CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM KELAS : TAHUN 5 ZAINAB MASA : 7.30 – 8.

40 PAGI MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TAJUK : ADAB MENGURUS DIRI HASIL PEMBELAJARAN YANG DIJANGKAKAN: 1. Pengetahuan : Murid dapat mengetahui maksud mengurus diri. Murid dapat menerangkan adab mengurus diri dan akibat tidak beradab ketika mengurus diri.

2. Kemahiran 3. Nilai Murni

: Murid mendapat maklumat dari pelbagai sumber. : Murid dapat menanam rasa tanggungjawab menjaga diri sendiri.

SUMBER: 1. Kamus Dewan 2. Artikel akhbar dan majalah 3. Buku teks 4. Internet AKTIVITI 1 (Set Induksi): Guru memperdengarkan lagu melalui pita rakaman dan radio Bangun pagi gosok gigi, Cuci muka terus mandi, Cepat-cepat pergi solat, Pakai baju minum kopi Aktiviti 2 ; Guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan dan memberi tugasan mengikut kemahiran literasi maklumat. Kumpulan 1 : Apakah maksud atau konsep pengurusan diri. Kumpulan 2 : Apakah aspek-aspek dalam pengurusan diri. Kumpulan 3 : Bagaimana pengurusan diri dari aspek kebersihan diri dan kesihatan. Kumpulan 4 : Bagaimanakah pengurusan diri dari aspek pengurusan masa dan tatarias. Kumpulan 5 : Mengapakan kita perlu mengurus diri. Kumpulan 6 : Apakah akibat jika tidak mengamalkan adab pengurusan diri. Aktiviti 3: 1. Pelajar mengenal pasti maklumat dari pelbagai sumber di perpustakan. 2. Guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator atau pemudah cara.

GRID 1 SOALAN DAN JAWAPAN

Di mana ……… ……?
Apa…….?

Mengapa …… …?

ADAB PENGURUSAN DIRI

Bagaimana …………?

Siapa …… …….?

Bila ……………?

GRID 2 SUMBER SOALAN Kumpulan 1 Apakah maksud pengurusan Diri? Kumpulan 2 Apakah aspek dalam pengurusan diri? Kumpulan 3 Bagaimanakah pengurusan diri dari aspek kebersihan diri dan kesihatan? Kumpulan 4 Bagaimanakah pengurusan diri dari aspek pengurusan masa dan tatarias? Kumpulan 5 Mengapakah kita perlu mengurus diri? Kumpulan 6 Apakah akibat jika tidak mengamalkan adab pengurusan diri?

SUMBER Kamus Pelajar Artikel Akhbar Artikel Akhbar Buku

DEWEY 499.233 KAM

JF SIR

- Majalah

- Artikel Akhbar - Majalah

GRID 3 BIL 1 2 3 4 5 6

CARIAN DAN DAPATAN PERSOALAN MAKLUMAT BAHAN/TAJUK/ PENGARANG

GRID 4 – MENCATAT Adab Pengurusan Diri

ARAHAN:Sila catatkan maklumat kumpulan lain mengikut kronologi SOALAN Apakah maksud pengurusan diri? Apakah aspek-aspek dalam pengurusan diri? Bagaimanakah pengurusan diri dari aspek kebersihan diri dan kesihatan? Bagaimanakah pengurusan diri dari aspek pengurusan masa dan tatarias? Mengapakah kita perlu mengurus diri? Apakah akibat jika tidak mengamalkan adab pengurusan diri? DAPATKAN MAKLUMAT

Pendapat atau cadangan pelajar berdasarkan tajuk

GRID 6 – PENILAIAN KENDIRI& IMBAS KEMBALI

MENILAI

Apakah yang seronok?

Apakah yang menarik?

Apakah harapan anda?

Apakah yang mencabar?

Apakah cadangan anda?

LAMPIRAN 1 GRID 1 SOALAN DAN JAWAPAN

Apakah maksud pengurusan Bagaimanakah Diri? pengurusan Mengurus diri ialah Diri dari aspek pengurusan seseorang yang Masa dan tatarias? mengambil berat terhadap Aspek pengurusan masa dirinya sendiri ialah menggunakan masa untuk perkara – perkara yang berfaedah.Dari aspek tatarias pula ialah berhias diri supaya

Bagaimanakah pengurusan diri Dari aspek kebersihan diri dan Kesihatan? Aspek kebersihan diri Ialah suci daripada hadas dan kekotoran.Manakala Aspek kesihatan ialah Memakan makanan yang Halal,seimbang dan berzat

ADAB PENGURUSAN DIRI Apakah akibat jika tidak Mengamalkan adab pengurusan diri? Akibat tidak mengikut adab Mengurus diri ialah : 1.Masa terbuang 2.Tidak disukai kawan 3.Mendapat penyakit 4.Ibadat terjejas 5.Tubuh menjadi lesu 6.Fikiran menjadi lemah Mengapakah kita perlu Mengurus diri? Kita perlu mengurus diri Kerana: 1.Mendapat pahala 2.Dijauhi penyakit 3.Disukai kawan 4.Mendapat kejayaan 5.Kelihatan cantik dan kemas

Apakah aspek dalam Pengurursan diri? Aspek pengurusan diri ialah: 1.Kebersihan 2.Kesihatan 3.Pengurusan masa 4.Tatarias

LAMPIRAN 2 GRID 3 CARIAN DAN DAPATAN BIL PERSOALAN MAKLUMAT 1. Apakah Mengurus diri ialah seseorang itu maksud mengambil berat terhadap diri pengurusan sendiri. diri? BAHAN/TAJUK/PENGARANG Bahan : Kamus Tajuk : Kamus Pelajar Pengarang : Tarikh : 30.09.02 No perolehan : 499.233 KAM

2.

Apakah aspekaspek dalam pengurusan diri?

3.

4

Bahan : Artikel Akhbar Tajuk : Bengkel kecantikan wanita mengutamakan penjagaan diri. Pengarang : Siti Zaleha Jorimai Tarikh ; 1.02.2003 No perolehan : Bagaimanakah Aspek kebersihan diri ialah suci Bahan : Artikel pengurusan diri daripada hadas dan kekotoran. Tajuk : Tabiat makan untuk dari aspek Dari aspek kesihatan pula ialah kesihatan. kebersihan diri memakan makanan yang halal, Pengarang : Norafizar binti dan kesihatan? seimbang dan berzat. Ibrahim Tarikh ; 8.06.2003 No perolehan : Bagaimanakah Dari aspek pengurusan masa ialah Bahan : Majalah pengurusan diri menggunakan masa untuk perkara Tajuk : Bijak mengurus masa dari aspek yang berfaedah manakala dari Pengarang : Ustazah Nor pengurusan aspek tatarias pula ialah berhias Bahyah Mahmud masa dan diri supaya kemas dan cantik. Tarikh ; Julai 2003 tatarias? No perolehan : Mengapakah Kita perlu mengurus diri kerana : kita perlu 1.Mendapat pahala mengurus diri? 2.Dijauhi pahala 3.Disukai kawan 4.Mendapat kejayaan Bahan : Artikel akhbar Tajuk : Bengkel Kecantikan Wanita Mengutamakan Penjagaan Diri. Pengarang : Siti Zaleha Jorimai Tarikh : 1 Feb 2003 No perolehan : Bahan : Majalah Anis Tajuk : Ceria Sihat Sentiasa Pengarang : Anita Zahari Tarikh : Ogos 1999 No perolehan :

Aspek dalam pengurusan diri ialah : 1.Kebersihan 2.Kesihatan 3.Pengurusan masa 4.Tatarias

5.

6

Apakah akibat tidak mengamalkan adab pengurusan diri?

Akibat tidak mngamalkan adab pengurusan diri ialah : 1.Masa terbuang 2.Tidak disukai kawan 3.Mendapat penyakit 4.Ibadat terjejas 5.Tubuh badan menjadi lesu 6.Fikiran menjadi lemah

GRID 4 – MENCATAT Adab Pengurusan Diri

LAMPIRAN 3

Mengurus diri ialah seseorang yang mengambil berat terhadap dirinya sendiri

Aspek pengurusan diri ialah: 1.Kebersihan 2.Kesihatan 3.Pengurusan masa 4.Tatarias

Aspek kebersihan diri Ialah suci daripada hadas dan kekotoran. Manakala Aspek kesihatan ialah Memakan makanan yang Halal, seimbang dan berzat

Aspek pengurusan masa ialah menggunakan masa untuk perkara – perkara yang berfaedah. Dari aspek tatarias pula ialah berhias diri supaya kemas dan cantik.

Kita perlu mengurus diri kerana: 1.Mendapat pahala 2.Dijauhi penyakit 3.Disukai kawan 4.Mendapat kejayaan 5.Kelihatan cantik dan kemas

Akibat tidak mengikut adab Mengurus diri ialah : 1.Masa terbuang 2.Tidak disukai kawan 3.Mendapat penyakit 4.Ibadat terjejas 5.Tubuh menjadi lesu 6.Fikiran menjadi lemah

LAMPIRAN 4 ARAHAN:Sila catatkan maklumat kumpulan lain mengikut kronologi Soalan 1.Apakah maksud pengurusan diri? 2.Apakah aspek – aspek dalam pengurusan diri? Dapatan/Maklumat

Mengurus diri ialah seseorang itu mengambil berat terhadap dirinya sendiri. Aspek – aspek dalam pengurusan diri ialah: 1.Kebersihan 2.Kesihatan 3.Pengurusan masa 4.Tatarias 3.Bagaimanakah pengurusan Aspek kebesihan diri ialah suci daripada hadas dan diri dari aspek kebersihan diri kekotoran.Dari aspek kesihatan pula ialah memakan dan kesihatan? makanan yang halal,seimbang dan berzat. 4.Bagaimanakah pengurusan Dari aspek pengurusan masa ialah menggunakan masa diri dari aspek pengurusan untuk perkara-perkara yang berfaedah manakala dari masa dan tatarias? aspek tatarias pula ialah berhias diri supaya kemas dan cantik. 5.Mengapakah kita perlu Kita perlu mengurus diri kerana : mengurus diri? 1.Mendapat pahala 2.Dijauhi penyakit 3.Disukai kawan 4.Mendapat kejayaan 5.Kelihatan cantik dan kemas 6.Apakah akibat tidak mengamalkan adab pengurusan diri? Akibat tidak mengamalkan adab pengurusan diri ialah : 1. Masa terbuang 2. Tidak disukai kawan 3. Mendapat penyakit 4. Ibadat terjejas 5. Tubuh badan menjadi lesu 6. Fikiran menjadi lemah

LAMPIRAN 5 Pendapat atau cadangan pelajar berdasarkan tajuk

Dapat mengetahui cara Menguruskan diri dengan .Betul

Mengadakan pertandingan Murid paling kemas dan sihat

LAMPIRAN 6

GRID 6 – PENILAIAN KENDIRI IMBAS KEMBALI

MENILAI

Apakah yang seronok? Dapat mengetahui cara menguruskan diri setiap hari

Apakah yang menarik? Dapat belajar tajuk ini secara berkumpulan dan mudah mengingati isi-isi penting.

Apakah harapan anda? Supaya kelihatan cantik dan ceria

Apakah yang mencabar? Mencari bahan dan gambar untuk rujukan

Apakah cadangan anda? Dapat melakukan secara praktikal pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful