You are on page 1of 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU 011 PEPERIKSAAN PRA UPSR / 2013 DAERAH JEMPOL TAHUN 6 SK

N0 SOALAN

ARAS SOALAN
Mudah Sederhana

TABURAN JAWAPAN

MAKLUMAT SOALAN / JENIS SOALAN

Sukar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KATA KERJA KATA KERJA KATA KERJA KATA ADJEKTIF KATA ADJEKTIF KATA ADJEKTIF KATA SENDI KATA SENDI KATA BILANGAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN SIMPULAN BAHASA KATA GANDA KATA GANDA PENJODOH BILANGAN JUMLAH SOALAN TATABAHASA JUMLAH KESELURUHAN SOALAN PERATUS ARAS SOALAN (%)

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

N0 SOALAN

ARAS SOALAN
Mudah

TABURAN JAWAPAN

MAKLUMAT SOALAN / JENIS SOALAN

Sederhana

Sukar

17 18 19

SINONIM ANTONIM POLISEM

X X X

X X X

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

POLISEM JAWAPAN KEPADA SOALAN SOALAN KEPADA JAWAPAN AYAT SAMA MAKSUD AYAT SAMA MAKSUD PILIH AYAT YANG BETUL PILIH AYAT YANG BETUL PILIH AYAT-AYAT YANG BETUL PILIH AYAT- AYAT YANG BETUL SIMPULAN BAHASA PERIBAHASA

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

JUMLAH SOALAN TATABAHASA JUMLAH KESELURUHAN SOALAN PERATUS ARAS SOALAN (%)

N0 SOALAN

ARAS SOALAN
Mudah

TABURAN JAWAPAN

MAKLUMAT SOALAN / JENIS SOALAN

Sederhana

Sukar

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CERITA CERITA CERITA CERITA CERITA SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

JUMLAH SOALAN PEMAHAMAN JUMLAH KESELURUHAN SOALAN

PERATUS ARAS SOALAN (%)

SKEMA JAWAPAN KERTAS BAHASA MELAYU 011 PRA UPSR 2013 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 JAWAPAN A D A A C B D A B C C B D A B C A D B B C C C D B D D C A A D D C A B D

37 38 39 40

B A B C