Lampiran 2

CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KURIKULUM
Isu Masalah Pencapaian Bahasa 1. Peratus lulus mata Inggeris lemah pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR tidak mencapai 95% dan UPSR tidak mencapai 90% 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR Matlamat 1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR mencapai 95% dan UPSR 90% menjelang tahun 2012 Strategi Indikator Pencapaian 1. Meningktakan kualiti 1. Peratus murid yang pengajaran guru. lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam 2. Meningkatkan kualiti PKSR dan UPSR pembelajaran murid. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi 3. Meningkatkan mata pelajaran Bahasa penglibatan murid Inggeris dalam PKSR dalam aktiviti sokongan dan UPSR Bahasa Inggeris. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

2. Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR sehingga 3. Keupayaan murid mencapai 50% bertutur, membaca menjelang tahun 2012. dan menulis dalam Bahasa Inggeris 3. Meningkatkan rendah keupayaan murid 4 bertutur, membaca dan . menulis dalam Bahasa Inggeris sehingga mencapai 60% menjelang tahun 2012
PKSR = Penilaian Kendalian Sekolah Rendah UPSR = Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

* Bagi sesuatu program, sekolah boleh menyediakan beberapa pelan operasi berdasarkan kepada aktiviti yang hendak dijalankan.

CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG HAL EHWAL MURID

Isu Masalah Kes salah laku murid 1. Peratus murid sekolah meningkat sekolah yang terlibat dalam kes salah laku ringan meningkat kepada 30% dalam tempoh dua tahun kebelakangan.

2. Memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid tentang kesan salah laku kepada diri 2. Mengurangkan sendiri, keluarga dan 2. Peratus murid peratus murid sekolah masyarakat melalui sekolah yang terlibat yang terlibat dalam kes pelbagai aktiviti/program dalam kes salah laku salah laku berat kepada berat meningkat kepada sifar menjelang tahun 5 % dalam tempoh dua 2012. tahun kebelakangan.

Matlamat 1. Mengurangkan peratus murid sekolah yang terlibat dalam kes salah laku ringan kepada 5% menjelang tahun 2012.

Strategi Indikator Pencapaian 1. Memantapkan sistem Peratus kes disiplin pengurusan disiplin salah laku ringan dan murid berat di sekolah.

CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 – 2012) BIDANG KOKURIKULUM
Isu Masalah Prestasi pencapaian 1. Peratus kejayaan kokurikulum sekolah kokurikulum sekolah di kurang cemerlang peringkat daerah hanya 25% 2. Peratus kokurikulum diperingkat hanya 5% Matlamat 1. Meningkatkan peratus pencapaian kokurikulum sekolah diperingkat daerah kepada 75% menjelang tahun 2012. Strategi 1. Mewujudkan sistem pemantauan pelaksanaan program kokurikulum sekolah yang mantap. 2. Mengadakan program pembangunan sukan secara berterusan. 3. Memberi ganjaran kepada murid dan guru pembimbing yang berjaya memperoleh kemenangan dalam mana-mana pertandingan atau kejohanan. Indikator Pencapaian Peratus kejayaan dalam pertandingan/kejohanan di peringkat daerah / negeri / kebangsaan.

kejayaan sekolah 2. Meningkatkan negeri peratus pencapaian kokurikulum sekolah di peringkat negeri kepada 15% menjelang tahun 3. Peratus kejayaan 2012. kokurikulum sekolah di peringkat kebangsaan sifar. 3. Peratus pencapaian kokurikulum sekolah di peringkat kebangsaan kepada 5% menjelang tahun 2012.

Lampiran 3 CONTOH PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008) BIDANG KURIKULUM
Bil 1 Program Perkembangan Staf Objektif Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru Bahasa Inggeris Tanggungjawa b Guru Besar Penolong Kanan Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2 My Vocab Book (murid Tahap 1) Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut kandungan kurikulum kepada 85% Meningkatkan prestasi murid menguasai minimum gred C Bahasa Inggeris UPSR kepada sekurangkurangnya 80% Meningkatkan peratus murid yang berupaya menghasilkan constructive writing kepada 70% Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris Januari Oktober – RM 100.00 / Panitia Bahasa Inggeris 50% murid 70% murid Januari Oktober – RM 100 / Panitia Bahasa Inggeris 65% murid 80% murid Januari Oktober – RM 300 / Panitia Bahasa Inggeris Tempoh Mac Mei Ogos Kos/Sumber RM 500 / PIBG TOV 75% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90% berdasarkan Elemen 9 IPS 50% murid ETR 100% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90% berdasarkan Elemen 9 IPS 85% murid Indikator Pencapaian Kemahiran pedagogi guru.

Peratus murid menguasai perbendaharaan kata Bahasa Inggeris Peratus murid menguasai minimum gred C bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Peratus murid berupaya dalam constructive writing.

3

DRET UPSR (Drilling Exercises Towards UPSR (murid Tahap 2)

4

Constructive Writing (murid Tahap II)

CONTOH PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008) BIDANG HAL EHWAL MURID
Bil 1 Program Objektif T/jawab Penolong Kanan HEM Guru Bimbingan dan Kaunseling Tempoh 9 – 14 April Kos / TOV Sumber RM 200.00 / Peratus Unit Murid Bimbingan sekolah dan yang Kaunseling terlibat dengan rokok 30% Peratus murid sekolah yang terlibat dengan dadah 0.1% ETR Peratus murid sekolah yang terlibat dengan rokok 25% Peratus murid sekolah yang terlibat dengan dadah sifar Indikator Pencapaian Peratus murid sekolah yang terlibat dengan rokok dan penyalahgunaan dadah.

Program Meningkatkan Pendidikan kefahaman Pencegahan dan Merokok dan kesedaran Menyalahguna murid sekolah Dadah tentang bahaya merokok dan menyalahgun a dadah

CONTOH PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2008) BIDANG KOKURIKULUM Bil 1 Program Karnival Permainan Hoki Objektif Menanam minat murid sekolah terhadap permainan hoki dan meningkatkan keahlian Kelab Hoki T/jawab Setiausaha Sukan Sekolah Tempoh Mac (sebulan) Kos / TOV Sumber RM 350.00 Peratus / keahlian 3% Kokurikulum Pencapaian Pasukan Hoki Sekolah dalam pertandingan peringkat daerah di tempat ke-5 Peratus penglibatan ahli Kelab Hoki secara aktif dalam pengurusan karnival 25% Peratus ahli Kelab Hoki yang menjadi pengadil 3% ETR Peratus keahlian 6% Pencapaian Pasukan Hoki Sekolah dalam pertandingan peringkat daerah tempat ke-3 Indikator Pencapaian Peratus murid menjadi ahli Kelab Hoki Pencapaian Pasukan Hoki Sekolah

Guru Penasihat Mengenal pasti dan Kelab Hoki memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan hoki Melatih ahli Kelab Hoki mengurus karnival Melatih ahli Kelab Hoki menjadi pengadil

Peratus penglibatan ahli Kelab Peratus Hoki secara penglibatan aktif dalam ahli Kelab pengurusan Hoki secara karnival aktif dalam pengurusan Peratus ahli 50% Kelab Hoki yang Peratus ahli menjadi Kelab Hoki pengadil. yang menjadi pengadil 5%

LAMPIRAN 4 CONTOH PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat My Vocab Book Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut kandungan kurikulum kepda 85% Januari hingga Oktober 2008 Semua Murid Tahap 1 1. Cikgu X 2. Cikgu Y 3. Cikgu Z 1. Taklimat Program My Vocab Book Ucapan Ketua Panitia Penerangan tentang program My Vocab Book Pelantikan Penyelaras Program. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran Analisis hasil ujian Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan. 3. Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan program My Vocab Book dalam Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan kebolehan murid. Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada sesuatu pelajaran 4. Program dijalankan sebanyak tiga kali (pelajaran) seminggu pada awal atau akhir pelajaran. 5. Pelaksanaan aktiviti: Murid diperkenalkan dengan perkataan baru serta memadankan perkataan tersebut dengan gambar

Proses Kerja

Latihan bertulis diberikan Penilaian dijalankan dalam bentuk spelling test. Kekangan 1. Status motivasi murid yang rendah 2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam bahasa Inggeris di luar dan di dalam sekolah 3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan

CONTOH PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahgunakan Dadah Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang bahaya merokok dan menyalahguna dadah 9 – 14 April 2008 Semua murid dan warga sekolah 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Jawatankuasa Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang an mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: • Pelancaran Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah oleh YDP PIBG • Ceramah ’Cara Hidup Sihat’ daripada Timbalan Pengarah Hospital Daerah • Ceramah ’Sayangi Diri dan Keluarga’ daripada Pakar Motivasi • Pameran Mini Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah • Demonstrasi Pengesanan Dadah oleh Bahagian Narkotik • Demonstrasi Hukuman Ke atas Pesalah Yang Terlibat Dengan Dadah oleh Jabatan Penjara

Peraduan melukis poster bertemakan ’Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah’ antara Kelab / Persatuan

Kekangan

Pemantauan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan 1. Penolong Kanan HEM 2. Penolong Kanan Kokurikulum Guru Bertugas Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas 1. Keberkesanan pengurusan Program Pendidikan 2. Pencegahan merokok dan menyalahguna dadah 3. Keberkesanan ceramah dan demonstrasi yang diberikan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Penilaian

Penambahbaikan

CONTOH PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM
Nama Projek Objektif Karnival Permainan Hoki 1. Menanam minat murid sekolah terhadap permainan hoki dan meningkatkan keahlian Kelab Hoki 2. Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Hoki 3. Melatih ahli Kelab Hoki mengurus karnival 4. Melatih ahli Kelab Hoki menjadi pengadil Mac 2008 ( 2.30 ptg – 6.00ptg Rabu dan Khamis ) Ahli Kelab Hoki dan semua murid yang berminat 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Sukan 3. Guru Penasihat • • • • • • • Ahli Kelab Hoki mengadakan beberapa siri mesyuarat/perjumpaan pengurusan karnival Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat menyertai perlawanan Mengeluarkan ilan mempelawa penyertaan murid sekolah dalam karnival Pendaftaran penyertaan pasukan Mengeluarkan surat makluman tentang penglibatan murid dalam karnival sepanjang bulan Mac kepada ibu bapa Melaksanakan karnival Permainan Hoki Memilih pemain yang berbakat untuk mewakili Pasukan Hoki Sekolah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan

1. Peruntukan kewangan yang terhad 2. Padang sekolah yang tidak rata 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Sukan 3. Guru Bertugas Aspek penilaian meliputi: 1. Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Hoki 2. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan karnival 3. Kualiti pengadilan 4. Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Hoki Sekolah Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan karnival, keahlian Kelab Hoki, kualiti permainan dan pengadilan serta pencapaian Pasukan Hoki Sekolah.

Penilaian

Penambahbaikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful