You are on page 1of 3

HIDROCARBURI SATURATE: CICLOALCANI sau CICLOPARAFINE

Cicloalcanii sunt hidrocarburile saturate ale căror catene sunt închise sub formă de cerc sau inel. Termenii seriei omoloage a cicloalcanilor au formula generală: CnH2n Molecula unui cicloalcan conţine deci cu doi atomi de hidrogen mai puţin decît alcanul cu un număr egal de atomi de carbon. I CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ. IZOMERIE. Cicloparafinele pot fi clasificate în patru grupe, ţinînd cont de mărimea ciclului şi anume: a) cicloparafine cu cicluri mici (C3,C4) b) cu cicluri obişnuite (C5,C6,C7) c) cu cicluri medii (C8-C12) d) cu cicluri mari ( >C12) Denumirea cicloalcanilor se formează adăugînd particula: ciclo înaintea numelui alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon. De exemplu

C3H8 propan

...

C3H6 ciclopropan

Cicloparafinele pot manifesta izomerie, ce se datorează catenelor laterale ale hidrocarburilor:

http://www.noiscriem.net

metil-2-izopropilciclobutan II METODE DE PREPARARE Cicloalcanii pot fi obţinuţi prin următoarele procedee: 1. În urma prelucrării produselor petroliere; 2. La interacţiunea intramoleculară a dibromalcanilor cu Na metalic sau Zn, în urma reacţiei Wurtz:

III PROPRIETĂŢI CHIMICE Cicloalcanii au caracter saturat, la fel ca alcanii. Ca şi aceştia dau reacţii de substituţie. Excepţie fac cicloalcanii cu cicluri mici, în special derivaţii ciclopropanului, care dau în unele reacţiile caracter nesaturat. O particularitate a cicloalcanilor este aceea că proprietăţile lor chimice nu cresc sau scad monoton, de-a lungul seriei omoloage, ca în seria alcanilor şi în multe serii omoloage, ci prezintă unele proprietăţi caracteristice, depinzînd de mărimea ciclului. În continuare vom examina reacţiile specifice ale ciclurilor mici şi anume reacţiile de deschidere a ciclului:

+

Br2  Br-CH2-CH2-CH2-Br (1,3-dibromopropan)

+ HI - (lumină,t0C)  CH3-CH2-CH2-I (iodopropan)

http://www.noiscriem.net

+ H2 -(Ni,800C)  CH3-CH2-CH3 (propan)

Pentru ciclurile din 5,6 sau mai mul ţi atomi sunt caracteristice proprietăţi asemănătoare cu cele ale alcanilor. Ei participă la reacţii de halogenare, nitrare după acelaşi mecanism ca şi alcanii: a) Reacţia de halogenare

1-metilciclopentan b) Reacţia de nitrare

1-cloro-1-metilciclopentan

Nitrociclohexan
Material descărcat de pe: www.ReferatScoala.com

http://www.noiscriem.net