SULIT PERATURAN PEMARKAHAN SAINS PRA-UPSR 2013 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C B C C D A B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D B D B A B A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A D C A A A C

018

BAHAGIAN B Soalan 1  Tumbuhan Y tidak mendapat udara berbanding tumbuhan X (a) (b) (c) (d)  Tumbuhan Y tidak sihat / layu / kekuningan  Kehadiran udara  Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup

Soalan 2  Bilangan pensel (a) (b) (c) (d)  Bertambah  Semakin bertambah panjang meja semakin bertambah bilangan pensel  Semakin bertambah panjang pensel semakin berkurang bilangan pensel yang diperlukan untuk mengukur panjang sebuah meja

SULIT 018 ©
2013

SULIT

018

Soalan 3  Menyiasat hubungan di antara saiz bekas dengan isipadu air selepas 6 jam (a) Saiz bekas boleh digantikan dengan luas permukaan air  Saiz bekas  Isipadu air selepas 6 jam  Air telah tersejat //  Air telah menjadi wap air  Semakin bertambah saiz bekas/luas permukaan air semakin berkurang isipadu air selepas 6 jam.

(b)

(c)

(d)

Soalan 4  Gerhana bulan penuh telah berlaku //Bulan dihalang sepenuhnya oleh Bumi (a) // Bulan berada sepenuhnya dalam bayang-bayang Bumi (b)  Menyiasat hubungan di antara waktu dengan peringkat-peringkat gerhana Bulan / saiz bulan yang kelihatan/kecerahan bulan  Berkurang, bertambah  Terima sebarang waktu antara 6.30 pagi hingga 7.00 pagi

(c) (d)

Soalan 5  Menyiasat hubungan di antara kedudukan bongkah segitiga dengan (a) bilangan buku yang digunakan (untuk mengimbangi berat sebuah beg) Perkataan dalam kurungan jika tidak ditulis boleh diterima. (b)  Saiz buku//Jisim sebuah buku // Jisim beg // Panjang papan Terima mana-mana dua jawapan di atas (c) (c)  30 buah  Semakin bertambah jarak/kedudukan bongkah segitigadari beg semakin bertambah bilangan buku yang digunakan (untuk mengimbangi berat sebuah beg) Terima:- Jarak fulkrum dari beg/beban

SULIT 018 ©
2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful