Fungsi petempatan Terdapat banyak fungsi petempatan yang dibuat terhadap pembangunan kawasan bandar Bercham serta penduduk

di bandar Bercham.Antara salah satu fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Bercham adalah sistem pendidikan.Banyak sekolah di Bercham telah dinaiktaraf pendidikannya. Contohnya ialah pembukaan sekolah baru di kawasan Bercham seperti Sek. Ren. Perpaduan Jaya,Bercham yang akan dibuka pada tahun 2010.Sekolah tersebut mempunyai banyak kemudahan yang lengkap dan kawasannya yang lebih luas berbanding sekolah lain yang ada di Bercham.Secara tidak langsung terdapat juga peningkatan taraf hidup yang berlaku di sini.Ini termasuklah taraf kesihatan dan pendidikan penduduk di Bercham yang semakin baik dan selesa.Kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk kemudahan dan keselesaan penduduk seperti bekalan elektrik,jalan bertar dan juga sekolah yang dinyatakan di atas. Manakala di bandar Tokyo di negara Jepun pula,fungsi petempatannya ialah sebagai sebuah kawasan perdagangan yang luas dan bersistematik.Perkembangan ekonomi yang pesat menyebabkan banyak jalan raya baru di bina untuk menampung sekitar ratusan ribu lainnya berulang-alik setiap hari dari daerah sekitarnya untuk bekerja dan berurusan di Tokyo. Tokyo adalah pusat politik, ekonomi, budaya dan akademik di Jepun serta tempat tinggal raja Jepun dan kerusi pemerintahan negara, dan sekaligus merupakan pusat perniagaan dan ekonomi utama untuk seluruh Asia Timur.. Kita mestilah mempunyai sikap cinta akan negara dan tempat tinggal kita.Ini kerana kita bertuah dapat tinggal di sebuah negara yang aman dan makmur.Kita juga

seharusnya berusaha mengekalkan keamanan tempat tinggal kita dan negara yang tercinta dan kita juga perlulah menjaga segala kemudahan yang telah disediakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful