You are on page 1of 7

1

015/2

[40 marks /40 markah] Answer all questions / Jawab semua soalan

1 Nyatakan nilai digit yang bergaris dalam nombor di bawah.

[1 markah]

978 234
978 234

2 Tulis dua puluh perpuluhan sifar dua dalam angka.

[1 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan berat sebiji tembikai.

0 5 kg 1 4 2 3
0
5
kg
1
4
2
3

Rajah 3

Berapakah berat tembikai itu?

[1 markah]

4 Tukarkan kepada bentuk nombor bercampur.

[1 markah]

2

015/2

5

1
1

6

2
2

7

2
2

8

2
2

5 Rajah 5 menunjukkan suatu bentuk 3 matra.

5 1 6 2 7 2 8 2 5 Rajah 5 menunjukkan suatu bentuk 3 matra.

Rajah 5

Nyatakan bilangan permukaan rata bagi bentuk itu.

[1 markah]

6 Hitung 1•9 km - 1•45 km. Nyatakan jawapan, dalam m.

[2 markah]

7 RM4.20 + RM1.65 – 90 sen =

[2 markah]

8 3 125 ÷ 25 =

[2 markah]

3

015/2

9 Jadual 9 di bawah menunjukkan bilangan haiwan ternakan yang dimiliki oleh Pak Jamil.

Ternakan

Bilangan

Lembu

15

Kambing

20

Ayam

50

Bilangan Lembu 15 Kambing 20 Ayam 50 Jadual 9 Berapakah pecahan lembu yang diternak oleh Pak

Jadual 9 Berapakah pecahan lembu yang diternak oleh Pak Jamil daripada semua ternakannya. [2 markah]

10 Rajah 10 menunjukkan panjang seutas tali.

8.4 m Rajah 10
8.4 m
Rajah 10

Rahman menggunakan 2.65m daripada tali tersebut untuk mengikat kayu-kayan di kebunnya.

Cari panjang tali yang tidak digunakan oleh Rahman.

[2 markah]

11 Jadual 11 di bawah menunjukkan bilangan soalan yang dijawab betul oleh Rohani dalam kuiz Kecekapan Minda. Kuiz tersebut dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu A , B dan C.

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

(20 soalan)

(20 soalan)

(10 soalan)

15

12

8

Jadual 11

Hitung peratus markah yang diperolehi oleh Rohani dalam kuiz tersebut.

[2 markah]

4

015/2

12

13

14

Rajah 12 di bawah menunjukkan harga sebuah beg tangan.

RM76.50
RM76.50

Rajah 12

Amzar dan dua orang adiknya ingin berkongsi membeli beg tangan tersebut sebagai hadiah Hari Ibu.

Berapakah wang yang perlu disumbangkan oleh setiap orang?

[2 markah]

4

jam – 2 jam 50 minit =

Nyatakan jawapan dalam jam dan minit.

[2 markah]

Jadual 14 menunjukkan reben yang diperlukan untuk mengikat sebuah kotak hadiah.

Reben

Panjang reben

Merah

1.05 m

Kuning

80 cm

Panjang reben Merah 1.05 m Kuning 80 cm Jadual 14 Hitung jumlah panjang reben yang diperlukan

Jadual 14 Hitung jumlah panjang reben yang diperlukan untuk mengikat kotak hadiah itu. [2 markah]

15

2
2

16

3
3

17

3
3

5

015/2

15

16

17

7.0 kg – 2.04 kg =

[2 markah]

Jadual menunjukkan kandungan dan bilangan botol susu segar yang dibeli oleh Sofia.

Kandungan

Bilangan botol

sebotol

150 ml

5

50 ml

2

Jadual 16

Berapakah jumlah isipadu susu segar, dalam ml , yang telah dibeli oleh Sofia. [3 markah]

Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Rajah 17 Perimeter bagi kawasan berlorek ialah 28

Rajah 17

Perimeter bagi kawasan berlorek ialah 28 cm. Hitung luas, dalam , kawasan yang berlorek.

[3 markah]

6

015/2

18

3
3

19

3
3

18 Rajah 18 menunjukkan waktu Munir mula bekerja setiap pagi.

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6
12
11
1
10
2
9
3
8
4
7
5
6

Rajah 18

Dia bekerja selama 8 jam setiap hari. Nyatakan waktu Munir tamat bekerja setiap hari.

[3 markah]

19 Rajah 19 di bawah menunjukkan bilangan pelajar di dalam sebuah kelas mengikut kaum.

India 7 Melayu 19 Cina 14
India
7
Melayu
19
Cina
14

Rajah 19

35% daripada jumlah pelajar di dalam kelas tersebut memakai cermin mata.

Cari bilangan pelajar yang tidak memakai cermin mata.

[3 markah]

20

3
3

7

015/2

20 Rajah 20 menunjukkan isipadu air dalam 3 buah bikar.

20 Rajah 20 menunjukkan isipadu air dalam 3 buah bikar. 330 2 Rajah 20 Hitung purata
330
330
2
2

Rajah 20 Hitung purata cecair, dalam ml , dalam sebuah bikar.

[3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT