You are on page 1of 3

http://www.noiscriem.

net

Celuloza Celuloza este un compus macromolecular organic. Formula moleculară a celulozei este (C6H10O5)n. În molecula de celuloză resturile de D-glucoză sînt unite între ele prin legături β(1,4) - glucozidice. Fiecare rest monozaharidic conţine trei grupe hidroxilice libere şi prin urmare, structura ei poate fi redată în felul următor: [C6H7O2(OH)3]n Moleculele sunt filiforme, adică au formă de fibre. Între ele se formează legături de hidrogen şi prin aceasta se explică rezistenţa mecanică a fibrelor de celuloză. Celuloza intră în componenţa celulelor vegetale. Ea constituie 3040% din lemn şi 90% din bumbac:

La hidroliza completă a celulozei se obţine β-D-glucoză:
H+ (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6

celuloză Proprietăţile chimice

D-glucoză

1) Celuloza este solubilă în soluţie concentrată de bază alcalină formînd celuloză sodată, ce interacţionează cu: a) cu reactivul Schweizer [Cu(NH3)2]OH soluţie de hidroxid de cupru în amoniac.

http://www.noiscriem.net

Interacţiunea acestora duce la obţinerea mătasei artificiale – mătase de cupru. b) cu sulfura de carbon duce la formarea xantagenatului de celuloză - mătasea de viscoză

2) Celuloza interacţionează cu anhidrida acetică:
H2SO4 [C6H7O2(OH)3]n 3nCH3COOH + 3n(CH3CO)2O  [C6H7O2(OCOCH3)3]n +

-CH3COOH

se formează mătasea de acetat. 3) Nitrarea celulozei a) cu formare de colodiu (cu conţinut mic de N)
HNO3 [C6H7O2(OH)3]n  [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n H2SO4

b) nitrare cu formare de trinitroceluloză (pulbere fără fum / cu conţinut mai mare de azot:
HNO3 [C6H7(OH)3]n  [C6H7O2(ONO2)3]n H2PO4

http://www.noiscriem.net

Descărcat de pe: www.ReferatScoala.com