Langkah-langkah untuk mengurangkan masalah petempatan.

Antara langkah-langkah yangg diambil untuk mengatasi masalah petempatan ynag berlaku Bercham dan bandar Tokyo di negara Jepun ialah melebarkan jalan raya,menguatkuasakan undang-undang,mengitar semula,menyediakan tapak pelupusan dan membuka kawasan baru.Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas,kerajaan daripada kedua-dua buah kawasan ini telah mengambil inisiatif untuk melebarkan jalan raya. Contohnya,di Bercham pelebaran jalan raya telah dilakukan di sekitar kawasan bandar Sunway untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan tahap ketersampaian bertambah baik.Selain itu,untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas,kerajaan juga telah meggalakkan pengeluaran kenderaan awam dan penduduk juga memberi kerjasama dengan menaiki kenderaan awam untuk mengatasi masalah ini. Selain daripada mengurangkan kesesakan,langkah ini juga telah mengurangkan pencemaran udara.Usaha menanam pokok-pokok juga dapat mengurangkan pencemaran.Pokok-pokok ini telah di tanam di sepanjang jalan raya.Selain daripada mengurangkan pencemaran,ia juga boleh mencantikkan kawasan.Tambahan pula,kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka yang berlaku. .Penyediaan tong sampah kitar semula juga telah dipertingkatkan oleh Majlis Bandaraya Ipoh.Pembukaan tapak pelupusan sampah juga telah dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Di Tokyo pula,langkah yang telah diambil ialah dengan membina stesenstesen kereta api untuk mengelakkan kesesakan jalan raya.East Japn Railway Company

mengoperasikan kebanyakan daripada kereta api di bandaray Tokyo.Selain itu,bermulanya Shuto Expressway pada tahun 2007 telah membantu dengan banyak untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di Tokyo.Shuto Expressway menghubungkan kesemua daerah-daerah di Tokyo.Untuk mengelakkan pencemaran pula,pentadbiran Tokyo telah menggubalkan satu tindakan untuk mengurangkan gas rumah kaca.Governor Shintaro Ishihara telah mencipta Perdagangan Karbon yang pertama di Jepun.Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan karbon dioksida di atmosfera. Pasar perdagangan karbon sedang mengalami perkembangan yang membuat pembeli dan penjual kredit karbon sejajar dalam peraturan perdangangan yang sudah distandardisasi.Dengan ini,Tokyo berharap dapat mengurangkan kadar gas rumah kaca sebanyak 20% sebelum tahun 2020. Saya amat bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia dan Tokyo telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini dari semasa ke semasa.Namun begitu,para penduduk juga perlu bekerjasama dengan kerajaan supaya program-program dan langkah yang dilancarkan berhasil disamping saling bantumembantu serta melahirkan rasa bertanggungjawab untuk menjaga kawasan masingmasing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful