You are on page 1of 4

Μυκηναϊκός πολιτισμός (σελ 67 - 69

)
Οικονομική , κοινωνική και πολιτική οργάνωση.
 Στα μυκηναϊκά χρόνια έχουμε σημαντική εμπορική ανάπτυξη. Τι επακόλουθο είχε αυτή η
ανάπτυξη του εμπορίου;

Την έξοδο των Μυκηναίων στο Αιγαίο.

Γενικότερη οικονομική ανάπτυξη που επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη μεγάρων κτισμένων σε
οχυρωμένες ακροπόλεις.

 Ποιες ήταν οι ασχολίες των Μυκηναίων;

Γεωργία

Κτηνοτροφία

Τεχνίτες (Κεραμουργοί)

Έμποροι – Ναυτικοί

 Κοινωνική ιεραρχία του μυκηναϊκού κόσμου:

Ο ηγεμόνας
Καθήκοντα :1.Διαχειρίζονταν τον πλούτο της εποχής
2. Πολιτιστικός και στρατιωτικός αρχηγός.

Ιερείς και επαγγελματίες στρατιώτες

Απλοί πολίτες

Δούλοι

 Πολιτική οργάνωση

Παρά την πολιτιστική συνοχή δεν υπήρχε οργάνωση σε ενιαίο κράτος

Διαχώρισμα σε τέσσερα ή πέντε μεγαλύτερα και άλλα τόσο μικρότερα ομοσπονδιακά κράτη
αντίστοιχα προς τα μεγάλα ανάκτορα.

Τα επιμέρους κράτη πιθανό να ήταν «υποταγείς της Μυκήνες»
Ιδ. Φροντιστήριο «Η ΡΟΠΗ» τηλ. 25335005 fax. 25387313

 Στα τέλη του 15ου αι. Πιθανόν να είναι οι «Αχιγιάβα» που αναγράφονται στις πινακίδες που βρέθηκαν στη Χαττούσα. • Εγκαταστάθηκαν και ίδρυσαν εμπορικούς σταθμούς. • Επέβαλαν τη δική τους θαλασσοκρατία στο Αιγαίο. • Ίδρυσαν αποικίες στην φοινικική πόλη Ουγκαριτ. Οργάνωση μυκηναϊκού κράτους σύμφωνα με τις πινακίδες της Πύλου: • Άνακτας : ανώτατος άρχοντας • Λααγέτας : τοπικοί άρχοντες • Επέτες : ακόλουθοι τάξη των ευγενών • Τελεστές : Σημαντικά πρόσωπα της περιφερειακής διοίκησης • Βασιλεύς : επικεφαλής κάποιας ομάδας Μυκηναϊκός πολιτισμός (σελ. Χ οι Μυκηναίοι : Ιδ. π. π. 25335005 fax. Έτσι άρχισαν να εξαπλώνονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.  Το 13 αι.  Αρχές 12ου αι.Χ. 25387313 . • Δημιουργήθηκαν φιλικές σχέσεις με τους Χετταίους (λαός της Μ. π. οι Μυκηναίοι : • Κυριάρχησαν στην Κρήτη και καταλαμβάνουν τη Κνωσό. Ασία). Φροντιστήριο «Η ΡΟΠΗ» τηλ. 69-71) Η εξάπλωση Οι Μυκηναίοι στράφηκαν προς τη θάλασσα γιατί ήταν ένας εμπορικός λαός.Χ. οι Μυκηναίοι : • Αποικίζουν και εξελληνίζουν την Κύπρο. • Έχουν εμπορικές σχέσεις με την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.

Σικελία . στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου και στην Αίγυπτο.Κάποιοι εισβάλλουν με τους λαούς της θάλασσας στην Αίγυπτο «Αχαϊβάσα» (Αχαιοί) • σύμφωνα με τις αιγυπτιακές επιγραφές. οι εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της ανατολής γίνονται δύσκολες εξαιτίας των «λαών της θάλασσας» που κατέλυσαν το κράτος των Χετταίων και έκαναν επιδρομές στην Κύπρο . 25335005 fax.75) Ο πολιτισμός Τα ενοποιητικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του μυκηναϊκού κόσμου είναι: • Η κοινή γλώσσα • Κοινές θρησκευτικές δοξασίες (πρώτες λατρείες και ονόματα θεών που αργότερα θα συνθέσουν το δωδεκάθεο του Ομήρου) • Ομοιομορφία σε όλες τις πτυχές του υλικού βίου. • Η απώλεια των αγορών της ανατολής κλόνισε την οικονομία των ανακτόρων και συνέβαλε στη διάδοση του μυκηναϊκού κόσμου. • Χρόνος διεξαγωγής : ίσως προς τα τέλη του 13ου αιώνα • Λόγοι ασφάλειας αναγκάζουν τους Μυκηναίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η παρακμή  Λόγοι παρακμής του Μυκηναϊκού κόσμου: • Από τις αρχές του 12ου αι. Η μυκηναϊκή τέχνη Ιδ. 25387313 . • Οι εσωτερικές διενέξεις . οι δυναστικές έριδες και οι συγκρούσεις ανάμεσα στα μυκηναϊκά κράτη. • Από τον Εύξεινο Πόντο προμηθεύονται πρώτες ύλες και μέταλλα. Φροντιστήριο «Η ΡΟΠΗ» τηλ. • Εκστρατεία με πανελλήνιο χαρακτήρα.  Τρωική εκστρατεία : • Λόγος διεξαγωγής: ο έλεγχος των στενών του Ελλήσποντου. Σαρδηνία και ανατολικές ακτές της Ισπανίας. Μυκηναϊκός πολιτισμός (72. • Επεκτείνοντας στην Ιταλία .

25387313 . Ιδ. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα έφτιαχναν οι Κύκλωπες «Κυκλώπεια Τείχη » Μυκηναϊκά ανάκτορα Μέγαρο Τα ανάκτορα περιβάλλονταν από τείχη. Τοιχογραφίες – αγγειογραφικές παραστάσεις • Έμπειροι καλλιτέχνες επηρεασμένοι από τη Μυκηναϊκή τέχνη • Απεικόνιση τελετουργικών . • Πυρήνας του ήταν το μέγαρο. πολεμικών και κυνηγετικών σκηνών. 25335005 fax.• Χαρακτηριστικά αυστηρής συγκρότησης • Οι τεχνίτες και οι καλλιτέχνες εξαρτώνται από τα ανάκτορα και εξυπηρετούσαν τις ανακτορικές ανάγκες. • Μέρη του Μεγάρου: Α) Ανοικτός χώρος Β) Προθάλαμος . Μετά την ταφή όλος ο θάλαμος και ο διάδρομος καλυπτόταν με χώμα. Φροντιστήριο «Η ΡΟΠΗ» τηλ. • Από το 12ο αιώνα έχουμε απλά διακοσμητικά σχέδια. Αρχιτεκτονική Οχυρωματική αρχιτεκτονική Η πύλη των Λεόντων • • • • Οι μυκηναϊκές ακροπόλεις ήταν οχυρωμένες Τα τείχη ήταν ογκώδη και επιβλητικά Κατασκευάζονταν από τεράστιους ογκόλιθους. Στην είσοδο οδηγούσε μακρύς διάδρομος με κτιστές πλευρές. Η είσοδος έκλεινε με ξύλινη πόρτα. • Δεξία πλευρά ήταν ο θρόνος • Θολωτοί τάφοι Ο Θησαυρός του Ατρέα • • • • • Κτιστός θάλαμος σε σχήμα κυψέλης. Είσοδος στη μια πλευρά με τριγωνική απόληξη.πρόδομο Γ) Κύριο μέγαρο με μεγάλη εστία στο κέντρο και οι κίονες γύρω απ αυτή για στήριξη οροφής.