BALISTICĂ JUDICIARĂ

Prof.univ.dr. POPA GHEORGHE

§ I. DEFINIȚIA ARMEI DE FOC
§ - modif. §

În L.295/2004

§ II.SARCINILE BALISTICII JUDICIARE § § III.SISTEMUL DE IDENTIFICARE BALISTICĂ IBIS
§ BRASSTRAX § BULLETTRAX § IBIN- INTERPOL

§ IV. POSIBILITĂȚILE DE LUCRU ALE INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ
§ ÎNTREBĂRI FORMULATE

§ § V. TENDINȚE ÎN FOLOSIREA ARMELOR DE FOC PE TERITORIUL ROMÂNIEI
§ CAZURI DEOSEBITE

§

§ DEFINIȚIA ARMEI DE FOC § § Conform Legii 295/2004 modif. prin Legea nr. 117 din 27 iulie 2011: armă de foc – orice arma portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonț ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie. § § Definiția abrogată: § armă de foc -arma al cărei principiu de funcţionare are la bază forţa de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc; §

§I.SARCINILE BALISTICII JUDICIARE:
§ 1.Descoperirea şi studierea urmelor create prin întrebuinţarea armelor de foc;

2. Identificarea generală şi individuală a armelor cu ţeavă ghintuită şi a celor cu ţeavă lisă;

§

§ 3. Stabilirea orificiilor de intrare şi de ieşire a gloanţelor ce au pătruns prin diferite obiecte sau prin corpul uman şi stabilirea ordinii împuşcăturilor*; §
§

*în cazul orificiilor existente în sticlă

4.Stabilirea distanţei dintre armă și impact, a direcţiei de tragere, stabilirea relativă a locului de unde s-a tras, traiectoria proiectilului, posibilitatea existenței unor ricoșeurilor ;

§

§ STABILIREA DIRECȚIEI DE TRAGERE

STABILIREA DIRECȚIEI DE TRAGERE

5. Examinarea gloanţelor, tuburilor, alicelor şi burelor, a compoziţiei lor chimice şi a modului de fabricare a acestora, în scopul stabilirii tipului de muniţie;

6.Dacă arma prezintă urme de tragere/ urme secundare*; - *obiectivele din rezoluția motivată - nu există criterii științifice pentru a stabili vechimea urmelor de tragere, data la care s-a produs tragerea, ora etc..

7.Verificarea tehnică a armei, stabilirea stării de funcţionare, a posibilităţilor de tragere cu o armă defectă şi a posibilităţii declanşării accidentale a armei; §

8. Dacă arma prezintă modificări;
§ Pistol cu gaz Zoraki, calibru 9 mm P.A.K, de zgomot, supus § notificării înainte de iulie 2011, supus autorizării în prezent § § § §

Pistolul prezintă țeava modificată în sensul că a fost înlocuită țeava originală neghintuită și semiobturată cu o țeavă ghintuită care poate trage muniție de calibru 9 mm cu glonț

Pistolul Zoraki cu dispozitiv de diminuare a zgomotului

§ 9.Restabilirea seriei de pe unele din părţile componente ale armei;
§

§ 10. Stabilirea tipului, mărcii, modelului și calibrului armei* §
§ *- întrebările formulate în actul de dispunere al expertizei balistice referitoare la categoria din care face parte arma expertizată

§ 1. În cazul folosirii armelor de foc la comiterea unei infracţiuni, se produc două mari categorii de urme, cunoscute sub denumirea generică urme ale armelor de foc, care sunt clasificate ca: § § - urme principale; § § - urme secundare.
§

§ Urmele principale rezultate în urma tragerii cu arme de foc (uneori denumite şi factori principali ai tragerii) sunt constituite din: § § - arma de foc propriu-zisă, care poate fi prezentă sau nu la locul faptei în momentul cercetării; § - elementele de muniţie (proiectile, tuburi, capse, bure) şi urmele create de armă pe acestea; § - urmele de intrare şi ieşire ale proiectilului (perforări); § - urmele de ricoşeu; § - canalele oarbe; § - urmele sonore (ale armării, percuţiei, detonaţiei) şi urmele luminoase (flacăra de la gura ţevii, efectul luminos al proiectilului), dacă acestea au fost fixate printr-un procedeu de înregistrare. §

§ Urmele secundare (denumite şi factori secundari ai tragerii) sunt constituite din: § - urmele rezultate din acţiunea flăcării ; § - urmele rezultate din acţiunea gazelor; § - urmele de pulbere arsă (funingine); § - urmele de pulbere nearsă; § - inelul de metalizare; § - particule de unsoare.

ȚEAVA UNEI ARME CU ȚEAVĂ LISĂ ÎN MOMENTUL EFECTUĂRII TRAGERII

§ URMELE SECUNDARE POT FI DESCOPERITE:
§ PE MÂNA , ÎMBRĂCĂMINTEA SAU FAȚA TRĂGĂTORULUI, ÎN FUNCȚIE DE TIPUL ARMEI CU CARE S-A EFECTUAT TRAGEREA § § PE ARMA FOLOSITĂ § § ÎN ZONA DE IMPACT ( ORIFICIU DE INTRARE, PE HAINELE VICTIMEI)
§

RECOLTAREA DE URME DE EVENTUALE URME SECUNDARE DE PE MÂNA SUSPECTULUI

§ 2. Identificarea generală şi individuală a armelor cu ţeavă ghintuită şi a celor cu ţeavă lisă
§ § O armă de foc poate fi identificată după
§ Urmele create de componentele armei pe tubul de cartuș în timpul tragerii § § Urmele create pe glonț în urma trecerii acestuia prin țeava ghintuită a armei (Glonţul trecând prin ţeavă este supus acţiunii acesteia şi reprezintă negativul suprafeţei interioare a ţevii) §

BrowSS3.exe

PE TUBUL DE CARTUȘ TRAS

URMA CREATĂ DE EJECTORUL ARMEI

URMA CREATĂ DE CUIUL PERCUTOR

URME LĂSATE DE PERETELE FRONTAL AL ÎNCHIZĂTORULUI

URMA CREATĂ DE GHE EXTRACTOARE

PROIECTIL TRAS CU O ARMĂ CU ȚEAVA GHINTUITĂ
URMĂ CREATĂ DE GHINTURILE ȚEVII

URMĂ CREATĂ DE PLINURILE ȚEVII

DOUĂ GLOANȚE TRASE CU ACEEAȘI ARMĂ

§ LITIGIU

COMPARAȚIE

DOUĂ GLOANȚE TRASE CU ACEEAȘI ARMĂ

MICROSCOP COMPARATOR LEICA

§ III. Sistemul §

integrat de identificare balistică IBIS

§ are rolul de a achiziţiona, de a stoca şi de a gestiona imaginile elementelor de muniţie trase cu arme de foc (tuburi de cartuş şi gloanţe), în cadrul unei baze de date, destinate identificării automate a armelor de foc aflate în evidenţă. §

§ Sistemul I.B.I.S. este alcătuit din patru componente principale: § § - staţia de achiziţie BrassTRAX; § Are rol de achiziţie a imaginilor urmelor create de armelor de foc pe rozeta tuburilor de cartuş (imaginile urmelor create de cuiul percutor, peretele frontal al închizătorului şi ejector). Imaginile sunt stocate alături de datele tehnice în cazuri, acestea fiind trimise ulterior la concentratorul de date al sistemului; §

§ concentrator de date;
§ care primeşte, stochează şi atribuie cazurilor semnături digitale care sunt analizate şi comparate;

§ - server de corelare a datelor; § - staţia de analiză Matchpoint+. § de analiză a rezultatelor corelărilor, care permite consultarea bazelor de date, efectuarea examinărilor comparative a imaginilor cazurilor corelate şi realizarea identificărilor. §

§ Pentru fiecare caz, în urma unei corelări, se va afişa o listă de cazuri similare asociate, primele 10 având posibilitatea cea mai mare să provină de la aceeaşi armă de foc folosită în cazul de referinţă
§ § § §

Schema de mai jos ilustrează modul de transmitere a datelor între componentele sistemului:

§ Evidenţele şi baza de date centrală IBIS, din cadrul laboratorului de balistică judiciară al INC, au ca obiect:
§

§ elemente de muniţie rezultate în urma tragerilor experimentale cu arme de foc letale deţinute legal cu țeavă ghintuită de persoane fizice şi juridice din România;
§

§ elemente de muniţie rezultate în urma tragerilor experimentale cu arme de foc letale provenite de la fapte comise cu arme de foc neidentificate;
§

§ elemente de muniţie rezultate în urma tragerilor experimentale cu arme de foc letale sau neletale deţinute ilegal sau găsite/abandonate pe teritoriul României. §

§ Facilităţile sistemului IBIS - permite gestionarea rapidă şi eficientă a bazelor de date de dimensiuni foarte mari (sute de mii de elemente de muniţie); - realizează căutări şi corelări rapide în baza de date (în câteva minute); - corelările sunt pertinente, în sensul că pentru un caz de referinţă este asociat un nr. redus de candidaţi, în funcţie de un scor atribuit fiecărei categorii de urmă (urma ejectorului, urma percutorului, urma peretelui frontal al închizătorului);
-

-imaginile preluate sunt de înaltă calitate, procesul de achiziţie a
acestora fiind complet automatizat în cazul urmelor de percuţie centrală; - poate efectua schimb de date (căutări şi verificări ale elementelor de muniţie) cu alte sisteme IBIS, ceea ce asigura interconectarea bazelor de date. §

§ IBIS 3D
§ este noua versiune a sistemului, care aduce ca element de noutate achiziţionarea imaginilor tridimensionale a urmelor create de armele de foc pe proiectile şi pe tuburile de cartuş. Această versiune a sistemului nu este deţinută în momentul actual de Poliţia Română. § § Sistemul achiziţionează de asemenea şi imagini bidimensionale, pentru a fi posibil schimbul de date cu celelalte sisteme de versiuni mai vechi. § § Componentele sistemului care permit achiziţionarea imaginilor 3D sunt staţiile de lucru BulletTRAX-3D şi BrassTRAX-3D. § § Staţia de achiziţie BulletTRAX-3D permite scanarea suprafeţei proiectilului, în urma unei rotaţii la 360° obţinându-se o imagine tridimensională completă a urmelor de ghinturi şi plinuri existente.

§ Evoluția IBIS § În februarie 2009 s-a încheiat Convenţia între INTERPOL şi Forensic Technology în sensul schimbului internaţional de date balistice. § Interpol Ballistic Information Network (IBIN) este reteaua internationala de sisteme IBIS. § Toate datele balistice vor fi stocate în Serverul Interpol şi va permite efecturea de căutări (verificări) în orice moment, direct prin intermediul staţiei de analiză MatchPOINT+ din laboratorul fiecarei țări deținătoare a sistemului IBIS, care este membră a rețelei IBIN. § § În prezent 8 țări sunt conectate la IBIN §

ȚĂRI CARE DEȚIN SISTEMUL IBIS

EUROPA Suedia Norvegia Belgia Olanda Germania Marea Britanie Italia Croatia Bulgaria Croatia Spania Portugalia §

ASIA Rusia Turcia Arabia Saudita India Tailanda Taiwan AUSTRALIA

AMERICA AFRICA Algeria Kenya Africa de Sud
Mexic Canada Statele Unite

Republica Dominicana Salvador Panama Columbia Venezuela Brazilia Chile

IV. TENDINȚE, CAZURI Modificarea pistoalelor neletale de calibru 9mm/8mm P.A.Knall/CS./CN/PV - pistoalele EKOL/ ZORAKI / semiobturarea țevii - caz de modificare a unui pistol neletal - cazul Siret

Pistoale Voltran marca Ekol, de proveniență turceasă

Semiobturare prin reducerea diametrului ţevii la pistoalele marca EKOL pentru a împiedica tragerea unor cartușe cu proiectil

Pistol marca Ekol, model P99 şi etapele înlăturării semiobturării

Ridicate cu ocazia cercetării la fața loculuiîn cazul unui omor

Recuperate în urma autopsiei din craniul victimelor

În urma analizei chimice s-au descoperit particule de cianoacrilat/ subst.chimică componentă în adezivi cu uscare rapidă, FOLOSIT PENTRU SERTIZAREA PROIECTILULUI

Experimentul

După efectuarea tragerii experimentale cu pistol Ekol căruia i-a fost înlăturată semiobturarea din interiorul țevii

Pistol Zoraki, cal. 9mm P.A.K

Orificii create în urma tragerii cu pistolul Zoraki Orificii create în urma tragerii arma Hatsan

Orificii de ieșire

muniție modificată

INSTRUMENTE FOLOSITE PENTRU CONVERSIA ARMELOR DE FOC NELETALE ÎN ARME LETALE

SINUCIDERE

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful