You are on page 1of 2

SULIT PERATURAN PEMARKAHAN SAINS PRA-UPSR 2013 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C B C C D A B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D B D B A B A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A D C A A A C

018

BAHAGIAN B Soalan 1 Tumbuhan Y tidak mendapat udara berbanding tumbuhan X (a) (b) (c) (d) Tumbuhan Y tidak sihat / layu / kekuningan Kehadiran udara Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup

Soalan 2 Bilangan pensel (a) (b) (c) (d) Bertambah Semakin bertambah panjang meja semakin bertambah bilangan pensel Semakin bertambah panjang pensel semakin berkurang bilangan pensel yang diperlukan untuk mengukur panjang sebuah meja

SULIT 018
2013

SULIT

018

Soalan 3 Menyiasat hubungan di antara saiz bekas dengan isipadu air selepas 6 jam (a) Saiz bekas boleh digantikan dengan luas permukaan air Saiz bekas Isipadu air selepas 6 jam Air telah tersejat // Air telah menjadi wap air Semakin bertambah saiz bekas/luas permukaan air semakin berkurang isipadu air selepas 6 jam.

(b)

(c)

(d)

Soalan 4 Gerhana bulan penuh telah berlaku //Bulan dihalang sepenuhnya oleh Bumi (a) // Bulan berada sepenuhnya dalam bayang-bayang Bumi (b) Menyiasat hubungan di antara waktu dengan peringkat-peringkat gerhana Bulan / saiz bulan yang kelihatan/kecerahan bulan Berkurang, bertambah Terima sebarang waktu antara 6.30 pagi hingga 7.00 pagi

(c) (d)

Soalan 5 Menyiasat hubungan di antara kedudukan bongkah segitiga dengan (a) bilangan buku yang digunakan (untuk mengimbangi berat sebuah beg) Perkataan dalam kurungan jika tidak ditulis boleh diterima. (b) Saiz buku//Jisim sebuah buku // Jisim beg // Panjang papan Terima mana-mana dua jawapan di atas (c) (c) 30 buah Semakin bertambah jarak/kedudukan bongkah segitigadari beg semakin bertambah bilangan buku yang digunakan (untuk mengimbangi berat sebuah beg) Terima:- Jarak fulkrum dari beg/beban

SULIT 018
2013