You are on page 1of 3

Smet Inge Opleiding Ba TP-OHO 1ste jaar 25/03/2009 Psychometrische technieken I Isabel Vandemaele

Verslag psychodiagnostisch onderzoek
Identificatiegegevens Naam; Lise Geboortedatum cliënt; 02/03/1997 testdatum; 04/12/2004 Onderzoeksleeftijd cliënt;7 jaar 9 maand 2 dagen Onderzoeksvraag Reden van aanmelding Lise heeft moeite met sommige vakken op school, waaronder lezen, spellen, rekenen. Verwijzer: haar moeder Eerder uitgevoerd onderzoek/ Hypothese Zijn er in het intelligentieprofiel van Lise aanwijzingen te vinden die de hypothese van dyslexie steunen? Onderzoeksmethoden: wisc-III ( weschler intelligence Scale For Children) algemene intelligentietest voor kinderen tussen 6 jaar en 16 jaar. Onderzoeker: Inge Smet Observatiegegevens •Ze draagt netjes, verzorgde kleding. •Lise luistert aandachtig en voert de taken alert uit. •Ze zegt dat ze de oefeningen leuk vindt en geeft blijk van inzet en motivatie. •Lise geeft geen tekenen van verveling en ongeduld. •Ze is opgewekt, niet angstig of gespannen. •Lise zegt herhaaldelijk dat ze de opdrachten gemakkelijk vindt. Onderzoeksresultaten Kwantitatieve gegevens
Tabel 1 Schaal- en factorscores, met percentiel, 95 % betrouwbaarheidsinterval en kwalitatieve omschrijving.

schaal/factor VIQ PIQ TIQ VB PO VS

IQ 106 95 101 107 93 91

pc 66 37 53 68 32 27

BI 05 98-113 86-106 94-108 98-115 84-104 82-103

kwalitatieve omschrijving gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

VB-Factor
Informatie (IN) Overeenkomsten (OV) Woordkennis ( WO) Begrijpen (BE) VS-Factor Substitutie ((SU) Symbolen Vergelijken (SV) PO-Factor Onvolledige Tekeningen (OT) Plaatjes Ordenen (PO) Blokpatronen (BP) Figuur Leggen (FL) Overige subtesten Rekenen (RE) Cijferreeksen (CR) Doolhoven (DH) 10 13 7 10 12 6 8 11 6 10 13 13 9

Tabel 2 Discrepantiescores Discrepantiescore discrepantie VIQ-PIQ 106-95 VB-PO VB-VS PO-VS 107-93 107-91 93-91 11 14 16 2

sig.05 14 14,2 15,7 17,4

significant? nee nee ja—niet klinisch nee

Tabel 3 Subtestscores met sterkte-zwakte-analyse subtest score gemiddelde discr sig,05 IN OV RE WO BG CR OT SU PO BP FL SV 10 13 10 13 9 13 10 11 12 6 8 6 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 1,3 1,7 1,3 1,7 2,3 1,7 1,4 2,4 3,4 2,6 0,6 2,6 2,9 3,9 3,1 2,6 3,1 3,5 3,4 2,9 3,2 2,9 4 3

sterkte?

Zwakte?

kl.rel.

+

nee

DH

7

8,6

1,6

3,9

Kwalitatieve gegevens Lise behaalt een totaal IQ van 101 en presteert hiermee op gemiddeld intelligentieniveau. Op schaalniveau is er sprake van een harmonisch profiel. Zowel het verbaal IQ (106) en het performaal IQ (95) vallen binnen het gemiddelde bereik. De verbale schaal is intern consistent maar de performale schaal is inconsistent. De schaalscores geven een vertekend beeld van de performale vaardigheden van Lise, bijgevolg gebeurt de analyse van de resultaten op factorniveau. Op factorniveau is er eveneens sprake van een disharmonisch profiel. Er zijn significante discrepanties tussen de verschillende factoren. De factor Verbaal Begrip is intern consistent en scoort binnen het gemiddeld bereik. Lise haar inzicht in door middel van taal gepresteerde problemen ( definiëren van betekenis, verwoorden van kennis en verbaal abstract redeneren) lijkt leeftijdsadequaat ontwikkeld. Op vlak van Perceptuele Organisatie scoort Lise binnen het gemiddelde bereik. De factor Perceptuele Organisatie is intern inconsistent. Lise haar non-verbaal redeneren met betrekking tot sociale situaties lijkt sterk ontwikkeld ten opzichte van leeftijdsgenoten. De visuo-motoriek bij Lise lijkt zwak ontwikkeld ten opzichte van leeftijdsgenoten. Lise haar onmiddellijke probleemoplossingsvaardigheden bij visueel-ruimtelijke problemen lijken leeftijdsadequaat ontwikkeld. De factor Verwerkingssnelheid scoort in het gemiddelde bereik en is intern consistent. Lise haar snelheid van visueel associatief geheugen en visuele matching lijken leeftijdsadequaat ontwikkeld. Op Subtestniveau kunnen we stellen dat Lise haar korte termijn geheugen en rekenvaardigheid van een gemiddeld niveau lijken. Besluit Lise behaalt een totaal IQ van 101, een verbaal IQ van 106 en een performaal IQ van 95. Ze presteert hiermee op gemiddeld niveau. De factoren Verbaal Begrip en Verwerkingssnelheid zijn intern consistent en scoren binnen het gemiddelde bereik. De factor Perceptuele Organisatie is intern inconsistent en scoort binnen het gemiddeld bereik. Dyslectische leerlingen doen het relatief goed op visueel-ruimtelijke testjes als onvolledige tekeningen, plaatjes ordenen, blokpatronen en figuur leggen; Lise scoort hier niet beter. Je zou eerder kunnen stellen dat haar visuo-motoriek zwak ontwikkeld lijkt ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dyslectische leerlingen scoren duidelijk lager op verbale testen als overeenkomsten, begrijpen en woorden. Hier scoort Lise in het gemiddelde bereik. Tenslotte hebben de meeste dyslectische leerlingen moeite met de concentratie en informatieverwerkingsonderdelen substitutie, cijferreeksen, rekenen en informatie. Ook hier scoort Lise in het gemiddelde bereik. We stellen vast dat er in het intelligentieprofiel van Lise geen aanwijzingen te vinden zijn die de hypothese van dyslexie steunen. Zijn er geen andere oorzaken voor de slechte resultaten op school?