Serbare de Crăciun

Clasa a III-a An şcolar 2010 – 2011
Prezentator: Colindul lui Ştefan Hruşcă Onoraţi gazde de casă Viţă de persoană-aleasă Sunt trimis ca vestitor De la al nost` poruncitor Dacă dumneavoastră binevoiţi Colinda noastră s-o primiţi. Primiţi colinda sau nu ? Copiii intră în sală cântând colinda „O, ce veste minunată” şi se aşează în semicerc.
Prezentatorii, un băiat şi o fetiţă, purtând costume populare,

ies în faţă:

Băiatul: Sărbătorile Crăciunului au fost dintotdeauna sărbătorile cele mai pline de bucurii, sărbătorile care au rămas şi rămân, pentru fiecare dintre noi, cele mai frumoase amintiri. Fata: Toată aşteptarea şi desfăşurarea acestor sărbători a întipărit peste anii copilăriei noastre cele mai sfinte şi mai frumoase aduceri-aminte ca nişte comori unice şi dragi. Băiatul: La aceste com,ori ne întoarcem cu drag şi retrăirea lor ne aduce întotdeauna duioşie în inimă şi lacrimi în ochi. Fata: În cinstea acestor minunate sărbători, am pregătit un mic program artistic. Colindă: „Noapte de Crăciun” 1. Se-apropie Crăciunul Vino să te rogi cu mine Iisus se naşte astăzi Copile, pentru tine. 2. Se-apropie Crăciunul Cu brad împodobit Iisus ne cere-n taină Să-ngenunchem smerit.

3.Se-apropie Crăciunul Vino să te rogi duios Să creşti curat, copile Ca bradul de frumos.

4. Colinde, colinde E vremea colindelor Căci gheaţa se-ntinde Asemenea oglindelor.

5.La ora asta-n lume Copiii lumii cântă Colindul cald şi sfânt

6. E-o noapte sfântă-n care Iarna S-a înstăpânit într-adevăr Se-ntorc din vremi colindătorii

Lumina.4 20. pe şube ciobăneşti. Într-o parte a scenei.4 Ves t 31.6 30. Ciobanul I : Nu ştiu ce poate să fie Un glas necunoscut mie . Şi-n ieslea cea sărăcăcioasă S-a văzut un prunc frumos Păstorii-n şoaptă se-ntrebară De-i pruncul chiar Iisus Hristos. nu mai dormi Somnul nu-ţi va folosi Mergi la Viflaim degrabă Şi acolo tu întreabă 200 100 0 T rim4 T rim3 T rim2 T rim1 T rim 4 T rim 3 T rim 2 T rim 1 E s t 20.9 Căci acolo vei afla Că s-a născut Mesia.6 N ord 43. Şi-atunci. Colind: „Trei păstori” 11.6 34.6 38.9 45 46.Şi se aud tot mai aproape Suave glasuri de afară De nu ştim: oamenii vin la geamuri Sau îngerii din cer coboară. 7. În pacea sfântă revărsată Doar glas de îngeri se-auzea Sta Pruncul liniştit în iesle C-un miel cuminte-n preajma sa. Îngerul adresându-i-se unui cioban: Scoală. 9.9 45. trei păstori porniră Urmând al stelei înalt îndemn Şi-au mers aşa până ce steaua Popasului i-a dat un semn. 10. Colind: „Astăzi s-a născut Hristos!” 8.4 90 27. ciobane.În noapte.Cel mai frumos colind. pe faţa Lui. dorm cei trei ciobănaşi. Cu Leru-i Ler şi Flori de măr. Se pogorî pornind de sus Păstorii în genunchi căzură Să I se-nchine lui Iisus. culcaţi pe jos.

Am auzit de la un prorooc bătrân Că se va naşte Mesia într-o iesle cu fân. Cioban II: Dă-mi tu mie bună pace Ca să dorm precum îmi place. Îngerii din cer coboară Spre un grajd în jos ei zboară. Să mergem să ne închinăm Fiului Său Să lăsăm oile lui Dumnezeu.Auzii acum prin somn Îmi pare că nu-i de om. să ne sculăm Daruri în genunchi să-I dăm Să I le dăm cu iubire Ca-ntre noi pace să fie. nu mai dormiţi Ci degrabă să porniţi În oraşul evreiesc Ce Viflaim îl numesc. Şi acolo veţi afla Că s-a născut Mesia. Ci de călătorit! Uite. Mă mai culc puţin să dorm. somnorosule Action Ia trezeşte-te din somn S-auzi versuri minunate. Cioban I: Scoală. scoală. Dacă nu mă crezi pe mine Iată steaua care vine ! Ciobanii împreună: O. Cioban II: Acum văd cu adevărat Că s-a născut un tânăr împărat. Să vezi făclii minunate. Cioban I: Măi. Doamne-mpărate sfinte. Că tu şedeai aseară-n tihneală Când eu eram cu oile-n porneală. Şi aşa ni-i rânduiala . Că nu-i vreme de dormit. Ia uită-te şi te încrede Că cerul deschis se vede. sus la răsărit Să vezi ceru-nflăcărit! Cioban I: De-ai fi tu mai cuvios N-ai fi aşa de somnoros. fraţi. Cioban II: Ia nu-mi face atâta spaimă Să nu te lovesc cu o palmă! Că-ţi umblă gura fără rost Întocmai ca unui prost. fraţi. Cioban III: Haideţi. Îngerul se adresează ciobanilor: Sculaţi. numai.

Steaua noastră s-a ascuns. Vom întreba pe norod Sau chiar pe-mpăratul Irod. nu mă crezi? Hai cu mine ca să vezi! Balthazar: Merge-voi. frate. rău tu gândeşti. aceea nu-i! Gaşpar: Şi chiar. Melchior: O. . Balthazar: O. Şi aşa ne scrie în lege Ca să dăm una din zece. Gaşpar: Ce să fac. crai preaînalte. se pregăteşte decorul următor – tronul lui Irod. Că iar se va arăta.Primeşte a noastră cinste! Primeşte-o şi de la noi Că suntem ciobani la oi! Colind: „Trei crai de la răsărit” Să ne plătim zeciuiala. Au nu ştii că acela Vrea rău lui Mesia? Balthazar: Ce cuvinte tu îmi spiu? Ce vorbeşti. Care urma pe Hristos Spre Ierusalim în jos. nu te-ntrista. frate. dar. Sau aşa de nu va fi Altfel noi ne vom gândi. frate. Craii intră în scenă. de-o fi acasă Că de el nimic nu-mi pasă Să mergem . Că nu ştiu în care parte? Când în oraş am ajuns. să intrăm Pe Irod să-l întrebăm! Melchior: Dar tu intră înainte Şi-ntreabă pe-nalt părinte Unde în acest oraş Iisus şi-a aflat sălaş? Cântec: „Împăratul Romei” – în timp ce se cântă. Ca din el să ispiteşti.

Irod: Ofiţer ! Soldatul: Poruncă. Aşadar. Balthazar: Noi. siliţi suntem De tine să întrebăm: Drept este că s-a născut Un Fiu ceresc în acest ţinut? Irod: Ce viţă Dumnezeiască Poate aicea să se nască? Aici. Iar aici când am ajuns. împărate am venit Tocmai de la Răsărit. Steaua-n nori ni s-a ascuns. Singur împărat sunt eu ! Balthazar: Irod: . preaînălţate împărate ! Irod: Ce veste de rău sau de bine Pot să aflu de la tine ? Soldatul: Preaînălţate împărate. Când de-acasă am plecat O stea ni s-a arătat. Pentru a voastră socoteală Până la înpăratul Irod Unde s-a strâns mult norod. Irod: Ce bucurie ai tu aşa mare A face la mine-ntrebare? Spune mai după olaltă N-aştepta vorbă rugată! Şi pe cine văd întreabă: Nu ştiţi unde s-a născut Un crai ceresc în ţinut? Ce caută şi pe cine Fără voie de la mine? Dar la asemenea întrebare Nimeni răspuns nu are. S-a lăsat vestea-n cetate Trei crai au sosit degrabă Irod: Mergi de-i caută şi-i cheamă Să vină aici să dea seamă Soldatul spre crai: Fraţilor şi regp măriţi Vă rog să binevoiţi Ca să faceţi osteneală Balthazar către Irod: Împărate. preaînalte Venim la a tale palate Şi la a ta împărăţie Pentru o mare bucurie. în ţinutul meu.

în acest ţinut. N-a fost. Dar şi tu cinste să-mi dai Mie. nu ţi-am spus Ce om avea pentru Iisus Cu acest tiran viclean Lui Hristos mare duşman? Gaşpar către Melchior: O. Ceea ce-ntreb de la tine Să-mi spui răspicat şi bine. Sfinţia Sa. nu s-a auzit. Nu-mi tot faceţi supărare Cu a voastră întrebare. omule. Irod: Cu acest cuvânt grăit Tare pe mine m-ai rănit. dar tu te amăgeşti De aşa de slab vorbeşti! Lasă-mă eu să-i vorbesc Eu să-i spun.Te rog să ai puţin har Că te mânii în zadar. Şi-ţi vestim această veste Şi prin doi-trei călăreţi Tu calea să ne-o arăţi! Irod către crai: Nu atât mă necăjiţi Ci pe la mine veniţi De veţi găsi pe undeva pe Iisus. Domnul ceresc S-a născut! Te rog pleacă-n drumul tău Nu mă tulbura mereu. ce vrei să îmi ceri Şi dinaintea mea. Melchior către Balthazar: Vezi. nu s-a pomenit Ca aicea să se nască un crai de viţă cerească. să-i povestesc! Gaşpar către Irod: O. ca şi unui crai. luminat Te cinstesc ca pe-mpărat. Să vin să mă-nchin şi eu ca unuia Dumnezeu. Ca să ne faci cunoscut Unde Acesta S-a născut? Irod: Iisus în acest ţinut? Nu ştiu. Gaşpar: De n-a fost. Spune. acum este. Căci aici. . pieri! Gaşpar_: Despre Iisus cel prea Mare Facem la tine întrebare. Iroade.

Mergi. tiran mare. Vitejeşte. cu iuţime. lună. vai. ce gândeşti Spre cele Dumnezeieşti? Trei crai se poate să înşeli Cu a tale liguşeli? Nu! Să nu crezi că se poate Ca din noi să le ştii toate! Tu. Iroade. Iroade.Gaşpar: O. Ca orişicine să ştie Că sunt crai cu-mpărăţie! Melchior către Balthazar: Auzi numai cum vorbeşte Acum ne vicleneşte. dacă i-ai spus Lui Irod despre Iisus? Balthazar: Melchior: . Duşmanul lui Dumnezeu! Irod scoate sabia spre Balthazar: O. Fi-ţi-mi mie ajutătoare! Fierul acesta ascuţit Îţi va da ţie sfârşit! Hai numai mai lângă mine Şi-ţi arăt eu cine-i nimeni! Balthazar: Şi ce crezi că nu mă duc? Vreau cu tine să mă lupt! Şi ştiu că te biruiesc Cu ajutor Dumnezeiesc! Irod: Te rog de-aicea să te duci Până ce nu dau porunci Să vă bage-n puşcărie Să staţi acolo pe vecie! Melchior către Balthazar: Ce-a zis. măi. Zici că-I vei da închinare? De ce te-arăţi mânios Când întrebăm de Hristos? Irod: M-arăt c-aşa se cuvine Celui ce armată ţine. soare. nimeni şi om rău. stele. vorbeşte-i cu asprime. Că pentru ce îndrăzneşte De ni se făţărniceşte? Balthazar către Irod: Tu.

vino. Vino.O. Tu te lauzi că ni-i bate? Irod: Să ferească Dumnezeu Să nu iau sabia eu! De ce nu te-ai dus în lume Să nu-ţi mai aud de nume? Melchior: Eu şi cu aceştia doi Suntem gata de război! Acum cu un cuvânt Te ştergem de pe pământ! Şi locul sub tine-a plânge. oaste mare Să îţi dau poruncă tare Să tai pruncii peste o mie Ca şi Iisus să se taie În acea cruntă bătaie! Gaşpar către Irod: Ce vrei tu. Bătându-i cu mare ocară Scoţându-i de aici afară! . tirane. Vrei să tai pe Dumnezeu? Irod: Oameni din orice parte Pe aceşti trei apucaţi Cu lanţuri îi legaţi. nime Calicule. tirane. frate. Vom vedea cine va învinge! Irod: Da-n cine te sprijineşti Amărât de crai ce eşti? Of! că slugile nu-mi vin Să stâmpere al meu chin. om rău. am înlemnit Ce tiranul mi-a grăit! Era gata să mă taie T pe-aici capul să-mi saie! Să mergem la acea fiară Cu mai mare îndrăzneală! Melchior spre Irod: Şi ce ţi-i ţie împărate. vai de tine? (îl loveşte cu sabia pe Irod) Pe Iisus vrei să-L omori? Mai bine tu acum să mori Căci tu.

Ascultă a mele cuvinte: Cum de ai aşa răbdare Cu acest ticălos mare? Fă ca iubirea să-l arză În Hristos şi el să crează! Irod către crai: Fraţilor. Şi tot plânge ne-ncetat Pentru al lui Adam păcat. cerescule. Porniţi. Noi nu credem că se poate Ca să fii aşa deodată Om cu inima curată! Irod: Mergeţi şi-L căutaţi bine Şi vă-ntoarceţi pe la mine Ca şi eu cu plecăciune Să-I aduc închinăciune! Melchior: Aşadară vom pleca Şi Pruncul vom căuta Vrem cu cinste şi mărire Să-ţi dăm şi ţie de ştire.Soldatul spre crai: Ho! Ho! Crai de la Răsărit! Pentru aceasta mi-aţi veniot? Să-mi tulburaţi împăratul Şi-mpreună tot oraşul? Luaţi-o înaintea mea La-nchisoarea cea mai grea! Şi să ştiţi că v-aţi certat Cu un mare împărat! Gaşpar. împărate. mergeţi de-L aflaţi Şi venind mă-nştiinţaţi Să merg să mă-nchin şi eu Ca unuia Dumnezeu! Gaşpar: O. Că am fost în tulburare. Iroade. Şi acolo veţi afla Că s-a născut Mesia. Semnul vostru va fi P e Mesia a-L găsi Prunc mic şi înfăşat În iesle pe fân culcat. pe un ton rugător: O. . să-mi daţi iertare. Părinte. (craii se îndepărtează) Îngerul: Iubiţi crai nu zăboviţi Ci degrabă să porniţi În oraşul evreiesc Ce Viflaim îl numesc.

Toţi craii: O. Adus-am pruncul nevinovat. Scot şi dau cu dărnicie Aur. tu prunc nevinovat Ce gura la minciuni n-ai întrebuinţat. iată. Soldatul spre Irod: Mă-nchin înaltului împărat Cu porunca ce mi-ai dat. Noi am citit că ne scrie Nouă în astronomie Ca Ţie să ne-nchinăm Frumoase daruri să-Ţi dăm. În timp ce se cântă. Doamne-mpărate. Ca să vă spun vouă Această minune nouă. Colină: se cântă pe melodia colindei „Trei crai” Craii auzind s-au dus Steaua-i îndruma de sus. Te rugăm ca să primeşti De la npoi daruri lumeşti. De-mi vei ascunde ceva Paloşul acesta din sânge-ţi va gusta. Irod către Prunc: O. Ştii tu să-mi spui cu folos De Mesia zis Hristos? . Îngerul: Sunt îngerul Serafim trimis în Viflaim. Îngerul marelui sfat sunt aici la voi mânat. Şi la sat acolo. Steaua se opri deodată. sfinte Primeşte a noastră cinste.Gaşpar: Vrem de la tine a şti Cine te numeşti a fi? Ca să ştim mai întărit De ceea ce ne-ai vorbit. Irod: Ofiţer! Soldatul: Poruncă. craii îngenunchează în faţa ieslei şi oferă darurile. smirnă şi tămâie. Merg în faţa pruncului Cuvioşi se-nchină Lui. preaînălţate împărate! Irod: Ai să mergi la căutat Să-mi aduci un prunc nevinovat De şapte ani şi mai în jos Prin el să aflu de Hriostos! Colind: Craii dacă au plecat Altă cale-au apucat Şi-au făcut precum le-a spus Îngerul noaptea în vis.

Marcu. …. Irod: Cât va trăi pe pământ? Pruncul: La 30 de ani cât va sta. Irod: Ai putea şti tu cum se vor numi? Pruncul: Matei. Îl vor da jos În mare mormânt Îl vor aşeza Piatra o va pecetlui Cu ostaşi o va păzi. Irod: Şi aceşti oameni Îl vor vătăma pe Mesia cu ceva? Pruncul: Cezarul se va împotrivi. Irod: Şi va sta El mult spânzurat pe cruce înaltă de brad? Pruncul: Nu. cărturari şi farisei. al doilea pe Saduchei. înălţate împărate ! (cu putere): Ofiţer! Viii şi morţii va judeca. că pronia cerească Astfel o să-nfăptuiască Iosif şi cu Nicodim Frumosul trup Dumnezeiesc Irod: Şi va sta El acolo mult. Sus la cer se va-nălţa De-a dreapta Tatălui va sta Irod: Va avea! Pruncul: Nu va avea! Nu va avea! Nu va avea! Irod se repede cu sabia spre prunc: Luaţi-l pe acest prunc neruşinat care atât m-a tulburat! Irod spre public: Craii joc de mine-şi bat Şi pe aicea nu se abat. preaputernice-mpărate. Irod: Şi va avea El voitori de bine? Pruncul: Va avea.. Luca şi Ioan. Irod: Pe cine? Pruncul: Pe cei 4 evanghelişti. şi lumea de păcat va curăţa. ca un muritor? Pruncul:Nu. că a treia zi va învia. pe cruce înaltă Îl va răstigni. Soldatul: Poruncă. Irod: Din cine se va naşte? Pruncul: Din Fecioara Maria.Pruncul: Ştiu multe şi de toate. . de la Ioan Botezătorul se va boteza. Irod: Pe cine? Pruncul: Mai întâi pe tine. Irod: Dar voitori de rău va avea? Pruncul: Va avea. Iar mare împărăţia Sa În veac sfârşit nu va avea.

alt copil: Toţi pruncii să ne-adunăm Să mergem să ne-nchinăm . iar în faţa cortinei vine un copil îmbrăcat în costum popular: Se cuvine de Crăciun Tot omul să fie bun. Căci răsună văile De cum plâng mamele. Fapta-ţi va avea urmare. Decât să-mi ia domnia Un copil numit Mesia! spre public: Această zi mărită Şi sărbătoare sfinţită Noi dorim ca să vă fie La mulţi ani cu bucurie. luminate Ce cumplită nedreptate! Acum în întreaga ţară Nu mai suge prunc de seară. tiran mare. Ai făcut grozave munci. Iroade. Să aveţi zile senine Să petreceţi tot cu bine. Soldatul: Facă-se voia ta! Îngerul: O. Cortina cade. Soldatul scoate sabia şi taie toţi pruncii.Irod: Armatei împărăteşti Poruncă să-i împărţeşti Ca de voie sau de silă Să taie pruncii fără milă. Ai stins Iudeea de prunci. De ce vrei să prăpădeşti Pe mame de prunci să lipseşti? Căci Stăpânul cerurilor Şi Domnul făpturilor Gândul ţi-a zădărnicit Pe Hristos nu l-ai găsit! Ca să tai şi pe Hristos Ce-ţi era primejdios. Dar cu pruncii dimpreună A pierit şi a ta cunună. Porunca împărătească Trebuia să se-mplinească. Irod: Lasă mamele să plângă Decât ţara să se stingă. Iar la Naşterea lui Hristos Să urcăm la cer cu toţi. Soldatul către Irod: O. Iroade. Că nicio iertare n-am dat Ce-am tăiat şi-am săgetat Către public: Tăceţi maicilor sărace Că noi n-avem ce vă face.

Mai ales pruncii şcolari. Cântec: „Ce ne-aduce Moş Crăciun?” Lui Hristos astăzi născut Într-o iesle aşternut. Să-i primim cu cântec Mândru leru-i ler Cerne cu zăpadă Din străfund de cer. Prin oraşe şi prin sate. Cerne cu zăpadă Din străfund de cer. Cântec: „Cad fulgi de nea” Toţi copiii: Să aveţi parte de sărbători luminoase. Fiecare strofă va fi recitată de câte un copil. . Mâine e Crăciunul Azi al său Ajun. Albe flori de rouă Mândru leru-i ler. Vin colindătorii. Nu mai pot de bucurie Îl aşteaptă toţi cu drag. Mai ales copiii spun Că din lumi îndepărtate Vine iarăşi Moş Crăciun.Cel mai mic şi cei mai mari. inima şi sufletul să vă fie pline de fericire. Cântec: „La mulţi ani cu sănătate”. Vine Moş Crăciun. Să le dea vreo jucărie Sau covrigi câte-un şirag.