Nama ahli: _______ _______ _______ Cari perkataan berikut. Warnakan.

ayam akar epal ekor emas enam

ikan

itik

otak

obor

ular

ulat

c a y a m f v a w r

v f w k s g e p a l

e g e a d s k s c g

m d v r a d o d v i

a s b d r v r v s k

s d o t a k y i d a

r a s h v w r t a n

a u l a r q v i c h

t v r u l a t k h c

e n a m v t o b o r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful