Motivarea angajaţilor Pentru a completa acest chestionar vă rugăm să evaluaţi în ce măsură consideraţi că organizaţia dumneavoastră recurge la următoarele tehnici

de motivare. Item In foarte mica masura 1 In mica masura 2 In masura medie 3 In mare masura 4 In foarte mare masura 5

1. Benificiile financiare oferite de firmă mă motivează să fiu eficient 2. Organizaţia îmi respectă timpul liber 3. Sarcinile mele sunt clar definite 4. Firma îmi respectă programul de lucru 5. În cazul în care trebuie să rămân peste program, orele suplimentare sunt plătite 6. Salariul oferit de către firmă este mai mare decât ce oferă alte firme concurente 7. Se întâmplă frecvent să nu ştiu care îmi sunt sarcinile 8. Există o colaborare permanentă între angajaţi şi conducere 9. Sunt implicat în proiectele firmei 10. Pauzele de masă îmi sunt respectate 11. În firmă există posibilitatea de a promova din punct de vedere financiar 12. Pontajul se realizează întrun mod corect şi echitabil 13. În această firmă, compensarea financiară nu este una motivantă.

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1

2

3

4

5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful