You are on page 1of 14

1.

Znajte u svom Srcu da postoji nevidljiva inteligencija u svemu i da imate mo komunicirati sa ovom Boanskom inteligencijom i tako pretvoriti svoj ivot u blaenstvo. Postoji neto Boansko to se proima kroz sve stvari, ne moete ga uhvatiti... Malo sjeme ima cijelu umu u sebi i kada ga posadite u zemlju, ne vidite umu, ne vidite stablo, a ipak, znate da je to u njemu. Isto je i s vama! Vi imate veliinu, energiju koja je tako mona da plovi kroz vas i kroz sve s im imate kontakt. Znajte to, ponite vjerovati i pronai ete sebe kao prolazite kroz iskustvo transformacije vaeg ivota. 2. Ovo neka bude vaa sveta misija: vrata prema viem sloju svjesnosti u vaem ivotu se otvaraju iznutra. Veina nas provede ivot okrenuti u pogrenom pravcu, gledajui izvan nas samih, traei rjeenja za probleme. Za to vrijeme unutar nas, u tom tihom praznom prostoru, lei univerzalna inteligencija, naa esencija kao ljudskih bia - zaponite od danas traiti iznutra, svaki dan! 3. Postanite svjesni da ne postoje sluajnosti u naem inteligentnom univerzumu, shvatite da sve to se pojavi u vaem u ivotu ima neto to e vas poduiti. Cijenite svakoga i sve stvari u vaem ivotu! Trebate poeti gledati iznutra tko ste i zato ste ovdje, umjesto vani u fizikom svijetu i svemu to ga okruuje. Neka vam ovaj dan bude dan potivanja, dan divljenja i tovanja svega s im doete u kontakt; volite svoju jetru, svoje oi, noge, svoj um i sve ostalo to vam se pojavi u vaem prisustvu! Umjesto osuivanja, samo cijenite i volite! 4. Izvlaite unutranju energiju iz ljepote koja vas okruuje. Kada to budete inili, ova energija e postati izvor snage i sadraj vaeg ivota... I dok vjebate ljepotu potivanja i vidite ju u svakoj stvari koju sretnete, u svim ljudima, kada u njima ponete vidjeti punou Boanskog, umjesto neto za osuivati, pronai ete novu vrstu blaenstva u vaem ivotu. 5. Budite u mirnoi, provedite malo vremena u tiini, meditirajte i ozbiljno posluajte Boga! Rezultat e biti da ete pronai rjeenje za bilo koji va problem, bilo da je rije o odnosu sa ljudima, financije ili neto tree sve je unutar vas! Mir, tiina i samoa svi dolaze iz razumijevanja da je jedini, istinski Boji glas Tiina, i ako moete biti samo jedan trenutak mirni, prepustiti se toku tiine, otkriti ete stanje blaenstva za koje niste ni slutili da je u vama. 6. Oprostite sebi svoje grijehe, uvidite da su pogreke zapravo, lekcije koje ste trebali proi! Oslobodite se tiranije samo-okrivljavanja, uinite da vae odluke budu konano slobodne, jer sve to se ikada dogodilo u vaem ivotu, dogodilo se s razlogom. Kada ste ispunjeni samo-okrivljavanjem i nemoi samo-oprosta oko toga to ste uinili, ili niste, to ste trebali uiniti - sve to je zapravo poruka koju aljete Univerzumu, govorei: Boji plan ne radi, a moj radi! Sve to ste uinili i iskusili je zavreno i trebali ste neto nauiti iz toga, stoga oprostite sebi i krenite dalje sa

svojim ivotom. 7. Zapiite ovu drevnu istinu i itajte je svakodnevno: "Ako traite sreu za sebe, uvijek e vam uzmicati, ako traite sreu za druge, nai ete je i za sebe!" 8. Pokuajte maknuti sve neprijatelje iz vaih misli, jer ista inteligencija koja prolazi kroz vas, prolazi i kroz druge ljude. Kada spoznate da ste spojeni sa svima, biti e vam nezamislivo ozlijediti druge, a pogotovo osjeati mrnju prema njima. Drugaije reeno, na okruglom planetu ne postoji naopaki izbori - svi smo ovdje s razlogom, ista Boanska energija plovi kroz nas - i kada prestanemo misliti o sebi kao odvojenim od ostalih, poinjemo vidjeti da je ustvari Ljubav ta zato smo uope ovdje! Bog ne eli da mi volimo Boga, on eli da nauimo voljeti jedni druge, to je ono to znai biti Sveto Bie, nemati neprijatelja, voljeti jedno drugo. To je je ono to istinski znai voljeti Boga. 9. Otpustite sve to vam je bilo reeno da je nemogue ili nerealno i omoguite sebi da uinite novi ugovor sa Bogom o tome to je mogue za vas. Istraite sve sumnje koje imate oko uda i udotvoraca, zamijenite sumnju sa otvorenou. Budite otvoreni i otpustite sve to mrzite! 10. Imajte na umu da uvrijeenost donosi nemir, dok razgovor donosi mir. Ako ste ljuti na nekoga u svom ivotu, pokuajte razgovorom razblaiti svoju uvrijeenost ma kako god to bilo teko uiniti! Nevoljkost za razgovaranjem i nemo bivanja otvorenim oko stvari koje su teke za nas da o njima razgovaramo, razaraju odnose meu ljudima. Stoga, ak i ako osjeate u sebi da ima neto to ne moete izgovoriti samo gurnite po strani tu nemogunost i recite sebi: razgovarati u sa svojom suprugom, muem, ljubavnikom, djecom, o tim stvarima, jer razgovor je nain za oslobaanje energije koja se nakupila izmeu ljudi i stvara svu tu napetost i nemir to unitava veze i odnose. 11. Oslobodite se materijalnih stvari, poevi od danas! Dok to inite, manje energije ete troiti na daljnjem zgrtanju, osiguravanju, pomicanju te gomile unaokolo. to ste manje privueni svojim stvarima, a vie posveeni bezuvjetnom dijeljenju s drugima, imati ete mirniji ivot. Razmotrite koliko stvari biste mogli danas pokloniti, stvari koje vie ne koristite. Pokuajte ne pitati nita za uzvrat i ne recite nikome da ste to uinili! Samo dajte bez da dobijete, dajte, radi osloboenja tereta sa vae due od svih tih materijalnih stvari koje vie ne trebate. 12. Radite na tome da budete zadovoljni s tim to Jeste, radije nego da zadovoljite druge laima o svojoj prirodi. Recite sebi: "Ja sam to Jesam i to je uredu sve dok ne povreujem druge u tom procesu". Imate pravo biti ono to jeste i jedina moralnost koju trebate je da ne povrijedite druge. Ne morate se ispriavati zbog iega ili ikoga, ne morate se ispriavati zbog vaeg Sebstva, onog to Jeste. "Ja sam to jesam" recite to nekoliko puta danas.

13. Zapamtite da se ono o emu razmiljate iri! S obzirom da imate mo da va unutranji svijet radi za vas ili ak protiv vas, koristite tu mo u stvaranju slika blaenstva koje elite da vam se dogodi. Konano, ovo blaenstvo e postati nacrt kojeg konzultirate svakodnevno kao arhitekta vaeg svakodnevnog ivota. Vae misli formiraju vau stvarnost i jednom kada ovo spoznate - postati ete vrlo paljivi o emu razmiljate! 14. Otpustite ideju da je vie ujedno i bolje! Ova nas uvjetovanost dri iskljuivo u domeni fizikog. Moete zamijeniti vjerovanje da je vie-bolje sa unutranjim spokojstvom kojem ne treba vie da bi bio prihvaen. Dozvolite da vas upitam ovo retoriko pitanje: Gdje je mir u "vie je bolje"? Naravno, na ovo znate odgovor: nema mira u tom konceptu! Ako neto ne donosi mir u va ivot, onda je to neto to moete odbaciti. 15. Otiite u prirodu danas. Posvetite malo vremena u umi, penjui se na planine, hodajte po livadama, ili bosi po plai. Ako posvetite vrijeme opijajui se ljepotom prirodnog svijeta, osloboditi ete se vjerovanja da vam je gomilanje stvari potrebno kako biste bili kompletni. Divljina je terapija, ak i ako ivite u gradu, moete hodati parkovima bosonogi i osjeati blaenstvo. 16. Danas pokuajte primiriti vae tenje za pronalaenjem pogreaka u vama ili u svijetu oko vas. Znajte da ste vi kreator vaeg ivljenja i da je sveprisutna Ljubav u vama. Vaa sposobnost da budete samodostatni na kraju e potisnuti naviku pripisivanja krivice drugima. Va ivot je rezultat svih odluka koje ste donijeli do danas i nitko drugi ne moe biti kriv za bilo to, to se dogodilo u vaem ivotu. Okolnosti ne ine ovjeka, oni ga otkrivaju! 17. Pridravajte se jedne od najvanijih poruka koja nam je prenesena iz duhovnog svijeta: "Volite svog blinjeg, kao to volite sebe"! Neka vam ovo bude svakodnevna afirmacija: "Voljeti u svoga susjeda, kao to volim sebe". 18. Pokuajte razmiljati globalno, umjesto lokalno! Ljudi koji izgledaju drugaije od nas, govore drugim jezikom ili imaju druga vjerovanja - su dio nas. Mi smo svi u sadanjem trenutku zajedno, dijelimo istu stvarnost. U oima sveprisutne Ljubavi nema favorita. 19. Otpustite misli i zabrinutosti oko sutra, oko budunosti! Umjesto toga, nainite sebi obavezu da ete uivati u dananjem danu malo vie. Vrlo je teko neto postii ako ste optereeni rezultatom! Meutim, ako se opustite i budete mirni, imati ete veu priliku postati nadahnuti i efikasni. Inspiracija dolazi od rijei "in Spirit", a kada ste "in Spirit" (U Duhu) onda ste i nadahnuti! Budunost tada vie nije neto o emu se trebate brinuti, nego ste u potpunosti uronjeni u Sada - sve to jeste, to je oduvijek bilo i biti e, samo - Sada. 20. Pokuajte omoguiti drugima da sami rade na svojim potekoama u ivotu, otpustite osjeaj da ste vi jedini koji im mogu pomoi. Va ego insistira da vi

intervenirate, da se upliete, dok vae Vie Sebstvo eli da iskusite mir i harmoniju. Odaberite ovo drugo! Dozvolite Viem Sebstvu da vlada, prepustite drugim ljudima priliku da rade na sebi, ne morate uvijek biti u pravu! 21. Postavite ovu afirmaciju na to vie mjesta u vaoj okolini: "U mom svijetu uvijek ide dobro!" Bacite pogled to ee moete na ovu poruku tokom dana, i neka vas podsjea da sve to se dogaa u vaem ivotu dolazi od Boanskog i sa lekcijom u sebi. Ako se prepustite injenici da zapravo ivite u duhovnom svijetu kao duhovno bie i da imate iskustvo ovjeka - postati ete svjedoci vaeg ivota i kao takav svjedok - kaite: "Sve je u redu, ovo nisu problemi s kojim moram biti preokupiran ili biti nervozan zbog njih, ja sam ovdje sada svjedok; promatrati u ih, nauiti u od njih i shvatiti da su svi u pravilnom redu, ak i oni koje ne razumijem ili ne volim. U mom svijetu uvijek ide dobro!" Ako ivite u duhovnom svijetu vi ste promatra, a nikako forme, pregrade ili stvari koje nazivamo problemima! 22. Budite svjesni vaih misli, tvorevina vaeg unutranjeg dijaloga. Znajte da vas sve misli koje su u suprotnosti sa vaom Boanskom esencijom, udaljavaju od iskustva radosti punog ivota kojeg zasluujete! 23. Pokuajte ukrotiti va ego! Vrebajte same sebe i svaki put kada se uhvatite kako uporno izgovarate zamjenicu "Ja", donesite odluku da ete uiniti odmak od nje. to se vie odvojite od neprestanog ponavljanja "Ja", osjetiti ete vie osobne slobode. Vidite koliko puta danas moete zapoeti reenicu sa "Ti", radije nego "Ja"! Umjesto da inite reference samo na sebe, pokuajte se raspitati o drugoj osobi. 24. Zapamtite da niste vaa zemlja, vaa rasa ili religija! Vi ste vjeni duh. Vienje sebe kao duhovno bie bez oznaka je nain transformacije svijeta i dosezanja svetog mjesta za ovjeanstvo! Vi niste ono to zapaate, nego ste opaa onog to zapaate! 25. Ako ste angairani u bilo kakve oblike ovisnosti, najefektniji nain za rijeiti se te ovisnosti jest otii direktno ka Viem Sebstvu i predati problem Bogu! Da, zaista! Samo Mu predajte va problem! Predajte, jer znate da je najvia sila u univerzumu unutar vas. Samo recite: "Boe, dajem ovaj problem ovisnosti Tebi, probao sam sve drugo, sada probajem Tebe!" Prepustite se Viem dijelu sebe i primite Boga da vam pomogne maknuti te vezanosti uz stvari za koje mislite da bez njih ne moete ivjeti. 26. Prakticirajte otputanje emocija straha i krivnje, zamijenite ih sa ljubavlju, oprostom i ljubaznou! Ako osjeate krivnju zbog vae prolosti, podsjetite se da time zapravo, prizivate nevolje u va ivot. Oslobodite se krivnje opratanjem sebi i zavjetujte da ete ubudue izbjegavati takve radnje. Krivnja je gubitak vae mentalne energije, sve to se uinili je zavreno i imalo je lekciju za vas. Ako ispunjavate sadanjost krivnjom zbog prolosti, to je samo jo jedan od naina koji vas udaljava od bivanja sada i ovdje. Otpustite krivnju iz svog ivota - poevi sada, samo jedna misao vas dijeli od tog ina!

27. Prihvatite ovu naizglednu kontradikciju: injenica je da e vae tijelo umrijeti, ali i da ste istovremeno vjeni! Prepustite se ovoj injenici kada netko umre i prestanite govoriti sebi da se njegova ili njena smrt nije smjela dogoditi na nain kako se dogodila. Moete se prepustiti i istovremeno biti u alosti! Vi ne umirete, ono to se nije rodilo - nikada ne umire! Vi ste vjeni Duh bez forme i trans-formirate svoj ivot sa ovom trakom. Biti izvan oblika znai da ste vi - stvarni vi, promatra iznutra trajni i bezvremeni i da ono to promatrate je omeeno potrebom poetaka i zavretaka svih stvari. 28. Uloite dodatni napor da gledate druge bez osuivanja! Svako osuivanje drugih vas odmie od unutranjeg mira. Imajte na umu da nikoga ne moete definirati sa vaim osudama, jedino definirate sebe kao nekoga kojemu je potrebno osuivanje. Ili kako pie u Novom zavjetu: "Ne osuujte!" Ako ne osuujete, neete ni sami biti osuivani. 29. Darujte sebe trenutkom povlaenja u tiinu svakog dana, makar i na tren! Vratite se natrag u taj klju poviene svijesti - utiavanje unutranjeg dijaloga - i znajte da je to vaa karta ka miru. Moete jednostavno zatvoriti oi i povui se u unutranji Boanski prostor; i kao to pjesnik Robert Frost kae: "Mi pleemo u krugovima i pretpostavljamo, ali Tajna sjedi u sredini i zna" (We dance round in a ring and suppose, but the Secret sits in the middle and knows. Robert Frost http://www.goodreads.com/author/quotes/7715.Robert_Frost). Postoji Tajna unutar vas i moete je dosegnuti jedino putem tiine. Dajte sebi jedan trenutak tiine... 30. Ako moete birati - biti u pravu ili biti ljubazni, uvijek odaberite ovo drugo! Zapamtite da uvijek imate ovaj izbor u svim vaim interakcijama sa drugim ljudima. Ovaj jedan kljui, mali kljui odluke da budete ljubazni umjesto u pravu, u bilo kojoj interakciji koju imate, uiniti e vie pri transformaciji vaeg ivota nego bilo kakva poduka ili knjiga koju moete uzeti, pa i ova traka. Budite ljubazni i odrecite se prava da budete u pravu. 31. Izbjegavajte pretjerivanja ili mijenjanja injenica o sebi kako biste impresionirali druge. Ova praksa moe biti slatka za dijete, ali kod odraslih, to je nain na koji preputamo egu posao da odrava iluziju ivim. Insistiranju na ovome e vam onemoguavati upoznavanje Vieg Sebstva kojemu ne trebaju pretjerivanja kako bi se osjeao vanim u oima drugih. 32. Ako vam poruke iz prolosti nisu donijele mir i sreu, onda vas je prolost poduavala pogrenim lekcijama, imajte to na umu! Nemojte se bojati otpustiti ta vjerovanja ako ne donose osjeaj mira za vas. Biti u miru je ono vae Vie Sebstvo eli, ono to znai transformiranje vaeg ivota! Zato, bilo koja misao ili vjerovanja koja vas udaljavaju od ovoga su - neto ega se trebate rijeiti, bez obzira koliko dugo ste ih njegovali ili potivali, na tradiciju vae obitelji ili zemlje. Ako vam ne donosi mir - onda vam ne trebaju, odbacite ih!

33. Ne osuujte! Ako vidite nekoga tko je drugaije fizike pojavnosti, dobi ili ekonomskom statusu od vaeg, poaljite im ljubav, radije nego osudu. Imamo toliko puno takvih osuujuih misli kada vidimo nekog starijeg, nemonog, sporog, iz druge kulture ili ima neku tjelesnu manu, dekoraciju, prosi na ulici; pokuajte uiniti napor da ih ne osuujete, pokuajte vidjeti Boju kreaciju u njima! Poaljite im ljubav, umjesto osude! 34. Ponite mijenjati govor kojim opisujete sebe i vaa oekivanja. Umjesto rijei "Moda", "Ako budem imao/la sree", "Mogue" i Nikada se ne zna", koristite rijei poput: "Apsolutno", "Sigurno, "Znam da mogu"! Ako koristite rijei u kojima je izraena odsutnost sumnji, na slian nain ete upravljati svojim ivotom - bez sumnji u sebe. Pripazite na ove stvari koje vas uvjeravaju da nemate u sebi sposobnost manifestirati stvari koje elite u vaem ivotu! 35. Ako imate nekoga koga volite - recite mu, recite joj za va osjeaj, ak i ako vas je strah! Ako izaberete djelovanje nasuprot strahu od intimnosti, pozivate Vie Sebstvo, vau sveprisutnu Ljubav da preuzme vodstvo, zamijeni taktiku straha od voljenja, od intimnosti koju dri ego. Samo im recite: "Volim Te!" I ako vas je strah uinite to njemu usprkos!

36. Ne moete imati bolju prolost, stoga odmah napustite tu ideju! Uinili ste najbolje to ste tada mogli, s obzirom na okolnosti. Umjesto uputanja u aljenje, neka vam misli ostanu na Ljubavi i neka vaa djela proizlaze iz te Ljubavi. Prolost je zavrena, vi niste vie ta osoba! Nemojte se ispunjavati krivicom i ljutnjom oko toga to ste trebali tada uiniti! Nauite svoje lekcije iz toga i znajte da ste danas nova osoba, nova dua. 37. Odbacite sva vjerovanja koja vas uvjeravaju u vae mane i nedostatke! Oistite te ormare istroenih vrijednosti oko toga to vi moete, a to ne! Samo se otvorite ovom trenutku, samo budite! 38. Provedite dan u tiini citirajui u mislima rije Ljubav - svaki put kada sretnete neku osobu toga dana! Ova praksa ima tako moan efekt, da biste mogli odabrati da je koristite svakodnevno kao tihu mantru u pozadini! Samo stalno ponavljajte u mislima: Ljubav, Ljubav, Ljubav... recite to 100 puta! Poeti ete osjeati njen izriaj to zrai iznutra prema vani, njenu vibraciju kako se iri. 39. Pokuajte graditi karijeru koja se zasniva na samo-apsorpciji, neka vam to bude ivotni poziv! Upotrijebite vae talente i znanje od posebnog interesa kako biste ispunjavali ovaj ivotni poziv! Va ivotni rad e doivjeti dramatian pomak ka obilju i osjetit ete da imate svrhu, da imate zadatak - vi ste ovdje u herojskoj misiji! Planirajte da sve to ete uiniti danas - bude kao dio tog poziva i moi ete odbaciti

vae osuujue misli o ivotu koje ste imali. 40. Prakticirajte davanje, bez primanja. Poaljite anonimnu donaciju ili poklon! Platite cestarinu za automobil iza vas! Platite nekome parking. Vaa nagrada e biti osjeaj mira i zadovoljstva. 41. Budite mirni i znajte. Ove etiri rijei e vam pomoi da prebrodite udnju i pomoi e vam da upoznate blaenstvo bivanja sada i ovdje. Kada dozvolite sebi biti u miru, razumjeti ete uzaludnost stalne udnje i proganjanja za jo vie. Drite ove etiri rijei u mislima danas. Budite mirni i znajte. 42. Ako se naete usred burnog razgovora ili svae sa vaom djecom, ispriajte se za trenutak i otiite! Dajte sebi par minuta kako bi se smirili i zapitajte Boga: "Koja je moja svrha ovdje i to mogu uiniti sada usred ove zbunjenosti?" Jednostavno izuzee iz nemira i razgovor sa Bogom, samo za trenutak, dati e vam inspiraciju da proete svu tu buru i napetost. 43. Provedite nekoliko posebnih trenutaka u divljenju nad udom ivota! Divljenjem izraavate zahvalnost za Boji rad i potvrujete prisutnost Boanske inteligencije. Budite zadivljeni. 44. Zauzdajte vau potrebu da budete u pravu. Ako zaista elite poraditi na obuzdavanju svoga ega, tada jednostavno odgovorite na neto to vam je netko rekao bez uzvratnog argumenta ili davanja savjeta. Dok ovo budete uvjebavali, va ego e izblijedjeti, a vai odnosi s drugim ljudima e se poboljati. 45. Primijetite inove ljubaznosti kod drugih, radije nego loe stvari. Mi smo svi dobre, skromne due, ali se povremeno znamo izgubiti. Ako se fokusirate na dobro kod drugih i zadrite tu sliku u mislima, tada djelujete iz Vieg Sebstva. Ovo se zove transformiranje vaeg ivota. 46. Vodite dnevnik! U njemu opiite to vas ljuti kod drugih ljudi. Ako moete biti objektivni, primijetiti ete da je ono to vas vrijea ustvari osuivanje drugih kako bi se oni trebali ponaati. Ove osude su lane ideje o vama samima i uvjeravaju vas da bi svijet trebao biti isti kakvi ste i vi, umjesto kakav zaista jest. 47. Dajite vie sebe, a traite manje zauzvrat! Kada vam sluenje drugima postane prioritet, zapoeti ete sa svakodnevnim upitima Univerzumu: "Kako bih mogao danas sluiti?" To je divna mantra: "Kako bih mogao danas sluiti?" 48. Ako je vaa prva sklonost osuivanje fizike pojavnosti neke osobe, uloite napor da zamijetite da to radite i preusmjerite vae misli na prisutnost Boga u toj osobi. 49. Pozabavite se milju da uklonite vae loe navike, uklanjajui jednu po jednu. Pokuajte uhvatiti pojedinanu kodljivu misao u trenutku dok se odvija, zatim u

drugom trenutku drugu, pa tako dan za danom, trenutak za trenutkom i biti ete sposobni uiniti tranziciju od kodljivih misli ka istim! 50. Razvijajte osjeaj da sve to je loe za jednog ovjeka, loe je za sve. Znajte da sutina ivotne sile pluta kroz vas, putuje kroz svakoga. Svijest o tome dati e vam energiju ljubavi koja e pomoi da se svi sakupimo zajedno u njoj. 51. Stvorite jasnu sliku onoga to biste voljeli vidjeti u svom ivotu: priliku za posao, novu ljubav, rjeavanje neke ovisnosti, togod to bilo! Nastojte zadrati va unutranji fokus na ovu sliku i aljite ljubav prema vani imajui je u vidu. Rezultat e vrijediti vaeg truda. Manifestirati ete to se oslikali u svom umu. 52. Budite svjesni svojih misli i podsjeajte se da je sam in miljenja dokaz o postojanju nevidljive energije to plovi kroz vas cijelo vrijeme. Svaka misao koju imate, iako je ne moete vidjeti niti uhvatiti - nema oblika ni forme, a ipak je tamo i stvarna, Boanska. To je ono to ste vi, iako je u drugoj stvarnosti; i kada prakticirate ivjeti u njoj, vi transformirate ono to se dogaa iza forme koji va fiziki svijet u nju, drugu stvarnost. 53. Pokuajte svakodnevno razgovarati s Bogom u privatnim trenucima vaeg ivota. Za vrijeme ovih razgovora, umjesto traenja posebnih usluga, nastojte potvrivati vau volju da ete upotrijebiti svu unutranju snagu za rjeavanje problema. 54. Razvijajte vau unutranju vjeru. Ova vrsta vjere ne treba svete knjige niti vjerski obred. Ona dolazi od vaeg osobnog iskustva Boga kao dijela vaeg Sebstva. 55. Odbacite sve ponavljajue unutranje dijaloge o zastraujuim tragedijama koji se dogaaju u svijetu. Znajte da je sve to se dogaa savreno, ak i dijelovi koji se vama ne sviaju. Sva miljenja i savjete koja imate o tome kako bi se stvari trebale odvijati nisu nita nego opaske koje imate o tome kako bi Bog trebao orkestrirati ovom predstavom. Postoji ljepota u svijetu, ali i problemi! William Blake je to lijepo rekao u svojim stihovima: ovjek je stvoren za radost i tugu, I sve dok ovo imamo na umu, Svijetom putujemo na sigurnom drumu. Radost i tuga tkanje su fino, Za duu Boansku odijelo savreno. "Man was made for joy and woe; And when this we rightly know Through the world we safely go. Joy and woe are woven fine, A clothing for the soul divine."

Imajte ovo na umu i rijeite se ideja da se zla ne bi trebala dogaati. Sve je u svom savrenom redu i tu je da nas naui neku veliku lekciju. 56. Razmotrite mogunost potpunog brisanja osobne povijesti iz vae svijesti i pokuajte ivjeti u potpunosti u sadanjem trenutku. Kada se prestanete oslanjati na stvari kakve su nekada bile kojima biste definirali ivot kakav imate danas, pronai ete novu slobodu. Rijeite se svih etiketa koji vam govore to ste, jednostavno izbriite prolost i pokuajte danas izai vani bez ikakve prolosti, samo Sada. 57. Usporite malo kroz kontemplativnu tiinu, odnosno, ne inite nita! Cijenite svoje tijelo u tim trenucima kao i cijeli fiziki svijet. Primijetite unutranje valove uitka dok ste u Tiini. 58. Znajte da ste dua s tijelom, radije nego tijelo s duom. Sjetite se da se dua ne moe izmjeriti nikakvim mjernim alatom iz materijalnoga svijeta. Posve je drugaiji taj nevidljivi Boanski svijet; to je svijet s kojim se elite spojiti u transformaciji vaeg ivota. Vi ste dua s tijelom. 59. Otpustite ideju da vas propala veza ini gubitnikom. Ne postoje propale veze! Svaka osoba to ue i izae iz vaeg ivota ini to u dijeljenju zajednikog polja Boanskog ivotnog iskustva. Svi mi imamo ljude koji ulaze u na ivot i neki od njih trebaju odigrati due uloge u njemu. Tu nema pogreke, sve je u Boanskom redu! Koga kod imamo u ivotu treba nas nauiti lekciju kako bismo ispunili nau misiju ovdje na Zemlji. 60. Znajte da ste vjeno i svrhovito bie. Budite sigurni i spokojni bez potrebe za komplimentima ili dodatnim uvjerenjima da ste na bilo koji nain posebniji ili vei od drugih. Mi smo svi djeca Boja, nema favorita niti odbaenih! Svi smo jedno. Nemamo potrebe misliti da smo posebni, jer ako to inimo, odmah je netko drugi neposeban, manji od nas. Ako smo svi posebni, onda nam i ne treba ta rije koje bi nas definiralo, odvojilo. 61. Neka vam ljubav bude glavni fokus u ivotu! Kada u ovome uspijete, neete imati nikakvih oekivanja od drugih kako e reagirati na vae izraze ljubavi. Vie Sebstvo vas poziva da sluite i dajete bez ikakvih nagrada ili iekivanja. 62. Pojednostavnite! Budite jednostavni u vaem ivotu! Dok ovo inite, otkriti ete da se mnogi predmeti koje ste prije naganjali, ukljuujui novac, poinju pojavljivati u vaem ivotu bez vaeg trkanja za njima. Ovo je jedna od najveih ironija ivota: MANJE JE VIE! 63. Preuzmite potpunu odgovornost za sve dogaaje u vaem ivotu. Ako neprestano neto ili nekog okrivljujete za okolnosti kroz koja prolazite, vi dajete toj drugoj vanjtini kontrolu nad vaim ivotom! Kada otpustite krivnju i krenete prema unutra,

uvijek ete moi pronai ono to vam treba. 64. Vjerujte svojoj intuiciji. U tiini potvrdite sebi da ete od sada pa nadalje, odrediti svoju stvarnost i da e ta stvarnost biti zasnovana na vaoj unutranjoj mudrosti. Ja uvijek pomiljam o intuiciji na ovaj nain: Ako je molitva kada vi razgovarate sa Bogom, onda je intuicija kada Bog razgovara sa vama! Vjerujte tome i neete pogrijeiti! 65. Prestanite pridavati previe panje povrinskim potragama u vaem ivotu! Nauite se uskladiti sa nutrinom i spoznajte vie nivoe svijesti. Trebate se upoznati s ovim dijelom sebe i imati povjerenja u energiju ljubavne prisutnosti koja je dio vas. 66. Odbacite pogrene ideje da neprestano morate dokazivati drugima kako ste sakupili dovoljno kredibiliteta za koja se smatra da potvruju uspjenost. Uspjeh se ne mjeri vanjtinom: ona dolazi iznutra! Uspjeh je posao nutrine, ne treba biti potvren od bilo koga izvan vas. 67. Stalno se podsjeajte da svaka negativna misao koju imate o drugima je neto to mislite o sebi! Zamijenite negativne misli sa pozitivnim i vae e samopouzdanje i samodostojnost samo rasti! 68. Budite svjesni injenice da je svatko tko doe u va ivot, bez obzira na sposobnost, vrijedan. Muitelji su jednako boanski kao to su to oni koji vas ohrabruju i pomau. One koje osuujemo kao nesretne ili zle, nas mogu nauiti najveim lekcijama! Muitelji nam se mogu initi tiranima, ali moda su boanski majstori prerueni kao tirani, da nas naue neto to trebamo znati. 69. Znajte da zaista ne morate uvijek initi "najbolje to moete". Vaa ideja najboljeg ne ostavlja mjesta za napredak. Prepustite se uitku jednostavnog injenja i volji da nauite, radije nego da se preputate standardu obveze injenja najboljeg to moete. Samo inite. 70. Promotrite koncept da vas vjerovanja oslabljuju, a znanje osnauje! Vjerovanje je samo mentalna znaka koju je na reveru ostavila vaa majka. S druge strane, znanje se urezuje u svaku eliju vaeg postojanja i ivi u vama bez ikakve sumnje. Sve to vjerujete vam je dano od nekoga izvan vas i s time prikaena i sumnja. Sve to znate dolazi iznutra. Stoga, razmislite o vjerovanju kao neemu to vas ograniava, dok vas znanje obogauje. 71. Oslobodite se straha neslaganja drugih sa vama. Ne treba vam to, vi ste Boanska kreacija! Kada znate da ste na duhovnoj misiji, postanete neovisni o tuim dobrim miljenjima o vama. Nastavite sa svojom svrhom. 72. Cijenite ljepotu oko vas: pticu na nebu, drvo u pupoljcima, majku i njeno dojene, stariji par to se dri za ruke. Dopustite Ljubavi da cirkulira iz vas prema njima i

osjetite kako vam se vraa natrag. to vie vjebate prihvaanje Ljubavi iz vaeg okruenja, biti ete energiniji! 73. Ako sumnjate u vau sposobnost da poznajete Boga, tada znajte da samim tim to ste ivi, imate ivotnu silu Boga u vama. Ne moe jednostavnije - vaa ivotnost potvruje postojanje najvie svijesti u vama! Bog je u vama, Bog je ivot! Bog je energija koja plovi meus svim stvarima. I stvara sve! 74. Otpustite pretpostavku da ste ono to radite! Zapamtite ovo: Ako ste ono to radite, tada kada ne radite, onda niste! 75. Ako se naete zaokupljenim bilo kakvim problemom, recite naglas: "Ja sam vie nego ovo to me mui!" Sama jednostavnost ove izjave u kojoj potvrujete svoju veliinu da ste puno vie od spremnika problema, drati e vas podalje od upadanja u nove nevolje u vaem svakodnevnom ivotu. "Ja sam vie od ovoga to me mui! Ja sam vie od nevolje! Ja sam promatra svih ovih stvari, ne ono to primjeujem." 76. Zapamtite, vi ste ovjde na Zemlji iz samo jednog razloga: da volite i budete voljeni! Ako se prepustite ovoj misli, sve u vaem ivotu e imati drugaiji smisao i biti ljepe. 77. Vjebajte danas sluanje drugih, odvojite se dalje od sebe za trenutak. Za vrijeme razgovora, pokuajte se koncentrirati na ono to drugi govore i kako se osijeaju. Zatim, odgovorite sa reenicom koja zapoinje sa Ti umjesto sa Ja. Umjesto: "elim ti rei neto o sebi", recite: "Gdje si ti bio danas, kakav ti je bio dan?" 78. Svaki dan se podsjeajte da voljeti Boga znai sluiti ovjeanstvu i da kroz takve ini vaa duhovna potraga e biti ispunjena. Ne trebate uvjeravatio druge da ste od Boanstva! initi to kroz djelovanje! Vae unutranje buenje kroz blagoslov e vam biti nagrada. 79. Pokuajte se ne usporeivati s drugima kao mjerom za vlastiti uspjeh ili izvedbu nekog zadatka. Ako to inite, predajete se pogrtenoj ideji da Bog ima favorite, te da ste vi na neki nain bolji od drugih, ako ste supjeniji u nekim stvarima! Ne postoje favoriti, nema boljih! Mi smo svi Jedan, jednaki u oima Boanskim. Stoga usporeivanje sebe s drugima je uzaludna praksa i znai da vjerujete da Bog ne zna to ini! 80. Promotrite sve to vas vrijea i vidite moete li otpustiti ego izvan te situacije? Kada ste uvrijeeni, vi zapravo mislite: "ovo je uasno! kako ovo Bog moe dozvoliti?" Opustite svoj ego, i djelujte svojom nutrinom! tada nee biti potrebe za bitkama. Sve ono to je u vaoj nutrini vas osnauje, dok ono emu se estoko protivite vas oslabljuje! 81. Odolite potrebi da se hvalite samim sobom! Pokuajte biti zainteresiranim, radije

nego interesantnim. Potrudite se biti sluatelj, obratiti panju nad postignuima i potrebama drugih, tako da se neete morati neprestano truditi iskrivljivati i poboljavati vae osobne prie. 82. Prakticirajte velikodunost! Ljudi koji s ljubavlju poklanjaju svoje stvari i novac, ne rade to zato to imaju! Njihov poriv dolazi iz posebnog mjesta u Srcu kojeg privlai dijeljenje i sluenje. Svi mi bi mogli dati neto iz sluenja drugima, ali i nama samima, naem viem Sebstvu. 83. Znajte da je Ljubav najmanje zahtjevno iskustvo to postoji! Ona ne trai nita i ne pita nita. Ona poziva na davanje, dijeljenje i zajednitvo sa Bogom kao vaim unutranjim vodiem koji neprestano komunicira beskonanu Ljubav. 84. Izbjegavajte diktirati o ivotu onima koji su manji ili mlai od vas, ili manje kolovani. Svi smo u razliitim stupnjevima duhovnog puta, ali nitko od nas nije bolji od drugog, samo razliit! 85. Dopustite viem Sebstvu da vas vodi kada imate problem! Nainite reenicu koju ete izgovarati u sebi, neto poput: "Molim Te odlui za mene, ostavljam sve u Tvoje ruke". Ovo vam se moe initi kao opravdanje za reduciranjem vlastite odgovornosti, ali ova metoda mi je bila vrlo uspjena u rjeavanju mnogih problema u ivotu!. Okretanju Bogu je kao okretanju najviem dijelu Sebe i pitanju za vodstvom u donoenju pravih odluka za pravi trenutak. 86. Podsjeajte se da vas je Stvoritelj kreirao iz savrene Ljubavi koja je nepromjenjiva i vjena! Vae tijelo se mijenja, kao i va um, ali niste tijelo niti um! Stvoreni ste kao dua u istoj Ljubavi - to je mjesto gdje biste eljeli zadrati vau neprestanu panju - na duhu koji je ista Boanska Ljubav! 87. Oslobodite se ovisnosti od tetnih tvari poput duhana, alkohola, eera, droge ili kofeina. Ili neto apstraktnijih koncepata, poput potrebom za odobravanjem, opasnostima, ili ovisnou seksom. Kada znate da imate Boga u sebi, neete vie biti ovisnici o bilo emu izvan vas! 88. Ponite zapaati vae osuujue misli kojima dozvoljavate da svakodnevno upravljaju s vama! Ako poveate vau svjesnost o ovoj navici osuivanja, to e vam omoguiti da konzultirate ljubavnu prisutnost u vama o njoj i dati priliku da je promijenite i uvidite da nije istinita. 89. Umjesto da se tvrdoglavo nastavljate sporiti sa vaom obitelji i prijateljima, pokuajte uloiti napor u miroljubiviji pristup. U stvari, treba vam svega nekoliko sekundi pauze da biste doznali kako je mir puno ugodniji osjeaj. Dozvolite im da budu to jesu i otpustite vau potrebu da budete uvrijeeni sa svim to oni jesu ili nisu! Bezuvjetna Ljubav znai ba to - volite ih bez ikakvih uvjeta!

90. Umjesto proklinjanja vae prolosti, blagoslovite je i oprostite sebi u potpunosti! Kada znate da su ta iskustva iz prolosti dio Boanskog dizajna vaeg ivota, moete se predati Njemu i priutiti oprost! 91. Pokuajte ne osuivati Boga! Znajte da su oluje, orkani, kriminal i siromatvo jednako dijelovi Boanskog plana, ba kao i sunani dani, mirno more, suosjeanje i prosperitet! Vaa udnja da popravite uvjete ivota je takoer dio plana. Stoga, usmjerite svoju panju na to, radije nego na osuivanje zato su neke nepogode loe ili pogrene, to je samo va ego koji se uplie svojim "sveznajnim" to bi, a to ne bi trebalo biti! Sve je u Boanskom ureenju, ukljuujui vae pravo da popravite ono to moete, umjesto da osuujete. 92. Razvijajte umijee da svjedoite vaim mislima tako da nainite uzmak natrag i promatrate kako misli ulaze i izlaze iz vaeg uma. Samo promatranje tog procesa umiriti e va um u tiinu u kojoj moete iskusiti Boga. Postanite svjedokom, kultivirajte promatraa u sebi. 93. Kada osjetite sklonost ka optuivanjem drugih zbog okolnosti u kojima ste se nali, pronaite vremena i prepustite se zahvali nad lekcijom koja vam je dana. Lekcija je u postajanju svjesnim da ste vi onaj koji ima iskustvo sjeanja! 94. Zapamtite da sve to ste eljeli znati ili postii u vaem ivotu moe biti ostvareno ako ste zaista spremni istinski vjerovati vaim Boanskim moima manifestacije! Otkriti ete da se potrebni uitelji pojavljuju u vaim ivotima u pravo vrijeme i da ste voeni ka pravom putu za ostvarivanje vaih ciljeva. 95. Zapamtite da je Ljubav najbolji lijek protiv straha i sumnje! Stoga, kada osjetite trenutke strahova ili sumnji, dajte sebi porciju mentalne Ljubavi i podsjetite se da ste Boanska kreacija. 96. Znajte da vam predmeti ne mogu dati slobodu! Oni samo zahtijevaju vau energiju sluenja njima i porobljuju vas! Ideja kupovanja slobode je pogrena i lano vam govori da ste, kada postignete odreeni nivo financijske moi - slobodni! Ovo je pogreno uvjerenje! Istinska Sloboda dolazi iznutra, iz odlaska u vie Sebstvo i dozvoljavanju da Ono bude vladajua sila u vaem ivotu. 97. Oslobodite se predrasuda! Predrasude dolaze iz tretiranja vaeg uma kao iznajmljenog prostora za vjerovanja i misli drugih ljudi! Protulijek za otrovne predrasude je u zaustavljanju vaeg ega i sluanjem vieg Sebstva. Ako to uinite, nauiti ete da nitko na ovoj planeti nije poseban u oima Boga, ba kao to nitko nije ni ne-poseban. 98. Budite svjesni da nita nee prije donijeti osjeaj nemira u vama kao dozvoljavanje sebi da budete uvueni u svae i rasprave. Uvijek imate priliku odabrati: raspravljati se ili ne, suprotstaviti se ili ne? Odaberite miroljubivi pristup.

99. Pogledajte u ogledalo i recite naglas: "Volim te, cijenim te i znam da postoji mnogo vie od ovoga to me upravo sada gleda!" Otkriti ete kako odlazite iza fizikog sebe i kako uklanjate mnoge nametljive misli o sebi kojeg treba neprestano braniti od neega i stalnih pokuaja da se dokaete vrijednim. Vi niste to lice to vas gleda iz ogledala, vi ste ono to promatra lice! To se ne iskazuje ni u kakvom ogledalu, kao ni u ikakvoj fizikoj mjernoj napravi to postoji na ovoj planeti. 100. Demonstrirajte toleranciju i ljubav ignoriranjem onoga to se dogaalo u prolosti. Izbjegavajte sklonosti da optuujete nekog krivim pokazujui prstom na pogreke u njihovim postupcima navodei primjere iz njihove prolosti. Otpustite potrebu da budete pobjednik i razvijajte elju za komunikacijom. 101. Znajte da niste vae ime, vae zanimanje ili broj socijalnog osiguranja! Vi ste Vjeno Svjetlo i Boanstvo, bez obzira to ste uinili ili ste pogrijeili u injenju, u kakvoj obitelji ste ivjeli, ili kakva vam je etiketa bila nametnuta! U Boanskoj inteligenciji, vi ste sveti i imate svrhu biti sada i ovdje na ovoj planeti! Ostanite u toj svrsi! Znajte da nema sluajnosti i da energija koja pokree planet, kao i svaka misao to proe kroz va um, je ista energija koja pokree zvijezde na nebu! Vi ste Boansko bie! Ovo je 101 nain ili misao koje moete svakodnevno prouavati u cilju transformiranja vaeg ivota. Moete svakoga dana vjebati ove misli bez da ikome govorite o njima ili ih zapisujete - biti e vam dovoljno da jednostavno znate da svakog dana radite na transformaciji - odlazite izvan oblika, forme! Razumjeti ete aroliju znanja da niste ljudsko bie koje ima duhovno iskustvo, nego obratno - vi ste duhovno bie to ima ljudsko iskustvo! Ova 101 misao je samo nain koji e vam pomoi da uinite to ljudsko iskustvo - blagoslovljenim.