodrt lge.
2. Vid hg eldhjd och/ eller dr markfrhllandena s krver skall sta-
tivet fr att st stadigt, belastas med en tyngd i kroken som sitter
. under stativhuvudet
Faststtning av kulspruta i stativ
l. Fatta kulsprutan med hger hand framfr varbygeln och hger hand
under utkastarppningen, kol ven i armhlan.
2. Tryck in kulsprutekopplingens manverknappar med vnstra han-
dens tumme och pekfinger.
3. Lgg kulsprutan med fstronen i kulsprutebygeln och passa in kul-
sprutan s att dess fsthl kommer mitt fr kulsprutekopplingens tap-
par. Slpp greppet om manverknapparna. Kontrollera hrvid att
bda tapparna gr helt in i kulsprutans fsthL
71
Ksp 58 som lvksp
72
Faststtning av ksp i stativ
Faststtning av ammunitions- och hylspse
l. Placera ammunitions- och hylspsen med urtagen i dess framtg-
ende fstron mot kulsprutekopplingens tappar enligt bild.
2. Fr isr psens bakre fsttappar s mycket att de kan fras in i hlet
p kulsprutans bakre fstra (framfr underbeslaget).
3. Kontrollera att mellanvggens stng r infrd i sina hl, svl fram-
till som baktill.
Ammunitions- och hylspse med ammunition
Ksp 58 som lvksp
Laddning av kulspruta
Bandad ammunition lggs ner i ammunitions- och hylspse Ynsli3 del.
Drefter laddas kulsprutan p samma stt som vid laddning frn band-
lda.
vergng frn skjutlge till transportlge
Fre vergng frn skjutlge till transpo1tlge skall patron ur gras. Del-
ning sker drefter i motsatt ordning mot faststtrling.
73
74
Fredstygmateriel
Lsskjutningsanordning
Vid skjutning med ls ammunition byts flarndmparen ut mot en ls-
skjutningsanordning.
Lsskjutningsanordningen bestr av skyddshylsa, lsbygel och lsskjut-
nmgspropp.
Med hnsyn till funktion, skerhet och hllfasthet skall lsskjutnings-
anordningen vid anvndning vara pskruvad till bottenlge p pipan
(annars kan lsbygeln inte fllas ver i lst lge).
Ihllande eldgivning skall undvikas.
Hgst 250 skott i korta eldskurar fr avges i en fljd, drefter skall ls-
skjutningsanordningen och pipan svalna eller kylas (i vatten eller sn).
Skyddshylsa Lsskjutningspropp
Lsbygel
Lsskjutningsanordning
Lsskjutningsanordning monterad
Sakavdelning:
Sakansvarig:
mnesexpert:
Projektledare:
Redaktr:
Omslag och illustrationer:
Bildretusch:
Text- och bildmontage:
Foto:
Armetaktiska kommandot
Mj Sivert Sahlstrm
Mj Sivert Sahlstrm
Kerstin Almroth
Thomas Nelander
Russel Lindqvist
Klaserik Rdstrm
Marlen Olsson
FMVmfl
j
/
75