You are on page 1of 2

V

E

R

I

N

I.E.S. GARCÍA BARBÓN
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n - 32600 Verín OURENSE Tel. 988 410379 Fax. 988 414434 http://iesgarciabarbon.es http://garciabarbonverin.blogspot.com ies.garcia.barbon@edu.xunta.es

BACHARELATOS
1.- HUMANIDADES - 2.- CIENCIAS SOCIAIS - 3.- CIENCIAS E TECNOLOXÍA

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
http://edu.xunta.es/fp

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 1.- COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA 2.- ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES 3.- MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 4.- XESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EDUCACIÓN DE ADULTOS ---- ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS
http://www.eoiou.com

AULA MENTOR: www.mentor.educacion.es
GARCÍA BARBÓN
V E R I N

I.E.S.

GARCÍA BARBÓN

I.E.S. GARCÍA BARBÓN
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n 32600 Verín OURENSE Tel. 988 410379 Fax. 414434

https://www.facebook.com/iesgarciabarbon

BACHARELATO E CICLOS FORMATIVOS http://bridgeurl.com/barbonverin
http://www.youtube.com/user/barbonverin http://www.youtube.com/user/veigaorama http://www.youtube.com/user/ticbarbon

I.E.S.

GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL
BLOG DE ORIENTACIÓN

http://orientacion.blogia.com
arbon arbon arbon arbon B B B B Bl o g Bl o g Bl o g Bl o g

BLOG DE AULA DE TICs
http://ticparati.blogspot.com.es

https://gl-es.facebook.com/barbonblog.verin

@barbonblog

V

E

R

I

N

I.E.S. GARCÍA BARBÓN
Rúa Antonio Fernández Pérez s/n - 32600 Verín OURENSE Tel. 988 410379 Fax. 988414434

http://iesgarciabarbon.es http://garciabarbonverin.blogspot.com ies.garcia.barbon@edu.xunta.es

I.E.S.

GARCÍA BARBÓN